2020 m. birželio 3 d.

 

Dėl politinio N. Venckienės persekiojimo (lietuvių, anglų kalbomis)

147
Paskelbta: 2012-08-20 11:45 Autorius: Nijolė Sadūnaitė, Alfonsas Svarinskas, Robertas Grigas, Algimantas Keina, Algirdas Patackas, Algirdas Endriukaitis

JAV ir ES valstybių vyriausybėms

Mes, buvę Sovietų sąjungos politiniai kaliniai ir disidentai, kreipiamės į Jus, demokratinių valstybių vadovus, informuodami apie Lietuvoje vykdomą akivaizdų buvusios teisėjos Neringos Venckienės ir jos giminių politinį persekiojimą ir prašome Jūsų tarptautiniu mastu įvertinti tokius politinius susidorojimus Lietuvoje bei imtis tokių pat priemonių, kokių demokratinės valstybės imasi prieš politinius persekiojimus Baltarusijoje, Rusijoje ar Ukrainoje.

Viena iš kertinių teisinės valstybės nuostatų yra ta, kad valstybės institucijos ir pareigūnai yra lygūs visiems, nepriklausomai nuo jų viešai reiškiamų įsitikinimų. Tai griežtai apibrėžia ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“.

Tačiau N. Venckienei, atskleidusiai ir itin kritiškai pasisakiusiai prieš sistemines Lietuvos teisėsaugos ydas ir pažadėjusiai kartu su bendraminčiais, jei bus išrinkti į parlamentą, jas ištaisyti, teisingumą vykdančios institucijos - teismai, policija, prokuratūra - lyg susitarę ar gavę nurodymą iš viršaus pradėjo taikyti dvigubus standartus ir elgtis su ja kitaip, nei anksčiau elgdavosi su kitais Lietuvos piliečiais.

Apygardos teismo teisėja N. Venckienė buvo pirmoji Lietuvoje teisėja ir apskritai neliečiamybę turintis asmuo, kuriam be parlamento sutikimo buvo suvaržyta laisvė (užlaužtos rankos, pažeista gyvenamosios vietos neliečiamybė), taip pažeidžiant Konstitucijos užtikrintą teisėjo imunitetą. Visuomeninė komisija, kurią sudarė žinomi Lietuvos teisininkai ir žmogaus teisių gynėjai, konstatavo, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjos R. Šidlauskienės išaiškinimas, kad Garliavos byloje galima pažeisti teisėjos N. Venckienės imunitetą be parlamento sutikimo, nes šioje byloje ji neva yra ne teisėja, o mažametės globėja, prieštarauja ne tik Konstitucijai (114 str.), Teismų įstatymui (47 str.), bet ir Teisėjų garbės teismo sprendimams, kai jie N. Venckienę už jos pasisakymus toje pačioje byloje vertino ir baudė jau ne kaip globėją, bet kaip teisėją. Taigi, Lietuvos Respublikos teisėjai N. Venckienės atžvilgiu pirmąkart taip akivaizdžiai taikė dvigubus standartus ir vienu atveju baudė ją kaip teisėją, o kitu – kaip globėją, naikindami teisėjos imunitetą, neteisėtai aiškindami Konstituciją N. Venckienės nenaudai.

Dvigubus standartus į politiką pasiryžusios eiti N. Venckienės atžvilgiu pradėjo taikyti ir policija. Net nesulaukusi Prezidentės pažadėto ir prokuratūros pradėto tyrimo išvadų dėl įvykdyto smurto prieš N. Venckienę, jos globojamą brolio mergaitę ir juos palaikiusius taikius Lietuvos piliečius, pirmą kartą mūsų šalies istorijoje policija nusprendė pateikti sąskaitą piliečiui už prievartos veiksmus, panaudotus prieš jį patį. Iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma net didžiausiems nusikaltėliams, kaltinamiems daugybės žmonių nužudymais, plėšimais, prostitucijos organizavimu ar narkotikų platinimu, korupcija ar kontrabanda.

Akivaizdžiai dvigubus standartus į politiką pasukusiai N. Venckienei taiko ir prokurorai, pirmąkart Lietuvos istorijoje patys asmeniškai atvežę kvietimą atvykti į prokuratūrą tiesiai į ligoninę bei grasinantys tiesiogiai kištis į N. Venckienės gydymo procesą, net priverstinai tikrinti sveikatą, taip skubėdami ją nuteisti dar iki parlamento rinkimų ir bandydami sutrukdyti tapti parlamento nare. Tokią išvadą mes darome, nes dar nė vienas Lietuvos pilietis, net labiausiai Lietuvos piliečius finansiškai apgavęs EBSW koncerno vadovas G. Petrikas, nėra sulaukęs tokių akivaizdžiai perdėtų prokuratūros pastangų. Tuo tarpu N. Venckienė kaltinama tik tuo, kad neva savo pasisakymais įžeidė teismų sistemą ar neva nepakluso teisėsaugos pareigūnų reikalavimams. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad prokurorai apie kiekvieną menkiausią savo veiksmą ir grasinimus pranešinėja žiniasklaidai, taip nuolat kurdami viešą psichologinį spaudimą N. Venckienei. Prisiminus ketverius metus besitęsiančią Darbo partijos finansinę bylą, kurioje ši partija kaltinama nuslėpusi nuo valstybės milijonus litų mokesčių ir kuri užsitęsė dėl daugelio proceso dalyvių ligų, tačiau nė vienas prokuroras nevažiavo to tikrinti į ligoninę, o taip pat prisiminus, kaip ilgai tiriamos kitos panašaus pobūdžio bylos, kaip ilgai tiriamos visai Lietuvai svarbios pokario genocido, aukštų valdininkų korupcijos bylos, toks prokuratūros ir kitų teisingumą vykdančių institucijų dvigubų standartų taikymas N. Venckienės atžvilgiu negali būti vertinamas kitaip, kaip Lietuvos Konstitucijoje numatyto visų piliečių lygiateisiškumo pažeidimas ir politinis persekiojimas, panašus į politiškai angažuotą persekiojimą, kurį teisėsauga vykdo prieš J. Tymošenko Ukrainoje ar verslininką M. Chodorkovskį Rusijoje.

Kadangi toks buvusios teisėjos, o dabar kandidatės į parlamentą N. Venckienės politinis persekiojimas yra tiesiogiai susijęs su šių metų gegužės 17 dieną Lietuvos teisėsaugos įvykdytu smurtiniu aktu prieš teisėją N. Venckienę, jos globojamą brolio dukrą bei juos palaikiusius taikius Lietuvos piliečius, kadangi po šio smurto Lietuvoje kilo masinis nepasitenkinimas valdžia ir teisėsaugos institucijų veikla, galintis pasireikšti greitai vyksiančiuose parlamento rinkimuose, pridedame Visuomeninės komisijos, sudarytos iš žinomų Lietuvos teisininkų ir žmogaus teisių gynėjų, išvadas dėl šio valdžios smurto akto.

Alfonsas Svarinskas, kunigas, buvęs politinis kalinys

Robertas Grigas, kunigas, buvęs disidentas

Algimantas Keina, kunigas, buvęs politinis kalinys

Nijolė Sadūnaitė, vienuolė, buvusi disidentė

Antanas Terleckas, buvęs politinis kalinys, Laisvės lygos vadovas

Algirdas Patackas, buvęs parlamento narys, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo akto signataras, buvęs disidentas

Algirdas Endriukaitis, buvęs parlamento narys, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo akto signataras, buvęs politinis kalinys

Vytautas Vaičiūnas, kunigas, buvęs disidentas

 

A PLEA TO THE GOVERNMENTS OF THE UNITED STATES AND THE EUROPEAN UNION

August 16, 2012

We are former dissidents and political prisoners of the Soviet Union who are addressing you, the leaders of democratic countries, and informing you about a clearly showcased aggressive political persecution in Lithuania, which is being enacted against the former judge, Neringa Venckienė, and her relatives.  Our request is that you would assess this situation on the international level and apply the same measures that have been used by democratic countries against the political persecutions in Belarus, Russia, and Ukraine.

One of the cornerstones of rule of law is the fact that the government institutions and officials are treated equally by the rule of law, regardless of their publicly expressed beliefs.  This is also strictly defined by the Constitution of the Republic of Lithuania, Article 29: “All persons are equal in the eyes of the law, courts, and other governmental institutions and governmental officials.”

However, the institutions of justice and law enforcement in Lithuania – the courts, police, and prosecutor’s office – act as though they have made an agreement or received some orders from those who are more powerful in the government hierarchy when dealing with N. Venckienė, who revealed and publically criticized systemic flaws of the Lithuanian legal system and promised to fix them together with like-minded supporters after she is elected to the Parliament.  Subsequently, these institutions began to apply double standards and treat her differently than they have previously treated other Lithuanian citizens.

N. Venckienė is the first District Court judge and the first individual with legal immunity whose freedom was restricted without the consent of the Parliament.  Specifically, authorities restrained her arms, brutally invaded her residence, and thereby violated the provisions of the Constitution that guarantee a judge’s immunity.  The Public Commission, consisting of well known Lithuanian lawyers and defenders of human rights concluded that an explanation issued by the Kedainiai District Court judge, R. Šidlauskienė, that the violation of judge N. Venckienė’s immunity in the Garliava case without the consent of the Parliament was justifiable, since she is allegedly not a judge in this case but a minor’s guardian, not only directly contradicted the Constitution (Article 114) and the Judiciary Law provisions (Article 47), but also the conclusions of the members of the Judicial Court of Honor.  That court treated N. Venckienė’s public comments in the same case not as the comments of a minor’s guardian, but those of a judge, for which she was punished.  Thus, the judges of the Republic of Lithuania had applied obvious double standards to judge N. Venckienė’s situation for the first time when she was treated and punished as a judge in one instance and in another instance in the same case she was treated as a guardian when her judge’s immunity was suspended arbitrarily and the Constitution was interpreted unlawfully to her disadvantage.

The police also started to apply double standards to N. Venckienė, who announced her intentions to go into politics.  They did not even wait for any investigation regarding the violence used against judge N. Venckienė, her ward (her brother’s daughter), and the peaceful Lithuanian citizens who supported them, which was promised by the president and allegedly started by the prosecutor’s office.  For the first time in Lithuanian history, the police decided to bill a citizen for the acts of violence used against her.  This kind of practice has not been applied even to the most serious offenders convicted of mass murder, robbery, running organized prostitution, drug dealings, corruption, or smuggling.

It is very obvious that the prosecutors are also applying double standards to N. Venckiene.  For the first time in Lithuanian history, prosecutors were personally serving official papers in the hospital demanding N. Venckiene’s presence at prosecutor’s office (she had been undergoing a surgical procedure).  Furthermore, they are threatening to closely monitor and even supervise N. Venckiene’s treatment in order to interrogate and indict her as quickly as possible.  This approach shows that they are rushing to sentence her before the parliamentary election in an attempt to prevent her from becoming a Parliament member.  We have come to this conclusion, since no other Lithuanian citizen, even G. Petrikas, the former president of the scandalous EBSW Concern, who financially wronged a large number of Lithuanians in the largest financial scam ever, did not receive such obviously excessive attention and efforts from the prosecution.  N. Venckiene, on the other hand, is being accused only of insulting the court system with her public comments and not complying with the requests of the representatives of the legal system.  In addition, the prosecutors are creating a psychologically stressful public climate for N. Venckienė by constant threats and announcements to the media of the smallest steps they are taking against her.  As we look at the financial case of the Labor Party that has been continuing for the last four years, where this party is being accused of fraud and deception concerning millions of litas of state tax money, we can see how this case has been prolonged due to the many illnesses of the people involved, but no prosecutors ever went to the hospital to check on them because of that.  Looking at the length of time investigations take in other cases of a similar nature and how much time it has been taking to investigate the cases of the post-war genocide and the corruption of high officials, the application of double standards to N. Venckiene by the prosecution and other justice authorities cannot be viewed as other than the violation of the provisions of the Lithuanian Constitution, which guarantees equality to all citizens and as political persecution similar to the politically engaged legal persecution of Y. Tymoshenko in the Ukraine, the persecution of the businessman, M. Khodorkovsky, in Russia, and the persecution and murder of the attorney, S. Magnitsky, in prison, who alleged that Russian officials perpetrated large-scale systematic theft from the Russian government.  

This political persecution of N. Venckiene, the former judge and now a candidate for Parliament, is directly related to the violent acts committed against judge N. Venckiene, her ward (her brother’s daughter), and
peaceful Lithuanian citizens who were supporting them, by Lithuanian authorities on May 17th of this year.  This caused massive dissatisfaction with the government and the activity of the judicial system among Lithuanian citizens, which may be displayed in the parliamentary election that will take place shortly.  Therefore, we believe it is very important to enclose for your review the conclusions made by the Public Commission, which investigated this violent act perpetrated by the government of Lithuania.

Sincerely, 

Alfonsas Svarinskas, priest and former political prisoner

Robertas Grigas, priest and former dissident

Algimantas Keina, priest and former political prisoner

Nijolė Sadūnaitė, nun and former dissident

Antanas Terliackas, former political prisoner

Algirdas Patackas, former member of Parliament, signatory of the Act of Lithuanian Independence, and former dissident

Algirdas Endriukaitis, former member of Parliament, signatory of the Act of Lithuanian Independence, and former political prisoner

Vytautas Vaičiūnas, priest and former dissident

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
147. begado casino
(2012-10-11 10:02:14)
(142.91.81.93) Parašė:

I am interested to master the manner in which you came across these records? I will be completely fascinated.146. Batvinis.
(2012-08-29 01:26:09)
(78.58.104.140) Parašė:

Labanakt Lietuva. Nakties mintys arba pamąstymas. Apie ką? Manau, apie kertinius akmenis, nulemiančius ne tik asmens, bet ir TAUTOS, gyvenančios konkrečioje šalyje, pačios Valstybės raidą ir vystymąsi arba išnykimą. Ką laikyčiau kertiniais akmenimis? Tai visa ko esmė, pradžių pradžia, kaip ir pabaiga visa to kas vyko, vyksta ar vyks ateityje. Nes viskas vyksta (prasideda ir baigiasi) nematomoje erdvėje. Kaip ir žmogaus, jo sielos atėjimas (iš nebūties-sąlyginai) ar išėjimas - žmogaus kūno fizinė mirtis, ar sielos išėjimas (į nebūtį-sąlyginai). Tais akmenimis (Gyvenimo duona ir druska) laikyčiau : - Individo (žmogaus) dvasinį pasaulį, t.y. žmogaus sielą, jos moralę: jos teigiamas savybes (tokias kaip TIKĖJIMAS, SĄŽINĖ, GARBĖ ir ORUMAS, noras tobulėti, t.y. keistis ir keisti aplinką į dorovės-TIESOS ir TEISINGUMO pusę, DRĄSA ir PROTAS, t.y. INTELEKTAS, KUKLUMAS ir NESAVANAUDIŠKUMAS, ATSAKOMYBĖ ir SAVIANALIZĖ, t.y. TEISINGOS KRITIKOS PRIĖMIMAS, kaip ir NORAS AUGTI bei TOBULĖTI, LOGIKA ir MĄSTYMAS, PAGARBA sau ir aplikiniams, kaip ir MEILĖ ir NORAS PADĖTI SILPNESNIAM, DVASINĖ STIPRYBĖ ir pan.), kaip ir neigiamas (tokias kaip CINIZMAS, t.y. NIHILIZMAS, SAVANAUDIŠKUMAS, NEPASITIKĖJIMAS ir DEMAGOGIJA, t.y. MELAS, DEZINFORMACIJA (melaginga informacija), BAIMĖ ir RIBOTAS MĄSTYMAS (ar mąstymo nebuvimas), t.y. APSIMETINĖJIMAS, savęs AUKŠTINIMAS ir EGOIZMAS, NEBAUDŽIAMUMAS ir REIKLUMO SAU NEBUVIMAS, NEAPYKANTA TIESAI, GODUMAS ir NEPASITIKĖJIMAS aplinkiniais, SUKTUMAS ir DVASINIS SILPNUMAS, IŠDAVYSTĖ, kaip ir NIEKŠIŠKUMAS, ir pan.). - Aplinka, t.y. supantys žmonės- TAUTA, kaip ir vieta, kur gyvena Tauta, t.y. TĖVYNĖ - Laikas, kuris ribotai skirtas Tau aukščiausiojo, t.y. Šio Gyvenimo laikas įvykdyti (arba ne) Tau, kaip individui skirtas užduotis ar tikslus. O visa kita lyg išvestiniai dydžiai (mano nuomone). Ir visi šie kertiniai akmenys yra susiję, susipynę vienas su kitu. Norėčiau tik vos, vos panagrinėti akmenį, kurį įvardijau kai aplinką, t.y. TAUTĄ ir TĖVYNĘ, kiek tik sugebėsiu (kiek leis mąstymo gylis). Tautą, kaip ir tėvynę bet kuris iš mūsų, turime tik vieną. Internacionalistų nenagrinėsiu. Tautos EMIGRACIJA yra išvestinis dydis, pasekmė blogo šalies valdymo (tiek ekonominio, tiek moralinio), bet lemiančio TAUTOS ir TĖVYNĖS būseną tiek dabar, tiek ir ateity. Štai galvoju, o koks turi būti kritinis gyventojų slaičius (vien tik kiekio, ne kokybės prasme), kad TAUTA neišnyktų, o vystytusi, bent savo TĖVYNĖJE? Milijonas, pusė ar keli tūkstančiai? Manau, jog blogai formuluoju klausimą. Nes įtaką turi ir visų TĖVYNĖS piliečių dvasinis pasaulis, t.y. moralės kokybė, ir Tautos mentalitetas, t.y. sugebėjimas įveikti visas negandas, visas kliūtis, trukdančias TAUTAI egzistuoti (pilnavertiškai gyventi). O jei Tauta 'suvaivorykštėjusi'-'sužydrėjusi' ar bent stumiama tokia būti? Tada perspektyvų jos egzistencijai jau nėra. Tiesiog fiziškai neįmanomas naujų tautiečių gimimas. O jei tautoje kuo toliau, tuo labiau atsiranda nepilnaverčių žmonių (psichikos, proto prasme), t.y. dėl suprastėjusio TAUTOS GENOFONDO? Juk daugelis mąstančių, disidentų esamos valdžios valdymui palieka Tėvynę, emigruoja. Kas ir kaip tada? Vėl gi- liūdnos perspektyvos. Nes psichiškai nesveiki ar riboto mąstymo (ne itin protingi) žmonės nesukurs (nepagimdys) gilaus mąstymo ar aukšto intelekto žmogaus, žiūrint į ateitį, į perspektyvą. O tai kodėl Valdžia ar valdžiukė taip daro? Negi nesuvokia tokio valdymo rezultatų? Čia jau įsijungia dar vienas akmuo- dvasinis-moralinis (nes tarpusavyje jie vienas su kitu yra betarpiškai susiję). Tiksliau, neigiamos savybės (dalis jų išvardinytos aukščiau). O rezultate tokio valdymo (nekalbant apie pasmerktuosius likusius gyventi Tėvynėje) atsiranda sąvoka - TAUTOS GENOCIDAS, t.y. jos naikinimas. Kad neįkyrėčiau, tolesnį pamąstymą tęsiu kituose 'Labanakt Lietuva' komentaruose. Pagarbiai mąstantiems, analizuojantiems ir bandantiems drąsiai išreikšti SAVO nuomonę. Labanakt.145. Pikasas
(2012-08-28 09:22:25)
(78.62.86.131) Parašė:

Kadangi prie "KK" politinio kalinio Stasio Stungurio prasmingo rašinio "Lietuvos istorijos vertimas pagal Leonidą Donskį bei Zingerius" mano kometaras buvo "numoderuotas", perkeliu jį čia: Your comment is awaiting moderation. 2012-08-28 - 09:15 “Zurofiniai” aktyvistai bando apkaltinti lietuvius, kaip žydšaudžių tautą. Esu šia tema nemažai komentavęs. Žinoma kur kas daugiau atvejų, kai lietuviai išgelbėjo žydų šeimas nuo nacių smurto. Daug lietuvių yra už tokį pavojingą ryžtą įvairiai pagerbti ir apdovanoti. Autoriaus straipsnyje pagarbiai atsiliepiama apie žydų indėlį tarpukario Lietuvoje. Pritariu tokiam požiūriui. Tačiau, negalima pamiršti ir to, kad kai kurie žydai vėliau tarnavo represiniam okupaciniam sovietiniam režimui. Internete radau pluoštą pavardžių, kurias žemiau primenu. Beje, KGB majoras Todesas išsiskiria tuo, kad prieš mirtį išpažino savo siaubingus nusikaltimus ir išreiškė apgailestavimą už savo nusikalstamas veikas. COPY: LIETUVŠAUDŽIAI 2012-05-26 06:52 LIETUVIU TAUTOS BUDELIAI -žydų tautybės lietuvšaudžiai, sovietų saugumo karininkai, nuo 1945 metų vadovavo sunaikinant Lietuvoje per milijoną lietuvių Nepamirskit ,broliai lietuviai, šitų isgamų pavardzių, nes pamirsta istorija linkusi kartotis – LIETUVA bolševikinės Rusijos imperijos okupacijoje. Štai kas organizavo lietuvių tautos naikinimą : 1.Berkovičius Levas Lazarevičius- saugumo papulkininkis, 2.MGB Vilniaus valdyba Bidinskis Michailas Grigorjevičius – sugumo kapitonas, 3.MGBA valdyba Blochas Gilelis – saugumo majoras, MGB 2N valdyba (kovos su partizaniniu judejimu), šis žydas buvo vietinis, gimė Biržuose 1908m. 4.Breneris Moisiejus, gim1909m. Utenoje, 5.MGB tardytojas Demba Icikas, gim.1901m Pumpėnuose, NKGB 2sk. 6.Dušanskis cenzūramanas, gimė 1919m Šiauliuose. MGB 2N sk. Patrauktas atsakomybėn už lietuvių tautos genocidą- SLAPSTOSI IZRAELYJE 7.Faktorauskas Volfas, saugumo majoras NKVD finansų viršininkas. 8.Feigelsonas Grigorijus, NKGB A skyrius Finkelšteinas Leonas, g.1922m Kaune, 9.NKGB operįgaliotinis Frenkelis Chaimas, g1921m Kybartuose, 10.MGB Šiaulių sr. valdybos 2sk Gamzė Chanonas, saugumo kapitonas11. Goldbergas Isakas, g1900m Vilniuje, saugumo kapitonas 12.Grožnikas Giršas, g1918m.Trakų apskr., NKGB polit.skyrius 13.Kaplanas Maksas, saugumo majoras, MGB Kauno m.valdyba 14.Karpis cenzūraemija, g1902m. Merkinėje, NKVD administracijos sk. 15.Kerbelis Samuilas Abramovičius, saugumo papulkininkis MGB Kauno m.valdyba 16.Klipaitė- Livinzonaitė Šeina, NKGB slaptasis skyrius 17.Komodaitė Judita, g1906m Kėdainiuose, viena iš pirmųjų jau A.Sniečkaus vadovaujamo VSD darbuotojų. 1940mliepos mėn. grupės, parengusios vėliau nužudytų krikščionių demokratų sąrašą, vadovė. 18.Leščinskis Isakas, saugumo majoras Levitacas Faivas, g1913m.Žagarėje, NKGB 4 sk. 19.Piščikas Borisas, saugumo kapitonas 20.Plotkinas Leivikas Movševičius, saugumo leitenantas 21.Rozauskas Eusiejus, saugumo papulkininkis, NKGB tardymo sk.viršininkas 22.Slavinas Aleksandras, saugumo papulkininkis 23.Štarkmanas Markas, saugumo papulkininkis MGB B skyrius 24.Šulga Isakas, saugumo papulkininkis, MGB 5 skyrius 25. Švarcmanas Danilas, NKVD 3 sk. 26.Todesas Danielius, saugumo papulkininkis 27.Todesas Ruvinas, g.1917m Utenos apskr. saugumo leitenantas.1944.12.07 Lietuvos partizanų nukautas. 28.Vicas Jakovas, pulkininkas, NKVD Šiaulių apskr.viršininkas, trėmimų komisijos narys. 29.Vildikanas Kasrielis, NKVD slaptasis skyrius 30.Vilenskis Moisiejus, NKGB tardymo dalies virš.pav 31. Zaidenvurmas Izrailis Lazarevičius, saugumo leitenantas 32.Bidinskis Michailas Grigorjevičius- sugumo kapitonas, MGB A valdyba 33.Blochas Gilelis – saugumo majoras, MGB 2N valdyba (kovos su partizaniniu judejimu) šis žydas buvo vietinis, gimė Biržuose 1908m. 34.Breneris Moisiejus, gim1909m. Utenoje, MGB tardytojas 35.Demba Icikas, gim.1901m Pumpėnuose, NKGB 2sk. 36.Dušanskis cenzūramanas, gimė 1919m Šiauliuose. MGB 2N sk.Patrauktas atsakomybėn už lietuvių tautos genocidą- SLAPSTOSI IZRAELYJE…..144. Batvinis. Labas rytelis Lietuva.
(2012-08-28 09:02:46)
(78.58.104.140) Parašė:

PREAMBULĖ. Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija. —————————————————————————————————————————————————— ir visa dar neišsivaikščiojusi TAUTA, visi įvairiausi ubagai (materialiniai, bet ne dvasiniai), ir dar savo darbu duodantys naudą Tėvynei, ne taip kai tie sėdintys šiltose ir minkštose kėdutėse. Tie tai nieko nesukuria gero, apart oro gadinimo (įvairiomis prasmėmis). Sveikinu jus su šiuo antradieniu (rugpjūčio 28 d.). Ką mes turim šiai dienai įdomesnio bei aktualesnio? Lietuvoje: 1. Prokuratūra susidomėjo Panevėžio teisėjo, lyg Arūno Neverdauskio ryšiais su spec. (itin slaptos) tarnyba (STT). Atstovas Povilas Urbšys. Klausimas, ar tas susidomėjimas tikras ar imitacija? Kad 'nepriklausoma' teisėnauka yra priklausoma, net ir kvailiui aišku. Tik ar tas teisėjas priklauso CHUNTAI, ar ne, paaiškės tyrimo metu. Jei viskas gerai- tada 'savas'-chuntinis. Jokios bylos nebus. O jei nepriklauso Mafijai-Chuntai, tada- nusikaltėlis. Tada visu griežtumu. Kaip sakoma -' Mafija negailestinga. Jei nesilaikai omertos'. Kas ta omerta? Aiškinu -'Omerta, tylėjimo įstatymas – Sicilijos mafijos garbės kodekso norma, draudžianti bet kokį bendradarbiavimą su teisėsaugos struktūromis.' Kadangi pas mus viskas atvirkščiai, tai teisėnaika atitiktų Mafiją, o Sicilijos teisėsauga - Tautą ir Teisingumą. Tada viskas stoja į savo vietas, detalės į savo. Tada ir išryškėja Teisėsaugos - Teisėnaikos vaizdelis. O jis koks? Čia kaip pažiūrėsi. Iš mąstančių ir sąžiningų piliečių pusės nekoks tas vaizdelis. O iš CHUNTOS pusės - Oho koks ! Toks, kokio jai ir reikia, t.y. ir teigiamas, ir pageidaujamas. Mano prognozės tame reikale (tyrimo): Viskas bus padaryta taip kaip Mafijai reikia (ar byla užgniaužta, ar tas įkliuvėlis pašalintas iš jos gretų, nes kad tokie ryšiai yra, niekas neabejoja). O kad atliekantys tą tyrimą yra susiję tarpusavyje (prikllausomi vienas nuo kito), gal net su VSD-KGB struktūra, nekyla abejonių. Jei net V.Pociūno bylą nuvairavo 'į pevas', tai ką čia reiškia toks A. Neverdauskis? 2. Auksiniai tyrimai. Pastoviai atliekami. Kaip ir apklausos, monitoringai. Jiems skirti pinigai BŪTINAI 'įsisavinami'. Klausimas, ar tokie tyrimai yra būtini? Kaip naujos AE statybos (dar neaišku ar tauta jai pritaria, bet mln. pinigai jau 'įsisavinami' prisidengus tyrimais-projektavimais, vienu žodžiu- 'darbais'. Taip pat šiandieninai tyrimai Klaipėdoje, kad ir sudarant Triukšmo Žemėlapį ir 'įsisavinant' tik 600 tūkst. biudžetinių (mūsų) litų. Sakau, gaila kad biudžetas toks tuščias, visi pinigai 'įsisavinti', o tai tokių projektų sukurtų valdžiukė ! Net didžiausias fantazijas pralenktų.... 3. Vėl piniginiai reikalai. Tuštėjant biudžetui, mažėja ir skiriami pinigėliai įvairioms ministerijoms (keistas reiškinys, nes anot p.Kubiliaus krizė, atsiprašau, sunkmetis tai įvektas. Dabar lyg ir lengvametis atėjo?), išskyrus užsienio reikalų (kur sulindę visi 'pasižymėję' - ypatingos organizacijos rezervistai, jiems prijaučiantys kom.jaunimo, kom.senimo aktyvistai ir šiaip žmonės 'artimi imperatoriui', anot vieno klasiko). Šiai skirti didesni pinigėliai, nes lietuva pirmininkaus Europai nuo kitų metų. Bus metamas 100 klapčiukų (diplomatinių) desantas į Briuselį. O šiam reikalui reikalingi pinigėliai. O kur dar furšetai, banketai, įvairūs forumai ir kiti malonumai? Sakau, sąžinigi diplomatai ten nepapuls (dėl sąžinės). Papuls tokie, kaip 'dėdulė', Valionis, Linkevičius, ar 'įžymioji' (pedofilijos byloje) jau besidarbuojanti Lietuvos valdžiukės atstovė Baltutytė. 4. Pažadukai. Arba - 'o kur aš jį mačiau?'. Ir tie, kurie veržiasi į seimą. Ir valdžiukė. Pažadėjo, jog pradės dygti baseinai Lietuvoje (bent dėl olimpinių medalių ateityje), vos ne kaip grybai po lietaus. Iš kokių 'guzų'? Jei lėšų tam n-ė-ė-ė-ra. Dėl 'įsisavinimo'. Net įvairiausi keliami mokęsčiai nepadės. Nes surinkti pinigai vėl bus 'įsisavinti'. O juos 'įsisavinus' ir į seimą traukia. Tada tokie pažadukai ant pažadų arkliuko bando į seimą įjoti. Juk pažadėjai - 'patiešijai', nepadarei (neįvykdei) - 'negriešijai'. Tiesiog pažadukų šalis ar kraštas, kuriame pažadukų mažuma, bet jie beveik visi valdžiukėje, tiesiog jos stuburas. Užsienis. 5. Izraelyje atidaryta pirmoji pasaulyje šarvuota mokykla. Stiklas 12 mm. storumo, nei storos sienos, stogas, durys net raketinio antpuolio nebijo (atlaikytų). Tokią šarvuotą mokyklą norisi palyginti su valdžiukės atstovų šarvuota sąžine, morale, kur joks eilinių tautiečių žodelis neprsiskverbs, jokia reali ir skaudi problema neprasmuks. Turime ir mes kuo didžiuotis. Izraelis šarvuota mokykla, Lietuva šarvuota valdžiuke-CHUNTA. Tad ir Š. Korėja ir Tumba-Jumba gentis Afrikoje turi iš ko mokintis (kaip anksčiau krizę įveikinėjantis pasaulis turėjo galimybę mokintis iš mūsų premjero). 6. Italijoje, tirpstant ledynui, atsirado net I-jo pasulinio karo relikvijos, net dokumentai, rašyti italų kalba. Štai taip. Tiesa ar dingę dokumentai, net ;po daugelio metų išlenda į Šviesą. Taip ir pas mus bus. Atrodo, padarei nusikaltimą, visus galus į vandenį. Ir ramus. Ir 'garbingas'. O jei tas vanduo išdžius, kaip tas ledynas peradės tirpti ? Tada ir pasimatys visi tie 'galai'. Noriu tik palinkėti, kad greičiau ateitų tas vandens 'išdžiūvimo' metas. Gal po spalio 14 d.? Gal. Dar sykelį su nauju ryteliu, tiems kurie pabudo (įvairiomis prasmėmis). Pagarbiai mąstantiems. Geros darbo dienos visai 'šunaujai' (nes šuo loja, o karavanas eina). Ir geros darbinės nuotaikos. Net ir bedarbiams.143. TAUTA !
(2012-08-28 07:56:36)
(46.251.62.25) Parašė:

Nemiegok!!!Jie vakar puole,plese,draske ir prievarta pagrobe mergaite...siandiena puola N.Venckiene ir Kedzius!!!!Rytoj JIE prisidenge valstybes vardu gali pulti ir TAVE!!!!! Mestyk TAUTIETI!!!!!!142. Jo.....
(2012-08-28 07:51:14)
(46.251.62.25) Parašė:

KGB banditu klanas po N.Venckienes kojomis i prieki isnes PREZIDENTE!!!!!! O po to bet kuri is JUSU!!!!!!! MASTYKITE!!!!!MASTYKITE!!!!!!!!! JIE bijo tik visos TAUTOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!141. Batvinis. Pamąstymas.
(2012-08-27 20:04:40)
(78.58.104.140) Parašė:

Neseniai perskaičiau TIKRO DISIDENTO Stasio STUNGURIO interviu (disidentas prieš kiek laiko davė interviu 'L.L.', kuriame atskleidė FAKTAIS 'dėdulės' darbus atliekant 'stukačiaus' funkcijas). Tai šiame interviu jis pasakoja, kaip buvo ruošamasi perversmui Lieuvoje 1993 metais (laisvoje, nuo išorinio Okupanto). Štai keli S.Stungurio žodžiai iš to interviu: 'Po keleto dienų paklausiu to žmogaus: '„Kaip? Ar buvote susitikę?“ Taip, buvo susitikę Turniškėse. Paklausiau: „Įtikinai?“ Sako: „Įtikinau.“ Taigi, viskas informuota, ką galima daugiau padaryti? Nieko. Tačiau reikalai sustingo. O paskui įvyksta tas Kauno savanorių maištas... Tilto per Bražuolę susprogdinimas.... Mūsų nepriklausomybė yra skaudi – labai skaudi...“ – giliai atsidūsta Stasys Stungurys.'. Ar jums nekyla mintis, jog vienas nusikaltėlis- 'dėdulė' norėjo daryti perversmą prieš kitą nusikaltėlį - AMB, o įkaitais 'dėdulės' ambicijų būtume buvę MES? Kaip visada. Tik panaudodamas dorus, bet nemąstančius žmones? Tą tai jis tai jau moka (kad ir lietuvius kareivėlius išduodamas, atiduodamas iš ligonionės sovietiniams kariškiams, sovietiniam teismui - kurių dar ir šiandien neatsiprašė, kuriuos jis pats ir skatino palikti sovietinę armiją). Gal todėl ir net netiriamas Pakaunės savanorių maištas ar sprogimai prie Bražuolės upelio? Gal todėl pagal tokią praktiką ir LIETUVOS teritorijoje tardoma Eglutė Kusaitė Rusijos FST (priešiškos Lietuvai organizacijos) pareigūnų (panaudojant net fizinę jėgą)? Kas gali paneigti? Tad, kaip galima tikėti Judais, tokiais kaip 'dėdulė', ar KGB rezervistais kaip Valionis ar buv. VSD šefas Pocius? Ar tokiais 'disidentais', kaip 'dėdulė' ar Pečeliūnas, Bogušis, Terleckas (duomenys apie jį pateikti Pikaso, o aš pasitikiu juo). O Tikrų disidentų (kaip N.Sadūnaitė, a.a.L. Dambrauskas) yra labai nedaug, jie tiesiog nustumti į šoną tokių buvusių partinių aktyvistų, kurie savo laiku TIKRUOSIUS kovotojus už Laisvę, disidentus gaudė ir sodino, o dabar užima aukštus postus. Todėl desovietizacija ar dekagėbizacija negalima. Nevyksta. Ji yra TABU. Nes daug kam tektų palikti šiltas vieteles. Jau nekalbant apie TEISINGUMĄ (atliktų darbelių įvertinimą). Ar ne todėl ir 'dėdulė' tebešneka iš aukštų tribūnų? Ar ne todėl dar visokie rezervistai tebedirba savo darbus? Ar ne todėl visokie sovietiniai aktyvistai kaip L. Linkevičius darbuojasi ambasadoriais? O kur tie tikrieji kovotojai, tikrieji disidentai, kaip N.Sadūnaitė? Tie nei chuntai, nei jos klapčiukams-šiknalaižiams nereikalingi. Net pavojingi. Nes nesėdi sudėję rankų (kaip N.Sadūnaitė, V.Petkus), o kovoja už TIESĄ ir TEISIGUMĄ (Dėl Deimantės, Neringos, dėl Eglutės Kusaitės). Tai AR YRA TIESA ir TEISINGUMAS šiandieninėje CHUNTOS valdomoje ir kontroliuojamoje LIETUVOJE? Atsakymą mąstantis suras (jei dar nesurado) pats. Pagarbiai mąstantiems, analizuojantiems ir drąsiai pasakantiems SAVO nuomonę.140. Danguole
(2012-08-27 19:20:42)
(78.60.44.101) Parašė:

Gerbiame, mylime Jus, brangus kovotojai, uz teisingumo ieskojima, uz apsauga D.Kedytes, uz doros saugojima musu brangioje Tevyneje Lietuvoje. Geros sveikatos N.Venckienei, neapleistu jegos kovoje su valstybiniais , vietiniais priesais.Bukite visi drasus. Pagarba.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi