2020 m. vasario 21 d.

 

Siekiama informuoti prezidentą G. Nausėdą dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų vykdomų nusikalstamų veikų

6
Paskelbta: 2019-09-03 08:29 Autorius: ekspertai.eu
Prezidentas G. Nausėda – kovos už teisingumą simbolis Lietuvoje. Nuotr. przidentas.lt
Prezidentas G. Nausėda – kovos už teisingumą simbolis Lietuvoje. Nuotr. przidentas.lt

Rugsėjo 4 d. 11 val. įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kreipimasis į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų“. Dalyvauja buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Audrius Nakas ir Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Stanislavas Ladinskis.

Pranešėjai kreipiasi į Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą.

2016 m. kovo 30 d. spaudos konferencijoje LR Seime buvo paskelbtas 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas, į kurį buvo įrašytas signataras Zigmas Vaišvila ir tuometinis LR Seimo narys Audrius Nakas. Kodėl į šį grėsmingą dokumentą buvo įrašytas A. Nakas, iki šiol nepaaiškino nei LR VSD, nei AOTD prie LR KAM. Dėl signataro įrašymo 2016-03-30 spaudos konferencijoje LR VSD direktorius Darius Jauniškis paaiškino: „Mes ne teisine prasme vertinome signatarų veiklą... Mes manome, kad tam tikri pasisakymai kelia grėsmę,.. parodo, kad Lietuvoje yra ir kitaip mąstančių.“

2016 m. kovo 31 d. susitikimo metu LR VSD direktorius D. Jauniškis signatarams Z. Vaišvilai ir R. Paulauskui, dalyvaujant LR VSD atstovui spaudai V. Makauskui, patvirtino, kad šį dokumentą jis pasirašė jo neskaitęs.

2016 m. kovo 31 d. Z. Vaišvilos raštu kreiptasi į LR VSD ir AOTD prie LR KAM prašant pašalinti šią šmeižikišką ir tikrovės neatitinkančią informaciją iš 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“, viešai atsiprašyti, taip pat ištirti didelę grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui – Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės buvimą iki šiol Rusijos Federacijos valstybės paslaptimi.

LR VSD ir AOTD prie LR KAM atsisakė tai daryti, tirti nurodytos grėsmės Lietuvai nepradėjo. Z. Vaišvilai ir A. Nakui buvo paaiškinta, kad informacija, kurios pagrindu jie įrašti į šį Grėsmių vertinimą, slapta.

Po to, kai Z. Vaišvila ir A. Nakas dėl jų apšmeižimo paskelbiant juos grėsmėmis nacionaliniam saugumui privataus kaltinimo tvarka kreipėsi į teismą, 2017 m. rugsėjo 29 d. LR VSD raštu D. Jauniškis pakeitė savo aiškinimą ir nurodė, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas nėra grėsmės nacionaliniam saugumui, kad Z. Vaišvila prieš 2016 m. LR Seimo rinkimus bandė konsoliduoti įvairias organizacijas. Tokiu būdu sužinojome, kad siekis dalyvauti rinkimuose ir savo nuomonės skelbimas yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Dėl tokių Lietuvos specialiųjų tarnybų vadovų veiksmų Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Byloje Nr.IBPS-V-224917 Vilniaus apygardos teismas (teisėjas Stasys Punys) 2018 m. vasario 27 d. nutartimi nurodė, kad LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovų veikloje yra esminis prieštaravimas – Z. Vaišvila ir A. Nakas „...buvo įtraukti į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, tačiau vėliau, kaip grėsmė nacionaliniam saugumui, įvardinti nebuvo.“

Iš LR Generalinės prokuratūros Z. Vaišvila gavo 2018 m. gegužės 18 d. LR VSD atsakymą, kuriuo patvirtinta, kad 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“ sudarytas remiantis vieša informacija, bei 2018 gegužės 11 d. AOTD prie LR KAM atsakymą, kuriuo patvirtinta, kad ši tarnyba nevertino informacijos apie Z. Vaišvilos ir A. Nako įrašymą į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“.

Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipėsi į LR VSD, kad ši tarnyba pateiktų viešą informaciją, kurios pagrindu Z. Vaišvila ir A. Nakas buvo įrašyti į šį Grėsmių vertinimą, tačiau šios informacijos jie iki šiol negavo. Pasikeitus Respublikos Prezidentui, LR VSD atsakė, kad neatsakinės į mūsų prašymus pateikti šią viešą informaciją.

Pranešėjų nuomone, šios neteisėtos LR VSD veiklos sudėtine dalimi yra ir šios tarnybos nurodymas VAD prie LR VRM įslaptintos informacijos pagrindu neįleisti į LR Seime vykstančias signataro Z. Vaišvilos spaudos konferencijas dalies jų dalyvių ir net pranešėjų. Dėl šio nurodymo 2018 m. balandžio 24 d. VAD prie LR VRM raštu LR Seimo kanceliarijai buvo nurodyta metus laiko, nuo 2018 balandžio 24 d. iki 2019 m. balandžio 24 d., į LR Seimą neįleisti dalį šių asmenų. Šie asmenys pradėti neįleisti į Z. Vaišvilos spaudos konferencijas nuo 2018 m. balandžio 27 d. signataro Z. Vaišvilos spaudos konferencijos Seime „Teismas dar kartą sako: prokuratūra turi pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos saugumo vadovų veiklos“. Administracinėje byloje Nr.I-704-426/2019 (Stanislav Ladinskij v. VAD prie LR VRM) paaiškėjo, kad LR VSD 2019 m. birželio 14 d. nutarė neišslaptinti šios informacijos, nes „neišnykęs jos aktualumas“. Tačiau vis dar „neišnykus šios slaptos informacijos aktualumui“ po 2019 m. balandžio 24 d. į LR Seimą šie asmenys jau įleidžiami į LR Seimą ir net pranešėjais dalyvauja LR Seimo spaudos konferencijose. Jei šių asmenų neįleidimo į Seimą aktualumas, anot LR VSD, nesibaigė, tai jų neįleidimas turėjo būti tęsiamas.

Pranešėjų pagrįsta nuomone, tokia LR VSD veikla yra akivaizdus piktnaudžiavimas tarnybiniais įgaliojimais ir kišimasis į politinę veiklą, dėl ko ši tarnyba ir slepia informaciją apie šią savo veiklą.

Administracinėje byloje Nr.I-704-426/2019 2019-08-08 sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjo St. Ladinskio skundą remiantis vien slapta informacija, kuri neprieinama bylos pareiškėjui St. Ladinskiui ir trečiajam asmeniui Z. Vaišvilai. Tai pažeidžia ne tik LR Konstitucinio Teismo išaiškinimus dėl to, bet ir EŽTT praktiką dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. įtvirtinto teisingo bylos nagrinėjimo principo taikymo, bylos dalyvių procesinis lygiateisiškumą – dalis bylos dalyvių žino teismui pateiktą slaptą informaciją, dalis – ne. Tai sukuria fundamentalias įstatymo taikymo problemas, dėl kurių išvis negalimas teisingas teismo procesas tokiose bylose ir net galimo teismo sprendimo įvykdymas. Pranešėjų nuomone, būtina kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimų, kad teismas turėtų teisę ne tik gauti bylos nagrinėjimui būtiną slaptą informaciją, bet ir nurodyti ją išslaptinti, jei slapta informacija yra vienintelis argumentas teismo sprendimui byloje priimti. Tokios aplinkybės sudaro palankią terpę LR VSD piktnaudžiavimui teise įslaptinti informaciją ir naudoti ją ne pagal paskirtį.

Prezidento G. Nausėdos dėmesys atkreipiamas ir į tai, kad 2018 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi teisėja Regina Gudienė panaikino 2018 m. gegužės 8 d. LR Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovų neveikimo – netyrimo grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui, kuri buvo šioms tarnyboms nurodyta 2016 m. kovo 31 d. signataro Z. Vaišvilos rašte. Teismas nurodė, kad prokuratūra turi išreikalauti iš LR VSD ir AOTD prie LR KAM informaciją, ar šios tarnybos pradėjo tirti Z. Vaišvilos nurodytą grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, t.y. tai, kad tuometinė Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė iki šiol yra Rusijos Feredacijos valstybės saugoma paslaptis. Teismas prokuratūrai išaiškino, kad tuo atveju, jei specialiosios tarnybos netiria šios grėsmės, pradėtinas ikiteisminis tyrimas dėl šių specialiųjų tarnybų vadovų neveikimo. Tačiau prokuroras M. Jovaiša nusprendė šios informacijos nereikalauti iš AOTD prie LR KAM, o dėl LR VSD neveikimo ikiteisminio tyrimo nepradėti.

Pranešėjai kreipiasi į Prezidentą Gitaną Nausėdą, prašydami iš LR VSD ir AOTD prie LR KAM išreikalauti nurodytą informaciją, įvertinti ją ir spręsti klausimą dėl LR VSD direktoriaus Dariaus Jauniškio atleidimo iš užimamų pareigų, įvertinti kitų pareigūnų veiksmus.

Prezidento G. Nausėdos prašoma kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimų, kad teismas turėtų teisę ne tik gauti bylos nagrinėjimui būtiną slaptą informaciją, bet ir nurodyti ją išslaptinti, jei slapta informacija yra vienintelis argumentas teismo sprendimui byloje priimti.

Dėl šių aplinkybių Prezidento G. Nausėdos prašoma be eilės priimti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą drauge su buvusiu LR Seimo nariu Audriumi Naku ir Stanislavu Ladinskiu.

Ekspertai.eu primena, kad 2018 m. liepos 26 d. Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komitetas (JTŽTK) paskelbė išvadas, turinčias didžiulę reikšmę visai Lietuvos visuomenei ir valstybei. Tose išvadose buvo išdėstyta JTŽTK pozicija dėl taip vadinamo slaptojo prezidento Valdo Adamkaus kalėjimo, neteisėtų Valstybės saugumo departamento (VSD) ataskaitų turinio, prezidento Rolando Pakso teisių atstatymo ir t.t.

Tačiau vykdyti JTŽTK sprendimus Lietuvos institucijos, tame tarpe ir VSD, atsisako iki šios dienos.

Prezidentas G. Nausėda ne kartą yra pareiškęs, jog reikia atstatyti teisingumą valstybėję, kurio, kaip žinoma, senokai nelikę. Dešimtmetis, kai valstybę valdė Rusijos Federacijos valstybės paslaptis Dalia Grybauskaitė, nuvarė šalį į visišką stagnaciją, o socialinė atskirtis tapo rekordiškai didelė.

Spaudos konferenciją bus galima žiūrėti čia:

Keli susiję:

Prezidentas Gitanas Nausėda: mes turime atstatyti teisingumą mūsų valstybėje  

Visiška Lietuvos pedomafijos nesėkmė Jungtinėse Tautose  

Rusija negali atskleisti duomenų apie Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę   

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
6. zinoma
(2019-09-04 09:29:17)
(78.58.24.230) Parašė:

Iki tokio baisaus nusikaltimu masto prileisti agresoriai , kad apie tai reikia kalbeti kiekviena diena . Tevai negali pramusti akmenines sienos apginti prievartaujamu vergijose savo vaiku . Agresoriams didelis pelnas is prekyba Zmonemis biznio ivairiomis formomis , is turto prievartavimo milziniski pinigai . O taikiniai raitosi vergijose , isnaudoti nuzudomi . Iki tokio baisaus nusikaltimu masto daeita , kad vergai vergijose apiplesti , nusiaubti iki nulio , atimti paskutiniai namai , turi perimti nusikalteliu nusikaltimus , ginti banditus , apsmeiziami pagamintais kampromatais ir visiems gerai . Visur UABai visur finansavimai , visur baisus taikiniu persekiojimai , smeiztai , visur reikia vergu . Dabar zudomiems kanibalizme reikia tyleti . Kodel neginama nuodijama narko ,prostitucijos ,turto prievartavimo , vergijose silpnesne Zmonija is kuriu atimama meile gyvenimui , neleidziama dziaugtis gyvenimu . ? Zmones nori gyventi cia ir dabar , gyventi grozyje , nori , kad butu absoliuciai viskas svaru , sazininga , teisinga , SAUGU . Grazaus sauleto ryto .5. TO BBD2MNT
(2019-09-04 09:08:04)
(86.38.26.0) Parašė:

Pritariu komentatoriui ir dar pasakyciau, kad dauguma rinkeju, anot DEDULES, yra runkeliai, nes nesugeba mastyti kas valdo ka valdo.4. Zigmas Vaišvila-1-am ar 1-ai
(2019-09-04 07:56:05)
(78.61.243.166) Parašė:

Mus ir valdo be rūpesčių sau su tokiu požiūriu, nes leidžiame jimes tai daryti, nedarydami jokių veikmų.3. s
(2019-09-03 21:25:17)
(37.228.225.252) Parašė:

youtube.com/watch?v=O9iD_wpzqOw Люди не те, кем кажутся: Земля - планета-тюрьма.2. Vytas
(2019-09-03 18:15:35)
(46.249.171.56) Parašė:

Tai dar vienas naujo prezidento išbandymas teisingumu. Kaip ir Garliavos įvykių vertinimo klausimas bei sprendimai. Tokių klausimų Lietuvoje per atgautos nepriklausomybės (?) metus susikaupė labai daug, pradedant Mažeikių Nafta ir baigiant baudomis Lietuvai už kalėjimą bei galimą baudą už Snoro sunaikinimą. Aš pesimistas, manau, kad nieko , išskyrus garsius pakalbėjimus, neįvyks, atsakingų nei materialiai nei politiškai nebus.1. BBD2MNT
(2019-09-03 17:26:41)
(88.88.73.64) Parašė:

kokie jus naivus,-Teletabiai,,,,-kaip jus galvojate(tiems kas dar sugeba),kokios jegos ji reme per rinkimus?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras