2020 m. gegužės 28 d.

 

Irštvoje nieko naujo

22
Paskelbta: 2019-09-16 07:38 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com

Irštva tai tokia vieta Lietuvoje, kur yra susirinkęs 141 antikonstitucininkas. Jie tokiais vadintini todėl, kad toje irštvoje atsirado ne pagal LR Konstitucijos 55 str. įtvirtintą lygią ir tiesioginę rinkimų privalomą konstitucinę teisę, o lygiai atvirkščiai, paneigdami Konstitucijoje įtvirtintą lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Tai yra įgyvendindami čekistams naudingą teisę užgrobti valdžią. Apie tai detaliai ir su nuorodomis išaiškinta 2016-09-01 straipsnyje „Nusikaltėlių irštvos, Seimo vagims ir niekšams“ [1, 2]. Apie tai LR Seimo visi nariai prieš 2016-10-09 rinkimus buvo mano informuoti „emailais“ vienuolika kartų [2] pradedant 2016-04-13 diena.

Man yra žinoma, kad ir kiti asmenys, advokatai apie tai informavo raštiškai užregistruotais dokumentais su antspaudais ant dokumentų tiek Prezidentūroje, tiek Seime ir Vyriausybėje. Nulis dėmesio. Nors aiškiai LR Seimo statuto 12-o straipsnio 2 dalis įpareigoja „2. Seimo narys nagrinėja gautus rinkėjų pasiūlymus, pareiškimus bei skundus ir, jeigu reikia, juos siunčia svarstyti valstybės institucijoms.“ [3]. Atsakymai turėtų būti per 20 dienų, tačiau tokie įstatyminiai reikalavimai NEVYKDOMI, nes irštvoje įstatymai NEGALIOJA. Niekas negavo jokių atsakymų iki šiolei. O klausimas yra Valstybės teisinių demokratinių pagrindų klausimas, tai yra esminis.

Sveiku protu yra suvokiama, kad LR Seime teisėtai gali būti tik tie, kurie ten patenka išrinkti pagal LR Konstitucijoje įtvirtintus principus, t.y. lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Kitaip išrinkti jie yra neteisėti, nelegitimus. Kai Seime nelieka sveiko proto, vykdoma antikonstitucinė veikla, tai Seimas pavirsta IRŠTVA. Tai kaip matome [1] tai seniai ir vyksta. Neteisėtos, antikonstitucinės sudėties Seimas yra IRŠVA.

Čia reiktų visgi kol kas gal ne šimtąjį kartą pakartoti, kad visą šitą antikonstitucinę betvarkę [4, 5] prieš Lietuvos valstybę visiškai ATIMANT iš LR piliečių teisę rinkti LR Seimą pagal LR Konstitucijoje įtvirtintą lygią ir tiesioginę rinkimų teisę 1992-07-09 įtvirtino LTSR-LR AT deputatai, dabar vadinamai SIGNATARAIS su prof. Vytauto Landsbergio parašu. Taip jie pasikėsino į atsikuriančios Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus, kitaip tariant įvykdė revanšą prieš 1990-03-11 Nepriklausomybės Aktą. Dar kitaip tariant jums aktas, o mums valdžia.

Taigi Lietuvoje neturime konstitucinės piliečių teisės rinkti Seimą, kitaip tariant valdžią, teisėtai. Nu grynai kaip čekistų valdomoje Maskovijoje.

Spektaklis dėl irštvos pirmininko

LR Konstitucijos 67-tas straipsnis „Seimas“ nenumato nei Seimo pirmininko rinkimų nei jo atstatydinimo, nors tai yra iš esmės antras svarbiausias žmogus valstybėje po prezidento ir esant tam tikroms aplinkybėms gali eiti ir LR Prezidento pareigas.

Seimo pirmininko rinkimai, kaip koks trisdešimtas reikalas valstybėje, yra įtvirtinti LR Seimo statuto 30-am skirsnyje:

187 straipsnis. Seimo vadovų įgaliojimų laikas

1. Seimo Pirmininkas renkamas pirmajame po rinkimų Seimo posėdyje slaptu balsavimu.

2. Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami iš Seimo narių Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui.

3. Bet kuriam iš šių Seimo pareigūnų atsistatydinus, mirus arba Seimui jį atšaukus, taip pat išrinkus ar paskyrus į kitas pareigas, naujo pareigūno rinkimai į šias pareigas rengiami artimiausiame Seimo posėdyje šiame statute numatyta tvarka.“

Atrodo, kad pagal Seimo statutą jokių ginčų dėl Seimo pirmininko iš viso neturėtų būti. Yra įstatymas ir Seimas privalo jį vykdyti. Tačiau taip nevyksta Lietuvoje ilgą laiką ir darosi net labai juokinga, tačiau valstybei žalinga [6]. Atrodo, kad juokdariai Seime? Tai labai gerai dera su irštvoje čekistų nustatytomis taisyklėmis, kad tik įstatymai ir Konstitucija negaliotų. Jų tikslas betvarkė.

Tas faktas, kad Seimo pirmininkas prof. V.Pranckietis atsistatydinti nežada [6], yra teigiamas, nes Seimo statutas jam tokią teisę suteikia. O tai reiškia, kad V.Pranckietis teisėtai pagal Seimo statutą užima Seimo pirmininko postą. Labai sveikintinas faktas laikytis įstatymo. Juk kalbame apie teisinę valstybę? Kai Konstitucijoje nėra apibrėžta Seimo pirmininko rinkimų, tai reikia laikytis to, kas Seimo statute apibrėžiama.

Kas yra apibrėžiama Konstitucijoje, tai pirmiausiai reikia laikytis Konstitucijos, nes ji veikia tiesiogiai ir tik vėliau žiūrėti į įstatymą, jeigu tas neprieštarauja Konstitucijai. Taip yra todėl, kad Seimo nariai prisiekia Konstitucijai, o ne galimai antikonstituciniam įstatymui.

Straipsnyje [6] rašoma: „Siūlymą jam atsistatydinti jis pavadino šantažu, o naujos koalicijos sudarymą laiko farsu. „Prisiminkime, kokia koalicija buvo prieš tai. Ji buvo tokia pati, dabar ji išardyta, kuriama nauja – vėl tokia pati. Tai yra farsas“, – mano V. Pranckietis.“

Ir iš tikro tikras farsas. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė ponia Agnė Širinskienė „pereina“ į Tvarkos ir teisingumo frakciją, kad joje būtų 7 nariai. Su tokia frakcija sudaroma koalicija. Neilgai trukus iš Remigijaus Žemaitaičio frakcijos „pabėga“ visi jos nariai ir tokiu būdu tik ką pasirašyta koalicija subliūkšta. Tikriausiai Agnė Širinskienė vėl „perbėga“ atgal. Tikra komedija vykstanti irštvoje.

Bet kaip su tuo Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio teisingumu? Kaip matome [7] V.Pranckietis yra išrinktas antrame ture vienmandatėje apygardoje. Kaip žinome buvo išrinktas ir „Valstiečių“ antikonstituciniame sąraše. Taigi turime situaciją, kai jau 2016-10-09 išrinktas Seimo nariu daugiamandatėje apygardoje prof. V. Pranckietis po dviejų savaičių vėl dalyvauja tuose pačiuose rinkimuose, kad antrą kartą būtų išrinktas į tą patį Seimą vienmandatėje. Taigi prof. V.Pranckietis dalyvauja ir tiesioginiuose rinkimuose ir netiesioginiuose rinkimuose, kurie yra antikonstituciniai. Ir taip turime du kart išrinktus Seimo narius, ko pasekoje atsiranda Seime ir NEIŠRINKTIEJI.

Ką daro Seimo pirmininkas V.Pranckietis? Nieko nedaro, kad visą šitą antikonstitucinę betvarkę sutvarkyti, ir toliau sau sėdi Seimo pirmininko kėdėje ir nė mur mur nė per kur apie antikonstitucinius rinkimus ir nelegitimią Lietuvos valdžią. Gal nežino? Žino, nes visi Seimo nariai yra informuoti [7] ir ne kartą.

Todėl dėl V.Pranckiečio yra darytina išvada:

Kai V.Pranckiečiui naudinga, tai laikosi įsikibęs įstatymo, o kai nenaudinga, tai ir Konstitucija, kuriai prisiekė, yra paniekinama. Absoliutus nedorumas ir nepadorumas.

Tai liečia visus be išimties Seimo - irštvos narius per visas 7 kadencijas. Kadangi jie laiko LR piliečius be konstitucinės teisės rinkti LR Seimą lygia ir tiesiogia rinkimų teise, įtvirtinta Konstitucijoje, tai tokie Seimo-irštvos nariai yra ČEKISTINĖS prigimties „generolai“.

Ir kaip čia galima pamiršti, kai 2018-01-13 viešai iš Seimo tribūnos Laisvės premijos laureatė N.F.Sadūnaitė paklausė: „Ar dar gyva Deimantė?“ Iki šiol antikonstituciniai Valstybės niekintojai Seime, tiksliau IRŠTVOJE, niekaip negali atsakyti. O tai parodo, kad jie tikrai yra ne tik antikonstitucininkai, bet ir NUŽMOGĖJĘ padarai, kaip kokiame gyvulių ūkyje. Kaip kokia buvusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė tik 85 kartus paklausta NEŽINO, taip ir Seimo pirmininkas V.Prancietis taip pat NEŽINO ir žinoti nenori. Profesoriumi būdamas gal net nesupranta, kad jeigu nežinai, tai gali Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio paklausti [8].

Literatūra:

1. 2016-09-01 straipsnis „Nusikaltėlių irštvos, Seimo vagims ir niekšams“

2. 2016-09-11 straipsnis „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“

3. 1994-02-17 LR Seimo statutas, Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-06-01)

4. 2019-07-08 straipsnis „Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena“

5. 2019-08-12 straipsnis „Čekistiniai rinkimai Lietuvoje“

6. 2019-07-04 Jadvygos Bieliavskos, Lukrecijaus Tubio, Dainoros Karklytės straipsnis „Į kampą vėl spraudžiamas V. Pranckietis neketina trauktis“

7. 2017-03-11 straipsnis „Okupuota nepriklausommybė“

8. 2018-03-26 straipsnis „Seimo smarvėms“

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu

 
Komentarai

 
22. StasysG
(2019-09-23 19:56:27)
(89.116.0.43) Parašė:

Nustebau paskaitęs įžymaus internauto DZEIKO komentarą apie konstitucijos galias po Vytauto Rubavičiaus straipsniu "Prezidentas Antanas Smetona: politinė ir simbolinė svarba šių dienų Lietuvai" (Tiesos,lt): ------ Dzeikas 2019-09-23 18:06. "Bet kuris teisininkas tau pasakys, kad Konstitucija,kaip pagrindinis istatymas yra NOMINALI ir tai kas joje surasyta yra ISTATYMAI. Tie istatymai(ir ne tik tie, bet apskritai visi istatymai) traktuojami principais. Vienas is principu yra tas, kad Konstitucija negali blokuoti gyvenymo ir negali palikt neatsakytu klausimu...".----Ar tikrai yra taip, kad Įstatymai yra svarbesni nei KONSTITUCIJA?21. >18. StasysG
(2019-09-22 15:13:26)
(82.221.131.71) Parašė:

Gera citata.20. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2019-09-19 18:56:10)
(98.213.209.6) Parašė:

Seimo pirmininko V.Pranckiečio nuomonė Seimo rinkimų klausimu yra pateikta 2019-09-19 Simonos Voveriūnaitės straipsnyje "Žmonės pasiuntė aiškų signalą – tokių rinkimų jiems nereikia" (ht*tps:/*/ww*w.delfi.*lt/news/daily/lithuania/zmones-pasiunte-aisku-signala-tokiu-rinkimu-jiems-nereikia.d?id=82287495). Cituoju: "Panašiai trečiadienio rytą LRT radijo eteryje kalbėjo ir Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Jis teigė, kad pokyčiai rinkimų sistemoje galėtų prasidėti kitose Seimo kadencijoje. „Čia neturi būti manymo, čia yra Konstitucija, ji nurodo, kad jei lieka mažiau nei metai iki kitų Seimo rinkimų, tada neberenkami nauji Seimo nariai. Yra pasaulyje daug patirčių, diskutuosime su VRK pirmininke L. Matjošaityte, gal ir su visa komisija, kokie galėtų būti siūlomi pokyčiai po kitų Seimo rinkimų, tam, kad nebereikėtų tokių dalykų daryti“, – sakė jis." Noriu PABRĖŽTI, kad Konstitucijoje taip kaip V.Pranckietis sako, NĖRA PASAKYTA. Pasakyta 55 str. taip: "Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.". Taigi išrinkto Seimo nereikia perrinkinėti, nes savo darbą gali atlikti ir su 3/5 Seimo narių. Todėl laikau prof. V.Pranckietį, Seimo pirmininką, nekvalifikuotu suprasti kas yra parašyta KONSTITUCIJOJE, kuriai jis prisiekė. Toliau straipsnyje taip rašoma: "„Tai yra didelė diskusija, bet tai reikėtų daryti tai tuo metu, kai yra ne rinkiminis, bet porinkiminis laikotarpis, kada nėra niekam įdomu, kaip vyktų konkrečiu atveju“, – LRT radijo eteryje kalbėjo V. Pranckietis.". Tai grynakraujo ČEKISTO veikimo metodas ATIDĖTI svarbiausią klausimą vėlesniam, kad ir visam laikui. Šitas klausimas Seimui, būtent šiam Seimui buvo pateiktas 2016-12-08 straipsnyje "Seimo konstituciniai nusikaltėliai" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/seimo-konstituciniai-nusikalteliai/) ir tas straipsnis "emailais" buvo išsiūstas visiems Seimo nariams. Taigi matome, kad ponas V.Pranckietis NAGLAI meluoja, kaip koks užsigrūdinęs ČEKISTAS. Gana silpna yra ir antikonstitucininkės Lauros Matjošaitytės pozicija. Čekistiniai nusikaltėliai valdo Lietuvą antikonstituciškai.19. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2019-09-19 15:40:17)
(98.213.209.6) Parašė:

to "StasysG". StasyG, negi taip sunku suprasti, kad aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė yra neatsiejamai susijusios. Tiesiog viena iš jų kalba apie renkamuosius, o kita kalba apie rinkėjus. Kaip ir pats sakai, kad LR KT sako "...kiekvieno rinkėjo balsas yra lygiavertis bet kurio kito rinkėjo balsui ir turi vienodą reikšmę nustatant balsavimo rezultatus." Taip turi būti, bet ar taip yra? Na ir kas iš to, kad taip parašyta??? Ogi visiškai nieko. Tai reikia atverti akutes, įjungti protelį ir paskaičiuoti ar taip yra, kaip parašyta? Tai kai balsuoji už save išsikėlusį kandidatą į Seimą, tai jam gali atiduoti tiktai VIENĄ balsą ir TAŠKAS. O dabar paskaičiuok kiek gali atiduoti balsų, kai balsuoji už partinį nelygiavertėmis sąlygomis iškeltą? Vieną balsą gali atiduoti vienmandatėje, kitą atiduoti už jo sąrašą, kuriame jis yra, trečią atiduodi už jį jau sąraše, tai jau turime tris balsus ir dar keturi lieka reitingavimui, taigi rinkėjas balsuojantis už partinį, partiją, turi SEPTYNIS skaičiuotinus ir turinčius įtaką rinkimų rezultatams BALSUS. Tai gerb. StasyG, ar moki suprasti ir suskaičiuoti, kad vienas rinkėjas turi vieną balsą, o kitas net SEPTYNIS. Ar supranti, kad vienas nelygu septyniems? Matai kaip paprasta? Nesuvoki? Kas darosi su proteliu? Tai jei tamsta kiek nors domiesi tuo klausimu nuo 2006-04-13 dienos, tai tada pasiklausyk, kas ne vieną kartą parašyta ir ką apie tai pasakė LR Konstitucinis Teismas, kad ir straipsnyje (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ): "2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių." Taigi čia ne dr. Jonas Ramanauskas kalba, čia taip aiškina ir išaiškina lygios rinkimų teisės turinį Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas remdamasis Europos teise, JT teise, LR Konstitucija ir sveiku protu. Negali būti LYGU, tai, kad kai vienas rinkėjas turi vieną balsą, o kitas net SEPTYNIS. Klausiu gerb. StasyG, ar turite SVEIKO PROTO? Tai dar Jums patarsiu giliau pastudijuoti Indrę Pukanasytę (ne Pukanosytę) ir pasiaiškinti jos akademinę nuomonę apie TIESIOGINĖS rinkimų teisės turinį, tai pamatysi, kad Lietuvoje rinkimuose nėra nei Konstitucijoje įtvirtintos LYGIOS rinkimų teisės, nei Konstitucijoe įtvirtintos TIESIOGINĖS rinkimų teisės, kurios yra įtvirtintos LR Konstitucijos 55 ir 119 straipsniuose. Ir dar po to, kai viską išsiaiškinsi, tai gal pajėgsi suprasti, kad ČEKISTINIAI SIGNATARAI su V.Landsbergio parašu ATĖMĖ iš LR piliečių KONSTITUCINĘ TEISĘ rinkti SEIMĄ ir savivaldybių tarybas LYGIA IR TIESIOGINE rinkimų teise ir padarė ČEKISTINĘ rinkimų teisę su sąrašais, kurių rinkėjas NESUDARINĖJA ir jie yra ANTIKONSTITUCINIAI ir nenumatyti. Atsiprašau StasyG, kad tamstą kankinu, bet tamsta atlikai vos ne kvalifikuotą PROPAGANDĄ ir per tiek metų nesugebėjai suprasti esmės : VIENAS RINKĖJAS - VIENAS BALSAS. Kitaip pasaulyje nėra, kad vienas rinkėjas už renkamą galėtų atiduoti vieną balsą, o kitas rinkėjas už kitą renkamą galėtų atiduoti du ir daugiau balsų. Tai ČEKISTINĖ DIVERSIJA prieš Lietuvos valstybę. Taip padarė sužvėrėję išgamos užgrobdami valdžią ir Valstybę ir ją naikindami. Gal ne visi suprato ką daro, bet jau seniai laikas suprasti, o nesupranta nors tu ką, kaip ir pats pasirodo niekaip nesupranti: Vienas rinkėjas - vienas balsas. ČEKISTAI pasiekė tai, kad už juos balsuojant vienas rinkėjas turėtų daugiau balsų. Pasižiūrėk į mūsų IŠSIGIMĖLIŠKĄ Seimą. Daugybę kartų informuoti, o tyli kaip IŠSTIPĘ. Grynas gyvulių ūkis.18. StasysG
(2019-09-19 13:55:34)
(89.116.0.43) Parašė:

Teisės mokslas sako, kad yra aktyvioji rinkimų teisė ir PASYVIOJI rinkimų teisė. Autorius, panašu, akcentuoja pasyviosios rinkimų teisės pažeidimus. Ką apie tai rašo akademikė Pukanosytė: "Konstitucinis Teismas 2008 m. spalio 1 d. nutarime apibrėžė lygios rinkimų teisės principo sampratą: „lygios rinkimų teisės principas reiškia, kad organizuojant ir vykdant rinkimus visi rinkėjai turi būti traktuojami vienodai, kiekvieno rinkėjo balsas yra lygia-vertis bet kurio kito rinkėjo balsui ir turi vienodą reikšmę nustatant balsavimo rezulta-tus.“ Šiame nutarime buvo akcentuota, kad „visų pirma“ šis principas taikytinas įgyvendinant aktyviąją rinkimų teisę. Galbūt dėl to lygios rinkimų teisės principas atskleistas per aktyviosios rinkimų teisės prizmę, neatskleidžiant šio principo turinio elementų, tie-siogiai susijusių su PASYVIĄJA rinkimų teise. Pažymėtina, kad vėliau – 2011 m. gegužės 11 d. nutarime39, Konstitucinis Teismas jau akcentavo, kad pagal Konstituciją įstatymu reguliuojant rinkimų santykius turi būti užtikrinta lygi visų rinkėjų aktyvioji rinkimų teisė (teisė balsuoti, t. y. teisė rinkti), taip pat lygi visų kandidatų pasyvioji rinkimų teisė (teisė būti rinkimuose registruojamu kandidatu, t. y. teisė būti renkamam)".17. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2019-09-19 07:52:11)
(98.213.209.6) Parašė:

to "16. Gerta". O kas penktai kolonai belieka sakyti? Atsikirsti juk negali, protelis neišneša, o nusikaltimai akivaizdūs. "Signatarai" savo 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymu ATĖMĖ iš Lietuvos piliečių KONSTITUCINĘ teisę rinkti Seima lygia ir tiesiogine rinkimų teise. Tai gryni maskoliniai čekistai, Lietuvos naikintojai ir dar RYJA per savo rentas Lietuvos biudžeto pinigus. Tai tegu nors vienas ima ir sukritikuoja šį teiginį. Vienas penktakolonininkas jau bandė: ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/politikos-liuto-bludai/16. Gerta
(2019-09-19 06:35:04)
(188.69.207.92) Parašė:

Nesiparinkit. Jūs jau seniai esate portalų anekdotas.15. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2019-09-18 18:53:26)
(98.213.209.6) Parašė:

to "14. Gerta". Gal Gerta, gal Greta vis tas pats. Tai parodykite, kuo esate turtinga, nes tai yra labai santykinis dalykas. Manau, kad Jūsų turtas yra kgbistinė antikonstitucinė instrukcija, o mano turtas yra LR Konstitucija. Be to tie kurie juokiasi, tai man akyse nepasirodo... o gal Jūsų kompanijoje jie ir juokiasi. Tokius, kurie juokiasi drąsiai galima vadinti SILPNAPROČIAIS, arba penktąja kolona.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
Lietuvos žydų bendruomenė prašo nustatyti nacių maniera ranką iškėlusių Seimo narių tapatybę
55 PAPILDYTA: Seimo narys apgailestauja, jeigu jo rankų judesiai pasirodė dviprasmiški