2020 m. birželio 4 d.

 

Z. Vaišvila: VRK pergudravo Pranciškų Šliužą

54
Paskelbta: 2014-01-04 16:57 Autorius: Zigmas Vaišvila | Alkas.lt
Zigmas Vaišvila kalbasi su referendumo iniciatyvinės grupės nariais ir talkininkais VRK būstinėje. Nuotr. Alkas.lt
Zigmas Vaišvila kalbasi su referendumo iniciatyvinės grupės nariais ir talkininkais VRK būstinėje. Nuotr. Alkas.lt

Po sausio 3 d. įvykusio Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdžio, kuriame svarstyta įrašų dėl referendumo paskelbimo neesminių trūkumų šalinimo metodika, kalbėjomės su referendumo iniciatyvinei grupei talkinančiu Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataru Zigmu Vaišvila.

– Sausio 3 d. VRK svarstė metodiką, pagal kurią turėtų būti taisomi 2013 m. gruodžio 14 d. VRK sprendimu nustatyti „neesminiai trūkumai”. Kodėl referendumo iniciatyvinės grupės nariams nebeatstovavo advokatas Saulius Dambrauskas? Ar pasisekė išspręsti planuotus ir visiems rūpimus klausimus?

– Principingai ir tvirtai, kvalifikuotai iniciatyvinės grupės narių ir visų pasirašiusiųjų interesams atstovavusio advokato paslaugų atsisakė iniciatyvinės grupės koordinatorius Pranciškus Šliužas, kurio netikėtu karštakošiškumu ir nesivaldymu gruodžio 30 d. posėdyje stebėjosi visi posėdžio dalyviai ir tiesioginės vaizdo transliacijos žiūrovai. Sausio 3 d. posėdžio metu Pr. Šliužas paskelbė, kad jis nutraukė sutartį su advokatu ir iniciatyvinei grupei atstovaus pats. VRK pirmininkas Z. Vaigauskas posėdžio metu leido kalbėti tik VRK nariams ir Pr. Šliužui, kuris, pasiskelbęs iniciatyvinės grupės vadovu (nors tokio nėra), taip pat neleido kalbėti nė vienam iniciatyvinės grupės nariui. Prieš šį posėdį Pr. Šliužas uždraudė kalbėti kitiems, paaiškinęs, kad jis pats viską suderino su VRK pirmininku Z. Vaigausku ir kad svarbiausia esą nesikišti į sutartą posėdžio eigą.

– Bet juk praėjusiame VRK posėdyje buvo paskirta dvišalė komisija šios metodikos derinimui, žiūrėdami tiesioginę transliaciją matėme, kaip Z. Vaigauskas pats į ją paskyrė iniciatyvinės grupės koordinatorius Pr. Šiužą ir Ritą Jusienę, o iniciatyvinė grupė dar spėjo pasiūlyti Danutę Jasilionienę. Negi nepavyko derinimo darbas? Koks metodikos variantas buvo pateiktas svarstymui?

– Prieš posėdį Pr. Šliužas iniciatyvinės grupės nariams nepateikė jo su Z. Vaigausku suderinto varianto – pasakė, kad jį pateiks posėdžio metu VRK. Iš pradžių derinimas vyko, nors tik D. Jasilionienė vienintelė buvo šį darbą ruošusi ir apibendrinusi, suderinusi su duomenų bazę kuriančiais kolegomis ir advokatu S. Dambrausku. Tačiau jos balsas „į dangų nėjo“, o paskutiniame etape dalyvavo tik Pr. Šliužas, vienasmeniškai nusprendęs kitaip.

– Kas Pr. Šliužą įgaliojo tai daryti? Juk visi iniciatyvinės grupės nariai pagal įstatymą lygūs?

– Taip, lygūs. Ir tai, kad Pr. Šliužas nutraukė atstovavimo sutartį su advokatu, reiškia, kad jis tai padarė tik savo, o ne visų vardu. Tačiau apie šią situaciją jis privalėjo pranešti kitiems 25-iems kolegoms bent prieš posėdį. Koordinatorių atsakomybė dar didesnė nei kitų iniciatyvinės grupės narių, nes jie privalo koordinuoti visų jų nuomonę, o ne vadovauti ir už juos priiminėti nesuderintus sprendimus.

– Kaip vyko sausio 3 d. posėdis, ką nutarė VRK?

– Po to, kai išsamiai pasisakė VRK nariai, ir paaiškėjo, kad VRK netesės gruodžio 30 d. posėdyje duotų pažadų (leisti iniciatyvinės grupės atstovams VRK patalpose dirbti su Gyventojų registro duomenimis, juos gauti ne tik pagal pasirašiusiojo asmens dokumento numerį, bet ir pagal vardą, pavardę, gimimo datą ir adresą; taip pat, kad VRK klaidos bus taisomos ir trūkumai šalinimai dvišališkai, t. y. VRK ir referendumo iniciatyvinės grupės nariams dirbant kartu), net Pr. Šliužas suprato, kad VRK ir jį apgavo. Tuomet Pranciškus pasakė tvirtą kalbą tam prieštaraudamas.

– Tai kodėl nepavyko patvirtinti tinkamos metodikos?

– Todėl, kad po to Pr. Šliužas dėl nesuprantamų priežasčių nuolankiai sutiko su visais VRK narių argumentais, nė vienam jų neoponavo, o kitiems jis drauge su Z. Vaigausku neleido kalbėti. Anot Pranciškaus, taip jis buvo viską suderinęs su Z. Vaigausku.

– Tačiau jūs gi derinote šiuos klausimus su iniciatyvinės grupės nariais ir bandėte kalbėti kaip signataras, kuriam VRK neturi teisės neleisti kalbėti?

– Taip. Ir ne tik kaip signataras, bet ir kaip gavęs dalies iniciatyvinės grupės narių įgaliojimus. Tačiau su dauguma iniciatyvinės grupės narių suderintus ir įrašų trūkumams šalinti būtinus dalykus, su kuriais praėjusiame posėdyje sutiko ir VRK nariai, Pr. Šliužas su įniršiu atsisakė pateikti VRK, o kitiems iniciatyvinės grupės nariams ir man Z. Vaigauskas kalbėti neleido sakydamas – „skųskite mus!”

Po specialiai paskelbtos pertraukos VRK pateikė dar paredaguotą metodiką, kurios naujų esminių pakeitimų posėdyje net nepristatė – juos pamatėme tik po posėdžio. Taip sužinojome, kad VRK klaidos bus taisomos tik toje dalyje, kurioje VRK leido šalinti trūkumus, o tuos trūkumus, kuriuos buvo sutarta, jog pagal pateiktus gyventojų registro duomenis šalins referendumo iniciatyvinės grupės atstovai, šalins jau VRK nariai. Į prašymą įtraukti ir iniciatyvinės grupės narius Z. Vaigauskas replikavo, kad tik tuos, kuriuos pasiūlys koordinatorius Pr. Šliužas…

– Kaip trumpai apibūdintumėte VRK patvirtintos neesminių trūkumų šalinimo metodikos esmę ir problemas, kurios kils dirbant pagal ją?

– Esminis klausimas – tai, kad VRK atsisakė referendumo iniciatyvinei grupei pateikti gyventojų registro duomenis, daryti užklausas pagal išsamius duomenis, o ne tik pagal dokumento numerį, kuris gali būti ir klaidingas ar klaidingai įvestas.

Iniciatyvinei grupei neleista pačiai šalinti trūkumų, kuriuos dabar, remdamasi registro duomenimis, esą šalins VRK. Tačiau abiems pusėms drauge (kaip anksčiau buvo planuota ir sutarta) palyginus įrašus su registro duomenimis, tokie trūkumai, kaip neaiškūs vardas, pavardė, adresas, gimimo data ar adresas, automatiškai išsispręstų – užtektų tik abiejų pusių atstovams draugiškai perskaityti registro duomenis ir juos palyginti su tikslintinu įrašu, pasirašyti dokumentą, kad viskas gerai.

Dėl šių priežasčių dauguma tokių „trūkumų“ pateko į tą metodikos dalį, kurioje yra „trūkumai“, dėl kurių šalinimo iniciatyvinės grupės nariams ir jų atstovams, rinkikams daugeliu atveju teks lakstyti nežinia kur. Arba aiškintis, kur ieškoti pasirašiusiųjų. O sausio 21 d. baigsis tam skirtos 15 dienų.

Svarbiausia: kaip pasirašiusiajam sužinoti, kad būtent jo įrašo „trūkumas“ šalintinas? Be registro duomenų daugeliu atveju tai yra Sifizo darbas.

– Ar iniciatyvinei grupei bent kurią nors poziciją pavyko apginti?

– Pavyko pasiekti tik tiek, kad šią metodiką vis dėlto patvirtino VRK, o ne referendumo iniciatyvinė grupė. Tai VRK bandė pasiekti posėdžio pradžioje. Bet šį pavojų suprato ir Pr. Šliužas (tokiu atveju net skųsti teismui neturėtume ką – patys paruošėte, patvirtinote, tad ko skundžiatės?). Tačiau jis nesuprato to, kad jau geriau metodika visai būtų nepatvirtinta (tokiu atveju tai būtų VRK problema – ji būtų neįvykdžiusi savo pareigos, kaip dabar vyksta su šalintinų įrašų detalizuoto sąrašo nepateikimu iniciatyvinei grupei – ji pati jį ruošia už VRK), nei patvirtinta tokia, kuria remiantis tikslo pasiekti neįmanoma. Posėdžio pabaigoje klausimą teikiant balsavimui, Z. Vaigauskas žinomai melagingai paskelbė, kad ši metodika suderinta su referendumo iniciatyvine grupe. Kadangi ji suderinta galimai tik su Pr. Šliužu, turinčiu tik lygiai tokias pat teises, kaip ir kiti iniciatyvinės grupės nariai (o paskutinieji pakeitimai, padaryti pertraukos metu, galimai nesuderinti ir su juo), tai dauguma iniciatyvinės grupės narių ruošia raštišką pareiškimą VRK, kad ši metodika su jais nederinta. Pagal ją šalinti trūkumus praktiškai neįmanoma.

– Kodėl Pr. Šliužas neapgynė šių iniciatyvinės grupės pozicijų?

– Pirmiausia, manau, jis nespėjo pats įsigilinti į visus klausimus ir juos suvokti. Be to, naiviai patikėjo VRK nario advokato J. Jasaičio žinomai melagingu paaiškinimu, kad asmens duomenų parodymas iniciatyvinės grupės nariams (net ne paviešinimas!) tariamai užtrauks Z. Vaigauskui baudžiamąją atsakomybę! Tokio „teisinio“ lygio argumentai buvo naudojami šiame posėdyje, o oponuoti jiems nebuvo leista niekam. Pr. Šliužo elgesio advokato S. Dambrausko atžvilgiu nekomentuosiu, tik pasakysiu, kad tai daugiau nei žema. Visas šis posėdis ir pasiruošimas jam – tai šio koordinatoriaus kapituliacija, kurios gaidelės jau girdėjosi anksčiau. Tikslas pakeistas į abejotiną garbę? Visi iniciatyvinės grupės nariai būrėsi, tikiuosi, ne dėl garbės, o dėl tikslo.

Beje, VRK trečią kartą neįtraukė į darbotvarkę klausimų dėl registruotomis siuntomis tiesiai VRK atsiųstų parašų lapų patikrinimo ir dėl trečio koordinatoriaus – vilniečio – paskyrimo, nors raštu dėl to kreiptasi jau senai. Koordinatoriai Pr. Šliužas ir R. Jusienė eilinį kartą to nepareikalavo iš VRK, nors prieš posėdį iniciatyvinės grupės nariai jiems tai dar kartą priminė. Tiesiog nesuprantama, kad koordinatoriams gali nerūpėti šie VRK ignoruojami mūsų piliečių surinkti parašai. Kodėl gi nebandyti palengvinti visiems bendro tikslo siekimo? Tikslas gi bendras. O gal ne visiems? Žodžiu, VRK pavyko, deja, iš dalies suskaldyti iniciatyvinę grupę. Kviečiu juos visus vėl atsigręžti vienas į kitą ir, svarbiausia, į tuos piliečius, kurie pasirašė ir laukia Jūsų veiksmų, o ne kapituliacijos.

– Kaip sureagavo į šį VRK sprendimą kiti iniciatyvinės grupės nariai?

– Liūdnai. Taip pat ir Pr. Šliužas, nes, manau, ir jis širdies gilumoje suvokė, ką šiandien padarė.

– Tad ką darysite – skųsite šią metodiką teismui?

– Tikrai svarstytinas klausimas. Tačiau svarbiausia – nenuleisti rankų net ir po šios pamokos. Trūkumus šalinti būtina ir pagal šią metodiką. Bus tariamasi ir dėl kitų veiksmų. Tikslas – net tokiu beviltiškai sudėtingu keliu artėti prie 7800 trūkstamų įrašų ribos, kurią po to dar 15 dienų „egzaminuos“ VRK.

Iškart po posėdžio iniciatyvinė grupė įvertino, kad su šia metodika įrašų su šalintinais „trūkumais“ belieka apie 9,5 tūkst., nes VRK apie 2 tūkst. jų jau „atsijojo“ minėtais paruošiamaisiais metodais. VRK, persidrausdama ir išnaudodama iniciatyvinės grupės narių patiklumą bei teisinės patirties stoką, siekia kontroliuoti procesą, kurio neigiama baigtis akivaizdžiai jų suprogramuota iš anksto.

– Ko galima tikėtis, einant tokiu keliu?

– Valdžia, kaip posėdyje prisipažino Z. Vaigauskas, nesitikėjo, kad bus surinkta daugiau nei 300 000 įrašų. Tad eisime toliau šiuo, kaip VRK atrodo, beviltišku keliu. Sieksime trūkstamo 0,5% (t. y. 1500 įrašų), kada galima tikėtis trūkumų šalinimo kitu būdu – surinkti šiuos 1500 naujų įrašų, o ne „taisomų“. Sieksime sumažinti ir krūvį būsimam skundui teismui dėl galutinio VRK sprendimo – mažiau užtektų nuginčyti neužskaitytų įrašų. Bijau, kad to neišvengsime, nes šios dienos mūšyje VRK asai pergudravo Z. Vaigausko pažadais ir savimi perdaug patikėjusį mūsų Pr. Šliužą.

– Kokios išvados darytinos?

– Bėda ir ta, kad metodikoje neliko jokios VRK veiksmų kontrolės, dvišalio abiejų pusių darbo, registro duomenų pateikimo iniciatyvinei grupei, VRK darbo kontrolės. Tad iniciatyvinės grupės narių nepasitikėjimas VRK nariais ir jų tikslais labai padidėjo. Tarkime, dar renkant parašus Z. Vaigauskas raštu suderino su iniciatyvine grupe (tai patvirtinta ir 2013-12-14 VRK sprendime), kad, pavyzdžiui, adreso netikslumas nebus pripažintas trūkumu, jei kiti įrašo duomenys bus tvarkingi. Deja, net šis 100% argumentas yra „pamirštas“.

Šios dienos posėdyje VRK akivaizdžiai pademonstravo, kad siekia ne padėti Lietuvos piliečiams įgyvendinti savo konstitucinę teisę į referendumo paskelbimą, o tai apsunkinti. VRK nariai balansuoja ties piktnaudžiavimo savo pareigomis riba. Atsakomybę turi jausti visi – ir VRK, ir referendumo iniciatyvinės grupės nariai.

– Ar sausio 6 d. prasidės trūkumų šalinimas?

– Dar nežinia. VRK „užmiršo“ pažadą sekmadienį leisti iniciatyvinei grupei baigti susipažinti su likusia kad ir nedidele dalimi įrašų. Iki pirmadienio VRK turi pateikti iniciatyvinei grupei taisytinus įrašus, tačiau vargu, ar tai padarys, nes po šios dienos sėkmės VRK turi daug ką pertvarkyti kitaip. Z. Vaigauskas pasakė, kad geriausiu atveju pirmadienį po pietų.

Alkas.lt

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
54. gaudy
(2014-01-07 01:00:23)
(5.20.138.112) Parašė:

Išvada: pagrindinis suverenių galių nešėjas yra Tauta, todėl kievienu atveju vrk posėdžio metu, teismui VAT nagrinėjant skundus dėl referendumo, turi visiems vrk komisarams, teisėjams už apykaklių girdėtis tautos šnopavimas... tai reiškia, kad dabar jau atėjo laikas Vilniaus maidanui .... šai ir viskas sprendimų ir kelių daug, o pergalė viena. Viskas kas priartina pergalę - teisinga, tauta turi išeiti į gatves, jei norim laimėti, jei ne einam miegot... VAT neturėjo teisės nenagrinėti skundo, nes nėra Konstitucijoje ir įstatymuose numatytų, kažkokių tarpinių sprendimų, – yra tiesiog sprendimai, kuriais pareiškėjo nuomone vrk pažeidžia materialinės ar procesinės teisės normas.53. gaudy
(2014-01-07 00:59:40)
(5.20.138.112) Parašė:

Ir svarbiausia, kad net teisminis kelias (kokie advokatai nebūtų gabūs ir talentingi) negarantuoja pergalės. Tai yra tik vienas iš kelių. Teisminis kelias gali būti reikšmingas tik ateičiai, t. y. apskundus žmogaus teisių teismui ir laimėjus būtų pašalintos neprotingos, neteisingos ir neproporcingos referendumo įstatymo normos nusikalstamai ribojančios piliečių referendumo iniciatyvos teisę.52. gaudy
(2014-01-07 00:59:00)
(5.20.138.112) Parašė:

Na jei šliužas toks drąsus ir atsisakė advokatų visų vardu, matyt ruošiasi vienas ir trūkumus pašalint...ką gi tegu mėgina gal išeis ... aš tai rašau ne šiaipsau, o todėl, kad ir aš rinkau parašus.... O dėl Šliužo kaltinimų Z. Vaišvilai, tai labai naivus vaikiškas požiūris. Tai baudžiauninko požiūris, maždaug "aš su zeniukiu susitarsiu... jūs tik netrukdykit...juk jis irgi žmogas... na jei reiks zeniukui į rankeną pabučiuosiu..." Toks nusižeminimas buvo matomas per visą posėdį... O Z. Vaišvilai noriu pasakyti: tikėtis laimėti teismų pagalba yra, taip pat, naivu kaip ir bučiavimas zeniukui į ranką tikintis palankaus sprendimo. Pastebėjimai: 1. kai to reikia valdžiagyvių sistemai teisės iš vis nepaisoma (pvzdžių visa krūva bylų: Gatajavų, Pabereliaus, dailininko Žaltauskas, pensinikės Ramanauskienės ir t. t.): 2. kai to reikia valdžiagyvių sistemai įjungiama teisinė demagogija ir jos moksliniai teisės specai, pvz. teigia viešose publikacijose: "priimtos referendumu pataisos prieštaraus Konstitucijai". Kas gali paaiškinti kaip atskiras Konstitucijos str. prieštarautų Konstitucijai. Aišku kad tokie pasakymai ir pasisakymai demagogija. Bet publikacijos ir vardai asmenų, kurie rimtu veidu tai teigia rodo, kad tokiu būdu bus plaunamos smegenys ir iš juodo bandoma padaryti baltą.51. TARKIME: ,,NE?" DVARTARNIUI EKSPERTUOSE...
(2014-01-07 00:40:01)
(94.244.81.39) Parašė:

VALSTYBĖJE MES TURIME TIK TEISĘ DALYVAUTI RINKIMŲ FARSUOSE.BET GALIĄ APVALYTI EKSPERTUS NUO NAKUI MISLINGAI PATIKUSIO ,,DVARO" POLITOLOGO VADIM VOLOVOJ ANTIPILIETINIŲ APŽVALGŲ,MANAU ,TIKRAI TURIME..... PRIMENU, KAD ŠIS ,,DVARO" GYVENIMO APRAŠINĖTOJAS METŲ APŽVALGOJE TARP 3 SVARBIAUSIŲ LIETUVOS ĮVYKIŲ ,,ĮSIGUDRINO NEPASTEBĖTI" DVIDEŠIMTMEČIO LYGIO ĮVYKIO- SĖKMINGOS REFERENDUMINĖS TAUTOS INICIATYVOS...BET VISOSE APŽVALGOSE ŠIS DVARTARNIS ,,APDAINUOJA" VISUS PREZIDENTĖS ŽYGDARBIUS IR DORYBES... VISIEMS, SIEKIANTIEMS PADĖTI APVALYTI EKSPERTUS NUO DVARO ,,LAKŠTINGALĖLIO" SIŪLAU BŪTI SOLIDARIAIS IR NERAŠYTI KOMENTARŲ PO VISAIS TEKSTAIS, TALPINAMAIS PORTALE!!! JEI TAIP ELGSIS VISI DEMOKRATIŠKAI IR PILIETIŠKAI NUSITEIKĘ PORTALO SKAITYTOJAI, GERB. NAKAS SUREAGAUOS TINKAMAI. VISI JUK SUPRANTAME, KAD KOMENTARŲ KIEKIS RODO PORTALO POPULIARUMĄ IR JO TINKAMUMĄ REKLAMOS TALPINIMUI... PADĖKIME ,ATSISAKYDAMI NUO KOMENTARŲ PO VISAIS TEKSTAIS , EKSPERTAMS APSIVALYTI...50. pilietis
(2014-01-06 15:29:07)
(94.197.122.73) Parašė:

Eilinį kartą atsiranda norintis nujot į rojų ant svetimos nugaros. Aš tik vieno nesuprantu, kaip tie seni komunistai ar šiuolaikiniai valdžiasnukiai sugeba iš didelio būrio žmonių išsirinkt tą vienintelį kuris sugeba sušikt visų padarytą darbą???49. stasys
(2014-01-06 13:43:09)
(83.181.56.50) Parašė:

Panašu kad daug verksmo ten kur jo neturėtų būtį.48. Gugis
(2014-01-06 07:06:15)
(81.29.31.195) Parašė:

Pranas ir Zigmas - kandidatai į prezidentus? Konkurentai D.G.? Vienas pylė į gerklę ir šeimą paliko likimo valiai, antras - užgaulus, ambicingas ir karjeristas. Taigi, turime iš ko rinktis...47. nuomone
(2014-01-05 22:22:14)
(86.18.188.109) Parašė:

Kosmaras ir vel....tas pats per ta pati...ir vel nesutarimai..str ziniasklaidoj...o tarp saves nebuvo galima pakalbeti.issiaiskinti tvarkingai be zinaisklaidos...visokie vaigauskai tik juokiasi is visko kas vyksta....busite vienin gi viskas pasiseks!Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi