2019 m. spalio 20 d.

 

Užmiršti istoriniai faktai: 1945 m. Potsdamo konferencijos sutartis

13
Paskelbta: 2014-03-07 09:22 Autorius: Jonas Užurka, atsargos pulkininkas leitenantas, rašytojas
„Žudykite! Žudykite! Žudykite! Juk nėra tokio tarp jūsų, kuriam būtų nekaltų vokiečių. Kalti visi – ir gyvieji, ir negimę! Sekite draugo Stalino direktyva visiems laikams sutraiškyti fašistinį žvėrį jo paties urve. Išprievartaukite vokiečių moteris ir tokiu būdu palaužkite jų rasinį išdidumą. Paimkite jas sau kaip grobį. Žudykite, šlovingieji ir nenugalimieji raudonarmiečiai!”, – atsišaukime sovietų kariams, 1944 m. spalio 16 d. įžengusiems į Karaliaučiaus kraštą, rašė propagandininkas Ilja Erenburgas. Šie žodžiai tapo įžanga kraupiam genocidui Mažosios Lietuvos žemėje
„Žudykite! Žudykite! Žudykite! Juk nėra tokio tarp jūsų, kuriam būtų nekaltų vokiečių. Kalti visi – ir gyvieji, ir negimę! Sekite draugo Stalino direktyva visiems laikams sutraiškyti fašistinį žvėrį jo paties urve. Išprievartaukite vokiečių moteris ir tokiu būdu palaužkite jų rasinį išdidumą. Paimkite jas sau kaip grobį. Žudykite, šlovingieji ir nenugalimieji raudonarmiečiai!”, – atsišaukime sovietų kariams, 1944 m. spalio 16 d. įžengusiems į Karaliaučiaus kraštą, rašė propagandininkas Ilja Erenburgas. Šie žodžiai tapo įžanga kraupiam genocidui Mažosios Lietuvos žemėje

Besiginančios Vermachto pajėgos Rytų Prūsijoje, t. y. Karaliaučiaus krašte, 1945 m. sausį jau buvo atkirstos nuo Vokietijos. Operacijos pradžiai sovietinės karo pajėgos disponavo turtingais užgrobtais Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir kitų Europos valstybių materialiniais ištekliais. Į vokiečių pasiūlymą kapituliuoti sovietinės kariuomenės generolas I. D. Černiachovskis atrėžė: Jokių kapituliacijų. Nacistai nugalėti būna tik negyvi.

Tarybinė karo vadovybė, neįveikusi šturmu, atsisakiusi nuo bent kokių derybų dėl vokiečių kapituliacijos, užėmė žudiko poziciją – apsupo Karaliaučių, įsakinėjo neimti belaisvių, juos naikinti.

Į išdegintą Karaliaučiaus žemę slaptai vyko ešelonai, gabenantys kriminalinius nusikaltėlius iš TSRS GULAGo lagerių. Karo apygardų politinių tarybų sprendimu šiose žemėse buvo apgyvendinami reabilituoti mirtininkai, kriminaliniai nusikaltėliai, politdarbuotojai, įdėjiniai komunistai. Okupacinę genocido politiką Karaliaučiaus krašte Maskva įvertino kaip „iskonno ruskije zemli“ (nuo seno rusiškų žemių, – e.eu) susigrąžinimą, iki šiol Kaliningrado sritį traktuoja kaip RF dalį.

Todėl būtina priminti istorinius 1945 m. Potsdamo konferencijos sutarties sprendimus:

1. Potsdamo konferencijos metu (1945.07.17 – 8.2 d.) buvo nustatytos Rytų Prūsijos (o ne Kaliningrado srities) ribos. Sovietų Sąjungos vakarinės ribos klausimas turėjo būti galutiniai išspręstas tarp sąjungininkų sudaryta taikos sutartimi, kurioje būtų sureguliuotas šio anklavo statusas (JAV, Didžioji Britanija ir Sovietų Sąjunga).

2. 1945 metais Potsdamo sutartimi Rytų Prūsijos 1/3 šiaurinės dalies buvo perduota Sovietų Sąjungai, apibrėžiant jos funkcijas kaip administravimo funkcijų vykdymą. Sovietų Sąjunga, nesilaikydama Potsdamo susitarimo nuostatų, Rytų Prūsijos (ne Kaliningrado) teritoriją savavališkai inkorporavo į savo sudėtį. Faktiškai buvusi Rytų Prūsija su Koenigsbergu atiteko Sovietų Sąjungai po Antrojo pasaulinio karo kaip priemonė, užtikrinanti priklausomybę Sovietų Sąjungai. Jokių istorinių teisių Maskva į šią teritoriją neturėjo.

3. 1975 metais ESBO Helsinkio baigiamasis aktas, nustatantis sienų neliečiamumo principą bei kitas galimų pretendenčių sudarytas sutartis, panaikinančias jų teritorinių pretenzijų teisėtumą, nekeičia buvusios Rytų Prūsijos (dabartinės Kaliningrado srities) valdymo, t. y. teritorijos administravimo funkcijų. Nustatant šios teritorijos administravimo funkciją ir priklausomybę, galutiniai turėjo spręsti sudaryta sąjungininkų taikos konferencija, kuri dėl Šaltojo karo buvo atidėta 45 metams.

4. 1990 m. rugsėjo 12 d. pasirašytoje Sutartyje nebuvo peržiūrėtos Sovietų Sąjungos Kaliningrado srities vykdomos kontrolės nuostatos, todėl galima teigti, kad Sovietų Sąjungai buvo palikta tik teritorijos administravimo funkcija. Todėl šiuo metu JAV pripažįsta tik Kaliningrado srities de fakto valdymą, o ne de jure.

5. 1993 m. rugpjūčio 31 d. Rusija baigė savo kariuomenės išvedimą iš Lietuvos. 1997 m. spalio 24 d. pasirašyta tarpvalstybinė sutartis dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos bei sutartis dėl išskirtinės ekonominės zonos ir kontinento šelfo apribojimo Baltijos jūroje. Nė viename dokumente nėra užsimenama apie Kaliningrado srities administravimą, minimą Potsdamo sutartyje. ES ir RF sutarė rengti naują, teisiškai saistantį, ilgalaikį, visapusį susitarimą, užtikrinantį tolesnę ES – RF santykių plėtrą. Du kartus per metus vyksta ES ir RF viršūnių susitikimai.

Būtina priminti ir tai, kad į Potsdamo konferenciją buvo atvykusi ir lietuvių delegacija, apsirūpinusi reikalingais dokumentais apie Prūsiją ir Mažąją Lietuvą, bet Maskvos atstovai jų neįsileido, o po Potsdamo sutarties pasirašymo atvykusius dalyvauti lietuvius sunaikino (Algirdo Gustaičio laiškas JAV prezidentui H. S. Trumanui, „Tėviškės žinios“, Nr. 28, 1970.07.09, Torontas).

Sovietų Sąjungai administruoti paliktame sektoriuje gyveno apie 20 tūkstančių lietuvių kilmės gyventojų, kurių mažai kas išliko dėl įvykdyto žiauraus genocido. Prūsų ir Ylavos lageriuose 1945–1948 metais buvo numarinta daugiau nei 10 tūkstančių žmonių, Karaliaučiaus lageryje – 8 tūkstančiai žmonių. 1947 m. spalio 11 d. SSRS Ministrų Taryba priėmė nutarimą „Dėl vokiečių iškeldinimo iš Karaliaučiaus srities“. 106 tūkstančiai prievartavimus, lagerius, badą, ligas atlaikiusių vokiečių piliečių buvo prievarta deportuota į Rytų Vokietiją. Vokietijos Bundesarchyve (Bundesarchiv, Podsdamer Str.1, D-56075, Koblenz) Koblence surinkta apie 10 tūkstančių nukentėjusių ir liudininkų parodymų apie Rytprūsių tragediją, per 18 tūkstančių specialių anketų ir daug nuotraukų. Yra pakankamai daug archyvinės medžiagos ir Lietuvoje.

Genocidas – tai tyčinis valdžios pajėgų vykdomas etninis gyventojų naikinimas ir represavimas siekiant užvaldyti jų žemę bei kitokį turtą, o fizinio susidorojimo išvengusius – dvasiškai pavergti. Tai senaties termino neturintis nusikaltimas visai žmonijai, kurį vykdė Sovietų Sąjunga ir jos vadovybė. Už tuos veiksmus yra atsakinga RF vadovybė, kaip SSRS teisių perėmėja.

Ypač pastaruoju metu vyksta intensyvus šių žemių militarizavimas. Kaliningrado sritis yra RF Ginkluotųjų pajėgų tvirtovė prieš NATO karines pajėgas ir ES valstybes Europoje.

Manyčiau, kad jau seniai pribrendo būtinybė mūsų valstybės valdžioms spręsti šią įsisenėjusią geopolitinę problemą teisiškai keliant šį klausimą tarptautiniu lygiu.

Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
13. Aidas is praeities.
(2019-07-12 17:20:39)
(93.123.48.248) Parašė:

Tarp kitko,kai minimi Pusijos ir Ylavos lageriai,tai yra ta pati viena konkreti vietove.Prusu Ylava.Tai dabartinis rajono centras Bagrationovskas.Mirties lageris STAGLAG-1 buvo apie 12 km nuo PRUSU YLAVOS siandieniniame Dolgorukove.Cia,po atviru dangumi buvo kalinami,saudomi,marinami badu,isimtinai Raudonosios Armijos kariai-belaisviai.Ju zuvo desimtimis tukstanciu.12. Li
(2018-01-15 19:42:01)
(78.57.230.62) Parašė:

Lietuviui juk svarbiausia i gerkle lietuviui isikasti11. jurgis
(2016-10-17 19:34:55)
(81.7.123.19) Parašė:

Ponas MYKOLAI Kiek Jums metų ir koks Jūsų išsilavinimas ?10. Siaip
(2016-06-21 14:40:03)
(82.140.131.155) Parašė:

Su 4 punktu yra vienas niuansas. Vokietija pasirasydama 1990 m. rugsėjo 12 d. sutarti pripazino Lenkijos Vokietijos siena ir atsisake bet kokiu pretenziju i zemes prarastas nuo 1945 m. Taip, kad Königsbergo sritis De facto atiteko Sovetu sajungai (dabartiniai Rusijai, nes nebeliko savininko pretenziju i nuosavybe(Lenkijai, Rusijai, Lietuvai)). Ten yra ir daugiau apribojimu, pvz teoriskai buvusioje rytu voketijos teritorijoje gali buti dislokuotos tik Vokietijos pajegos, kitu NATO saliu padaliniu negali buti ir pan.9. frenkas
(2015-11-17 21:06:48)
(84.240.9.122) Parašė:

jei kalbame a tai ir teskim toliau , pagal potsdamo konferencija prusija buvo padalinta i kelias dalis .Lietuvai atiteko vokieciu nusavintas klaipedos krastas kuris hitlerio buvo ikomponuotas i prusijos sudeti .Lietuva reikalaudama atimti is rusijos kaliningrado sryti tures atiduoti ir klaipedos krasta o Lenkija teritorija nuo kaliningrado sryties iki gdansko apie trecdali dabartines lenkijos teritorijos.8. Mykolas
(2014-04-12 13:13:47)
(5.20.52.103) Parašė:

Degeneratas Sniečkus turėjo galimybę priimti Karaliaučių su visa sritimi į Lietuvos sudėtį, bet dėl neapykantos Lietuvai ir lietuviams jis to nepadarė, nors CHruščiovas tai primygtinai siūlė ir pokario metu ten buvo ir daug gyvenančių lietuvių...O šiandien nebūtų Vilnijos problemų, nes respublikos buvo skiedžiamos rusais...7. Publijus
(2014-03-09 20:22:00)
(84.240.39.223) Parašė:

Karaliaučiuje,prie Priegliaus šventos upės,pakeliui prie I.Kanto kapo yra paminklinė lenta su akmenyje iškaltu raudonojo fašizmo himnu šiam nelaimingam Prūsų miestui. "V slavnom sorok piatom ty prišėl soldatom k beregam Pribaltyki russkij čelovek. I skazal dovolno,čtoby ne byt vojnam pust zemlia Sovetskaja būdet zdes navek. Moskviči,Kuriane,Pskoviane i Smoliane, vy vtrude nevedali nikakich pregrad. Otdycha ne znali,iz ruin podniali novyj russkij gorod,naš Kaliningrad.6. Jules
(2014-03-08 11:33:51)
(78.56.245.254) Parašė:

Kaip žinote, tai buvo slaptas susitarimas, sutartis, tarp Amerikos žydų-oligarchų ir Sovietų Rusijos vyriausybės įkurti nepriklausomą Žydų valstybę Kryme ne Rusijos sudėtyje už skolas ir kreditus, o vėliau ir už Lendlizą, priešingai nei Hitleris, kuris daug vėliau buvo suplanavęs Izraelį įkurdinti Palestinoje, kurio idėjai labai priešinosi anglosaksas arba dar vėliau – Madagaskare. Bet kad tai pasiekti reikėjo kažkokiu būdų pašalinti iš Krymo totorius, pravesti genocidą arba jėga ištremti iš Tėvynės. Tai buvo slaptas ir be galo žiaurus totorių atžvilgiu Trockio - Lenino- Yekhiel -Mikhoel Alexandrovich (Zalmanovich) Lurje ir Stalino sumanymas, kurio vėliau jis gudriai atsisakė – persigalvojo ir prijungė prie Ukrainos, nors pats ir nespėjo, nes buvo nunuodytas, o tai įgyvendino Chruščiovas. Žodžiu, Krymas buvo paverstas akcijomis, kurias supirko Amerikos žydai - milijonieriai. Visa ta slapta informacija ir sutartys buvo paviešintos tik prie prezidento Jelcino – tapo prieinamos prastuomenei(runkeliams). Krymo užmanymui įgyvendinti toks Rosenberg‘as iš Joint‘o 1922 metais Simferopolyje įsteigė „Agro Joint“ ir pradėjo į Krymą perkeldinėti žydus iš Sovietų Rusijos, Bulgarijos, iš visur. „Agro Joint“ net suorganizavo parodą 1923 metais Maskvoje tam reikalui įgyvendinti. Sovietų valdžia užstatė Krymą būsimai žydų valstybei už skolas – Agro Joint‘ui. Pagal sutartį, jei Sovietų Imperija nepadengia skolų – tai atiduoda Krymą Amerikai. Nors 1934 metais Stalinas ir bandė išsisukti nuo šitų skolų įkurdamas Birobidžaną, bet tai neišdegė ir buvo Stalinui garsiojoje Teherano Trijulėje pagrasinta, jei nebus išspręstas Krymo klausimas – Amerika negalės atidaryti Antrojo fronto ir teks nutraukti Lendlizą. Žodžiu, Krymas buvo atiduotas žydų oligarchams - Krymo Kalifornijos projekto įgyvendinimui. Į tą Krymo Kaliforniją turėjo įeiti ir Soči iki sienos su Abchazija, Chersono sritis ir, žinoma, Odesa. Kad nekurti Nepriklausomos Žydų valstybės Kryme Stalinas nusprendė Krymą atiduoti Ukrainai, atplėšiant nuo jos kur kas didesnį Ukrainos gabalą kitur. Va ir visa pikantiška istorija. Dovanokit už stiliaus ir gramatines klaidas dėl skubėjimo.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras