2020 m. liepos 7 d.

 

Ar trokštantys tiesos ir teisingumo policininkai yra buki? Sekant A. Vinokuru

40
Paskelbta: 2012-08-12 21:29 Autorius: Sigitas Martinavičius

Kalbu, žinoma, ne apie visus Lietuvos policininkus. Tik tuos, jau remiančius pseudo-politinius judėjimus, arba bandžiusius juose dalyvauti. Dabar, turint faktus, galima įrodyti, kad jie buvo apmauti. Visi iki vieno. Išnaudoti visi iki vieno. Išspirti lauk visi iki vieno. Kaip sakė filosofas Bertrand Russell'as: „Prie diktatūros kvailiai turi teisę valdyti, prie demokratijos - balsuoti“.

Tai – tiksli žinomo šoumeno Arkadijaus Vinokuro citata, įskaitant pavadinimą. Aš pakeičiau joje vienintelį žodį – vietoje „menininkas“ įrašiau „policininkas“. Bet šįkart ne apie šoumeną.

Pažįstu daug puikių policininkų ir žinau, kad didžioji dalis pareigūnų yra savo srities profesionalai ir gerai atlieka jiems patikėtą sunkią pareigą. Man labai gaila, kad mūsų dabartinė valdžia taip ir nesugebėjo jiems suteikti gerų tarnybos sąlygų ir padoraus atlyginimo, kad gindami visuomenę nuo nusikaltėlių galėtų jaustis įvertinti ir saugūs. Nors mes, visuomenė, to ir reikalavome, stovėdami basi ant Laisves alėjos grindinio. Suprantu, kad alkanus ir apskurusius pareigūnus lengviau valdyti ir jais manipuliuoti. Juk už tūkstantį litų rimti, sąžiningi, dori neis dirbti, o dirbantys – ieškos galimybės išeiti į privačias struktūras. Tie, kurie neišeis, o sąžiningai atliks savo pareigas, informuos apie vadovų daromus nusikaltimus - bus „užtampyti po teismus“. Tokia dabartinės valdžios pozicija. (Apie Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro Kęstučio Betingio inicijuotą bylą Kalvarijos pareigūnams, atskleidusiems galimus aukštų Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų nusikaltimus, galima paskaityti ČIA ir ČIA - red. past.).

Štai ir turime rezultatą: policija pasitiki gal penki procentai visuomenės, kaip ir Seimu ar visa teisėtvarka. Ir tai valdžiai labai patogu, nes suskaldę Lietuvą pagal profesijas, pažiūras, nualino piliečių bendruomenę. Skaldyk ir valdyk. Tada gali viena ranka vogti, daryti kitus nusikaltimus, vilkinti bylas, dengti savus ir pakišti po teisėtvarkos mėsmale neįtikusius ar pasipriešinusius valstybininkų klanui, o kita - kaltinti visuomenę, teisėtvarką.

Manau, tai ir yra politinė korupcija. Didžiausia dabartinės Lietuvos problema, kaip aštuonkojis apraizgiusi visas gyvenimo sritis - teisėtvarką, švietimą, ekonomiką, teismus, policijos vadovus, valdiškas įmones, savivaldybes, mokyklas, darželius, šeimą ir t. t.

Norint tą aštuonkojį įveikti, reikia nusukti jam galvą. Sustabdyti nusikaltimą, daromą valstybės vardu, prieš visą visuomenę - policininką, mokytoją, bibliotekininkę, teisėją, prokurorą ir t. t. Tai sudėtinga, nes korupcija apraizgiusi didžiąją dalį korumpuotos valdžios paskirtų vadovų, kurie privalo tai valdžiai pataikauti, kad patys nebūtų įmesti į jos kontroliuojamą teisėtvarkos mėsmalę. Todėl vadovai beveik neturi pasirinkimo – tik paklusti ir tapti valdžios nusikaltimo prieš visuomenę bendrininkais.

Taip pat ir vykdant nusikaltimą, kuriuo, kaip teigiama prezidentei pateiktose Visuomeninės komisijos išvadose dėl smurto akto Garliavoje, pasikėsinta į Lietuvos konstitucinę tvarką:

„komisija, įvertinusi virš 50 žodinių ir raštiškų liudijimų, taip pat gausią vaizdo ir garso medžiagą, konstatuoja, kad vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 gruodžio mėnesio 16 dienos sprendimą, buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę tvarką.

Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012-03-22 nutartis be prievartos perduoti mergaitę biologinei motinai 2012-05-17 buvo įvykdyta naudojant smurtą ir prievartą tiek prieš pačią mergaitę, tiek prieš neliečiamybės statusą turinčią jos globėją teisėją N.Venckienę, tiek prieš piliečius.

Tai reiškia, kad vykdant teismo sprendimą valstybės vardu, naudojant prievartą buvo pažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 36 ir 114 straipsniai. Taip pat buvo šiurkščiai pažeisti Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12, 19 ir 34 straipsniai ir jos nuostatas įtvirtinantys nacionaliniai teisės aktai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.164 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 764 str. ir kt.).

Komisija turi pakankamai duomenų teigti, kad vykdant teismo sprendimą buvo nepagrįstai pažeidžiama žmonių laisvė judėti, nepagrįstai žalojami žmonės, žeminamas jų orumas, su jais žiauriai elgiamasi, pažeidžiamos žmonių nuosavybės teisės, viešai skleidžiama dezinformacija, nesilaikyta nuostatos, kad pareigūnams visi asmenys lygūs, be Seimo leidimo suvaržyta teisėjos N.Venckienės laisvė, taip pat išreikšta aiški nepagarba Valstybės vėliavai.   

Komisija atkreipia dėmesį, kad toks prievartos naudojimas ir Konstitucijos pažeidimas valstybės vardu vykdytas organizuotai, iš anksto tam ruošiantis ir į šiuos neteisėtus veiksmus įtraukiant daug valstybės pareigūnų iš įvairių valstybės ir savivaldybės institucijų, taip pat iš anksto tariantis ir ruošiantis, kaip nuslėpti panaudoto smurto pėdsakus: be teismo sankcijos nusuktos name įrengtos vaizdo kameros, iš patalpos buvo šalinami prievartos panaudojimą galėję paliudyti asmenys, paruošti pridengiamieji skydai ir pan. Atsižvelgiant į tai, komisijos nuomone, kiekvieno šio prievartos akto dalyvio – nuo organizatorių iki vykdytojų - veiksmai turi būti atitinkamai įvertinti tiek Baudžiamojo kodekso, tiek Civilinio kodekso bei kitų teisės aktų požiūriu.“

Tačiau vyksta atvirkštinis procesas - atviras politinis susidorojimas su valdžios klanui neįtikusia, jo nusikaltimams pasipriešinusia Lietuvos šeima (Neringa Venckiene, Laimute ir Vytautu Kedžiais, Audrone Skučiene). Šeima, kaip žinia, yra visuomenės pagrindas. Tad galima sakyti, kad vyksta susidorojimas ir su Lietuvos visuomene. Siekdami nuslėpti savo nusikaltimus, valdžiažmogiai tam naudoja valdžios instrumentus. Tai atviras pasikėsinimas į Lietuvos Konstituciją ir nepriklausomybę. Visai šeimai keliamos mistinės bylos, pateikiamos absurdiškos, milžiniškos sąskaitos, pas gulinčius ligos patale specialiai siunčiami prokurorai. Naudojamos visos priemonės, kad ši šeima ir visuomenė būtų įbauginti - „Nesipriešinkite! Sunaikinsim!“. Tokių priemonių niekada nenaudojo prieš tikrus, rimtus nusikaltėlius. Bylos, susijusios su klano nariais, tiriamos metų metus, kol sulaukia senaties, nes tai savi klano nariai. Paskutinė žinia tiesiog šokiruoja, daro gėdą policininko profesijai. Pateikiu citatą iš straipsnio:

„Policijos pareigūnas, kuriam Drąsiaus Kedžio teta Audronė Skučienė, kaip įtariama, bandė nuplėšti kaukę, pateikė 10 tūkst. litų neturtinės žalos ieškinį. Gavusi ieškinį, prokuratūra laikinai apribojo A. Skučienės teises į trijų kambarių butą. Jeigu teismas patenkintų ieškinį, jis būtų išieškotas iš A. Skučienės turto. Kauno rajono policijos komisariato viršininkas Romas Oželis penktadienį BNS sakė, kad prokurorė buvo surašiusi tokį nutarimą ir pareigūnams buvo pavesta jį įteikti A. Skučienei. BNS žiniomis, policininkas, kuris pateikė ieškinį A. Skučienei, baudžiamojoje byloje yra pripažintas nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu.“

Pacituosiu ir dalį po šiuo pranešimu parašyto skaitytojo komentaro:

„240 iki dantų ginkluotų, į svetimą kiemą įsiveržusių ir žmones gąsdinusių smogikų būrys reikalavo 80 tūkstančių už "atliktą darbą"... Dabar jau atlygio reikalauja tie, kurie įsiveržė į butą... Negi pasiekėte tokį lygį, kad jūsų protai visiškai aptemo??? Žiūrėkite filmuotą medžiagą, jei reikia, žiūrėkite tol, kol pamatysite tai, ką mato žmonės: ir vienu smūgiu pargriautą močiutę, ir komandą Stankūnaitei pulti, ir smūgį Skučienei, ir močiutę apsikabinusią, klykiančią mergaitę, ir močiutės žodžius, kad mergaitė iš čia niekur neis... Nes plėšikai atėjo kaip vagys, paslapčia, nepranešę globėjai, kuri vienintelė turi teisę vykdyti teismo sprendimą.“             

Tai, ko čia klausiama, aktualu visiems policijos pareigūnams. O eilinių pareigūnų norisi paklausti - kiek leisitės, kad jus mulkintų korumpuoti vadovai, kodėl einate obuoliauti su velniu? Jūs esate Lietuvos visuomenės dalis, mes norime jus gerbti ir jausti dėkingumą, kad rūpinatės mūsų saugumu. Norime, kad turėtumėte visuomenėje autoritetą, kaip yra kitose šalyse. Neleiskite savęs įtraukti į valdžiažmogių vykdomą nusikaltimą, būkite su visuomene, būkite jos dalimi.   

Tai ir yra atsakymas, kaip įveikti politinės korupcijos aštuonkojį - visiems būti vieningiems, šeima už šeimą, kaimynas už kaimyną, policininkas už mokytoją, kaimas už miestą. BŪKIME VIENINGI, gerbkime, mylėkime vienas kitą. Eikime rudenį į rinkimus, išmeskime lauk valdžiažmogius, korumpuotus politikus, išrinkime naujus - sąžiningus, aktyvius piliečius. O išrinkę aktyviai dalyvaukime Lietuvos valdyme, tada nebus išvogtas Lietuvos biudžetas, skriaudžiamos Lietuvos šeimos, o policininkai, mokytojai, pensininkai ir kitų profesijų atstovai bus gerbiami ir gaus už savo darbą deramą atlygį.        

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
40. brudai
(2012-08-15 20:35:50)
(78.62.81.149) Parašė:

jie negali likti nenubausti. Pasikeitus politiniams vėjams, manau, sąžiningai dirbantys eiliniai teisėsaugininkai nebijos pateikti daugiau savo valdžią kompromituojančių faktų ir pasodinti juos už grotų. Lietuviai, balsuokime taip, kad daugiau TV ekranuose nematytume socdemų, Kubiliaus su svita, žiobienių, uspaskich'ų, betingių, vaicekauskienių, degutienių, valinskų ir kt. negarbingų piliečių...39. Zina
(2012-08-15 12:24:37)
(77.221.81.242) Parašė:

Idomu, ar auksto rango valdziagyviai bus teisingai nubausti??? Laukiam, mums kantrybes uzteks...38. Dalia
(2012-08-15 00:17:51)
(109.255.64.240) Parašė:

Ačiū,Sigitai.37. to 29
(2012-08-14 22:33:13)
(87.247.108.79) Parašė:

Pagarba tuometiniam Kauno igulos vadui .linkiu Lietuvai tokiu zmoniu dabar.36. Pritariu Geram straipsniui
(2012-08-14 07:18:56)
(78.61.47.132) Parašė:

Pagarba autoriui35. antanas
(2012-08-13 22:06:31)
(78.58.96.47) Parašė:

Puikus ir teisingas straipsnis. Balsuokim už "Drasos kelią", nes kol teisme pūlinys, teisingumo Lietuvoje niekada nebus.34. teisingumas
(2012-08-13 21:32:29)
(78.60.88.213) Parašė:

prasideda nuo mūsų pačiu !, kol sėdėsim narveliuose ir tylėsim, kol nebus padaryta pertvarka teismuose ir iš jų nebus išmesti visi sovietiniai agentai ir jų įpėdiniai visi busim , keliu tūkstančiu niekšu įkaitais.33. kielė
(2012-08-13 20:34:34)
(62.212.200.201) Parašė:

Ačiū autoriui už straipsnį. man jau trūksta tokiai betvarkei (tiksliau)režimui žodiū.Mus atimtos visos konstitucijoje garantuotos galimybės , beliko viena-eit balsuot už DK partiją(jei kompai "nesuges"-(juk tam ir paliktas Vaigauskas)Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras