2020 m. vasario 25 d.

 

Komisija nutarė - istorinio akcento „Žalgiris – geležies diena“ nebus

Paskelbta: 2009-11-06 04:25 Autorius: ekspertai.eu

Juozas OlekasKitąmet, 2010 metais, bus švenčiamos Žalgirio mūšio 600-osios metinės. Šiai valdžios organizuojamai šventei buvo parengta programa, „kurios tikslas – tinkamai paminėti Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejų, stiprinti visuomenės istorinę atmintį, ugdyti pilietiškumą ir patriotizmą“ ir t.t.

Susipažinę su vyriausybės nutarimu, „ekspertai.eu“ dėl šios programos kreipėsi į Krašto apsaugos viceministrą, dabartinį programos Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių komisijos pirmininką Vytautą Umbrasą, norėdami gauti atsakymus į kylančius klausimus dėl šios valdininkų šventės. Deja, kaip dažnai būna, atsakymai vienareikšmiškai parodė, kad tai bus dar viena nemenka valdžios organizuojama afera, šį kartą prisidengiant istorija, tautiškumu ir patriotizmu. Iš atsakymų galima suprasti, kad Krašto apsaugos viceministras, visos programos koordinatorius ir vadovas, nelabai ką težino, todėl mums buvo pasiūlyta kreiptis į kitas „kompetentingiausias institucijas“. Pasidarė visiškai neaišku – tai kas viską koordinuoja? Kaip ir visada, įsivyravusi sąmoninga netvarka – nuo pat pradžių nėra (ir be abejonės nebus) už viską atsakingų asmenų. Sprendžiant iš Krašto apsaugos ministerijos atsakymų, neaišku, kam apskritai reikalinga tokia vyriausybinė programa, jeigu kiekviena ministerija gali sau individualiai švęsti bet kokį jubiliejų kaip tik ji pati nori? Krašto apsaugos ministerijos atsakymai aiškiai parodė: niekas nieko nekoordinuoja, kiekviena institucija ieškosi ir įsisavina pinigus individualiai. Žinybos gali susigalvoti bet kokį absurdą ir švaistyti biudžetinius pinigus kiek tik nori „susiradę rėmėjų“ – tą patį Lietuvos biudžetą... O vėliau sakyti „mes taip jubiliejų paminėjom“. Puikus absurdo pavyzdys yra Žalgirio minėjimo jubiliejinis ženklas: Lietuvos paštas ir Lietuvos bankas jau individualiai susikūrė šiuos simbolius, o Kultūros ministerija dar vis rengia konkursą šiuo klausimu. Tačiau liūdniausia žinia yra ši: ilgai laukto ir svarbiausio Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių minėjimo akcento – lietuviško vaidybinio istorinio filmo apie šį įvykį – nebus. Nors pradiniai darbai buvo pradėti prieš kelerius metus ir tam investuoti pinigai, tačiau, kaip teigia Žalgirio mūšio 600-osios metinių koordinatoriai, tam neišleista nė cento. Greičiausiai kūrybinė grupė dirbo už savo asmeninius pinigus. Iš visų vyriausybės dokumentų ir Krašto apsaugos ministerijos atsakymų galima daryti tokią išvadą – mūsų laukia dar vienas geriausiomis „veksiškomis“ tradicijomis grįstas projektas. Įvertinę visą susidariusią situaciją, „ekspertai.eu“ kreipėsi į Seimo antikorupcinę komisiją, Valstybės kontrolę ir informavo Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl šio Žalgirio 600-ųjų metinių jubiliejaus. Piliečiai prašo pabandyti formuoti naują, netikėtą tradiciją - užbėgti už akių būsimiems finansiniams nusikaltimams, o ne po visko kaip visada fiksuoti grubius pažeidimus ir skaičiuoti išvogtus mokesčių mokėtojų pinigus. Su visais Krašto apsaugos ministerijos atsakymais bei "ekspertai.eu" komentarais bei papildomais pageidavimais galima susipažinti čia:

1.

Kas konkrečiai paruošė visą Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių minėjimo renginių programą, kuri yra skelbiama 2008 m. lapkričio 19 d. Vyriausybės nutarime Nr. 1258?

ATSAKYMAS: Pirmąją  Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių minėjimo renginių  programą, patvirtintą  2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1258, parengė 2008 m. birželio  17  d. įsakymu Nr. V-566 sudaryta komisija. Šios komisijos pirmininkas – Juozas Olekas, Lietuvos Respublikos krašto    apsaugos ministras, pavaduotojas – Jonas Jučas, Lietuvos Respublikos kultūros ministras, nariai – Rimantas Šadžius, Lietuvos Respublikos finansų ministras, Algirdas Butkevičius, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, Petras Vaitiekūnas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, Algirdas Monkevičius, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, Faustas Latėnas, Ministro Pirmininko patarėjas, Vytautas Nėnius, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas, Antanas Petrauskas, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius, Romualdas Budrys, Lietuvos dailės muziejaus direktorius, Antanas Tyla, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Rimvydas Petrauskas, VU Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas, docentas, Gediminas Ilgūnas, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Respublikos Prezidento kanceliarijos direktorius. E.eu KOMENTARAS: Klausimas atsakytas. Papildomas KLAUSIMAS: Pateikite visus buvusios komisijos darbo protokolus. _______________________________

2.

Kokie konkrečiai ekspertai atrinko šios programos renginius?

ATSAKYMAS: Šios programos renginius atrinko 2007 m. spalio 5 d. potvarkiu Nr. 375 sudaryta darbo grupė. Darbo grupės vadovas – Antanas Valys, vadovo pavaduotojas – Faustas Latėnas, nariai: Alfredas Bumblauskas, Giedrė Diburytė, Artūras Dubonis, Rimantas Jokimaitis, Dainius Junevičius, Daiva Kamarauskienė, Juozas Širvinskas, Antanas Tyla, Linas Vingelis, Edmundas Žalpys, Vytas Nėnius, Adas Jakubauskas. E.eu KOMENTARAS: Klausimas atsakytas. Papildomas KLAUSIMAS: Pateikite šių ekspertų išvadas kiekvienam patekusiam į 2008 m. lapkričio mėnesį Vyriausybės nutarimą Nr. 1258 renginiui. _______________________________

3.

Pateikite visų numatomų renginių, kurie paskelbti 2008 m. lapkričio 19 d. Vyriausybės nutarime Nr. 1258, išsamias sąmatų išklotines (kad Jums būtų paprasčiau, visą ŽALGIRIO MŪŠIO 600 METŲ MINĖJIMO PRIEMONIŲ PLANO sąrašą pridedame).

ATSAKYMAS: Atsakydami į prašymą pateikti visų numatomų renginių, kurie paskelbti 2008 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1258, išsamias sąmatų išklotines, pranešame, kad lėšos, numatytos jūsų cituojamame projekte, nebuvo panaudotos, nes priemonių planas yra keičiamas iš esmės siekiant išleisti mažiau valstybės pinigų. E.eu KOMENTARAS: Klausimas neatsakytas. Užduodami klausimą, mes prašėme pateikti išsamias sąmatų išklotines renginių, kurie buvo numatyti 2008 m. lapkričio 19 d. Vyriausybės nutarime Nr. 1258, o ne domėjomės, buvo ar nebuvo panaudotos lėšos _______________________________

4.

2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 1258 nutarime skelbiama, kad vėliausiai 2010 m. birželio mėnesį bus baigtas kurti istorinis vai­dybinis filmas „Žalgiris – geležies diena“ (filmo kaina 13 milijonų litų). Kiek jau išvystytas kūrybinis procesas, kas sudaro kūrybinę grupę ir ar jau žinoma premjeros data?

ATSAKYMAS: Taip pat pranešame, kad jus dominančio vaidybinio filmo „Žalgiris – geležies diena“ naujajame programos projekte komisijos nutarimu neliko. E.eu KOMENTARAS: Be komentarų. _______________________________

5.

Kokių rezultatų laukiama surengus tarptautinę mokslinę konferenciją, kurioje bus aptariamas Lietuvos kariuomenės vaidmuo Žalgirio mūšyje?

ATSAKYMAS: Apie mokslinę konferenciją detaliau gali papasakoti jos organizatoriai – Lietuvos istorijos institutas ir Vilniaus universitetas. E.eu KOMENTARAS: Be komentarų. _______________________________

6.

Kas išskirtinio ir kas konkrečiai bus rodoma surengtoje parodoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose?

ATSAKYMAS: Atsakydami į Jūsų klausimus dėl atskirų naujojoje programoje numatomų priemonių įgyvendinimo, turime pabrėžti, kad Krašto apsaugos ministerija koordinuoja bendrą Žalgirio minėjimo programą. Už kiekvieną numatytą priemonę yra atsakingos kompetentingiausios toje srityje institucijos. Jos geriausiai gali atsakyti į klausimus apie atskirų priemonių esmę ir vykdymo detales. E.eu KOMENTARAS: Be komentarų. _______________________________

7.

Kas išskirtinio ir kas konkrečiai bus rodoma surengtoje parodoje Žalgirio mūšio 600-ųjų metų jubiliejui paminėti?

ATSAKYMAS: Kilnojamos Žalgirio mūšio ikonografijos parodos užsienio valstybėse organizatoriai – Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos dailės muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. E.eu KOMENTARAS: Be komentarų. _______________________________

8.

Įvardykite esminius skirtumus, kuo paroda Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose (numatyta išleisti 147 tūkstančius mokesčių mokėtojų pinigų) skirsis nuo parodos Žalgirio mūšio 600-ųjų metų jubiliejui paminėti (numatyta išleisti 25 tūkstančius mokesčių mokėtojų pinigų)?

ATSAKYMAS: Parodų  Lietuvoje organizatoriai – Kultūros ministerija, Lietuvos dailės muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Primename, kad naujajame projekte parodoms numatomos visai kitos išlaidos nei 2008 metų projekte. E.eu KOMENTARAS: Be komentarų. _______________________________

9.

Ar žinote, kiek pinigėlių šiai istorinei datai paminėti skiria Lenkijos vyriausybė? (Jei žinote pateikite skaičius.)

ATSAKYMAS: Informacijos apie tai, kiek lėšų numatę skirti lenkai, neturime. E.eu KOMENTARAS: Klausimas atsakytas. _______________________________

10.

Kokiose kaimyninėse valstybėse bus švenčiamas Žalgirio mūšio 600-osios metinės ir kokie ten yra numatomi renginiai, organizuojami bendrai Lietuvos Respublikos su Lenkijos Respublika? (Detalizuokite.)

ATSAKYMAS: Spalio 21 d. Krašto apsaugos ministerijoje viešėjo Lenkijos delegacija, vadovaujama kultūros viceministro Piotro Zuchowskio. Susitikime Lenkijos atstovai supažindino su svarbiausiais Žalgirio mūšio minėjimo Lenkijoje renginiais: Vavelio karališkųjų rūmų kartu su Jogailaičių universitetu rengiama moksline konferencija apie mūšį, Malborko pilies muziejaus organizuojama konferencija apie Kryžiuočių ordino reikšmę tuometinėje Prūsijoje, kuriamu dokumentiniu filmu apie mūšį ir kitais. Pasak Lenkijos delegacijos vadovo, kulminaciniu minėjimo renginiu Lenkijoje turi tapti mūšio inscenizacija netoli Olštyno miesto. „Minėjimo renginių programa bus galutinai patvirtinta tik po to, kai jos priemonės bus suderintos su Lietuva“, – susitikime sakė Lenkijos kultūros viceministras P. Zuchowskis. E.eu KOMENTARAS: Neatsakyta, kokiose kitose kaimyninėse valstybėse bus švenčiamos Žalgirio mūšio 600-osios metinės. Ar tai reiškia, kad šis minėjimas bus švenčiams tik Lenkijoje, ir kad 2008 m. lapkričio mėnesio Vyriausybės nutarimo Nr. 1258 punktas 2.3. „Organizuoti bendrus su Lenkijos Respublika minėjimo renginius kaimyninėse valstybėse “, kaip jau įprasta, yra tik tušti žodžiai? _______________________________

11.

Kokią konkrečiai funkciją organizuodami bendrus su Lenkijos Respublika minėjimo renginius kaimyninėse valstybėse atlieka Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės? ATSAKYMAS: Naujajame projekte Tautinių mažumų ir išeivijos departamento nebėra.

E.eu KOMENTARAS: Nebėra tai nebėra. Bet kaip tada suprasti Jūsų atsakymą į mūsų 17 klausimą, iš kurio galima numanyti, kad tas departamentas kaip ir yra? _______________________________

12.

Ar nebus išleista dvigubai ar net trigubai didesnė mokesčių mokėtojų pinigų suma, kaip dažniausiai atsitinka įvairiose vyriausybės programose ir projektuose, norint įvykdyti ŽALGIRIO MŪŠIO 600 METŲ MINĖJIMO PRIEMONIŲ PLANO 3.7. punktą – sukurti medalį ir specialų logotipą, skirtą Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui, kai panašaus tikslo sieks Susisiekimo ministerija ir akcinė bendrovė Lietuvos paštas, kuri išleis jubiliejinį Lietuvos pašto ženklą, ir pagaliau Lietuvos bankas, kuris taip pat planuoja išleisti jubiliejinę monetą?

ATSAKYMAS: Jūs esate teisūs teigdami, kad jubiliejinis pašto ženklas ir  jubiliejinės monetos bus kuriamos atskirai, dar neturint logotipo. Kaip informavo logotipo konkurso organizatorė Kultūros ministerija, šiuo metu vykstančio konkurso reikalavimuose nėra numatyta, kad jo formatas tiktų pašto ženklui ir monetai. Lietuvos paštas pašto ženklo ir Lietuvos bankas monetų projektus jau sukūrė savarankiškai. E.eu KOMENTARAS: Be komentarų. _______________________________

13.

Kokia bendra suma Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų yra skiriama Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programai iš LR valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, Europos sąjungos paramos? (Detalizuokite.)

ATSAKYMAS: Atsakydami į klausimą, kokia bendra suma Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų yra skiriama Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programai iš LR valstybės biudžeto, primename, kad ją tiksliai žinosime tik patvirtinus naują programą. Atkreipiame dėmesį, kad programai vykdyti nenumatytas joks papildomas finansavimas iš biudžeto, tik kiekvienos iš ją vykdančių atsakingų institucijų bendrieji asignavimai. Kiekviena institucija numato lėšas savo biudžete ir savarankiškai ieško rėmėjų. Ši nuostata akivaizdžiai retina prisidėsiančių prie Žalgirio 600 metų minėjimo programos gretas. E.eu KOMENTARAS: Tai galima pavadinti atsakymų atsakymu – aukščiausia viršūnė ir atvirumas, ką yra tekę girdėti iš valdžios institucijų. _______________________________

14.

Kiek jau pavyko Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programai iki šios dienos surinkti rėmėjų lėšų ir kiek dar planuojama jų gauti? (Detalizuokite.)

ATSAKYMAS: E.eu KOMENTARAS: Neatsakyta. (2008 m. lapkričio mėnesio Vyriausybės nutarimo Nr. 1258 punktas 3 skelbia: „Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintos programos priemonės finansuojamos iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už šių priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, Europos Sąjungos paramos, rėmėjų ir kitų teisėtai įgytų lėšų.“ ) _______________________________

15.

Kiek Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programai iki šios dienos pavyko pritraukti kitų teisėtai įgytų lėšų ir kiek planuojama jų pritraukti dar? (Detalizuokite.)

ATSAKYMAS: E.eu KOMENTARAS: Neatsakyta. (2008 m. lapkričio mėnesio Vyriausybės nutarimo Nr. 1258 punktas 3 skelbia: „Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintos programos priemonės finansuojamos iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už šių priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, Europos Sąjungos paramos, rėmėjų ir kitų teisėtai įgytų lėšų.“) _______________________________

16.

Kiek mokesčių mokėtojų pinigų iki šios dienos jau išleista Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programai? (Detalizuokite.)

ATSAKYMAS: Pranešame, kad lėšos, numatytos jūsų cituojamame projekte, nebuvo panaudotos, nes priemonių planas yra keičiamas iš esmės siekiant išleisti mažiau valstybės pinigų. E.eu KOMENTARAS: O tai kaip suprasti Jūsų atsakimą, jei net Lietuvos bankas ir paštas parengė savo ženklus jubiliejui ir kino filmo apie Žalgirio mūšį kūrimo pradedamieji darbai buvo vykdomi... Tai iš kokių pinigų??? Rėmėjų??? _______________________________

17.

Išvardykite visus Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programos komisijos narius ir jų pareigas.

ATSAKYMAS: 2009 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-918 patvirtinta tokia Komisijos Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo programai peržiūrėti personalinė sudėtis: komisijos pirmininkas Vytautas Umbrasas, krašto apsaugos viceministras, komisijos pirmininko pavaduotojas Donatas Valančiauskas, kultūros viceministras, komisijos nariai: Edmundas Žilevičius, finansų viceministras, Rimvydas Vaštakas, susisiekimo viceministras, Evaldas Ignatavičius, užsienio reikalų viceministras, Vaidas Bacys, švietimo ir mokslo viceministras, Linas Vingelis, Ministro Pirmininko tarnybos Reformų departamento Socialinės aplinkos reformų skyriaus patarėjas, dr. Rimantas Miknys, Lietuvos istorijos instituto direktorius, Vytas Nėnius, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas, Arvydas Daunoravičius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius, prof. habil. dr. Antanas Tyla, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, doc. dr. Romas Konstantinas Batūra, Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Lyderio ugdymo grupės Karo istorijos centro vyr. mokslinis bendradarbis, doc. dr. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir viduramžių katedros vedėjas. E.eu KOMENTARAS: Savo atsakyme į mūsų 11 klausimą teigiate: „Naujajame projekte Tautinių mažumų ir išeivijos departamento nebėra.“ Tai ką veikia šioje Jūsų išvardytoje komisijoje Arvydas Daunoravičius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius? Ar čia iš inercijos pasakėt? _______________________________

18.

Pateikite visus Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programos komisijos darbo protokolus. ATSAKYMAS: Pridedama: Komisijos žalgirio mūšio 600 metų minėjimo programai peržiūrėti 2009 m. rugsėjo 25 d. posėdžio protokolas, 4 lapai.

E.eu KOMENTARAS: Prašėme pateikti visus Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programos komisijos darbo protokolus. Pateiktas tik vienas posėdžio protokolas. Ar tai reiškia, kad jokių kitų darbo protokolų nėra ir jokios komisijos iki 2009 m. rugsėjo 25 d. net nebuvo susirinkusios?
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras