2020 m. sausio 20 d.

 

V. Vinikovas apie "Pussy Riot": taip, jos meldėsi

59
Paskelbta: 2012-08-19 17:31 Autorius: Rasa Kalinauskaitė

Rugpjūčio 17-ąją Maskvos Chamovnikų teismas paskelbė nuosprendį pankroko grupės “Pussy Riot” narėms Nadeždai Tolokonikovai (22 metų), Marijai Aliochinai (24 metų) ir Jekaterijai Samucevič (30 metų): dveji metai laisvės atėmimo bendrojo režimo kolonijoje.

Tokia bausmė skirta už pankišką maldą “Dievo motina, išvyk Putiną”, kurią vasario 21 dieną jos atliko Kristaus Išganytojo cerkvėje Maskvoje (kaip tai atrodė, galima prisiminti ČIA). Teismas pripažino merginas kaltomis dėl chuliganizmo iš religinės neapykantos.

Vakariečiai, ginantys “Pussy Riot”, dažniausiai pabrėžia kelis aspektus - žodžio laisvę, žmogaus teises, protestą prieš Vladimiro Putino režimą, bausmės neadekvatumą.

Žymiai rečiau ir atsargiau kalbama apie drastiško veiksmo, atlikto šventovėje, santykį su tikėjimu. Tai suprantama, nes spręsti, kas yra tikėjimo išniekinimas, gali tik pati tikinčiųjų bendruomenė, o pankiška malda išoriškai primena vandalizmą.

Bet juk jos esmė būtent ir yra klausimas apie tikėjimo išniekinimą: kas tai padarė - “Pussy Riot” narės ar patriarchas Kirilas? Už šį klausimą merginos sumokėjo laisve, nes jis apnuogino esminį Vladimiro Putino valdomos Rusijos bruožą – Kremliaus režimo ir bažnytinės pravoslavų valdžios simbiozę.

Todėl ekspertai.eu skaitytojams siūlau palyginti tris pačių rusų požiūrius į šią bylą: gerbiamo pravoslavų dvasininko Viačeslavo Vinikovo, giliai tikinčios rusų senolės ir įtakingo Kremliaus ideologo, imperialistinės Eurazijos teorijos kūrėjo Aleksandro Dugino.

Priminsiu, kad “Pussy Riot” akciją cerkvėje išprovokavo atvira patriarcho Kirilo parama Vladimirui Putinui prezidento rinkimuose. Tuo metu, kai visoje Rusijoje nuo 2011-ųjų pabaigos vyko daugiatūkstantiniai protestai prieš V. Putino valdžią ir iki ausų ginkluotos riaušių malšinimo pajėgos masiškai suiminėjo žmonės (keli vaizdo įrašai ČIA, ČIA, ČIA, ČIAČIA, ČIA), patriarchas Kirilas 2012 metų vasario 9 dieną susitiko su V. Putinu, kuris dėl šio pasimatymo dienai pratęsė savo atostogas. Pavadinęs jį realiausiu kandidatu į prezidento postą, pravoslavų bažnyčios galva sulygino XX amžiaus 9 dešimtmečio įvykius, įskaitant Sovietų Sąjungos žlugimą (“šalies griūtį”) su didžiausią žalą rusų tautai padariusiais istoriniais kataklizmais, tarp jų Antruoju Pasauliniu karu. V. Putinas, anot patriarcho Kirilo, atliko gelbėtojo vaidmenį.

“Kaip patriarchas, kurio priedermė kalbėti tiesą nekreipiant dėmesio nei į politinę konjunktūrą, nei į propagandinius akcentus, aš turiu visiškai atvirai pasakyti, kad milžinišką vaidmenį, ištaisant šį mūsų istorijos nukrypimą, atlikote asmeniškai Jūs, Vladimirai Vladimirovičiau. Aš norėčiau Jums padėkoti. Jūs esate sakęs, kad dirbate kaip vergas galeroje, skirtumas tik toks, kad vergas dirba be pasišventimo, o Jūs – su didžiuliu pasišventimu” - sakė patriarchas. Šie žodžiai prieš rinkimus buvo transliuojami masinei auditorijai, originalą galima pamatyti ČIA.

Praėjus dvylikai dienų po šio pasisakymo, “Pussy Riot” atėjo į cerkvę, kurioje per didžiąsias šventes meldžiasi Kremliaus grietinėlė, ir atliko savo pankišką maldą. Joje tiesiogiai kalbama ir apie nusikalstamą V. Putino režimą, ir apie patriarcho Kirilo (kurio pavardė Gundiajus) kolaboravimą su juo: “Patriarchas Gundiajus tiki Putiną, / Jau geriau, bjaurybė, tikėtų Dievą / Mergelės juosta neatstos mitingų / Su mumis protestuoja nekaltoji Marija!”

Kovo 18-ąją Maskvos cerkvėse popai iš sakyklų perskaitė kreipimąsi į Rusijos prokuratūrą, kuriame reikalaujama baudžiamosios atsakomybės “Pussy Riot” narėms, ir ragino tikinčiuosius jį pasirašyti (originalą galima paskaityti ČIA, informaciją ČIA).

Balandžio 22 dieną prie Kristaus Išganytojo cerkvės pravoslavų bažnyčios vadovų sprendimu buvo surengtos pamaldos apginti išniekintoms šventovėms, į kurias susirinko dešimtys tūkstančių tikinčiųjų. Patriarchas Kirilas pasmerkė Pussy Riot veiksmą kaip ypač pavojingą tikėjimo išniekinimą (trumpą reportažą galima pažiūrėti ČIA).

Bet protojerėjus Viačeslavas Vinikovas nuostabiame interviu “Laisvės” (Svoboda) radijo žurnalistei Veronikai Bode akcentus sudėlioja visiškai kitaip: tikroji šventvagystė yra būtent tai, ką daro patriarchas Kirilas. Liepos 15 dienos įrašo galima paklausyti ČIA, žemiau pateikiu vertimą:

Tėve Viačeslavai, Jūs esate Rusijos pravoslavų cerkvės atstovas, kaip vertinate bylą prieš “Pussy Riot”?

Aš manau, kad kaltinimas chuliganizmu – absurdas. Už maldą – į kalėjimą. Tuo labiau, kad jas pasodino cerkvė, kuri reikalauja iš jų atgailos, o tada jau paleitų. Tai dar kartą įrodo, kad kalėjime jos dėl cerkvės kaltės. Cerkvė mergaites vadina šventvagėmis. Bet tai, kad jas teisia Kristaus vardu – kaip tik tai ir yra pati tikriausia šventvagystė. Kristus su jomis nebūtų taip pasielgęs.

Tėve Viačeslavai, “Pussy Riot” narės sako, kad cerkvėje jos meldėsi. Ar Jūs su tuo sutinkate?

Taip, jos meldėsi. Aš tai suvokiu kaip maldą. Kaip sielos šauksmą į Dievo motiną. Daugelis cerkvėje nusprendė, kad mergaitės meldėsi kažkaip neteisingai, šventvagiškai. O mūsų cerkvės vadovybė, suprask, meldžiasi teisingai. Ir įkišo mergaites į kalėjimą. Liūdna ir baisu, kad cerkvė sodina žmones į kalėjimą. Dvasiškiai galėjo jas pasikviesti ir pasakyti – jūs, girdi, neteisingai meldžiatės, pas mus priimta kitaip. Ir viskas. Bet ką reiškia teisinga malda? Tai kreipimasis į Dievą. Kiekvienas kreipiasi taip, kaip sugeba. Jų maldą išgirdo visas pasaulis. Vadinasi - gerai pasimeldė. Ir žmonės pradėjo už jas melstis, gimė bendravimas maldoje. Štai toks mano požiūris.

Tėve Viačeslavai, o ką manote apie laišką, kuris buvo perskaitytas Maskvos šventovėse kovo 18-ąją, ir apie pamaldas aikštėje prie Kristaus Išganytojo cerkvės?

Didžiąją savaitę, kai šventovėse giedama “Prieš tavo Kryžių lenkiamės, Viešpatie”, žmonės atėjo nusilenkti prieš Kryžių. O tada iš sakyklos, iš kurios reiktų kreiptis su pamokslu apie meilę, gailestingumą, dvasininkas ėmė kviesti sugriežtinti bausmę mergaitėms, atlikusioms maldą Kristaus Išganytojo cerkvėje. Nė vienas dvasiškis nebūtų drįsęs perskaityti tokio kreipimosi į prokurorą be patriarcho, Maskvos archijerejaus palaiminimo. Ir nevalingai iškyla Judėjos prokuratoriaus Pontijaus Piloto vaizdinys. Kaip ir tie Jeruzalės šventikai, mūsų dvasinė vadovybė apkaltino savo auką šventovės išniekinimu, vandalizmu ir ekstremizmu. Bet ir to pasirodė per maža. Balandžio 22 dieną su patriarcho palaiminimu įvyko daugiatūkstantinės pamaldos prieš cerkvės persekiotojus. Tuo metu, kai tie persekiotojai - mergaitės – kalėjime, o persekiojamieji – laisvėje. Ir meldžiasi, kad būtų sugriežtinta bausmė. Nejučia prisimenu Evangelijos eilutes: “Jei tu jį paleisi, tai tu nesi ceisoriaus draugas. Nukryžiuok, nukryžiuok jį”. Didžiąją savaitę mūsų Rusijos cerkvė tas nekaltas mergaites tiesiog nukryžiavo ant kryžiaus. Teisme jos – su antrankiais ir saugomos automatininkų. Tai baisu.

Mūsų klausytojas Vladimiras rašo: “Išsilavinę rusai, matydami cerkvėje su žvakutėmis rankose stovinčius Kremliaus vadovus supranta, kad Rusija kartu su savo valdytojais grįžta į religinį fanatizmą”. Tėve Viačeslavai, kaip vertintumėt šią mintį?

Turbūt taip ir yra. Juk labai baisu, kad žmonės, kurie persekiojo cerkvę, galima sakyti, anais laikais uždarinėjo šventyklas, staiga persikūnijo ir tapo kitokiais. Tai nėra tikėjimas. Tikėjimas – tai gailestingumas, tai meilė. Dabar kaip tik ir matome, kad mūsų cerkvė visiškai nutolo nuo gailestingumo ir meilės darbų. Visiškai nekaltas mergaites - juk jas už maldą... Jų gynėjai dėvi marškinėlius, ant kurių užrašyta - “už dainą į kalėjimą”. Ne, į kalėjimą – už maldą. Jos meldėsi. Ir kai aš išgirdau jų maldą, aš ėmiau už jas melstis. Ir pasakiau sau – jas Viešpats pasiuntė į tą šventyklą. Ne jos pačios atėjo – Viešpats pasiuntė, kad jos pasakytų tiesą apie mūsų cerkvę ir mūsų valstybę. Ir jos tai padarė. O kad jas ten laiko – ašaromis apsipilti norisi, kaip tai baisu. Ir nuostabu, kad kai susirinko tas daugiatūkstantinis, sakyčiau, mitingas – antikrikščioniškas mitingas – prie Kristaus Išganytojo cerkvės, juk ten beveik galėjai girdėti tuos žodžius: “Nukryžiuok, nukryžiuok jas!”. Ta minia pavirto į kažkokią žvėrišką sambūrį. Tai visiškai nekrikščioniškas požiūris. Mergaitės sėdi kalėjime, jos turi vaikų, jos niekuo nėra nusikaltusios, jokios šventvagystės jos nepadarė. Tai jų malda, jos taip pasimeldė. Už jas tik melstis reikia. Bet jas jau tiek laiko laiko uždarytas... Man paskambino vienas žmogus iš patriarchato, ir aš jam pasakiau: “Jei jūs jų neišleisite, nes į kalėjimą jas uždarė cerkvė, tai žmonės, kurie norėjo ateiti pas Kristų, nebeateis į tokią cerkvę. O tie, kurie priklauso cerkvei – išeis. Nes cerkvė, kuri sodina žmones – nėra cerkvė.

***

Protojerėjus V. Vinikovas nebuvo vienintelis giliai tikintis ir gerbiamas žmogus, stojęs ginti “Pussy Riot”. Liepos 11 dieną youtube pasirodė įrašas, kuriame į tikinčiųjų bendruomenę kreipėsi pravoslavų senolė: “Paleiskime jas, ir gal dar atsiprašykime. Pasakykime – atleiskite, vaikai, mes klaidą padarėme, prieš Dievą nuodėmę – išsigandome”. Senolė kalba apie visuotinę baimę ir klausia - “Kodėl jūs bijote sakyti tiesą”? Visą sukrečiantį įrašą galima pamatyti ČIA.

Vertas dėmesio ir Kremliui artimo filosofo, ideologo A. Dugino pasisakymas, kuris puikiai paaiškina priežastį, dėl kurios V. Putino režimas pavertė pankišką “Pussy Riot” maldą kriminaliniu nusikaltimu. Anot A. Dugino, ši “pasišlykštėtina šventvagystė” yra “informacinio karo” išpuolis, nukreiptas prieš Rusijai istoriškai būdingą bizantietišką valstybės modelį. Pirmasis šio išpuolio taikinys - patriarcho Kirilo veikla, įkūnijanti “bizantietišką valdžių simfonijos idealą, kuris reiškia bažnytinės ir pasaulietinės valdžių aljansą”. Antrasis – V. Putino sukurta valdžios vertikalė. Už “tų vargšių” merginų, anot A. Dugino, rikiuojasi Rusijos valstybės priešai – pradedant gatvėse protestuojančia opozicija, baigiant JAV prezidentu Baracku Obama. Įrašą galima pamatyti ČIA.

Tad nors Kremliaus ideologas kalba apie šventvagystę, paaiškėja, kad išniekintoji šventybė yra ne tikėjimas, o bizantietiškas valstybės modelis.

Pabaigai – šiurpokas vaizdas, kaip rugpjūčio 17 dieną prie teismo, kuriame paskelbtas nuosprendis “Pussy Riot”, suimamas vienas iš opozicijos lyderių Garis Kasparovas ir kiti protesto dalyviai. Įrašas ČIA.

 

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
59. Andrew Pelt
(2013-04-01 23:42:17)
(173.213.112.22) Parašė:

I simply want to mention I'm very new to weblog and truly savored this page. Very likely I’m going to bookmark your website . You amazingly come with wonderful posts. Thanks a lot for sharing with us your blog site.58. cigarette roller case
(2013-02-11 04:42:54)
(5.39.125.197) Parašė:

I like this web blog very much so much excellent information. "Historical reminder Always put Horace before Descartes." by Donald O. Rickter.57. Pharme959
(2013-02-04 14:24:47)
(199.167.148.90) Parašė:

Hello! kdgegac interesting kdgegac site! I'm really like it! Very, very kdgegac good!56. Pharme952
(2013-02-04 02:26:53)
(199.167.148.90) Parašė:

Hello! geebeec interesting geebeec site! I'm really like it! Very, very geebeec good!55. Pharmd185
(2013-02-03 15:34:24)
(199.167.148.90) Parašė:

Hello! dedabgd interesting dedabgd site! I'm really like it! Very, very dedabgd good!54. Jules Shevenell
(2013-01-24 16:37:20)
(142.91.79.145) Parašė:

I simply want to say I am very new to blogging and definitely liked your blog. Very likely I’m planning to bookmark your site . You really come with incredible article content. Thanks a lot for sharing your blog.53. Отель «Венеция» Запорожье - это современная гостница г. Запорожье с банным клубом на Набережном шоссе. Вид на Днепр и остров Хортица. Програ
(2012-10-23 09:17:52)
(77.93.60.112) Parašė:

Normally I don't learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice post.52. toko buku online
(2012-09-28 12:47:40)
(180.247.192.40) Parašė:

Hi there, I found your blog by way of Google at the same time as looking for a similar matter, your site got here up, it appears good. I've bookmarked to favourites|added to my bookmarks.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras