2020 m. balandžio 9 d.

 

Komunistinės rinkimų konvulsijos

18
Paskelbta: 2020-03-01 11:23 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Politikos mokslininkas A. Krupavičius.
Politikos mokslininkas A. Krupavičius.

Kaip rašoma Olavos Strikulienės straipsnyje [1] Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto dekanas profesorius Algis Krupavičius teigia: „daugiamandatė rinkimų sistema turėtų užtikrinti mažesnį balsų, kurie dabar patenka į šiukšlių dėžę, skaičių“.

Demokratiniuose rinkimuose ne kiekvieno rinkėjo balsas gali būti sėkmingas, t.y. rinkėjo pasirinktas asmuo nebūtinai turi patekti į Seimą. Tokia yra demokratinių rinkimų esminė savybė. Todėl kažkaip jaudintis dėl to, kad kieno tai pasirinktas kandidatas nepateko į Seimą nėra reikalo iš viso, nes tai priklauso nuo to, kiek kiti rinkėjai pasirinko tą patį kandidatą. Kas surenka daugiau balsų tas ir nugalėtojas. Tarkime vienmandatėje apygardoje yra dešimt kandidatų į Seimą, tai tik vienas kandidatas bus išrinktas, o visų kitų devynių kandidatų balsai nebus efektyvūs, neužtikrins jų patekimo į Seimą, tačiau tai užtikrins demokratinį procesą. O tai ir yra svarbu demokratiniuose rinkimuose.

Todėl Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Algio Krupavičiaus nuomonė yra visiškai nieko verta pabrėžiant tai, kad jo sugalvotas kriterijus rinkimams yra niekur ir niekaip teisiškai įtvirtintas. Tuo tarpu dėl Seimo rinkimų LR Konstitucijos 55 straipsnis be kita ko įsakmiai ir privalomai reikalauja, kad rinkimai į Seimą vyktų pagal LYGIĄ ir TIESIOGINĘ rinkimų teisę. Tuo tarpu daugiamandačiai rinkimai, kitaip tariant partijų sąrašų rinkimai yra iš pačios esmės antikonstituciniai, nes sąrašuose esantys asmenys į Seimą renkami pagal NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ rinkimų teisę, tai yra lygiai priešingai kaip to įsakmiai reikalauja LR Konstitucija. Tačiau profesoriui tas rinkimų antikonstitucingumas nė motais, kaip nebuvę. Tai komunistinis, kgbistinis ir mafijinis požiūris į LR Seimo rinkimus. Esmė tame, kad sąraše ar sąrašuose esantys asmenys nėra lygiavertėse pozicijose patekti į Seimą, o taip pat yra renkami netiesiogiai. Todėl kalbėjimas ir agitavimas už bet kokius sąrašinius (daugiamandačius) rinkimus yra komunistinės rinkimų konvulsijos nukreiptos prieš LR Konstituciją. Tai kas čia per profesorius, kad agituoja, pasisako už antikonstitucinius rinkimus. Taip tai profesorius iš daug kartų teisto ir nuteisto Vytauto Didžiojo universiteto. Gal ten kitokių nėra, kad jam leidžiama veikti ir agituoti prieš Konstituciją, o tai reiškia prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus.

Ponui profesoriui A.Krupavičiui reikėtų reikšti ne nuomonę, o pasidomėti LR Konstitucinio Teismo 2015-10-20 išaiškinimu apie tai, koks yra lygios rinkimų teisės turinys [2]:

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.“

Kaip matome iš 2015-10-20 LR KT išaiškinimo konstituciniuose rinkimuose nėra jokių daugiamandačių apygardų ir privalu, kad būtų „vienas rinkėjas – vienas balsas“. Tačiau kaip matome komunistinėse rinkimų konvulsijose VDU profesorius A.Krupavičius veikia antikonstituciškai. Belieka paklausti, o ko gi jis tuomet išmokina studentus? Ar taip pat veikti prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus?

Tokio universiteto toks profesorius A.Krupavičius nelinkęs remtis LR Konstitucija, jos išaiškinimu (jeigu pats nesugeba suprasti kas yra parašyta Konstitucijoje) o remiasi tuo, kas nėra Lietuvos valstybės teisinis pagrindas:

Estiška tvarka leidžia, tiksliau - verčia, balsuoti už konkrečius politikus iš skirtingų partijų sąrašų.“

Toliau pateiksiu citatą su klausimu ir prof. A.Krupavičiaus atsakymu [1]:

- Ar tikrai, kaip teigia G.Kirkilas, patobulinus rinkimų sistemą, rinksime asmenybes?

- Visais atvejais bus renkamos asmenybės. Tai faktas ir dėl to yra tam tikras pliusas, bet mano atsakymas būtų skeptiškas. Parlamentas yra visuomenės veidrodis ir kartais net geresnis nei visuomenė. O ji išrenka parlamentą pagal savo sugedimo laipsnį. Jei visuomenėje vyrauja prisitaikymas, bestuburiškumas, negebėjimas turėti tvirtų pažiūrų, tai ji panašius ir rinks.“

Profesoriaus Algio Krupavičiaus atsakymas yra visiškai NESĄMONĖ, nes kol kas Lietuvoje iš Lietuvos visų piliečių yra atimta konstitucinė lygių ir tiesioginių rinkimų teisė, todėl jokių teisėtų rinkimų Lietuvoje NĖRA. Todėl prof. A.Krupavičiaus šnekėjimas apie tai, kad ji išrenka parlamentą pagal savo sugedimo laipsnį“ yra konstitucinių nusikaltėlių propaganda kaltę suverčiant piliečiams. Kaip suprantu, prof. A.Krupavičius turi tvirtas antikonstituicnes pažiūras, yra bestuburis ir prisitaikėlis.

Literatūra:

1. 2020-02-28 Olavos Strikulienės straipsnis „Politologas A.Krupavičius: Vienmandatės apygardos nėra sovietinė atgyvena“

2. 2016-09-11 straipsnis „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu

 
Komentarai

 
18. StasysG
(2020-03-05 21:37:42)
(82.140.180.7) Parašė:

Konstitucija Konstitucija. Bet, panašu, yra sukurta nauja konstitucija. Straipsnis Respublikoje "Lietuvai rašoma nauja Konstitucija": "Konstitucinis Teismas šią savaitę paskelbė savo 2019 m. veiklos ataskaitą. Ta proga KT pirmininkas Dainius Žalimas tarstelėjo kelias pribloškiančias frazes, kurios negali nešokiruoti. Pavyzdžiui, kad dviejų vyrų „šeima“ yra šeima, kurios Konstitucija neleidžia diskriminuoti, o Lietuva esą yra „pasirinkusi būtent tokią demokratijos sampratą“". ---w w w .respublika .lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/lietuvai_rasoma_nauja_konstitucija/17. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2020-03-04 19:05:47)
(73.50.90.17) Parašė:

to "16. StasysG". Pagelbėsiu atsakyti. Bet koks pasiūlymas atidėti konstitucinius rinkimus ilgiau nei 2020 yra hibridinių stribų siekis juos visam laikui ignoruoti. Todėl net nežinodamas tų pasiūlymų esmės juos atmetu. Ponas StasyG, pats jau tikrai žinai, kad J.Bernatonis taip pat ŽINO, kad Lietuvoje vyksta antikonstituciniai rinkimai, nes tam tikru laiku J.Bernatonis buvo Teisingumo ministru. Visa tai parodo, kad ponas J.Bernatonis vyko antikonstitucinę veiklą ir yra HIBRIDINIS STRIBAS.16. StasysG
(2020-03-04 14:48:36)
(82.140.180.7) Parašė:

p. aAlgirdai, bet kaip su tais J Bernatonio pasiūlymais dėl Seimo rinkimų reformos? Pasakykite tiesiai šviesiai: pritariate ar ne?15. aAlgirdas
(2020-03-04 06:40:53)
(78.56.79.247) Parašė:

jau vien tai, kad teisės proto bokštai nemoka skaityti Konstitucijos, reiškia, kad Lietuva dar nepriaugo iki teisinės valstybės. O gaila. Teisus dr.Jonas Ramanauskas kol kas kaip vienišas karys kovojantis už KONSTITUCIJĄ be jokių išlygų ir konstitucinių dvasių.14. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2020-03-04 00:54:29)
(73.50.90.17) Parašė:

to "13. StasysG". Kokių nors antikonstitucinių rinkimų 2020 pravedimas yra specialiai vykdomas nusikaltimas prieš Valstybę. Atidėjimas tarkim net geriausių rinkimų 2024 rinkimams yra taip pat didelis nusikaltimas, nes Seimo antikonstitucininkai, kad ir po 2020 rinkimų, vėl tą pačią "muziką" gros, viską "pamirš" ir sakys, kad negalima keisti rinkimų įstatymo kai iki rinkimų liko mažiau metai. Tai kgbistinių išperų metodas atidėti tai kas jau privalomai turėjo būti įvykdytas prieš 2016 rinkimus. Nepasiduok kgbisitnių komunistinių mafijinių niekšų propagandai. Prisimink straipsnį, su kuriuo buvo supažindinti VISI Seimo nariai, VISOS partijos, Prezidentūra ir t.t. ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ Kaip supranti jau 2016 metais paskutiniai SEIMO išsigimėliai ir niekšai net dabar nesupranta ką LR KT išaiškino ir kas parašyta LR KT, kad tai ypatingai svarbu ir privaloma. Tačiau pakartosiu, Seimo IŠSIGIMĖLIAI davę priesaiką jos specialiai piktybiškai NEVYKDO. Tai Lietuvos komunistiniai kgbistiniai mafijiniai kolaborantai, okupantai, kaip HIBRIDINIAI STRIBAI. Tokie yra Seimo nariai ir pasirodo.... signatarai tokie patys iš to pačio lizdo ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/13. StasysG
(2020-03-03 21:04:59)
(82.140.180.7) Parašė:

2024 metus naujam Seimo rinkimų įstatymui įdiegti siūlau ne aš. Spauda rašo; "Vasario 26 d. Seimo Spaudos konferencijų salėje vyko Lietuvos socialdemokratų darbo (LSDD) frakcijos narių – Kirkilo ir Bernatonio – spaudos konferencija apie siūlomą rinkimų įstatymo projektą, kurį priėmus visuomenė į Seimą galėtų rinkti ne partijas, o asmenybes. Šis pasiūlymas yra vertas diskusijų – naujoji sistema nebūtų taikoma šiems artėjantiems rinkimams spalį, o įsigaliotų tik 2024 m." (https : // w w w .lrs .lt/sip/portal.show?p_r=36024&p_k=1&p_t=270120)12. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2020-03-02 21:53:09)
(73.50.90.17) Parašė:

to "11. StasysG".Ponas StasyG, kokius čia niekalus rašinėji? Nuo 2024 metų? Tai reiškia, kad dar aštuntą kartą sieki, kad Lietuvoje būtų ANTIKONSTITUCINIAI rinkimai, kad dar 4 metus iš LR piliečių būtų atimta konstitucinė lygių ir tiesioginių rinkimų teisė ir LR Seimo sudėtis būti NELEGITIMI. Reiškia, kad antikonstituciniams rinkimams yra ir bus dedamos visos pastangos ir kartu siekiama išlaikyti nelegitymią valdžią, kad būtų ir toliau Lietuva OKUPUOTA. Tai ponas StasyG, manau, kad nesunkiai suprasi, kad tokia nuomonė yra naudinga kompartijai, kgb ir mafijai. Taigi kokias čia nesąmones rašinėji?11. StasysG
(2020-03-02 20:00:54)
(82.140.180.7) Parašė:

Iš Jūsų komentarų man taip ir neaišku, geras ar blogas J Bernatonio ir Ko NAUJAS pasiūlymas keisti Seimo rinkimų įstatymą ir kad jis pradėtų veikti nuo 2024 metų?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras