2020 m. gegužės 31 d.

 

Mafijos statytinis Nr. 3

7
Paskelbta: 2019-09-23 09:16 Autorius: Aurimas Drižius
Prezidentas G. Nausėda (žiūri per žiūronus). Nuotr. prezidentas.lt
Prezidentas G. Nausėda (žiūri per žiūronus). Nuotr. prezidentas.lt

Gitanas Nausėda, prieš rinkimus žadėjęs „atstatyti teisingumą“, parodė, kad jis puikiai žino, kad jokio teisingumo, teismo, prokuratūros ir pan. nėra, ir kad tai iš esmės nuskalstamos struktūros.

G.Nausėda tai žino, ir žadėjo, kad „viskas bus kitaip“. Deja, praėjo dar tik du mėnesiai nuo darbo pradžios, ir viskas liko taip pat, kaip ir prie kitų dviejų mafijos statytinių – Valdo Adamkaus ir Dalios Grybauskaitės.

Gitanas Nausėda atsisako vykdyti savo pareigas, nes Konstitucija nurodo, kad prezidentas atsako už teisėsaugą.Matydamas, kad prokuratūra ir teismai visiškai išsigimę, G.Nausėda tautai siunčia žinia – tegul nusikaltėliai patys ištiria savo nusikaltimus, ir patys save nuteisia.

Tokius atsakymus iš G.Nausėdos gauna visi žmonės, kurie šimtais rašo laiškus prezidentui, reikalaudami teisingumo ir tiesos. Prezidentas juos siunčia pas savo budelius.

Tokį atsakymą gavo ir Deimantės Kedytės seneliai Kedžiai. „Jokių vilčių dėl Nausėdos nebeturiu, niekas čia nesikeis“, - redakcijai sakė N.Venckienės motina Laima Kėdienė.

Aš irgi gavau lygiai tokį patį atsakymą – kreipiausi į prezidentą, prašydamas atleisti iš darbo, netekus prezidento pasitikėjimo, tris nusikaltėlius - Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjus Virgilijų Grabinską, Sigitą Rudėnaitę ir Gediminą Sagatį.Minėti teisėjai savo 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi Nr. 3P-1352/2019 man nurodė, kad cenzūra Lietuvoje yra visiškai legalizuota, neprieštarauja jokiems teisės aktams, ir kad spaudos laisvė Lietuvoje yra apribota iki minimumo.

Nurodžiau, kad cenzūrą draudžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, ir Visuomenės informavimo įstatymas, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas ją įvedė „Laisvam laikraščiui“ dar 2009 m., ir per dešimt metų visa mafijai dirbanti „teisinė“ sistema jau aštuonis kartus spėjo atmesti mano prašymus panaikinti cenzūrą. Visais atvejais teisėjai klastojo savo nutartis, įrašydami į jas žinomai melagingus duomenis, o Konstitucijos ir įstatymo reikalavimai buvo įvardijami kaip „deklaratyvūs“ teiginiai.

Buvęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas dar 2009 m. kreipėsi į teismą, kad „Laisvam laikraščiui“ būtų įvesta cenzūra – uždrausta rašyti straipsnius, kuriuose A.Sadeckas būtų siejamas su „Mažeikių nafta“, jos privatizavimu ir G.Kiesaus nužudymu.

Teismas paslaugiai patenkino A.Sadecko prašymą ir įvedė cenzūrą, o mane nuo to laiko nuteisė aštuonis kartus vien už tai, kad rašiau straipsnius ir pateikiau įrodymus, kad A.Sadeckas buvo pagrindinė figūra, privatizuojant „Mažeikių naftą“, o jos visi skundai ir teiginiai melagingi.

Lietuvos aukščiausiojo teismo kolegijai buvo pateiktas Lietuvos Konstitucijos 44 str. 1 d., kurioje numatyta, kad masinės informacijos cenzūra draudžiama.

Be to, pateiktas ir Lietuvos Konstitucinio teismo išaiškinimas, kas yra cenzūra: "Cenzūra - tai spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kad nebūtų platinamos tam tikros žinios ir idėjos. Demokratijos požiūriu svarbu, kad viešoji nuomonė formuotųsi laisvai. Tai pirmiausia reiškia, kad masinės informacijos priemonės steigimas, jos veiklos galimybė neturi priklausyti nuo būsimų publikacijų ar laidų turinio."

Be to, Visuomenės informavimo įstatymo 10 straipsnis „Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus" vienareikšmiškai konstatuoja: „Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus."

Nors visa teisinė sistema dešimt metų klastojo savo nutartis (esu pateikęs prezidentui G.Nausėdai prašymą iškelti baudžiamąsias bylas 21 Vilniaus apylinkės ir apygardos teismo teisėjams už dokumento klastojimą), tačiau minėta LAT kolegija nusprendė, kad mano skunde „nepagrindžiama. jog teismai netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytas teisės normas ir kad dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla“.

Žodžiu, minėti teisėjai aiškiai pasakė, kad jokios Lietuvos  Konstitucijos ir įstatymai jiems negalioja, jų reikalavimai nieko nereiškia, o tai, kad teismai 10 metų pažeidėja pagrindinį šalies įstatymą, nereiškia, kad „galėjo neteisingai būti išspęsta byla“.

Atvirai pasakius, nesitikėjau, kad tokia instancija, kaip LAT, gali taip drąsiai klastoti savo nutartis, ir legalizuoti nusikalstamą cenzūros įvedimą. Atkreipiau dėmesį, kad pats A.Sadecko skundas įvesti cenzūrą buvo melagingas, nes A.Sadeckas prašė uždrausti jį sieti su „Mažeikių naftos“ privatizavimu, nors pats asmeniškai sprendė, kam ir kokiomis sąlygomis turi būti privatizuota minėta įmonė, ir už šią veiklą jo įmonė gavo milijonus litų, kurią Mažeikių rajono prokuratūra įvardino kaip „butaforinės paslaugos“.

Minėtą LAT kolegija toliau piktnaudžiauja savo tarnybine padėtimi ir savo nutartimi man bando įrodyti, kad cenzūra Lietuvoje yra teisėta, ir kad cenzūros nedraudžia jokie teisės aktai.

Nors yra priešingai - cenzūrą draudžia tiek Konstitucija, tiek ir Visuomenės informavimo įstatymas.

Minėta teisėjų kolegija tai puikiai žinojo, nes kam kam, tačiau LAT teisėjams būtina žinoti bent jau pagrindinį šalies įstatymą – Konstituciją.

Tačiau minėta kolegija padarė dar vieną nusikaltimą, numatytą BK 300 str., nes įrašę žinomai melagingus duomenis, kad neva teisės aktai leidžia cenzūrą, ir ją taip legalizavę, teisėjai suklastojo savo nutartį.

Nurodžiau, kad minėta LAT kolegija, matydama, kad cenzūra turi būti panaikinta, nes ji akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijai ir Visuomenės informavimo įstatymui, melagingai man nurodė, kad "nepagrindžiama, kad teismai netinkamai taikė teisės normas".

Tai yra akivaizdus dokumento – Aukščiausiojo teismo nutarties - klastojimas, daromas sąmoninga tyčia ir suprantant, kad klastoji teisės dokumentą.

Todėl tvirtinu, kad LAT kolegija labai grubiai pažeidė teisės normas - matydama aiškų teismo sprendimo neatitikimą ir prieštaravimą Konstitucijai ir Visuomenės informavimo įstatymui, kolegija nurodė, kad nieko panašaus nėra, o teismai tinkamai taikė teisės normas.

Prokuratūra man įrodinėja, kad baudžiamoji byla už dokumentų klastojimą yra kraštutinė poveikio priemonė ginant visuomenę nuo teisei priešingų veiksmų.

Tačiau prokuroras pamiršo, kad kiekvieną kartą, kai aš parašydavai straipsnį apie A.Sadecko vaidmenį privatizuojant „Mažeikių naftą“ ir pateikdavau įrodymus, man būdavo keliama baudžiamoji byla ir aš būdavau nuteisiamas už tariamą „teismo sprendimo nevykdymą“.

Cenzūra buvo legalizuota „teismo sprendimu“, ir aš buvau nuteistas net aštuonis kartus, man padaryta didžiulė moralinė ir materialinė žala, mano šeimos turėtas nekilnojamas turtas buvo parduotas varžytinėse.

Visais atvejais teismas klastojo savo nutartis, ir teisė mane už teisėtą veiklą, kol galiausiai tik išplėstinė LAT kolegija 2015 m. spalio 1 d. nutartimi mane išteisino, nurodydama, kad negalima žmogaus teisti už teisėtą veiklą.

Tačiau lieku nuteistas dar septyniose žalose, man padaryta žala niekaip nėra atlyginta. Kiekvienu atveju prokuratūra man kėlė baudžiamąsias bylas už teisėtą veiklą, ir jokie bandymai įrodyti, kad žurnalistika yra teisėta veikla, niekam nebuvo įdomūs.
Prokuroras man įrodinėja, kad LAT kolegija, suklastojusi savo nutartį, ir įteisinusi cenzūra, nepadarė nusikaltimo, ir kad aš turėčiau matyt kreiptis civiline tvarka : „baudžiamoji byla turi būti keliama tik tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų pasiekti negalima“.

Toks sprendimas yra ne tik neteisėtas, tačiau ir prasilenkia su bet kokia logika.

Kartoju, jau aštuonis kartus kreipiausi dėl cenzūros panaikino, ir aštuonis kartus teismas atmetė mano skundus, galiausiai LAT man nurodė, kad „cenzūra neprieštarauja jokiems teisės aktams“.

O prokuratūra man įrodinėja, kad „minėtos LAT nutarties turinys ir forma patvirtina, kad joje net nėra informacijos, dėl kurios įrašymo į teismo nutartį pareiškėjas prašo pradėti ikiteisminį tyrimą“.

Tai dar vienas melagingas teiginys, nes LAT nutartyje aiškiai pasakyta, kad „skunde nepagrindžiama, kad teismai netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytas teisės normas, ir kad dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla“.

T.y. kolegija man nurodė, kad cenzūra yra legali ir teisėta.

Tai akivaizdus dokumento klastojimas, nes mano išvardinti teisės aktai labai aiškiai, nedviprasmiškai ir konkrečiai nurodo: „CENZŪRA UŽDRAUSTA“.

To nesuprasti gali tik korumpuotas arba nusikalstamai veikiantis teisėjas, kaip šiuo atveju veikia ir LAT kolegija.

O mano prašymas priversti teisėjus dirbti savo darbą, pagaliau nustoti klastoti savo nutartis prokuratūra vadina „bandymu kerštauti“.

Aš ne bandau kerštauti, tačiau siekiu teisingumo, tik gaila, kad teismai iš inercijos vis dar klastoja savo nutartis, o prokuratūra tam pritaria, taip pat, matyt, iš inercijos.

Prokuratūra man nurodo, kad „nėra jokių duomenų ar teisinių argumentų, kurie leistų daryti bent menkiausias prielaidas, jog pareiškėjo nurodyti LAT teisėjai, pagal kompetenciją priimdami sprendimą dėl pareiškėjo kasacinio skundo, galėjo piktnaudžiauti, neatlikti tarnybos pareigų ar padaryti kitus nusikaltimus“.

Mano išvardintos aplinkybės vadinamos „deklaratyviomis“.

Tada kam iš viso reikalingi įstatymai ir Konstitucija, jeigu bet kokį jų imperatyvų nurodymą galima pavadinti „deklaracija“?

Toks teismų ir prokuratūros požiūris griauna pačią teisinę valstybę, skatina žmonių nepasitikėjimą savo valstybe.

Nurodoma, kad „teisėjų konkretūs procesiniai sprendimai, taip pat jose nurodyti motyvai savaime nėra ir negali būti pagrindu teigti, kad teisėjas ar teisėjai piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, viršija įgaliojimus, neatlieka savo pareigų ar jas netinkamai atlieka“.

Prokuratūra nurodo, kad prokuroras neturi teisės ar įgaliojimų vertinti teismų priimtus sprendimus jų teisėtumo ir pagrįstumo aspektu. Tokia prokuratūros pozicija – „teisėjai daro kokius nori nusikaltimus, nes jokie įstatymai jiems negalioja“ – taip pat yra nusikalstama ir neteisėta.

Nes įstatymai nenumato, kad teisėjams taikomos išimtys ir kad jie laisvai gali klastoti savo nutartis.

Tačiau tai vėlgi nėra tiesa – matydamas akivaizdžiai suklastotą dokumentą, prokuroras privalo pradėti ikiteisminį tyrimą, o ne išsisukinėti ir vengti atlikti savo pareigą. Įstatymas tik prokuratūrai suteikė teisę pradėti ikiteisminį tyrimą, todėl ji turi nevengti savo pareigos.

Be to, minėtos teisėjų kolegijos padaryti nusikaltimai atitinka net trys BK straipsnius : 228 str., 229 str., 300 str. dėl LAT teisėjų piktnaudžiavimo tarnyba, dokumentų klastojimo, tarnybos pareigų neatlikimo.

Šiuo atveju teisėjai Virgilijus Grabinskas, Sigita Rudėnaitė ir Gediminas Sagatys, žinodami, kad cenzūra Lietuvoje draudžiama įstatymų ir Konstitucijos, piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi – įstatymas tik teismui suteikė išsikirtinės teises vykdyti teisingumą. Tačiau užuot vykdę teisingumą ir panaikinę cenzūrą, minėti teisėjai piktnaudžiavo tarnyba ir nurodė, kad cenzūra yra visiškai teisėta ir jokiems teisės aktams neprieštarauja.

Įstatymai nesuteikia teisėjams teisės klastoti savo nutarčių, įrašant į jas žinomai melagingus duomenis, ir vėliau pasirėmus savo haliucinacijomis, priimti teisei prieštaraujančius sprendimus. Priešingai – Konstitucija aiškiai nurodo, kad prieš įstatymus visi lygūs.

Tokiu būdu teisėjai Virgilijus Grabinskas, Sigita Rudėnaitė ir Gediminas Sagatys padarė nusikaltimus net pagal tris BK straipsnius, veikė sąmoninga tyčia, norėdami man pakenkti – kad likčiau nuteistas už teisėtą veiklą, ir kad valstybei bei teisėjams  nereikėtų atlyginti man padarytos žalos. Remdamasis išdėstytu, prašau kreiptis į Teisėjų tarybą dėl minėtų teisėjų atleidimo iš pareigų, pažeminus teisėjo vardą.

Šaltinis: laisvaslaikrastis.lt

Susiję:

Prezidentas G. Nausėda – mažoji Rusijos Federacijos valstybės paslapties D. Grybauskaitės kopija

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu

 
Komentarai

 
7. Aha
(2019-09-25 23:19:46)
(92.243.166.42) Parašė:

tik lietuvoje pardavęs šaukštus už 149 eur/vnt vagis olieka lieka laisvėj :)6. pirmučiausia
(2019-09-24 00:18:24)
(85.255.56.134) Parašė:

IŠVIEŠINTI KGB _istų SARAŠUS,PASKUI VISKAS SAVAIME PAJUDĖS,JUK BUVĘ NEGALI DIRBYTI VALDIŠKOJE TARNYBOJE....ir sumažinti viešajį sektorių 60 proc.....net VERSLININKAI NEI VIENO NELAIKYTŲ,LAIKAS PATIEMS PENSIJĄ UŽSIDIRBTI,KAIP VISI ŽMONĖS......o ne trinant valdišką dėkę ir nepoarodant jokio - R E Z U L T A T O...KODĖL latviai GALĖJO SAVO PEDIKUS NUSTATUYTI LABAI GREITAI IR NET PREMJERAS TAME TARPE BUVO -ŠKĖLĖ,o ką mes neturim teisėsaugos,jei negabi,keisti,pakeisti generalinį,turi būti su stuburu,o ne tokį,kaip išrinko |Tulpė su KO.......kada pasakysim ,gana tyčiiotis5. ceslovas
(2019-09-23 20:23:02)
(78.61.182.241) Parašė:

Teisus buvo AA Brazauskas kai pasake jog nesvarbu kaip balsuoja svarbu kas skaiciuoja, del to ir "rinkimai" buna savo zmogaus paskirimas, o Nauseda toks ir yra ir privalo klausyti seimininko.4. man atrodo
(2019-09-23 16:56:19)
(213.205.240.89) Parašė:

kad ant prezidento kedes kabantis svarkas ar jis pats sedintis,-vienodas rezultatas.t.y.niekas nevyksta3. yel“l“ow submarine
(2019-09-23 16:28:32)
(88.119.234.132) Parašė:

tikslus įvardinimas ..., - nors aš sakyčiau, grybas ir šlepetės viename :)2. zinjoma
(2019-09-23 14:36:20)
(78.58.24.230) Parašė:

Baisi mafija prekyba Zmonemis , turto prievartavimo siaucia Lietuvoje . Prezidentas vienas nesusitvarkys jau su nevaldomu banditizmu . Turi buti pries mafijos banditus sinciamos dideles pajegos, kariuomene , saugoti silpnesnes uzgrobtas seimas , duoti atkirti nes jau isigalejes nebaudziamumas. I kiemus isoka gaujos pagrobia automobilius ir nera kam pasiskusti . Ar visi bijo gauju , turto prievartautoju , kad niekas negina savo pilieciu leidzia zudyti ?. Banditai prekyba Zmonemis isnaudoja savo vergus , nusiaubia visa turta ir nuzudo gudriai , nunuodija . Prie p. verslininko Karpaviciaus banditai galimai sukosi organizuotai , suplanuotai , viska sustyguotai . ? Kodel jis gana jaunas mire ?. Vieni sake , kad mire nuo onkologines ligos , kiti , kad nuo sepsio .Sepsis atsiranda nuo dirbtinos ligos , nuodijimo ar elektromagnetiniais spinduliais radiacija apsvitinimo . Nuo apsvitinimo radiacija , spinduliais atsiranda galvos augliai , sutrinka Zmogui psichika , nesiorentuoja savo veiksmuose , visa turta atiduoda banditu mafijai . Geras banditu biznis apsvitina nunuodija verslininka radiacija , dirbtinomis ligomis nuzudo , perima turta ir toliau iesko turtingesniu verslininku . Ir visi tyli , visiems gerai . Kodel toks baisus banditizmas Kaune ?. Kas juos stoguoja ?. Kodel niekas netiria verslininku numirusiu nuodu kieki kraujyje , greit sudegina ?. Reikia stabdyti terorizma , neleisti zudyti Zmonija .Profesionalaus darbo .1. V. Ladas
(2019-09-23 11:41:47)
(188.69.197.62) Parašė:

Neduok Dieve, kad tektų nukentėti nuo nusikaltėlių ir kreiptis į mūsų teismus. Tą patyriau per savo sūnaus nelaimę, kai jį siekė išstumti iš nedidelio verslo, sužalojo grupė konkurentų. Prokuroras užėmė poziciją ginti nusikaltimą padariusius asmenis, du iš jų net neapklausęs, tik po skundų patraukė atsakomybėn tik vieną - "torpedą". Trys teismai ir dvi prokuratūros, net netyrę, rado, kad Konstitucija leidžia prokurorui byloje daryti, ką jis nori. Vienintelis kaltininkas atsipirko (galimai, tiesiogine prasme) pačiu švelniausiu nuosprendžiu. Guodžia tik tai, kad jam tas tikriausiai kainavo. Autoriui siūlyčiau kreiptis į EŽŽT, nors ir iš ten jau mažai vilčių. Laimi ten tik nuteisti nusikaltėliai dėl ne per daug gerų kalinimo sąlygų...Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
Lietuvos žydų bendruomenė prašo nustatyti nacių maniera ranką iškėlusių Seimo narių tapatybę
53 PAPILDYTA: Seimo narys apgailestauja, jeigu jo rankų judesiai pasirodė dviprasmiški