2020 m. sausio 20 d.

 

Izraelio žvalgybos nacionaliniai ypatumai

5
Paskelbta: 2012-08-16 15:30 Autorius: ekspertai.eu

Izraelio Valstybė (bibline prasme - Eretz Yisra'el, politologine - Medinat Yisra'el), paskelbusi nepriklausomybę 1948 metų gegužės 14 dieną, garsi ne tik turtinga istorija, gabiais žmonėmis, šventomis vietomis, nuostabia gamta, bet ir ypač ištobulintomis slaptosiomis tarnybomis. Manytume, jog tokį dėmesį žvalgybai lėmė Izraelyje susiklosčiusi sudėtinga etninė, religinė ir politinė situacija: vos 22 tūkstančių kvadratinių kilometrų ploto šalyje gyvena apie 7,5 milijono žmonių, iš kurių 75,4 procento yra žydų tautybės, 20,6 procento arabų, 4 procentai - kitų tautybių. Ir hebrajų (ivrito), ir arabų kalba yra oficialios valstybės kalbos. Be pagrindinių religijų - judaizmo, islamo ir krikščionybės – išpažinėjų, Izraelyje esama druzų, budistų, hinduistų, o Haifos mieste įsikūręs ir XIX a. sukurtos bahajų religijos administracinis centras.

Žvalgybos tarnybos Izraelyje

Be abejo, iš daugybės Izraelyje veikiančių žvalgybos tarnybų žinomiausia yra Mossadas (Ha Mossad le Modi'in ule Tafkidim Meyuhadim, "Žvalgybos ir specialiųjų operacijų institutas"), arba Institutas. Mossadas priklauso Izraelio žvalgybos bendrijai (IŽB).

Kitos pagrindinės IŽB narės yra:

Mossad Le'aliyah Bet, "Nelegalios imigracijos institutas". Tai Mossado pirmtakė, 1938 metais ypatingos nacių grėsmės akivaizdoje pradėjusi žydų gelbėjimą. Ši organizacija iš pradžių veikė Atėnuose, vėliau – Paryžiuje. Jos dėka į Izraelį laivais ir kitaip atgabenta apie 100 tūkstančių žydų. Žymiausia operacija - 1947 metais laivu "Exodus" nuo holokausto išgelbėti 4554 žydai.

Nativ, "Kelias", arba Lishkat Ha Kesher. Ši 1952-iais premjero Moshe Sharett įkurta organizacija taip pat rūpinosi saugiu žydų atgabenimu į Izraelį iš Rytų bloko Šaltojo karo metais.

Lekem. Iki 1986 metų egzistavusi organizacija Ha Lishka Le Kishrei Mada, "Mokslo santykių biuras".

Aman, Agaf Ha Modi'in. Tai karinė žvalgyba, kuriai priklauso ir Izraelio specialiosios pajėgos Sayeret Matkal. Aman - nepriklausoma karinė agentūra, kurioje tarnauja apie 7 tūkstančiai žvalgų.

Shin Bet, Shabak, Sherut Ha Bitahon Ha Klali, "Centrinė saugumo agentūra". Ši organizacija atsakinga už vidaus saugumą bei santykius su ginčytinomis teritorijomis.

IŽB taip pat priklauso: Izraelio policijos žvalgybos skyrius; Politikos tyrimų centras (Užsienio reikalų ministerijos žvalgybos padalinys); Pasienio policija (Magav; Izraelio policijos karinis padalinys); Izraelio gelbėjimo tarnybos (Magen David Adom, ZAKA ir kt.); Izraelio kalėjimų apsauga (Sherut Batei Ha Sohar, SHABAS); Knesseto apsauga (Mishmar Ha Knesset); 669-asis padalinys (Yechidat Hilu'z Vehapinu'i Behethes, "Karinių oro pajėgų gelbėjimo ir evakuacijos padalinys"; dar vadinamas "Katėmis", nes jo simbolis - žaliaakė katė; įsteigtas 1974 metais); Yamam (Yehidat Mishtartit Meuhedet; elitinis civilių antiteroristinis specialusis būrys, primenantis lietuviškąjį "Arą"; jame gali tarnauti 22-30 metų vyrai); Sayeret (dgs. sayarot, žvalgybos būrys; žymiausi žvalgybos būriai - Gadsar, Palhan, Palsar, Palnat, Yatah, Sayeret Matkal, Shayetet 13, Yehidat Shaldag, Sayeret Tzanhanim, Sayeret Yahalom, Duvdevano padalinys; tik Duvdevano ir Sayeret Matkal žvalgams leidžiama dėvėti uniformas be skiriamųjų ženklų); SIGINT tarnyba (Signals Intelligence - kriptanalizės, signalų rinkimo ir šifravimo, agentūra, JAV ir Jungtinės Karalystės bendro projekto "Echelon" analogas).

Būtų galima dar gana ilgai vardinti žymius žvalgybos būrius, priklausančius Izraelio kariuomenei. Visas žvalgybos tarnybas Izraelyje prižiūri Knesseto (Parlamento) Užsienio reikalų ir gynybos komiteto Žvalgybos ir slaptųjų tarnybų pakomitetis bei Nacionalinė saugumo taryba.

Mossado išskirtinumas

Nors visos žvalgybos tarnybos Izraelyje labai svarbios, Mossadui tenka didžiausias dėmesys.

Mossado motto - žodžiai iš Šventojo Rašto Patarlių knygos (kitaip - Saliamono knygos): "Kur nėra kam vadovauti, tauta žūva; saugumą laiduoja patarėjų gausumas" (Pat 11, 14; vertė Antanas Rubšys). Oficialiai skelbiama, kad Mossade dirba 1200 žmonių. Mossado vadovas (šiuo metu - Meiras Daganas) tiesiogiai atskaitingas Ministrui pirmininkui. Jei užsimanysite pavartyti Mossad puslapį, galite perskaityti apie šią organizaciją net keliomis kalbomis (ČIA). 

Tel Avive įsikūręs Mossad centrinis biuras - ne kariškių agentūra, nors visi arba beveik visi Mossado agentai yra tarnavę Izraelio kariuomenėje (Tzahal; Tzva Ha Hagana Le Yisra'el). Mossado agentas vadinamas katsa. Netoli Herzliya'os (šis šalia Tel Avivo esantis 84 tūkstančių žmonių miestukas pavadintas šiuolaikinio sionizmo tėvo Theodoro Herzlio garbei) įsikūrusi Mossado akademija Midrasha. Joje agentai mokomi trejus metus.

Vienas žymiausių katsų - Victoras Johnas Ostrovsky (g. 1949), parašęs knygas "Melo keliu" (1990) ir "Kita melo pusė" (1995), taip pat porą romanų, scenarijų. Knyga "Melo keliu", 1990-aisiais tapusi "New York Times" bestseleriu nr. 1, pasakoja apie išbandymus, kuriuos tenka patirti katsai, taip pat apie žydų pagalbininkus, padedančius Mossado agentams (sayan; dgs. sayanim), todėl esą pasaulyje vienu metu reikia vos 30-40 aktyvių Mossado agentų.

V. J. Ostrovsky rašo apie 1971-1985 metais Mossado vykdytas operacijas, tarp jų ir operaciją "Opera" (Mivtza Opera, Operation Babylon, Operation Ofra, Operacija "Sfinksas"). 1981-iais Prancūzijoje Mossadas užverbavo irakiečius branduolinės fizikos žinovus, kad surinktų žinių apie Irako branduolinį reaktorių Osirake arba Tammuze; 1981 metų birželio 7 dieną Izraelio kariniai lėktuvai subombardavo Osirako reaktorių.

Kiek nepavykusiu Mossad agentu galima būtų pavadinti Michaelą "Mike" Harari (g. 1927), kuris 1972 metais po Miuncheno skerdynių Norvegijoje nužudė nekaltą žmonų - marokietį padavėją Ahmedą Bouchiki (vietoje jo turėjo būti nužudytas "Juodojo rugsėjo" organizacijos narys Ali Hassanas Salameh; jis nužudytas Beirute 1979-iais). M. Harari pabėgo į Izraelį. Norvegija buvo iškėlusi jam bylą, tačiau 1999-ųjų sausį ji nutraukta "dėl įrodymų trūkumo". Apie šiuos įvykius 2005-iais Stevenas Spielbergas sukūrė filmą "Miunchenas".

M. Harari dalyvavo ir vienoje žymiausių Mossad operacijų "Netikėtas griaustinis", kai 1976-iais Entebbe tarptautiniame oro uoste Ugandoje buvo užgrobtas lėktuvas "Air France Flight 139", skridęs iš Tel Avivo. Operacija "Entebbe" ("Netikėtas griaustinis" arba "Yonatan") įvykdyta ankstų liepos 4-osios rytą. Jos metu nužudyti visi lėktuvo pagrobėjai, keturi įkaitai ir 45 Ugandos kareiviai, sužeisti penki Izraelio karininkai, žuvo Izraelio premjero Benjamino Netanyahu vyresnysis brolis pulkininkas leitenantas Yonatanas "Yoni" Netanyahu. Lėktuvą, kuriuo iš Atėnų į Paryžių skrido 248 keleivių ir 12 komandos narių, užgrobė grupuotė, kurią sudarė du palestiniečiai ir du vokiečiai. Lėktuvas nuskraidintas į Libiją, tada - į Ugandą. Tuometis Ugandos prezidentas Idi Aminas Dada (1925-2003) palaikė teroristus. Entebbe oro uoste 105 žmonės įkaitais laikyti savaitę. Sayeret Motkal pastangomis įkaitų drama baigėsi.

Mossad garsėja ir specialiu padaliniu Kidon ("Durklas"), kurio tikslas - žudymai, grobimai, psichologinis karas, sabotažas.

Mossadui nuo 2002 metų vadovauja Meiras Daganas (g. Meir Huberman, 1945, Novosibirske, Rusijoje). Jis - dešimtasis Mossad direktorius. Iki M. Dagano slaptajai tarnybai vadovavo: Reuvenas Shiloah (pirmasis direktorius); Reuven Zaslanski-Zaslani (1909-1959); Isseras Harelas (Isser Halperin, 1912-2003, g. Vitebske, dab. Baltarusija); Meiras Amitas (Meir Slutzki, 1921-2009); Zvi Zamiras (Zvicka Zarzevsky, g. 1925 Lenkijoje; jo personažas yra S. Spielbergo "Miunchene"); Yitzakas Hofi (g. 1927; vadovavo Entebbe operacijai); Nahumas Admoni (g. 1929; lenkų emigrantų sūnus); Shabtai Shavitas (g. 1939); Danny Yatomas (g. 1945); Efraimas Halevy (g. 1934 Jungtinėje Karalystėje).

Kaip matome, bent du Mossad vadovai buvo litvakai, t. y. iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės erdvės kilę žydai.

Karinė žvalgyba ir paslaptingieji 8200-ieji

Legendos pasakoja apie Mossado žygdarbius, tačiau be Izraelio specialųjų tarnybų bendradarbiavimo vargu ar jį visada būtų lydėjusi sėkmė. Prie jos nemažai prisidėjo ir karinė žvalgyba Aman (Agaf Ha Modi'in), įkurta 1950 metais. Šiai tarnybai dabar vadovauja Amosas Yadlinas (g. 1951). Įdomu tai, kad Aman vadovas privalo turėti karinį Aluf laipsnį (generolo majoro). Tai - aukščiausias karinis laipsnis Izraelio kariuomenėje. Aman žvalgai (Heil Ha Modi'in, Haman) vykdo ir žvalgybines, ir kontržvalgybines užduotis. Jiems padeda 8200-asis padalinys (Shmone Matayim; funkcijos primena amerikiečių NSA; 8200-ajam padaliniui vadovauja brigados generolas, kurio tapatybė įslaptinta), SIGINT, OSINT (Open Source Intelligence; atvirai renkamos informacijos žvalgai, dažnai apsimetantys žurnalistais; tuo rūpinasi Yehidat Hatzav, 8200-ųjų padalinys), kriptografijos specialistai.

Izraelio žurnalistas Ronenas Bergmanas (g. 1972), knygos "Slaptasis karas su Iranu" (2008) autorius, yra parašęs daktaro disertaciją apie Mossadą. Šis garsus apie slaptąsias tarnybas rašantis žurnalistas atskleidė, kad 1999-ųjų vasarį į 8200-ojo padalinio teritoriją pateko "Hezbollah" atsiųstas mobilusis telefonas, kuriame buvo bomba. Jai sprogus, sužeisti du 8200-ųjų karininkai.

Apie žydų žvalgus istorijas galima pasakoti ilgai. Ko vertas vien Šabtajaus Kalmanovičiaus gyvenimas (Shabattai Kalmanovich, 1947-2009) - šis žmogus buvo ir KGB, ir Mossado agentas. 1971 metais emigravęs į Izraelį, jis dirbo KGB, buvo demaskuotas ir 1988-iais nuteistas septyneriems metams kalėjimo (kalėjo penkerius).

1956 metų vasarį vienas Politbiuro narys Mossadui perdavė Nikitos Chruščiovo kalbą, kurioje buvo pasmerktas Josifas Stalinas. Mossadas netrukus šią kalbą persiuntė JAV, ir ji buvo paskelbta. Kilo didžiulis skandalas.

1984-1985 metais operacijos "Mozė" (Mivtza Moshe) metu iš Sudano ir Etiopijos Mossado agentai padėjo išgabenti į Izraelį tūkstančius žydų.

2009-ųjų vasarą pranešta, kad Baltijos jūra plaukęs Maltos laivas "Arctic Sea" dingo pakeliui iš Suomijos į Alžyrą. Laivas netikėtai atsirado prie Kabo Verdės. Spėta, kad Mossado agentai užgrobė laivą, kuriame buvo gabenamos nedraugiškų šalių raketos.

Žinoma, negalime nepaminėti ir bene svarbiausios visų laikų Izraelio saugumo operacijos - nacių nusikaltėlio, holokausto architekto Otto Adolfo Eichmanno (1906-1962) suėmimo. 1959 metais Mossadas ir Shin Bet surado ir 1960-iais Buenos Airėse suėmė O. A. Eichmanną, gyvenusį  Argentinoje Ricardo Clemento vardu. Jis atgabentas į Jeruzalę, kur buvo teisiamas. 1962 metų gegužės 31 dieną, likus porai minučių iki vidurnakčio, O. A. Eichmannas buvo pakartas Ramlos miestelio kalėjime. Prieš mirtį nacių budelis išgėrė apie pusę butelio raudono žydiško vyno. 1962 metų birželio 1 dieną O. A. Eichmanno pelenai išbarstyti virš Viduržemio jūros tarptautiniuose vandenyse. Filosofė Hannah Arendt (1906-1975) O. A. Eichmanną pavadino "banalaus blogio" atveju, turėdama galvoje, kad bet kuris žmogus, siekęs karjeros, kaip nacių budelis, galėjo tapti tokiu pat – tam nebūtina būti psichopatu.

[gallery order="DESC" columns="2" orderby="post_date"]

 

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
5. Špyga taukuota
(2012-08-22 19:59:27)
(78.60.124.94) Parašė:

Keista, kaip čia dar neapsireiškė žydų trolis guoga su savo grasinimais-"tas kas eina prieš žydus, susilauks sau liūdno galo"...4. Niekaip negaliu suprasti
(2012-08-20 10:24:31)
(78.63.22.245) Parašė:

kam ekspertai.eu prireikė girti žydų žudikus? Autorius, kaip mūsų šarlatanai-istorikai sakosi neperžengs visuotinai priimtų "tiesų", taip pat porina apie "holokaustą". Jis irgi yra tik "visuotinai brukamų tiesų" auka. Internete rusų kalba užtikau keletą knygų "holokausto" tema. Karas dėl "holokausto" vyksta tokiais pat metodais kaip Lietuvoe TIESOS su "teisėsauga". Jų pusėje jėga tai jų ir "tiesa". Spėju, kad autoriui turėtu užtekti proto atsakyti sau į klausymą - ar Hitleris, norėdamas išnaikinti žydus, nebūtu sugebėjęs to padaryti? Reikia niekada nepamiršti, kad žydai apipjaustyti aštuntoje dienoje po gimimo ir jiems atsivėrusios tik dvi apatinės čakros. Jie nėra pilnaverčiai žmonės. Nužudyti, apiplėšti gojų jiems ne nuodėmė, o nuopelnas. Žavėtis žydais yra labai niekingas užsiemimas, nes jie nežydus nelaiko žmonėmis. Jų "dievas" Jahvė (dievybės karikatūra, prieš kurią klaupiasi visi žydkrikščionys ir musummonai - abraominių tikėjimų avinai) "sukūrė" žmones-žydus ir gojus-gyvulius žmogaus pavydalu, kad būtu maloniau juos matyti patarnaujančius žydams. Tie, kurie sutinka būti, anot žydukų, gojais-gyvuliais, žavisi žydų "išmintimi, sugebėjimais", garbina "Jėzų Kristų" ir karikatūrą Jahvę. Tie, kurie turi dar supratimą apie GARBĘ, SĄŽINĘ, PAGARBĄ PROTĖVIAMS, SAVO ŽEMEI, SAVO DIEVAMS žydų machinacijomis, melais, nusikaltimais ir suktybėmis nesižavi. Tik šiuo metų jėga jų pusėje tad jų ir "tiesa". Bet ar taip bus amžinai? „Visose šalyse, kuriose žydai gausiai apsigyveno, jie sumažino moralinius standartus, komercijos sąžiningumą, izoliuoja save nuo visuomenės, nepasiduoda asimiliacijai. Jie išjuokia ir bando diskredituoti krikščionybę. Jie įsteigė valstybę valstybėje ir jiems oponuojant stengiasi mirtinai pasmaugti šalį finansiškai. Jeigu mes, Konstituciniu būdu, jų ne eliminuosim, tai jie mažiau nei per 200 metų užtvindys šalį, paims viršų, prarys šalį ir pakeis mūsų valdimo formą. Jeigu jūs jų neeliminuosit, tai mažiau nei po 200 metų mūsų palikuonys dirbs jų laukuose, kad aprūpintu juos viskuo, tuo tarpu žydai trins kankas skolindami pinigus už procentus. Aš jus įspėju, ponai, jeigu jūs neeliminuosit žydų visam laikui, jūsų vaikai prakeiks jus jūsų karstuose“. BENDŽAMINAS FRANKLINAS (1706 – 1790) JAV fizikas ir politinis veikėjas. Ištrauka iš jo kalbos svarstant JAV Konstituciją 1787 metais. Tai ar neteisus B.Franklinas?3. požiūris
(2012-08-19 13:25:33)
(213.164.112.161) Parašė:

Vieni vadinami teroristais, kiti - diversantais, treti juos įvardina kaip kovotojus, žvalgus. Bet savo esme jie visi yra vienodi. Tai žudymo mašinos. Ir nėra čia kuo žavėtis.2. ruta
(2012-08-18 10:15:59)
(78.62.25.16) Parašė:

Labai panasu i raudono maro imperija , tik truputi subtiliau ... Matomai vadovaujasi berods kraugerio stalino tezem - tikslas pateisina priemones , labai pavojingas modelis ...1. Cheronimo
(2012-08-17 23:22:40)
(212.122.69.18) Parašė:

Sakyčiau gan gražiai Mossad'as pateiktas :)Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras