2020 m. vasario 19 d.

 

JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo pliusai ir minusai (II)

27
Paskelbta: 2018-11-20 18:29 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Žmonių partijos atstovė R. Juknevičienė. Nuotr. facebook.com
Žmonių partijos atstovė R. Juknevičienė. Nuotr. facebook.com

Dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo vieta ir laikas

2018-09-25 buvo anonsuota [1], kad 2018-09-27 bus nagrinėjama byla „Politiškai motyvuotas (ne) teisingumas. Teisėjos Venckienės ektradicijos byla.“ Į ją yra pakviesti liudyti Neringos Venckienės sūnus Karolis Venckus, 2012-2016 Seimo narys dr. Vytautas Matulevičius, Drąsos kelio partija. Taip pat pakviesti Abbe Jolles, Esq., International Human Rights Litigator, AJ Global Legal ir Professor Mary G. Leary, Catholic University of America, Columbus School of Law“.

JAV Helsinkio komisija [2] paskelbė video įrašą apie įvykusį viešą bylos „Politiškai motyvuotas (ne) teisingumas. Teisėjos Venckienės ektradicijos byla“ nagrinėjimą.

Pirmiausiai pateikiu dr. V.Matuleivičiaus liudijimo [2] tekstą (43:22 min. iki 1:00:55). Tuo klausimu, apie įvykius Garliavoje, Klonio gatvėje esu parašęs [7,8,9,10,11,12] straipsnius. Čia ypatingai pabrėšiu, kad žymiai daugiau informacijos ir dokumentų turi pati teisėja Neringa Venckienė ir būtina jai užtikrinti konstitucinę teisę į gynybą nepriklausomame teisme.

Dr. V.Matulevičiaus liudijimo [2] tekstas (43:22 min. iki 1:00:55)

„Noriu padėkoti Atstovų rūmų narei ir visiems komisijos nariams. Labai jaudinanti akimirka, bet būtų žymiai maloniau šitoj garbingoj vietoj kalbėti kitom temom. Turbūti kiekvienos šalies istorijoje yra tokių bylų, kurios kaip veidrody atspindi visas valstybės problemas. Kaip pavyzdžiui klasika tapus Dreifuso procesas Prancūzijoje. Lietuvai tokiu veidrodžiu tapo pedofilijos byla ir teisinis Venckienės persekiojimas.

Dar visai neseniai ši moteris buvo viena populiariausių Lietuvos politikių, parlamentinės partijos lyderė, kovos prieš teismų korupciją simbolis ir gal net būsima Lietuvos prezidentė. Bet kaip žinoma šiuo metu ji kalinama Čikagos kalėjime, kur galbūt jos laukia deportacija į Lietuvą ir sugrįžus dešimtys kaltinimų ir nenuspėjama ateitis.

Tai kas gi nutiko, kad moteris, tokia sėkminga moteris, kuri be viso kito 13 metų nepriekaištingai dirbo teisėja, staiga tapo tarptautiniu mąstu ieškoma nusikaltėle?

Nutiko tai, ko aš nepalinkėčiau niekam iš čia susirinkusių. Vieną nelemtą dieną jos brolio dukrelė pradėjo pasakoti ir rodyti vaizdžiai, kaip ją, jos vaikišką kūną išnaudoja motinos draugas ir dar du vyriškiai. Ir suprantama, kad visą laiką buvusi teisingumo pusėje kaip teisėja Neringa Venckienė pradėjo ginti savo dukterėčią. Kokio tai mąsto kova tai buvo galima spręsti iš tokio fakto. Per kelerius metus Neringa su broliu parašė daugiau nei 200 skundų į teisėsaugos ir kitas valstybės institucijas. Tačiau nė vienas pedofilas taip ir neatsidūrė teisiamųjų suole. Vieną iš tų trijų vyriškių, kurį mergaitė minėjo dirbantį teisėju kažkas nušovė. Kitas nebuvo indentifikuotas. O trečiasis, kuriam vieninteliam buvo pateikti kaltinimai mergaitės tvirkinimu, nukrito nuo keturračio motociklo ir paskendo iki kelių siekiančioje baloje. Deja jis buvo Lietuvos parlamento pirmininko padėjėjas. Negyvas buvo rastas ir mergaitės tėvas. Kadangi jis nusivylė teisėsaugos neveiklumu, nufilmavo, mes matėme fragmentus, mergaitės parodymus ir pradėjo dalinti diskelius žurnalistams. O tai buvo be galo pavojinga. Kai pagrindinės proceso šalys buvo išžudytos ar mirė įtartinomis aplinkybėmis, teismas sugrįžo prie žuvusio kaltinamojo bylos ir jį išteisino po mirties. Teisėjo nuomone jokios pedofilijos nebuvo ir kad kaltinimai buvo tyčia išsigalvoti mergaitės tėvo, nes ji neva norėjo pakenkti savo buvusiai žmonai. Tokia trumpa šios bylos fabula.

Mano įsitikinimu ji parodo, kad kas gali nutikti žmonėms, kurie ryžtasi susigrumti su įtaka ir ryšiais turinčiais pedofilais. Nors buvo beveik liesta ta tema, norėčiau atkreiptį Jūsų dėmesį, kad pedofilijos bylos labai sunkiai skinasi kelią ir senosiose demokratijose turinčias ilgas teisines tradicijas. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti Didžiosios Britanijos atvejį, kur vaikus daugelį dešimtmečių seksualiai išnaudojo garsi televizijos žvaigždė ir kiti asmenys. Kad net tokioje šalį jų nusikaltimai buvo pradėti tirti tik pastaraisiais metais, kai daugelis šių galimų įtariamųjų stojo jau prieš Dievo teismą. Panaši padėtis Belgijoje, kur irgi garsios pedofilijos bylos tyrimas susidūrė su milžiniškomis kliūtimis. Ir kai teisingumas pajudėjo iš mirties taško tik tada, kai protestuodami prieš teisėsaugą į gatves išėjo šimtai tūkstančių Belgijos piliečių ir kai įsikišo net šalies parlamentas. Lietuvoje padėtis dar sudėtingesnė, kadangi dar iki šiol neatsikratė komunistinio laikotapio ydų ir korupcinių papročių. O ir pačią Venckienės bylą galima palaikyti tipišku sovietinės sistemos recidyvu. Kai įtakingų asmenų nusikaltimus per daug apie tai kalbantis žmogus pats paverčiamas nusikaltėliu. Būtent taip elgdavosi KGB, kai disidentų ar kitų teisybės ieškotojų į viešumą keliami faktai tapdavo per daug pavojingi sistemai. Ir tai nėra vien mano nuomonė.

Viena iš buvusių kovotojų su sovietiniu režimu Nijolė Sadūnaitė apie Venckienės bylą taip ir pasakė: „Tai tas pats KGB braižas.“ Citata. Tarp kitko gal bus įdomu sužinoti, kad mano paminėta disidentė Sadūnaitė yra Teksaso miesto Garbės pilietė. Ji taip pat apdovanota Kalifornijos Respublikonų partijos medaliu už ilgametę kovą už žmogaus teises. Taigi tai yra moteris, kuri žino ką sako. Ir ji, Nijolė Sadūnaitė, yra viena iš aktyviausių Neringos Venckienės teisių gynėja. Aš suprantu, kad Čikagos teismo teisėja, kuri nagrinėjo Venckienės ekstradicijos bylą, negalėjo žinoti visos pokomunistinės tų šalių specifikos ir todėl nusprendė, kad pabėgėlė turės visas galimybes apginti savo teises Lietuvos teisme. Tačiau tiems, kurie šią specifiką žino, teisėjos argumentai, deja, sukėlė tik karčią šypseną.

Aš čia išvardinsiu bent tris pagrindinius tarptautinės teisės normų pažeidimus su kuriais Venckienei tektų susidurti jeigu ji būtų deportuota į Lietuvą. Visų pirma kiltų neišvengiamas pavojus jos gyvybei. Aš jau minėjau, kad pedofilijos byla jau nusinešė jau mažiausiai 6 žmonių gyvybes įskaitant tuos, kurie buvo nužudyti ar mirė įtarimus keliančiomis aplinkybėmis. Vienas iš prokuratūros vadovų net visiškai viešai pavadino šią bylą „byla žudike“. Bet valstybės apsauga buvo skirta ne nuo pedofilų nukentėusiai pusei, o seksualiai išnaudotos mergaitės motinai. Tai pačiai motinai, kuriai teismo sprendimu turėjo būti pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo. Aš kalbu apie priimtą teismo sprendimą, kurio prokurorai net neįvykdė teisinėje valstybėje. Todėl išlieka didelė tikimybė, kad ir šį kartą niekas deramai nepasirūpins Venckienės saugumu ir jei kas nors atsitiks kameroje, kaip neretai atsitinka Lietuvos įkalinimo įstaigose.

Pasiūsti žmogų į mirtį, gal būt išskyrus karo atvejus, draudžia ne tik tarptautinės teisės normos, bet ir elementarus žmogiškumas.

Antra, pagal Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją, kiekvienas asmuo turi teisę į teisingą ir nešališką teismą, 10-tas deklaracijos straipsnis. Jei Venckienė būtų sugrąžinta į Lietuvą, jos bylą anksčiau ar vėliau nagrinėtų tas pats Aukščiausio Teismo pirminkas Gintaras Kryževičius, kuris, kaip jau kalbėjo Karolis, yra viešai pavadinęs Venckienę teisinės sistemos pūliniu. Tai yra be galo žeminantys žodžiai. Ir jis, teismo pirmininkas savo žodžiais davė suprati, kad Venckienės atžvilgiu gali būti priimtas tik apkaltinamasis verdiktas. Ir taip buvo apribota Venckienės teisė į teisingą nešališką teismą.

Ir nors šiuo metu mano paminėtas Kryževičius jau užima kitas pareigas, jis ir toliau išlieka labai įtakingu teismų pareigūnu, nes vadovauja Lietuvos Vyriausiam Administraciniam Teismui.

Ir trečias, paskutinis punktas, Aukščiausio Teismo pirmininkas tą sykį žengė dar toliau ir pavadino Venckienę pūliniu ir politinėje sistemoje. O tai jau beveik atviras raginimas politikams bendrom jėgom susidoroti su bendru priešu, kuris kritikuoja ne tik teisminę, bet ir politinę valdžią. Tai ir įvyko, kai Venckienė buvo išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą, kitaip sakant parlamentą. Kai ji nuogastaudama dėl savo saugumo pasitraukė į Jungtines Valstijas, Seimas jai surengė apkaltą už posėdžių nelankymą ir pašalino iš parlamento narių. Tai buvo padaryta jai už akių kaip kokiai karo nusikaltėlei nesuteikiant jokios galimybės pasiteisinti ir kas baisiausa pažeidžiant parlamento Statutą, kuris turi įstatymo galią. Tokiais pačiais principais, esu tikras, būtų vadovaujamasi ir tada, jei Venckienė būtų grąžinta į Lietuvą, nes jos likimą spręstų tie patys susimokę teisėjai ir politikai.

Labai ačių Jums už dėmesį, kad išklausėte ir su malonumu atsakysiu į klausimus, jeigu jų bus.“

Dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo analizė

Negaliu pasakyti, kad dr. V.Matulevičius ką nors liudijo neteisingai, tačiau kartu labai kitaip, nei man ar kitam tektų liudyti. Gal 10 metų stebėjau šiuos įvykius per internetą ir skaičiau įvairiausias nuomones pirmenybę teikdamas matytiems viešiems dokumentams ir ypatingai kreipdamas į video informaciją su tam tikru atsargumu, nes teko matyti originalius ir iškarpytus video, kitaip tariant suklastotus. Todėl į kiekvieną dalyką teko žiūrėti labai kritiškai.

Tokiu būdų man susidarė gana skirtingas vaizdas, skirtingas įvykių paveikslas palyginus su dr. V.Matulevičiaus paliudijimu. Pasikartosiu, kad šiame dr. V.Matulevičiaus paliudijime neaptikau melo, neaptikau netiesos. Man atrodė, kad nereikėjo kalbėti apie kitų šalių patirtį, nes kalba eina apie konkrečią bylą. Tai lyg ir sumažėja laiko daugybės įvykių nušvietimui.

Tai bendrai vertindamas dr. V.Matulevičiaus paliudijimą galėčiau jį charakterizuoti, kaip jau „apdorotą“ produktą, kuriame jau surastas vertinimas, kur jau yra susiformavusi nuomonė. O kaip minėjau aukščiau, mes žmonės, matydami tą patį dalyką galime tą patį dalyką labai skirtingai vertinti.

Todėl, pagal mano supratimą, liudijant pirmiausiai reikia galimai tiksliai aprašyti faktus, o po to analizuojant daryti išvadas. Tai tai prasme dr. V.Matulevičiaus liudijimas yra kitoks, nors sakau, nesuradau to, kad jame būtų kažkas neteisingai paliudyta.

Dr. V.Matulevičius liudijime kalba apie „bylas, kurios kaip veidrody atspindi visas valstybės problemas“ ir konkrečiu pavyzdžiu nurodo: „Lietuvai tokiu veidrodžiu tapo pedofilijos byla ir teisinis Venckienės persekiojimas.

Taip, tai labai svarbi byla, tačiau ją išskirti iš kitų rezonasinių bylų nereikėtų, nes tai tikrai nepilnai atspindi teisingumo padėtį Lietuvoje. O būtent tai svarbu žinoti tiek JAV Helsinkio komitetui, tiek ir JAV Apeliaciniam Teismui siekiant teisingai išsspręsti ir šią Neringos Venckienės ekstradicijos bylą. Juk mes jau žinome ir kitas Š.Paberalio ir Gatajevų rezonansines bylas [12, 20]. Jos buvo visiškai nepalankios Lietuvos teisingumo sistemai.

Dr. V.Matulevičius liudijime kalba apie „Tai pačiai motinai, kuriai teismo sprendimu turėjo būti pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo. Aš kalbu apie priimtą teismo sprendimą, kurio prokurorai net neįvykdė teisinėje valstybėje.“

Kaip teisingai matome, dr. V.Matulevičius atkreipia dėmesį į prokuratūros nevykdomą teismo sprendimą dėl to, kad Laimutei Stankūnaitei, Deimantės Kedytės mamai, prokurorai privalėjo pareikšti įtarimus dėl bendrininkavimo darant nusikaltimą prieš Deimantę. Toks teismo įsigaliojęs sprendimas. Tai kaip žinome 2012-03-23 buvo bandomas įvykdyti kitas teisėjo Kondratjevo teismo sprendimas, kuris buvo nusikalstamai įvykdytas 2012-05-17. Tai pagal tokį paliudyjimą atrodo, kad Lietuvos teisėsauga vieno teismo sprendimo neįvykdė, o kitą įvykdė. Tačiau tuo metu spauda rašė, kad Lietuvoje „vykdant“ teismo sprendimą 2012-05-17 , jau prieš tai buvo neįvykdyti 17000 teismo sprendimų. O tai ir parodo taip vadinamo „teisingumo“ padėtį Lietuvoje. Vienus teismų sprendimus nevykdo, o kitą „įvykdo“ pasitelkę 240 „policininkų“ kai jokios skubos jį vykdyti nėra prieš išspręndžiant pedofilijos bylą.

Prieš labai gerą laiko tarpą savo ruožtu teko girdėti LR Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo video įrašyta kalbą, kad Seimas jau yra neįvykdęs 17 LR KT nutarimų.

Dr. V.Matulevičiaus liudijime yra kalbama, kad „Seimas jai surengė apkaltą“. Taip tai tikrai tiesa, N.Venckienei buvo surengta apkalta. Tačiau mano supratimu to aiškiai nepakanka pasakyti tam, kad susidaryti nuomonę apie patį konkretų apkaltos procesą ir teisingumo būklę Lietuvoje. Todėl apie tai labai trumpai.

Seimas paprašė generalinio prokuroro Dariaus Valio pateikti video medžiagą apie 2012-05-17 „įvykdytą“ teismo sprendimą, kad galėtų nustatyti N.Venckienės kaltę. Pagaliau generalinis prokuroras Seimui atnešė tik 12 sekundžių iškarpą iš viso to „paėmimo“ proceso. Kaip mes jau suprantame, kad visa byla yra ypatingai sudėtinga, todėl 12 sek. video įrodo, kad generalinis prokuroras D.Valys „nukirpdamas“ daugybę aplinkybių tokiu būdu sufalsifikavo parodymus. Juk aplinkybių praleidimas, neįvertinimas yra taip pat nusikaltimas, nes gali iš nekalto padaryti kaltą ir atvirkščiai. Tačiau Seimas tokį D.Valio nusikaltimą toleravo, o tai reiškia pats įvykdė nusikaltimą, subendrininkavo. Tokiu būdu N.Venckienei nėra jokių galimybių surasti teisingumą Lietuvoje.

Ir dar prie to galima pridurti, kad Lietuvos „policija“, kuri 2012-05-17 šturmavo N.Venckienės namus, iš karto ėmėsi priemonių, kad N.Venckienės siekis turėti objektyvius įrodymus, galimybę gintis, būtų paneigtas. Taip yra paneigiama ir pilnateisė gynymosi galimybė N.Venckienei. Jie iš karto nusuko video kameras, kad neliktų objektyvių įrodymų apie policijos, vaikų teisių specialistės, advokato G.Černiausko ir mamos Laimutės Stankūnaitės nusikaltimus nevykdant teismo sprendime įtvirtinto nurodymo nenaudoti jėgos prieš Deimantę.

O tai reiškia tokiu būdu Lietuvos „policija“ buvo suplanavusi ir siekė užkirsti N.Venckienei konstitucinę teisę į gynybą. Jau „policija“ ir pagrobimo planuotojai buvo pasimokę iš 2012-03-23 bandymo pagrobti Deimantę. Jei neturi įrodymų, tai ir apsiginti negali. Todėl vėl gi sprendžiant N.Venckienės ekstradicijos bylą reikia tai turėti omenyje. Jai nebus galimybės apsiginti, visi įrodymai bus atmetami, nekaltas paverčiamas kaltu. Pagal bolševikinę moralę: Bausk nekaltus, visi bijos.

Tai tiek nedaug papildymų prie dr. V.Matulevičiaus paliudijimų. Reikia prie to pridėti ir mano straipsnius [7-12] ir kitus sąraše nurodytus straipsnius, bus pilnesnis vaizdas.

Lietuvos žiniasklaidos reakcija į dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimą

Lietuvos žiniasklaida nedelsdama sureagavo į dr.V.Matulevičiaus liudijimą [3,4,5,6]. Atkreiptinas dėmesys į tikrai įtakingo asmens Stasio Šedbaro reakciją [5]: „Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras DELFI teigė, kad tokie V. Matulevičiaus pareiškimai jo nenustebino. „Labai nenustebino. Ar tai būtų Matulevičius, ar Gylys (Povilas Gylys – DELFI), ar kas nors kitas iš tos kompanijos. Aš nežinau, kas jiems taip rašo, ar jie tikrai taip mano, bet visą laiką kalbėjo, kalba ir turbūt kalbės visiškai tuo pačiu būdu“, – kalbėjo S. Šedbaras.“

Tačiau S.Šedbaras, antikonstituciniu TS-LKD sąrašu patekęs į Seimą, nenurodė konkrečių vietų, kur gal būt dr. V.Matulevičius kur nors neteisingai liudijo. S. Šedbaras teigė [6], kad viskas yra ištirta ir dokumentuota, todėl toliau vyksta ekstradicijos procedūra. S. Šedbaras tikisi, kad N. Venckienė bus sėkmingai sugražinta į Lietuvą teisingam teismui ir jokie Stokholmo grupės sprendimai tam nesutrukdys. „Šis būdas, Helsinkio grupė, gal ir turi kažkokios įtakos visuomeninei nuomonei, bet vargu ar paveiks teismų ir valstybės institucijų sprendimus. Tai daugiau toks emocinis reiškinys“, – kalbėjo S. Šedbaras.[5].

Mane tik stebina, kad žmonės, kurie kažkada yra užėmę garbingas pareigas, kai kas iš jų yra daktarai, profesoriai, leidžia sau šitaip kalbėti apie savo valstybę, dergti. Tai mane stebina, bet mes čia nieko turbūt nepadarysime, - įsitikinęs teigė S. Šedbaras.[6]

Iš tikro nestebina ir ponas Seimo narys Stasys Šedbaras.

Iš tikro Valstybę dergia ne tie kas liudija tiesą, o tie, kurie daro dergiančius Valstybę dalykus.

Išvados:

Vertinant dr. Vytauto Matulevičiaus paliudijimą JAV Helsinkio komisijoje yra darytina išvada, kad toks liudijimas nėra pakankamos apimties ir JAV Apeliaciniam Teismui gali nepakakti informacijos priimti pagrįstą sprendimą dėl N.Venckienės ekstradicijos. Neturėtų būti vykdoma N.Venckienės ekstradicija kol nebus išsręsti svarbūs šiai bylai klausimai JAV Kongrese.

Šiame straipsnyje, pirmoje ir antroje dalyse, yra pateikta žymiai daugiau informacijos apie Lietuvos valdžios ir jos piliečių pozicijas minimos bylos atveju, kuri gali būti naudinga ne tik JAV Apeliaciniam Teismui, JAV Valstybės departamentui, tačiau ir NATO struktūroms. Neturėtų atsakingų postų užimti asmenys, turintys neadekvatų tikrovės suvokimą.

Nevejotinai JAV Apeliacinis Teismas turėtų atkreipti dėmesį į sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės „Atviras laiškas JAV prezidentui Ponui Donaldui Trampui„ [15].

Dar daugiau informacijos apie visus šiuos dalykus yra pateikta literatūros sąraše žemiau.

Literatūra:

1. 2018-09-25 Helsinkio Komisija anonsuoja bylos „POLITICALLY-MOTIVATED (IN)JUSTICE? HE EXTRADITION CASE OF JUDGE VENCKIENE“ nagrinėjimą.

2. 2018-09-27 Helsinkio komisijos paskelbtas video „Politically-Motivated (In)justice? The Extradition Case of Judge Venckiene

3. 2018-09-27 straipsnis „JAV advokatė suabejojo Venckienės bylos faktais“

4. 2018-09-27 straipsnis „JAV kongrese vyko Helsinkio komisijos posėdis dėl Neringos Venckienės politinio persekiojimo ir ekstradicijos“

5. 2018-09-28 straipsnis „Posėdyje dėl Venckienės buvęs Seimo narys svaidėsi sunkiai suvokiamais kaltinimais Lietuvai“

6. 2018-09-29 straipsnis „Posėdžio metu sunkiai besivaldydamas V. Matulevičius visomis išgalėmis bandė ginti savo patroną“

7. 2018-03-09 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Neieškok kėdėj smegenų“

8. 2018-04-09 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Švietimo ir mokslo min-ISTERIJA“

9. 2018-03-26 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Seimo smarvėms“

10. 2018-06-19 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Pezėt ir kniaukt“

11. 2018-06-29 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Deimante, ar esi gyva?“

12. 2018-08-18 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Grąžinti nereikia, palikti“

13. 2018-01-18 straipsnis „Visa N. Sadūnaitės kalba“

14. 2018-02-21 straipsnis „N. Sadūnaitės kalba išversta į anglų kalbą“

15. 2018-03-07 „ATVIRAS LAIŠKAS JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ PREZIDENTUI PONUI DONALDUI TRUMPUI“

16. 2018-04-03 Vilniaus Sąjūdžio kreipimasis „Dėl Deimantės Kedytės likimo“ 2018-03-10 užregistruotas Prezidentės, Vyriausybės ir Seimo kanceliarijose.

17. 2018-10-11 straipsnis „Neplauta konservatorių politinė išangė vėl spekuliuoja ir teršia mirusio Algirdo Patacko vardą“. Seimo narė, NATO parlamentinės asamblėjos prezidentė sako apie Deimantę Kedytę: “…ta sugalvota mergaitės istorija.”

18. 2018-10-30 Chicago Tribune article „November hearing set for suburban florist who is fighting extradition to Lithuania and fears for her life“.

19. 2018-05-10 Chicago Tribune contact reporter Ted Gregory (tgregory at chicagotribune.com) article „She was a suburban florist. Now she's in custody, fighting extradition on overseas charges she says are false“

20. 2011-07-06 straipsnis „Dėl Šarūno Paberaliaus neprašauta“

21. 2017-08-10 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“

22. 2016-09-11 dr. Jonas Ramanauskas, straispsnis „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“

23. 2017-03-11 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Okupuota nepriklausomybė“

24. 2018-05-14 video „Policija nepastebėjo prievartos 2012 05 17“

25. 2010-10-11 Rūtos Skatikaitės straipsnis „Kauno tyrėjai: kas pasakys tiesą?“

26. 2018-10-18 straipsnis „Vytautas Matulevičius. Avinėlių tylėjimas“

27. 2018-10-19 straipsnis „Neringa Venckienė pasiskundė Jungtinėms tautoms dėlto, kad Lietuva neleidžia dalyvauti prezidento rinkimuose“

28. 2018-09-24 straipsnis „Nuo liepos 26 d. jau prabėgo du mėnesiai, tačiau Konstitucinis teismas savo prievolės vis dar nevykdo“

29. 2018-10-25 straipsnis „Svarstant Konstitucijos pataisas, savo žiniomis apie Jungtines Tautas driokstelėjo anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas“

30. 2018-10-31 Spaudos konferencija LR Seime: „Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Mele skęstanti Lietuva nebevykdo net tarptautinių įsipareigojimų“

31. 2014-04-29 JT ŽTK CCPR/C/110/D/2155/2012 „Tarptautinis politinių ir pilietinių teisių paktas“ Pranešimas Nr. 2155/2012

32. 2018-10-31 BNS straipsnis „Teismo verdiktas Kedžių kaimynei: kalta dėl poveikio L. Stankūnaitės dukrai“

33. 2018-10-31 straipsnis „Lietuvos vadovai jau seniai tyčiojasi iš tarptautinių šalies įsipareigojimų“

34. 2016-10-31 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Valdžios vertybių degradacija“

35. 2018-11-03 Leono Merkevičiaus straipsnis „Trimituojama apie augantį pasitikėjimą teismais, kurie traiško žmonės, bandžiusius padėti mažai mergaite“

36. 2018-11-10 straipsnis „Teismas pripažino Deimantės Kedytės parodymus netinkamais – apklausos metu jos „emocinė ir psichologinė būsena buvo bloga“

37. 2018-11-07 video Seimo nario M. Puidoko spaudos konferencija „Kodėl Lietuvos vaiko teisių apsaugos sistemoje būtinos esminės permainos?“

38. 2018-11-10 Leonas Merkevičius, straipsnis „Teismas prisipažino, kad Deimantė Kedytė sunaikinta“

39. 2018-11-14 straipsnis ir video „Tautai paskelbtas karas. Ginamės“. O taip pat video „Z. Vaišvila. Atsakas valstybės pamatų – šeimos griovėjams 2018 11 14“

40. 2018-11-14 straipsnis „Ministras L. Kukuraitis: nė vienas vaikas nepaimamas dėl pliaukštelėjimo ar nepaskiepijus“

41. 2016-12-08 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Seimo konstituciniai nusikaltėliai“

42. 2016-11-14 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Bulvarinis rinkimų balaganas“

43. 2018-01-14 straipsnis „Vieni politikai gyrė N. Sadūnaitę ir jos pasakytą kalbą Seime, susijusią su pedofilijos ir žudymų istorija, kiti sumalė į miltus“

44. 2018-01-13 straipsnis „Istorinė Nijolės Sadūnaitės pasakyta kalba Seime sausio 13 dieną, bei jos replika prezidentei, pašnibždėjusiai į ausį“

45. 2018-11-17 Ramutė Bingelienė, straipsnis „Tradicine akcija „Ar dar gyva Deimantė?“ ir vėl reikalauta tiesos apie valstybės vardu įkalinto vaiko likimą (video)“

46. 2016-07-01 straipsnis „R.Juknevičienė prisipažino esanti padugnė“. Šiame straipsnyje yra teigiama, kad R.Juknevičienė Seimo nariams taip yra pasakiusi: „Ne jums, padugnės, tai spręsti“, - rėžė bendradarbiams ponia Juknevičienė.”

Susiję:

JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo pliusai ir minusai (I)

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
27. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2018-12-19 21:56:33)
(98.213.209.6) Parašė:

2018-12-19 straipsnis "Neringos Venckienės advokatas Barry A. Spevack : „Bet kurią akimirką teismas gali paskelbti savo sprendimą dėl ekstradicijos“ (ht*tps:/*/ww*w.laisvaslaikrastis.*lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7852:neringos-venckienes-advokatas-barry-a-spevack-bet-kuria-akimirka-teismas-gali-paskelbti-savo-sprendima-del-ekstradicijos&catid=31&Itemid=101)26. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2018-11-29 03:15:12)
(98.213.209.6) Parašė:

2018-11-28 BNS straipsnis "Ekstradicijos byla: N. Venckienė toliau įrodinėja Lietuvoje vykdžiusi sukilimą" (ht*tp:/*/kauno.diena.*lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/ekstradicijos-byla-n-venckiene-toliau-irodineja-lietuvoje-vykdziusi-sukilima-890888. Tikrai nevykusi gynybos versija.25. StasysG
(2018-11-24 06:18:30)
(84.46.235.151) Parašė:

Apie valstybės saugomos Deimantės likimą ir ryšį su kitų vaikų likimais perskaičiau straipsnį Tiesos,LT: "Mindaugas Šerna. Kas sieja pedofilijos bylą, „Matuko reformą“ ir kauniečių šeimos istoriją, arba Kas mus kvailina?"24. apuokas>Stasiui
(2018-11-22 23:49:43)
(88.118.190.232) Parašė:

Valstybes pareiga yra uztikrinti teisinguma, o ne ginti silpnesne ar stipresne puse. Silpnesnei pusei valstybe tik turi suteikti butinus gynybai irankius.23. Senis Šaltis
(2018-11-22 23:00:15)
(88.222.97.16) Parašė:

22. stasys. Davai makaka nuimk gazą. Pagyrus tu visai ištyžti ir, kaip kokia pratrydus kekšė, pradedi nusišnekėti ir rašyti mintis, kaip ezopas. Kokį čia briedą surašei šiame komentare, manau tik toks pats deBilas supras, kaip tu. Bet, tave suprantu, trolingas, tai puikus tavo darbas, kas tau gerai sekasi.22. stasys
(2018-11-22 20:26:49)
(90.140.214.221) Parašė:

Jonui .. manau Jus savotiškai suprantate ta 'saugi aplinka' savoka. :) Tai ka šiandiena turime tik pasekmė to kad ta valstybė nebuvo drąsi imtis reikalingu veiksmu ir laiku užkardyti be prasidedančius smurtinius veiksmus Garliavoje . Aš manau tai ka turime šiandiena , su perdėtai atidžiu policijos darbu paimant vaikus iš galimai nesaugiu šeimu tik antra medalio ..kuriam pagrindu tapo ta pati Garliava . Priešingu atveju nėra visiškai aišku ir suprantama , kodėl nesuveikė protingumo kriterijai ne tik teismuose bet ir vaikiu teisiu tarnybose . ..dar gi Kaune . nereikia Jonai į Lietuva žiurėti į kaip į besmegeni seni su veršelio akimis . Toli gražu ta šalis jau nėra ta kuria matėme pasimetusia tu įvykiu metu .Ir tai nieko gero tamstos publikai nežada ..21. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2018-11-22 18:55:35)
(98.213.209.6) Parašė:

Būtinai neskaityk ir viską žinosi. :)20. Senis Šaltis
(2018-11-22 18:52:35)
(88.222.97.16) Parašė:

7. dr. Jonas Ramanauskas jormalūzas.com per daug tau skyriau dėmesio. Tavo komentaras yra visiškas absurdas. Tu nesi joks daktaras, nes tu nesugebi moksliškai diskutuoti, nekalbant apie įrodomosios bazės žinias. Vienintelį ką matau, tai, kad tavo paskutinės dvi temos buvo visiškai ignoruojamos komentatorių. Ir tik šitaip sugebėjai pritraukti kelis komentarus provokacijomis. Palieku tave "priduktyviai diskusijai" su primatu. Abu esate verti vienas kito. Nors, jau pastebėjau, kad primatas tave lenkia pusė galvos. Užtenka paskaityti jo pirmus komentarus apie tavo mazgotės analizę ir nereikia tavo mazgotės skaityti. Laikyk kardaną propesoriau.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
G. Nausėda: Lietuva – geriausias pavyzdys, kaip investicijos į šalies saugumą tampa ekonominės plėtros prielaida
10 Lietuvoje sparčiai plečiasi karinės technikos (Miltech) inovacijų rinka. Jėgos, veikiančios prieš mūsų valstybę, nesnaudžia.