2020 m. vasario 24 d.

 

Degradavusios teisėsaugos pertvarkai būtinos esminės Konstitucijos pataisos

37
Paskelbta: 2012-08-15 19:38 Autorius: Prof. Vladas Vilimas, Lietuvos Sąjūdžio tarybos narys, Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto narys

Pagrindinis esamos nomenklatūrinės valdžios ramstis - mūsų teisėsauga, nepasiduodanti jokioms esminėms pertvarkoms.

Iki šiol dalį Seimo narių, Vyriausybę, bet ne Lietuvos piliečius, tenkino pagal praėjusio šimtmečio vidurio totalitarinių valstybių pavyzdį sukurta teismų sistema. Taip Lietuvos visuomenė beveik du dešimtmečius buvo priversta tenkintis jų paslaugomis. Šiuo metu turime ne teisinę, ne demokratinę, bet teisminę valstybę, kurioje teismų sistema pasitiki ne daugiau kaip 15 procentų piliečių.

Be teisinės sistemos pertvarkos vis giliau grimsime į bedugnę. Būtina išsivaduoti iš sovietinių teisininkų uždėto apynasrio visuomenei, o tai įmanoma tik atliekant esmines Konstitucijos pataisas.

Pertvarkant teisėsaugą konstituciniu lygiu, turėtų būti sprendžiama:

- ypatingojo prokuroro institucijos įkūrimas;

- visuomenės atstovų – tarėjų korpuso formavimas teismuose;

- teisėjų korpuso formavimas;

- teismų administravimas;

- senaties termino, nagrinėjant bylas, nustatymas.

Norint šiuos klausimus išspręsti, būtini Konstitucijos VIII ir IX skirsnių pakeitimai.

Vykdant teisėsaugos reformą tikslinga pasinaudoti Estijos patirtimi. „Eurobarometro“ duomenimis, 2009 metais Estijoje teismais pasitikėjo 52 procentai (tai viršija ES vidurkį), o Lietuvoje – vos 15 procentų (pasitikėjimas mažiausias ES ir apskritai demokratinių valstybių tarpe).

Pertvarkant teismų sistemą Estijos pavyzdžiu, tektų atlikti šiuos Konstitucijos pakeitimus:

1. Įgaliojimus vykdyti aukščiausios instancijos teismo funkcijas ir peržiūrėti teismų sprendimus konstitucinės teisės požiūriu perduoti Aukščiausiajam Teismui;

2.  VIII Konstitucijos skirsnį skirti Teisingumo (teisės) kanclerio institucijai. Kancleris nustato, ar koks nors įstatymų leidėjo, vykdomosios ar vietos valdžios institucijos priimtas įstatymas ar teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai ar įstatymams. Jei nustatomas prieštaravimas, Teisingumo kancleris teisės aktą priėmusiai institucijai teikia pasiūlymą jį per 20 dienų ištaisyti. Jei per nustatytą laiką prieštaravimas nepašalinamas - teikia pasiūlymą Aukščiausiajam Teismui pripažinti teisės aktą negaliojančiu. Kiekvienas pilietis turi teisę kreiptis į Teisingumo kanclerį raštu arba žodžiu, reikalaudamas patikrinti įstatymo atitikimą Konstitucijai. Taip visuomenė įtraukiama į valstybės valdymą.

Mūsų atveju Teisingumo kanclerio veiklos sritis apimtų ir ypatingojo prokuroro funkcijas.

3.  IX Konstitucijos skirsnį „Teismas“ koreguoti, atsisakant:

- Apeliacinio Teismo ir pereiti prie trijų pakopų teismų, t. y. Apeliacinio Teismo funkcijas pavesti apygardų teismams ir Aukščiausiajam Teismui (taip yra Estijoje ir Latvijoje);

- Vyriausiojo Administracinio Teismo. Administracinių teismų funkcijas pavesti pirmos instancijos įsteigtiems administraciniams teismams, apeliacija administraciniuose teismuose - apygardų administraciniai teismai (taip yra Estijoje ir Latvijoje).

Taip pat būtina:

- Konstituciniu lygiu įteisinti teismo tarėjo instituciją (institucijos formavimo principus nustatyti įstatymu).

- Konstituciniu lygiu įteisinti teisėjų renkamumą (teisėjų rinkimo taisykles nustatyti įstatymu). Svarbus motyvas – tai, kad Lietuvoje nebuvo įvykdyta liustracija, kuri būtų palietusi dalį teisėjų (Estijos pavyzdys).

- Teismų administravimą pavesti organizuoti Teisingumo ministerijai, kaip tai daroma Estijoje, Latvijoje, Danijoje, Suomijoje.

Senaties termino, nagrinėjant bylas, nustatymas turi būti apibrėžtas įstatymu, kuriame iš senaties termino pašalinamas bylos nagrinėjimo laikotarpis. Be tokio pakeitimo įstatymas yra korupcinis.

Kalbant apie teisėsaugos reformą visada iškyla lėšų klausimas. Tai ypač akcentuoja profesorius Egidijus Kūris, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas. Savo straipsnyje „Tarėjai“ ("Veidas", 2009-08) jis teigia: „jei aiškinama, esą naujovės sąnaudų “pateikti neįmanoma“, siūlymo vieta šiukšliadėžėje“.

Atsižvelgdamas į profesoriaus nuomonę ir manydamas, kad be diskusijų, kurių garbūs teisininkai paprastai vengia, siūlymo nevalia mesti į šiukšiadėžę, pateikiu preliminarią viziją, kokiomis lėšomis galima disponuoti, vykdant teismų reformą.

2012 metais iš valstybės biudžeto skirta:

     -  Konstituciniam  teismui – 4,781 milijono litų;

     -  Apeliaciniam  teismui – 8,673 milijono litų;

     -  Vyriausiajam administraciniam teismui – 5,503 milijono litų;

     -  Nacionalinei teismų administracijai – 20,826 milijono litų.

Kaip matome, sumos gana solidžios. Pertvarkant teismų sistemą, šios lėšos turėtų būti perskirstytos taip, kad įvedus Teisingumo kanclerio ir teismo tarėjų institucijas, kurioms reikėtų apie  10 - 12 milijono litų, būtų galima apsieiti be papildomų išlaidų. Šiuo metu kandidatų į teisėjus pasirinkimas daugiau negu pakankamas.     

Visas šias nuostatas įmanoma įgyvendinti tik naujai išrinktam Seimui glaudžiai bendradarbiaujant su visuomene. Seime susidaręs branduolys turėtų inicijuoti Konstitucijos pataisų įstatymo projektą pagal aukščiau teikiamas nuostatas. Sukaupti duomenys leidžia šį projektą rengti jau dabar.

Konstitucijos pataisų įstatymą būtina priimti tik referendumu, kurį galėtų inicijuoti Seimas. Šiuo atveju nereikėtų rinkti 300 tūkstančių piliečių parašų, nors pasiruošimas parašų rinkimui vyksta jau dabar, t. y. įsteigta iniciatyvinė grupė, kuri bus registruojama VRK, tik kai užsiregistruos pakankamas parašų rinkėjų skaičius.

Jei Konstitucijos pataisas bandytų atlikti Seimas, vadovaudamasis Konstitucijos 148 straipsniu, tai rezultatų neduotų net ir sėkmės atveju, nes Seimo sprendimas būtų apskųstas Europos Komisijai kaip pažeidžiantis teismų nepriklausomumą (Vengrijos pavyzdys). Juk pertvarka paliestų tokias susiformavusias struktūras, kaip Konstitucinis, Apeliacinis ir Vyriausiasis administracinis teismai bei Nacionalinė teismų administracija. Čia susikoncentravę daugiausia buvusieji sovietiniai teisininkai. Žinoma, ir atlyginimai čia solidžiausi.

Europos Komisijai tik referendumas būtų  pakankamas argumentas atmesti skundus dėl priimtų Konstitucijos pataisų.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
37. Batvinis . Kreipimasis į 'DK' branduolį.
(2012-08-29 14:03:37)
(78.58.104.140) Parašė:

Kreipiuosi, norėdamas tik gero 'DK', kol dar yra laiko, kol galima dar kažką pakeisti Jūsų mąstyme, atitaisyti padarytas klaidas (mano nuomone). Kreipiuosi į gerb.Neringą, į gerb.Audronę bei Eksprtus.eu (kurių nepažistu asmeniškai, bet kuriuos taip pat gerbiu- į Audrių ir Rolandą). Ar nedarote, nekartojate tas pačias klaidas, kaip kad buvęs prezidentas kad darė? Ar BŪTINI 'pasižymėję' asmenys sąraše, kaip kad ir J.Ramonas (jei apie tą patį eina kalba), sisteminis, tebelakstantis perbėgėlis, pasižymėjęs ne tik savo darbais (kad ir dėl kapinių-rodyto reportažo), bet ir balsuodamas seime, kaip reikėdavo CHUNTAI. Tai tik vienas (bet ne vienintelis) iš Jūsų sąrašo. Nors ir šaukšto deguto užtenka medui statinėje pagadinti. Juk tokiais asmenimis Jūs atbaidote potencialius, bet dar abejojančius SAVO rinkėjus. Negi to nesuprantate? Kaip Paksas su įvairiomis Lolašvili SAVO laiku. O jūs net patikslinę sąrašą, vietoj atsisakymo tokių paslaugų, J.Ramoną net iš 25 vietos pakeliate į 23 ! Ar tai padarėte (matomai, ir ateity darysite) sąmoningai, ar kažkas įtakojo? Vadinasi, turėsite problemų su branduolio komanda, kaip ir Paksas nesugebėjo suformuoti savosios. Ir nepasitikėkite per daug savimi, kaip SAVO laiku buv. prezidentas. Nenoriu būti blogas pranašas, BET MELUOTI NEGALIU, kaip ir nepelnytų ditirambų giedoti. Tą atliks išvertskūriai, kurie pirmieji jus išduos, kaip Paksą. Tai ar yra panašumų? Mano nuomone, pakankamai, kad susirūpintum, bet NUOŠIRDŽIAI. IR TIKIU, jog mano kartūs, bet atviri, žodžiai privers jus bent susimąstyti. Pagarbiai. Batvinis.36. Manau,
(2012-08-29 10:31:15)
(78.57.207.25) Parašė:

jog minėtus pasiūlymus gali įgyvendinti tik DK partija.35. Batvinis. Nedidelė pastaba.
(2012-08-29 10:25:49)
(78.58.104.140) Parašė:

Panagrinėjau patikslintą 'DK' rinkiminį sąrašą. Bet neradau jokių korekcijų. Šiek tiek nusivyliau. Manau, ir daugiau mąstančių nusivils. Gal ko nors nesuprantu, nors savo siela esu už Neringą, Audronę kaip ir Drąsos Kelią? Ar tikslas pateisina priemones? Mano nuomonė vienareikšmė - NE. Kodėl jame aš matau 'pasižymėjusius' asmenis sąraše? Ar tai būtina (būtinybė)? Pagarbiai Neringai, Audronei, Ekspertams.eu (Audriui Nakui, Rolandui Boravskiui). O dėl 'DK' koordinacinės tarybos susilaikysiu.34. Batvinis.
(2012-08-29 08:37:42)
(78.58.104.140) Parašė:

Labas rytelis Lietuva. PREAMBULĖ. Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija. —————————————————————————————————————————————————— ir visa dar neišsivaikščiojusi TAUTA, visi mąstantys ir nemąstantys Kūrėjo tvariniai Sveikinu jus su šiuo trečiadieniu (rugpjūčio 29 d.). Žiūrim, ką turim šiai dienai įdomesnio bei aktualesnio? Lietuvoje: 1. Pergyvenama, jog tesurenkama tik apie 60 proc. baudų iš kelių eismo pažeidėjų, neskaitant Kelių Policijos pastangų ir uolumo jas apiforminant. Galvojama, kad verta atsakomybės naštą perkelti ant tų automobilių savininkų pečių. Nors prasižengimus padarė ne automobilių savininkai. Gal tokiu būdu bus papildytas girgždantis biudžetas? Logiška. Nauja- tai seniai pamirša sena. Juk anksčiau (prie Tėvelio 'saulės' - Josifo Visarionovičiaus) už disidentavimą - pražangas būdavo baudžiama visa šeima. Todėl 'solidariai' visi būdavo pasiunčiami 'paatostogauti' Sibire, t.y. už 'nusikaltimą' atsakydavo giminės. Čia panaši taktika. Na ir kas, kad ne tu padarei pažeidimą, bet turi atsakyti už giminaitį ar draugą. Diegiama kolektyvinė atsakomybė, paverčiant ją asmenine, tik ant kito galvos. Taip dabar ir išieškant pinigus baudų pavidalu. Įdomu, o jei nusikatėlis slapstosi, vengdamas kaliūzės, tai gal į ją sodinti jo giminaitį ar draugą pasirinktinai? Taip išeitų, pagal tokią logiką. O ką? Įdomi mintis. 2. Į temą. Tuščias iždas (biudžetas). Nors reikalingi 5-6 mln. litų išeitinėms išmokoms išmokėti seimo klerkams- įvairiausiems patarėjams- padėjėjams. Po spalio 14 d rinkimų. Sakau, gal policijos ir teisėnaikos dėka įvairiausios išieškotos 100 procentiniu principingumu baudos papildytų biudžetą? Gal kažkiek įplauktų įplaukų į jį (iždą), surandant teismeliuose 'nusipelnusių' piliečių 'garbelę' ir 'orumėlį'? Gal. Juk tie klerkai tai ne eiliniai Lietuvos žmogeliai, kuriems net ir atlyginimas ne visuomet išmokamas. Juk tie seiminiai, anot vieno klasiko-'individai- artimi Imperatoriui' ! Tad prioritetas jiems. Net ir nuskriaudžiant silpnesnius visuomenės narius (bet ne tokiems artimiems Imperatoriui- nutolusiems nuo jo).... 3. Ne tik Darbo (tik kokio čia tokio darbo?) Partija- gauja gali didžiuotis KGB rezervistais. Šie 'šlovingi' 'šlovingos' organizacijos atstovai pasirodė ir konservatorių - TS - LKD rinkiminiuose sąrašuose, kaip kregždutės, pranašaujančios pavasarį. Bent tokiu būdu pritraukiant eilinį rinkėją į tos gaujos pusę. Kaži ar pavyks tai padaryti tokiu nuostabiu manevru? Sakau, kokie giliai kapstantys tie konservatoriai ! Todėl pasitikėjimas TS-LKD Tautos akyse ir neblėsta. Todėl ir nenustebčiau, jog rinkimus tokie laimėtų. Gal. 4. Ateina nerimastingi SOS signalai nuo Nemuno ir Kauno marių. Ne, ne dėl parašyto žodžio 'TIE-SOS' pakrantėje, bet dėl nusekimo. Pasirodė dvokiantys dumcenzūrai, užsiuodžia dvokianti samarvė. Sakau, gal tai ženklas, kai po rinkimų nuseks demagoginis vandenėlis ir pasirodys visai nusikaltimų maskavimo galai, išlendantys į paviršių? Gal. Kas gali paneigti? Užsienis. 5. Argentina reikalauja iš Lietuvos valdžiukės valdomo iždo (biudžeto) 55 mln. litų už baudas ir skolas, nesumokėtas bankrutavusios lietuviškos 'Jūros' kompanijos. Ir vėl skolos. Ir tas taip deklaruojamas tęstinumas (valdžios- valdžiukės). O kaip 'senatis'? O 'senatis' Argentinai negalioja. Tokie jos įstatymai. Matomai, Argentinoje korupcijos yra žymiai mažiau, negu Lietuvoje....Matomai. 6. Prieš 8 metus Paryžiuje mirė Palestinos lyderis Arafatas. Dabar kyla įtarimas- jog nunuodytas? Labai galimas variantas. Pas mus irgi panašiai vyko. Jau seniai kilo įtarimas dėl Lozoraičio, kandidato į prezidentus, mirties. Gal kovoje dėl prezidento posto su AMB, jam buvo 'pagardintas' racionas AMB draugės-žmonos Kristutės (ne bufetavos) bufete, t.y. įžymiai privatizuoto viešbučio (hotel'io) įžymiosios savininkės valgykloje. Kas gali paneigti? 7. Didžiausia lauko teniso raketė sukonstruota JAV. Pateks į Gineso rekordų knygą. O negi Lietuva blogesnė ar prastesnė? Juk irgi kažką galėtų sukonstruoti? PASIŪLYMAS - Kaip JAV yra populiarus lauko tenisas, tai pastoviai akanam eiliniam piliečiui Lietuvoje yra populiarus maistas. Kadangi biudžetas (iždas tuščias), tai apie maistą negali būti nei kalbos. Bet apie geros vietos nusišluostymą, po valgymo procedūros (parodant pasauliui kokie mes laimingi ir gerai pamaitinti) siūlau sukonstruoti didžausią pasaulyje....šikpopierį. Iš popierio - senos spaudos, taros skutelių iš prekybos centrų, visokių šiukšlių. Bet jų skaičius turi būti arti 3 mln., kas simbolizuotų Tautos (tautiečių) skaičių, dar tebegyvenančios Lietuvoje. Tik tai padaryti - įvykdyti greitai, kol dar daugiau neišsivaikščiojo. Juk gilu ir prasminga? Be abejo ! Dar sykelį su nauju ryteliu, tiems kurie pabudo (įvairiomis prasmėmis). Geros darbo dienos visiems tautiečiams. Ir geros darbinės nuotaikos. Net ir bedarbiams. Pagarbiai mąstantiems. P.S. Pritariu prof. V. Vilimo mintims, išreikštomis šiame straipsnyje. Pagarbiai.33. prisiekusiuju teismai butini!
(2012-08-28 23:29:27)
(128.210.146.141) Parašė:

tai butu atrinkti zmones i tam tikra teisma atvykt tam tikru laiku. Jie uzslaptinti , neturi teises atskleisti apie savo darba byloje , nes grestu atsakomybe. teisme jie turi spec patalpas susipazinti su byla , negali tarp saves tartis , o tik vadovautis savo galva.Po to vyksta balsavimas , kas ir nulemia byla. Darbovietes tiems zmonems 100% apmoka uz praleistas darbo dienas, nes tai yra auksciau uz kasdieni darba , tai jau valstybinis darbas.. JAV buvau isrinktas i toki teisma , bet paskutine diena pranese , kad byla buvo isspresta be prisiekusiuju , matyt nusikaltelis prisipazino . Kiekviemas teismas turi prisiekusiuju rezerva , esant reikalui kviecia. Renkama pagal issilavinima , morale , galu gale atsitiktinai. LT kol kas pavojinga ta daryti zinant musu tautos korupcijos lygi..32. butina
(2012-08-28 23:20:40)
(128.210.146.141) Parašė:

taip , butina tobulint sistema , nes laikas juk eina i prieki , kas nepataisyta sugrius visai... O gal reikia sugriauti ir sukurti modernu , pazangu teisesaugos modeli?31. Kitas
(2012-08-28 18:05:14)
(78.62.244.87) Parašė:

Žmonės nėra kvaili,atsibodo makaronų kabinimas,tik kas skaičiuos balsus,va čia ir yra didelė problema.O teisingumo Lietuvoje jau nėra 20 metų.Ne vien teismams reikalinga pertvarka,pertvarka reikalinga ir prokuratūroje,ir STT,ir VSD,ir FNTT.30. Stebėtojas
(2012-08-28 12:12:30)
(5.20.166.30) Parašė:

Nenusipelnėme gyventi geriau. Nes, esu tikras, kad naujajame seime dominuojančią padėtį vėl užims ten seniai įsitvirtinę Tėvynės išdavikai. Lietuviai per kvaili ir turi per mažai pilietiškumo, kad kas nors pasikeistų.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras