2020 m. liepos 6 d.

 

Prezidentūra rašo melagingas pažymas net teismui

6
Paskelbta: 2020-02-24 13:24 Autorius: Aurimas Drižius
Aistis Zabarauskas.
Aistis Zabarauskas.

Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuriame nagrinėjama „Laisvo laikraščio“ pretenzija Nausėdos prezidentūrai dėl atsisakymo suteikti akreditaciją, prezidentūra pateikė dar vieną melagingą pažymą.

Kaip žinia, dar pernai liepos mėnesį prezidentas G.Nausėda buvo priverstas atsakinėti į nepatogius „Laisvo laikraščio“ klausimus apie Garliavos bylą ir „Snoro“ banką.

Po to, matyt, prezidentas nurodė daugiau „Laisvo laikraščio“ į prezidentūrą nebeįleistį. Jo atstovas spaudai A.Zabarauskas parašė man laiškelį, kad „Laisvas laikraštis“ daugiau nebus įleidžiamas dėl to, kad VSD jį buvo įvardinusi kaip „grėsmę Lietuvai“.

Prezidentūrai paaiškinau, kad net Jungtinės tautos savo nutarimu išaiškino Lietuvis vyriausybei, kad bet koks spec. tarnybų kišimasis į laisvos spaudos darbą yra nepriimtinas, ir nurodė nedelsiant liautis tai daryti. Kreipiausi į administracinį teismą, kad prezidentūros atsisakymas suteikti akreditaciją būtų panaikintas.

Tada A.Zabarauskas parašė dar vieną pažymėlę. Joje nurodė, kad „Laisvas laikraštis“ bus neįleistas, nes „2014 m. Žurnalistų ir leidėjų komisijos A. Drižius buvo baustas dėl sistemingai ir sąmoningai skleistų teiginių, kurie žeidė ir rodė nepagarbą, žemino Lietuvos valstybę“.

Savo skunde teismui nurodžiau, kad tai Zabarausko šmeižtas, nes jokių panašių sprendimų mano atžvilgiu minėta komisija niekada nebuvo priėmusi.

Tačiau teismui prezidentūros patarėja Petrylaitė rašo tas pačias nesąmones:

„2014 m. Žurnalistų ir leidėjų komisijos A. Drižius buvo baustas dėl sistemingai ir sąmoningai skleistų teiginių, kurie žeidė ir rodė nepagarbą, žemino Lietuvos valstybę“.

Čia pat Petrylaitė nurodo, kad minėtas Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimas yra viešas dokumentas, todėl neaišku, ko aš noriu.

Nepatingėjau dar kartą atsiversti Petrylaitės minėtos nuorodos. Joje rašoma:

2014-12-15 Nr. 24

Vilnius
Pirmininkas: L. Slušnys
Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė
Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,
Kontrimaitė, V. Mačiulis, J. Mažylė, L. Remeika,
Musteikis, L. Remeika, V. Žukienė
 
Darbotvarkė: 1. Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ skundas
dėl publikacijos laikraštyje “Klaipėda”

Advokato M. Kukaičio skundas dėl publikacijų laikraštyje „Laisvas laikraštis” ir interneto portale laisvaslaikrastis.lt.

Svarstyta:Advokato M. Kukaičio skundas dėl publikacijų laikraštyje
„Laisvas laikraštisæ ir interneto portale laisvaslaikrastis.lt.

Posėdyje dalyvavo žurnalistas Aurimas Drižius, advokatas Mindaugas Kukaitis.

Pristatė L. Slušnys: Teisėjų tarybą persiuntė Komisijai advokato Mindaugo Kukaičio pranešimą dėl publikacijų laikraštyje “Laisvas laikraštis” ir interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt. M. Kukaitis pateikė įvertinimui interneto portalo www.laisvaslaikraštis.lt publikacijas „Teisėjų mafijai Konstitucija ir įstatymai tėra tik „deklaracijos“ (2014-07-29), „Teisėjų nusikaltimus pridengia kiti teisėjai” (2014-01-30), „Prokuroras S. Verseckas klastoja nutartį, kad atsakomybės išvengtų D. Pranytė-Zalieskienė, išgelbėjusi A. Sadecką“ (2013-11-20), „Vilniaus apygardos teismas – pilnai užvaldytas mafijos“ (2013-12-09). Teigiama, kad laikraščio ir ineterneto portalo vyriausiasis redaktorius Aurimas Drižius, jis ir publikacijų autorius, sistemingai ir sąmoningai skleidžia teiginius, kurie įžeidžia, šmeižia, rodo nepagarbą bei žemina Lietuvos valstybę, Lietuvos teisėjų garbę ir orumą, pakerta pasitikėjimą jais. M. Kukaitis prašo įvertinti ir publikacijas, kurios buvo išspausdintos 2011 metais. Tačiau šių publikacijų svarstymas į darbotvarkę neįtrauktas, nes Komisija svarsto tik skundus dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų.

Drižius teigė, kad šio skundo autorius yra A. Sadecko advokatas, o publikacijose minimos bylos, kuriose figūruoja A. Sadeckas. Teismai su juo jau vyksta 10 metų. L. Slušnys paklausė, ar tai nėra asmeninių santykių suvedinėjimas? A. Drižius atsakė, kad jis yra persekiojamas už kritiką, ir teismuose neranda teisybės. Kai jis aprašo absurdiškas teismų nutartis ir įvardija jas priėmusių teisėjų pavardes – skundžiamas Etikos komisijai ir Inspektoriui. M. Kukaitis teigė, kad jis kreipėsi į Teisėjų tarybą kaip asmuo, o ne kaip kurio nors kliento advokatas. Teisėjų taryba persiuntė skundą Komisijai ir Inspektoriui. M. Kukaitis sakė manantis, kad publikacijų antraštės prasilenkia su žurnalistine etika. J. Mažylės nuomone, pateiktame skunde trūksta konkretumo, nes neįvardinta kokios etikos kodekso nuostatos pažeistos, jis yra abstraktus. M. Kukaitis atsakė, kad nesuteikta atsakymo teisė, neišklausyta kita pusė, žurnalisto nuomonė išreikšta neetiškai. Labiausiai, M. Kukaičio teigimu, šokiruoja antraštės, kuriose pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas – teisėjai kaltinami nusikaltimo padarymu, vadinami mafija. A. Drižius atsakė, kad visos publikacijos yra apie teismų darbą, teismų nutartys jam leidžia daryti tokias išvadas.

Pasibaigus diskusijai su svečiais, Komisija aptarė gautą informaciją. Keista, kad pati Teisėjų taryba nepriėmė jokio sprendimo dėl šio skundo. Kritikuoti ir komentuoti teismo sprendimus galima, tačiau publikacijose pateikiami faktai ir duomenys, kurių Komisija nėra įgaliota tirti ir tikrinti. O nežinant, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, priimti objektyvaus sprendimo Etikos kodekso požiūriu neįmanoma. Komisija vienbalsiai nusprendė, atidėti klausimo svarstymą iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas.

Nuspręsta:

Kadangi publikacijose žurnalistų profesinės etikos klausimai yra susiję su pateikiamos informacijos atitikimu tikrovei, klausimo svarstymą atidėti iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu“.

Ar tai sunku atsiversti ir perskaityti, kas parašyta?

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendime aiškiai parašyta, kad šioje komisijoje buvo nagrinėjamas buvusio Seimo nacionalinio saugumo komisijos pirmininko A.Sadecko advokato M.Kukaičio skundas.

A.Kukaitis šioje komisijoje aiškino, kad aš, parašydamas straipsnius „Vilniaus apygardos teismas – pilnai užvaldytas mafijos“ ir kitus, žeminu Lietuvos valstybę, Lietuvos teisėjų garbę ir orumą, pakertu pasitikėjimą jais.

Kaip žinia, A.Sadeckas ir jo atstovas Kukaitis mane jau dešimt metų persekioja dėl žurnalistikos – Kukaitis Sadecko prašymu buvo padavęs skundą, kurį teismas patekino ir įvedė cenzūrą – dar 2009 m. man uždraudė rašyti straipsnius apie Sadecko indėlį „Mažeikių naftos“ privatizavime. Nors cenzūrą draudžia Konstitucija ir Visuomenės informavimo įstatymas, o Sadeckas buvo kertinė figūra privatizuojant „Mažeikių naftą“, tačiau visa teismų sistema dešimt metų šoka pagal Sadecko dūdelę ir mane daug kartų nuteisė vien už straipsnių rašymą.

Visą laiką įrodinėjau, kad Sadeckas pats priėmė sprendimus, kam ir kaip turi būti parduota 'Mažeikių nafta", tačiau neigė savo bet kokias sąsajas su šiuo privatizavimu. Galiausiai 2013 m. Vilniaus apygardos teismas nurodė prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą Sadecko atžvilgiu dėl melagingo skundo ir parodymų. Sadeckas kitame posėdyje teismui pareiškė, kad šis sprendimas – „laikinas nesusipratimas“, o mano automobilį po mėnesio greitkelyje taranavo „fūra“, per plauką likau gyvas.O dabar prezidentūra man aiškina, kad aš buvau baustas kaip valstybės priešas, todėl daugiau į prezidentūra dirbti savo darbą nepateksiu.

O Zabarauskas ir prezidentūros teisės „patarėja“ tai, ką posėdyje kalbėjo Sadecko advokatas Kukaitis, pateikia kaip šios komisijos sprendimus.

Nors šios komisijos sprendime aiškiai pasakyta – „atidėti klausimo svarstymą iki bus gautas etikos inspektoriaus sprendimas“, tačiau visa prezidentūra man choru aiškina, kad aš Lietuvos priešas.

Ką aš galiu pasakyti tiems idiotams zabarauskams?
 

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu

 
Komentarai

 
6. Pensininke
(2020-02-26 08:41:14)
(84.46.243.130) Parašė:

Is anksto nesuderintu klausimu komentavima prezidentura tesia, nes jiems TIESA bado akis. Geriau ramiai pratesti kadencija ir pratesti aprupinta ivairiomis paslaugomis gyvenima.5. Jonas
(2020-02-25 14:12:36)
(84.15.190.20) Parašė:

Matosi kad Prezidentūrai rūpi mūsų ne saugumas ir korupcija Laisvas laikraštis rašo tiesa visuomet tik tuo laikraščių galima tikėti o kiti laikraščiai rašo propaganda tik melą ir kiek suprantu patarėjai patenkinti kaip Vilniaus apygardos teisėją buvo priversta prieš savo valią iš šokti per langą iš savo buto kur tą nusikaltimą padarė Vilniaus vyriausias komisariatas tik prezidentūra nenutuokia kas po tryju metu bus perversmas Lietuvos kur gerai pasiruošę policija bus kaip Sirijoje bet vienas Seimo narys pranešė Putinui kad po tryju metu gali į eiti į Lietuvą kad Putinui priklauso pušies Lietuvos Putinas padėkojo tam Seimo nariui už tokią dovaną bet Putinas turi dovana gera Seimo nariui tam ir policijai Lietuvos kurie sugalvojo perversmą Lietuvos jie net ne nuteikia kokia dovanėlė jiems pateiks Putinas jiems dar ne sapnavo Putinas nebijo NATO kaip policija pradės perversmą Lietuvos NATO kariai grįžti turės išgavo namus tai apie ką prezidentūra šneka apie kokį mūsų saugumą mūsų teisėsaugoje didelę korupcija yra.4. V. Ladas
(2020-02-24 21:58:46)
(188.69.223.241) Parašė:

Manau, net Darja Grybauskaitė neleistų sau taip nusimeluoti...3. Ceslovas
(2020-02-24 19:58:18)
(78.63.127.120) Parašė:

Daukanto aikstes melo industrija.2. Rastis
(2020-02-24 15:45:29)
(84.240.53.70) Parašė:

Ką gi, jei Vadovybės apsaugos departamento specai turi visas sąlygas šią "grėsmę nacionaliniam saugumui" iškrėsti ar neturi pasislėpęs po skvernu kokios bombikės ar "samostrielo" rašiklyje, darytina išvada, kad daug didesne grėsme Prezidentūra laiko savo negebėjimą atsakyti į žurnalisto pateiktą klausimą.1. trumpai
(2020-02-24 15:26:12)
(78.57.130.78) Parašė:

Reikalas tame kad sakyti tiems idiotams gali ka nori bet i prezidentura neileis,ir nesuderintu klausimu neklausi.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi