2019 m. birželio 18 d.

 

Ar gali vagis būti kandidatu į šalies prezidentus? (II dalis)

144
Paskelbta: 2019-01-14 14:42 Autorius: Dainius Lapienis
I. Šimonytė (kairėje).
I. Šimonytė (kairėje).

(Pirmąją straipsnio dalį skaitykite ČIA)

Snoro banko užgrobimui buvo ruošiamasi iš anksto

Noriu visiems prisiminti tuos faktus, jog kad AB banko Snoras užgrobimui buvo ruošiamasi iš anksto, patvirtino ir liudininkas iš Lietuvos banko, Apsaugos skyriaus viršininkas Vytautas Korsakas, duodamas interviu “Lietuvos ryto” dienraščiui. 2014-05-09 d. straipsnyje „Prezidentės statytiniui įžūlumui nebuvo ribų“.

Vytautas Korsakas kalba: „Vos atėjęs vadovauti Lietuvos bankui buvęs prezidentės rinkimų štabo vadovas Vitas Vasiliauskas netrukus pareiškė, kad reikia patvarkyti Snorą“.

„Tuo pat metu vyko Lietuvos banko vadovybės pokalbiai su Snoro savininkais apie tai, kodėl jis valdo žiniasklaidos priemonės akcijas. Susidarė įspūdis, kad būtent šie banko aktyvai kliuvo mūsų vadovams. Ir tarsi buvo leidžiama suprasti, jog „Snoro“ iš dalies valdoma žiniasklaidos priemonė nepalankiai atsiliepia apie jų patronę, kad jei jie atsisakytų žiniasklaidos verslo, gal viskas klostytųsi kitaip“.

„Snoro bankas buvo šturmuotas todėl, kad jo savininkai nesuprato, ką daryti, kaip vykdyti V.Vasiliausko pageidavimus. Manau, dėl banko uždarymo buvo informuojama Prezidentūra“.

„Banko vadovo nurodymu iš jo kabineto man keletą kartų teko į Generalinę prokuratūrą parvežti prokurorus. Jie kažką kalbėdavosi, o aš juk vadovavau Lietuvos banko apsaugai.

Vyrai kalbėjo, kad negerai V.Vasiliauskas elgiasi juos spausdamas ir rodydamas rankomis į viršų – esą viskas jau sutarta aukščiau, bet jiems tenka su tuo taikstytis. Žinau ir tų jaunų vyrų pavardes, bet kol kas nenoriu jų į šį reikalą painioti“.

“Dar prieš uždarant Snorą, kai buvo laukiama ataskaitos apie padėtį šiame banke, pas mus jau ėmė lankytis Britų konsultantai – Simonas Freakley su komanda.

„Banko valdytojas (V.Vasiliauskas) manęs prašė, kad niekas nežinotų apie jų apsilankymą. Jie nebuvo registruoti. Britų neregistravau, nes turėjau pirmininko nurodymą”.

Paklaustas, gal tiksliai atsimena, kada S.Freakley su komanda peržengė Lietuvos banko slenkstį, V.Korsakas atsakė: „Gal net rasčiau užrašus, kada tai vyko”.

Ir toliau kalbėdamas apie Snoro banko uždarymo aplinkybes, V.Korsakas žinisklaidai tvirtino: „Buvo justi, kad V.Vasiliauskas mano galįs šį reikalą sutvarkyti, todėl ir ėmėsi.

Darydamas tokius dalykus, manau, jis negalėjo neinformuoti prezidentės. Jis negalėjo stabdyti komercinio banko veiklos, ir dar tokia forma, šio veiksmo kaip tai nederindamas“.

Apie tokius vykusius pokalbius, kai Lietuvos banko vadovas V.Vasiliauskas susitikimuose su Snoro banko vadovais kalbėdavo ne tik apie jo finansinę padėtį, bet buvo kalbama ir apie „Lietuvos rytą“ bei jo akcijų perleidimą, Seimo laikinąjai tyrimo komisijai, tyrusiai banko žlugimo aplinkybes, yra liudijęs ir dienraščio „Lietuvos rytas“ vyriausiasis redaktorius G.Vainauskas.

Aiškumo dėlei reikia pasakyti, kad už šį aukščiau minimą V.Korsako liudijimą ne jo naudai, Lietuvos banko valdybos pirmininkas V.Vasiliauskas su savo draugais advokatais iš įtakingų šalies advokatų kontorų, patį V.Korsaką po teismus užtampė. Vis kaskart reikalaudamas paneigti visa tai, kas pasakyta, nes tai, neva, žeidžia jo garbę ir orumą. Bet, kiek žinoma, V.Vasiliauskas nieko nelaimėjo.

Bet reikia būtinai pažymėti ir tai, kad V.Korsakas tuos pačius savo parodymus, liudydamas su priesaika, 2014 m. pradžioje pateikė ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (tuo metu vadovaujamam A.Paulausko), kuris kartu su Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija, tada irgi Seimo pavedimu nagrinėjo AB banko Snoras žlugimo istorijos klausimus. Taigi, visa tai yra užfiksuota bei protokoluota.

Seimo komisijos išvados

Dar skandalingesni faktai apie prezidentės D.Grybauskaitės ir A.Kubiliaus konservatorių vyriausybės organizuoto bei iš anksto parengto AB banko Snoras užgrobimo ir tyčinio sužlugdymo plano įgyvendinimą paaiškėjo, kai Seimo laikinoji tyrimo komisija, vadovaujama parlamentaro V.Mazuronio 2012 m. gegužės 30 d. baigė darbą ir paskelbė savo išvadas, kurios papunkčiui buvo patvirtintos 2012-05-23 d. Komisijos posėdyje (Posėdžio protokolas Nr.24). Dokumentais ir liudininkų parodymais buvo patvirtinta, kad minėto plano galutiniam parengimui ir įgyvendinimui, dar likus 1,5 mėnesio iki AB bankas Snoras priverstinio veiklos sustabdymo ir moratoriumo paskelbimo, tam reikalui buvo pasitelkta net užsienio specialistų pagalba (žiūr. Seimo laikinosios tyrimo komisijos 2012-05-30 d. išvados 3 kl. II d. 5 punktą).

Faktas: Paaiškėjo, kad dar 2011 m. spalio 4 d. Stokholme (Švedijos karalystė), vykusio Šiaurės ir Baltijos šalių makroprudencinio forumo, kuriame dalyvavo Lietuvos banko valdybos pirmininkas V.Vasiliauskas ir Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius M.Leika, metu, Švedijos centrinio banko (Sveriges Riksbank) vadovo S.Ingves, pavaduotojo L.Nyberg ir Švedijos finansų priežiūros tarnybos vadovo M.Andersen buvo paprašyta parekomenduoti tarptautinius konsultantus bankinės veiklos priežiūros klausimais.

<…> L. Nybergas rekomendavo kompaniją Ovington Financials, o <...> M. Anderson – Kompanijas Oliver Wyman ir Kroll;

2011 m. spalio 5 d. prasideda Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktoriaus M. Leikos ir Švedijos finansų priežiūros tarnybos vadovo M. Andersen susirašinėjimas;

2011 m. spalio 25 d. Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius M. Leika susitinka su konsultacinės įmonės „Olyver Wyman“ atstovu Sean Cory;

2011 m. spalio 27 ir 30 d. su konsultacinės įmonės „Olyver Wyman“ atstovu Sean Cory aptariamas konkretus galimas AB banko Snoras pertvarkymo (sužlugdymo-?!) planas;

2011 m. lapkričio 9 d. su konsultacinės įmonės „Olyver Wyman“ atstovu Sean Cory susitariama dėl galutinio banko „Perkūnas“ (sąlyginis banko Snoras pavadinimas) reorganizavimo plano.

2011 m. lapkričio 15 d. į Lietuvą atvyksta Saimonas Friklis (Simon Freakley) ir jo komanda;

2011 m. lapkričio 16 d. banko inspektavimo komisijos ir darbo grupės vadovai pateikė tarnybinį raštą dėl AB banko Snoras.

2011 m. lapkričio 16 d. Lietuvos bankas, atstovaujamas valdybos pirmininko V. Vasiliausko, pasirašė laikinojo administratoriaus paskyrimo sutartį su Saimonu Frikliu (Simon Freakley).

Ruošdamasis tolimesniems įvykiams Lietuvos bankas iš anksto parengė galimą situacijos valdymo scenarijų, numatant laikinąjį banko administratoriaus paskyrimą ir banko nacionalizavimą. Sprendimas dėl banko nacionalizavimo buvo priimtas nelaukiant banko inspektavimo komisijos išvadų.

Kaip matome,“Oliver Wyman” atstovui užteko dešimties dienų AB banko Snoras (arba “Perkūno” – toks sąlyginis Snoro banko pavadinimas) likvidavimo planui parengti ir dvi savaites jam realizuoti, nors kalba ėjo apie milijardines skolinimosi sumas indėlių grąžinimui, milžiniškas kreditorių pretenzijas, būsimąjį daugelio metų bylinėjimąsi Lietuvos ir užsienio teismuose, dešimčių tūkstančių žmonių pinigų praradimus, nekalbant jau apie smūgį valstybės prestižui.

Skandalinga ir visą Lietuvą žeminanti priežastis paaiškėjo iš Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadose įdėto Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktoriaus Mindaugo Leikos 2011-10-27 d.susirašinėjimo su konsultacinės įmonės „Oliver Wyman“ atstovu , kur nurodoma , kad AB bankas Snoras akcijų paėmimas visuomenės poreikiams yra BŪTINA PLANO, kurį pasiūlė S.Cory, DALIS (!).

Vadinasi užteko šio Lietuvoje, tur būt, nė nepasirodžiusio „Oliver Wyman“ atstovo žodžio, ir bankas buvo nacionalizuotas ir galų gale subankrutuotas. Neįtikėtina, kad kažkoks užsienio valstybės klerkas gali nulemti reikšmingus mūsų šalies gyvenimo įvykius, taip pat ir milžiniškus finansinius nuostolius. Ar yra Europoje valstybė, kurios gyvenimą gali reguliuoti eilinis svetimos valstybės žmogus, galbūt turintis ir savanaudiškų interesų? Ar Lietuva dar valstybė, jeigu ja galima manipuliuoti?

Visi tikrai labai norėtume, kad į šiuos visus klausimus viešai atsakytų pati prezidentė D.Grybauskaitė. Tačiau bijau, kad atsakymo nebus. Į nesuderintus klausimus ji neatsakinėja. Atsakymo nesulauksime ir todėl, nes D. Grybauskaitė yra senosios santvarkos produktas ir ji gali sau bet ką leisti. Jos požiūris į visą, kas mus supa, jos samprotavimas, yra per jėgą, jokio racionalumo – „mano kelias arba jokio kelio!“ – tai akivaizdžiai apibūdina, kad D.Grybauskaitė - tikrai „sovietinis“ senosios santvarkos produktas.

Prezidentė D. Grybauskaitė šalyje įteisino telefoninę teisę, todėl, per dvi prezidentės valdymo kadencijas Lietuva mažai kuo besiskiria nuo Baltarusijos (neįžeidžiant kaimyninės šalies!) – toks pat požiūris į įstatymus, – kai dėl politikos prokurorams ar teisėjams yra pasakoma, ką jiems daryti. Skiriasi tik santvarkos. Šiaip, baisu.

Apmaudu ir apgailėtina, jog teisingumas Lietuvoje vykdomas prezidentės kabinete. Kas gali paneigti, kad teisingumas šalyje jau tapęs deficitu, o teismai – politinių užsakymų vykdytoju?! Bent jau banko Snoras istorijos atveju yra taip!

Įdomumo dėlei pagoglinkite straipsnį apie vagis: "Užgrobto „Snoro“ milijonai atsidūrė pas Dalią Grybauskaitę". Manau, jog D.Grybauskaitė aplamai bijo dabartinio Seimo komisijos tyrimo ir todėl taip puola ant žaliųjų valstiečių, - juk ne tie laimėjo rinkimus!

Seimo komisijos išvados dėl Snoro - „pervažiuotos konservatorių buldozeriu“

O Seimo laikinajai tyrimo komisijai 2012-05-30 d. visiškai pabaigus darbą ir nusprendus patvirtinti parengtas išvadas visumoje, konservatoriai užprotestavo šias išvadas „balsuodami kojomis“, t.y. paprasčiausiai palikdami posėdžių salę ir taip sužlugdydami balsavimą. Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvados dėl Snoro buvo „pervažiuotos konservatorių buldozeriu“!

Todėl, tiesiog būtina pagarsinti, tų Seimo laikinosios tyrimo komisijos, aiškinusios situaciją banke Snoras, narių pavardes, kurie paskutinio Komisijos posėdžio metu (2012-05-30 d.) išėjo iš posėdžių salės ir tokiu būdu sužlugdė balsavimą ir galutinį išvadų patvirtinimą (Posėdžio protokolas Nr.LK-26). Išvados buvo aiškiai nepalankios prezidentės D.Grybauskaitės statytiniui, Lietuvos banko vadovui V. Vasiliauskui ir konservatoriams. O po išvadų patvirtinimo Seime, patys konservatoriai tuo atveju neišvengiamai būtų tapę politiniais lavonais.

Nėra kvorumo, nebus ir išvadų, pasakė konservatoriai ir liberalai, dirbę Seimo laikinojoje tyrimo komisijoje. Tai A. Anušauskas, R. Dagys, J. Razma ir S. Šedbaras bei P. Auštrevičius ir S. Bogušis. Manau, kad šie „garbūs“ ponai turėjo ką slėpti nuo visuomenės. Ir jie ne tik sužlugdė Seimo komisijos tyrimą, bet ir tokiais savo veiksmais padėjo vėliau D. Grybauskaitės statytiniui, Lietuvos banko vadovui V. Vasiliauskui, premjerui A. Kubiliui, finansų ministrei I. Šimonytei kartu su jų pasikviestais užsieniečiais bankroto administratoriais S.Freakley, N.Cooper bei dabartiniu bankroto administratoriumi G.Adomoniu iššvaistyti bei išgrobstyti AB banko „Snoras“ akcininkų ir indėlininkų turtą bei pinigus. O tuo pačiu pridengė šiuos Snoro sužlugdytojus nuo asmeninės atsakomybės!

Kuo Seimo komisijos išvados taip išgąsdino konservatorių lyderius?

Taigi, kuo Komisijos išvados išgąsdino konservatorių lyderius? Aiškinama, kad dėl kelių žodžių, kurie įrašyti Seimo laikinosios tyrimo komisijos 2012-05-30 d. išvadų 6 klausimo II dalies 13 punkte: „Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl banko Snoras veiklos laikinojo sustabdymo, LR Vyriausybės sprendimas perimti AB banko Snoras akcijas visuomenės poreikiams ir Lietuvos banko sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo AB bankui Snoras buvo priimti skubotai ir nepakankamai pagrįstai. Šie sprendimai sudarė prielaidas didelėms išlaidoms skolinantis iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų padengti valstybės garantuojamas sumas indėlininkams už lėšas laikytas AB banke Snoras“.

Tų pačių Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadų to paties 6 klausimo II dalies 14 punkte rašoma: „LR Vyriausybė priimdama sprendimą nacionalizuoti AB banką Snoras ir teigdama Seimui įstatymų pakeitimus skubos tvarka, nedisponavo pakankamai išsamia informacija, neapsvarstė visų aplinkybių ir galimų pasekmių“.

O labiausiai pasirodo, kad prezidentę D.Grybauskaitę ir konservatorių lyderius bei visą tuometę valdančiają daugumą išgąsdino Seimo komisijos išvadų 6 klausimo II dalies 12 punktas, kuriame labai aiškiai yra konstatuota: “Dokumentas ar kitoks įrodymas, įrodantis galimą AB banko Snoras turto sumažėjimą iki 2011m. lapkričio 16 d., nurodytą 2011m. lapkričio 16 d. LB “Tarnybiniame rašte” dėl AB banko Snoras; laikinojo AB banko Snoras administratoriaus S.Friklio (Simon Freakley) ataskaitoje iki 2011m. lapkričio 24 d. ar bankrutuojančios AB banko Snoras administratoriaus N.Kuperio (Neil Cooper) ataskaitoje iki 2011m. gruodžio 7 d., Komisijai pateiktas nebuvo“.

Taip ir norisi garsiai paklausti, - kuo gi vadovavosi Lietuvos banko valdybos nariai, priimdami AB bankui Snoras lemtingus sprendimus? Žiūrėjo „į lubas“? O ir išvadą nacionalizuoti Snoro banką Vyriausybei po to surašė irgi „iš lubų“? Tai kur tada Lietuvos banko valdybos narių atsakomybė?!

Kyla visiškai logiškas klausimas. Kodėl be Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko, niekur nėra kalbama apie kitų Lietuvos banko valdybos narių: Audriaus Misevičiaus, Raimundo Kuodžio, Dariaus Petrausko, Vaidevučio Ipolito Gerulavičiaus asmeninę atsakomybę? Juk jie pirmieji ir priiminėjo tuos sprendimus be jokio ekonominio pagrindo, be jokių skaičiavimų, sustabdyti AB banko Snoras veiklą, jį “suvalstybinti”, o po to, atėmus bankui licenciją ir dar subankrotinti Snorą?

Taip pat garsiai klausiu A.Kubiliaus ir I.Šimonytės. Tai kaip čia yra buvęs premjere A.Kubiliau ir finansų ministre I.Šimonyte? Kuo jūs patys vyriausybės posėdyje rėmėtės „nacionalizuodami“ Snorą?? Ir aplamai, kur jūs buvote, kai Dievas sąžinę dalijo???

Komisijos išvadų patvirtinimo Seime sužlugdymas buvo naudingas LB vadovui V.Vasiliauskui

Jeigu konservatoriai su tuomete Seimo pirmininke I.Degutiene priešakyje nebūtų dirbtinai sužlugdę Seimo laikinosios tyrimo komisijos parengtų 2012-05-30 d. išvadų patvirtinimo Seime, tai D.Grybauskaitės statytinis, Lietuvos banko vadovas V.Vasiliauskas su savo sėbru, - paskirtuoju Snoro banko laikinuoju administratoriumi S.Frikliu būtų ilgai kartu varstę Generalinės prokuratūros kabinetų duris, vaikščiodami tenai į apklausas. O jeigu Generalinėje prokuratūroje dirbtų sąžiningi, laisvi ir politiškai nepriklausomi, o ne „kišeniniai“ prokurorai (tuo metu vadovaujami bevalio gen. prokuroro D.Valio, o šiandien prezidentės nuo „skalikų“ apginto E.Pašilio), tai, daugelio parlamentarų (ir ne tik jų) nuomone, V.Vasiliauskas ir S.Freakley būtų sėdę ir į teisiamųjų suolą!

Juk Seimo laikinoji tyrimo komisija pažymėjo, kad Lietuvos banko valdybos 2011-11-16 d. nutarimas Nr.03-186, kuriuo buvo praktiškai sustabdyta Snoro banko veikla (paskelbtas laikinas veiklos apribojimas (moratoriumas) - buvo primtas sutarties, pasirašytos tarp Lietuvos banko vadovo V.Vasiliausko ir laikinojo AB banko Snoras administratoriaus S,Freakley, pagrindu. Remiantis šia sutartimi taip pat buvo nustatytas S.Freakley net 140 000 eurų (!) mėnesinis atlygis bei skirti jam kiti įpareigojimai.

Svarbu konstatuoti tai, kad Seimo komisija savo išvadose kaip tik nurodė, jog sudarydamas minėtą sutartį, Lietuvos banko vadovas V.Vasiliauskas viršyjo įgaliojimus (žiūr. Išvadų 3 kl. II d. 6 punktą): „Sutartyje tarp Lietuvos banko, atstovaujamo valdybos pirmininko V. Vasiliausko, laikinojo AB banko „Snoras“ administratoriaus S. Friklio ir AB banko „Snoras“, atstovaujamo laikinojo AB banko „Snoras“ administratoriaus S. Friklio, nustatyti Lietuvos Respublikos Seimo įsipareigojimai laikinajam AB banko „Snoras“ administratoriui S. Frikliui, kuriuos nustatydamas Lietuvos banko valdybos pirmininkas V. Vasiliauskas galimai viršijo įgaliojimus.“

Todėl toliau Seimo komisija savo išvadose 6 kl. III d. 6 punkte konkrečiai siūlė: “Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai išnagrinėti ar Lietuvos banko valdybos pirmininkas V. Vasiliauskas sutartyje tarp Lietuvos banko, atstovaujamo valdybos pirmininko V. Vasiliausko, laikinojo banko „Snoras“ administratoriaus S. Friklio ir banko „Snoras“, atstovaujamo laikinojo banko „Snoras“ administratoriaus S. Friklio, nustatydamas Lietuvos Respublikos Seimo įsipareigojimus laikinajam banko „Snoras“ administratoriui S. Frikliui galimai viršijo įgaliojimus.”

Kad Lietuvos banko valdybos paskirtasis Snoro banko laikinasis administratorius S.Freakley neteisėtai išsimokėjo sau ir konsultantams 5 milijonus eurų, apie tai savo 2012-05-30 d. išvadose taip konstatavo ši Seimo komisija (žiūr.Išvadų 4 kl.II d.8 punktą): “Sutartyje tarp Lietuvos banko, atstovaujamo valdybos pirmininko V. Vasiliausko, laikinojo AB banko „Snoras“ administratoriaus S. Friklio ir AB banko „Snoras“, atstovaujamo laikinojo AB banko „Snoras“ administratoriaus S. Friklio, nustatytas atlyginimas laikinajam AB banko „Snoras“ administratoriui S. Frikliui, tačiau nenustatyta didžiausia pinigų suma, kurią laikinasis AB banko „Snoras“ administratorius S. Friklis gali mokėti pasitelktiems konsultantams. Dokumentas, nustatantis mokėtinas sumas pasitelktiems konsultantams, Komisijai pateiktas nebuvo. Manytina, kad laikinasis AB banko „Snoras“ administratorius S. Friklis apie 5 000 000 eurų nepagrįstai išmokėjo pasitelktiems konsultantams pats”.

Ir čia Seimo laikinoji tyrimo komisija siūlė (žiūr. 4 kl. III d. 7 punktą): “Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai išnagrinėti ar laikinasis banko „Snoras“ administratorius S. Friklis vienasmenišku savo sprendimu turėjo teisę išmokėti apie 5 000 000 eurų pasitelktiems konsultantams.”

Seimo komisijos 2012-05-30 d. išvadose taip pat buvo konstatuota (žiūr. Išvadų 11 kl. II d. 26 punktą), kad “Laikinojo AB banko „Snoras“ administratoriaus Saimono Friklio (Simon Freakley) nurodymu buvo padarytos visų banko elektroninio valdymo sistemų (kuriose yra klientų asmeniniai duomenys ir kt.) kopijos, kurios buvo persiųstos saugoti įmonei „Kroll“ Jungtinėje Karalystėje.“

Ir šiuo atveju Seimo komisija siūlė kreiptis į Generalinės prokuratūros prokurorus (žiūr. Išvadų 11 kl. III d.10 punktą): “Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai išnagrinėti ar pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktus laikinasis banko „Snoras“ administratorius Saimonas Friklis (Simon Freakley) nurodydamas padaryti ir iš Lietuvos išvežti visas banko elektronines valdymo sistemų (kuriose yra klientų asmeniniai duomenys ir kt.) kopijas, kurios šiuo metu saugomos įmonėje „Kroll“ Jungtinėje Karalystėje.”

Taigi, konkretus klausimas generaliniam prokurorui E.Pašiliui: Ko laukiate?!! Kodėl niekas nedaroma iki šiol?!! Juk „skalikai“ jau patraukti. Teisingumas reikalauja veikti! Tačiau, matomai, nėra komandos iš Daukanto aikštės rūmų?!...

Konservatorių padaryti nuostoliai – milžiniški

2011-11-16 d. LR vyriausybės nutarime akcijų paėmimo priežastys buvo įvilktos į pseudopatriotinį rūbą esą dėl realios grėsmės, jog bankas Snoras artimiausiu metu galimai (?!) turės likvidumo problemų ir tam, kad valstybė galėtų imtis banko indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesus apsaugančių priemonių. Dėl kreditorių apsaugos tai čia aiškus blefas , nes kaip tik jie liko prie visiškai sudužusios geldos.

Kaip šiandien gerai žinome, dėl buvusio konservatorių premjero A.Kubiliaus, jo vyriausybės finansų ministrės I.Šimonytės, Lietuvos banko valdybos pirmininko, buvusio prezidentės D.Grybauskaitės rinkimų štabo vadovo V.Vasiliausko neteisėtų, nepamatuotų bei drąstiškų veiksmų AB banko Snoras klientai, kurių indėliai viršijo valstybės draudžiamąją sumą (100 tūkst.eurų), prarado jau nacionalizuotame valstybiniame banke Snoras virš 725 milijonų eurų (2,5 milijardo litų) savo pinigų!

Ir čia kalbame ne tik apie valstybines ir biudžetines įmones, paradusias savo pinigines lėšas „nacionalizuotame“ Snoro banke. O kur dar privačios įmonės, užsienio kompanijos? Kur dar klientai fiziniai asmenys, gyventojai, kurių AB banke Snoras, kaip mažmeninės paskirties banke, buvo daugiausiai iš visų šalies bankų? O kiek dar banko klientų to pasėkoje vėliau bankrutavo?

Tad apie kokius visuomenės interesus, nacionalizuojant visą Snoro banko ir grupės įmonių turtą bei paimant banko akcijas valtybės nuosavybėn galėjo tuo metu kalbėti premjeras A.Kubilius ir finansų ministrė I.Šimonytė?! Juk tai didžiąja dalimi ir buvo valstybės, t.y.valstybinių įmonių pinigai! Juk tai šalies biudžeto pinigai! Juk tai buvo lietuviškos įmonės, valdančios ir vykdančios svarbias šalies ūkio vystymo sritis bei funkcijas!

Apie kokį AB banko Snoras akcijų paėmimą visuomenės poreikiams galima išvis kalbėti, kada Snoro banke buvo sukaupta 13,5 proc. visų šalies gyventojų indėlių? Juk jie visi, tie banko klientai, kurie laikė AB banko Snoras sąskaitose didesnę piniginių lėšų sumą, nei valstybės nustatyta draudimo suma (100 tūkst. eurų), visi jie po to nukentėjo nuo tos „nacionalizacijos“!

Ir dar. Faktiškai per 7 metus po Snoro „nacionalizavimo“ buvo išvogta daugiau kaip pusė iš 2,4 milijardų eurų (8,2 mlrd.litų!) banko balanse turėto AB banko Snoras turto. Tai yra, jau po 2011-11-16 d., pavogta daugiau kaip 1,2 milijardų eurų (virš 4 mlrd. litų!) Snoro turto! O valstybei padaryta žala yra dar didesnė. Čia kalba eina apie „nacionalizuotą“, jau suvalstybintą, o po to ir įvairaus plauko veikėjų išgrobstytą valstybinį banką Snoras!

Ir, iš tiesų, jei ir dabartinis generalinis prokuroras E.Pašilis, matomai, būtų sąžiningas ir politiškai nepriklausomas (kaip ir turėtų teisinėje valstybėje būti!) ir šioje prokuratūroje dirbtų bent keletas savarankiškų, o ne “kišeninių“ar „pakabintų“ prokurorų, tai jie seniai turėjo imtis ginti viešąjį interesą. Juk 7 metus, metai iš metų yra grobstomas jau valstybinio Snoro banko turtas!

Manyčiau, jog prokurorai galėtų (ne tik galėtų, o ir privalėtų!) nieko nelaukiant. kad ir dabar, pasikelti ir šiandien labai aktualias, dokumentuotas bei paremtas su priesaika duotais liudininkų parodymais tas pačias čia minimas Seimo laikinosios tyrimo komisijos parengtas 2012-05-30 d. išvadas, jas peržiūrėti, išnagrinėti bei teisiškai įvertinti. Ir būtų padėtas taškas ne tik Snoro banko prichvatizavimo istorijoje, bet ir aplamai visoms konservatorių, liberalų ir visokio plauko buvusių komunistų vagystėms, kurie jau 28 metus vagia, alina ir naikina Lietuvą!

Snoras buvo pasmerktas

Pabandžiau čia nuosekliai išdėstyti AB banko Snoras “nacionalizavimo” pradžios chronologiją. Įvykių eiga tikrai įdomi ir šiuo atveju kalba ne Lietuvos banko ir A.Kubiliaus konservatorių vyriausybės naudai Išdėsčiau viską nuosekliai, su datomis ir šaltiniais, kad prokuratūros tyrėjams nereikėtų labai vargti. Kad galėtų pasiskaityti ir nuspręsti, ką dar turėtų papildomai padaryti, ką turėtų dar pasikviesti į apklausas liudyti, jog tikrai būtų išsiaiškintos tikrosios AB banko Snoras sužlugdymo priežastys ir aiškinti vykdytojai bei organizatoriai.

Kartu dabar aiškiai suprantu, kad Snorui nebuvo jokių šansų atsilaikyti prieš Prezidentūros, A.Kubiliaus vadovaujamos konservatorių vyriausybės, Lietuvos banko ir Švedijos centrinio banko bei Švedijos finansų priežiūros tarnybos iš anksto (slapta) kartu paruoštą banko Snoras sužlugdymo planą. Nebuvo jokių galimybių, nei laiko Snoro pagrindiniams akcininkams pasiruošti ir tam pasipriešinti, kad ir būtų žinoję apie tai. Kadangi nuo pat pradžių (kaip dabar paaiškėjo!), prie to banko užgrobimo plano rengimo prisijungė ir Generalinės prokuratūros darbuotojai. Įsiklausykite! Politiškai korumpuota teisėsauga veikė kartu su Prezidentūros ir konservatorių partijos vadovais! Nebėra, ką ir komentuoti.

Ar gali vagis būti kandidatu į šalies prezidentus?

Viena iš pagrindinių Snoro banko sužlugdymo “režisierių”, tuometė A.Kubiliaus konservatorių vyriausybės finansų ministrė I.Šimonytė (kuri šiandien jau teigia, kad apie Snorą sužinojusi tik tą pačią (?!) 2011-11-16 dieną, - nors akivaizdžiai meluoja!), dar gerokai iki 2011 m. lapkričio 16 d., kartu su premjero A.Kubiliaus patarėjais ekonomikos ir finansų klausimais M.Majausku ir vidaus politikos klausimais V.Valentinavičiumi vaikščiojusi į Lietuvos banke, vykusius slaptus pasitarimus (į kuriuos, beje, iš užsienio atvykdavo ir S.Friklis su savo komanda), dar tik rengiant tenai AB banko Snoras sužlugdymo planą, dabar gi, ramiu veidu (kaip kareivis Šveikas!), „žmonių partijos“ komandiruota, kandidatuoja į šalies prezidento postą.

Tą aukščiau paminėtą faktą (apie slaptus pasitarimus LB) buvo viešai „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje dar 2014 m. balandžio mėn. pagarsinęs ir atsakingai patvirtinęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tuometis pirmininkas Artūras Paulauskas, kurio vadovaujamas Seimo komitetas (NSGK) kartu su Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija, tuo metu irgi Seimo pavedimu nagrinėjo AB banko Snoras žlugimo istorijos klausimus. Pamenama, kad I.Šimonytė, kaip ir reikėjo tikėtis, aršiai gynė sprendimą skelbti Snoro bankrotą ir įtikinėjo komisiją, kad tai buvęs „pigiausias variantas“. A.Paulauskui sunku tuo patikėti, nes jokių skaičiavimų prieš priimant sprendimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nebuvo.

Tuo metu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Paulauskas žiniasklaidai (žiūr. 2014-03-06 d. straipsnį „ Snorą“ uždarę Lietuvos banko vadovai spruko į užsienį“) taip pat tvirtino: „<..> Prieš skelbiant Snoro bankrotą, jokių skaičiavimų, kas brangiau, o kas pigiau, nebuvo pateikta“. „<...> teismui pateiktą Snoro banko balansą tesudarė keletas skaičių, surašytų ant vieno popieriaus lapo. Vargu ar didžiulio banko balansas gali tilpti į pusę puslapio“... „<...> skelbti bankrotą buvo politinis sprendimas“.

O aš, kaip buvęs AB banko Snoras ilgametis klientas, klausiu I.Šimonytės, šiandieninės kandidatės į prezidento postą: Tad kur jūsų skaičiavimai, ponia Šimonyte, apie blogą padėtį Snore? Jokių skaičiavimų nebuvo, tik noras - užgrobti banką ir pasidalinti pinigus?!

Mano galva, siūlyčiau teisėsaugininkams pasikėlti ir susipažinti su aukščiau minėtų Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos tų metų posėdžių protokolais. Ir, manau, kad daug kas papildomai paaiškėtų. Juk pasak A. Paulausko, privesti Snoro banką prie bankroto buvo politinis sprendimas!

Taigi, I.Šimonytė, be jokių skaičiavimų, įtikinėjo visuomenę, jog Snoro bankrotas yra pats pigiausias variantas „susitvarkyti“ su Snoru, nors pats AB bankas Snoras veikė stabiliai ir net nesiruošė mirti. Tad , nereikia iš viso taip įžūliai meluoti. Tai ne natūrali banko mirtis. Snoras buvo ciniškai nužudytas Lietuvos valdžios.

Vėliau pasitvirtino, jog finansų ministrė I.Šimonytė (kaip švedų bankų vasalė), pasirodo, tik tokiu būdu valė skandinavams rinką nuo konkurentų. Aišku, tuo pačiu kartu neužmiršdama tuos skandinaviško kapitalo bankus kasmet dar ir nuo mokesčių atleisti, kai šie (o ypač, švedų bankai – SEB bankas ir “Swedbankas”) atvirai demonstravo krizės metais dirbtinai suformuotus milijardinius nuostolius. Tokiais savo veiksmais finansų ministrė I.Šimonytė padarė didžiulius nuostolius šalies biudžetui.

Nors dabar visi puikiai žinome, kad skandinaviško kapitalo bankai tokių milžiniškų deklaruotų nuostolių niekada nepatyrė. Teko neseniai skaityti žiniasklaidoje, kad, pavyzdžiui, šiandien net dabartinės Seimo“Krizės komisijos“ narys Vytautas Kamblevičius užtikrino, kad Lietuvoje veikiantys bankai SEB ir „Swedbankas“ per krizę tikrai nepatyrė 2 milijardų eurų nuostolio, nors jie tai ir deklaravo. Pasak jo, bankai į nuostolius įtraukė ir blogąsias paskolas, nors vėliau didžiąją dalį nuostolių padengė pardavę iš klientų atimtus būstus.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad I.Šimonytė savo ministeriavimo metais nuolat “užmerkdavo akis”, kai tik klausimas liesdavo skandinaviško kapitalo bankus, ir, matomai, tik dėl to, kad pati asmeniškai yra jau seniai įsipainiojusi į korupcinius ryšius su jais. Tad ką jau čia bekalbėti apie didžiausio skandinavų bankų konkurento – AB banko Snoras tyčinį sužlugdymą!

Nieko sau konservatorių partijos kandidatė į prezidentus, apvogusi Snoro akcininkus ir šimtus tūkstančių banko indėlininkų! Manau, kad per šių metų Lietuvos prezidento rinkimus žmonės atsuks nugarą parinktam D.Grybauskaitės įpėdiniui I.Šimonytei. Reikia vyti šalin nuo valdžios aktyvią Snoro laidojimo komisijos narę!

Būtinai reikia paminėti ir dar vieną “puikų” kandidatą į Lietuvos prezidentus – P.Auštevičių. Tai tas pats Petras Auštrevičius, kyšininkavimo ir prekybos poveikiu kaltinimo skandale paskendusios Liberalų sąjūdžio partijos iškeltas kandidatas į prezidento postą. Primenu, kad P.Auštrevičius tada dar 2012 metais, dirbdamas Seimo laikinojoje tyrimo komisijoje, padarė viską, kad sužlugdyti Komisijos išvadų patvirtinimą Seime. Ko pasėkoje, kaip žinome, aplamai buvo sužlugdytas beveik pusę metų vykęs Seimo komisijos tyrimas bei tokiais savo veiksmais P.Auštrevičius asmeniškai padėjo D. Grybauskaitės statytiniui, Lietuvos banko vadovui V. Vasiliauskui, konservatorių vyriausybės premjerui A. Kubiliui, finansų ministrei I. Šimonytei kartu su jų pačių pasikviestais užsieniečiais bankroto administratoriais S.Freakley, N.Cooper bei dabartiniu vietiniu bankroto administratoriumi G.Adomoniu, veikiant išvien su įvairaus plauko advokatų kontorų advokatais, iššvaistyti bei išgrobstyti AB banko „Snoras“ akcininkų ir indėlininkų turtą bei pinigus ir padėjo tuo pačiu jiems išvengti asmeninės atsakomybės!

Pats pagrindinis Snoro banko sužlugdymo vykdytojas, galima sakyti, - pagrindinis nusikaltėlis (kitaip negalima ir įvardinti!) - buvęs konservatorių vyriausybės premjeras A.Kubilius, išgrobstęs ne tik Snoro banką (beje, panašiai pasireiškęs ir šalies energetikos srityje!), bet kartu su I.Šimonyte ir Lietuvą brangiai praskolinęs švedų bankams, dabartiniu metu puikiausiai darbuojasi Seimo Biudžeto ir finansų komitete, sėdi šalia taip vadinamos „Krizės tyrimo“ komisijos pirmininko S.Jakeliūno ir tiria savo paties nusikaltimus (?!). Nonsensas?!... Na, tikrai protu nesuvokiama!...Politinė korupcija! Ir nieko daugiau nepasakysiu.

O A.Kubilius ne tik užgrobė ir sužlugdė penktąjį pagal dydį šalies banką Snoras, valdžiusį 2,4 milijardų eurų (8,2 mlrd. litų) turtą. Jis nepasigėdijo dar papildomai ir AB banko Snoras naujos akcijų emisijos pirkėjus viduryje šviesios dienos apvogti, nors tai prieštaravo teisės aktams!

Priminsiu, kad Lietuvos bankas neleido AB bankui Snoras registruoti akcinio kapitalo didinimo, – t.y.neleido registruoti pagal LR Vertybinių popierių komisijos patvirtintą akcijų emisijos prospektą jau pasirašytų ir pilnai apmokėtų 380 082 839 vieno lito nominalios vertės akcijų emisijos. Centrinis bankas taip nusprendė (?!).

Priminsiu viską iš pradžių. 2011-11-16 d. Lietuvos banko valdyba be jokio pagrindo visiškai nepagrįstai sustabdė AB banko Snoras veiklą (paskelbė moratoriumą), nušalino nuo banko valdymo Snoro valdybą bei stebėtojų tarybą, paskyrė laikinąjį administratorių ir apkaltino Snoro banko pagrindinius akcininkus nusikalstama veikla bei kitas nebūtais dalykais.

O 2011-11-21 d. (po penkių dienų) ta pati Lietuvos banko valdyba ankstesnio savo nutarimo pagrindu (?!) pripažino Snoro banko pagrindinius akcininkus nesant nepriekaištingos reputacijos ir todėl atsisakė registruoti AB banko Snoras įstatų pakeitimus dėl akcinio kapitalo didinimo

Kadangi šiai apmokėtai akcijų emisijai nebuvo duotas Lietuvos banko sutikimas ir nepadidintas šia suma Snoro banko įstatinis kapitalas, tai sutinkamai su galiojančiais teisės aktais, tie pinigai, tuo metu buvę sukaupti tam tikslui atidarytoje atskiroje kaupiamojoje sąskaitoje AB banke „Finasta“, turėjo būti grąžinti jų savininkams, pervedant pinigines lėšas atgal į jų asmenines sąskaitas.Tačiau reikia pažymėti, kad pinigai, apmokėti už šias naujos emisijos AB banko Snoras akcijas (sumoje 110 milijonų eurų!), nebuvo jų savininkams grąžinti.

Premjero A.Kubiliaus konservatorių vyriausybė, padedama Lietuvos banko, tuos 110 milijonų eurų (ekvivalentu 380 082 839 litų), priklausančių Snoro banko akcininkams, paprasčiausiai nusavino! Tiksliau įvardinant, tuometis premjeras A.Kubilius, padedamas asmeniškai finansų ministrės I.Šimonytės bei Lietuvos banko valdybos pirmininko V.Vasiliausko tiesiog pavogė (!!!) tuos banko kapitalo didinimui skirtus 110 milijonus eurų!

Todėl, bent man, visiškai nesuprantama, - A.Kubilius būdamas paprasčiausias vagis, kuriuo privalomai turėtų domėtis Generalinės prokuratūros prokurorai, šiandien atvirai skelbia, jog nori daryti karjerą ir rengiasi kandidatuoti į Europos Tarybos generalinio sekretoriaus postą?! Na, čia tai be žodžių. Tik Lietuvoje taip būna. Toliau nėra kur...

Teisti už akių? Čia taip lietuviška!..

Neseniai keliuose šalies priklausomuose interneto portaluose perskaičiau žinią, jog „Snoro byla – finišo tiesiojoje“. Ikiteisminį tyrimą dėl galimo banko „Snoras“ turto pasisavinimo teisėsauga žada baigti per pirmus tris šių metų mėnesius. Snoro pagrindinius akcininkus ruošiamąsi teisti už akių...

Kur taip skubama?.. Tai yra skuba, kad tai padaryti iki prezidentės D.Grybauskaitės kadencijos pabaigos?... Skubama, apkaltinti Snoro pagrindinius akcininkus (tuo, ko jie nepadarė!), nes bijoma, jog Seimo „Krizės tyrimo“ komisija balandžio mėnesį pagarsins savo išvadas, o jose bus pasakyta (kaip ir žadėta), kas iniciajavo Snoro ir Ūkio bankų bankrotus? Ar bus pagarsinta apie nusikalstamas prezidentės D.Grybauskaitės investicijas į A.Kubiliaus vyriausybės išleistus ir brangiai praskolintus švedų bankams Vyriausybės vertybinius popierius už 12 proc. metinių palūkanų, kurių grąžinimas buvo užkrautas ant paprastų mokesčių mokėtojų pečių? Aie ką Seimo komisijai ne taip seniai liudijo europarlamentarė Margarita Starkevičiūtė, kuri pateikusi dokumentinius įrodymus, dargi Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui S.Jakeliūnui pasiūlė kreiptis į Generalinę prokuratūrą, jog būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Paprasčiausiai bijoma, kad vykstant normaliam atviram teismo posėdžiui (o ne „už akių“!), išaiškėtų teisybė ir tokio skandalingo teismo metu išplauktų dar daugiau įdomių dokumentų ir pavardžių : Degučių ir „atkatučių“? O tokių yra ne tik konservatorių partijoje, bet ir visose partijose. Bijoma, kad gali nepasisekti uždaryti burnos Snoro akcininkams, kaip prezidentei.D.Grybauskaitei pasisekė susitarti su E.Masiuliu, net ir po jų 2-jų metų susirašinėjimo tulpes@lrpk.lt paštu, nors visa tai ir pagarsėjo, kai pateko į viešąją erdvę?

Šiandien jau suprantu, kam prokurorams ir STT tyrėjams aiškintis dėl nusikalstamo fakto, pavyzdžiui, kodėl S.Frikliui už 8-ias darbo dienas iš Snoro buvo pervesti beveik 5 milijonai eurų? Aišku, ir kodėl jiems šitas klausimas neįdomus. Nėra komandos iš Daukanto aikštės rūmų Lengviau aiškintis apie Gretos Kildišienės paltukus. Daug ramiau ir ne taip pavojinga.

Taigi, yra kaip yra. Bet jau yra priimtas net spec. Įstatymas išvaikytiems bankininkams teisti už akių. Ir nesvarbu, jog LR Baudžiamojo proceso kodekso pataisos teisti tokius asmenis už akių prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai. Čia Lietuva, čia lietūs lyja...

Būtina dar pažymėti, kad situacija AB banko Snoras atveju beveik unikali. Prisiminkime, - kad užgrobti banką, - Seime buvo skubos tvarka patvirtintos reikiamų tam įstatymų pataisos. Dabar gi,- kad paslėpti valdžios nusikaltimus, padarytus išgrobstant milijardus iš Snoro – vėl spec. įstatymai priimti. Tik šį kartą AB banko Snoras pagrindiniams akcininkams teisti. Teisti už akių!!!

Ir jokių problemų pas Lietuvos valdžią! Jei neišėjo pagal įstatymą - MES PAKEISIME ĮSTATYMĄ!!! Viskas taip paprasta ir lengva - paėmėme ir skubiai pakeitėme įstatymą, tik kad būtų naudinga valdžiai! Čia vadinasi tikrasis Lietuvos valstybės teisingumas!!!

O juk iš tikrųjų teisti reikėtų Snoro banko bankroto iniciatorius. Ir teisti tiesiogiai, o ne už akių. A.Kubiliaus, I.Šimonytės ir V.Vasiliausko padaryta Lietuvai ir jos gyventojams žala yra milžiniška. Tačiau jų niekas neketina teisti, jiems nereikia slapstytis. Tokia ta mūsų teisėsauga ir teisėtvarka. Nes „žmonių“ partija -„neliečiamoji“. Na, o sąžinė ir moralė – ne šio pasaulio dimensijos, kaip sakė prezidentės D.Grybauskaitės liemeniuotas „sūnelis“ - V.Vasiliauskas iš Lietuvos banko. Bet tikiuosi, kad daug paaiškės ir pasikeis po patriarcho mirties.

O dabar turime savąją Dinastiją. Ir I.Šimonytę stumia į prezidentus apsaugoti Dinastiją, save pačią ir kitus konservatorių partijos „veikėjus“.

(Pirmąją straipsnio dalį skaitykite ČIA)

Liudininkas iš Lietuvos banko: „Snoro“ šturmą laimino prezidentė

Prezidentės statytinio įžūlumui nebuvo ribų 

Įsiutino straipsniai, o smogti nutarė bankui

„Snoro“ komisijos pėdsakais...

Spec. įstatymas išvaikytiems bankininkams

Prezidentė siūlo pataisas, kurios leistų teisti „Snoro“ vadovus už akių

D. Grybauskaitė siūlo pataisas, kurios leistų teisti „Snoro“ vadovus už akių

Susiję:

Ar gali vagis būti kandidatu į šalies prezidentus? (I dalis)   

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
144. EI ŽMONIU KANDIDATUOJANTI PREZIDENTE
(2019-05-09 21:40:29)
(92.243.166.42) Parašė:

tai dabar Lietuvos vaikai geriau gyvens nei ju tevai ???????143. Vytautas R.
(2019-05-09 21:38:26)
(92.243.166.42) Parašė:

Šiandien yra aišku, kaip du kart du, - kodėl D.Grybauskaitės įpėdinė I.Šimonytė stumiama į prezidentus - uždengti buvusias ir būsimas konservatorių aferas. Tai jiems žūtbūtinis klausimas. Todėl ypatingai svarbu, kad iki rinkimų būtų buvusios aferos paviešintos. Taip Lietuva išvengtų būsimų konservatorių aferų. Be to, Seimo Krizės komisijai ypač svarbu gauti atitinkamus dokumentus iš ES ir TVF, kad pagrįsti M.Starkevičiūtės parodymus ir dokumentiškai įrodyti prezidentės D.Grybauskaitės taip mylimų konservatorių machinacijas bei įrodyti, kas Lietuvoje iš to brangaus skolinimosi iš švedų bankų praturtėjo ir kas inicijavo Snoro ir Ūkio bankų bankrotus.142. VAGIS KONSERVATORIŲ KANDIDATĖ
(2019-05-09 21:31:36)
(92.243.166.42) Parašė:

ŠIMONYTĖ YRA VAGIS. JI KARTU SU VASILIAUSKU IR KUBILIUMI UŽGROBĖ SNORO BANKĄ, PASIKVIETĖ AFERISTUS FRIKLĮ SU KUPERIU IR IŠVOGĖ IŠ BANKO SĄSKAITŲ ŽMONIŲ PINIGUS. O IŠ KUPERIO GAUTUS OTKATUS SUNEŠĖ GRYBAUSKAITĖS RINKIMAMS. ŠIMONYTĖS VIETA TEISIAMŲJŲ SUOLE.141. Panele Šimonyte
(2019-04-13 12:55:23)
(161.129.70.137) Parašė:

amoralumas k.i.a.u.š.i.ų netrina?140. Snoro byloje
(2019-04-13 12:47:30)
(92.243.166.42) Parašė:

Prokuratūra didziausias nusikaltelis, nes dirbo ir dirba ne savo galva , o Grybauskaiites nurodymais. Ten prokuratūros tik kvapas.Visi teisėjai, prokurorai, antstoliai , advokatai stovi prie pragaro vartų , matomai, jie visi neturi vaikų ir mamų , nes jų sąžine palaidota.Jie puikiai zino tiesa, bet kiekvienas vienas i kita žiuri kiaules akimis ir linksi, kad Baranauskas neva pavoge penkis šimtus milijonu euru is savo vadovaujamo banko būdamas vienas is pagrindiniu akcininku?Jei yra nors krislelis proto, gyvenkit su klausimu ka jus padarėt .Uzgrobet, sunaikinot, isvoget toki turtą .Pats didziausias nusikaltelis yra prezidentės Grybauskaitės liemeniuotas "sūnelis" Vasiliauskas,nes jis tiesioginis vykdytojas.Skaudu, kad taip ištrypta , išniekinta , pažeminta bolsevikiniais metodais --- be pasigailėjimo. Tik tobuli niekšai taip gali.139. Aldona
(2019-04-07 15:30:00)
(194.59.249.202) Parašė:

Jėzau, po visų komentarų Vasiliauskui ir Polikarpovnai ir arkliadantei Šimonytei belieka tik nusišauti apriore. O juk žmonės rašo tiesą. Nu, jeigu seimas ir jo krizės komisija nesugebės įrodyti tų brudų kaltės, tai seimui išsiskirstyti apriore.Žinoma, tai tik mano nuomonė. Jeigu aš neteisi atsiprašau iš anksto.138. Ką pasakysi "skaidrioji ir sąžiningoji " mūsų prezidente???
(2019-04-07 15:23:18)
(81.92.203.91) Parašė:

Dar pamenu Snoro istoriją gerai. Kodėl prokurorai paleido Kuperį ir nutraukė jam bylą? Mat, pasirodo, Kuperis irgi pasirodo buvo "ne pėsčias", skundėsi jis savo advokatams, jog nenori būti atpirkimo ožiu dėl Snoro - užsiminė, kad visi "veikė" kartu, o jei jį vieną patrauks baudžiamojon atsakomybėn, bus atkleisti juodžiausi susidorojimo su banku Snoras ir jo akcininkais užkulisiai. Kuperis pasakė - "tik pabandykit mane apkaltinti, viską papasakosiu, kas čia Snoro banke darosi ir kaip bankui sufabrikavo bankrotą ir t.t., mažai nepasirodys.... .įvardinsiu tikruosius Snoro duobkasius: Kubilių, Šimonytę, Vasiliauską..... o toliau gijos eina į prezidentūrą..." Tuomet, pamenu, ką tik Grybauskaitės grąžintas į pareigas prokuroriausias bevalis Valys davė nurodymą savo "kišeniniam" prokurorui Verseckui ( aišku, prieš tai palaiminimą gavęs iš prezidentės) skubiai nutraukė Kuperiui bylą, net esant visiems įrodymams apie grobstomus pinigus. O Kuperi, jei tu prabiltum......Bet juk Dievas viską mato, ar ne, "skaidrioji ir sąžiningoji" mūsų prezidente?!!137. Algirdas
(2019-04-07 14:46:50)
(92.243.166.42) Parašė:

Kartais taip būna,kad žalos neįmanoma išmatuoti...juk dauguma po Snoro banko sunaikinimo išvažiavo,suvokę,kad nebėra ateities tėvų žemėje...Kaip išmatuoti nusivylimą...Kaip išmatuoti išdavystę - Valstybės,Lito,Žemės...Žmonių...Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
Stiprinamas Rusijos atgrasymas: vyks pratybų BALTOPS 2019 karių išsilaipinimo operacija
5 Nemirsetos paplūdimys skelbiamas laikina karine teritorija.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė: genocido ir tremties žaizdų laikas negydo
28 Apie prezidentės D. Grybauskaitė tėvelį dėl mįslingų ir iki šiol nežinomų priežasčių nervingai juokdamasis yra apsimelavęs ir Lietuvos patriarchas.
A. Širinskienė apie geruosius D. Grybauskaitės darbus
15 Užsienio politikoje ir kovoje su korupcija – didžiausi D. Grybauskaitės pasiekimai
Lietuva lyg niekur nieko plečia bendradarbiavimą su tironiška Kinija. Kodėl?
14 Šiuo metu Kinijoje represijos yra didesnės negu 1989: kiek ilgai nuolaidžiausime šiai grėsmę keliančiai valstybei?