2019 m. rugsėjo 19 d.

 

Europa, kurios ateitis – po marksizmo vėliava (II dalis)

25
Paskelbta: 2013-04-28 11:04 Autorius: Jėkabas Ziedaras | ekspertai.eu

Skelbiame antrąją dalį Australijoje gyvenančio latvio Jėkabo Ziedaro atviro laiško Latvijos Respublikos Seimui, kuriame jis išdėstė savo mintis dėl lyčių lygybės, gimstamumo mažėjimo ir ES ateities. Pirmąją dalį galite skaityti ČIA. Ekspertai.eu.

Herbertas Markuzė (1889–1979) penkiasdešimtaisiais atsakė į klausimą: „Kas vaidins proletariato vaidmenį ateinančioje revoliucijoje?“ Jo kandidatai: radikalus jaunimas, feministės, juodaodžiai militaristai, homoseksualai, atstumtieji, asocialai, trečiųjų pasaulio šalių revoliucionieriai, viso Vakarų pasaulio engiamųjų rūstieji balsai. Tai bus naujasis proletariatas, kuris padarys perversmą Vakarų kultūroje. Bet svarbiausia naujovė, kurią paskelbė Markuzė, buvo malonumo principo įtvirtinimas. Jei ankstesnės visuomenės buvo griaunamos žodžiais ir knygomis, Markuzė tikėjo, kad patys galingiausi ginklai yra seksas ir narkotikai. Jo valanda išmušė, kai koledžus perpildė milijonai jaunų amerikiečių, gimusių po Antrojo pasaulinio karo staigiai padidėjus gimstamumui (angl. baby boom), kurie augo prabangoje ir vargo nematė. „Make love, not war“ buvo populiariausias Markuzės šūkis. Naujagimių sprogimo karta (angl. „baby boomer“) Markūzės idėjas priėmė išskėstom rankom, jo knygos buvo tiesiog ryjamos. 1968-aisiais Paryžiuje studentų protestų metu ant plakatų buvo užrašyta „Marksas, Mao, Markuzė“. Markuzė reikalavo „išlaisvinančio pakantumo“, kas reiškė nepakantumą dešiniųjų judėjimams ir pakantumą kairiesiems. Tai paaiškina faktą, kodėl dešinieji nepaliaujamai pliekiami už nuodėmes, kurios kairiesiems seniai yra atleistos. Markuzė nebeslėpė savo ketinimų: „Galima tiesiai kalbėti apie kultūros revoliuciją, nes protestas yra nukreiptas prieš visą kultūros instituciją... ir ką turime pradėti, tai griauti sistemą.“ O tai yra ne kas kita, kaip valstybių santvarkos griovimas.

Erikas Fromas (1900–1980) argumentavo, kad lyčių skirtumai nėra esminiai, kad tai yra Vakarų kultūros įsivaizdavimas. Fromas tapo feministinio judėjimo tėvu. O Adornas patriarchalinę šeimą laikė fašizmo lopšiu. Kad nukirstų galvą šeimos tėvui, Frankfurto mokykla iškėlė matriarchatą, kai šeimą valdo motina, ir „androgenijos teoriją“, kai vyrų ir moterų vaidmenis galima sukeisti. Derėtų prisiminti, kad jau Lukačo šeimos sunaikinimo idėja buvo vaikų ir moterų ištvirkimo skatinimas. Frankfurto mokykla taip pat priėmė idėją, kad šeimos sunaikinimo būdas yra revoliucinė sekso politika ir ankstyvas lytinis auklėjimas. Feministinės organizacijos be perstojo žeminamai ir niekinamai kalbėjo apie šeimos reikšmę amerikiečių visuomenėje. Milijonui moterų patiko Markuzės malonumo principas ir jos atsisakė santuokos ir giminės pratęsimo pareigos. Tokiu būdu Markuzės kultūrinis marksizmas pasiektų tai, ko nesugebėjo pasiekti sovietiniai marksistai, – sugriautų JAV valstybę ir Vakarų civilizaciją.

Štai tokia yra 2002 m. išleistos Buchanano knygos „Vakarų mirtis“ apžvalga. Joje išdėstytos buvusių komunistų partijos narių rekomendacijos, kaip užimti valdžią visose Vakarų Europos valstybėse, manipuliuojant tų valstybių žmonių protais ir griaunant senąsias vertybes. Jie save vadina kultūriniais marksistais. Tai sutrumpintas pavadinimas. Visas šių žmonių grupės pavadinimas yra Frankfurto mokyklos Vakarų krikščioniškosios kultūros sunaikinimo marksistai (FMVKKSM). Kaip matome, visa jų veikla nukreipta viena linkme: planuoti valdžios perėmimą (PVP). Buchananas pabrėžia, kad jų programą įmanoma įgyvendinti tik vykdant terorą. Jie – FMVKKSM – yra teroristai, kaip kad „Al Kaida“ („Al-Qaeda“), tik vieni sprogdina žmonių kūnus, kiti – smegenis.

1960–1970-aisiais Frankfurto mokyklos naujoji ideologija (PVP) buvo perkelta į Europą. Naujosios ideologijos kūrėjai (FMVKKSM) paliko JAV, o kas ir kaip nuveikė ideologijos perkėlimo darbus, galime paskaityti profesoriaus P. E. Gotfrido knygoje „Keista marksizmo mirtis: Europos kairieji naujajame amžiuje“ (Paul E. Gottfried. The strange Death of Marxism: The European Left in the New Millennium). Ten smulkiai aprašoma, kaip po Antrojo pasaulinio karo JAV okupacinės armijos socialiniai inžinieriai pritaikė FMVKKSM teorijas ir programas (PVP) vokiečių kultūrai sunaikinti. Visi pamąstymai, kad vokiečiai galėjo turėti istoriją ar kultūrą, Rytų Vokietijoje buvo laikomi pavojingu keliu į nacizmą. Drauge su amerikiečių popkultūra ši FMVKKSM ideologija (PVP) užliejo senąjį kontinentą ir visiškai sunaikino tradicinės Europos kultūros ir moralės standartus.

Kyla klausimas, kaip šie reiškiniai susiję su Latvija, latviais ar latvių kultūra? Latvijai atgavus nepriklausomybę 1991 metais, narystė ES tapo strateginiu Latvijos uždaviniu, kad būtų užtikrintas stabilumas, saugumas ir valstybės vystymasis, taip pat Latvijos sugrįžimas į demokratinių Europos valstybių būrį. Tuojau lyg grybai po lietaus Latvijoje ėmė rastis įvairios keistos bendrijos, organizacijos ir tinklapiai. Į akis krito tai, kad jų retorika buvo labai panaši į Patriko J. Buchanano knygoje aprašytą Frankfurto mokyklos kultūrinių marksistų retoriką. Susidarė įspūdis, kad jie (jos) tiesiog pelnėsi iš svetimos ideologijos klišių atrajojimo. Tinklapyje politika.lv buvo paskelbtas Tanios Lacės ir Marutos Prankos tyrimas „Lyčių lygybės principo įgyvendinimas Latvijos savivaldybėse“. „Lyčių lygybės principas“ Latvijoje buvo naujas terminas. Autorės nepaaiškino šio principo definicijos. Skaitant tekstą susidarė įspūdis, kad pačios autorės nelabai suvokė, ką reiškia „lyčių lygybės principas“. Kitur tame pačiame portale viena tarptautinės teisės specialistė, rašydama apie Latvijos Respublikos įstatymų leidybos pritaikymą prie ES reikalavimų, susidūrė su terminu „lyčių lygybė“, kuris jai buvo naujas. Ji šį terminą suprato kaip vienodo dydžio atlyginimą vyrams ir moterims už tą patį darbą, vienodas vyrų ir moterų teises į darbą ir pan. Tikriausiai lygiai taip manė ir tuometinis Premjeras Einaras Repšė, kai turėjo pasirašyti dokumentą dėl „lyčių lygybės principo“ įvedimo Latvijoje. Regis, visi šie žmonės galvojo, kad „lyčių lygybės principas“ reiškia vienodas vyrų ir moterų teises, ką jau ir taip garantavo Latvijos Respublikos Konstitucija, todėl nieko nauja lyg ir nebuvo įtraukta.

Pagal Latvijos Respublikos Konstitucijos 91 punktą visi žmonės Latvijoje yra lygūs prieš įstatymą ir teismą. Žmogaus teisės įgyvendinamos be jokios diskriminacijos. Tai reiškia, kad Latvijos Respublikos Konstitucijoje kiekvienam žmogui kaip individui yra garantuotos žmogaus teisės. Patrikas J. Buchananas knygoje „Vakarų mirtis“ rašo, kad JAV nepriklausomybės deklaruotojo Tomo Džefersono idėja buvusi ta, kad visi žmonės yra vienodai sukurti. Tai reiškia, kad Kūrėjas kiekvienam suteikė vienodas teises į gyvybę, laisvę, nuosavybę ir visi yra lygūs prieš įstatymą, bet kiekvienas turi skirtingų gabumų ir kiekvienas turi teisę juos įgyvendinti. Latvijos Respublikos Konstitucija remiasi šia idėja. Mes visi žinome, kad Latvijoje jokios vyrų ir moterų diskriminacijos (kaip ir religinės, tautinės ir rasinės diskriminacijos) nėra nuo Konstitucijos patvirtinimo 1922 metais. Jei Latvijoje jau egzistuoja moterų ir vyrų lygiateisiškumas, tai kodėl įvesta „lyčių lygybė“?

Kas iš tiesų yra „lyčių lygybė“? Kaip jau buvo minėta, „lyčių lygybė“ buvo įtraukta į įstojimo į ES sąlygas, tokiu būdu ji buvo primesta. Tai ateina iš užsienio ir neša idėjas, kurios prieštarauja Latvijos Respublikos Konstitucijai. Tai išplito po visas vyriausybės įstaigas ir joms diktuoja savo sąlygas. Iš viso to darytina išvada, kad „lyčių lygybės principas“ yra politinio pobūdžio struktūra, kurios tikslas sugriauti veikiančią valstybės santvarką. Lyčių lygybės programa originalo kalba yra „gender equality“; liet. „lyčių vienodumas“. Pagal Buchanano knygą, kultūrinis marksistas Erikas Fromas teigė, kad lyčių skirtumai nėra esminiai, tai tik Vakarų kultūros įsivaizdavimas. Neomarksistai skelbia ir „androgenijos teoriją“, kai vyrų ir moterų vaidmenys sukeičiami. Prie šio požiūrio prisijungė ir Latvijos gerovės ministerija, kadangi jos tinklalapyje skelbiamame aiškinamajame žodyne skaitome: „Neatsižvelgiant į biologinius skirtumus visuose lygmenyse, panašumų vyro ir moters kūnuose yra daugiau nei skirtumų.“ Iš to darytina išvada, kad Gerovės ministerija dirba FMVKKSM labui, kad įgyvendintų PVP – svetimos valdžios įvedimą Latvijoje. Tokią išvadą patvirtina GM veiksmai. Išdrįsiu paminėti keletą pavyzdžių. Latvijoje gimstamumo lygis yra kritiškai žemas. Viena žymi Latvijos lyčių lygybės klausimų specialistė viešai yra pasakiusi: „Nors demografiniu požiūriu valstybė balansuoja ant taip vadinamos raudonos linijos, Gerovės ministerija neketina pradėti gimstamumo skatinimo propagandos tautos išsaugojimo labui“. Ar įmanomas dar aiškesnis patvirtinimas, kad valstybė išduodama? Lyčių lygybės principo įgyvendinimas vyksta terorizuojant. Apie terorizmui prilygintiną spaudimą į darbą priimti nereikalingus žmones jau skelbė spaudoje Savivaldybių sąjunga. Terorizmu prieš ikimokyklinio amžiaus vaikus galima laikyti Šiaurės ministrų tarybos primestas knygeles, kuriose žaidimų pobūdis nusakomas pagal lytinius organus, bei darželių auklėtojams primestą metodiką, kaip terorizuoti vaikus. Manipuliavimą vaikų mentalitetu juk rekomenduoja bemaž kiekvienas Buchanano knygoje paminėtas FMVKKSM atstovas, o apie Latviją Lietuvos spauda rašo: „Kaimynų vaikus jau perkeičia į belytes būtybes.“

Europa, kurios ateitis – po marksizmo vėliava (I dalis)
Europa, kurios ateitis - po marksizmo vėliava (III dalis)

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
25. Ǒ
(2013-04-29 23:08:49)
(78.63.224.64) Parašė:

Ponas Ziedaras paskutiniame II dalies sakinyje rašo: "[...] apie Latviją Lietuvos spauda rašo: „Kaimynų vaikus jau perkeičia į belytes būtybes.“ Deja, tokio straipsnio Lietuvos spaudoje neaptikau. Net tarp Komjaunimo tiesos publikacijų tokio nėra. Ir apskritai, susidaro įspūdis, kad ponas Ziedaras bando kažkokią problemą išlaužti iš piršto. Nustatyta, jog labiausiai gimstamumą kelia ne lyčių nevienodumas, kaip autorius bando nupiešti, bet ilgalaikis finansinis stabilumas. Ir nereikia mūsų bauginti visokiais baubais fromais ir adornais. Ne tie laikai. p.s. Norėčiau ekspertai.eu paprašyti nebespausdint III-ios dalies.24. Ona 3
(2013-04-29 22:40:37)
(82.135.200.74) Parašė:

Adorno mintis sunku suprasti. Tekstai sunkiai skaitomi. Zodis "revoliucija" vartojamas daugiau simboliskai. As nemanau, kad jis turejo kazkokia konkrecia vizija, kaip "revoliucija" turetu vykti...Jokios specialios programos nebuvo. Jo tikslas buvo issklaidyti tikroves mita, kritiskai klausti, is pagrindu analizuoti. Su juo atsirado studentu judejimas, kurie protestavo pries buka informacijos kalima universitetuose, Adornas piktinosi mokslo pavirsutiniskumu, sieke, kad jo studentai giliai mastytu ir t.t. Apskritai - moteru emancipacijos istakos yra USA, moterys paeme pavyzdi is sukilusios darbininku klases 19 a. pabaigoje...ir pradejo kovoti uz savo teises... Dar problema yra ir ta, kad moteru judejimas yra laaabai heterogeniskas ir, priklausomai nuo saliu, siekia absoliuciai skirtingu tikslu: pvz Vakaruose moterys kovoja kad galetu tapti vadovemis ar del daugiau vietu parlamentuose, o pvz Indijoje - kad nebutu prievartaujamos gatveje...Ir del to kaltinti Adorna?!!!23. Ona 2
(2013-04-29 22:37:34)
(82.135.200.74) Parašė:

Lyciu lygybe Vakaruose dazniausiai yra tik formali. O jis teigia, kad Latvijoje jei yra formaliai nustatyta lyciu lygybe, tai jau automatiskai yra uztikrinamos moteru teises! Nesivargina pasigilinti kokia yra realybe. Ir ne tik LV, bet ir Vakaruose, kad ir DE! Va kad ir Delfy straipsnis: "Reikalavimai moterims darbe: gerai atrodyti ir netureti vaiku". Labai antimarksistiska, sakyciau! Gerai - o kaip su bedarbyste, emigracija, korupcija? Neegzistuojancios problemos? O kodel Skandinavijoje, kur yra auksciausias lyciu lygybes lygis, gimstamumas yra pakankamai didelis? Cia siaip pamastymui. Svarbiausias dalykas: Adorno mintis reikia suvokti kaip filosofija, o ne kazkokia politine programa. Jis buvo toks kritiskas, kad net bjaurejosi dziazu, nes laike si muzikos stiliu masine kultura. O dabar dziazas laikomas auksto lygio menu, issilavinusiu zmoniu muzika. Taigi vel tampa aisku, kaip viskas reliatyvu laiko ir kulturos kaitos atzvilgiu. Esme ta, kad Adornas buvo kritikas. Jo pagrindinis veikalas yra "Negatyvioji dialektika", tai yra tam tikra filosofija, kuri remiasi neigimu, atmetimu. Ja sunku skaityti, suvokti, bet esme tokia kad individo tikrasis pasaulio suvokimas prasideda tik atmetus ir paneigus (tikrove). Mazdaug taip. Jis kritikavo masine kulturos industrija, televizija, mikimauzus ir t.t. Nebutina aklai sekti sia filosofija, bet karo metu ir apskritai 20 a. pradzioj ji turejo didele reiksme! Be to, jis niekada nieko konkreciai nerase apie moteru emancipacija!!! Jis pats to nesuvokdamas, kaip ir praktiskai visi vyrai filosofai ignoravo moteris-mastytojas, filosofes. Tai kad patriarchaline seima yra "fasizmo lopsys", yra kazkoks isvedziojimas. Jis teige, kad fasizmas yra ekstremaliausia kapitalizmo forma, t.y., pati desiniausia politine pakraipa. Paziurekim kas dedasi Rusijoj, ka veikia Putinas? kuo jis is principo skiriasi nuo radikaliu desiniuju??? O kas vyksta arabu salyse, kur viespatauja patriarchatas?22. Ona
(2013-04-29 22:34:57)
(82.135.200.74) Parašė:

Labai padrikas straipsnis, sunku suvokti ka autorius nori pasakyti. Adorno ir Lukaco mintys grubiai ir neleistinai isimtos is konteksto, plius iskraipytos. Labai daug giliu ir protingu Adorno minciu apskritai nepamineta. holokaustas ir jo reiksme Vokietijoje ir Europoje nepamineti ne vienu zodziu. Adornas rase nes jis buvo sukrestas holokausto ir klause viesai - kokioje visuomeneje 20 a. pradzioj galejo vykti holokaustas ir ka daryti su visuomene, ir ypac vaikais, kad tai niekada nepasikartotu. Nes vokieciai maskavo savo darbelius ir ejo kaip avinu banda paskui Hitleri, o Adornas tai labai kruopsciai analizavo - kodel ir kaip. Po Frankfurto mokyklos prasidejo hipiu judejimas Vokietijoje, kas leme vertybiu pasikeitima. Tas pats su feminizmu. Kontraceptikai ir t.t. atsirado. Taip, visa tai buvo pries tradicijas, kapitalizma, patriarchata ir t.t. Bet pamastykim placiau: o kas butu, jei viso sito kairiuju judejimo nebutu buve? kaip su demokratija? menu? kultura? o mano pagrindine mintis butu, kad konkreciai hipiu judejimas ar feminizmas nera kazkokios "teisingos" filosofijos, o tiesiog reikalingi tam, kad vystytusi visuomene ir kad individai visuomeneje turetu sansa kritiskai mastyti, atsirinkti. nes kur nera susipriesinusiu kulturiniu jegu, ten nera ir vystymosi. ivairios kulturines pakraipos yra kaip pacios kulturos motoras. butent ju tarpusavio saveika yra labai svarbi issivysciusioje visuomeneje! del gimstamumo: cia visaip galima isvartyti: jei kiekviena moteris gimdytu po 4 ir daugiau vaiku, tai sumezetu smarkiai bendras vidaus produktas. reiketu keisti visa socialine ir gal net svietimo sistema (nes juk matyt norima kad moterys namie sedetu, tai kam darzeliai reikalingi?) O siuolaikiniam patriarchatui tai oi kaip nenaudinga! Nes vaikus tai islaikyti reikia. va ir priestaravimas gaunasi. antra: o kas ta "lyciu lygybe"? apie ka mes cia kalbam - apie lygias teises gauti issilavinima ir uzdirbti vienodus pinigus, apie socialines garantijas auginant vaikus, ar apie agresyviu lesbieciu/homoseksualu judejima? cia siaip pamastymui. noriu pasakyti, kad vartojant miglotas/ nieko nesakancias savokas neimanoma argumentuoti! is pradziu reikia nustatyti tikslia lyciu lygybes definicija. cia galima dar giliau kapstyti...faktas yra tas, kad zmones kuria seimas ir gimdo vaikus, kai tam yra visuomeneje sukurtos salygos, nesvarbu ar tai kapitalizmas ar kas. taip, vakaruose zmones mazai gimdo, o kodel? todel kad pinigai, kapitalas (taip pat ir kulturinis kapitalas, issilavinimas, menas), ekonominis aspektas bei individo laisve yra svarbesni, nei "tradicine didele seima". visas aparatas, sistema taip sukurti, kad vakaruose nepatogu auginti daug vaiku. vel gaunasi priestaravimas, nes pati kapitalizmo ideja nesiderina su dideliu gimstamumu, nes gimstamumas yra nenaudingas kapitalo didinimui. ir taip toliau ir taip toliau... dar tau klausimas: va pvz zydu ortodoksai. atrodo, Dievo isrinktoji tauta su tobula sistema pagal sito straipsnio logika (seimos vertybes, moters padetis, patriarchatas, ekonomika). zmones kalba, kad jie valdo pasauli. tai kaip cia gaunasi su tuo "fasizmu"??? pries ka jis buvo nukreiptas?21. et to ek
(2013-04-29 17:54:07)
(84.15.180.179) Parašė:

Štai jums ištraukėlė apie minėtą knygą iš brusselsjournal.com:................................ Gottfried’s latest book The Strange Death of Marxism: The European Left in the New Millennium and that is its title, which does not really fit the book. Prof. Gottfried describes how Marxism as an economic theory has lost its appeal, even among the Left, since the Second World War. Today’s leftists no longer advocate nationalization of the economy and anti-capitalist theories. In fact, they hardly care about economics at all, but focus on changing the moral and cultural foundations of Western society. This shift, Gottfried points out, originated with the so-called Frankfurt School, a group of originally German Marxist philosophers who settled in the United States in the 1930s, where they came to dominate liberal thinking, not so much by advocating anti-capitalist economic reform but rather by propagating social engineering................................................................................ Their ideas returned to Europe after WWII, together with the wave of American pop culture swamping the Old Continent, and have thoroughly destroyed traditional European culture and morality. In this way Europe’s post-war infatuation with America has been its undoing. The “incentive to social engineering,” says Gottfried, “has gone from the Old to the New World and then back again and in the process altered Europe even more dramatically than us.”20. et to ek
(2013-04-29 17:44:12)
(84.15.180.179) Parašė:

jei studijavot socialogiją, tai su jumis viskas aišku:) juk neturite jokių kontrargumentų dėl Frankfurto mokyklos, jei ką...19. Ek
(2013-04-29 14:25:53)
(188.69.225.99) Parašė:

Ziauriai tendencingas rasinys. Manau, kad desinieji neturetu taip subanalinti istorijos. Istorijos ismanymas, o ne jos suvulgarinimas, turetu buti desiniuju ginklas. Galima kritikuoti klasiu kovos ideologija, bet paversti ja tiesiog seimu destrukcija reiskia tiesiog neismanyti Europos istorijos ir kulturos. Seimos institucija silpnejo ne del marksistu samokslo, o del daugelio priezasciu: individualizacijos, industrializacijos, miestu augimo, skurdo, karu, kintaciu darbo salygu bei uzimtumo ir t.t. Tai kas pasakyta apie Frankfurto mokykla isvis yra zemiau kritikos lygio. Is serijos - jeigu Adomenas yra vedes antra karta, Tai katalikybe yra amorali.. Juokinga.18. et to ek
(2013-04-29 13:26:22)
(84.15.181.210) Parašė:

pats tamsta juokingas. Daugiau skaitykite Neokairės rašinius. Ypač Nidos Vasiliauskaitės, K.Klimkos ir t.t.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras