2020 m. liepos 4 d.

 

Juodasis Lietuvos scenarijus: ko norėtų Bakchas?

39
Paskelbta: 2012-11-24 10:55 Autorius: Česlovas Iškauskas, www.iskauskas.lt

Galime tikėti, galime ne, bet pasaulyje nuo seno egzistuoja sąmokslo teorijos, juodieji scenarijai, konspirologinės teorijos. Didelis jų meistras yra Rusijos politinis pranašas ir Kremliaus didžiavalstybinės politikos pagrindėjas, vadinamojo Eurazijos judėjimo iniciatorius, palyginti jaunas, šiemet sausį 50-ties sulaukęs Aleksandras Duginas (Alexandar Dugin), 2001 metais be kitų knygų Belgrade išleidęs vadovėlį „Konspirologija“.

Bet mes ne apie jį ir ne apie jo Lietuvai siunčiamas viliones šlietis į įvairias slaviškas struktūras. Mes turime savo šios srities korifėjus.

Lietuvoje siaučia Bakchas (graikų mitologijoje Dionizas) – vynuogių, vyndarystės, ekstazės dievas. Pasak interneto enciklopedijos, jis siejamas su laisvumu, vyno sukeliama teigiama socialine įtaka, linksmumu, o jo kulto šventės vadinamos bakchanalijomis (dar linksmiau būtų, jei šį terminą išskaidytume: „bakch-analinės šventės“). Taip pat jis vaizduojamas kaip civilizacijos sergėtojas, įstatymų leidėjas, taikos mylėtojas. Kaip manote, kas šių dienų politinėje Lietuvos padangėje atitinka šį mitologinį personažą? Atsakymą paliksiu kiekvienam.

Ir vėl – visos tautos sesės…

Taigi, lietuviškasis Bakchas ir jo kompanija su dažniausiai iš svetur pasitelkiamų juodųjų technologijų meistrų pagalba kuria juodąjį Lietuvos scenarijų. Galbūt spalvas kiek sutirštinsime, tačiau jo kraštutinis variantas galėtų būti kad ir toks: daugumą laimėjus politinėms jėgoms, save vadinančioms kairiojo centro, pragmatiniai santykiai su kaimynais pakrypsta į kažkada praktikuotos draugystės ir savitarpio pagalbos pusę. Tokiu atveju Rusijos „Gazpromas“ Lietuvai kaip ir Baltarusijai taiko dujų nuolaidas, bet Vilnius už tai turi mokėti ekonominę ir politinę kainą – įsileisti kaimyninės šalies kapitalo įmones į strateginius, ypač energetikos objektus, o po to – ir į valdymo organus. Lietuvos įsipareigojimai ES ir NATO tampa formalūs, juo labiau, kad Briuselis nėra aktyvus, ginant Baltijos šalių energetinius interesus. Gali būti, kad vėl atsukami nuo 2006-ųjų liepos užrūdiję „Družbos“ kraneliai tekėti naftai į Mažeikių naftos perdirbimo įmonę, kurios valdymą draugišku susitarimu Maskva perima iš Varšuvos.

Santykiai su Baltarusija vystomi taip pat pragmatizmo pagrindu, todėl, Vilniui atsisakius statyti savo branduolinę jėgainę, elektros energiją gana pigiai perkame iš Astravo AE, o kiek trūksta – iš Baltijos jėgainės Kaliningrado srityje, bet vėlgi vienaip ar kitaip iš vieno tiekėjo. Elektros tiltas tarp Skandinavijos šalių ir Lenkijos per Baltijos šalis vos vegetuoja…

Lietuvos Prezidentas (-ė) akcentuoja gerus santykius su A. Lukašenka, ir draugiški darbo vizitai, paįvairinti maloniomis šypsenomis, glėbesčiavimusi ir puokštėmis kvepiančių gėlių, padažnėja. Lietuva nepritaria ES sankcijomis A. Lukašenkos režimui, o Minskas išplečia krovos darbus per Klaipėdos jūrų uostą. Jokie švediškų meškučių skrydžiai per Lietuvos oro erdvę į Baltarusiją neįmanomi…

Siena su Latvija tampa ypatingo režimo ruožu, nes santykiai su Ryga tampa įtempti, kai Lietuva atsisakė statyti savo VAE, stringa rezervinio suskystintų dujų terminalo statyba, ir Ryga tampa „pakabinta“ energetinės priklausomybės požiūriu. Atsiranda dar A.M. Brazausko laikais buvusi įtampa dėl mažyčio ginčytino naftos telkinio Baltijos jūroje (latviai „braliukams“ vis primena jo 1995 05 20 pasirašytą ir Lietuvai nenaudingą Maišiagalos memorandumą, netiesiogiai atšauktą 1996 11 13)…

Žada valstybę valstybėje?

Bet įdomiausiai klostosi santykiai su Lenkija – šia nuo neatmenamų laikų karalių valstybe, dabar vadinama strategine partnere. Niekas iš lietuvio atminties neištrins nei istorijos vadovėliuose užfiksuotos lenkų patvaldystės Abiejų Tautų Respublikos (ATR) unijoje, kurioje Lietuvai buvo skirtas klapčiuko vaidmuo, nei 1920-ųjų klastos, kai tuometinis Lenkijos lyderis J. Pilsudskis nudavė, jog nieko nežino apie generolo L. Zeligowskio agresiją prieš Vilnių, nei 1990-1991-ųjų Vilniaus krašto lenkų autonomininkų ketinimų suskaldyti Lietuvą ir dar kartą atkurti nelygiateisę ATR. Ir jau visai gyva atmintis apie dabartinius laikus, kai po Lietuvai draugiško L. Kaczynskio žūties Smolensko tragedijoje (kalbama, kad kai kas Rusijoje ir Varšuvoje buvo suinteresuotas lenkų elito mirtimi) Lenkijoje sustiprėjo šliaužiančios ekspansinės tendencijos.

Vargu, ar ši sąvoka „šliaužianti ekspansija“ taikliai apibūdina dabartinius Lietuvos ir Lenkijos santykius, kurie jau kelerius metus nepajuda iš mirties taško. O žinomas istorikas Algimantas Liekis retorišku klausimu pavadintame straipsnyje „Ar reikia lietuviui bijoti LLRA ir jos lyderių Lietuvos Seime?“ ne be dozės sarkazmo rašo apie šiuolaikinį Trojos (pakeisk – Varšuvos) arklį Lietuvos parlamente, kuris jei ir ne išgąsdino patriotiškai nusiteikusius lietuvius, tai bent sukėlė nerimo. Ne be reikalo Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) savo interneto svetainėje džiūgauja: „Lietuva tai vienintelė valstybė, kurioje lenkai (išskyrus Lenkiją) realiai įtakoja valdžią. LLRA turi savo atstovus Seime ir Europos parlamente (susimąstykite, ne Lietuvos, bet LLRA – A. Liekio pastaba). Taip pat nemažai LLRA atstovų yra valdybose ar koalicijose savivaldybėse. Valdemaro Tomaševskio vadovaujama LLRA pasiekė persilaužimą Lietuvos politikoje…“

Keista, pastebi istorikas: šios tautinės mažumos atstovai į Seimą išrinkti net aštuoni, o lietuvių tautininkų, susijungusių į keturių partijų koaliciją „Už Lietuvą Lietuvoje“ – ne kvapo. Kaipgi nepavadinsi lietuvių vieno valstybės veikėjo žodžiais – veršių tauta. Antai ir dabar, kai aplink naują valdančiąją daugumą sklinda skandalų ir kaltinimų baudžiamosiose bylose ratilai, apie pusė tautiečių labai patenkinti išrinktuoju parlamentu…

Žinoma, bijoti šios į valdžią agresyviai besiveržiančios mažumos ir jų smogiamojo elito LLRA būtų žema. Lietuviai, pakančiai savo žemėse sugyvenę su daugelio tautų atstovais, kol kas išsaugoja savo patriotines vertybes, savastį, toleranciją. Bet nerimas dėl to neišsenka.

Grįžkime prie juodojo scenarijaus.

Kiek turime geros valios?

Jau nuo pat nepriklausomybės atkūrimo pradžios kalbama, kad Varšuva Vilniaus krašto lenkams skiria milžiniškus pinigus, kad šie supirkinėtų nekilnojamąjį turtą ir žemę, kurią susidarius galimybei perduotų Lenkijos piliečiams. Ne paslaptis, kad šitaip mėginama sukurti stiprią materialinę bazę tiems lenkų radikalams, kurie gviešiasi į svetimą gerą ir niekaip negali užmiršti 1920-ųjų metų pergalingų žygių į Lietuvą. Kaip čia neprisiminsi stratego, istoriko ir filosofo generolo J. Pilsudskio (taip garbinamo Lenkijoje ir tebeliaupsinamo Lietuvoje) atvirų pažadų atkurti ATR III-ojo jos padalijimo 1795 metų ribose…

Turto grąžinimas žydams – būdingas precedentas. Kaip prieš kelerius metus rašė Sarmatija.lt straipsnyje taip pat retoriniu klausiamuoju pavadinimu „Kam atiteks 500 mln. Lt vertės turtas: Lietuvos žydams litvakams ar žydų aferistams?“, „niekas tiksliai nežino, kokį turtą Lietuvoje iki 1940 metų valdė žydai. Teisingumo ministerijos duomenimis, vien kompensacijoms už negrąžintus natūra pastatus gali prireikti ne mažiau kaip 170 milijonų litų. Kiek yra verti pastatai, kuriuos teks grąžinti, apskritai sunku pasakyti. Iš pradžių Lietuvos žydų bendruomenė valstybei buvo pateikusi pretenzijas į 1600 objektų. Peržiūrėjus archyvinius dokumentus, objektų sąrašas kas kartą vis trumpėjo. Jame šiuo metu yra 139 objektai, esantys daugiausiai Kauno ir Vilniaus senamiesčiuose. Išankstiniais apskaičiavimais, pastatų vertė gali siekti ne mažiau kaip 500 milijonų litų. Būtent į šį turtą kol kas pretenduoja žydai arba jų įsteigtas “Lietuvos žydų paveldo fondas”.

Taip portalas citavo laikraštį „Kauno diena“ 2009-ųjų birželį, o nuo to laiko nemažai vandens nutekėjo. Lietuvos Seime 2011 metų birželio 21 dieną buvo priimtas svarbus dokumentas gražiu pavadinimu „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymas“ (trumpiau – Geros valios įstatymas). Šį pavasarį svetainėje Alkas.lt buvo paskelbtas žydų religinės bendruomenės vadovo Maušos Bairako straipsnis vėlgi klausiamuoju pavadinimu „Gera valia ar gera afera?“. Jame teigiama, kad įstatymas tik supriešino bendruomenes, o realios naudos nedavė ir socialinio teisingumo neatkūrė.

Nesiimu analizuoti šio dokumento privalumų, bet pastebiu analogiją: Lietuvos lenkai dės visas pastangas, kad toks Geros valios įstatymas būtų priimtas ir jų tautinės mažumos atžvilgiu. Juk dar tiek turto, kurį esą turėjo Vilniaus krašto lenkai, neatiduota…

Ar yra pagrindo baimei?

O jeigu taip, tai – apetitas kyla bevalgant. Patekę į įstatymų leidimo instituciją ir vykdomąją valdžią, jų politikai eis toliau: pakeis Švietimo įstatymą, asmenvardžių ir vietovių rašymo principus, revizuos pagrindinės valstybinės kalbos esmę, kovos dėl privilegijų vietiniams lenkams, o Vilnija gali būti įteisinta kaip valstybė valstybėje (prisimename 1920 10 09 įkurtą marionetinę Vidurio Lietuvos valstybę – Litwa Środkowa, kuri 1922 03 24 buvo prijungta prie Lenkijos). Iš ten netoli ir ATR.

Ar tai iš fantastikos srities? Toli gražu. Kaip rašo istorikas A. Liekis, savo priešrinkiminėse kalbose LLRA vadas V.Tomaševskis partijos interneto svetainėje krašto žmonėms žadėjo: „Artimiausiu laiku dviejų ar trijų kalbų vartojimas atskirose vietovėse taps norma…“ Žadėjo, nors Lietuvos Konstitucijoje ir pabrėžta, kad Lietuvoje valstybinė kalba yra tik lietuvių.

LLRA interneto puslapiuose rašoma ir kaip lenkų „tautinės mažumos“ atstovas ir Seimo narys, Šalčininkų LLRA skyriaus pirmininkas Leonardas Talmantas lenkų konferencijoje gyręsis: „…Mūsų, Šalčininkų rajonas, savivaldybė pelnė net Europos komisijos diplomą už ryšių ir kontaktų su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis vystymą …“. Bet juk tarpvalstybinius ryšius gali užmegzti tik valstybių vyriausybės, stebisi protu nesuvokiamais teiginiais istorikas. „O gal Šalčininkų-Vilniaus rajonai, valdomi lenkų vadų, yra jau atskiros valstybės? Patirtį turi. Dar 1989-1991 metais tų rajonų viršininkai – lenkai komunistai - mėgino užgrobti šį kraštą lietuvių kovų dėl Kovo 11-osios Akto – Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo metu, jie slaptai derėjosi su Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos komisarais dėl autonomijos, o jei jie tam nepritartų, tai bent prijungtų prie tuo metu dar gyvavusios SSRS, t. y. prie sovietinės Baltarusijos…“

Dar kartą savęs paklauskime: ar yra pagrindo baimei? Žinoma, tautos valia negali būti grindžiama nuolankumu ir baime. Tai pražūtinga. Taip įgyvendinami juodieji scenarijai.

O šias pastabas vėl norėčiau baigti istoriko A. Liekio straipsnio pastraipa. „Kol kas dar nėra sudaryta dokumentų, kas iš to krašto šiandieninių lenkų ar tokiais save laikančių yra okupantai-kolonizatoriai ar jų palikuonys, o tuo pačiu ar turi teisę gauti žemės ir pan., – rašo jis, – tačiau, kaip matyti iš istorinių archyvų duomenų, priešingai negu įsivaizduoja kai kurie Rytų Lietuvos lenkų ar sulenkėjusiųjų vadai, jų šaknys net Vilniaus krašte labai seklios – kol kas nepasisekė rasti tokio, kur jos nueitų giliau XVI a. pabaigos, giliau pražūtingosios Lietuvos valstybei Liublino unijos pasirašymo (1569 m.). Ir tarp Vilniaus magistrato archyvų pirmuosius lenkiškus dokumentus tik iš to amžiaus aptinkame. Kur kas gilesnes šaknis Lietuvoje galima rasti turint rusus, žydus ir vokiečius. Taigi, ponai lenkų vadai, nori ar nenori, bet turės susitaikyti su tuo, kad jų tikroji istorinė Tėvynė yra Lenkijoje, kažkur už Vyslos į pietus, ar kitur, tik ne lietuvių etninėse žemėse. O jei Lietuvoje netapo piliečiais, jei nenori tokiais būti ir dirbti vardan nepriklausomos Lietuvos – tegu važiuoja į savo Tėvynę, arba būna Lietuvoje svečiais“.

Lojaliais nepriklausomai valstybei svečiais.

www.iskauskas.lt

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
39. Česlovai,
(2012-11-28 12:05:43)
(80.239.242.143) Parašė:

ne lenkai ar rusai išvarė trečdalį tautos į užsienį ieškoti lengvesnio, o svarbiausia TEISINGESNIO gyvenimo. Nereikia kurstyti nepakantumo kitų tautų žmonėms. Būkime vieningi, sąžiningi, neskriauskime savų ir jokie svetimi nebus baisūs.38. spauskite
(2012-11-26 13:56:22)
(78.60.199.99) Parašė:

sau ranką vadinami "ekspertai"prisidėjote prie juodojo scenarijaus37. Lenku "klausimo" sprendimas
(2012-11-26 12:37:25)
(78.60.63.222) Parašė:

Lenkų klausimą galima išspręsti per Lietuvos administracinio -teritorinio paskirstymo reforma, kuri, panaikinus apskritis , niekaip nebaigiama. Reikia teritorinį administracinį Lietuvos regionų suskirstymą reformuoti taip, kad būtų atsisakyta "žiedinių" rajonų su atskirų miestų savivaldybių skirstymo. Atsisakyti miestų savivaldybių, apjungti miestų ir rajonų savivaldybes į vieną vienetą. Renkant kandidatus į atstovaujamuosius organus lenkai turėtų proporcingą skaičių balsų , neliktų atskirų lenkiškųjų rajonų, kadangi miestuose nėra lankų daugumos.36. ką daryti
(2012-11-26 08:39:57)
(78.62.81.149) Parašė:

kad neturim valstybės, praregėjom tik dabar. Ką daryti? - klausimas, kylantis kiekvieno doro piliečio galvoje.35. komentarai blokuojami ir cia
(2012-11-26 03:04:04)
(70.194.133.106) Parašė:

Lietuva griaunama ne svetimuju,bet "savuju" rankomis.Kas baigia praskolinti Lietuva?"Patriotai" konservatoriai!Kas naikina smulki versla?Vel gi savos partijos.Ias leido siandinavu bankinin. kams isvezti musu pin. igus?nel enkai?Kitas klausimas:kiek lenku emigravo is Lenkijos palyginus su Lietuvos emigrantus kaiciumi?Kokiu santykiu?!Lietuviu Tauta naikinama savu,o ne lenkai ir rusai ta daro.Paklauskit jaunimo,arjiis kariautu uz Lietuva.Tai tik nusikvatos i akis!Tai va.!.!.34. globalistinių patvorių analitikas..
(2012-11-26 01:25:28)
(84.15.185.131) Parašė:

beje, mane prieš pora valandų užblokavo nuo literaturairmenas.lt tinklapio. Vos įvedu šį adresą, išlenda vietoj jo disney.ru tinklapis.. . Ir tai nėra vietinio "bachūro", t.y. prižiūrinčio tinklapį admino darbas. Įrodymui turiu kitą panašų momentą: kai norėjau patekti į dosje apie RUSIJOS MAFIJĄ renkantį tinklapį rumafija.com, tam, kad nukopijuočiau nair jo tėvui patektus įtarimus dėl dvejų konkurentų bankin inkų nužudymo, tada irgi atsirasdavo den giantis vaizdą kitas komercinis portalas. Vat taip, ponai. Į Lietuvą prasiskverbė mafijos pinigai. Dideli pinigai. Dar nesenai Edward Lucass, The Economist redaktorius, savo interviu su BNS teigė, kad Uspaskic has turi ryšių su mafija ir su spec tarnybomis, galimai exspectarnybomis, kurias galimai ėmė globoti mafija (ką patvirtino ir priešpaskutinė švedų filmo Volunderis serija)... Paulauskas , kaip žinoim, sav o ex kgb komandą greičiausiai su savimi pasiėmė į Darbo partiją. Edward Lucasso interviu buvo atspausdintas anglų kalba Valstybės žiniose. Kodėl BNS nepateikė tai publikai? Gal ir BNS buvo pamokėta? Už tylėjimą? Juk Lukass'as nekalbėtų to, kas nėra įrodyta oficialiai. Uspaskichas galėtų jį paduoti į teismą. Nepaduos. Kaip atrodys mūsų valstybė vadovaujama tokio įtariamojo? kad ir neoficialiai? Pirmininkaujant ET. ?33. globalistinių patvorių analitikas..
(2012-11-26 01:22:18)
(84.15.185.131) Parašė:

Paaiškinsiu dar kai ką. Naftos kompanijos su joms tarnaujančiu Tarptautiniu Valiutos Fondu kelia etninius konfliktus, bet žmonėms paaiškinama, kad kovojama "už nepriklausomybę", demokratiją, kaip kad Pietų Sudane, o faktiškai tik dėl to, kad ten dideli naftos telkiniai. Ir dabar juos ekspluatuoja komunistinė Kinija? ar tik Kinijoj registruotos kompanijos, nes būtų keistas toks Kondolezos Rice rūpestis šia Commonwelsh šalimi. O per Šiaurės Sudaną turi eiti naftos vamzdžiai iki Raudonosios jūros uostų, vadinasi pelnu tenka dalintis ir Šiaurės Sudanui atitenka vos ne pusė. Sudane dėl "etninių konfliktų" mirė daugiau nei 200 000 žmonių, o keli milijonai buvo išvaryti iš gyvenamų vietų. Piliečiams tikros priežastys neatskleidžiamos. Čėčėnijoj žmonės miršta, nes čečėnai nori dalį Gazpromo pelno už vamzdžius, einančius per jų teritoriją. Bet Gazpromas pelnu dalintis nenori. Žmonėms tikros priežastys neatskleidžiamos. Lukošenka verčiamas,"vardan demokratijos", nes neperleidžia vamzdžių kontrolės Rusijos Gazpromui. O kokie čia Vakarų interesai? Ar jie padeda Putinui? Kas Vakaruose atstovavo Rusijos- Kinijos interesams? neokonai, neotrockistai, neoliberalai? Žmonėms tikrosios priežastys neatskleidžiamos... TVF, neskolindamas Baltarusijai jos pačios į TVF investuotų pinigų, irgi padeda Rusijai atgauti vamzdžių kontrolę, argi ne? Pociūnas žuvo, nes sužinojo kam iš tikrųjų yra "demokratijos skleidimo" pinigai skirti, ar ne taip ? .... Piliečiams tikrosios priežastys neatskleidžiamos... Dabar tai kad Lietuva turėjo savo naftą, bet pardavė, turėjo Mažeikių Naftą , bet pardavė Lenkams, o šie reikalauja ir Butingės terminalo, nes nenori su Lietuva pelnu dalintis, aiškėja tikrosios priežastys KODĖL LENKŲ SUINTERESUOTOS JĖGOS KELIA ETNINĮ KONFLIKTĄ SU LIETUVA - ar ne taip? ir kodėl taip netikėtai mirė Lubys, statantis savo terminalą? Nedidelė papidoma dozė kalio chlorido kokioj nors Druskininkų valgykloj - ir štai tau infarktas. Juk lenkai senai pretenduoja į Butingę. O Rusija į Lenkiją. Piliečiams tikrosios priežastys neatskleidžiamos... Tomaševskis gynė, ir labai aktyviai, Europos Parlamente buvusį Gaspromo darbuotoją V.Uspaskichą. Kodėl? Gal dabartinė Lenkijos vyriausybė, grubiai pašalinusi (?) Kačinskį su jį palaikančiu elitu, tapo Rusijos Commonwelth? Kai nevaldomai siautėja milžiniškos biznio kompanijos, Vyriausybėms bepaliekamas mokesčių surinkimo bankomato vaidmuo. Bet piliečiams akys muilinamos kaltinant viskuo vyriausybę, bet tikroji tiesa neatskleidžiama... Klausimas kodėl neatsiranda drąsių žurnalistų, kurie žmonėms, ypač lenkakalbiams, paaiškintų tikrasias Lenkijos - Lietuvos dirbtinai kuriamo konflikto priežastis? Gal tai supratę lenkakalbiai nebesileistų taip lengvai manipuliuojami tų mafijinių struktūrų, kurios, laimėjus JAV Obamai, metė visas savo pajėgas į Rytų Europą. Neotrockistai, - neokonai, neokairieji ir neoliberalai buvo apjungti sujungus, dvigubu agentu laikomo Kissinger, slaptasias tarnybas "kovai prieš terorizmą", o iš tikrųjų bendras globalistų priešas tėra visuomenė, kuri gali būti nepatenkinta globalistų kuriama naujaja pasaulio tvarka. Todėl nuo visuomenės viskas ir slepiama. O kas valdo Lenkiją? Manot Truska? Klystate, jei taip manote. Yra svarbesnių kardinolų. Sikorskis turi seserį, ištekėjusią už kito buvusio Lenkijos užsienio Ministro Adam Rotfeld'o. Švedijoj didelį Think - tanka valdžiusį, "holokausytą išgyvenusį" Lvove, buvusį atsakingu už Katynės "reikalų tvarkymą" . Iki Kačinskio žūties, žinoma. Dabar jau aišku, kad Kačinskis buvo susprogdintas, o atsakingas už Katynės reikalus tuo metu buvo paskirtas Sikorskio giminaitiis, berods sesers vyras A. Rotfeldas.32. Globalistinių patvorių analitikas..
(2012-11-26 00:42:00)
(84.15.185.131) Parašė:

pastabos teisingos. Bėda, kad žiniasklaida nepateikia teisingos info. Štai kad ir neteisingai vartojama "tautinių mažumų" sąvoka. Peržvelgiau Europos Sąjungos svetaines ir radau tokį dalyką: TAUTINĖMIS MAŽUMOMIS LAIKOMOS TIK TOS TAUTOS, KURIOS NETURI SAVO VALSTYBĖS. O tokia globotina tauta yra čigonai, t.y. romai. Tautos, įsimaišiusios į kitas tautas vadinamos tautinėmis bendruomenėmis. Taip pat radau dar vieną dalyką, dėl kurio didžiulė painiava kyla. Dauguma Rytų Europos piliečių, neturėdami pakankamos informacijos, , tokias (kegebistines?) priedangos organizacijas kaip COUNCIL OF EUROPA , prisidengusią ŽMOGAUS TEISĖMIS, priskiria Europos Sąjungos institucijom. Nieko bendro ji su Europos Sąjunga neturi. Apie tai įspėja ir ES svetainė. Ji skleidžia neotrockistinę ideologiją, prisidengusi ES simbolika, o iš tikrųjų tik sukelia piliečių nepasitenkinimą, jog Europos sąjunga eina prieš krikščioniškas vertybes. Europos sąjunga turi savo žmogaus teisių gynimo agentūras, kurios yra nuosaikios pamatinių žmogaus teisių gynimo agentūros, ypač griežtai baudžiančios už vaikų tvirkinimą ir neverčia aukštyn kojom visų kitų vertybių. Prisidengti panašiu pavadinimu į EUROPEAN COUNCIL ar COUNCIL OF EUROPEAN UNION, kalbėti jų vardu (išvertus į lietuvių kalba vis tiek bus EUROPOS TARYBA) naudoti Europos sąjungos atributiką ir priveisti savo padalinių visoje Europoje, išskyrus Baltarusiją, kuri neįsileido, šios RUSIJOS ir EUROPOS žydų kongreso globojamos organizacijos veikla būtų tapati tokiai apgaulei, t.į. būtų kone tas pats jei aš rašyčiau visokias nesąmones R.Pakso vardu. Tad ponai , BŪKITE BUDRŪS IR ATIDŪS. Council of Europa yra Prancūzijoje, ten kur ir Rusijos ir Europos Žydų kongresaso štabas. Žydų kongresas gali įtakoti įstatymus tik kaip nevyriausybinė organizacija. Tokių organizacijų ir mums reikia prikurti ir kalbėti jų vardu. Yra ir specialus purtalas Nevyriausybinių Organizacijų pasiūlymams. Praverstų parlamentarams paskaityti retkarčiais ir Žydų kongreso portalą ir pamatyt kaip laužiami iš piršto "statistiniai" duomenys. ir t.t. O kas gali įrodyti, kad po žydų kongreso priedanga nesislepia sena rusiška KGB o tiksliau NKVD? Geras būdas visus užčiaupti "antisemitizmu" ir daryk ką tik nori. Jei Paulauskas su Laurinkum pasakytų esą žydai, kas patikrintų? :)) Holokausto ideologijos priedangoje gtreičiausiai kgb okupavo neva su Hitleriu koloburavusias šalis - Vokietiją ir Austriją. Kitos atsipirkinėja pinigais, Švedija auksu. Sovietmečio metu Austriją valdęs žydų socialistas Kreycky išmokė Austrus mylėtii gėjus ir kitų gražių dalykų... O Dabar Autrija yra Tarptautinių oganizacijų tinklas. Čia šeimininkauja Rusijos ir Europos internacionalistai - neotrockistai. Nesenai Rusijos Prezidentas buvo atvykęs pasirašyt sutarties su nesenai įkurta THE INTERNACIONAL ANTI_CORUPTION ACADEMY. Tarsi Transpierence internacional antrininkę. Neva tvarkysiančia medijos korupciją. Austrijos žydai užsiima ir emigracijos skatinimu - INTERNACIONAL>> CENTER FOR MIGRATION POLICY DEVELOPMENT (ICHPD) Štai iš kur vyksta papildomi spaudimai Lietuvai kuo greičiau pasileisti. Darosi visiškai aišku, kad Rusija savo imperialistinius planus vykdo chazarų, vadinančių save žydais (aškenazai) prtiedangoje. Jau kiekvienas rusas greit pasivadins žydu, kaip nesenai pasivadino Medvedevas.... :)Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras