2019 m. gruodžio 10 d.

 

UAB „Patikimas Verslas” direktoriaus ir rašytojo Juozo Ivanausko prašoma paneigti jų skelbtą šmeižtą ir melą

23
Paskelbta: 2019-05-07 08:48 Autorius: ekspertai.eu

Į rašytoją Juozą Ivanauską, kuris daugiausia žinomas savo ypač kenkėjiška veikla, nukreipta prieš nušalintą prezidentą Rolandą Paksą, bei internetinio portalo laisvaslaikrastis.lt ir leidinio „Laisvas laikraštis“ (priklausančius UAB „Patikimas verslas“) savininką kreipėsi grupė asmenų prašydami paneigti šmeižtą ir melą, kurį ilgą laiką publikavo išvardinti leidiniai ir minėtas rašytojas.

Be kita ko kreipimesi sakoma:

Laisvas laikraštis“ redaktorius Aurimas Drižius ir visas kolektyvas atsiprašo už melą, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas ne advokatas, ne profesorius, ne daktaras, nebuvo doktorantu, neturi 3 magistro ir 2 bakalauro laipsnių.

Iš tikrųjų jis yra įrašytas į praktikuojančių advokatų sąrašą Rusijos Federacijoje ir Ukrainos Respublikoje. Iki 2016 kovo jis buvo Andoros Kunigaikštystės advokatas, o nuo 2016-06-23 yra advokatas, registruotas Rusijos Federacijoje. Stanislovas Tomas niekada neprisistatinėjo advokatu tuo laikotarpiu, kai tokiu nebuvo. Advokatas Stanislovas Tomas turi teisę atstovauti ir Lietuvos Konstituciniame Teisme.

Be atstovavimo Jungtinių Tautų Organizacijos teisminėse institucijose, jis atstovauja ir kitose valstybėse – Rusijos Federacijoje, Ukrainos Respublikoje, Monako Kunigaikštystėje, Švedijos Karalystėje, Latvijos Respublikoje, Tarptautiniame arbitražo teisme.

Stanislovas Tomas apsigynė teisės daktaro disertaciją Paryžiaus Sorbonos universitete. Atsiprašome, kad parašėme, kad mes ją perskaitėme ir ji nekokybiška – iš tiesų mes jos negavome ir neskaitėme. Sorbonos daktaro diplome parašyta, kad ji apginta „labai garbingai“.

2014 m. Stanislovui Tomui buvo suteikti trys profesoriaus vardai – Rusijos naujajame universitete (Maskvoje), Kazachstano Narxozo universitete ir Eurazijos teisės akademijoje. „Laisvas laikraštis“ paskelbė tiesos neatitinkančią informaciją, kad jis profesoriaus atestatus nusipirko – iš tikrųjų jis jų nepirko. Kadangi Stanislovas Tomas turi 3 profesoriaus vardus, jis dar vadinamas daugkartiniu profesoriumi arba „professor multiplex“.

Taip pat Stanislovas Tomas, priešingai nei teigė „Laisvas laikraštis“ turi 3 magistro laipsnius ir 2 bakalauro diplomus. Atsiprašome, kad bandėme suklaidinti skaitytojus.

A. Drižius neteisingai nurodė, kad Europos Parlamento nario alga yra 100 000 eurų per mėnesį.

A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad advokatas Stanislovas Tomas nėra apskundęs Deimantės Kedytės bylos Jungtinių Tautų Organizacijai – iš tiesų buvo apskundęs. Advokatas Stanislovas Tomas niekada nemelavo.

Rolandas Paksas yra buvęs advokato prof. dr. Stanislovo Tomo klientas, o ne darbdavys. A. Drižius atsiprašo, kad teigė, jog advokatas Stanislovas Tomas neatstovavo Rolandui Paksui Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete ir Europos žmogaus teisių teisme, nes iš tikrųjų atstovavo. Kaip parašė pats R. Paksas savo 2006-02-26 laiške, visų jo atstovų visus argumentus Europos žmogaus teisių teismas atmetė, o priėmė nagrinėti tik Stanislovo Tomo surašytus argumentus. „Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad parašė, kad šios informacijos neįmanoma patikrinti, nes ją galima patikrinti R. Pakso 2006-02-16 raštu.

Priešingai nei teigė „Laisvas laikraštis“, Rolando Pakso atstovas F. Matčeris, kurio visus argumentus EŽTT atmetė, priešingai nei teigė „Laisvas laikraštis“, nebuvo advokatas.

A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad advokatas Stanislovas Tomas siuntinėja tūkstantines sąskaitas Rolandui Paksui, kuris jų neapmoka, kadangi paslauga nebuvo suteikta. Iš tikrųjų už JT Žmogaus teisių komiteto 2018-07-09 12:15, 2018-07-10 14:00 – 14:50, 2018-07-10 16:00 ir 2018-07-11 posėdžius išrašyta tik viena sąskaita, kurią Rolandas Paksas apmokėjo, o paslauga buvo suteikta.

A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas pokalbyje teigė, kad tarp jo ir Rolando Pakso nebuvo jokios sutarties. Iš tikrųjų tokio pokalbio iš viso niekada nebuvo.

A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. Stanislovas Tomas nedalyvavo JT Žmogaus teisių komiteto 2018-07-09 12:15, 2018-07-10 14:00 – 14:50, 2018-07-10 16:00 ir 2018-07-11 posėdžiuose. Iš tikrųjų jis visuose posėdžiuose dalyvavo.

Priešingai nei teigė A. Drižius, ne visi JT Žmogaus teisių komiteto posėdžiai filmuojami.

A. Drižius atsiprašo, kad teigė, jog advokato prof. dr. Stanislovo Tomo dalyvavimas JT Žmogaus teisių komiteto posėdžiuose nenufilmuotas – iš tikrųjų jo dalyvavimas 2018-07-09 12:15 posėdyje buvo nufilmuotas.

A. Drižius atsiprašo, kad teigė, jog JT Žmogaus teisių komiteto posėdžių salėje yra balkonas. Iš tikrųjų balkonai yra JT Generalinės Asamblėjos posėdžių salėje, o JT Žmogaus teisių komiteto posėdžių salėje balkonų nėra. A. Drižius atsiprašo, kad paskelbė Nations rūmų JT Generalinės Asamblėjos posėdžių salės nuotrauką su balkonu ir teigė, kad tai yra Wilson rūmų JT Žmogaus teisių komiteto posėdžių salės nuotrauka. Iš tikrųjų JT Žmogaus teisių komiteto posėdžių salėje balkono nėra.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad pavadino advokato prof. dr. Stanislovo Tomo pensijų bylą „nusikalstomu manipuliavimu žmonėmis“ ir „nusikalstama schema“ – iš tikrųjų joks teismas nėra pripažinęs šios veiklos nusikaltimu.“

A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad pensininkų organizacijos abejoja ar advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas nėra aferistas, kadangi Lietuvos Visuomenės Tarybos narys Alvydas Strigūnas nėra pensininkų organizacijos. Iš tikrųjų pats A. Drižius buvo pašalintas iš Lietuvos Visuomenės Tarybos.

„Laisvas laikraštis“ pateikė tiesos neatitinkančią informaciją – Europos žmogaus teisių teismas bylose Budina ir Lariošina prieš Rusiją yra nustatęs kriterijus kada per maža pensija prilygsta žeminančiam elgesiui.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas atstovavo Zebkinui. Iš tikrųjų advokatas tokio kliento neturėjo.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad vadino advokatą prof. dr. Stanislovą Tomą „aferistu“ ir „paprasčiausiu aferistu“, sergančiu „akivaizdžia didybės manija“. Iš tikrųjų advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas neserga didybės manija.

„Laisvas laikraštis“ patikslina, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas vadinamas eksvunderkindu dėl to, kad šoko iš 6 klasės į 8-tą ir niekada nesimokė 7-oje klasėje mokykloje, o ne dėl to, kad serga didybės manija.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad pateikė tiesos neatitinkančią informaciją – iš tikrųjų Iganas Vėgėlė neapsigynė daktaro disertacijos Oksforde, o Stanislovas Tomas apsigynė daktaro disertaciją Sorbonoje.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas „pats save paskelbęs genijumi“, nes iš tikrųjų jis tokiu paskelbimų nedarė.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad pavadino advokatą prof. dr. Stanislovą Tomą „galimai nesveikos psichikos asmeniu“, nes jis yra sveikos psichikos asmuo.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad teigė, jog advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas reikalauja stojančiųjų į jo partiją pasirašyti krauju, nes iš tikrųjų jis to niekada nereikalavo.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad teigė, jog advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas teikė skundus JTO dėl čigonų, platinančių narkotikus, nes tokio skundo niekada nebuvo.

A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad Viačeslavas Liminovičius sumokėjo advokatui prof. dr. Stanislovui Tomui 2000 € už skundo Europos žmogaus teisių teismui parengimą, kuris taip ir nebuvo paruoštas. Iš tikrųjų V. Liminovičius niekada nebuvo kreipęsis į advokatą su tokiu prašymu ir jokių pinigų nemokėjo.

A. Drižius atsiprašo, kad teigė, jog „verslininkė“ sumokėjo jam 3000 litų už skundą. Iš tikrųjų to nebuvo.

A. Drižius ir „Laisvas laikraštis“ kolektyvas atsiprašo, kad klaidino skaitytojus, kad pensijų byla yra pasibaigusi, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas ketina „išdurti pensininkus“, paimti pinigus, paslaugos neteikti ir išskristi į užsienį. Priešingai nei teigė „Laisvas laikraštis“, advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas niekada anksčiau nebuvo dingęs nuo klientų užsienyje. Iš tikrųjų jis ir jo įmonės planuoja paslaugą suteikti. Advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas ir jo įmonės yra pajėgūs užtikrinti atstovavimą visose teismo instancijose ir bet kurioje pasaulio valstybėje.

A. Drižius ir „Laisvas laikraštis“ kolektyvas atsiprašo, kad vadino pensininkų byla „afera“ ir „lochatronu“. „Laisvas laikraštis“ pabrežia, kad nė vienas advokato prof. dr. Stanislovo Tomo ar jo įmonių klientas pensininkas nesikreipė į policiją su skundu. Iš tikrųjų su skundu į policiją kreipėsi pats A. Drižius, bet advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas nėra net įtariamas.

Priešingai nei teigė A. Drižius, policija niekada nesikreipdavo į visuomenę su prašymu, kad asmenys, nukentėję nuo advokato prof. dr. Stanislovo Tomo veiklos, registruotųsi. Iš tikrųjų nė vienas asmuo nėra pripažintas nukentėjusiu nuo advokato prof. dr. Stanislovo Tomo veiklos.

A. Drižius atsiprašo, kad klaidino skaitytojus, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas neplanuoja laimėti pensininkų bylos ir apie tai sakė. Iš tikrųjų taip tikrai nesakė. Advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas planuoja laimėti tarptautinėse teisminėse institucijose.

A. Drižius ir „Laisvas laikraštis“ kolektyvas atsiprašo, kad vadino advokatą prof. dr. Stanislovą Tomą „aferistu“, „Ostapu Benderiu“, „nusikalteliu“, „burtininku“, „niekšu“, „sukčiu“, „ponu Nieku“, „žydu Ahasveru“, turinčiu psichinį sutrikimą ir kitais įžeidžiančiais žodžiais. Priešingai nei teigė „Laisvas laikraštis“ 2019-05-25 kaltinimas sukčiavimu nėra pasitvirtinęs.

A. Drižius ir „Laisvas laikraštis“ kolektyvas atsiprašo, kad vadino advokato prof. dr. Stanislovo Tomo bendražygius „gauja“, „grupuote“, „sekta“, „teroristais, sprogdinančiais smegenis“, „nusikalteliais“, „savo tautos išdavikais“, turinčiais psichinių sutrikimų ir kitais įžeidžiančiais žodžiais.

A. Drižius ir „Laisvas laikraštis“ kolektyvas atsiprašo, kad vadino advokato prof. dr. Stanislovo Tomo ir jo įmonių klientus ir politinius remėjus „lochais“, „žąsinais“, „Buratinais“, „kvailiais“, „avių banda“ ir kitais įžeidžiančiais žodžiais.

A. Drižius ir „Laisvas laikraštis“ kolektyvas atsiprašo, kad teigė, jog Europos socialinė chartija nereguliuoja minimalių algų, nors iš tiesų minimalios algos dydis reguliuojamas Europos Socialinės Chartijos 4 str. 1 d., išaiškinta Išvada Nr. XIV-2.

A. Drižius ir „Laisvas laikraštis“ kolektyvas atsiprašo, kad teigė, jog advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas teigė, jog pensijas reguliuoja Europos socialinė chartija. Iš tikrųjų jis to niekada nesakė, kadangi pensijas reguliuoja 4 kiti tarptautiniai teisės aktai.

A. Drižius ir „Laisvas laikraštis“ kolektyvas atsiprašo, kad vadino homoseksualus „pederastais“ ir „iškrypėliais“. Atsiprašo, kad parašė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas gynė jų teisę į taikius susirinkimus, nors iš tikrųjų šiuo klausimu jie į jį nesikreipė.

„Laisvas laikraštis“ kolektyvas atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas gina čigonus, kurie parduoda narkotikus. Iš tikrųjų tokios bylos nebuvo.

„Laisvas laikraštis“ kolektyvas atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas ne lietuvis.

A. Drižius ir „Laisvas laikraštis“ kolektyvas atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas nesikreipė į JTO dėl Deimantės Kedytės ir negavo 2019-03-05 teigiamo sprendimo, nors gavo. Atsiprašo, kad teigė, kad advokatą prof. dr. Stanislovą Tomą niekas nepaskyrė atstovauti D. Kedytei, nors iš tikrųjų jis turėjo jos šeimos draugų įgaliojimą. Atsiprašo, kad iškreipė ir neteisingai pateikė advokato prof. dr. Stanislovo Tomo ir L. Kedienės žodžius.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad teigė, kad advokato prof. dr. Stanislovo Tomo protėvis yra juodaodis afrikietis, kad lygino advokatą prof. dr. Stanislovą Tomą su čigonais. Iš tiesų jis pats to niekada nesakė ir tai ne tiesa.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad teigė, kad Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetui nustačius žmogaus teisių pažeidimą, asmuo neturi teisės į piniginę kompensaciją, kadangi iš tikrųjų turi.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad teigė, kad policija paėmė advokato prof. dr. Stanislovo Tomo pasą po memorialinės lentos J. Noreikai sudaužymo. Iš tikrųjų nepaėmė.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad pageidavo, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas išvažiuotų iš Lietuvos arba būtų išsiųstas į kosmosą, ragino imtis prieš jį ir jo bendražygius smurto.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad teigė, jog advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas ir jo bendražygiai yra „globalistų finansuojami“ rubliais ir doleriais, „slapčiomis užverbuoti atstovai“. Iš tikrųjų tai ne tiesa.

„Laisvas laikraštis“ atsiprašo, kad teigė, jog Zigmas Vaišvila neįleido Lietuvos Visuomenės Tarybos narių į asociacijos posėdį. Iš tikrųjų neįleisti buvo pašalinti į asociaciją nariai, tarp jų ir A. Drižius.

Atsiprašome dėl privataus susirašinėjimo skelbimą. Atsiprašome, kad neteisėtai naudojome Stanislovo Tomo, Audriaus Nako ir Kazimiero Juraičio nuotraukas.

Taip pat minėtų leidinių savininko reikalaujama sumokėti nurodytą sumą pinigų. Jei reikalavimai nebus įvykdyti, artimiausiu metu bus kreiptasi į teismą.

Rašytojas J. Ivanauskas visuomeniniusoe tinkluose jau paskelbė žinutę, kad jokio paneigimo nebus.Keli susiję:

Policijos tyrėja: kreipkitės į tą žurnalistą ir prašykite, kad jis paaiškintų kiekvieną savo žodį, kurį rašo savo straipsnyje   

Apie Stanislovo Tomo šmeižikus   

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
23. Važinėjantis
(2019-05-09 11:02:43)
(88.119.11.192) Parašė:

beždžionės cirkas tęsiasi.22. gavosi didelis šnipštas
(2019-05-08 06:38:09)
(162.247.74.200) Parašė:

ar jau pasodino šlepetinį su rezervistu už ČŽV kalėjimą?21. Darijus
(2019-05-07 19:30:46)
(90.140.141.137) Parašė:

Baigsis rinkimai, baigsis ir Stanislovo Tomo projektas. Kaip atsirado iš niekur, taip ir dings nebūtyje. Juk technologija žinoma - sistema pati sukuria priešą ir jį valdo.20. aurimas drizius
(2019-05-07 19:12:56)
(78.56.242.83) Parašė:

laukiu nesulaukiu, kada tas aferistas priduos mane į teismą, tačiau žinau, kad nesulauksiu. o bandymai mane pareketuoti kelia šypsenėlę - nejaugi manote, kad aš savo valia šitiems juokdariams atiduosiu bent centą?19. Šikniau, kodėl trini komentarus be priežasties!?
(2019-05-07 18:11:03)
(109.41.64.231) Parašė:

!!!18. V. Ladas
(2019-05-07 18:08:40)
(188.69.197.175) Parašė:

Galų gale tai baigsis teismu ir neturtinės žalos priteisimu S. Tomo naudai.17. Senis Šaltis
(2019-05-07 17:57:02)
(88.222.97.16) Parašė:

Nežinau, kaip galima pradėti skaityti nuo galo, bet vistiek tema apie pensininkų įmokas straipsnio viduryje (dabar pasitikrinau). Aišku tai ne esmė, bet taip gudrauti ir meluoti negražu.16. aurimas drizius
(2019-05-07 17:51:51)
(78.56.242.83) Parašė:

seniu šalčiui, kad aš pradėjau skaityti nuo galoParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
PressJazz pokalbiuose N. Puteikis, Š. Puidokas, A. Nakas (tokios lyderystės turėtų imtis valstiečiai)
73 Jei dabar būtų XIX a. visi šitie janeliūnai su kulkosvaidžiais eitų į gatves ir žudytų žmones. Ne į politiką reikia eit. O reikia eit daryt tvarkos.