2017 m. balandžio 30 d.

Alko cenzūra lietuvių kalbai įsisiautėjo

51
Paskelbta: 2017-04-07 09:14 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com

Interneto portale alkas.lt yra atspaudintas labai aktualus lietuvių kalbos išlikimui Jono Vaiškūno 2017-04-06 straipsnis: „Ar Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga apgins valstybinę kalbą?“. Šiame straipsnyje yra propaguojamas grupės „Talka už Lietuvos valstybinę kalbą“, kaip rašoma, surinkusios bemaž 70000 parašų, projektas pagal kurį „ siūloma nelietuviškus vardus ir pavardes Lietuvos Respublikos piliečių dokumentuose rašyti ir nevalstybine kalba, nelietuviškais rašmenimis, bet ne vietoj įrašo valstybine kalba  o kitų paso įrašų skyriuje, arba kitoje tapatybės kortelės pusėje.“ Su tokia pozicija aiškiai nesutinku, todėl po straipsniu parašiau tokį komentarą, kurį galima matyti žemiau pridėtame paveikslėlyje:Kartu noriu pabrėžti, kad tokio pavadinimo „Talka už Lietuvos valstybinę kalbą“ reišmė yra ne už lietuvių valstybinę kalbą, bet už Lietuvos valstybinę kalbą, kas reiškia, įvedus lenkiškus rašmenis pagal Lenkijos reikalavimus turėsime „Talka už Lietuvos valstybinę lenkų kalbą“. Labai jau gudriai sugalvota?

Po kiek laiko patikrinau, ar mano komentaras yra paskelbtas. Pamačiau, kad alkas įsisiautėjo įvesdamas man cenzūrą komentarui, kuris turi labai svarbią reikšmę ir pagrįstai nuginkluoja „Talkos“ tikslus ir visų kitų tikslus valstybės dokumentus rašyti ne valstybine kalba, o su kažkokiais iš išorės primestais ženklais, reikalavimais, kurie labai gerai dera kitoms kalboms ir tautoms, tačiau ne lietuvių kalbai. To cenzūros fakto įrodymui pateikiu kitą paveikslėlį:Kaip matome mano aukščiau parašytas komentaras panaikintas. O tai ir yra cenzūra, žodžio laisvės apribojimas, LR Konstitucijos pažeidimas. Alkas išsigando komentaro ir pagatavas pažeisti LR Konstituciją, būti nelojaliais Lietuvos valstybei, kad tik atsipūrtyti nuo dr. Jono Ramanausko komentaro. Taigi panašiai visai nesenai tą patį darė ir Lietuvos VSD direktorius Darius Jauniškis ir kiti. Skaitykite balandžio 5 d. straipsnį „Okupanto žiurkės“. Šiame straipsnyje VSD direktorius Darius Jauniškis išsigando signataro Algirdo Endriukaičio net nepaklausto klausimo. O kas būtų, jeigu paklaustų? Tai ar ponas VSD direktorius neišsigąs priešo, jei net signataro klausimo išsigando, neleido paklausti? Tai taip pat sulaužė LR Konstitucijos žodžio laisvės nuostatą, t.y. pažeidė, paniekino LR Konstituciją, kuriai ir priesiekė, sulaužė savo priesaiką. O juk turėjo būti pirmas apginant ir užtikrinant Konstitucines nuostatas, valstybės teisės pagrindą.

Pateiksiu svarbią citatą iš aukščiau paminėto Jono Vaiškūno balandžio 6 d. straipsnio:

„S. Skvernelis, nepaisydamas LVŽS partijos rinkiminių nuostatų ir savo bendražygių, pamindamas Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo nutarimus, demonstratyviai parėmė konservatorių Andriaus Kubiliaus alternatyvius siūlymus, priešingus Konstitucijos 14 straipsniui ir prieš rinkimus deklaruotoms LVŽS vertybinėms nuostatoms. Nors koalicijos taryboje buvo nutarta kol kas nesvarstyti kaimyninės valstybės primesto vardų ir pavardžių rašybos klausimo, S. Skvernelis pats asmeniškai ėmė rinkti parašus po Andriaus Kubiliaus „Gegužės 3-iosios“ seimo narių grupės vardu parengtu įstatymo projektu, kuriuo siekiama iki  šių metų gegužės 3 d., Abiejų Tautų Respublikos istorinio atminimo garbei, įteisinti piliečių vardų ir pavardžių rašybą asmens dokumentuose atsisakant įrašo valstybine kalba.“

Pridursiu, kad Andrius Kubilius yra Seimo konstitucinis nusikaltėlis ir apie tai galima pasiskaityti 2016 m. gruodžio 8 d. straipsnyje „Seimo konstituciniai nusikaltėliai“.

Cenzūra lietuvių kalbai

Patyręs alko cenzūrą labai kritikškai žiūriu į Jono Vaiškūno straipsnį „Ar Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga apgins valstybinę kalbą?“. Pastebiu ir tai ko tame straipsnyje, manau sąmoningai, nėra. O nėra paminėta ypatingos svarbos prof. akad. Zigmo Zinkevičiaus, kalbininko 2015 m. rugpjūčio 28 d. straipsnio „Lietuvos piliečių pavardes rašyti lenkiškomis raidėmis – nesąmonė“.

Jono Vaiškūno straipsnyje taip pat nepaminėtas labai svarbus lietuvių kalbos išsaugojimui dr. Alvydo Butkaus 2017 m. kovo 26 d. straipsnis „Asmenvardžių rašybos donkichotai“. Įvertinant Z.Zinkevičiaus ir A.Butkaus straipsnių ignoravimą Jono Vaiškūno straipsnį galima jau traktuoti kaip cenzūrą lietuvių kalbai. Priimamos tik palankios nuomonės lietuvių kaip valstybinės kalbos statuso sumenkinimui. Beje ponas Jonas Vaiškūnas turėtų labai susirūpinti, nes nei Anglijoje, nei JAV, nei Lenkijoje niekas jo pavardės neužrašys lietuvškais rašmenimis. Geriausiu atveju bus tik Jonas Vaiskunas. Tai ko siekiate ponas Jonai Vaiskunai su visais savo 69000 parašų? O ar žinote ponas Jonai Vaiskunai, kad Anglijoje ir JAV niekas lenkų pavardžių taip pats neužrašo lenkiškais rašmenimis. O ten lenkų daugybę kartų daugiau nei Lietuvoje. Kam tą brudą kišate į Lietuvos valstybės dokumentus? Lenkijoje lenkiški rašmenys, Lietuvoje lietuviški. Paprasta ir aišku.

Po šiuo dr. Alvydo Butkaus straipsniu „Asmenvardžių rašybos donkichotai“ esu palikęs savo komentarus (cenzūros dar nebuvo):

dr. Jonas Ramanauskas:
2017 03 26 16:02 | IP adresas: 98.212.66.159

Tiesiog labai logiška, labai teisinga. labai lietuviška. Tiesiog ir norisi paklausti tų 69000 pasirašiusiųjų, ar IŠPROTĖJOTE ar esate Lietuvos išdavikais? Kito varianto nėra. Atsimenu, kad tame pasirašusiųjų tarpe buvo ir mano labai gerbiamas, galima sakyti šventas žmogus, akad. Zigmas Zinkevičius. Esu skaitęs jo straipsnį, kuriame jis aiškiai, aiškiau nė neįmanoma to įvardinti, tai Z.Zinkevičius visas tas iniciatyvas įvardino NESĄMONĖ. Tačiau jo parašas ten yra. Tai kodėl taip? Ogi pasirodo, kad labai paprasta. Taip vadinamos TALKOS iniciatyva vadinasi UŽ lietuvių kalbą, o tos iniciatyvos turinys yra PRIEŠ lietuvių kalbą. Taigi tie vadinamieji talkininkai YRA AFERISTAI. Tai aferistai apgavo gerbiamo amžiaus akademiką Zigmą Zinkevičių savo blogiems kėslams įgyvendinti.
LR Konstitucija yra visuotiniu balsavimu priimtas aukščiausias Lietuvos įstatymas, o va tie 69000 nori pakeisti LR Konstituciją savo 69000 balsų ir tikisi, taip pat AFERISTIŠKAI, apgauti Seimą ir lietuvių tautą.

Jokių kompromisų čia net būti negali. Ačiū dr. Alvydui Butkui.

Kartu noriu pastebėti, kad visos tos kalbos, raidyno keitimo nesąmonės turi tam tikrą dirvą, nes Lietuva yra užgrobta antikonstitucinių jėgų. Todėl čia, saugant savo kalbą, reikia būti labai atidiems. Lietuva yra OKUPUOTA. Kas tokio akivaizdaus man FAKTO nesupranta, tai rekomenduoju pasiskaityti nors 2017-3-11 straipsnį “Okupuota nepriklausomybė”. Arba kitus straipsnius “Bulvarnis rinkimų balaganas”, “Valdžios vertybių degradacija” ir t.t.

Pikc:
2017 03 26 18:11 | IP adresas: 87.247.126.109

Talkos iniciatyva NEBUVO pakeisti lietuvišką rašybą svetima – ten buvo kalbama tik apie nelietuviško užrašo galimybę “papildomų įrašų” skyriuje – t.y. tas užrašas būtų tik dekoratyvinis, neturintis jokios juridinės galios ir jokiuose oficialiuose dokumentuose nenaudojamas.

dr. Jonas Ramanauskas:
2017 03 27 04:44 | IP adresas: 98.212.66.159

Taip, tai žinau. Žinai, kaip deimantą perskelti? Reikia žinoti vietą kur skelti. Taip, kad jie žino kur skelti. O išvada iš tokio metodo būtų tokia, jei vienoje dokumento vietoje galima rašyti nelietuviškas, raides, tai kaip įrodysi, kad kitoje to pačio dokumento, Valstybės dokumento, vietoje negalima rašyti nelietuviškų raidžiu. Štai kaip paprasta. Tokiu atveju, jeigu nesuprantame tokio paprasto dalyko, tampame idiotais. Matomai tokiais ir laiko, jeigu patys lietuviai surinko 69000 parašų . Net akademinkai į tą Talką įsiliejo. Kaip jie tuos tokius laipsnius gavo? Netgi tautininkai prie to prisidėjo, tai gal jie lenkų ar kgb agentai? Įtariu yra išprotėję. Nesuvokiu kaip galima nesuvokti elementarių dalykų.
Man, atrodo, kad tam, kad nenuskriausti lenkų ir lietuvių, tai geriausiai Lenkijoje ir Lietuvoje dokumentus išduoti kinų jeroglifais.“Cenzūra yra ne naujas reiškinys. Kodėl taip labai nemėgsta mano komentarų? Jie nemėgsta mano komentarų, o aš nemėgstu LR Konstitucijos pažeidėjų, nes tai griauna Valstybės pamatus. Antai visai neseniai balsas lt internetinis portalas pritaikė mano komentarams cenzūrą. Apie tai galite pasiskaityti 2017 m. vasario 23 d. straipsnyje „Cenzūra Lietuvoje“. Po kiek laiko šitas portalas panaikino cenzūra mano komentarams. Cenzūra esu pastebėjęs ir Lietuvos žinių internetiniame lzinios lt portale. Jie ištrynė mano komentarą, kai tą dar neištrintą komentarą kiti buvo jau pakomentavę. Gal ir juos reikės pastverti už “uodegos” darant Konstituicjos pažeidimus? Kas darosi su spaudos laisve antikonstitucinių jėgų okupuotoje Lietuvoje? Okupuotoje Lietuvoje ko nors kito tikėtis sunku. Laukiu, kaip pasielgs alkas?

Išvados

Portalas alkas panaudojo cenzūrą siekdamas „prastumti“ pro Seimą su 69000 balsų antikonstitucines nuostatas lietuvių kaip valstybinės kalbos atžvilgiu. Tai darydamas iš esmės pažeidė konstitucines žodžio laisvės ir lietuvių valstybinės kalbos nuostatas. Mano supratimu tai padarė piktybiškai.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu


Norėdami ir galėdami paaukoti ekspertai.eu veiklai,

pinigus galite pervesti į atsiskaitomąją sąskaitą

Nr. LT495016200014000321,

kuri yra Pareigūnų kredito unijoje.

(VšĮ „Ekspertai.eu“, įm. kodas 302622915)
•••••••
Arba tai galite labai lengvai ir patogiai padaryti pasinaudoję
„Paysera“ mokėjimų sistema ČIA –

 
Komentarai

 
51. stasys
(2017-04-12 16:22:40)
(90.140.84.50) Parašė:

Jonai aš nusišalinsiu nuo musu diskusijos, pavadinkime tai "į tupykla" . :))50. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS
(2017-04-12 08:57:35)
(90.137.60.15) Parašė:

(pataisyta) Geros mintys (prie 48 nr.) ******************************************** Kai Seime klastingai buvo pakeistas 47 konstitucijos straipsnis Lietuvos žemių porceliavimui užsieniečiams, Tauta telkėsi 2014 referendumui ir tai užtruko bemaž 3 metus. Jau tuomet Jono Vaiškūno alke buvo nepraleidžiami kvietimai burtis parašų rinkėjams. ******************************************** Žodis niekšas - per daug švelnus. Bet neišsiplėskim. ________________________________________________ Kai mūsų siela bei kūnas yra patalpinti skurde, svetimšaliams ir jųjų bendradarbiams yra lengva veikti prieš Tautą.49. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS
(2017-04-12 08:54:26)
(90.137.60.15) Parašė:

Geros mintys (prie 48 nr.) ******************************************** Kai Seime klastingai buvo pakeistas 47 konstitucijis straipsnis Lietuvos žemių porceliavimui užsieniečiams, Tauta telkėsi 2014 referendumui ir tai užtruko bemaž 3 metus. Jau tuomet Jono Vaiškūno alke buvo nepraleidžiami kvietimai burtis parašų rinkėjams. ******************************************** Žodis niekšas - per daug švelnus. Bet neišsiplėskim. ________________________________________________ Kai mūsų siela bei kūnas yra patalpinti skurde, svetimšaliams ir jųjų bendradarbiams yra lengva veikti prieš Tautą.48. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2017-04-12 03:31:43)
(98.212.66.159) Parašė:

to "41. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS (2017-04-11 08:54:37) (83.187.97.175)". Jūs rašote "Lietuvoje atsiranda diktatorius Jonas Vaiškūnas : )))". Iš tokio diktatoriaus galima tikrai pasijuokti, nusifotografavo su D.Grybauskaite, pasikėlė iki prezidento lygio :) Problema tame, kad tasai inteligentas Jonas Vaiškūnas darosi NIEKŠU, nes niekindamas LR Konstituciją įsivedė cenzūrą kitokiai, nei jo nuomonei. O ta kita nuomonė nuginkluoja visas jo pastangas ir visos gaujos pastangas išniekinti Lietuvos valstybės valstybinę lietuvių kalbą. Tam visiškai nėra jokio reikalo. Pažangios valstybės, tokios kaip Vokietija, Anglija, JAV tokių IDIOTIŠKŲ nesąmonių nedaro. Latvija yra visiškai netinkamas pavyzdys. Kėsinasi į pačią archaiškiausią kalbą, pasaulio kalbų deimantą. Kitaip nei niekšu sunku beįvardinti. Gal Jūs žinote tinkamesnį įvertinimą?47. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2017-04-12 03:09:22)
(98.212.66.159) Parašė:

Interneto portatle tiesos lt po 2017-04-11 Vilniaus sąjūdžio PROTESTU ht*tp:/*/ww*w.tiesos.*lt/*index.php/tinklarastis/straipsnis/vilniaus-sajudininkai-kviecia-70-seimo-nariu-atsiimti-savo-parasus-ir-kartu) palikau tokį komentarą: "dr. Jonas Ramanauskas joramlt at yahoo.com 2017-04-12 1:58 Vilniečiams sąjūdininkams, nuo buvusio Kauno sąjūdininko Labai geros, tačiau tik pusinės intencijos “P R O T E S T A S DĖL LENKIŠKŲ RAIDŽIŲ PROPAGAVIMO” Gerbiamieji,asmens dokumentas yra Valstybės išduodamas dokumentas ir visam dokumentui galioja LR Konstitucija. Manyti, kad viename Valstybės dokumento puslapyje galioja Konstitucija, o kitame jau negalioja, tai čia yra labai netinkamas teisinis mąstymas. Jeigu įvedinėjamos tos trys raidės, tai logiškai seka, kad dėl kažkokių neaiškių priežasčių trys raidės yra privilegijuotos, tai tada kodėl kitos raidės tos privilegijos neturi? Taip atidaroma Pandoros skrynia, ir vėliau, jau nebeturėsime lietuviškų raidžių, o tik kažkieno primestas. Todėl nors pusinis pasiūlymas, jam pritarti tikrai NEGALIMA. Ką reikia daryti? Atmesti kgbistinius siūlymus, net jei tai padarė Latvijoje įsitaisę kgbistai. Lietuvos kgbistai nori perimti tą latvių kgbistų brukalą. Kartu ponus Vilniaus sąjūdininkus kviečiu pasiskaityti 2017-04-07 straipsnį “Alko cenzūra lietuvių kalbai įsisiautėjo “ ht*tp://ww*w.ekspertai.*eu/alko-cenzura-lietuviu-kalbai-isisiautejo91963/ Alkas neleido paskelbti komentaro taip pat po 2017-04-10 Lilijanos Astros straipsniu:“Kaip vykdoma politinė prekyba lietuvių kalba “ ht*tp://alk*as.*lt/2017/04/10/l-astra-kaip-vykdoma-politine-prekyba-lietuviu-kalba/ Puikiai galiu suprasti, kad mano mintys NEPATINKA, tačiau dėl mano minčių laužyti LR Konstituciją, t.y. įsivesti cenzūra mano komentarams, reškia NETEISĖTU būdu kovoti su kitokia nuomone, be argumentų. O tai reiškia vieną paprastą dalyką : ARGUMENTŲ NĖRA atmesti tai ką sakau. O tai reiškia labai nešvarų dalyką Lietuvai. Labai elementaru, nei Vokietija, nei Anglija, nei JAV, kur yra daugybė lenkų, niekas jų pavardžių lenkiškais rašmenimis dokumentuose NERAŠO ir NERAŠYS. Tai kodėl Lietuvos valstybė neturėtų sekti šių pažangių valstybių patirtimi, o seka Latvijos pavyzdžiu, kurie, kaip ir mes esame stipriai įtakoti kgb. Lietuvoje kgbistai dar save užsilaptino 75 metams, galės visą laiką ir valdyti? Taigi gerbiamieji Vilniaus sąjūdininkai, pasakysiu Jums taip, Lietuva yra okupuota antikonstitucinių jėgų ir iš tokios valdžios ką nors racionalaus Lietuvai yra labai sunku tikėtis, na nebent jiems patiems būtų labai naudinga…...ką nors pasivogti. Skaitykite 2017-3-11 straipsnį “Okupuota nepriklausomybė” ht*tp://ww*w.ekspertai.*eu/okupuota-nepriklausomybe91670/?comm=1e: "46. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2017-04-11 21:31:48)
(98.212.66.159) Parašė:

ALKO LT cenzūra tęsiasi. Palikau komentarą po Lilijanos Astros 2014-04-10 straipsniu "Kaip vykdoma politinė prekyba lietuvių kalba", tačiau alkas nepraleido komentaro, nes nieko nenori žinoti, kad "Talkos..." organizatoriai siekia aferistiškai ir antikonstituciškai prastumti savo nuostatas. Būtent taip ir vykdoma politinė PREKYBA lietuvių kalba. (ht*tp*:/*/alkas.lt/*2017/04/10/l-astra-kaip-vykdoma-politine-prekyba-lietuviu-kalba/?comments#comments).45. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2017-04-11 20:28:25)
(98.212.66.159) Parašė:

to "44. stasys (2017-04-11 20:01:19) (77.219.184.163) Parašė: Konstitucija ne įstatymas Jonai ir ji nėra aukščiau tos visuomenės poreikiu jei tarnauti ..bet tęsti iš ties nėra reikalo .".*** Konstitucija ir yra visuomeninis poreikis turėti aukščiausias įstatymines nuostatas, pagal kurias visuomenė nori gyventi. Kai tai visuomenei norisi jau kitaip gyventi, tai pirmiausiai yra nustatyta Konstitucijos tvarka, ta Konstitucija yra keičiama pagal visuomenės poreikį. 69000 niekaip negali atpindėti visos visuomenės poreikių, nes tam, kad tą poreikį nustatyti, reiklinga įstatymiškai atlikta procedūra, pvz. pravestas referendumas. Labai paprasta. Tačiau kaip matau 69000 nenori paklusti Konstitucinėms nuostatoms, veikia kaip penktoji kolona. Kaip taip atsitiko, kad išsilavinę garbingi asmenys eina tokiu keliu? Mano supratimu yra įvykdyta afera, "Talkos.." pavadinimas yra aiškiai neatitinkantis jos turinio. Taip garbingi asmenys nedaro, taip daro aferistai.44. stasys
(2017-04-11 20:01:19)
(77.219.184.163) Parašė:

Konstitucija ne įstatymas Jonai ir ji nėra aukščiau tos visuomenės poreikiu jei tarnauti ..bet tęsti iš ties nėra reikalo .Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
Sekdama Lietuvos pavyzdžiu, Turkija uždraudė nacionalinį saugumą trikdančią informaciją
4 Turkai nebematys žalingų TV šou ir laisvosios enciklopedijos WIKIPEDIA, kurioje tiek daug melo.
Suimtas lietuvis, internetu pavogęs 100 mln. dolerių iš GOOGLE ir FACEBOOK
5 Ekspertų teigimu, šis atvejis rodo, kad JAV teisė pradeda dominuoti Europoje.
Juodkalnijos valdžia pasiprašė į NATO, kuri vos prieš 18 metų ją bombardavo
11 NATO įgavo galimybę visiškai kontroliuoti Adrijos jūrą.
Greitojo reagavimo pajėgos treniruojasi rengiantis pratyboms „Žaibo kirtis 2017“
3 Šios pajėgos yra pasirengusios veikti per 2 valandas nuo įsakymo gavimo.

Naujausi komentarai
žopa>skorpe
IP 82.135.226.79 | 15:24:22 Pakeitei stasį?...