2019 m. spalio 15 d.

 

Tikros ir menamos antisisteminės jėgos (papildyta komentarais)

22
Paskelbta: 2012-07-28 14:17 Autorius: dr. Algimantas Matulevičius, Tautos vienybės sąjungos pirmininkas, ekspertai.eu ir Ryčio Saladžiaus komentarai

Viešojoje erdvėje pasirodo daug įvairių spekuliacijų apie antisistemines jėgas ir jų nesugebėjimą susitarti, tačiau niekas atidžiau nenagrinėja, ar tai tikrai antisisteminės jėgos ir ką konkrečiai jos nori pakeisti. Tokia nuomonių „mišrainė“, matyt, labai naudinga visiems, kas bet kokiu būdu siekia išsaugoti jiems naudingą, seniai Lietuvoje nusistovėjusią, sistemą. Šioje terpėje gerai jaučiasi neteisėta antikonstitucinė grupuotė, žinoma „valstybininkų“ klano vardu, o taip pat ir jai dirbančios “sisteminėmis” vadinamos politinės partijos, tarnaujančios tik klanui ir saujelei tų, kurie save vadina “elitu”.

Per visus daugiau nei dvidešimt metų nė viena politinė jėga, turėjusi šalies valdžią, nedirbo valstybei ir jos žmonėms. Ši sistema labai palanki vagims, dažnai abejotinų gabumų, bet per chaotišką ir nusikalstamą „prichvatizavimą“ susikrovusiems pasakiškus turtus, ir ypač tai grupei, kuri vagystes iš valstybės jau viešai skelbia respektabiliu verslu. Ši sistema, sumenkinusi ir pažeminusi Lietuvos pilietį iki ubagiškos 700 litų algos ir išmaldos dydžio pensijos, leido krautuvininkams bei jų tarpininkams tapti milijonieriais ar net milijardieriais. Visas šis „elitas“, kurio vieta kalėjime, gins šią jiems supergerą sistemą iki pabaigos. Ją gins ir didelė armija šiuos ponus aptarnaujančių klapčiukų, kuriems tenka tik trupiniai nuo ponų stalo, bet vergo-baudžiauninko mentalitetas neleidžia elgtis kitaip… Čia ypač išsiskiria “sistemą” aptarnaujanti žiniasklaida. Užmirškite Lietuvoje apie laisvą žodį arba apie teisinę valstybę! Tiek žiniasklaida, tiek teisėsauga tarnauja tik sistemos šulams, laižydamos jiems padus ir su įniršiu bei pasimėgavimu puldamos kiekvieną, kuris išdrįsta prabilti apie sistemos ydingumą, jos antihumanišką prigimtį. Tokie iš karto apšaukiami marginalais ir gatvės politikais. Todėl tampa ypač aktualu aiškiai apibrėžti ribas ir sampratą - o kas gi yra tos tikrosios antisisteminės jėgos?

Esminis antisteminių jėgų skiriamasis bruožas - jų išpažįstamos vertybės. Susivienijimas įmanomas tik vertybiniu pagrindu, o svarbiausia vertybė - tai dora ir žmoniškumas. Mes – tie, kurie jungiamės į antisisteminių jėgų sąjungą „Už Lietuvą Lietuvoje“ ir tikime, kad antihumaniška sistema turi būti pertvarkyta iš pagrindų - visomis išgalėmis to siekiame ir būtinai tai įgyvendinsime.

Visi, apsivogę ar padarę nusikaltimus, turi būti nedelsiant izoliuoti nuo visuomenės, o teisėsaugos sistema turi būti išvalyta nuo netikusių ir susikompromitavusių “teisingumo” vykdytojų. Tačiau mes suprantame, kad tik teisėsaugos sistemos sutvarkymas nepakeis visos šalies situacijos. Teisingumas labai svarbus, bet tai nėra vienintelė mūsų veiksmo kryptis. Privalome labai aiškiai apibrėžti, kad netoleruosime jokio Lietuvos piliečių orumo žeminimo ir skirstymo į kastas, kurį nulemia nevykusi ekonomika arba išskerojusi ir valdžią uzurpavusi biurokratija. Pagarba kiekvienam Lietuvos gyventojui, jo teisių užtikrinimas bus esminis pertvarkos veiksnys. Tačiau tuo pačiu mes atvirai pasisakome, kad kiekvienas šalies pilietis, nepriklausomai nuo jo socialinio statuso, be savo teisių turi ir labai aiškią asmeninę atsakomybę, negali kenkti kitam asmeniui, valstybei ar gamtai.

Negalima kalbėti apie prigimtines žmogaus teises, ignoruojant jo esminę teisę dirbti. Turėti darbą ir gauti tokį atlygį, kuris leistų jaustis oriai ir normaliai gyventi. Mus visus apgaudinėja realiame gyvenime nepasitvirtinusių laisvosios rinkos idelogija grindžiamų teorijų skleidėjai, kurių vienintelis tikslas - viešai pateisinti žmonių išnaudojimą, už darbą  mokant neadekvačius atlyginimus. Nereikia būti ekonomistu, kad suprastumėte, jog joks darbdavys niekada jums nemokės didesnio atlyginimo, kai už durų stovi minia bedarbių. Dirbtinos bedarbystės sukūrimas, jos palaikymas ir yra šios antihumaniškos sistemos šerdis. Vizualiai lyg ir esame laisvi, lyg ir galime užsiimti kuo norime, tačiau tai - netiesa. Vieni gimsta turtingose, o kiti skurdžiose šeimose. Atitinkamai jie įgyja skirtingą išsilavinimą bei visiškai skirtingas galimybes pradėti savarankišką gyvenimą. O tikra, ne lietuviška, demokratinė sistema tam ir sukurta, kad tokius skirtumus pašalintų. Deja,  deja… mūsuose to nėra. Negalima laikyti moraliu ir teisėtu verslo, kurio savininkas krautuvininkas tampa milijardieriumi, savo darbuotojus versdamas dirbti už grašius. Manau, kad mūsų nors ir nedidelė, bet gabių žmonių valstybė gali tapti viena pirmųjų Rytų Europoje, kurios pereis nuo aklos niekur nevedančios vartotojiškos ekonomikos į veiklių, darbščių ir pasiturinčių žmonių bendruomenę. Nuo antagonistinės, susikaldžiusios, nuolat konkuruojančios, mes siūlome pereiti prie kuriančios, aukščiausiais mokslo pasiekimais ir darna su aplinka savo gyvenimą grindžiančios visuomenės. Tokioje visuomenėje bendra veikla ir bendras gerbūvis yra aukštesnė vertybė už vieno individo godumą ir turtų krovimąsi bet kokia kaina…

Kartu su savo srities specialistais esame numatę būdus ir metodus, kaip to pasiekti, o jūs informaciją apie tai rasite: www.taf.lt. Toks didingas tikslas konsoliduos ir suvienys Lietuvą.

Mes suprantame, kad pertvarkant mūsų gyvenimą ir veiklą naujoviškais metodais, tai pareikalaus iš esmės permąstyti mūsų valstybės strateginius siekius, todėl esame numatę iš esmės naujiems visuomenės ir šalies ūkio poreikiams pertvarkyti visą švietimo, mokslo, studijų sistemą, ją priartinant prie gyvenimo ir naujo savo šalies, Lietuvos patrioto, doro, gero, kūrybiško Žmogaus formavimo. Mus turi vesti ne nepasotinamas pinigų ir materialinių gėrybių troškimas, o savo gebėjimų realizavimas ir gilesnis gyvenimo, ypač dvasinių jo aspektų, pažinimas. Žmogus negali būti traktuojamas tik kaip darbo jėga, jis, visų pirma, turi jaustis tobulėjnčia asmenybe ir po savęs palikti prasmingus savo veiklos rezultatus.

Vadovaudamiesi aukščiau trumpai paminėtais (bet čia išvardinti dar ne visi) naujo bendruomenės bei valstybės gyvenimo principais, kur didžiausia vertybė yra Žmogus ir jį supanti darniai vystoma aplinka, mes labai aiškiai atskirsime antisistemininką nuo apsimetėlio.

Nenoriu kiršinti ir taip suskaldytos visuomenės, neįvardinsiu apsimetėlių vardais, tačiau nuosirdžiai jūsų prašau pasvarstyti, ar tokios politinės jėgos, kurios užsispyrusiai nori, kad Seimo rinkimuose dalyvautų tik jų partijos, tikrai yra tos – siekiančios suvienyti Lietuvą?

Ar logiška eiti į Seimą ir nematyti daugybės kitų spręstinų šalies problemų vien tam, kad būtų išspręstos vienos šeimos tegul ir labai svarbios problemos? O gal reiktų manyti, kad pasinaudojant kova už mergaitę kurti partiją gatvėje – tai antisisteminių jėgų vienijimasis? Įtariu, jog viskas daroma taip, kad būtų supainioti žmonės ir išvengta vienijimosi.

Ir visiškai nebesuprantama, kai antisistemine besiskelbianti partija savo nuostatas ekonomikos srityje grindžia Lietuvos laisvosios rinkos instututo (LLRI) rekomendacijomis. Nejau politiniai lyderiai nesuvokia, kad LLRI yra pats aršiausias sistemos gynėjas ir mūsų, antisistemininkų, priešas? Manau, jau vien šis faktas, kad LLRI perša savo nuostatas, o partija jas svarsto, parodo aiškią takoskyrą tarp sistemos ir antisisteminių jėgų.

Šiuose klausimuose negalimos dviprasmybės. Turime aiškiai deklaruoti savo tikslus per vertybes ir per mūsų deleguojamus žmones, kurie sieks tų vertybių įgyvendinimo. Šiame kontekste labai svarbūs ekspertai bei žiniasklaidos atstovai, kurie padeda tokias ar kitokias idėjas įyvendinti. Tad kodėl vieniems “antisistemininkams” atviri TV ekranai ir internetiniai portalai? O kodėl kitoms naujoms antisisteminėms jėgoms taikoma griežčiausia cenzūra? Atsakymus susirasite patys, jei labai atidžiai stebėsite ir analizuosite ne tik, kas ką deklaruoja, bet kaip konkrečioje situacijoje yra elgęsis ir elgiasi politikas, kaip ir kokia žiniasklaida tą elgseną nušviečia. Aktyviai domėdamiesi vykstančiais procesais ir juose dalyvaujančiais žmonėmis, jūs sugebėsite atskirti nuoširdžius šalies patriotus, siekiančius išsaugoti beišsivaikščiojančią Tėvynę, nuo tų, kurie, nesiruošdami ką nors Lietuvoje keisti, siekia tik vietos valdžioje. Būkite budrūs, atpažinkite vilkus ėriuko kailyje!

Antisisteminė sąjunga pasiryžusi valstybės reikalus tvarkyti su tikraisiais valstybės šeimininkais –  Lietuvos piliečiais, todėl kviečiame į šią veiklą įsijungti jau dabar! Atveskime į Seimą naujas, Lietuvos šiandiena ir ateitimi susirūpinusias ir iš esmės sistemą pertvarkyti sugebančias jėgas.

Dr. A. Matulevičius piktinasi faktu, kad Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) perša savo nuostatas, o “antisistemine besiskelbianti partija”, kurios jis neįvardija, šias nuostatas svarsto. Manytina, kad čia kalbama apie ekspertai.eu publikuotus LLRI pasiūlymus “Drąsos keliui”. 

Ekspertai.eu nemano, kad problema yra tai, jog tokie tekstai skelbiami ar svarstomi. Skelbiame ir ateityje skelbsime įvairius tekstus, net ir tuos, kuriuose reiškiamos redakcijai nepriimtinos idėjos ar skleidžiama partinė demagogija. Tai leidžia skaitytojams iš pirminio šaltinio susidaryti nuomonę apie Lietuvoje veikiančias organizacijas ar viešus asmenis. Neketiname elgtis kaip LRT, kurio laidose dažnai "diskutuoja" bendraminčiai, nors galėtų sėkmingai tokiomis "diskusijomis" užsiiminėti su savo atspindžiu veidrodyje.

Problema yra kita – jei tokie tekstai nesusilaukia jokio adekvataus kritinio atsako. Juk bet kuri pozicija gimsta ne kalbantis su veidrodžiu, bet kritiškai apmąstant oponentų vertybes.

Dar didesnė problema – jei tie, kurie konkrečiais darbais, o ne demagogija, siekia pasipriešinti kraštutinio liberalizmo diegimui ar pasekmėms konkrečių žmonių gyvenime, nesulaukia jokios paramos iš vadinamųjų antisiteminių jėgų.

Tie, kurie priešinasi šiuo metu stumiamam pseudo-nacionalinio susitarimo projektui, realiais darbais jau kelerius metus padeda vergiškomis sąlygomis dirbančioms “Lelijos” Rokiškio filialo siuvėjoms ar gina nuo susidorojimo korupcijos faktus medicinos srityje viešinusią profesinės sąjungos lyderę Albiną Kavaliauskaitę, yra vieniši.

Deja, “mūsyse”, kaip sakė vienas žymus veikėjas, vertybės dažnai išpažįstamos lozungais, o ne konkrečiais darbais.

Rytis Saladžius, aktorius, politinės partijos DRĄSOS KELIAS narys:

Vien LLRI instituto siūlymų DRĄSOS KELIUI publikavimas jokiu būdu nereiškia, kad tai automatiškai tampa DK programinėmis nuostatomis, dėl to tikrai nereikėtų jaudintis.

Be to, šioje daugeliu aspektų teisingai padėtį įvardijančioje publikacijoje A. Matulevičius yra kiek netikslus, kai pabrėžia, kad DRĄSOS KELIUI rūpi tik ta viena mergaitės tragedija. Taip, yra daug norinčių, kad ši partija būtų siejama tik su vienos mergaitės tragedija, tačiau realybė visai kita.

Cituoju pagrindinius tikslus, kurie įrašyti šios partijos programoje ir bus nedelsiant pradėti įgyvendinti, jei tik DRĄSOS KELIAS gaus rinkėjų mandatą:

"Mes sieksime:

Teismų ir teisėsaugos bekompromisinės reformos.

Ryžtingos kovos su korupcija, pirmiausia – politine.

Pilietinės visuomenės.

Visiško viešumo valstybiniame sektoriuje."

Taip pat noriu pacituoti ištrauką iš DRĄSOS KELIO pirmininko Jono Varkalos laiško VISIEMS, paskelbto šių metų sausį įsteigus partiją:  "Problema Nr. 1 Lietuvoje – teisėsaugos ir teisingumo sistema, kuri atvirai gina prieš valstybę ir jos piliečius veikiančių grupuočių interesus. Dėl šios priežasties kenčia beveik visos gyvenimo sritys – nuo ekonomikos iki kultūros, nuo sveikatos apsaugos iki švietimo, nekalbant jau apie elementarias žmogaus teises."

Manau, kad mūsų partijos programoje viskas parašyta labai aiškiai, o gerb. pirmininkas J. Varkala taip pat kalba ne ezopinėmis metaforomis, o atvirai ir suprantamai. Todėl visiems, kas domisi, linkiu susipažinti su DRĄSOS KELIO programinėmis nuostatomis ir viešais pareiškimais. Gal tai apsaugos nuo paviršutiniškų interpretacijų ir vertinimų.

Pabaigai pridursiu - DRĄSOS KELIAS nesišvaisto panašiais kaltinimais ir nemenkina kitų visuomenių organizacijų ir partijų, eisiančių į Seimo rinkimus.
 

P. S. Visą minėtą J. Varkalos laišką galite skaityti čia: "Kai paralyžiuojamas teisingumas – paralyžiuojamas valstybės imunitetas".

Dar keli tekstai, susiję su DRĄSOS KELIO partijos siekiais:

N. Venckienė: “Sukurti pilietinę Lietuvą – skaidrią valstybę”

Laiškas premjerui A. Kubiliui: “It’s All right”

„Drąsos kelias“ tikisi Seimo rinkimus laimėti be pinigų

 

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
22. Patiko V.Vilimo
(2012-07-29 23:57:51)
(81.7.96.104) Parašė:

mintis apie teisminę Lietuvą...Norisi teisingos Lietuvos.21. rimas
(2012-07-29 16:56:38)
(86.100.120.156) Parašė:

kas rudeni uztikrins saziningus balsu skaiciavimus, nes Vaigauskas tai labai gerai "ivaldes" balsu skaiciavima savo gaujos naudai.20. to pilietis
(2012-07-29 16:53:31)
(86.100.120.156) Parašė:

kieno tu pilietis? DRASOS KELIAS labai tolerantiskas kitu partiju nuomonei (kiek girdziu ir suprantu).Rudeni balsuoti tik uz DRASOS KELIAS partija !!!19. Gile
(2012-07-29 16:27:47)
(78.157.85.178) Parašė:

Ateina laikas ir yla islenda is maiso. Pvz.: kk-kam jis tarnauja?, visokie kindziuliai savo paistalais siekia sukirsinti antisistemininkus. O A.Matulevičiui pagarba.18. pilietis
(2012-07-29 15:59:06)
(84.15.181.252) Parašė:

gaila, kad buvęs visai padorus portalas tampa vienos partijos ruporu ir dar kas labai nuteikia būti budriems, kad DK fanai labai jau karingi ir netoleruojantys kitos nuomonės. Ką nuomonės jie net nesugeba ar nenori įsiklausyti į tai ką protingo ir gero nori pasakyti autorius o elgiasi kaip šamanai ir tiki, kad Lietuvą galima išgydyti tik užkeikimais, tam lyg ir nereikia proto , doros ir išminties.17. alfa Kindziulis
(2012-07-29 14:10:37)
(88.222.118.50) Parašė:

Jeigu politikams,einantiems į Seimo rinkimus,Garliavos tragedija tėra tik vienos šeimos problema,tai dirbant jau Seime tuo labiau tokiems nerūpės žmonių skausmai.Gerai,kad prieš rinkimus atsisijoja kas su kuo,o ne po rinkimų.16. Juli
(2012-07-29 13:57:52)
(78.62.4.24) Parašė:

gerbiamieji, įsiskaitykite į DK partijos siekius.Jeigu pasiseks susdabdyti teisingumo nevykdymą, korupciją, VSD,prokurątūros neveiksningumą, tai ir pensijos bus sugrąžintos ir menkučiai procentai išmokėti.Ar dabar žinojome, kur yra panaudoti Jūsų pinigeliai, NE, nes tai kogero , valstybės paslaptis.Žiūrejau olimpinių žaidynių atidarymą Londone, 8000 savanorių dalyvavo nuostabiame renginyje.Jungtinė Karalystė gerbia kiekvieną žmogų, rūpinasi jo gerove ir todėl tiek savanorių, nes dabar jie galėjo padėti savo šaliai.O mes rinkimams žadame išleisti milijonus, kad galėtume sumokėti komisijų nariams kurie tą dieną dirbs.Tai gal, galime būti savanoriais ir pradėti taupyti.Dirbusiems suteikti papildomą poilsio dieną, ar pridedant prie atostogų.Ir dar labai, labai daug galimybių taupyti, o ne švaistyti.Būkime budrūs.15. rita
(2012-07-29 12:51:31)
(46.251.62.25) Parašė:

Po pedofilijos byla slypi visi kiti padaryti tos pacio "Huntos" Jeigu pavyks teisingai isaiskinti pedofilijos byla daug teisesauginku akivaizdziai tarnaujanciu mafijai atsidurs uz grotu.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
Atskleistos neįtikėtinai skandalingos detalės apie Kedžių-Venckų ir Daktarų šeimų sąsajas
67 Laidoje atskleistas ir N. Venckienės vaidmuo – ji labai norėjo paimti valdžią į savo rankas ir apie tai kalba daugelis žmonių.


Prezidentas G. Nausėda apžvelgė pirmąjį 100 proveržio dienų
7 Prezidentūros kūrybinė vaizdo grupė sukūrė dokumentinę apybraižą 100-ienio progai.
Kurdų generolas kreipėsi į JAV: arba saugokite mus, arba pasitraukite, ir tada mes įsileisime rusus
9 Kurdai bendradarbiaus su Sirijos valdžia ir Rusija, NATO valstybė Turkija - su Islamo valstybės teroristais
Istorinis įvykis: pagaliau į Lietuvą atvyko pirmieji JAV rotacinių pajėgų kariai
19 JAV demonstruoja savo kolektyvinės gynybos įsipareigojimą NATO sąjungininkams užtikrinant saugumą po agresyvių Rusijos veiksmų Ukrainoje.
Naujai kuriama partija sieks, stiprins, stabdys, steigs, spartins, derins...
23 Būsimos partijos lyderis plačiau pristatė Lietuvos užsienio politikos gaires