2020 m. liepos 5 d.

 

Kruvinų vasario 18-20 dienų įvykių Kijeve kronika

1
Paskelbta: 2014-02-21 12:52 Autorius: ekspertai.eu

Vėlesnių įvykių kroniką ir tiesiogines transliacijas rasite čia.

•••••••

VASARIO 20 d.

22:41 val. Aukščiausiosios rados deputatai priėmė nutarimą „Dėl žmonių gyvybes nusinešusio smurto Ukrainoje pasmerkimo”, kuris įpareigoja Ukrainos vyriausybę, saugumo tarnybą, vidaus reikalų ir gynybos ministerijas bei kitas sukarintas grupuotes nedelsiant nutraukti jėgos naudojimą ir uždrausti bet kokių ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimą prieš Ukrainos piliečius. Taip pat parlamentas uždraudė vykdyti „antiteroristinę” operaciją, apie kurią vakar paskelbė saugumo vadovas. Visiems jėgos struktūrų pareigūnams nurodyta sugrįžti iš Kijevo į įprastinės dislokacijos vietas. Už tokį nutarimą balsavo 236 deputatai iš 238 užregistruotų, jis įsigalioja nuo priėmimo akimirkos.

22:35 val. Pranešta, kad Čerkesuose „Berkutas” atidengė ugnį į protestuotojus, vienas žmogus nušautas.

22:28 val. Paskelbtas patikslintas atpažintų žuvusiųjų sąrašas, tarp jų nepilnametis vaikinas ir 22 metų žurnalistas Igoris Kostenko. Maidano medicinos tarnybos duomenimis, pateiktais 18 val., Kijeve nužudyta nuo 70 iki 100 žmonių. Savo ruožtu Kijevo administracija pranešė, kad iki 15 val. į teismo medicinos ekspertizės biurą atvežti 67 kūnai.

20:41 val. Skelbiama, jog V. Janukovyčius derybose su ES atstovais išreiškęs pasirengimą šiemet surengti išankstinius rinkimus, – taip agentūrai Reuters teigė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.

20:18 val. Paskelbtas 58 identifikuotų žuvusiųjų sąrašas, tarp jų nepilnametis jaunuolis.

19:47 val. Pranešta, kad lėktuvas, priklausantis turtingiausiam Ukrainos oligarchui Rinatui Achmetovui, kuris laikytas įtakingiausiu V. Janukovyčiaus rėmėju, išskrido iš Donecko į Londoną. Šiandien iš Ukrainos išskrido nemažai V. Janukovyčių remiančios Regionų partijos narių. Anot televizijos kanalo „Hromadske”, Žulianų oro uoste į privačius lėktuvus buvo nešami dideli lagaminai iš inkasatorių automobilių.

19:22 Lucke milicija ir vidaus kariuomenės dalinys perėjo į tautos pusę. Milicijos ir kariškių vadovybė garantavo, kad pajėgos iš Lucko į Kijevą nevažiuos, kartu su maidaniečiais užtikrins mieste ir srityje tvarką.

19:00 val. Tęsiasi Aukščiausiosios rados posėdis, kuriame svarstoma, kaip sureguliuoti situaciją ir grįžti prie 2004 m. konstitucijos, pagal kurią prezidentas turėjo gerokai mažesnius įgaliojimus.

17:51 val. Ukrainos pravoslavų cerkvės Kijevo patriarchato Šventasis Sinodas nurodė pamaldų metu nebesimelsti už valdžią. „Atsižvelgiant į tai, kad valstybės valdžia neišgirdo daugkartinių Cerkvės raginimų nekelti ginklo prieš tautą, kuri išrinko šią valdžią tam, kad ji tarnautų tautai ir Ukrainai, o ne tam, kad sėtų smurtą ir mirtį, nurodau nuo 2014 m. vasario 20 d. pamaldų metu nebesimelsti už valdžią”, – rašoma oficialiai paskelbtame dokumente, kurį pasirašė Kijevo ir visos Ukrainos patriarchas Filaretas ir dar 10 Sinodo narių.

Kadangi Šventasis Raštas nurodo maldą už valdžią, o vienintelis valdžios šaltinis Ukrainoje yra tauta, nuo šiol pamaldų metu bus sakomi žodžiai: „Už Dievo saugomą mūsų Ukrainą ir ukrainiečių tautą, – nurodoma dokumente.

17:22 val. Paskelbtas gydytojams savanoriams vadovaujančios Olgos Bogomolec kreipimasis. „Žmonės buvo nušauti tiesiai į širdį, kaklą, plaučius, nepaliekant mums jokios galimybės išgelbėti jų gyvybes. Tie, kurie šaudo – profesionalai, bet jų profesionalumas nukreiptas prieš žmogiškumą”, – sakė medikė, paraginusi Regionų partiją sustabdyti kraujo praliejimą.

17:07 val. vėl pradėjo veikti dalis Kijevo metro. Atnaujinti metro veiklą pažadėjo šiandien iš V. Janukovyčių remiančios Regionų partijos išstojęs Kijevo meras Vladimiras Makejenko.

16:56 val. pranešta, kad Vokietijos, Prancūzijos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrai išėjo iš susitikimo su V. Janukovyčiumi „liūdnais veidais” ir atšaukė planuotą spaudos konferenciją. Anksčiau skelbta, kad nutraukęs šį susitikimą V. Janukovyčius skambino telefonu V. Putinui. Tačiau kiti šaltiniai, remdamiesi neoficialiomis Lenkijos naujienų agentūros žiniomis, teigia, jog V. Janukovyčius gali sutikti surengti priešlaikinius prezidento ir parlamento rinkimus.

16:45 val. Chmelnickio mieste, kur mirė du vakar saugumiečių nušauti žmonės, įsakymą šaudyti davęs saugumo tarnybos vadovas prisiėmė atsakomybę už šias mirtis ir atistatydino.

16:22 val. Milicijos pajėgoms išduoti koviniai ginklai, leista šaudyti į žmones – patvirtino atitinkamą įsaką pasirašęs Ukrainos vidaus reikalų ministras Vitalijus Zacharčenka. Anot jo, tai padaryta vykdant „Antiteroristinio centro prie Saugumo tarnybos” veiklą. Kad pradedama „antiteroristinė” operacija, saugumo tarnybos vadovas paskelbė vakar.

Pranešama, kad šiandien valdžiai lojalios jėgos struktūros koviniais ginklais nužudė daugiau nei 60 žmonių. Tai 15:20 val. duomenys.

16:00 val. prasidėjo opozicijos sušauktas Aukščiausiosios rados posėdis. Vėliau paskelbta pertrauka, laukiant dar neatvykusių deputatų.

Zakarpatės milicija ir „Berkutas" prisiekė tautai.

15:44 val. parodyta tiesioginė transliacija iš Dnepropetrovsko rajono, kur žmonės kelias valandas atsigulę ant bėgių laikė užblokuotą geležinkelį, neleisdami vagonams su desantininkais išvažiuoti į Kijevą. Desantininkai išlipo iš vagonų, pranešama, kad jie nebevažiuos į Kijevą. „Armija su tauta, ačiū”, – skanduoja žmonės. Iš vagonų išlipę desantininkai buvo ginkluoti koviniais ginklais, automatais. Kadras iš transliacijos:

15:33 val. paskelbta, kad vienas iš keliasdešimties šiandien nušautų Maidano gynėjų – Ukrainos Katalikų universiteto dėstytojas Bogdanas Solčanikas, dirbęs naujausios Ukrainos istorijos katedroje:

15:14 val. Kremlius išsidavė aktyviai dalyvaujantis kruvinuose Ukrainos įvykiuose: Rusijos televizija parodė reportažą apie tai, jog „radikalai” neva užėmė Aukščiausiąją radą. Spėjama, kad šiandien nuo ryto bandyta išprovokuoti būtent tokį įvykių posūkį. Tai paaiškina, kodėl ryte buvo skubiai evakuota Aukščiausioji rada.

14:56 val. paskelbta dar keliolika nuotraukų ir vaizdo įrašų kadrų, įrodančių, kad „Berkutas” ir kariškiai šaudė iš kovinių ginklų, automatų. Šiame kadre matyti uniformuotas berkutininkas (ant nugaros užrašas: „Berkut”), šaudantis iš automato:

13:59 val. paskelbtas dar vienas šokiruojantis vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip „Berkutas” šaudo Maidano gynėjus:

13:46 val. Pridneprovsko geležinkelio stotyje žmonės gulasi ant bėgių, neleisdami išvažiuoti į Kijevą 12 vagonų su Dnepropetrovsko desantininkų brigada ir karine technika. Milicija bando patraukti žmones nuo bėgių.

13:39 val. Kijevo meras Vladimiras Makejenko paskelbė išeinąs iš V. Janukovyčių remiančios valdančiosios Regionų partijos. „Nė viena valdžia neverta žmonių aukų, nė vienas oligarchas nežuvo, o aš kaip miesto galva esu priverstas laidoti dešimtis žuvusių paprastų žmonių”, – sakė V. Makejenko, pažadėjęs, kad netrukus vėl pradės veikti Kijevo metro. Pranešama, kad iš Regionų partijos žmonės išstoja masiškai.

13:36 val. paskelbtas vaizdo įrašas, įrodantis, kad šiandien „Berkuto” skaiperiai iš Instituto gatvės šaudė į Maidano gynėjus. Kadras iš šio įrašo:

Visas įrašas:

13:16 val. nuo Maidano scenos paskelbta, kad artimiausiu metu valdžia rengiasi įvesti nepaprastąją padėtį, nutraukti televizijos, interneto transliacijas, mobilaus telefono ryšį, kt. komunikacijos priemones. Žmonės, žurnalistai kviečiami į Maidaną. „Jei bus išjungtas ryšys, žinokite, kad čia vyksta Tautos večė”, – sakoma nuo scenos.

13:04 val. Talno mieste Čerkasko srityje 1,5 tūkstančio žmonių blokuoja išvažiavimą autobusams su vadinamaisiais „tituškomis”, kuriuos valdžia naudoja Maidano gynėjų puolimams ir provokacijoms, – pranešė unian.net.

12:56 val. Kijeve keli šimtai žmonių blokuoja išvažiavimus ir išėjimus iš karinio dalinio, kur yra vidaus reikalų ministerijos kursantai, – žurnalistams pranešė akcijos organizatoriai. Žmonės kalbasi su kursantais: paaiškėjo, kad jiems pasakojama, esą Kijeve siautėja separatistai ir fašistai. Žmonės prašo kursantų neiti prieš savo tautą, šie tikina, kad patys to nenori ir nedarys.

12:56 val. Dnepropetrovsko rajone žmonės užblokavo transportą su kariuomene, kuri greičiausiai siunčiama į Kijevą, – pranešta nuo Maidano scenos.

12:46 Užgorode milicija ir „Berkutas” perėjo į tautos pusę, – paskelbta nuo Maidano scenos.

Pranešta, kad nuo ryto žuvo jau mažiausiai 25 žmonės.

12:25 val. Maidano gynėjas parodė Šventą raštą, rastą po gaisro Profsąjungų rūmuose, kuriuos vakar užėmė ir padegė „Berkutas”. „Viskas sudegė, o jis ne. Dievas yra su mumis”, – su ašaromis sakė vyras. Maidane renkami ir nuo scenos kartais rodomi įkalčiai: kovinių kulkų, kuriomis šaudomi žmonės, gilzės ir kt.

12:04 val. Prezidento administracijos spaudos tarnyba paskelbė pranešimą, kuriame apkaltino opozicijos lyderius, neva paliaubos jiems buvo reikalingos tik tam, kad būtų mobilizuoti ir apginkluoti „smogikai”. Tame pačiame pareiškime teigiama, esą kariškiai nėra ginkluoti, o juos pulti pradėjo patys Maidano gynėjai.

12 val. Paskelbta, kad Maidane guli jau 11 žuvusiųjų kūnai. Daugelis nušauti snaiperių.

11:58 val. Еспресо.TV, remdamasis Euromaidano-SOS informacija, pranešė, kad iš „Berkuto” bazės ruošiasi išvažiuoti 700 ginkluotų berkutininkų, kuriuos ginkluoja Kalašnikovo automatais. Į bazę atvažiavo autobusai su Krymo numeriais.

11:39 val. nuo Maidano scenos kreiptasi į „Berkutą” ir kariškius, kuriems išduoti koviniai ginklai. „Šaudyti į savo tautą, kaip jums dabar liepia – didžiausias nusikaltimas, už kurį turėsite atsakyti. Meskite ginklus, pereikite į tautos pusę, mes garantuojame jums saugumą. Tauta yra didžiausia valdžia”, – per garsiakalbius sakė kalbėjusieji.

11:30 val. Pranešta, kad snaiperiai šaudo ir į medikus, bandančius padėti sužeistiesiems.

11:29 val. Moteris nuo Maidano scenos parodė kovinių kulkų, kuriomis šaudomi Maidano gynėjai, gilzes ir į nelaisvę paimto kariškio antsiuvą su užrašu: Rusijos vidaus kariuomenė. Kita moteris verkdama pasakojo apie ant jos rankų mirusius nušautus Maidano gynėjus.

11:12 val. Nuo Maidano scenos pranešta, kad vidaus kariuomenei išduoti koviniai ginklai. Pranešta, kad į Kijevą vežama 40 vagonų kariškių, informacija patikrinta Maidano aktyvistų. Nuo Maidano scenos kariuomenė kviečiama pereiti į tautos pusę.

11:05 val. nuo Maidano scenos pasisakė į tautos pusę perėjęs papulkininkis.

10:49 val. Pranešta, kad vidaus kariuomenės kariai masiškai pasiduoda į nelaisvę maidaniečiams. Nuo barikados prie Oktiabarsko rūmų nuvedė šimtą pasidavusiųjų.

10:45 val. Paskelbta 7 žuvusių Maidano gynėjų nuotrauka. 6 iš 7 žmonių nušauti į galvą. Pranešama, kad snaiperiai šaudo Maidano gynėjus iš Ukrainos viešbučio.

10:35 Pranešta, kad į Maidano gynėjus, kurie išeina iš barikadų, šaudoma. Įspėjama apie vadinamųjų „tituškų” provokacijas, kurių tikslas – diskredituoti Maidano gynėjus prieš V. Janukovyčiaus susitikimą su atvykstančia Europos politikų delegacija. Maidano gynėjai paraginti neišeiti už barikadų.

10:14 val. Pranešta, kad per naują Maidano puolimą yra žuvusių, daug sužeistų. Žmones prašomi duoti kraują sužeistiesiems.

Nepaisant vasario 19-osios naktį paskelbtų pabiaubų, ketvirtadienio rytą vėl prasidėjo susirėmimai tarp jėgos struktūrų ir Maidano gynėjų. Pranešama apie naujus sužeistuosius. Maidane paskelbta mobilizacija. Aikštė skendi dūmuose, link jos bando privažiuoti greitosios pagalbos automobiliai. Atvyksta žmonės iš įvairių Ukrainos regionų, ateina kijeviečiai. Aplinkinėse gatvėse pastatytos jėgos struktūrų užkardos neleidžia privažiuoti automobiliams, metro uždarytas.

08:30 val. Naktis Maidane nebuvo rami, girdėjosi šūviai, sprogimai, jėgos struktūrų atstovai pylė ant gynėjų vandenį, degė Maidano gynybine linija tapęs ugnies ruožas. Apie 7 val. ryto nuo „Berkuto” pusės į barikadas atskriejo „Molotovo koktelis”, gynėjai į tai atsakė akmenimis. Iš įvairių Kijevo rajonų pranešama apie vadinamųjų „tituškų”, kuriuos valdžia naudoja sukilėlių puldinėjimui ir provokacijoms, gaujas.

Ginti Nepriklausomybės aikštės atvyksta žmonės iš Lvovo, Ivano-Frankovsko, kitų miestų.

Naktį milicija pabandė užblokuoti pravažiavimą į Maidaną vedančiomis gatvėmis: sankryžose buvo pastatytos užkardos, kuriose su kelių patruliais stovėjo ir automatininkai. Po to, kai šie faktai buvo paviešinti žiniasklaidoje ir prie užkardų  apsilankė Aukščiausiosios rados deputatai, lydimi Maidano savigynos aktyvistų, užkardos buvo nuimtos.

Nuo vasario 18 d. žuvo 28 žmonės, 287 hospitalizuoti, tarp jų 4 vaikai iki 18 metų, 6 žurnalistai, 1 Aukščiausiosios rados deputatas, 88 jėgos struktūrų atstovai, – paskelbė Ukrainos svaikatos apsaugos ministerija. Tai vasario 20 d. 6 val. ryto duomenys.

Kiek anksčiau „Euromaidanas SOS” paskelbė, kad ieškoma 50 žuvusių žmonių.

06:20 val. pravda.com pranešė, kad laikinai uždaryta Didžiosios Britanijos ambasada Kijeve.

•••••••

VASARIO 19 d.

Vasario 19 d. 22:46 val. Maidano šturmas, kurį valdžia planavo šiąnakt, atšauktas, paskelbtos paliaubos ir derybų proceso pradžia, – po opozicijos lyderių susitikimo su prezidentu Viktoru Janukovyčiumi pasakė Arsenijus Jaceniukas. „Po šiandieninio susitikimo galime tvirtai pasakyti – mūsų Maidano nešturmuos”, – teigė jis, nurodęs, kad naktį buvo suplanuotas puolimas ir nepaprastosios padėties įvedimas. Žinią, kad V. Janukovyčius pažadėjo, jog šturmo nebus, patvirtino ir Vitalijus Klyčko. Kad dalyvaujant V. Janukovyčiaus aplinkos žmonėms ir opozicijos lyderiams sutarta dėl derybų pradžios, patvirtino ir prezidento spaudos tarnyba.

19:48 val. V. Janukovyčius atleido iš pareigų Ukrainos karo vadą Vladimirą Zamaną ir paskyrė į šį postą Jurijų Iljiną. Spėjama, kad atleistasis pasipriešino kariuomenės panaudojimui prieš protestuotojus.

17:25 val. Specialiųjų tarnybų veiksmai provokuoja pilietinį karą, – teigė buvęs Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Igoris Smeško, komentuodamas neseniai paskelbtą saugumo sprendimą pradėti visoje šalyje „antiteroristinę” operaciją. „Kai sostinėje ir šalyje tokia padėtis, panaši operacija – tiesus kelias į pilietinį karą”, – sakė I. Smeško. Anot jo, pilietinių laisvių suvaržymas galimas nebent įvedus ypatingąją padėtį, o bet kuris bandymas jėga išvaikyti Maidaną gali tapti paskutiniu žingsniu, kurį žengus kelio atgal nebėra.

16:22 val. Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Aleksandras Jakimenko pranešė, kad saugumas šalyje pradeda „antiteroristinę” operaciją. Jis teigė apie tai jau informavęs V. Janukovyčių. Anksčiau skelbta, kad aukšti saugumo ir vidaus reikalų ministerijos pareigūnai kartu vadovavo vasario 18-19 d. įvykdytam kruvinam Maidano šturmui.

13:46 val. Chmelnickio mieste iš Ukrainos saugumo tarnybos pastato šaudyta į mitinguotojus, trys žmonės sužeisti, vienos moters būklė ypač sunki, galbūt ji mirė, – pranešė day.kiev.ua. Žmonės reikalavo, kad su jais pasikalbėti išeitų saugumo vadovas, tačiau vietoje to iš centrinio pastato įėjimo į juos buvo atidengta ugnis. Vėliau saugumas pripažino šaudęs. Paskelbtas šio įvykio vaizdo įrašas:Šturmuojamas Maidanas atlaikė kariuomenės ir „Berkuto” puolimą per visą vasario 19-osios naktį.

Vaizdo įrašas iš naktinio Maidano šturmo ir pasauliui perduotas merginos pagalbos prašymas:

Pranešama, kad į Kijevą atvyksta žmonės iš kitų regionų, bet daugelis įvažiavimų į sostinę uždaryti, neveikia ir metro.

Masinės protesto akcijos Maidano gynėjų palaikymui vyksta Užgorode, Lucke, Vinnicoje, Sumuose, Chmelnickyje, Poltavoje, kitur.

Ilgai kruvinų įvykių niekaip nekomentavęs ir į Merkel skambučius neatsiliepinėjęs V. Janukovyčius tik vasario 19-ios paryčiais internete pagaliau paskelbė kreipimąsi: apkaltino dėl įvykių opoziciją ir pareikalavo, kad jos lyderiai atsiribotų nuo „radikalių jėgų” (t. y. apsupto Maidano gynėjų), o jei tai nebus padaryta – „su jais bus kita kalba”.

Ukrainos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per vasario 18-19 d. susirėmimus Kijeve žuvo 26 žmonės, hospitalizuoti 241. Tarp gydomų ligoninėse – trys vaikai iki 18 metų. Tai vasario 19 d. 6 val. duomenys.

Tarp žuvusiųjų – ir laikraščio „Vesti“ žurnalistas Viačeslavas Veremijus. Ukrainos tinklalapiai skelbia, kad jis nušautas.

Vasario 19 d. apie 10 val. buvęs vidaus reikalų ministras Anatolijus Gricenko pranešė, kad gynybos ministras Lebedevas įsakė permesti į Kijevą desantininkų brigadą iš Dnepropetrovsko – 500 ginkluotų karių.

Popiežius Pranciškus, kalbėdamas šv. Petro bazilikoje, paragino nedelsiant nutraukti smurtą Ukrainoje. „Su skaudančia širdimi stebiu tai, kas šiomis dienomis vyksta Kijeve. Noriu patikinti ukrainiečių tautą, kad savo dvasia esu su jais ir meldžiuosi už smurto aukas, sužeistuosius, jų šeimas”, – sakė popiežius.

Pranešta, kad milicija iš kai kurių ligoninių Kijeve išvežė sužeistuosius. „Gydytojai ir medicinos personalas verkia. Visus naktį operuotuosius mentai atjungė nuo gyvybės palaikymos sistemų, kaip gyvulius, sumetė į autobusus ir išvežė nežinoma kryptimi”, – facebooke rašo liudininkė.

Apie susirėmimus su jėgos struktūrų atstovais pranešama iš įvairių miestų. Sumų mieste prie milicijos pastato įvyko susirėmimai tarp milicijos ir mitinguotojų, šaudyta guminėmis kuklomis, yra sužeistųjų, – pranešė unian.net. Pareigūnai protesto dalyviams pažadėjo įleisti į pastatą jų delegaciją, bet tada į gatvę staiga išbėgo apie šimtas pareigūnų, kurie pradėjo mušti žmones lazdomis, o 5 iš jų šaudė.

•••••••

VASARIO 18 d.

Vasario 18-osios dieną, atsinaujinus Maidano protestuotojų susidūrimams su „Berkuto” pajėgomis, žuvo 7 žmonės, – pranešė glavred.com. TCN, remdamasis šaltiniais Ukrainos vidaus reikalų ministerijoje, pranešė apie 8 žuvusiuosius.

BBC Ukrainos redakcijos žurnalistas teigė matęs nuo Aukščiausiosios Rados nunešamą žmogaus kūną nutraukta galva. Iš Gruševskio gatvės į Karininkų namuose įrengtą medicinos punktą atnešti trijų žuvusių aktyvistų kūnai. Ant barikados prie išėjimo iš metro stoties „Kreščatikas” gulėjo dar du nužudyti žmonės – moteris ir vyras. Šiems žuvusiesiems iš pažiūros apie 50-60 metų. Be to, milicija aiškinasi, kokiomis aplinkybėmis mirė vyras valdančiosios Regionų partijos būstinėje Lipskaja gatvėje, kurią užėmė protestuotojai.

Susidūrimai prasidėjo, kai Maidano protestuotojai, iškėlę reikalavimą grąžinti 2004 m. Konstituciją, pabandė prieiti prie Aukščiausiosios Rados pastato, tačiau kelią jiems užkirto „Berkuto” pajėgos.

Apie 18 val. Kijevo Nepriklausomybės aikštėje, kurią apsupo „Berkutas” ir vidaus kariuomenės pajėgos, buvo susirinkę apie 20 000 žmonių, – pranešė glavred.com.

Kariuomenei ir „Berkutui” duotas įsakymas „išvalyti” Kijevo centrą nuo protestuotojų.

Apie 20 val. pajėgos pradėjo šturmuoti Maidaną.

Žmonės neišsiskirstė, prasidėjo Nepriklausomybės aikštės gynyba. Vienas opozicijos lyderių Vitalijus Kličko nuo scenos pasakė, kad Maidanas yra „laisvės salelė”, iš kurios žmonės nesitrauks.

20:42 val. LB.ua žurnalistai pranešė matę pirmą žuvusįjį per šį šturmą.

Pranešta, kad Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Europos Komisijos prezidentas Žozė Manuelis Barozas bandė prisiskambinti telefonu Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui, tačiau jis neatsiliepė. Šalies vadovas per visą dieną taip nė karto ir nepakomentavo kruvinų įvykių.

Kiek prieš 22 val. ukrainiečių dvasininkai suteikė aikštės gynėjams palaiminimą, kaip kun. Robertas Grigas suteikė nuodėmių atleidimą parlamento gynėjams Sausio 13-ąją.

Apie 22 val. JAV prezidento spaudos sekretorius Jay Carney pranešė, kad JAV paragino prezidentą Janukovyčių nedelsiant sumažinti įtampą Maidane ir atnaujinti dialogą su opozicijos lyderiais.

Kiek anksčiau tinklalapis LB.ua, remdamasis savo šaltiniais, nurodė, kad su V. Janukovyčiumi susisiekė JAV viceprezidentas Joe Bidenas, įvyko derybos.

Kijevo Maidaną palaikantys žmonės Ivanovo Frankove ir Lvove užėmė šių miestų administracijos pastatus. Ternopolyje milicija perėjo į Tautos pusę.

Valdžia uždarė įvažiavimus į Kijevą.

Skelbiama apie dešimtis žuvusiųjų, daugiau nei tūkstantį sužeistųjų, kurie nebetelpa ligoninėse. Sunkiai sužeistiesiems medikai teikia pagalbą tiesiog aikštėje.

Prieš vidurnaktį paskelbta, kad visą dieną kruvinų įvykių niekaip nekomentavęs V. Janukovyčius susitiks su opozicijos lyderiais ir po to kreipsis į Tautą.

19 d. apie 00:23 pranešta, kad Maidano scenoje sužeistas vienas partijos „Batkivščina” lyderių Aleksandras Turčinovas. Į scenoje kalbančius žmones šaudo snaiperiai.

Apie 1 val. paaiškėjo, kad V. Janukovyčius vengia susitikti su opozicijos lydriais, kaip buvo žadėjęs.

„Berkuto” pareigūnai užėmė ir padegė profsąjungų rūmus, kuriuose buvo įsitvirtinę Maidano gynėjai, bandydami išvaryti iš pastato jame dar likusiuosius. Sužeistieji evakuojasi pro rūmų langus.

2:15 val. pranešta, kad V. Janukovyčius, ilgai vengęs susitikimo su opozicijos lyderiais, juos vis dėlto priėmė ir ultimatyviai pareikalavo, kad žmonės apleistų aikštę. Po tokio dabartinio šalies prezidento pareiškimo V. Kličko paliko susitikimą.

Prasidėjus Maidano šturmui, Odesoje žmonės užblokavo „Berkutą” – automobiliais užtvėrė jam kelią, neleisdami permesti pajėgų į Kijevą. Bet 1:32 val. pranešta, kad po susirėmimų „Berkutas” vis dėlto prasiveržė pro žmones. Yra sužeistųjų.

Krymo Euromaidano organizatoriai pranešė, kad žmonės vyksta į Kijevą padėti ginti Nepriklausomybės aikštės.

Vos prasidėjus šturmui, Ukrainos Unitų bažnyčios vadovas Sviatoslavas Ševčukas paragino nedelsiant stabdyti kraujo praliejimą šalyje.

„Dievo vardu smerkiu prievartą, aršumą, žmogaus teisių ir tautos valios nepaisymą. Pabrėžiu, kad tas, kuris turi valdžią, turi prisiimti ir visą atsakomybę už tai, kas vyksta šalyje. Kreipiuosi į visus: nedelsiant nutraukite kraujo liejimą. Kviečiu visus Bažnyčios vaikus pasninkauti ir mestis už nukentėjusiuosius. Tą akimirką, kai virš Ukrainos pakibo brolžudystės neganda, tegu visose Unitų bažnyčios šventovėse skamba varpai.”, – rašoma Unitų bažnyčios tinklalapyje paskelbtame pareiškime.

Šimtus tūkstančių žmonių sutraukiantys protestai Ukrainos sostinėje prasidėjo po to, kai Viktoras Janukovyčius atsisakė pasirašyti asociacijos sutartį su Europos Sąjunga, o 2013 m. lapkričio 30 d. „Berkuto” pajėgos žiauriai susidorojo su taikiu studentų mitingu Maidano aikštėje. Šiuo metu protestai vyksta prieš Ukrainos slinktį į Kremliaus įtakos erdvę ir korumpuotą valdžios sistemą.

Vaizdo įrašas iš vasario 18-osios dieną vykusių susirėmimų Šelkovičnos ir Institutskaja gatvėje:

„Berkuto” ir kariuomenės apsuptas Maidanas:

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu

 
Komentarai

 
1. stasys
(2014-02-21 15:20:50)
(83.181.119.249) Parašė:

tauta jiems neatleis..Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras