2019 m. liepos 21 d.

 

Apie didvyrio Siaubūno žygdarbius naikinant okupantus informacijos nėra, Genocido centras atskleidė to priežastis

113
Paskelbta: 2019-07-03 16:22 Autorius: ekspertai.eu
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė (kairėje) ir Lietuvos didvyris, partizanas Siaubūnas (dešinėje).


Birželio 19 d., kai visa nepriklausoma žiniasklaida pranešė, kad genetiniai tyrimai patvirtino, jog pavyko surasti Lietuvos didvyrio, paskutinio su ginklu rankose žuvusio partizano Antano Kraujelio-Siaubūno palaikus, pakili nuotaiką aplankė visus Lietuvos gyventojus.

Tomis dienomis buvo paskelbta daug publikacijų, parodyta televizijos laidų, kuriose prisimintas didvyris, jo nueitas kelias bei visas partizaninis pasipriešinimas tarybiniams okupantams.

Birželio 21 d. ekspertai.eu kreipėsį į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (Genocido centras) generalinę direktorę Teresę Birutę Burauskaitę, prašydami pateikti visą informaciją apie Lietuvos didvyrio, partizano A. Kraujelio-Siaubūno įvykdytus žygdarbius.

Kiek Lietuvos didvyriui A. Kraujeliui-Siaubūnui ir jo vadovaujamiems kovotojams pavyko nužudyti tarybinių okupantų ir kolaborantų, kiek pavyko surengti diversijų ir sunaikinti tarybinio turto ar įvykdyti kitokių pasipriešinimo aktų? Pateikite šio partizano nuveiktų darbų išklotinę su konkrečiais skaičiais, nužudytųjų Lietuvos priešų pavardėmis.

Jei jau, kaip skelbiate, jūsų vadovaujamas centras atliko išsamų archyvinių ir kitokių duomenų ištyrimą bei pateikė išvadą, kad nėra jokių įrodymų, kad A. Kraujelis yra žudęs taikius gyventojus, tai tikrai atlikote tyrimą ir turite visą informaciją, kiek šiam partizanui su bendražygiais pavyko išžudyti okupantų ir kolaborantų, kiek pavyko sunaikinti tarybinio turto ir įvykdyti kitokių teisingumo aktų
“, - buvo rašoma ekspertai.eu rašte Genocido centro vadovei.

Atsakymo nesulaukus, liepos 3 d. ekspertai.eu papildomai paklausė, kaip sekasi su informacijos pateikimu.

Netrukus Genocido centras atsiuntė atsakymą, kuris, kaip matosi, buvo pasirašytas dar birželio 26 d., tačiau kažkodėl be papildomo ekspertai.eu raginimo neišsiųstas.

Atsakymas apie tautos didvyrio darbus, atvirai tariant, padarė įspūdį, net visko regėjusiems ekspertai.eu.

Atsakydami į Jūsų kreipimąsi informuojame, kad atsakyti į Jūsų klausimą, kiek konkrečiai Antanui Kraujeliui-Siaubūnui „pavyko nužudyti tarybinių okupantų ir kolaborantų, kiek pavyko surengti diversijų ir sunaikinti tarybinio turto ar įvykdyti kitokių pasipriešinimo aktų“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras negali dėl istorinių šaltinių trūkumo, kurį lėmė šios priežastys:

- ilgą laiką (11 metų) savo pasipriešinimo kovą A. Kraujelis-Siaubūnas vykdė vienas, todėl nėra išlikusių ilgo jo pasipriešinimo laikotarpio liudininkų;

- sovietinėms represinėms struktūroms nepavyko A. Kraujelio-Siaubūno suimti gyvo, todėl jis nebuvo tardomas ir nėra jokių išgautų jo parodymų;

- partizanai pagal galimybes stengėsi dokumentuoti savo vykdomus pasipriešinimo veiksmus, tačiau tokio pobūdžio partizanų sudarytų dokumentų (pavyzdžiui, laisvės kovotojo partizano Tėvynei pareigų ėjimo lapo ar pan.), susijusių su A. Kraujelio veikla, surasti nepavyko; taip pat nėra rasta jo išsamesnių užrašų ar dienoraščių. Centro nuomone, šie dokumentai nerasti arba neišliko dėl A. Kraujelio-Siaubūno ypatingo atsargumo“, - rašoma Genocido centro generalinės direktorės Teresės Birutės Burauskaitės pasirašytame rašte.T. B. Burauskaitė taip pat informavo, kad Genocido centras „gali pateikti tik tuos duomenis, kurie žinomi tik iš dalies istorinių šaltinių“.

Ekspertai.eu atkreipia dėmesį, kad tie generalinės direktorės minimi duomenys nelabai domino, kadangi jie jau ne kartą buvo skelbti nepriklausomoje Lietuvos žiniasklaidoje.

T. B. Burauskaitė nurodė, kad „iki įsijungimo į ginkluoto pasipriešinimo sovietų okupacijai struktūrą, A. Kraujelis-Siaubūnas 4 metus ėjo partizanų ryšininko pareigas: pranešdavo partizanams apie priešo veiksmus, įspėdavo apie galimus šnipus, padėdavo slapstytis, tiekdavo maistą, pergabendavo ginklus ir šaudmenis“, o „1948 m. A. Kraujelis su bendraminčiu pavogė viešai išniekintus partizanų palaikus ir juos palaidojo“.

T. B. Burauskaitė taip pat priminė, kad:

- „nuo 1950 m. rudens A. Kraujelis-Siaubūnas buvo Žėručio partizanų rajono štabo nariu, vėliau – žvalgybos skyriaus viršininku ir tęsė savo žvalgo misiją, o „saugumiečiai gaudavo A. Kraujelio-Siaubūno pasirašytus raštelius: „kategoriškai nepripažįstu Lietuvos savanoriško įstojimo į Sovietų sąjungą“.

- „saugumiečiai taip pat gaudavo „įspėjimus neskriausti žmonių ideologiniais motyvais, kolūkių pirmininkai gaudavo raštiškus įspėjimus, kad teisingai užrašytų darbadienius“.

- „1949–1950 m. A. Kraujelis-Siaubūnas kaip Rytų Aukštaitijos atstovas buvo nuvykęs į Dzūkijos partizanų pasitarimą Merkinės apylinkėse“, o „1952 m. gruodžio 22 d. A. Kraujelį-Siaubūną bandė nužudyti KGB agentas, tačiau sužeistam A. Kraujeliui-Siaubūnui automato šūviais pavyko priešą likviduoti“.

- „1965 m. kovo 17 d. Utenos rajone sovietų karinės operacijos metu A. Kraujelis-Siaubūnas buvo apsuptas, atsišaudant sužeistas ir, nenorėdamas patekti į nelaisvę, priverstas nusišauti“.

Taip pat T. B. Burauskaitė pridėjo ir plačiai nepriklausomoje žiniaskladoje ne kartą skelbtą septyniolikos puslapių 2014 m. Genocido centro atliktą tyrimą „Dėl Lietuvos SSR KGB inkriminuotų veikų Lietuvos partizanui Antanui Kraujeliui“.

P. S.

TSRS KGB A. Kraujeliui 1964 m. užvestoje byloje buvo kaltinimai dėl plėšimų ir 11 asmenų nužudymo arba dalyvavimo juos nužudant. Kai kurių iš šių nužudymų faktiškumas yra neabejotinas, pvz., 1949 m. lapkričio 5 d. Molėtų rajone Papiškių kaime A. Kraujelis-Siaubūnas ir M. Urbonas, įtarus, kad partizanų rėmėjai Pranas ir Leokadija Gečiai išdavė MGB darbuotojams partizanų slėptuvę, nušovė Gečius jų nepilnamečių vaikų akivaizdoje.

Šie ir kiti kaltinimai A. Kraujeliui-Siaubūnui buvo plačiai išviešinti Lietuvos žiniasklaidoje Vandos Zaborskaitės, Aloyzo Sakalo, Jurgio Jurgelio straipsniuose po to, kai Panevėžio apygardos teismui 2009 m. pabaigoje buvo perduota byla dėl A. Kraujelio-Siaubūno nužudymo, kurioje kaltinimai genocidu keliami keturiems A. Kraujelio-Siaubūno suėmimo operacijoje dalyvavusiems buvusiems LTSR milicijos ir KGB pareigūnams, tarp jų ir Marijonui Misiukoniui (jis nuo 1990 m. kovo 17 d. iki 1991 m. sausio 13 d. buvo ir pirmosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės vidaus reikalų ministras).

Skelbiama, kad „kontroversijas išsamiai išnagrinėjo ir įvertino Genocido centras, kuris atliko išsamų archyvinių ir kitokių duomenų ištyrimą bei pateikė išvadą, kad nėra jokių įrodymų, kad A. Kraujelis-Siaubūnas yra žudęs taikius gyventojus“.

PAPILDYTA, 2019 07 04Liepos 3 d. ekspertai.eu sulaukė prašomos informacijos, skelbiamos aukščiau, kurį atsiuntė Genocido centras. Elektroninio laiško pavadinimas buvo toks – „Atsakymas ekspertai.eu dėl Kraujelio“.

Liepos 4 d. Genocido centras kažkodėl dar kartą atsiuntė tą pačią informaciją. Tik elektroninio laiško pavadinimas jau skamba kitaip – „Atsakymas del kaltininmų A. Kraujeliui-Siaubūnui (pakartotinai)“.

Čia reikalinga ekspertai.eu pastaba.

Ekspertai.eu neklausė ir visiškai nesidomėjo, ar A. Kraujelis-Siaubūnas buvo kuo nors kaltinamas, ar jis žudė civilius gyventojus, kaip žudė ar už ką žudė. Apie kaltinimus A. Kraujeliui-Siaubūnui, ar jis be žudymų vykdė ir kriminalinius nusikaltimus, ekspertai.eu iš viso neklausė.

Atvirkščiai, ekspertai.eu prašė pateikti informaciją, kiek šiam partizanui su bendražygiais pavyko išžudyti okupantų ir kolaborantų, kiek pavyko sunaikinti tarybinio turto ir įvykdyti kitokių teisingumo aktų​ kovojant už Lietuvos laisvę.

Susiję:

Būtina žinoti, kiek Lietuvos didvyriui A. Kraujeliui-Siaubūnui pavyko nužudyti tarybinių okupantų ir kolaborantų  

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
113. T0mas J.
(2019-07-20 18:29:49)
(85.206.112.194) Parašė:

Pagarba partizanui Kraujeliui už kovą prieš okupacinę valdžią ir kolaborantus.112. BBD2MNT
(2019-07-20 10:20:47)
(85.165.108.153) Parašė:

alia kad atMarozas nershia,,,kad nershia,,,,-cia gal jo asmeninis laikrashtis?111. in
(2019-07-19 23:16:03)
(78.60.84.45) Parašė:

Tai sovietų valdžia nefiksavo Kraujelio žygių, viskas įslaptinta. Tikėkite ir tiek. O.K. Tikiu.110. Vytas
(2019-07-19 16:04:27)
(46.249.171.56) Parašė:

Iš tokas paskelbta straipsnyje apie Burauskaitės vadovaujamo centro atsakymą matyti, kad Kraujelis tikrai veikė ne vienas, jei taip plačiai kontaktavo su kitais partizanais, buvo ryšininku, štabo viršininku ir pan. Bet ekspertai.eu klausimas taip ir liko be atsako. Centras savo atsakyme net nenurodė, kad, gal būt, kiti partizanai, naudodamiesi Kraujelio surinkta žvalgybine medžiaga, nuvertė nuo bėgių "N" ešelonų, sunaikino "N" automašinų ir t.t. Bet ir to nėra. O štai Sakalo ir kitų parodymai apie žudynes yra.109. > 108. Senis Šaltis
(2019-07-05 22:43:40)
(86.38.3.187) Parašė:

Atsiprašau, bet jūs atvirai kliedite. Paranojiškai ir idiotiškai. Visas šis jūsų pranešimas_ tik ligonio paistalai. Tai mano nuomonė.108. Senis Šaltis
(2019-07-05 22:16:56)
(88.222.97.16) Parašė:

""Senis Šaltis" deka "Siaubunas-Kraujalis" buvo nuspalvintas teisingomis spalvomis" --- Tai kur tavo disputas" Kęstuti? Kur aš kraujelį kažkuo spalvinau, balinau, ar gyniau ar šmeižiau ir niekinau? Aš išvis, jau rašiau, kad kraujelio pavyzdžiu sekant yra įrodomas nusikaltimas daromas šiandien! valstybinės įstaigos ir jos darbuotojų. Man giliai nusi.. ant tų partizanų, jie jau negyvi ir dar kartą juos nuteisus niekas nepasikeis. Bet mes turime u-2. kuris skatina viešai nužudyti žmogų "humaniškai" veterinarijos klinikoje, nes jam kulkos gaila, už nusikaltimą kurį Kęstutis surado po viso pokalbio ginant kažkokį karlą. Ir tai jo galva vertas mirties bausmei nusikaltimas, kuris padarytas "ką tik" o nužudyti buvo siūloma gerokai anksčiau dar nepadarius mistinio Kęstučio susigalvoto nusikaltimo: "99. U-2>95. Senis Šaltis (2019-07-05 21:47:45) (89.116.124.39) Parašė: "Aš nepadariau jokio nusikaltimo,.. " Padarei, curva. Tu ka tik pateisinai Lietuvai draugiškos Cekijos kaimo Lidice šimtu žmoniu žudika, Teismo nuteista ir pakarta karo nusikaltely Karla Franka."107. liaudies išmintis sako:
(2019-07-05 22:11:34)
(86.38.3.187) Parašė:

"briedį iš ragų, lokį iš gaurų, o durnių iš kalbų pažinsi. Protingi senovėje žmonės buvo, pastabūs. Šimtmečiai praėjo, o jų išmintis ir šiems laikams puikiausiai tinka. Tik gal reikėtų vietoj "kalbų" pakeisti "rašymų" pakeisti. Be abejo, tai abstraktu ir NIEKAM konkrečiai netaikoma106. Senis Šaltis
(2019-07-05 22:10:00)
(88.222.97.16) Parašė:

"tolimesnis disputas neturi jokios prasmes." --- pavargai Kęstuti? Ar tiesiog pats supranti, kad šnekas reikia filtruoti. "di̇̀sputas sm. (1) DŽ viešas ginčas kokia moksline tema." --- nežinau, kur čia mokslą tu matei, bet kitą kartą nesimėtyk epitetais, kad su manimi negalima diskutuoti, nes tu prisipažinai, kad iki dabar net kažkokia moksline tema ginčijaisi. Nors taip ir nesupratau, tai ką tu čia po tema veiki?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi