2020 m. vasario 28 d.

 

Rusijos agresija prieš Ukrainą: vasario 28-kovo 2 d. įvykių kronika

Paskelbta: 2014-03-03 23:43 Autorius: ekspertai.eu

Vėlesnius įvykius rasite čia.

•••••••

KOVO 2 d.

23:59 val. JAV valstybės sekretorius Džonas Keri (John Kerry) šiąnakt išskrenda į Kijevą, kad antradienį dalyvautų, kaip parašyta jo twitter paskyroje, derybose dėl krizės sprendimo.

23:19 val. Telefoninio pokalbio su Vokietijos kanclere Angela Merkel metu V. Putinas sutiko dalyvauti grupėje, sukurtoje prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, kuri ištirtų situaciją Kryme.

23:11 val. NATO pasmerkė Rusijos karinius veiksmus Kryme, – teigiama pareiškime, priimtame per kovo 2 d. vykusį Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo tarybos posėdį. „Kariniai Rusijos Federacijos veiksmai yra tarptautinės teisės pažeidimas ir prieštarauja NATO-Rusijos Tarybos „Partnerystė vardan taikos” principams. Rusija privalo gerbti savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal JTO Chartiją ir remdamasi ESBO principais. Raginame Rusiją sumažinti įtampą”, – pažymėta pareiškime. NATO pakvietė abi šalis nedelsiant ieškoti taikaus sprendimo, su tarptautinės bendruomenės pagalba užmezgant dialogą, dalyvaujant tarptautiniams stebėtojams nuo JTO arba ESBO. Be to, Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo taryba paragino Rusiją gerbti ir savo įsipareigojimus, prisiimtus Budapešto memorandumu bei susitarimu dėl Rusijos pajėgų dislokavimo Kryme, ir „atitraukti savo karius į bazes, susilaikant nuo bet kokio kišimosi į Ukrainos reikalus”.

23 val. Ukrainos stačiatikių cerkvė prašo Rusijos nepralieti kraujo ir nesileisti į brolžudystę, – rašoma metropolito Onufrijaus laiške V. Putinui. „Visiškai nebedaug skiria mus nuo bedugnės, iš kurios lipti tektų ne vieną dešimtmetį”, teigia metropolitas, ragindamas V. Putiną „sustabdyti žmonių sielvartą”. „Oficialioji retorika šiandien anaiptol neramina Dievo žmonių, nei gyvenančių pusiasalyje, nei kitose Ukrainos dalyse. Neatsargus žodis gali atnešti nenuspėjamas pasėkmes, ir, neduok Dieve, baigtis nelaime”, – rašo Ukrainos stačiatikių cerkvės vadovas.

22:51 val. Daugiau nei šimtas moterų Novofedorovkos kaime atsistojo kaip „gyvasis skydas” tarp Rusijos pajėgų ir karinio Ukrainos dalinio, kad apgintų savo vyrus, sūnus ir brolius. Jos reikalauja, kad Rusijos kariuomenė nedelsiant pasitrauktų iš Ukrainos. „Mes matome nežinia kokius žmones su uniformomis, automatais. Ką jie ruošiasi pulti, ką ginti? Nuo ko? Nuo mūsų? Jei jie mus gina, tegu gina. Bet kam jie veržiasi į dalinio teritoriją?”, – žurnalistams pasakė Novofedorovkos gyventoja Elena Terechova.

22:24 val. Būtina kategoriškai atmesti planą panaudoti karines pajėgas Ukrainoje, – pareiškė prie Rusijos prezidento administracijos veikianti Taryba pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių reikalams. Ji pažymėjo, kad sprendimas įvesti kariuomenę buvo motyvuotas nepatikima informacija. Kaip išsiaiškino į Krymą nuvykęs tarybos narys Andrejus Jurovas, jokių žmonių aukų, apie kurias kalbėta V. Putino „prašymą” panaudoti kariuomenę palaiminusioje Rusijos Federacijos taryboje, nebuvo, nei taikių gyventojų, nei kariškių tarpe.

20:26 val. Ukrainos vidaus kariuomenės pajėgos, dislokuotos Krymo autonominėje respublikoje, turi pakankamai jėgų ir resursų, kad apsigintų, ir lieka ištikimos priesaikai, kurią davė Ukrainos tautai, – pareiškė vidaus kariuomenės Krymo teritorinės valdybos viršininkas Nikolajus Balabanas:

18:45 val. Ukrainos karinio laivyno vadovas Denisas Berezovskis ryte buvo atleistas iš pareigų, nes nurodė kariams nusiginkluoti ir nesipriešinti Rusijos kariuomenei. Vakare paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame jis priešais Rusijos televizijos kameras priima priesaiką „Krymo AR ir Sevastopolio miesto gyventojams”. Ukrainos karinio laivyno vado pareigas D. Berezovskis ėjo tik vieną dieną. Ukrainos generalinė prokuratūra iškėlė bylą dėl jo išdavystės. Jau nuo kovo 2-osios ryto kariniam laivynui vadovauja kontr-admirolas Sergejus Gaidukas.

18:25 val. Kryme užgrobti Ukrainos pasienio apsaugos Azovo-Černomorsko regioninės valdybos ir Simferopolio pasienio būrio štabai, – pranešė Ukrainos valstybinės pasienio apsaugos tarnybos vadovo patarėjas Sergejus Astachovas. Kaip rašo investigator.org.ua, štabus atakavo didelis skaičius ginkluotų asmenų, prie kurių netrukus prisijungė automobiliais „КАМАЗ” ir „Урал” atvežti Rusijos pajėgų kariškiai. Užpuolikai išlaužė duris, sunaikino ryšio priemones. „Pasieniečiai neleido užgrobti ginklų saugyklų. Šiuo metu vyksta derybos, pasieniečiai reikalauja, kad užpuolikai paliktų štabų teritoriją”, – pasakė S. Astachovas.

17:54 val. Karinė Rusijos agresija Kryme yra šėtono kerštas už tai, kad Ukraina pradėjo valytis nuo blogio, – Maidane pasakė Kijevo-Žitomiro diecezijos vyskupas-pavaduotojas, Lucko diecezijos administratorius Stanislavas Šikoradiukas. „Galbūt kas nors galvoja, kad tai kova dėl teritorijos? Aš, kaip dvasios žmogus, jums pasakysiu, kad tai daug sudėtingiau. Vyksta gėrio ir blogio kova. Tai šėtono kerštas už tai, kad Ukraina pradėjo valyti savo žemę nuo šėtonišku ženklų, nuo viso blogio, kuris viešpatavo žemėje. Ukraina apsivalė, ir tai mums kerštas”, – kalbėjo jis.

17:27 val. Rusijos pajėgos turi pasitraukti nuo dalinio Perevalne, kur apsupti Ukrainos kariai šiandien atmetė ultimatumą ir pasirengė ginti savo pozicijas iki mirties, – pranešė investigator.org.ua. Derybose tarp Ukrainos pakrantės apsaugos 36-osios brigados ir Rusijos „specnazo” vadų sutarta, kad Rusijos kariai pasitrauks nuo dalinio vartų. Žurnalistų teigimu, šiuo metu prie dalinio yra apie 800 Kalašnikovo automatais ir kulkosvaidžiais ginkluotų Rusijos „specnazo” karių, kurie stovi apsupę visą dalinį. Dalis ginklų užtaisyti. Prie įvažiavimo į dalinį stovi 18 sunkvežimių „КАМАЗ”, du „Урал”, dvi šarvuotos mašinos „Тигр” su kulkosvaidžiais ir ryšio automobilis. Prie dalinio susirinkę apie 60 vietinių ir iš kitur atvažiavusių žmonių. Šalia yra Kijevo patriarchatui priklausanti cerkvė, kurios dvasininkai budi prie dalinio, nuolat skaitoma šventa Evangelija. Taip pat atvažiavo grupė Krymo totorių ir Simferopolio ir Krymo archivyskupas Klimentas. Ukrainos kariai stovi prie įėjimo į dalinį išsirikiavę dviem eilėmis, už jų du šarvuočiai, kurių vamzdžiai nukreipti į viršų virš žmonių galvų.

17:14 val. Rusijos Pravoslavų cerkvės patriarchas Kirilas, atsakydamas į Ukrainos pravoslavų cerkvės metropolito Onufrijaus kreipimąsi, pasisakė prieš Rusijos karą Ukrainoje, – pranešė investigator.org.ua. „Patikinu Jus ir mūsų tikinčiuosius Ukrainoje, jog padarysiu viską, kas įmanoma, kad įtikinčiau tuos, kurių rankose yra valdžia: negalima leisti, kad taikūs žmonės žūtų mano širdžiai brangioje Uktrainos žemėje”, – parašė pravoslavų bažnyčios vadovas. Pasakęs, kad nesikiša į politines kovas, o cerkvei priklauso žmonės, esantys skirtingose barikadų pusėse, patriarchas pabrėžė: „Ukrainiečių tauta turi pati, be išorinio poveikio, nuspręsti dėl savo ateities.”

17 val. Paskelbtas vaizdo įrašas, kaip rusų „specnazas” išeina iš 191-ojo mokomojo Ukrainos karinių pajėgų dalinio (anksčiau paskelbėme vaizdo įrašą, kaip Ukrainos karininkai neleido Rusijos pajėgoms iš šio dalinio išvežti ginklų – e.eu):

16:59 val. JAV valstybės sekretorius Džonas Keri (John Kerry) pagrasino Rusijai visiška ekonomine izoliacija, kuria tarptautinė bendruomenė reaguos į agresiją Ukrainoje.

16:14 val. Demaskuotas Rusijos 1-ojo kanalo melas: reportaže apie pabėgėlius, kurie neva plūsta iš Ukrainos į Rusiją, buvo rodomi vaizdai iš Ukrainos ir Lenkijos pasienio.
Melą demaskavę ukrainiečiai įrodė, kad tai, ką Rusijos televizija pavadino Rusijos pasieniu, iš tiesų yra pasienio punktas su Lenkija „Šegini”, maždaug už 80 kilometų nuo Lvovo.

16:45 val. Rusijos pajėgos, kurioms Ukrainos karininkai neleido išvežti ginklų iš mokymų centro 191-ajame mokomajame Ukrainos karinių pajėgų dalinyje (anksčiau paskelbėme vaizdo įrašą, – e.eu), pasitraukė, – pranešė Krymo totorių televizija ATR. Praeidami pro ukrainiečių karius, rusų kareiviai sakė: „Atleiskite mums. Mes nenorime su jumis kariauti, bet mums įsakė...”

16:25 val. Didžioji Britanija prisijungė prie JAV, Kanados ir Prancūzijos, kurios nusprendė boikotuoti Sočyje turėjusį vykti G8 susitikimą.

16:21 val. Patvirtinta informacija, kad mirė du žmonės, kuriuos vakar Charkove žiauriai sumušė prorusiško mitingo dalyviai. Anksčiau pranešta, kad Charkove ir kituose Ukrainos rytiniuose miestuose vakar provokacijas rengė iš Rusijos autobusais suvežti asmenys – į Charkovą apie 2 tūkstančiai tokių asmenų buvo atvežti iš Rusijos Belgorodo srities.

16:11 val. Čekijos užsienio reikalų ministerija 17 valandai iškvietė Rusijos pasiuntinį Prahoje aptarti Rusijos veiksmų Ukrainoje, – pranešė „Le Figaro”. „Aš pasakysiu jam, kad jeigu dabar Kryme pradedama karinė intervencija, tai mes pasisakome prieš. Mes turime panašios patirties”, – pareiškė Čekojos užsienio reikalų ministras Liubomiras Zaoralekas, turėdamas omenyje 1968-ųjų Prahos pavasarį, kai Sovietų sąjunga įvedė kariuomenę į tuometinę Čekoslovakiją.

15:44 val. Ukrainos gynybos ministerija patvirtino anksčiau paskelbtą informaciją, kad Ukrainos kariai rengiasi atremti galimą Rusijos pajėgų antpuolį Perevalnoje, kur apsupta 36-oji Ukrainos karinių pajėgų pakrantės apsaugos brigada. „Kariai atsisakė vykdyti ultimatumą, kurį jiems paskelbė ginkluotos pajėgos, reikalavusios sudėti ginklus, palikti postus, pastatyti techniką į garažus ir įleisti juos į karinio dalinio teritoriją. Dabar brigados dislokacijos vietą yra apsupę apie tūkstantis ginkluotų kariškių, apie 20 (sunkvežinių) „КАМАЗ” ir keli automobiliai „Тигр”. Galimas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinio dalinio šturmas”, – pranešė Ukrainos Gynybos ministerijos spaudos centras.

15:31 val. Pakelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Ukrainos karininkai neleido rusų specialiosiosms pajėgoms išvežti ginklų iš mokymų centro 191-ajame mokomajame Ukrainos karinių pajėgų dalinyje. Neteisėtai patekę į dalinį, rusai užgrobė ginklus. Ukrainos kariai šarvuočiu užblokavo kelią jų sunkvežimiui ir sustojo aplink šarvuotį kaip „gyvas skydas”, neleisdami jo patraukti. Nors rusai du kartus šaudė automatais į orą, ukrainiečiai nepasitraukė ir nepasidavė provokacijai panaudoti ginklą. Rusų pajėgos paliko dalinį. „Iš iš viso, jūs ką čia veikiate mano teritorijoje?”, – klausė Ukrainos karininkas užpuolikų:

15 val. Popiežius Pranciškus pakvietė visus tikinčiuosius melstis už Ukrainą. „Kviesdamas visas jėgas šalyje dirbti, kad įveiktų nesutarimus ir kartu kurtų ateitį, kreipiuosi į tarptautinę bendruomenę, karštai ragindamas palaikyti kiekvieną iniciatyvą, kuri veda į dialogą ir sutarimą”, – pasakė popiežius po „Viešpaties angelo” maldos.

14:31 val. Charkove, Dnepropetrovske, Zaporožėje, Donecke vyksta daugiatūkstantiniai mitingai už Ukrainos teritorinį vientisumą, prieš Kremliaus agresiją. Juose dalyvauja ir Regionų partijos atstovai, anti-maidanuose dalyvavę žmonės su Georgijaus juostelėmis. Zaporožėje skanduojama „Putiną – lauk!”. Vakar asmenys, atvežti iš Rusijos kaip „turistai”, rengė provokacijas kai kuriuose iš šių miestų.

14:11 val. Ukrainos jūros pėstininkai įtvirtina gynybos pozicijas Teodosijoje, rengiasi atremti Rusijos pajėgų šturmą, – pranešė cenzor.net.ua. Kaip papasakojo įvykių vietoje esanti Teidosijos laikraščio „Кафа” redaktorė Irina Prokopenko, prie Ukrainos karo pajėgų 1-ojo jūrų pėstininkų bataljono vartų yra 3 Rusijos šarvuočiai, keli dengti automobiliai, apie 300 Rusijai lojalių vadinamųjų „kazokų”. Per megafonus reikalaujama, kad Ukrainos jūreiviai pasiduotų. Jie įtvirtino dalinio perimetrą: matyti apkasai, barikados iš betoninių blokų, skydai su ambrazūromis šaudymui iš kulkosvaidžių, tvora sustiprinta spygliuota viela. Virš dalinio pastato iškeltos Ukrainos vėliavos. Anksčiau Rusijos Federacijos pietinės karinio srities (округ) vado pavaduotojas ir 810-osios RF jūros pėstininkų brigados vado pavaduotojas paskelbė ultimatumą, reikalaudami, kad Ukrainos jūreiviai sudėtų ginklus. Ultimatumo laikas baigėsi šįryt 10 valandą. Ukrainos jūreiviai atsakė, kad gins Ukrainą iki paskutinio žmogaus. Iš dalinio išvedė apie 40 kariškių moterų. Rusija paskelbė pakartotinį ultimatumą, jis taip pat atmestas.

14 val. Maskvoje prie Rusijos gynybos ministerijos žmonės protestuoja prieš Kremliaus agresiją Ukrainoje. Specialiosios pajėgos „OMON” atitvėrė mitinguojančius nuo įėjimų į pastatą. Žmonės skanduoja „Karui – ne!”, „Šalin rankas nuo Ukrainos”, „Gaują – lauk!". Milicija suiminėja aktyvesnius mitingo dalyvius, taip pat tuos, kurie laiko plakatus.

13:46 val. Odesoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuodami prieš Rusijos okupaciją. Daugiatūkstantinis mitingas prieš Kremliaus agresiją prasidėjo ir Nikolajeve. Kijeve Maidane žmonės taip pat renkasi į mitingą už Ukrainos vienybę.

13:36 val. Jau trys Rusijos agresiją pasmerkusios valstybės – Prancūzija, Kanada ir JAV – atsisakė dalyvauti G8 susitikime Sočyje. JAV ir Kanada atšaukė iš Maskvos savo pasiuntinius. Prancūzija pareiškė esanti pasirengusi tarpininkauti sprendžiant konfliktą.

12:55 val. Rusijos specialiosios pajėgos rengiasi atakuoti 36-ąją Ukrainos karo pajėgų brigadą Perevalne prie Simferopolio, šturmas gali įvykti po pusantros valandos, – pranešė 15minut.org. Ukrainiečių dalinio vadas priėmė sprendimą „nesitraukti iki mirties”. Liudininkai pranešė, kad prie dalinio yra 12 sunkvežinių „КАМАЗ”, 4 automobiliai „Тигр”, 1 „УАЗ”, apie 1000 kariškių. Ukrainiečių kariai užėmė pozicijas kovinėje parengtyje. „Rusų vadai pareikalavo sudėti ginklus ir nesipriešinti, kai rusų kariškiai užgrobs Ukrainos dalinį. Vadai priėmė sprendimą nepasiduoti, stovėti iki mirties”, – papasakojo Sergejus Lanšinas.

12:45 val. Rusijos valdžia pamynė Dievo įsakymus, – pareiškė Ukrainos pravoslavų cerkvės atstovas spaudai Georgijus Kovalenko, kalbėdamas ukrainiečių televizijos „Громадьске ТВ” eteryje. Didžioji dalis per pagrindinius Rusijos televizijos kanalus perduodamos informacijos apie Ukrainą – melas, kaip ir viskas, ką Rostove ant Dono surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo į Rusiją pabėgęs V. Janukovyčius. Tai – Dievo įsakymo „nemeluok” pažeidimas, konstavo G. Kovalenko. Be to, jis pabrėžė, kad įvesdama į Ukrainą savo kariuomenę Rusija pažeidžia ir Dievo įsakymą „nežudyk”. „Jei patriarchas Kirilas pateisins Rusijos agresiją, mes tokių pareiškimų nepriimsime”, – pareiškė Ukrainos pravoslavų cerkvės atstovas. Jis pridūrė, kad visi Ukrainos stačiatikių cerkvės dvasininkai yra Ukrainos piliečiai ir liks ištikimi savo valstybei.

10:25 val. Rusijos armija atakuoja Ukrainos karinių pajėgų dalinį Sevastopolyje, – pranešė pravda.ua.com.

„Rusų armija pradėjo šturmuoti Ukrainos dalinį Sevastopolyje, 39-ąjį Ukrainos karinių oro ir jūros pajėgų būrį adresu Lazarevskaja 1. Mūsiškiai užtvėrė įvažiavimą į dalinį šarvuočiu ir rengiasi gynybai, žurnalistus prašo pranešti”, – facebook paskyroje parašė partijos „UDAR” narys Dmitrijus Bilocerkovec. Taip pat jis pranešė, kad naktį Ukrainos pajėgos išstūmė rusų kariškius iš laivyno štabo ir pasienio tarnybos Balaklavoje, rengiasi atsiimti visus likusius Rusijos užgrobtus objektus. D. Bilocerkovec teigimu, rusai paėmė į nelaisvę ukrainiečių karininką parlamentarą, už Balaklavos pastatė automatininkus ir grasina pradėti šaudyti.

• • • • • • •

KOVO 1 d.

23:35 val. Vaizdo įrašas iš šiandienos įvykių: Rusijos kariuomenė apsupo Ukrainos pasieniečių bazę Balaklavoje:

23:11 val. Rusijos Federacijos tarybos nutarime leisti V. Putinui įvesti karius į Ukrainos teritoriją remiamasi melaginga informacija apie Kryme neva žuvusius Rusijos piliečius, – teigia Žmogaus teisių tarybos prie Rusijos prezidento administracijos narys, Maskvos Helsinkio grupės ekspertas Andrejus Jurovas. „Aš ką tik susipažinau su ponios Matvijenko, Rusijos Federacijos tarybos pirmininkės, pareiškimu: ji teigė, kad Kryme yra žuvusių rusų. Tai buvo vienas iš šiandieninio balsavimo argumentų. Man prieš 10 minučių pagaliau pavyko susisiekti su Rusijos generaliniu konsulu Viačeslavu Svetličnu ir išsiaškinti, ar tikrai yra būtent rusų aukų. Jis pareiškė, kad jokių rusų aukų nėra, o naktinis susirėmimas, apie kurį rašė Krymo Aukščiausioji taryba (prašydama Rusijos „pagalbos”, – red. past.), baigėsi keliais šūviais į orą”, – pasakė jis. A. Jurovas išreiškė asmeninę nuomonę, kad situacija Kryme yra „absoliučiai stabili ir nėra jokių priežasčių įvedinėti kariuomenę”.

22:31 val. Ukrainos užsienio reikalų ministerija kreipėsi į Europos Sąjungą, JAV ir NATO, prašydama pritaikyti visas galimas priemones apginti Ukrainos teritoriniam vientisumui. 

21:55 val. Ukrainos karinės pajėgos yra pasirengusios įvykdyti konstitucinę savo pareigą, – spaudos konferencijoje pareiškė gynybos ministro pareigas einantis Igoris Teniuks.

21:35 val. Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba paskelbė Ukrainos kariuomenės kovinę parengtį, – pranešė prezidento pareigas einantis A. Turčinovas.

21 val. Paneigta anksčiau skelbta informacija, esą Ukrainos karo laivai paliko Krymą. Ši informacija neatitinka tikrovės, ją buvo išplatinusi Rusijos pusė, – teigia Krymo totorių televizija ATR.

20:30 val. Rusijos pusė bando žūtbūt išprovokuoti jėgos panaudojimo scenarijų, siekdama visiškai destabilizuoti padėtį Ukrainoje, – po pokalbio telefonu su Rusijos dūmos pirmininku Sergejumi Naryškinu pasakė Ukrainos prezidento pareigas einantis Aleksandras Turčinovas. Anot jo, Rusijos valdininkas pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi įvykdyti karinį įsiveržimą tuo atveju, jei bus panaudota jėga „prieš taikius Ukrainos piliečius, gyvenančius Kryme ir Rytuose”. „Mes nenaudojome ir neketiname naudoti jėgos prieš piliečius”, – pasakė A. Turčinovas. Taip pat jis oficialiai pareiškė, jog Ukraina daro „viską, kad apsaugotų visus Ukrainos piliečius, kurie šiandien de facto tapo Rusijos kariškių ir provokatorių agresijos objektu”. „Bet koks ginklo ir jėgos panaudojimas prieš piliečius bus laikoma specialiai surengtomis provokacijomis, siekiant pateisinti Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą”, – pabrėžė jis. „Ukraina yra taiki valstybė, tačiau pasirengusi ginti savo teritorinį vientisumą ir suverenitetą. Atitinkamą pareiškimą apie tai rengia Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba”, – pasakė laikinasis Ukrainos prezidentas.

20:21 val. Novosibirsko visuomeninė politinė organizacija „Reformacija” pasmerkė Rusijos valdžios pasikėsinimą į Ukrainos teritorinį vientisumą. „Mes nežinome visos tiesos apie įvykius Ukrainoje ir informacinio karo sąlygomis neturime galimybės spręsti objektyviai. Tačiau visiškai aiškiai žinome, kad Ukraina – laisva, nepriklausoma valstybė, turinti valstybinį suverenitetą. Pagarba suverenitetui – pagrindinis šiuolaikinės tarptautinės teisės ir santykių principas”, – rašoma pareiškime. Anksčiau Krymo totorių bendruomenės vadovas ir Vitalijus Kličko paragino Rusijos gyventojus protestuoti prieš Kremliaus agresiją Ukrainoje.

20:09 val. NATO narė Turkija yra pasirengusi suteikti Ukrainai pagalbą, kad padėtis būtų stabilizuota, – pareiškė Ukrainos ir Turkijos užsienio reikalų ministrai Andrejus Dešcica ir Achmetas Davutolgu po šiandien Kijeve įvykusio susitikimo. „Turkija yra pasirengusi padaryti viską, kas priklauso nuo jos, kad problemos, iškilusios Kryme, būtų išspręstos taikiu keliu”, – pasakė Turkijos diplomatas.

19:38 val. Europos Komisijos viceprezidentė, Europos Sąjungos Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Ketrin Ešton pareiškė, kad pirmadienį, kovo 3 dieną, ES užsienio reikalų ministrai šaukiami į skubų posėdį.

19:34 val. Vykdydamas vakar gautą nurodymą skubiai išduoti rusiškus pasus Kremliui lojaliems berkutininkams, Rusijos generalinis konsulas Kryme įteikė rusiškus pasus jau 9 iš jų, – paskelbė Rusijos jaunienų agentūra „ИТАР-ТАСС”.

19:27 val. Vitalijus Kličko paragino ukrainiečius ir rusus Rusijoje protestuoti prieš Ukrainos okupaciją.

19:13 val. Putinas paskelbė brolžudišką karą, – savo facebooko paskyroje įvardijo Rusijos opozicijos politikas Borisas Nemcovas. „Ši kruvina neadekvataus čekisto beprotybė brangiai kainuos Rusijai ir Ukrainai: vėl nužudyti jauni vienos ir kitos pusės vaikinai, nelaimingos moterys ir žmonos, našlaičiai vaikai. Ištuštėjęs Krymas, į kurį niekas nevažiuos. Milijardai, dešimtys milijardų rublių, atimtų iš senelių, vaikų, ir įmestų karo pečiun, o vėliau – dar daugiau lėšų vagių režimo išlaikymui Kryme. Kitaip jis turbūt jau nebesugeba išlaikyti valdžios. Vilkolakiui reikalingas karas. Jam reikalingas kraujas. Rusijos laukia tarptautinė izoliacija, žmonių skurdas, represijos. Viešpatie, už ką mums toks prakeikimas??? Kiek gi galima visa tai kentėti”, – rašo B. Nemcovas.

18:55 val. Karinę intervenciją Kryme vykdė ir Juodojoje jūroje, ir Rusijos teritorijoje dislokuotų Rusijos pajėgų daliniai, – pranešė glavred.info. Išankstiniais duomenimis, įsiveržimą įvykdė 810-osios jūros pėstininkų brigados, dislokuotos Sevastopolyje, ir 7-oji desantinės šturmo (kalnų) brigados iš Novorosijsko padaliniai, atskraidinti kariniais lėktuvais „Ил-76” ir malūnsparniais „Ми-8” ir „Ми-24”. Abu padaliniai dalyvavo kariniuose veiksmuose Čečėnijoje, o 7-oji šturmo brigada – Gruzijos okupacijoje. Šiuo metu Rusijos pajėgos kontroliuoja pagrindinius objektus Kryme. Be to, jos užblokavo pagrindinius Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinius – 204-osios taktinės aviacijos brigados dislokacijos vietą Bilbeke prie Sevastopolio ir 55-ąjį zenitinį-raketinį pulką Eupatorijoje, kontroliuoja Kirovo oro uostą, kur bazuojasi pilotų grupė „Ukrainos sakalai”, perkėlą Kerčėje.

18:44 val. Ukrainos Dešiniojo sektoriaus centrinis štabas paskelbė apie skubią mobilizaciją ir ginklavimąsi. „Primename visiems Ukrainos piliečiams, nepriklausomai nuo jų tautybės (t. y. ir rusams), kad mūsų kova yra antiimperinė, o ne rusofobiška. Rusijos imperija bus išardyta. Kviečiame Kaukazo pasipriešinimo judėjimą, o taip pat visus kitus išsilaisvinimo Rusijoje judėjimus, aktyvizuoti savo veiksmus”, – skelbiama pareiškime.

18:19 val. Jungtinių Tautų Saugumo taryba renkasi į neeilinį posėdį dėl Rusijos sprendimo įvesti kariuomenę į Ukrainą. Posėdis turėtų prasidėti 21 val.

18:17 val. Vitalijus Kličko paragino parlamentą skelbti Ukrainoje nacionalinę mibilizaciją.

18 val. Beveik tuo pat metu, kai Rusijos Federacijos taryba palaimino sprendimą okupuoti Krymą, paskelbtas ir Krymo totorių Medžliso vadovo Refato Čubarovo spaudos konferencijos įrašas. „Mes laikomės, ir savo piliečiams rekomenduojame laikytis pozicijos, kas mes gyvename suverenioje, nepriklausomoje Ukrainos valstybėje. Ir tuo pat metu reikia išlaikyti visišką rimtį, laukiant, kol konfliktas bus išspręstas būdu, kurį nustatys mūsų valstybė ir tarptautinės organizacijos”, – sakė R. Čubarovas.

17:23 val. Rusijos Federacijos taryba ką tik vienbalsiai balsavo už V. Putino pasiūlymą įvesti Rusijos kariuomenę į Ukrainos teritoriją. Sprendimą dėl Ukrainos okupacijos rusų politikai palydėjo plojimais.

16 val. Rusija vykdo karinę intervenciją Kryme, kurios tikslas – sukurti „marionetinį prorusišką režimą”, – pareiškė Švedijos užsienio reikalų ministras Karlas Bildas.

15:56 val. V. Putinas kreipėsi į dūmą, prašydamas leidimo įvesti į Ukrainos Krymą kariuomenę,  – pranešė glavred.info. Kremliaus spaudos tarnybos pranešime teigiama, esą kariuomenės įvedimas reikalingas dėl „grėsmės Rusijos Federacijos piliečių, mūsų tėvynainių, Rusijos ginkluotųjų pajėgų karių gyvybėms”.

15:45 val. Rusija atsisakė dalyvauti Budapešto memorandumo šalių, veikančių kaip Ukrainos saugumo garantai, konsultacijose, – spaudos konferencijoje pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministro pareigas einantis Andrejus Deščina.

15:31 val. Ginkluotos pajėgos bando užgrobti Ukrainos pasienio tarnybos jūros apsaugos būrį Sevastopolyje, – pranešė pasienio tarnybos vadovo pavaduotojas Sergejus Astachovas. „Apie 13 valandą 10 automobilių atvyko maždaug 300 ginkluotų asmenų, ant kurių uniformų buvo specialiųjų pajėgų atpažinimo ženklai, ir įvykdė bandymą jėga užimti pasienio tarnybos jūrų apsaugos Sevastopolio būrį”, – informavo jis. Derybų metu užgrobikų vadovas pareiškė, jog vykdo Rusijos gynybos ministro įsakymą.

Be to, Rusijos kariuomenė užėmė karinį Belbeko oro uostą prie Sevastopolio. Ukrainos kariams okupantai nurodė per valandą apsispręsti, ar palieka teritoriją, ar pereina į okupantų pusę.

15:26 val. Rusija gali įvesti kariuomenę į Krymą, kad užtikrintų ten dislokuoto laivyno ir etninių rusų saugumą, – pareiškė Rusijos Federacijos tarybos pirmininkė Valentina Matvijenko.

13:51 val. Į prekybinį Teodosijos uostą įplaukė Rusijos desantinis laivas „Zubras”, – pranešė vietinė žiniasklaida. Laivas yra be atpažinimo ženklų, jis neįrašytas į Rusijos pajėgas, dislokuotas Ukrainos teritorijoje. Vakar Ukrainos oro erdvę pažeidė mažiausiai 8 Rusijos lėktuvai (kiti šaltiniai nurodo didesnį skaičių), 10 sraigtasparnių, į Simferopolį įvažiavo Rusijos šarvuočių kolona. Anot žurnalistų, visi Teodosijos naujienų tinklalapiai patyrė programišių ataką ir neveikia. Atjungtos ir kameros, rodančios miestą ir uostą.

13:45 val. Prieš dešimt minučių ginkluoti asmenys užėmė Žurnalistinių tyrimų centrą ir pareiškė, kad jame surengs spaudos konferenciją, – pranešė televizija ATR.

13:38 val. Rusijos dūma paragino V. Putiną imtis visų priemonių, kad „apgintų Krymo gyventojus nuo savivalės ir prievartos”. Anksčiau į V. Putiną, prašydamas „pagalbos”, kreipėsi Krymo premjeru paskirtas partijos „Rusų vienybė” pirmininkas S. Aksionovas.

12:55 val. Krymo premjeru paskirtas partijos „Rusų vienybė” vadovas S. Aksionovas ką tik pripažino, jog anksčiau užgrobtuose objektuose yra ir Rusijos karių, – pranešė Krymo totorių televizija ATR. Tai patvirtino ir kitos žiniasklaidos priemonės. Anot S. Aksionovo, vyksta „bendradarbiavimas” su Rusijos kariuomene „saugant” objektus. Tuo metu Rusijos televizija parodė reportažą apie neva įvykusius Krymo totorių ir etninių rusų susidūrimus, kuriuose esą sunkiai sužeisti rusai. Reportaže buvo rodomi vaizdai iš susidorojimo su Maidano gynėjais Kijeve.

12:44 val. Rusų kariškiai prie Eupatorijos miesto bando užimti vieną iš Ukrainos oro pajėgų zenitinių raketų valdymo punktų, – pranešė UNIAN, remdamasis šaltiniu Ukrainos oro pajėgose. Anot šaltinio, prieš valandą 15 ginkluotų kariškių įvažiavo į karinio miestelio teritoriją, prieš tai „neutralizavę” apsaugos punktą. Užpuolikai bando įsiveržti į karinio dalinio komandinį punktą, kurio pareigūnai įsitvirtino už šarvuotų durų.

12:40 val. Keli šimtai žmonių susirinko budėti prie Krymo totorių telvezijos kanalo ATR pastato, nuogąstaudami, kad ginkluoti kariškiai be atpažinimo ženklų gali bandyti nutraukti transliaciją. Išvakarėse jau buvo užimtas valstybinės Krymo televizijos pastatas.

11:29 val. Neatmestina, kad Rusijos pasai bus išduodami ne tik Aukščiausiosios rados sprendimu išformuotų specialiųjų „Berkuto” pajėgų milicininkams, bet ir kitiems Ukrainos piliečiams, – pareiškė Rusijos konsulas Simferopolyje Viačeslavas Svetličnyj. Vakar jis gavo nurodymą skubiai išduoti Rusijos pasus „Berkuto” pareigūnams.

11:24 val. Kariškiai užgrobė karinį Kirovo oro uostą Kryme, į jo teritoriją įvažiavo 16 karinių sunkvežinių su kareiviais, – savo facebooko paskyroje parašė Krymo totorių Medžliso spaudos atstovė Lilia Muslimova.

11:14 val. Ukrainos premjeras Arsenijus Jaceniukas pareikalavo, kad Rusija išvestų karius iš Krymo ir neprovokuotų ginkluoto konflikto. Jis pažymėjo, kad Rusijos kariuomenės veiksmai pažeidžia dviejų šalių pasirašytą susitarimą dėl laikino Rusijos kariuomenės dislokavimo Kryme. „Nustokite provokuoti pilietinį ir karinį konfliktą Ukrainoje. Mes nedarome jokių veiksmų, kurie galėtų išprovokuoti susidūrimą. Visa atsakomybė už konflikto eskalavimą tenka asmeniškai Rusijos Feredarijos vadovams”, – pasakė A. Jaceniukas.

10:47 val. Prie Krymo parlamento Simferopolyje pasirodė ginkluoti rusų kariškiai, – pranešė pravda.com.ua. Prie vieno iš fontanų įsitaisė trys kulkosvaidininkai: du užėmė kovines pozicijas, vienas vaikštinėja parapetu. Greta stoviniuoja apie 20 žmonių būrelis su rusiškomis Georgijaus juostelėmis. Ginkluotų kariškių yra ir prie Krymo vyriausybės pastato, jie apsupo visą vyriausybės pastatų kvartalą.

10:45 val. „Rusija nepaliks šio pareiškimo be dėmesio”, – pareiškė Rusijos prezidento administracija, reaguodama į Krymo premjeru paskirto „Rusų vienybės” pirmininko S. Aksionovo prašymą „padėti”.

09:12 val. Desantinis Juodojoje jūroje dislokuoto Rusijos laivyno laivas „Nikolajus Filenkovas” atplukdė į Sevastopolį dar apie 700 ginkluotų kariškių, kaip manoma, desantininkų.

09:12 val. Krymo premjeru paskirtas partijos „Rusų vienybė” vadovas Sergejus Aksionovas paskelbė laikinai perėmęs vadovavimą jėgos struktūroms ir paprašė V. Putino pagalbos, – pranešė Krymo informacijos agentūra. Pareiškime S. Aksionovas nurodė, kad nuo šiol visos jėgos struktūros turi paklusti tik jo asmeniniams įsakymams. „Suprasdamas savo atsakomybę už žmonių gyvybes ir saugumą, aš kreipiuosi į RF prezidentą V. Putiną, prašydamas padėti užtikrinti taiką ir ramybę Krymo autonominės respublikos teritorijoje”, – pareiškė S. Aksionovas.

08:49 val. Milijardierius Regionų partijos deputatas, vienas turtingiausių Ukrainos žmonių Vadimas Novinskis papasakojo, kad kruvinų įvykių Kijeve metu jis buvo susitikęs su V. Janukovyčiumi ir yra įsitikinęs, jog buvusio prezidento sprendimus įtakojo „trečioji jėga”. Anot V. Novinskio, vasario 18 d. atsinaujinus susirėmimams, jis su Aleksandru Turčinovu (kurį Aukščiausioji rada neseniai paskyrė laikinuoju prezidentu) apsilankė pas V. Janukovyčių, ir šis sutiko su viskuo, ko tuo metu reikalavo A. Turčinovas – ir grįžti prie 2004 m. konstitucijos, ir sudaryti naują vyriausybę. Tačiau kitą dieną prasidėjo kruvinos Maidano gynėjų skerdynės. Anot V. Novinskio, „trečiosios jėgos” įtaka buvo justi nuolat. „Kai tik mes susitardavome dėl paliaubų ir atsirasdavo viltis baigti konfliktą, įsikišdavo trečioji jėga, kuri jį vėl eskaluodavo”, – sakė jis. Tą patį leidiniui glavred.info kiek anksčiau teigė Regionų partijos atstovė Ana German. „Kai tik mes jį kuo nors įtikindavome, pasigirsdavo telefono skambutis, ir mes turėdavome išeiti iš kambario. O kai grįždavome, jis jau būdavo visai kitoks”, – papasakojo ji.

• • • • • • •

VASARIO 28 d.

Televizijos „TCH” vaizdo įrašas: vasario 28 d. Rusijos šarvuočių kolona juda link Simferopolio:

21:57 val. 13 Rusijos karinių lėktuvų permetė į Krymą 2000 desantininkų, – teigia nuolatinis Ukrainos prezidento atstovas Kryme Sergejus Kunicynas. „13 lėktuvų su desantininkais nusileido Gvardeiske, kiekviename po 150 žmonių”, – informavo jis Krymo totorių televizijos ATR eteryje, pavadinęs tai kariniu Rusijos įsiveržimu. Anot jo, šios intervencijos iniciatorių tikslas – išprovokuoti ukrainiečių kariškius, kad jie atidengtų ugnį.

21:21 val. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Deividas Kameronas pranešė, kad telefoninio pokalbio metu V. Putinas jį patikino, jog Rusija gerbs Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenumą.

21:08 val. Ukrainos užsienio reikalų ministerija perdavė Rusijai notą, kuria pareiškė protestą dėl Ukrainos oro erdvės ir sutarties dėl Rusijos laivyno dislokavimo Ukrainos teritorijoje pažeidimų.

20:49 val. V. Putinas daro viską, kad Ukrainoje prasidėtų pilietinis karas, – savo bloge parašė buvęs Rusijos prezidento patarėjas Andrejus Ilarionovas. „Pagrindinis (vienintelis) nesibaigiančių putininių provokacijų, jau įvykdytų, vykstančių dabar ir suplanuotų ateičiai, tikslas – išprovokuoti Ukrainoje pilietinį karą. Daugelis tų provokacijų tyčia ir demonstratyviai žeidžia Ukrainos valstybę, nacionalinius simbolius, ukrainiečių nacionalinę sąmonę, tikintis reakcijos. Tikslas – priversti, išprovokuoti naująją Ukrainos valdžią atsakyti, reaguoti, panaudoti jėgą, atidengti ugnį. Ir pageidautina – taip, kad būtų aukų. Jiems reikalingi lavonai. Daug lavonų. Kuo daugiau – tuo geriau”, – teigia A. Ilarionovas. Anot jo, bus bandoma sukurti ukrainietišką „dviejų tūkstančių nužudytų taikių osetinų” versiją. Kuo didesnį rezonansą sukelia vienos ar kitos socialinės grupės žūtis &

(Dalis kronikos dėl tecninių kliūčių dingo)

•••••••

Ankstesni įvykiai:

V. Janukovyčius Kryme atsisveikino su dalimi apsaugos. Nuotraukos: V. Janukovyčiaus „pilkojo kardinolo” rūmai. Prorusiškos jėgos skelbia Sevastopolį „savivaldžiu miestu”

Kruvinų vasario 18-20 dienų įvykių Kijeve kronika

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu

 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras