2020 m. sausio 21 d.

 

VSD ataskaita užkirto kelią „Laisvo laikraščio“ redaktoriui patekti į Prezidentūrą ir užduoti klausimus prezidentui

16
Paskelbta: 2019-10-29 08:47 Autorius: ekspertai.eu
Jūratė Gaidytė-Lavrinovič. Nuotr. vaat.teismas.lt
Jūratė Gaidytė-Lavrinovič. Nuotr. vaat.teismas.lt

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Gaidytė-Lavrinovič nutarė, kad kanceliarijos atsisakymas suteikti „Laisvam laikraščiui“ spaudos akreditaciją Prezidentūroje dėl to, kad „Laisvas laikraštis“ yra VSD paskelbtas rusų agentu, „nėra dokumentas“, todėl jis negali būti nagrinėjamas teisme.

„Kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą po to, kai LR prezidento kanceliarija atsisakė suteikti man akreditaciją prezidento spaudos konferencijose. Neabejoju, kad tai padaryti liepė asmeniškai Gitanas Nausėda, kai vienintelėje spaudos konferencijoje, į kurią buvau įleistas, uždaviau ‚ekscelencijai“ tris nepatogius klausimus, kurie privertė G.Nausėdą šluostytis prakaitą“, - teigia „Laisvo laikraščio“ redaktorius A. Drižius.„Nors G.Nausėda per rinkimus žadėjo, kad „viskas bus kitaip“, ir kad jis bendraus su visomis žiniasklaidos priemonėmis deja, viskas liko taip pat, kaip prie Grybauskaitės. T.y. Nausėda prisileidžia tik tas žiniasklaidos priemones, su kuriais klausimai jau būna „suderinti“, o atsakymai – išmokti atmintinai.
Negana to, G.Nausėda 2019 m. birželio 18 d.  per savo atsakovą spaudai Aistį Zabarauską raštu mane informavo, kad daugiau nebūsiu įleidžiamas į LR prezidento spaudos konferencijas ir negalėsiu uždavinėti klausimų LR prezidentui. T.y. buvo apribotos mano, kaip žiniasklaidos atstovo teisės dirbti savo darbą“, - informuoja A. Drižius.VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS
 
N U T A R T I S

2019 m. rugsėjo 30 d.

Vilnius

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūratė Gaidytė-Lavrinovič, susipažinusi su Aurimo Drižiaus skundu,

n u s t a t ė:

Pareiškėjas Aurimas Drižius elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikė teismui skundą, kuriame prašo: 1) panaikinti Prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimą atsisakyti suteikti jam akreditaciją Prezidentūros spaudos konferencijose ir skirti pastarajam piliečiui baudą už piktnaudžiavimą tarnyba – po 100 eurų už kiekvieną dieną, kai jam nebuvo suteikta akreditacija minėtoje instancijoje; 2) įpareigoti suteikti akreditaciją prezidentūroje “Laisvam laikraščiui” ir nustoti skirstyti spaudą į teisingą ir neteisingą; 3) pripažinti, kad Valstybės saugumo departamento paskleista žinia, kad ,,Laisvas laikraštis” platina rusišką propagandą, ir yra rusų agentas, žeidžia ,,Laisvo laikraščio” reputaciją, garbę ir orumą, ir priteisti iš VSD 10 000 eurų neturtinei žalai padengti, o taip pat viešai paneigti šią informaciją; 4) įpareigoti Valstybės saugumo departamentą paskelbti tokio tūrinio paneigimą: „VSM parengta ataskaita „Apie grėsmes nacionaliniam saugumui“, ir ta jo dalis, kad savaitraštis „Laisvas laikraštis“ platina prorusišką propagandą, neatitinka tikrovės ir šmeižia „Laisvą laikraštį“.

Skundą atsisakytina priimti.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu jis nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka.

ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, t. y. ginčus, kylančius iš viešosios teisės normų reguliuojamų santykių. Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 1 d. pateikia viešojo administravimo sąvoką ir nustato, kad tai yra įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (ABTĮ 18 str. 1 d.).

Pareiškėjas pirmuoju reikalavimu prašo panaikinti prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimą ir skirti pastarajam piliečiui baudą už piktnaudžiavimą tarnyba. Iš dokumento, pareiškėjo įvardijamo nutarimu, turinio matyti, kad tai tik informacinio pobūdžio dokumentas, neoficialaus pobūdžio pranešimas, nesukeliantis pareiškėjui teisių ar pareigų. Teismo vertinimu, šis pranešimas nelaikytinas oficialiu Prezidentūros raštu, sukeliančiu pareiškėjui teises ir pareigas. Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, reikalavimą panaikinti prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimą ir skirti pastarajam piliečiui baudą už piktnaudžiavimą tarnyba atsisakytina priimti kaip  nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad skundą pasirašė Aurimas Drižius. Antruoju reikalavimu A. Drižius prašo įpareigoti suteikti akreditaciją Prezidentūroje ,,Laisvam laikraščiui“, tačiau nepateikė duomenų, kad Aurimas Drižius yra įgaliotas asmuo atstovauti minėtą laikraštį ir ginti galimai pažeistas laikraščio teises. ABTĮ 33 str. 2 d. 8 p. nurodyta, kad  teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu skundą (prašymą, pareiškimą) suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo. Atsižvelgiant į tai, kad skundą padavė neįgaliotas asmuo, pareiškėjo skundo reikalavimą įpareigoti suteikti akreditaciją Prezidentūroje ,,Laisvam laikraščiui“ atsisakoma priimti ir remiantis ABTĮ 33 str. 2 d. 8 p.

Pareiškėjas byloje taip pat reiškia reikalavimus pripažinti, kad Valstybės saugumo departamento paskleista žinia, kad ,,Laisvas laikraštis” platina rusišką propagandą, ir yra rusų agentas, žeidžia ,,Laisvo laikraščio” reputaciją, garbę ir orumą, o taip pat viešai paneigti šią informaciją, taip pat prašo įpareigoti Valstybės apsaugos departamentą pateikti paneigimą. Teismas pažymi, kad administracinėje teisenoje nėra numatyto tokio pareiškėjo nurodyto galimai pažeistų teisių gynimo būdo. Asmens garbės ir orumo gynimo tvarką reglamentuoja civilinio teisinio pobūdžio normos (CK 2.24 str.), todėl minėti reikalavimai teismingi bendrosios kompetencijos teismui. Vadovaujantis išdėstytu, konstatuotina, kad minėti reikalavimai atsisakomi priimti remiantis ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kelia reikalavimą atlyginti neturtinę žalą iš Valstybės apsaugos departamento, dėl paskleistos melagingos žinios, garbės ir orumo pažeminimo. Taigi pareiškėjo reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra reiškiamas, žalos atsiradimą kildinant iš galimai pažeistos garbės ir orumo. Tokio pobūdžio reikalavimas nepatenka į Civilinio kodekso 6.271 straipsnio reguliavimo sritį ir nėra teismingas administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Todėl minėtas reikalavimas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Kadangi skundo reikalavimas nepriskintinas administraciniam teismui, jį atsisakytina priimti (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

Dėl nurodytų priežasčių Aurimo Drižiaus skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p., 8 p.).

Pareiškėjui išaiškintina, kad jis gali kreiptis su skundu į bendrosios kompetencijos teismą.

Pareiškėjas sumokėjo 30 Eur žyminį mokestį. Kadangi skundą atsisakytina priimti, 30 Eur sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas.

Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 8 punktu, 107-108 straipsniais,

n u t a r i a:

Atsisakyti priimti Aurimo Drižio skundą.

Išaiškinti  Aurimui Drižiui, kad jis turi teisę kreiptis į bendros kompetencijos teismą.

Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 30 Eur žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui.

Dėl nutarties per 7 kalendorines dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Teisėja                                                                                                 Jūratė Gaidytė-Lavrinovič

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
16. LL
(2019-11-02 13:03:01)
(107.150.23.212) Parašė:

Pasirodo, kad esminis postas valstybėje yra VSD direktoriaus. Dėl šio posto net deginami prezidento postai. Nes net mano tyrime tie „valstybininkai“ aiškiai sakė, kad „jeigu mes neturėsime VSD, iš kur mes gausime informaciją?“. Įdomiausia, kad net Anušausko komisijoje yra kalama apie tuos grynus pinigus, kurie buvo mokami už tai, kad pasatyti Lietuvoje slaptus kalėjimus. Nors jie labai tą slepia, tačiau komisijos medžiagoje yra užfiksuota, kad vienas VSD šefų Dabašinskas yra paėmęs penkis milijonus JAV dolerių grynais pinigais. Tik neaišku, ar jis su kažkuo dalinosi, matyt, kad dalinosi, nes niekas neišduoda. Tačiau tokių perdavimų buvo ne vienas. Amerikonai tą problemą sprendžia labai pragmatikai – pinigais. Juk net V.Pociūnas buvo nužudytas po to, kai paaiškėjo, kad VSD įsisavino 40 mln. amerikiečių duotų dolerių revoliucijai Baltarusijoje. Iš jų 35 mln. dolerių buvo Lietuvoje „įsisavinti“, 3 mln. dolerių „sudeginti ant sienos“ specialia tam, kad pasirodyti prieš JAV, kad neva taip sudegė visi jų pinigai. Ir tik 2 mln. dolerių iš 40 mln. atidavė baltarusiams – nusprendė, kad tiek ir užteks. Už tai, kad tai sužinojo, V.Pociūną bandė nužudyti du kartus, ir nužudė iš trečio karto.15. K
(2019-10-29 22:13:51)
(84.15.191.28) Parašė:

Abejoju, kad draudimą davė asmeniškai G.Nauseda. Jeigu leidinys neapribotas teisiškai ir ekonomiškai Teismo Sprendimu, vadinasi jis yra LEGALUS. Jeigu teismas,priima kitą Sprendimą, be faktinių įrodymų ir jį "interpretuoja savaip", tai jo Padorumo ir sąžinės reikalas. O Prezidentūros, kaip čia minksčiau pasakius, juridiškai "nepažengę" klerkai Privalo tai žinoti, o nesivadovauti įtarimų Pažymomis. Įstatymas visiems vienodas! Pagaliau, kur mes gyvename? ir kokioje Valstybėje?14. ar
(2019-10-29 21:30:40)
(77.90.124.209) Parašė:

lietuva dar pajegi pakeisti savo valstybe,ar belieka,tik melstis ir laukt pagalbos is uzsienio...13. Vytas
(2019-10-29 18:04:20)
(46.249.171.56) Parašė:

Va tai bent tempai: šuoliais lekiame skaidrios GEROVĖS VALSTYBĖS link. Gerb. Aurimai, perfrazuojant multfilmą - ką galvoja karalius, atsiprašau - prezidentas, DIDELĖ PASLAPTIS. Negražu prezidentą versti prakaituoti.12. rasa
(2019-10-29 13:42:21)
(78.63.141.251) Parašė:

Aurimai kovok nenusileisk,nes nieksai bijo tiesos.Dideles sekmes11. Romas
(2019-10-29 13:39:53)
(77.111.247.35) Parašė:

Visiskai nestebina Driziaus naivumas, nes kiek pastebejau ponas Drizius mastyti nelinkes. Anksciau skaiciau jo straipsnius, dabar net neidomu.10. Kaimietė
(2019-10-29 11:23:30)
(78.62.17.181) Parašė:

Sutinku su 5 komentaro autorium, kad Aurimas galėtų vietoj savęs pasiųsti kitą asmenį. Deja, vienas klausimas- ar atsiras toks, kuris išdrįs užduoti NEPATOGIUS klausimus.9. žopa
(2019-10-29 11:14:56)
(82.135.226.79) Parašė:

Drižius naivuolis ar ką?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
Lietuvos propagandistai sutrikę
39 Gal todėl Lietuvos „elito“ propagandistams nurodyta taip beatodairiškai niekinti „sovietmetį“? Kad šiandien nebūtume tokie vieningi ir stiprūs, kokie buvome 1988-1991 m.? Nes tai buvo „sovietmetis“.
V. Ušacko, N. Starikovo ir V. Žukovskio nuomonės apie permainas Rusijoje
23 V. Ušackas teigė manąs, kad tokiu būdu siekiama atitraukti žmones nuo valstybėje esančių ekonominių problemų. Rusijos premjeras Mišutsinas, tai tie patys kiaušiniai, tiktai profiliu.