2018 m. spalio 20 d.

 

Oficiozo remiamos „Bangos“ klasikinės tradicijos „fake news“ gamyboje – lengvatikiams tautiečiams mulkinti

6
Paskelbta: 2017-12-14 07:09 Autorius: Juozas Ivanauskas

Kokia „objektyvi“ sisteminė žiniasklaida Lietuvoje, ko siekia ir kokios „tiesos“ kriterijais vadovaujasi gausus būrys LT politinį isteblišmentą aptarnaujančių „fake news“ žurnalistų – propagandistų AMB ekskomunistų, liberalų bei konservatorių patriarcho „Dėdulės“ V. Landsbergio – landsbergizmo apologetų LANDSGRYBIŲ totaliai užvaldytoje valstybėje, adekvačiai mąstantiems piliečiams, rimčiau besidomintiems šiuolaikinio pasaulio įvykiais, vidaus ir užsienio politika, manau, daug aiškinti nereikia. Deja, didžioji dalis apolitiškų, pilietiškai pasyvesnių tautiečių nesunkiai tampa politinio „elito“ kurstomo informacinio karo aukomis.

Apie ambicingų, abejotinos reputacijos politikierių, ant sovietmečio epochą palaidojusios M. Gorbačiovo „perestroikos“ bangos patekusių prie valdžios lovio, daromą milžinišką žalą nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai, apie oficiozinės valdančiųjų propagandos apgaudinėjamus, zombinamus piliečius bei suskaldytą, supriešintą visuomenę, stebėtinai įžvalgiai ir išsamiai savo dienoraščiuose – „Išeinančiojo mintys“ kažkada rašė buvęs politinis kalinys-mirtininkas, šviesios atminties disidentas Liudas DAMBRAUSKAS: „Landsbergizmas nėra vien konservatorių partija. Tai ir ne vienminčių avinų susibūrimas apie savo lyderį, o gerai suorganizuotas politinių aferistų voratinklis, siekiantis supančioti piliečius, juos pajungti. Ne konservatorių partija sukūrė landsbergizmą, ji buvo paties Landsbergio panaudota politinei terpei sukurti. Landsbergizmas nėra ideologinė vienminčių partija. Joje randa vietą įvairiausių pasaulėžiūrų bei politinių pažiūrų žmonės, kuriuos jungia begalinis valdžios troškimas ir neribotas savanaudiškumas. Landsbergizmas – tai politine skraiste prisidengusių aferistų, siekiančių bet kokia kaina pralobti, veiklos programa. Todėl patį Landsbergį „nurašyti“ į eilinius, niekuo nepasižyminčius politikus, kaip mano Arvydas Juozaitis, būtų V.Landsbergio padarytos Lietuvai žalos sumenkinimas…

Žinoma, kiek V.Landsbergis konkrečiai yra pakenkęs Lietuvai, vargu ar kam nors pavyks nustatyti. Tačiau šiandien jo „patriotinė” veikla, persunkta vaidybinės „neapykantos” KGB organams ir rusams, man asmeniškai atrodo maskuojanti. Keistai skamba Landsbergio „tėviški” įspėjimai apie besiveržiančią Rusijos įtaką mūsų valstybei ir keliančią grėsmę mūsų nepriklausomybei. Ypač V.Landsbergis negailestingas tiems politikams, kurie išdrįsta kritikuoti jo Konservatorių partiją ir nenori pripažinti jo paties tautos patriarchu. Savo kritikus laiko Rusijos agentais ir dabartinės nepriklausomybės priešais. Kartais jo neapykanta savo kritikams peržengia visas politinės tolerancijos ribas, tampa patologine, o jo šalininkams sukelia patriotinę ekstazę. Kas gali tuomet išdrįsti suabejoti V.Landsbergio patriotizmu ir pasiaukojimu tarnauti Lietuvai?

Tik gaila, kad jo šalininkai visiškai nesuvokia, kokiai Lietuvai V.Landsbergis tarnauja. Landsbergio Lietuva – ne ta, už kurią Lietuvos partizanai savo gyvybę paaukojo. Landsbergio Lietuva yra pasityčiojimas iš rezistentų. Jo Lietuva yra įteisinto valstybinio banditizmo, bedarbių, skurdžių, savižudžių Lietuva!..“.

(plačiau apie tai – narsaus kovotojo už Lietuvos laisvę, disidento Liudo Dambrausko šviesiam atminimui dedikuotoje knygoje „Dar kartą apie landsbergizmą“ – el. versija www.landsbergizmas.lt)

Jolanta Beniušytė (antra iš kairės).


Kaip žinia, profesionalios tiriamosios žurnalistikos apraiškų nepriklausomybės šimtmetį kitąmet pompastiškai minėsiančioje Lietuvoje su žiburiu tenka ieškoti. Juk bet kokia svariais argumentais ir faktais grindžiama kritika, iš esmės demaskuojanti autokratinės valdžios režimą, politinės korupcijos milijardines aferas dangstantį rusofobine retorika, nesantaikos ir karo kurstymu persmelkta užsienio politika, niekuomet neatsidurs taip vadinamo visuomeninio transliuotojo LRT „dėmesio centre“, komercinių televizijų rengiamose politinių debatų laidose, pagrindiniuose šalies laikraščiuose ar internetiniuose portaluose.

„Žurnalistų“ prižiūrėtojas D. Radzevičius socialiniuose tinkluose skelbė: „Šiandien Gargžduose Vilija Butkuvienė pakvietė aplankyti „Bangos" redakciją, o vėliau dar ir susitikti su vietos žmonėmis. Kartu su Vladimiru Laučiumi bandysime pakalbėti apie iššūkius Europai, taip pat apie tai, kaip mums gyventi su balta/juoda propaganda ir ką su ja daryti. Jolanta Beniušyte, tuoj susimatysime!“


Tačiau bene absurdiškiausia yra tai, jog pasitelkus gebelsinės propagandos metodus, kuomet tūkstantį kartų pakartotas MELAS tampa visuomenei įbrukta „tiesa“, LT cenzoriai, viešosios nuomonės formuotojai, ciniški žurnaliūgos kiaulės akimis, valatkos, bačiuliai, jakelaičiai, tapinai, garbačiauskaitės, beniušytės – visi šie „informacinio fronto kariai“, dosniai finansuojami valstybės biudžeto, Lietuvos Kultūros tarybos, politiniam oficiozui lojalaus Radijo ir spaudos rėmimo fondo, garsiausiai šaukia apie „Kremliaus propagandą“, metų metais gąsdina Lietuvos gyventojus „puolančiais rusais“, negaili kritikos „teroristinės“ valstybės Rusijos žiniasklaidai, smerkia portaluose „sputniknews.lt, „rubaltic.ru“ pateikiamas publikacijas, analitines žinių laidas, užuot atidžiau pažvelgus į save veidrodyje, atspindinčiame Briuselio federalistų bei JAV globalistų ekspansyviam liberalizmui, demokratijos „eksportui“ bombomis, „arabų pavasariams“, „spalvotosioms revoliucijoms“ - valstybės perversmams, pasaulinio karo kurstymo propagandai aklai tarnaujančių liokajų bukas fizionomijas.

Kaip galima „nusigrybauti“, aptakiomis propagandinėmis klišėmis zombinant visuomenę, dar kartą patyriau visai neseniai, kuomet po mano knygos „R. P. Vardan ko?..“ pristatymo Gargžduose, kurį organizavo Seimo narys Petras Gražulis, viename Klaipėdos regiono laikraštyje netrukus buvo išpilta informacinio purvo dozė LANDSGRYBINĖS SISTEMOS faktiškai nė už ką nuversto Prezidento Rolando Pakso atžvilgiu.

Neginčijamas faktas yra tai, kad LŽS Klaipėdos skyriaus pirmininkė, Gargždų laikraščio „Banga“ žurnalistė Jolanta BENIUŠYTĖ, gruodžio 9 d. leidinyje Nr. 94 (9632) sukurpusi šmeižikiško pobūdžio propagandinį straipsnį , prieš tai net nepasivargino atvykti į gruodžio 7 dieną Muzikos mokyklos salėje įvykusį renginį, kuriame turėjo dalyvauti, tačiau... staiga susirgęs, deja, nedalyvavo EP narys, Prezidentas Rolandas Paksas.

Lietuvos Kultūros tarybos remiamoje žurnalistės J. Beniušytės fake news rašliavoje – „Propagandinėje migloje klaidžioja lengvatikiai“, neišsiaiškinus faktinių aplinkybių, propagandinio šmeižto lavina prasideda melagingu teiginiu apie į Gargždus neva atvykusį „aukšto rango politiką“: „Šią savaitę Gargžduose viešėjo aukšto rango politikas, kuris atvirai didžiuojasi draugyste su Kremliumi, propagandiniuose kanalizacijos vamzdžiuose atitinkamu turiniu laisto Lietuvą ir nuolat viauksi, kad Europos Sąjunga sugrius . Bet tai jam kas mėnesį kaip Europos Parlamento nariui į kišenę netrukdo įsidėti po beveik 7 000 eurų. Tai yra ir Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigai. Tiek, kiek eilinis lietuvis su savo minimaliu atlyginimu uždirbtų per du gyvenimus. Ką nušalintasis prezidentas veikia Briuselyje, kur jo darbai Lietuvai? Girdisi tik nuolatinis barbenimas: blogai, blogai...“.

Jeigu Klaipėdos krašto propagandistei, lengvatikių mulkintojai, įsijautusiai į Tėvynės patriotės vaidmenį, J. Beniušytei iš tikrųjų rūpėtų, ką nušalintasis Prezidentas (kurio pavardės šmeižikiškame opuse autorė kažkodėl nemini) veikia Briuselyje, kokie jo darbai Lietuvai, tai pasistengtų užduoti šį klausimą pačiam Europos Parlamento nariui Rolandui Paksui ar bent jo bendražygiams, dalyvavusiems knygos „R. P. Vardan ko?..“ pristatyme Gargžduose. Gerai būtų, jeigu taip būtų!..

Ir nors minėta knyga - rimtas iššūkis „apsivalymo vardan“ valstybinį perversmą Lietuvoje įvykdžiusiems ir po to valdžią uzurpavusiems politikieriams, jau buvo pristatyta LR Seime, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Lazdijuose, o jos elektroninė versija www.rp-varda-ko.lt patalpinta internete (portaluose paksas.lt; ekspertai.eu) ir yra lengvai prieinama LT žurnalistikos „asams“, politiniams oponentams bei specialiosioms tarnyboms, tačiau kažin ar PROLANDSGRYBINĖS SISTEMOS nuversto Lietuvos Prezidento Rolando Pakso šmeižikams ir šmeižikėms apskritai gali rūpėti svarūs argumentai bei gerokai „užmirštos“ prezidentinio skandalo faktinės aplinkybės, daugybės garbingų žmonių, žinomų teisininkų, istorikų, filosofų, disidentų liudijimai, kaip ir tai, kodėl „demokratiška“ bei „teisinė“ Europos Sąjungos valstybė, nepaisant europinių institucijų Lietuvai taikomo sugriežtintos priežiūros mechanizmo, septintus metus sąmoningai nevykdo europarlamentarui R. Paksui palankaus Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo? Kodėl iki šiol absoliučiai ignoruojamas JT Žmogaus teisių komiteto išaiškinimas – atkurti 2004 m. Lietuvoje grubiai pažeistas Prezidento R. Pakso politines ir pilietines teises?!..

Akivaizdu, jog eliminavus iš politinės kovos arenos, Prezidento rinkimų rimtą konkurentą R. Paksą, antrai kadencijai sėkmingai buvo perrinkta „Dėdulės“ V. Landsbergio favoritė Raudonoji Dalia. Tokiu amoraliu būdu užsitikrinus politinio isteblišmento stabilumą, autokratinio režimo „teisėtumą“ bei nebaudžiamumą, prolandsgrybiniai „patriotai“ švenčia Pyro pergalę.

Akivaizdu ir tai, jog vengiančiai akistatos su objektyvia, visapusiška informacija LŽS Klaipėdos skyriaus pirmininkei Jolantai Beniušytei, kurią bičiuliškai remia „nepakeičiamasis“ LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius, tokie „mažmožiai“ mažiausiai rūpi. Juk kur kas lengviau ir naudingiau, negaištant laiko tiesos ir teisingumo paieškoms, pilstyti iš tuščio į kiaurą, šmeižiant Lietuvos nacionalinius interesus Europos Parlamente nuosekliai atstovaujantį žinomą politiką, kuris po 2004 metais dirbtinai sukeltos politinės krizės valstybėje tapo landsgrybinio isteblišmento Taikiniu Nr. 1.

Ir kadangi visuomenės mulkintojams – etatiniams propagandistams objektyvi informacija mažiausiai rūpi, jie nuolat skalambija apie „puolančius rusus“ bei tariamas grėsmes nacionaliniams saugumui, ko gero nė nenutuokdami, kad nebent jie patys su savo melagingomis rašliavomis gali kelti realią grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui!..

Lietuva propagandą ir dezinformaciją laiko aukšto lygio saugumo grėsme nacionaliniam saugumui. Taip pat kaip ir kitos Baltijos ir Europos Sąjungos šalys, kuriose apie tai kalbama atvirai. Pragyvenimo lygiu ir visu kuo pirmaujančios Skandinavijos šalys jau nuo mokyklos suolo moko vaikus atpažinti klaidinančią, netikrą informaciją – angliškai „fake news“. Visose šalyse veikia daugybė centrų, organizacijų, tarp jų ir kovojančių internete su „troliais“ skleidžiančiais melagingą informaciją, kuri gali sukelti labai rimtas pasekmes“, - paskubomis sukurptoje propagandinėje fake news publikacijoje - „Propagandinėje migloje klaidžioja lengvatikiai“ rašo „spardanti į vienus vartus“ „Bangos“ žurnalistė J. Beniušytė.

Ką gi?.. Belieka tikėtis, jog blaiviai mąstantys tautiečiai, sugebantys atskirti pelus nuo grūdų, galiausiai supras, kas yra tas tikrasis velnias, su kuriuo neverta eiti obuoliauti. Na, o diletantiškiems, politiniam oficiozui lojaliems žurnaliūgoms, kurių ištisas legionas „Marijos žemėje“, palinkėkime nepaskęsti jų skleidžiamo propagandinio šmeižto lavinoje. Juk būtent tokie sisteminiai grafomanai savo rašliavomis aiškiausiai parodo, kokioje nuostabioje „laisvo žodžio“ demokratiškoje ir teisinėje šalyje šiandien mes gyvename.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
6. senis
(2017-12-14 14:17:06)
(84.15.179.9) Parašė:

lietuviams reiketu saugotis senmergiu, tos prie gero neprives. Paksui belieka uzsikoduot.5. trumpai
(2017-12-14 08:40:48)
(78.57.130.78) Parašė:

Galėtu ekspertai finansine deklaracija idėti paskutiniu metu Koncervatoriu kad galėtume ivertinti,ir palyginti nes patys galime ir klysti nes sunku atskirti kur rašoma tiesa kur melas.4. Nu jo...
(2017-12-14 08:25:27)
(188.69.213.151) Parašė:

Tai kiek suprantu žurnalistikoje sveikų nebeliko. Visiems norinčtiems dirbti oficialioje šūd*sklaidoje, vyr. redaktoriui iš durnyno tikriausiai reikia pristatyti pažymą, kad kandidatą į rašliavotojo etatą "puolarusai" ir jis šią fobiją uoliai puoselėja. K3. stasys
(2017-12-14 08:22:09)
(213.103.97.213) Parašė:

Sudėtinga rimtai vertinti ta kremliaus raudu kalno darbuotoja, prasta alga suteikia nedaug motyvacijos mylėti Lietuva tokia kokia ji yra..atitinkamai tenka dirbti viršvalandžius kremliniu projektu subtitruose . Na nėra Lietuviu kalboje ir kultūroje sąlyčio tašku su putinizmu , todėl autoriui tenka išgalvoti nauju dviprasmišku žodeliu kurie kaip tiltai (pantoniniai) leidžia tokiems pereiti sraunias upes į kita krantą ir pasimėgauti tuo ,..- drauge Ivanovai ? Jus kaip mastantys 'pravilno' kokioje kišenėje laikote raudona kremliaus bilietą. ?2. U-2
(2017-12-14 08:10:14)
(213.226.181.18) Parašė:

Kasa klaidzioja, kas neklaidzioja o dailiai nuo patriotystes verslo ymitusi ruibule Jolanta Beniusyte kanalizacijos vamzdziose jauciasi kaip namie.1. anonimas
(2017-12-14 08:00:32)
(185.220.101.29) Parašė:

Du viduryje esantys asmenys 100% ne lietuvių tautybės. Ar tai žydai spręskite jūs.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
Artėjant Timati gastrolėms konservatoriai intensyvina savo mėgiamo atlikėjo reklaminę kampaniją
21 Raginama apsvarstyti galimybę kelti šį klausimą ir Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos lygmenyje