2020 m. sausio 28 d.

 

Socialdemokratų šėryklos – nuo atliekų tvarkymo verslo iki energetikos

7
Paskelbta: 2014-11-03 08:39 Autorius: Aurimas Drižius | laisvaslaikrastis.lt
LSDP: šūkiuose – svarbiausia žmogus, gyvenime – ne visada savrbiausia žmogus.
LSDP: šūkiuose – svarbiausia žmogus, gyvenime – ne visada savrbiausia žmogus.

Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo tyrimą pagal UAB „Tavilta“ direktoriaus Juliaus Gudavičius pareiškimą dėl Aplinkos apsaugos ministerijos pareigūnų valstybės lėšų grobstymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, protegavimo ir papirkimo, dokumentų klastojimo atliekų tvarkymo srityje.

Verslininkas kaltina, kad Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento  (RAAD) vadovai daugelį metų piktaudžiavo tarnybine padėtimi ir klastojo dokumentus, siekdami jį pašalinti iš atliekų tvarkymo verslo. Keisčiausia tai, kad įstatymus pažeidinėję valdinininkai, priversti išeiti iš Aplinkos ministerijos, šiuo metu užima vadovaujančias pareigas kitose valstybės įmonėse.

„Gal kokiam valdininkui švenčių proga ir nunešdavau butelį, tačiau niekada nemokėjau pinigų kyšiams, - interviu LL pasakojo J.Gudavičius, kurio verslą sunaikino valdininkų sprendimai, - advokatas man vėliau pasakė, kad jeigu būčiau sumokėjęs, nebūčiau turėjęs jokių problemų. Tačiau kai Aplinkos ministerija, remdamasi „nepatvirtintais“ pranešimais, atėmė iš mūsų licenciją, bandėme verstis žemės darbais“.

RAAD 2009 - 2010 m. organizavo eilę viešų pirkimų objekte Liudvinavo g. 1E, Vilniuje. „Lėšos buvo naudojamos neskaidriai, nepagrįstai, Vilniaus RAAD pareigūnai piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi“, - teigia verslininkas savo pareiškime STT ir pateikia dokumentus.

J.Gudavičiaus UAB „Tavilta“ buvo pirmoji įmonė, turėdama reikalingą licenciją, vežusi atliekas iš Lietuvos į užsienį tolimesniam jų perdirbimui. Ji išgabeno virš 18000 tonų galvaninio šlamo, mazuto ir orimulsijos pelenų, geležies nuodegų, senų pesticidų ir galvaninių elementų.

Bendrovės veikla buvo pelninga. Ją siekta pristabdyti, norint perimti rinką. „Taviltai“ pasiskundus dėl pareigūnų veiksmų, ją ėmė persekioti aplinkosaugininkai. Tam buvo pasitelkti ne tik valdininkai, bet ir politikai, netgi teisėsauga.

•••••••

2000-11-28 raštu Aplinkos viceministras Arūnas Kundrotas informavo UAB „Taviltą“ apie „nepatvirtintą“ informaciją dėl pesticidų nesutvarkymo Rusijoje (Viceministras rašė, kad Aplinkos ministeriją pasiekė nepatvirtinta informacija, kad į Rusijos Federaciją išvežti seni pesticidai nėra sutvarkomi ir paprašė nutraukti visus darbus, susijusius su senų pesticidų išvežimu į Rusiją).

Tuoj po šio A. Kundroto rašto įmonės atžvilgiu buvo pradėtas vykdyti administracinis persekiojimas, persipynęs su baudžiamuoju, iki bankroto privedęs ją pačią, taip pat kitas įmones (pvz., UAB „Ecovita“).

„Aplinkos ministerija (AM) 2000 m. panaikino UAB „Tavilta“ pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, remdamasi gandais, - pasakojo verslininkas, - teismai nekritiškai rėmėsi 2000-11-28 AM raštu, nevertino prieštaringo jo turinio. Vilniaus RAAD nustatė prievolę perduoti įsigytus pesticidus kitiems“.

J. Gudavičius pasakojo, kad UAB „Tavilta“ buvo primygtinai raginama bendradarbiauti su Vokietijos įmone, laimėjusia Aplinkos ministerijos konkursą.

„Tam būtų prireikę 4 kartus daugiau lėšų nei jų „Tavilta“ gavo, surinkusi pesticidus, - pasakojo J. Gudavičius, -  Vilniaus RAAD direktorius Petras Sakalauskas 2002-08-29 raštu Nr. 1426 siūlė dalyvauti projekte pesticidų išvežimui į Vokietiją. Vykdydama teismo sprendimą dėl pesticidų sutvarkymo, UAB „Tavilta“ 2008-05-12 d. sutartį dėl pesticidų tvarkymo/utilizavimo sudarė su kita įmone (UAB „Ecovita“), neproteguojama Aplinkos ministerijos bei Vilniaus RAAD. Prasidėjus darbams, sekė RAAD patikrinimai, daugybė ATPK baudų ir netgi baudžiamoji byla. Aplinkos ministerijos sekretorius A. Spruogis įmonei atsisakė pagelbėti dėl pesticidų išvežimo, sakydamas „Kai subankrutuosite, tada atliekas išvešime“.

Įmonės vadovui – baudžiamoji byla

2009 m. vasario 4 d. Juliaus Gudavičiaus atžvilgiu buvo pradėtas baudžiamasis persekiojimas. Ikiteisminis tyrimas J. Gudavičiaus kelis kartus buvo nutrauktas, po to RAAD iniciatyva atnaujintas.

Tas pats tyrimą vykdęs prokuroras G. Vaivada tris kartus nutraukė bylą, tačiau po  RAAD skundu ją vėl atnaujindavo. Galiausiai byla pasiekė teismą ir J. Gudavičius buvo nuteistas pinigine bauda neva už tai, kad laiku nesutvarkė atliekų.

„Prokurorui G. Vaivadai galimai buvo daromas spaudimas (žūtbūt) vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, nepaisant ankstesnio administracinio persekiojimo (daugkartinio baudimo) bei vėliau ikiteisminio tyrimo metu nustatytų išteisinančių, o taip pat bylos nutraukimą sąlygojančių aplinkybių“, - pasakojo J. Gudavičius.

Jis įsitikinęs, kad RAAD vadovus papirkinėjo jo konkurentai, kurie vėliau užėmė visą pavojingų atliekų tvarkymo verslą.

„2011 m. žiniasklaidos buvo užklaustas Vilniaus RAAD direktorius Rolandas Masilevičius, ar jis nebandė aiškintis, galbūt buvę RAAD tarnautojai, anksčiau dirbdami valstybės tarnyboje (pvz., Alfredas Skinulis ( Vilniaus aplinkos agentūros vedėjas), dėl jo Kriminalinės policijos biuras iki šiol tebevykdo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo atliekų tvarkymo srityje, rodė didesnį prielankumą dabartiniams darbdaviams arba priekabiau tikrino konkurentus, - sakė J. Gudavičius, - Juk dėl VTEK vykdyto tyrimo įtarimų šešėlis krito ant viso Vilniaus RAAD departamento. Masilevičius atsisakė kalbėtis. Motyvai aiškūs; juk kai tarnautojas tikrina įmonę ir ta pati įmonė dėl palankių sprendimų pasiūlo darbo vietą, tai yra netiesioginis valstybės tarnautojo papirkimas“.

Apie šiukšlių reikalų tvarkytoją A. Skinulį dar 2011 m. rašė „Lietuvos rytas“. Mat rinkti ir rūšiuoti atliekas nuolat kviečiantis buvęs ilgametis Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sostinės agentūros vadovas A. Skinulis pats gali būti apkaltintas gamtos niokojimu.

Įtariama, kad A. Skinulio vadovaujama atliekų utilizavimo verslą monopolizavusi Gamintojų ir importuotojų asociacija per savo įmones imdavo pinigus už atliekų perdirbimą, tačiau iš tikrųjų jas paprasčiausiai išveždavo į pamiškes ir sąvartynus.

Ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo atliekantys Kriminalinės policijos biuro pareigūnai atliko kratas dviejuose A. Skinulio vadovaujamos asociacijos atliekų perdirbimo įmonėse. Yra duomenų, kad šios įmonės, imituodamos atliekų perdirbimą, per metus pasisavindavo apie 2 milijonus litų. Įtarimų, kad Gamintojų ir importuotojų asociacijos atliekų surinkimo ir perdirbimo bendrovės veikia neskaidriai, pareigūnams kilo po vieno Aplinkos ministerijoje atlikto tarnybinio patikrinimo dėl panaudotų baterijų utilizavimo.

Tada suabejota, ar gali įmonės utilizuoti tiek baterijų, kiek deklaruoja. Mat vien įsteigtų baterijų atliekų surinkimo vietų skaičius buvo gerokai mažesnis, negu to reikalauja aplinkosaugos teisės aktai. Kad ne visos atliekos utilizuojamos, įsitikino ir ikiteisminį tyrimą pradėję pareigūnai.

Operatyvininkai slapta sekė vienos perdirbimo įmonės darbuotojų veiklą ir nustatė, kad iš autoservisų surinkta panaudota alyva kelis kartus buvo ne utilizuota, o paprasčiausiai išvežta ir išpilta sąvartyne ir net pamiškėje. Autoservisų vadovai mokėjo didelius pinigus už tai, kad gautų nuo mokesčių valstybei atleidžiančią pažymą, jog atliekos buvo utilizuotos.

Ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai nustatė ir galimą pinigų grobstymo schemą.  Ji nėra sudėtinga – pagal įstatymus įmonės, gaminančios ar pardavinėjančios alyvą, akumuliatorius ir kitas pavojų aplinkai keliančias prekes, visas atliekas privalo perduoti perdirbimo įmonėms ir sumokėti pinigus už jų utilizavimą. Tačiau visi su atliekų tvarkymu susiję klausimai sprendžiami ne tiesiogiai su utilizavimo bendrovėmis, bet per tarpininką – A. Skinulio vadovaujamą Gamintojų ir importuotojų asociaciją.

Ši asociacija tvarkyti atliekas paveda savo perdirbimo įmonėms, o klientams parduoda pažymas apie atliktus darbus. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad dalis tokių pažymų buvo fiktyvios, o už jas gauta beveik 2 milijonai litų. Dabar tyrėjų taikiklyje atsidūrusi Gamintojų ir importuotojų asociacija buvo įkurta 2006 metais. Tai padarė tuo metu Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sostinės agentūrai vadovavusio A. Skinulio bičiulis Audrius Puškorius. Jis įkūrė ir pagrindinę su asociacija susijusią atliekų tvarkymo įmonę Atliekų tvarkymo centrą.

Kai A. Skinulis vadovavo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sostinės agentūrai, jis savo giminaitei pardavė 50 procentų šios bendrovės akcijų.

Prieš dvejus metus, kai A. Skinulis išėjo iš darbo agentūroje, A. Puškorius užleido buvusiam pareigūnui asociacijos vadovo postą.

Asociacijos valdybos nariu tuo pat metu tapo ir iš Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausiojo specialisto posto atsistatydinęs Povilas Baltusevičius.

Į sprendimą numojo ranka

Savo postuose abu buvę pareigūnai išliko, nors praėjusiais metais Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino juos pažeidus įstatymus.

Komisija konstatavo, kad šie asmenys, nepraėjus vieniems metams, įsidarbino įmonėje, kurią būdami pareigūnai patys turėjo kontroliuoti.

A. Skinulis visus jam reiškiamus įtarimus neigia ir vadina fantazijomis: „Jei buvau atsakingas už visų Vilniaus įmonių aplinkos apsaugos kontrolę, vadinasi, Vilniuje negaliu iš viso dirbti?

Asociacijos valdyba mane pasamdė, nes nusimanau apie atliekų tvarkymo organizavimą. Asmeniškai pats asociacijos niekada nesu tikrinęs. Tad kodėl negaliu joje dirbti?”

Rengdavo skambias akcijas

Pastaruoju metu A. Skinulis išgarsėjo kaip didžiausių šalyje aplinkosaugos akcijų rengėjas. Prie pastarojo jo surengto projekto „Mes rūšiuojam“ prisijungė daugiau kaip 1000 mokyklų. Moksleiviai sutartu laiku prie savo mokyklų nešė senas baterijas, elektronikos prietaisus, buitinę techniką.

Daugiausia atliekų atnešusias mokyklas A. Skinulis apdovanojo įvairiomis premijomis – joms išleista apie 200 tūkstančių litų. Šios akcijos reklaminiu veidu tapo garsusis galiūnas Žydrūnas Savickas. „Pavojingos atliekos, patekusios į aplinką, kelia pavojų mums patiems ir mūsų vaikams“, – agitavo galiūnas.

Aplinkos ministerija buvo tapusi mafijos prieglobsčiu

„Minėtu laikotarpiu Aplinkos ministerijos sekretorius buvo A. Spruogis, o Vilniaus RAAD vadovas - R. Masilevičius, - LL pasakojo J. Gudavičius, - šį vėliau LITGRID Stebėtojų taryba (pirmininkas A.Spruogis) paskyrė valdybos nariu, atsakingu už IT politiką ir administravimą. R. Masilevičius, buvęs aplinkosaugininkas, paskirtas ITT (!) ir administravimo departamento direktoriumi formuoti ir įgyvendinti informacinių technologijų, telekomunikacijų, informacinės ir fizinės saugos funkcijas! Ištirtinas R. Masilevičiaus paskyrimo į šias pareigas aplinkybės, ryšiai su A. Spruogiu“.

Verslininkas priminė, kad iniciatyvinė grupė „Elektrėnai - ne Vilniaus sąvartynas“, piketavusi prie Aplinkos ministerijos, 2012 m. kreipėsi į prokuratūrą, prašydama iškelti bylą R. Masilevičiui ir A. Spruogiui dėl teismo sprendimų nevykdymo ir nusikalstamo neveikimo.

2009 m. buvo surengtas konkursas UAB „Tavilta“ pesticidų atliekų tvarkytojui parinkti. Dalyvavo UAB „AV INVESTICIJA“, UAB „Ecovita“, UAB „Žalvaris“ ir kt. Dėl netinkamai užpildytos sąžiningumo deklaracijos visos įmonės „iškrito“. Konkursas paskelbtas neįvykusiu, nes neatsirado tiekėjų, atitikusių pirkimo dokumentus.

Neįvykus konkursui, Vilniaus RAAD organizuotą apklausą „laimėjo“ UAB „Žalvaris“. Jis buvo pasikviestas darbams atlikti, nors neturėjo reikiamos licencijos pesticidams tvarkyti.

Vilniaus RAAD (užsakovas) ir UAB „Žalvaris“ (rangovas) 2010 m. sausio 27 d. sudarė sutartį dėl atliekų sutvarkymo paslaugų pirkimo, kurios objektas - UAB „Tavilta“ sukauptų Liudvinavo g. 1E, Vilnius, apie 120 tonų neatpažintų, uždraustų ir netinkamų naudoti pesticidų atliekų sutvarkymo paslaugos pirkimas.

Rangovas įsipareigojo: nustatyti tikslų UAB „Tavilta“ sukauptą ir saugomą atliekų (Liudvinavo g. 1E, Vilnius) kiekį; supakuoti / perpakuoti, pakrauti, išvežti ir sutvarkyti (eksportuoti) nurodytas atliekas ir sutvarkyti atliekų likučius, esančius atliekų saugojimo vietoje; paslaugų apimtys neviršys 599 900 Lt.

Vėliau ši sutartis kelis kartus buvo pratęsta, tačiau nors ir darbus vykdė subrangovas UAB „ŪRUS IR KO", tačiau UAB „Žalvaris“ neturėjo pratęstos, t. y. galiojančios, sutarties su UAB „ŪRUS IR KO“.

Nepaisant to, Vilniaus RAAD ir UAB „Žalvaris" 2010 m. gegužės 19 d. pasirašė priėmimo-perdavimo aktą pagal sutartį; nurodyta, jog vykdytojas perdavė, o užsakovas priėmė atliktus darbus, t. y. pesticidų atliekų tvarkymą - 138,72 t už 561816 Lt (su PVM), kad užsakovas pretenzijų vykdytojui neturi.

„Pažymėtina, kad UAB „Žalvaris“ savo pasitelktam subrangovui UAB „ŪRUS IR KO“ iš Vilniaus RAAD „Žalvariui" skirtų per 561000 Lt teskyrė daug mažesnę sumą, - pasakojo J.Gudavičius, - kyla klausimas - kodėl? Kodėl tiek mažai, kodėl RAAD negalėjo pats rasti rangovo?

UAB „Žalvaris" Vilniaus RAAD'ą informavo, kad „Žalvaris" teritorijoje (adresu Liudvinavo g. 1E, Vilnius) surinko 138,72 tonų pesticidų atliekų ir išvežė galutiniam šalinimui į Švedijos pavojingų atliekų tvarkymo įmonę „SAKAB“ AB. Pagal sutartį visi darbai yra atlikti, sutarties įsipareigojimai įvykdyti. Pasirašė UAB „Žalvaris“ generalinis direktorius Rimantas Katinas.

Tačiau nepaisant punkto, kad „visi darbai atlikti“ RAAD tiems patiems darbams buvo skirtos papildomos valstybės lėšos: „ekstremalios situacijos likvidavimo darbai, konteinerių perkrova, pakuotė, sorbuojančių medžiagų, sorbentų, bonų, kilimėlių panaudojimas - viso suma 18882,00 Lt (su PVM).

Pasirašė UAB „Žalvaris“ Vilniaus regiono vadovas Paulius Repšys ir Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vedėjas Alfredas Skinulis.

Vėliau RAAD ir „Žalvaris“ susitarė dėl atliekų Liudvinavo g. l e, Vilnius, sutvarkymo paslaugų. „Pagal sutartį, be kita ko, buvo nurodytos tepalų atliekos - apie 3 t (klausimas - iš kur atsirado dar ir tepalai, jei buvo pesticidai?), - pasakojo J.Rudavičius, - kaina – 149 762,91 Lt.

Jis teigia, kad Vilniaus RAAD net nebuvo paskyręs įgalioto tarnautojo (pareigūno), atsakingo už teismo sprendimo vykdymą ir pesticidų atliekų perdavimą. Nors Vilniaus RAAD žinojo apie faktišką pesticidų kiekį, laikoma bendrovėje „Tavlita“,  bet vis vien organizavo pesticidų vežimo konkursą 120 tonoms. Nors RAAD buvo pateikta informacija, kad pesticidų sandėlyje yra tik 98,49 tonos, o ne 120 tonų.

„Dėl Vilniaus RAAD pareigūnų tyčinio/aplaidaus neveikimo įmonei UAB „Tavilta“ nebuvo sudarytos galimybės dalyvauti atliekų tvarkyme pagal 2010-01-27 d. sutartį, - pasakojo J.Rudavičius, - jokie pranešimai - galimai sąmoningai – mums nebuvo siunčiami, nes UAB „Tavilta“ turėjo sutartį su UAB „Ecovita“. Taigi, Vilniaus RAAD patirtos išlaidos objekte Liudvinavo g. 1E, Vilnius – nepagrįstos. Šiandien net neaišku kiek iš viso, prisidengiant šiuo objektu, buvo pasisavinta valstybės lėšų. Aktualu paminėti, kad tai vyko būtent per pačią Pasaulinę ekonominę krizę dėl kurios nukentėjo ir Lietuva.

Pesticidai iš Lietuvos nebuvo išvežti

J. Gudavičius pabrėžia, kad pesticidų sandėliuose buvę tinkami pesticidai galėjo būti nemokamai perduodami ūkininkams arba žemės ūkio bendrovėms.
UAB „Tavilta“ surinkusi iš savivaldybėms perduotų bankrutavusių žemės ūkio bendrovių agrocheminių atliekų likučius, savo lėšomis jas identifikuodavo ir nustatydavo, kokia tai konkreti žemės ūkyje naudojama agrocheminė medžiaga. Po to išdalindavo ūkininkams arba net parduodavo. Paklausa buvo didelė, kadangi prekyboje siūlomų agrocheminių medžiagų kaina buvo aukšta, o panaudojimo veiksmingumas tapatus. Manytina, kad dėl šių priežasčių rangovas UAB „Žalvaris“ netgi nesiekė pesticidų atliekų tvarkymo licencijos (neturėjo tarptautinio atliekų pervežimo/tvarkymo leidimo dėl pesticidų), kadangi paklausios atpažintos agrocheminės atliekos, pridėjus jų naudojimo instrukciją, galimai jau buvo ne atliekos, o agrocheminės medžiagos, tinkamos žemės ūkyje  galėjo būti išdalintos ūkininkams arba parduotos.

J. Gudavičius mano, kad pesticidų atliekų išvežimo dokumentai buvo klastojami, kompensuojant jau nesamą kiekį kitomis atliekomis. „Šiuo atveju buvo prieita netgi prie visiško absurdo – pesticidai „tapo organinėmis atliekomis“, nors pagal teisės aktus pesticidai negali būti organika“, - sakė J. Gudavičius.

Jis įtaria, kad atliekas gabenusioje įmonėje  „Ūrus ir Ko“ buvo klastojami dokumentai tam, kad pagrįsti neatliktus darbus.

„Važtaraštyje be datos nurodyta, kad Liudvinavo g. 1E, Vilnius, buvo pakrauta 14220 kg krovinys pagal atliekos kodą 13 07 03, tačiau jis net neįtrauktas į apskaitą, - pasakoja verslininkas, - už šį kiekį iš „Taviltos“ buvo reikalaujama apmokėti teismo keliu, t. y. buvo iškelta civilinė byla. Pažymėtina, kad UAB „Ūrus ir Ko“ 2010-05-19 PVM sąskaitoje-faktūroje URU 2446 įvardijama būtent nebereikalingų organinių cheminių medžiagų, sudarytų iš pavojingų cheminių medžiagų ar jų turinčios“, tvarkymo paslauga; tuo tarpu 2010-05-19 atliktų darbų akte, surašytame įmonės UAB „Ūrus ir Ko“, nurodoma pesticidų atliekų sutvarkymas. Tai yra akivaizdūs prieštaravimai, kuriuos bandoma užmaskuoti, manipuliuojant pavadinimais. Vilniaus RAAD tokių aplinkybių neginčijo. Ir be pagrindo, bes būdama kontroliuojanti institucija turėjo susilaikyti nuo nepagrįsto valstybės lėšų išmokėjimo, nebent atsakingi Vilniaus RAAD pareigūnai turėjo asmeninį suinteresuotumą. Sis faktas kol kas nepaneigtas“.
Antstolis Rimantas Vižainiškis 2010 m. kovo 22 d. ( pagal sutartį tarp Vilniaus RAAD ir UAB „Žalvaris“ pesticidai turėjo būti išvežti iš Lietuvos), faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodė, kad 2010 m. kovo 22 d. 16:00 val., adresu: Liudvinavo g., Vilnius, pradėjęs vykdyti UAB „Ecovita“ prašymą, be kita ko, konstatavo: prie pastato, lauke, ant medinių padėklų, eilėmis sustatytos mėlynos spalvos korpuso metalinės statinės, kurios supakuotos po 4 vnt.; dalis metalinių statinių apjuostos apsaugine juosta, ant kelių statinių užklijuoti lapeliai su užrašu „Darbo zona. Pašaliniams vaikščioti draudžiama“, kitų įspėjamųjų ženklų nėra, statinės nepažymėtos; kai kurios metalinės statinės nesupakuotos, netvarkingai sustatytos ant žemės, kur telkšo balos, kai kurios parverstos ant šonų, užlietos vandens; ant šalimais esančio pastato rampos guli parversta viena metalinė statinė, kurios korpusas prarūdijęs, dalis statinės viduje esančio žalio atspalvio medžiagos išbyrėjusi į lauką; visos metalinės statinės nesaugomos, iš viso yra 393 vnt. statinių“.

„Nors UAB „Žalvaris“ tvarkomoje teritorijoje buvo netvarka, tarša (ją užfiksavo aplinkos mėginių tyrimai), jokios teisinės atsakomybės šiai įmonei nebuvo taikyta tikėtina dėl Vilniaus RAAD pareigūnų korupcinių ryšių“, - sakė J. Gudavičius.

Jis nurodė, kad Vilniaus RAAD pateikė teismui galimai suklastotus pavyzdžių ėmimo protokolus. Vienas, kopija tvirtinta Vilniaus RAAD teisės ir personalo skyriaus vedėjos Brigitos Stankevičiūtės, kita kopija kuri tvirtinta Aurelijos Ceponienės, skiriasi nuo pirmos. „Jei šie protokolai nebūtų buvę suklastoti UAB „Žalvaris“ ir jo rangovas UAB „Ūrus ir ko“ būtų nubausti už aplinkos teršimą“, - sakė jis.

Žmogus jaučiasi visiškai sužlugdytas, jo įmonei iškelta bankroto byla, jis pats nuteistas, ir dabar vienintelis užsiėmimas – vaikščioti į teismus.Ši istorija sudomino, todėl ekspertai.eu keletą nesudėtingų klausimų atitinkamom atsakingom institucijom pateiks: tiek Aplinkosaugos ministerijai, tiek prokuratūrai, tiek ir Seimo antikorupcinei komisijai.

 
Komentarai

 
7. egle
(2015-10-07 18:36:57)
(78.56.150.107) Parašė:

Gaila žmogaus. Sėkmės ir stiprybes!6. to apsurdas
(2014-11-04 13:20:04)
(141.0.9.60) Parašė:

to apsurdas; nevadinkit valdžios banditais; žinau kad vienai moteriškei bylą iškėlė kai teisėjus banditais išvadino.5. Absurdas
(2014-11-04 02:14:48)
(109.145.51.110) Parašė:

Kol "rusai puola" bus numarinta ne viena afera. Ir niekas nieko nepakeis. Dujos bus pusantro karto brangesnės ir vsio zakono. Taip nutarė valdžios banditai. Kas jų paklaus, kiek jie permokėjo už tą saugyklą ir laivus? Niekas nepaklaus, nes čia Šiaurės Korėja. Paklausi ir nuskesi balutėj. Tie veikėjai niekaip nenusiramina dėl naujos AE statybos, nes žino, kad ją pradėjus statyt vogt galės ne tik jie, bet ir jų išperos ir išperu išperos.Nebėr kam daryt Lietuvoj lietuviško Maidano, taip ir išnyksim iš pasaulio žemėlapio vagių pavergti.4. gudi giria
(2014-11-03 19:18:31)
(162.226.66.184) Parašė:

Kaip liaudyje sakoma raudona spalva mazam ir durnam.3. trumpai
(2014-11-03 18:13:30)
(78.61.53.31) Parašė:

Aplinkos ministerija buvo tapusi mafijos prieglobsčiu,-kodel buvo.O seip prisiminiau vieno paprasto ukininko istorija,kai vienam politikeliui nepavyko paimti zemes is ukininkelio ji teismai apgyne,bet po to berots jau penkti metai ji viena tikrina aplingosauginkai,na ka jau padarysi cia lietuva.2. POLITINĖ KORUPCIJA
(2014-11-03 13:28:56)
(109.145.51.110) Parašė:

Grybauskaitė turtėja ne iš atlyginimo. Paskaičiuokime kiek ji uždirba iš investicijų į Lietuvos vertybinius popierius. Tarkim, ji turi Lietuvos vyriausybės obligacijas ISIN kodas XS0739988086 kurių pelningumas 6,625% . Toks procentas nuo 1,192 milijono sudaro 78,9 tūkstančius litų kiekvienais metais iki 2022m. – obligacijų išpirkimo dienos. Per 10 obligacijų galiojimo metų susirenka 789 tūkstančiai litų, o tai beveik milijonas. Beje, ši emisija XS0739988086 ( 1,5 milijardo JAV dolerių) išleista konservatorių vyriausybės likus kiek daugiau negu pusei metų iki seimo rinkimų. Tuo metu buvo teigiama, kad Lietuvos finansinė padėtis yra labai gera. Valstybės kuriose finansinė padėtis tokia gera skolinasi už 2,5 – 3,5 % palūkanų. Kodėl mūsų genialiems konservatoriams reikėjo skolintis iš švedų bankų du kartus brangiau??? Gal tam kad Grybauskaitė, Šimonytė ir panašūs „verslininkai“ turėtų kur investuoti savo milijonus ir nieko nedirbdami uždirbtų naujus milijonus??? O gal tam kad Grybauskaitė ir Kubilius gautų ordinus iš tarptautinių finansinių organizacijų??? O gal, vis dėlto, tam, kad po to gerus "otkatus" gautų??? Beje ši euroobligacijų emisija ne pati brangiausia Lietuvai. Įveskite ISIN kodą XS0485991417 į Googlės paiešką ir sužinosite apie 2 milijardų JAV dolerių obligacijų emisiją su 7,375% palūkanomis. Buvo konservatorių obligacijos ir su 9,275% (ši emisija išpirkta).Va, taip turtėja Grybauskaitė, nes visi mokesčių mokėtojai tas palūkanas suneša. Vsio zakono.1. nu
(2014-11-03 10:48:43)
(86.18.188.109) Parašė:

Kosmaras kas darosi.Tie kysiai taip populiaru lietuvoj..brrrParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi