2018 m. birželio 19 d.


Vyriausybė patvirtino visuotinės šventės tikslus, projektus ir kryptis: pažink, švęsk, kurk

34
Paskelbta: 2017-04-20 07:22 Autorius: ekspertai.eu

Vyriausybės posėdyje ministrų kabinetas patvirtino naujos redakcijos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą, kurioje aiškiai įvardinti šios šventės tikslai, pagrindinės veiklos kryptys (pažink, švęsk, kurk) bei kertiniai projektai.

Minint Valstybės atkūrimo šimtmetį numatoma sutelkti Lietuvos žmones švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį, skatinti didžiuotis savo valstybe, būti svarbiais ir aktyviais savo šalies gyvenimo dalyviais, taip pat didinti Lietuvos žinomumą užsienyje.

Programos „Pažink“ veiklos orientuotos į praeitį ir dabartį: kvies pažinti šalį, jos pasiekimus ir herojus, skleidžiančius Šimtmečio istorinį naratyvą.

„Švęsk“ iniciatyvos, orientuotos į dabartį – pakvies visuomenę prasmingai švęsti Vasario 16-ąją.

„Kurk“ projektai, orientuoti į ateitį: skatins įsitraukti ir aktyviai dalyvauti kuriant dabartį ir ateitį, įprasmins kertinę šimtmečio istorinio naratyvo nuostatą, kad svarbiausias Šimtmečio herojus – kiekvienas kuriantis Lietuvos žmogus.

Didžiausią dėmesį nuspręsta skirti visuomenę suburiančioms masinėms iniciatyvoms, stiprinančioms pasididžiavimą Lietuva  (Vasario 16-ajai skirti renginiai, Liepos 6-osios iniciatyva „Tautiška giesmė“ aplink pasaulį“, Dainų šventė) ir tęstinėms visuotinėms kampanijoms.

Planuojama, kad oficialus Šimtmečio šventės startas įvyks liepos 6 d. pakvietus Lietuvos žmonės giedoti Tautišką giesmę ant šimto šalies piliakalnių.

„Tikimasi, kad  įgyvendinus atnaujintą programą padidės Vasario 16-osios, kaip reikšmingos Lietuvos žmonėms datos, svarba, bus užtikrintas Lietuvos žmonių įsitraukimas į jos šventimą, visuomenė bus tinkamai supažindinta su šimtmečiu ir jo pasiekimais, padidės Lietuvos žmonių dalyvavimas socialinėse ir pilietinėse veiklose, taip pat Lietuvos žinomumas užsienyje“, - sakoma Vyrausybės pranešime visuomenei.Šaltinis: lrs.lt

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
34. alius>30
(2017-04-23 17:18:56)
(78.62.46.166) Parašė:

Na man keistas profesoriaus gerbėjų pomėgis interpretacijomis.Nepriklausomybė,suverenitetas arba yra arba jo nėra.Laisvi rinkimai bus tada,kai jie atitiks tą pačią konstituciją ir bus garantuota kiekvieno piliečio teisė būti išrinktam,o nebus privilegijų atskiroms grupėms uzurpuoti ar įtakoti rinkimus.33. yel""l" submarine to 31. To senis
(2017-04-23 17:16:15)
(78.63.212.238) Parašė:

tipiškas beretozoidinio idiotizmo pavyzdys - karo, pokario, stalinizmo ir kitus ekstremalių virsmų laikus lyginti su ketvirčiu amžiaus “nepriklausomybės“, t.y. ištisinių bendro turto dalybų, kai vieni - “išrinktieji“, gyvena geriau nei inkstai taukuose, o visiems likusiems siūloma prisiminti kaip žmonės kentė ir kovojo “vardan tos, Lietuvos“ tada, kažkada - ir , suprantama susigėsti, ir net nebandyti kalbėti apie absoliučiai netoleruotinas, katastrofiškas problemas, kai per daugiau nei ketvirtį amžiaus nebuvo sukurta nieko, išskyrus avantiūristų ir niekšų rojų, o visi lietuviai “apdovanoti“ 6000 eur. skola kažkam ...32. yel""l" submarine to 30. To alius
(2017-04-23 16:47:00)
(78.63.212.238) Parašė:

primenu prisvaigusiam beretozoidui, jog į eurokolūkį, o po to ir nato (be referendumo), litchuanija buvo įkišta prieš konstituciją, t.y. prieš piliečių valią, nekalbant apie tą pornografiją ir apgaulę, vykusią referendumo metu : ------------------------------------------------------- 16. Zigmas Vaišvila (2014-06-29 23:51:29) (90.131.50.227) Parašė: "Priminsiu, kad 1991-02-11 Lietuvos Respublikos Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“ nustato, jog Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas (Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika) gali būti pakeisti tik tuo atveju, jei už tai pasisako ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių aktyviąją rinkimų teisę. Tačiau 2003 m. gegužės 10-11 d. referendume dėl Lietuvos stojimo į ES dalyvavo tik 63,37% visų balso teisę turinčių rinkėjų, iš kurių 89,95% balsavo už stojimą, t.y. tik 57%, o ne privalomi 75% visų rinkėjų. ES gerbėjams reikia klausimą kitaip statyti: ar Lietuva, stodama į ES, neatsisakė dalies savo suvereniteto? Jei neatsisakė, tuomet kokios čia šnekos dėl tautos sprendimų, prieštaraujančių ES sutartims - Tauta yra suverenas, niekas negali varžyti jo. O jei visgi netekome dalies suvereno, keliam klausimą, kodėl tuomet sprendimas dėl suvereniteto ar dalies atsisakymo buvo priimtas pažeidžiant Konstitucinį įstatymą, kuriame aiškiai pasakyta, kad tokiu atveju sprendimas turi būti priimtas 3/4 visų balso teisę turinčių piliečių pritarimu?"31. To senis
(2017-04-23 14:39:10)
(188.69.197.169) Parašė:

Tamsta rašėte: "valstybės šventės proga nurodai džiaugsmus nesusietus su valstybe –tai nesąžininga, negražu; lygiai kaip negražu nematyti išgyvenimo sąlygų mažėjimu, tiesos prievartavimu, teisingumo ignoravimu". Siūlau gerbiamajam prisiminti mūsų politinių kalinių, ypač palaimintojo T. Matulionio išgyvenimus, šiemet išsamiai aprašomus daugelyje leidinių. Šis vyskupas buvo ištikimas Lietuvos VALSTYBĖS adorantas, kuriam likimo sąlygų sovietų lageriuose nė vienas neturėtume pavydėti. Kuo džiaugėsi jis tenai, kančių golgotoje - saulės šypsniu, žmogaus nuoširdumu, kantrybės pergale. Mažiau pykčio, mielasis, išgyvenimo sąlygos Lietuvoje pakankamos, jei nesi tinginys, girtuoklis, jei nebandai save vertinti tik pagal savo paties sugalvotus kriterijus. Kaip manai, kodėl didelėje mūsų šeimoje nėra nė vieno emigranto? Kodėl mūsų kaimynai gyvena pasiturinčiai? Jie ne Seimo nariai, ne bendrovių vadai – tiesiog daug ir sąžiningai dirbantys žmonės. Lietuvoje yra pinigų, bet juos gauna dirbantys, o ne verkiantys.30. To alius
(2017-04-23 14:12:38)
(188.69.197.169) Parašė:

Nemostaguokite, gerbiamasis, Wikipedia žiniomis (jos teisingos, bet Tamsta jas interpretuoji pagal savo pasaulėvoką). Lietuva yra realiai nepriklausoma, nes savo valia renkasi, į kokias sandraugas stoti (ES, NATO), o netapti Rytų okupanto protektoratu. Lietuva turi savo Prezidentę(ą), išrinktą didžiumos balsų dauguma ir paklūsta demokratinio valdymo principui – valstybės vadovas sprendžia, kokie yra užsienio politikos prioritetai, kokie politikos, bendradarbiavimo ar integracijos prioritetai pasirenkami. Kai kuriems piliečiams, balsavusiems už kitą kandidatą, tai gali būti nepiimtina. Bet vienas demokratijos principų yra nelygstamas: dabar mano valstybėje tokia tvarka, ir aš jai besąlygiškai paklūstu. Kai ateis kiti rinkimai, išreiškiu savo valią balsavimu, siekdamas, kad pasikeistų minėtieji prioritetai, nes turiu laisvą valią reikšti savo požiūrį balsuodamas. Tarkim, man nepatinka dabartinė Seimo valdančioji dauguma. Tai nejaugi aš turiu dėl to neigti savo valstybės konstitualumą, keiktis, dergtis? Juos išrinko kitaip manantys negu aš, bet jų DAUGUMA. Ir demokratija mane įpareigoja paklusti daugumos valiai. Ieškoti pozityvo net ten, kur man ligšiol atrodė kitaip. Darnios valstybės pykčiu, kandžiomis replikomis, anarchistinėmis idėjomis nesukursime. Įsiklausykime į kitą, ir šaltoje balandžio saulėje pamatysime, kad ne valdžia nušviečia mūsų dieną, o sprogstantis beržas, klevų žiedai, tulpė palangėje. Tai mūsų Lietuva, tas džiaugsmas, kurį atrasti yra laimė.29. senis 14-am
(2017-04-22 13:25:01)
(84.15.176.47) Parašė:

net nesitiki, kad pagyvenes zmogus toks mulkis, nedastumtas. Jeigu ne Kremlius, ne TSRS, dirbtume kasdien po 12 val.6dienas per savaite. Nebutu jokios vidurines klases. Butu tik priziuretojai ir baudziauninkai. Tik bijodamas socializmo paplitimo visame pasaulyje, kapitalas, paverkdamas, pasikeikdamas privalejo ryboti darbo laika, moketi didesnius atlyginimus, taip ir susikure prancuziskas, svediskas socializmas. Tai vyko tik todel, kad buvo konkurencija tarp socializmo ir kapitalizmo. Tik asilas gali nematyti kas vyksta dabar zlugus TSRS. Nyksta vidurinioji klase, gyventoju perkamoji galia mazeja kasmet. Valstybes visos prasiskolinusios. Dingo konkurencija, dingo baime isnykt isnaudotoju klasei ir kapitalas vel parode ka gali. TSRS daugiausia naudos dave vakaru pasauliui, greitai svente baigsis.28. -88- 10-mtam
(2017-04-21 20:38:50)
(88.222.22.88) Parašė:

Rezultatai ir tendencijos -gyvas liudijimas –valstybė funkcionuoja savęs susinaikinimo režimu. Ir tie keli, vis tie patys IP, rodo skvarbų, aštrų, drąsų proto likutį krašte prie Nemuno- - - “pasidžiaugti žydinčiu pavasariu, santarve namuose“; na, šituom džiaugiamės nepriklausomai nuo valstybės. Žmogus savo kilme -gamtos dalis –gamta visuomet artima, raminanti, harmonizuojanti (subalansuojanti). Šeima –atskirų individų (atskiro individo) pasiekimas; ir valstybė čia nei prie ko; tuo tarpu gamta prie ko. Tai gi, tamsta, valstybės šventės proga nurodai džiaugsmus nesusietus su valstybe –tai nesąžininga, negražu; lygiai kaip negražu nematyti išgyvenimo sąlygų mažėjimu, tiesos prievartavimu, teisingumo ignoravimu-27. alius>10
(2017-04-21 19:32:00)
(78.62.46.166) Parašė:

"Ar dar galite bent kuo pasidžiaugti - Valstybės jubiliejumi" tai gal paaiškinsi ar mes dar turime valstybę. ( Valstybė – tam tikroje konkrečioje teritorijoje gyvuojanti politinė organizacija, turinti nuolatinę valdžią, nuolatinius gyventojus, apibrėžtą teritoriją ir suverenitetą).Kad lengviau suprastum paskaityk - " Suverenitetas – visiškas politinis, teisinis ir kitoks valstybės savarankiškumas, nepriklausomybė". Šalies arba valstybės nepriklausomybė reiškia visišką jos gyventojų savivaldumą arba suverenitetą. „Nepriklausomybės“ sąvoka vartojama kaip priešinga „priklausymui“, kai regionas arba teritorija politiškai ir kariškai yra kontroliuojama išorinės vyriausybės.Ir tu siūlai džiūgauti,kai Lietuva per penkiolika metų neteko trečdalio gyventojų,suvereniteto.Na man tai labiau panašu į puotą maro metu.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 
Naujausi komentarai