2020 m. balandžio 5 d.

 

Apie Europos Sąjungos ne- priimtinumą

19
Paskelbta: 2013-02-07 10:12 Autorius: Romualdas Ozolas

Europos Sąjungos projektas nepriimtinas todėl, kad jis yra blogos valios ir pikto proto kūrinys, jau dabar akivaizdžiai demonstruojantis savo pragaištingumą: dar tik bandant Europą iš valstybių sandraugos paversti imperija, procesas jau leido žiauriai deformuoti Sąjungą sudarančių nacionalinių valstybių būvius – tautas įklampinti į progresuojančias valstybių skolas, sukelti neregėtą migraciją, įtvirtinti vartotojišką gyvenimo būdą, sugriauti tradicines vertybių sistemas, pajudinti nacionalinių kalbų pamatus ir pan.

Kodėl taip atsitiko?  

Atsakymą nurodo pats Europos Sąjungos projektas: Sąjungos konstitucijon net ir po rimtų debatų taip ir neįrašyta, kad vienas iš Europos šaltinių yra krikščionybė, nors būtent ji formavo ne tik dvasinius, bet ir fizinius Europos pavidalus, net pačią Europos – vieningos dvasios ir panašių kultūrų pasaulio – idėją.  

Esminis Europos dvasios ir kultūros motyvas buvo krikščionybės žmogus – dieviškumo sąmoningai siekiantis individas, įtikėjimo ir tikėjimo dėka tampantis asmeniu ir asmenybe. Nė viena kita iš pasaulio religijų neteikė tokios galimybės: visos kitos rėmėsi pranašais ar kitokiais anapusybės liudytojais, tarpininkais tarp Absoliuto ir žmogaus. Krikščionybė Kristaus asmeniu Absoliutą liudijo tiesiogiai: Jėzus Kristus buvo žmogus ir tuo pat metu Dievas. Katalikybė iš prigimties, iš principo buvo humanistinė ir labiau nei kitos religijos atvira žmogaus santykio su Dievu žmogiškosioms korekcijoms, tarp jų ir nesutikimui. Pirmoji didžioji nesantara tarp žmogaus ir Dievo – Šiaurės sukilimas prieš Pietų bažnytinę savivalę – pagimdė reformacinį apsivalymą ir parengė dirvą Apšvietai su žmogumi be tikėjimo ir be Dievo. Tai – vartai į mūsų laikus.  

Didžioji prancūzų revoliucija Europon paleidžia tris nemirtingąsias dievybes: laisvę, lygybę, brolybę. Kas gali būti žaviau, kaip laisvėje susilyginus susijungti! Tai pirmas tikrai ateistinio ir akultūrinio žmogaus projektas. Krikščionybei irgi nesvarbu sielos etninis apdaras, tačiau ji jo neatmeta, tiesiog dvasiškai vienija tikėjimu. Prancūzų revoliucionieriai vienytis reikalauja fiziškai. Ar yra tokia vienijanti jėga?   

Tokia jėga yra, ir ta jėga – proletariatas, sulygintas iki nieko neturėjimo, tik dar nesuvokiantis savo brolybės ir dėl to nematantis galimos laisvės, atsako Komunistų partijos manifestas ir suformuluoja tuos postulatus, kuriais vadovaudamasis protas gali sutelkti valią revoliucijai ir realiai laisvei.  

Visas XX amžius tikrina šią idėją. Dvi galingos ideologijos – vokiškasis nacionalizmas (nacionalsocializmas) ir rusiškasis kosmopolitizmas (proletarinis internacionalizmas) – susiremia žūtbūtinėse grumtynėse, kuriose, paeiliui žuvus abiem, baigiasi ideologijų viešpatavimo era.  

Anksčiau pasaulį dalijusi į dvi dalis „geležine uždanga“, ideologijų era palieka tik didžiųjų tikėjimų suformuotus pasaulio civilizacinius konglomeratus. Visiems šiems didžiųjų religijų gobiamiems etnosų, nacijų ir valstybių dariniams būdinga, kad juose veikia globaliais ryšiais susisaistantis sekuliarėjantis ir fiziškai laisvėjantis žmogus. Jis remiasi nebe religiniam tikėjimui prilygstančiais trimis didžiaisiais žodžiais, nebe jų sociologizuota transkripcija Komunistų partijos manifeste – jis remiasi žmogaus išsilaisvinimo idėją toliau plėtojančiu ir į paties žmogaus rankas savo likimą atiduodančiu dokumentu – 1949 metais priimta Visuotine žmogaus teisių deklaracija. Ja šiandien grindžiama Europos Sąjungos konstitucija, Jungtinių Tautų teisė, Pasaulio gerovės programa.  

Žmogaus teisių deklaracijos žmogus – nebe akultūrinis, nebe ideologinis žmogus, jis tiesiog fizinis žmogus, ir ne tiek žmogus, kiek biologinis žmogumi vadinamas subjektas. Jo esmė – laisvės neatsakomybė: „Kiekvienas gimęs žmogus yra laisvas. Su juo reikia elgtis kaip su laisvu.“ Šis subjektas neturi jokių privalėjimų kitam, nes būtent jis yra atskaitos taškas, kuriam iš principo subordinuotas Kitas: „Su juo reikia elgtis kaip su laisvu.“ Ar Deklaracijos autoriai nesuprato, kad tai – besaikį egoizmą ir beribį voliuntarizmą įveiksminanti ir įteisinanti formuluotė? Suprato. Žmogaus teisių deklaracijos žmogus yra absoliučiai nuo Dievo – aukščiausios proto ribos – laisvas žmogus. Šis žmogus – dievas pats sau. Kaip toks, jis labiausiai tiko ideologinių tironijų griovybai. Perėmęs kapitalizmo kontrolę ir pagimdęs globalizmą – ne tik buities, bet ir būties vertinimą pelnu, jis sėkmingai įveikinėja paskutines žmogiškojo proto užkardas – civilizacijas, kultūras, tautas.  

Europos Sąjunga yra regioninis globalizmo variantas, kuriame Žmogaus teisių deklaracijos bloga valia ir globalizmo piktas protas reiškiasi interpretuojami dar užsilikusių kultūrinių savitumų. Tačiau Europos gyvenimo perspektyvas reflektuojančioje viešojoje erdvėje jau dominuoja fizinio žmogaus laisvės be atsakomybės prioritetai – logiška žmogaus susidievinimo fiziškumo nirvanoje tikrovė.

Ar tai ir turėtume remti?  

Ar prie to ir turėtume prisitaikyti?  

www.propatria.lt

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
19. manau
(2013-02-11 11:04:41)
(78.58.115.71) Parašė:

krikscionybe nusipelne ne liaupsiu o pasmerkimo uz Lietuviu tautos genocida18. DĖKINGA
(2013-02-11 10:15:16)
(178.16.43.146) Parašė:

už puikų ir labai teisingą straipsnį.17. AL
(2013-02-10 16:18:13)
(86.100.220.236) Parašė:

Gražios ir kartu juokingos Ozolo psalmės, kaip stropaus pirmakursio, o reikėtų žvilgtelti giliau: juk žinoma kas finansavo Robespjerus, Napoleonus, Trockius, Leninus, Hitlerius; juk žinoma, kad visos pasaulio įmonės, bankai, fedrezervai, aukso atsargos, ofšorai, priklauso keliasdešimčiai klanų, o beveik pusė tik dviem. Juk žinoma, kad šie ponai diriguoja pasauliui, o ne samdomi, jų skiriami prezidentai, eurokomisijų pirmininkai, ir kita smulkmė. O gal jam nežinoma, tai laikas sužinoti ir parašyti išsamų straipsnį, o ne straipsnio įžangą? Gal todėl ir Lietuvos valstybės pastatas pastatytas kreivas ir šleivas, nes nesuvokta, kas buvo jo brėžinių autorius ir statybų sponsorius?16. Ozolui
(2013-02-10 11:02:33)
(84.15.183.86) Parašė:

Krikščioniškojo humanizmo ištakos - asmeniškai Ozolui. Kad būtų aiškiau, papasakosiu jums neseną atsitikimą, kuris mane tikrai sukrėtė. 2012 vasario 3 d., penktadienį, 19 val. 30 min., grįžtu vėliau iš darbo, kad nepabostu kelias įsijungiu radiją. Stotis buvo nustatytą – žinių radijas. Jau girdžiu “gerąsias naujienas” skleidžią, naa galvojų, vėl tie smegenų kompostiruotojai, perjungsiu… Kol perjunginėjau pavaras, persirikiavau, nebespėjau išjungti, bet pasidarė įdomu. Girdžiu toks nusmailintas balsas suokią – išvardiją biblijos puslapius, pastraipas ir dėsto toliau (citata bus ne visiškai tiksli, iš atminties): “ir davė Dievas patarimą savo išrinktąjai tautai – kai ateisite į savo pažadėtąją žemę išgriaukite visus stabus, užgesinkite visus aukurus ir nužudykite (ar sunaikinkite) visus pagonys…??? Bet nežudykite jų visų iš karto, nes sodai sulaukės, žemė apaugs piktžolėmis, prisiveis laukinių žvėrių ir jums bus sunku gyventi”. Dar spėjau pagalvoti, na ką čia pyksi, juk rašė labai seniai, labai senas žydas, matyt visiškai nukvakęs buvo… Bet kur tau, pasirodo nelabai aš čia suprantu apie tas “gerąsias naujienas”. Girdžiu komentatorius (matyt daktaro Mengelės reinkarnacija) komentuoja: “matote, kooooks protingas dievas, ššššiiiitokį gerą patarimą davė, kad nežudytų žydai visų pagonių iš karto…. Ir niekam tai neužkliuvo… Krikščionybė bankrutavo 358 metais, kai peržiūrėjo Kristaus mokymą, atsisakė reinkarnacijos ir t.t. Ozolui labai vertėtu pasiskaityti žydų toras, kad žinotų, ant kokių pamatų statoma ES...15. Gedas
(2013-02-10 10:26:03)
(78.56.179.39) Parašė:

ES ne-priimtinumas nusakytas talentingai, valio autoriui R. Ozolui. Tačiau yra ir priešybė - ES pri - imtinumas. Ar tik šitoji pusė nebus lygiavertė anai? Juk ES pamatinė vertybė - žmogus, jo gyvastis ir laisvė. Ar buvo, ar yra, ar įmani - aukštesnė vertybė? Abejotina teigti, esą ES kultivuoja laisvę be atsakomybės. Orientacija į turtystės dievą Mamoną? Ar ši orientacija absoliučiai amorali? Ar buvusi sukurta ir siūlyta vertesnė (ne veidmainiška ir ne žlugusi) orientacija? Tautinės tapatybės saugyba - pačių tautiečių reikalas ir uždavinys. Šiam, žinia, reikia dvasinių, moralinių, patriotinių, pilietinių išgalių. Ar kanka tokių išgalių? Ar jos kuriamos? Ar tik ne šita kryptimi stumti švietimą, ypač studijas? Tas reikalas vertas debatų; ar jam yra proto?14. jop
(2013-02-09 13:05:42)
(77.90.124.239) Parašė:

europos uzsakymu vadukai sugriove gamyklas,kolukius,supjauste laivyna,o dabar ir zemele pradejo pjaustyti.dabar dar pasakys jeigu nedainuosit LIETUVA TU GEJU ZEMELE,tai atims visas paramas is fondu....taigi reikia kazka daryti....13. G.P.
(2013-02-08 23:42:58)
(82.140.182.218) Parašė:

Tam, kuris vadinasi "Jules" O Jūsų fantazija apsiriboja tik dviem galimybėmis: tik ES arba tik Rusija? Na ką gi... Jeigu Jūsų smegenyse būtų ne du, o bent jau trys vingiai, tuomet gal suprastumėte, jog yra ir trečia galimybė - Nepriklausoma Lietuva.12. Darius R.
(2013-02-08 02:35:48)
(78.60.142.30) Parašė:

Labiau pritarčiau JULES, nei straipsnio autoriui. Kadangi visos bėdos pirmiausia, prasideda nuo asmeninės atsakomybės (tiksliau jos nebuvimo). O dėl ES, manau, vien deklaracijos Krikščionybės tema mažai ką pakeistų, -reikia esmingesnių socialinių pokyčių,- nes Europos nukrikščionėjimas prasidėjo daug anksčiau nei Prancūzijos revoliucija. Perdaug piktavališkos veiklos įvykdyta, prisidengiant krikščionybės vardu, -kalbu apie vergovės pakartotinį išradimą, atradus Naujajį pasaulį, ir galybę kitų neteisybių, tad ir pačioje Europoje, jei nebūtų kilęs reformacijos maištas, ar masinė sekuliarizacija XX a., katalikybė jau būtų degradavus, -jei ne renesanse, tai praėjusio amžiaus pabaigoje, - na bet čia tik mano pamąstymai.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras