2022 m. rugpjūčio 18 d.
 

 

Referendumo baubas

50
Paskelbta: 2013-09-30 08:46 Autorius: Vytautas Rubavičius
Referendumo logotipas
Referendumo logotipas

Stebėtina, kaip greit visų partijų nomenklatūra, aukštoji valdininkija susivienija, pajutusi nors menkiausią grėsmę savo valdžiai, savo visagalybei. Jūs tik įsivaizduokite – ta „suveršinta“ tauta drįsta viešai svarstyti žemės pardavimo užsieniečiams klausimą. Ir ne tik tą klausimą – ima reikalauti realios referendumo teisės. O juk tauta turi žinoti savo vietą – švenčių progomis paploti „išrinktiems“ ir „nusipelniusiems geriau gyventi“, sugiedoti, kad ir nedarniai, „tautos giesmę“ ir iki valios išsidūkti stebėdama krepšinio varžybas. Valstybės reikalai, taip pat ir tautos gyvybingumo klausimai – valdančiųjų rankose. Joks visuomenės kišimasis netoleruotinas. Juk jau nuspręsta, kad lietuvių tauta gali gyventi savo valstybėje ir kaip nuomininkė. Tarsi pasityčiojant aiškinama, esą žemės užsieniečiai neišvešią, jie geriau sutvarkysią apleistas žemes. O kas nuo tų žemių nuvarė vietinius žmones, kas iš Lietuvos varo jos gyventojus? Politinio nomenklatūrinio elito įtvirtintas skurdas ir beteisiškumas. Pridengiant tą beteisiškumą ir neviltį įvairiais pirmininkavimais, priėmimais Prezidentūroje ar Valdovų rūmuose, švelniu Čiurlionio muzikos čiurlenimu.

Lietuva stebėtinai pakartojo tą kelią, kurį nuėjo daugelis kolonijinį jungą nusimetusių šalių. Kad ir kokios jos skirtingos, visoms būdingas vienas esminis dalykas – nacionalinio išsivadavimo proveržin tautas pakėlę žmonės, vadai ir vadukai, paėmę valdžią į savo rankas, pasirodė esą nepaprastai godūs ir negailestingi išlaisvintųjų pavaldinių atžvilgiu. Lietuvos bėda ta, kad buvo perimtas sovietinio partinio nomenklatūrinio elito mentalitetas, kuris visomis savo grožybėmis reiškiasi ir šiuo metu. Visa valdžia – partinio nomenklatūrinio elito ir aukštosios valdininkijos rankose. Savo sugebėjimus tas elitas parodė nepaprastai sparčiai parceliuodamas Lietuvos laivyną, „Mažeikių naftos“ įmonę, dujų ūkį, uždarydamas atominę elektrinę. Tačiau sykiu – ir išmoningai atimdamas iš visuomenės visas politines galias, paversdamas ją bejėgiu elektoratu. Visuomenė partinei nomenklatūrai reikalinga tik kaip elektoratas, rinkimuose patvirtinantis jos valdžios teisėtumą. O jau kaip valdoma, kaip tvarkomasi su valstybe – ne visuomenės reikalas.

Kokių tik paniekinamų tiradų nesulaukia žmonės, drįstantys viešai pasvarstyti vieną ar kitą valdžios sprendimą. Ypač iš tą elitą aptarnaujančių žurnalistų, kurių nevaržo politinio įvaizdžio rėmeliai. Kuo tik nebuvo išvadinti suabejoję skalūnų dujų gavybos perspektyvomis žemaičiai. O juk visas licencijos išdavimo ir vadinamojo konkurso spektaklis buvo perdėm melagingas. Žmonės buvo teisūs įtarinėdami, kad kalbama ne apie žvalgybą, – koks kvailys investuos dešimtis milijonų vien į žvalgybą, – o apie gavybą. Nei politikai, nei vadinamieji ekspertai iš pradžių net negalėjo suvokti, kad numatytieji iki poros kilometrų gręžiniai – ne dujoms ieškoti, nes tokiame gylyje jos dar nesusidaro. Pasklidusi informacija apie Lenkijoje atliktus gręžimus jau iki keturių kilometrų tai ir patvirtino. Tačiau tie vienas ant kito lipdomi melai mūsų politinio elito visiškai nejaudino – jis išmokęs valdyti nekreipdamas dėmesio į visuomenės rūpesčius ar nuogąstavimus. O kokia demonstratyvi panieka sklinda iš Prezidentūros, kai užsimenama apie pačios valdžios surengto referendumo dėl atominės elektrinės statybos rezultatus. Tokios paniekos viešai rodyti nedrįstų jokios vakarietiškos ES šalies vadovas.

Žydai po tūkstantmečių sugrįžo į savo žemę. Neužmiršo jos visą tą laiką, meldėsi jai. Išparceliavę savąją, mes jau nesugrįšime, nes mūsų ir nebeliks. Nesame tokio stipraus tikėjimo, nesame Šventraščio kūrėjai, stokojame deramos, dabarties iššūkius atliepiančios nacionalinės savimonės, tautiško susipratimo. Sava žemė lietuvių tautai yra didžiulė dovana, kurią dera puoselėti ir jausti jai atsakomybę. Išsiparceliavę parodysime pasauliui, kad tos dovanos nevertinome, tad ir patys nesame jos verti. Nesame verti būti istorine valstybine tauta. Nesame verti ir savo istorijos, nes žemės nuomininkai istorijos nekuria. Jie tik prisideda prie žemės šeimininkų istorijos kūrimo. Tokia yra tikroji egzistencinė referendumo klausimo esmė.

Esama ir kitos – politinės. Egzistencinės svarbos referendumu norima pakelti žmones, kad jie imtųsi valstybės reikalų. Vadinasi, iš valdančiųjų atimtų dalį valdžios galių. Dėl to ir žvėriška neapykanta bei panieka. Tik įsivaizduokite – žmonės nori, kad referendumams rengti reikėtų rinkti ne 300, o 100 tūkst. parašų. Tada tai jau sodoma gomora – prasidėsiančios referendumų lenktynės maišuose. Sėkmingai „suveršinta“ tauta nieko nebeveiks, o tik rengs referendumus. Visa galva pulsianti į svaiginantį savo valdžios akivarą. Baisus valdantiesiems kylančios grėsmės paveikslas. Nepuls rengti. Svarbiausia yra patiems laisvintis iš mirtinų lietuviškosios partinės nomenklatūros gniaužtų. Referendumai patys savaime rodo tik visuomenės politinio įgalumo „laipsnį“. Referendumus reikia laimėti. Čia jau kitas klausimas. O laimėti gali tik gyvybiškai svarbius klausimus keliantys. Kitokie referendumai nepritrauks žmonių.

Dera visokeriopai palaikyti referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams rengėjų pastangas. Jos yra pati tikriausia tautinio ir valstybinio savisaugos instinkto apraiška. Sykiu tai kvietimas visuomenei laisvintis, stiprinti savo politinę savivoką bei galią ir kurti demokratinę Lietuvą. Nesileiskime galutinai „suveršinami“ tų, kurie jau gerus dvidešimtį nepriklausomybės metų veda Lietuvą savinaikos keliu, ragindami laužyti visus lietuvybės „stereotipus“ ir kuo greičiausiai įsividurkinti visuose globalizuotumo indeksuose.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
50. to 54. menesis
(2013-10-16 02:30:19)
(5.20.138.112) Parašė:

žydai pačioje pradžioje dalį žemės susipirko iš palestiniečių, o vėliau įkūrė valstybę ir dabar tuos pačius arabus grūda lauk iš savo namų ir nieko nebemoka, ir dar švinu pavaišina, o Lietuvoj tamstytę, tie tavo kiaulininkai užsieniečiai numylėti, net Auksčiausio teismo sprendimų nevykdo... ir ką tada žmonėms imtis ginklo...49. menesis
(2013-10-08 00:15:28)
(84.240.63.6) Parašė:

Neturiu jokios valdžios, išskyrus balso teisę, kaip ir visi. Tačiau esu prieš visus referendumui siūlomus Konstitucijos pakeitimus, ypač jei dėl jų bus vienas klausimas, o ne atskiri. Diskutuoju, kur galiu, ir nematau jokio valdžios spaudimo – tiesą pasakius niekur nemačiau jokių esančių valdžioje ar opozicijoje pasisakymų dėl referendumo iniciatyvos. Išskyrus tai, kad draudimo laisvai prekiauti žeme dar vienas pratęsimas nebebus svarstomas. O jo net nelabai galima vadinti draudimu – tai apribojimas, kuris draudžia tik fiziniams asmenims pirkti žemės ūkio paskirties žemę ir žemę. Žemę užsieniečiai gali įsigyti jau 10 metų, o ne žemės ūkio paskirties, bet pvz. statyti gamykloms, verslo centrams, parduotuvėms ar daugiabučiams – jau 17 metų, nuo tada, kai 1996 metais buvo pakeista Konstitucija. Žemės ūkio paskirties gali pirkti užsienio bendrovė, jeigu įkuria Lietuvoje savo filialą ar atstovybę. Arba užsienietis įkuria įmonę čia. Ar jau supirko visas žemes ir išvežė? Ne. Ar buvo dėl to problemų? Buvo, pvz. žmonės nepatenkinti danų įkurtais kiaulių kompleksais. Kai kurie ūkininkai nuomojosi žemę, bet ją nupirko užsieniečiai, ir, o siaube, siūlo išsinuomoti tam pačiam ūkininkui. Juk nuomotis iš lietuvio – nieko baisaus, bet iš vokiečio – tai jau pasaulio pabaiga. Esu įsitikinęs, kad visko bijodami ir viską drausdami, nei patys nesukursime gerovės valstybės, nei kitiems leisime ją kurti. Ir tie kiti – net nebūtinai užsieniečiai, nes vietos ūkininkai irgi negali plėstis – maži sklypeliai stovi neparduodami, nes žmonės laukia, kad pasibaigus draudimui ateis užsieniečiai ir pasiūlys už jį aukso kalną. Bet kaina bus tokia kaip ir dabar, tik pirkėjų gal bus šiek tiek daugiau. O gal ir nebus. Nes kas norėjo, jau nusipirko. Panaikinus draudimą, atsiras europiečių, norinčių pirkti sodybas ramiai praleisti senatvę, nes būtent tai dabar yra draudžiama. O dėl bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių panaudojimo klausimų sprendimo referendumu tai net nenoriu pradėti. Taip bus galima uždrausti ne tik skalūnų dujas, bet ir bet kokį žvyro karjerą, ar net šulinį kieme išsikasti.48. KUR PASIRAŠYTI ir gauti lapus
(2013-10-03 16:25:58)
(62.212.200.225) Parašė:

KUR PASIRAŠYTI ir gauti parašų lapus: AUKŠTAITIJA - Rita, 8 616 93499, Kosmonautų g. 10, Panevėžys, „Ūkininko pastogė“, (duonos skyrius). KAUNAS - Eglė, 8 655 21373, 8 603 98761, Laisvės al. 39, Tremtinių knygynėlis. VILNIUS - Tomas 8 677 11877. KLAIPĖDA - Virginija, 8 680 40225 S. Daukanto 19. ŽEMAITIJA - Darius, 8 656 2000647. KUR PASIRAŠYTI ir gauti lapus
(2013-10-03 16:20:08)
(62.212.200.225) Parašė:

KUR PASIRAŠYTI ir gauti parašų lapus: Aukštaitija - Rita 8 616 93499 Kosmonautų g. 10, Panevėžys, „Ūkininko pastogė“, (duonos skyrius) Kaunas - Eglė 8 655 21373 8 603 98761 Laisvės al. 39, Tremtinių knygynėlis Vilnius - Tomas 8 677 11877 Klaipėda - Virginija 8 680 40225 S. Daukanto 19 Žemaitija - Darius 8 656 2000646. Paulius
(2013-10-03 09:56:56)
(5.20.148.150) Parašė:

Nemanau, kad sunku susirasti tą įstatymą. Nors šiaip, tai ir be jo turėtų būti nesunku suprasti, kad rinkėjai neturi visiškai jokių savo išrinktųjų kontrolės mechanizmų, o pusė „išrinktųjų“ neturi net elektorato, prieš kurį jie apskritai „atsakingi“ bei „atskaitingi“. bet, aišku, nepraleidžia progos papostringauti apie kažkokią mistinę „politinę atsakomybę“. O bendrai kaip „politinis elitas“ traktuoja „rinkimus“, geriausiai pademonstravo visų partijų ir koncervų pirmiausia, sukurptas municipalinių „rinkimų“ įstatymas, kai nuspręsta fizinius asmenis (ir tai tik įpareigojus KT) rinkti pagal proporcinę rinkimų sistemą. Ar dar reikia kokių komentarų?45. Zebediejus Pauliui
(2013-10-01 22:15:03)
(82.140.181.51) Parašė:

kažkaip nekilo. O man ir sunku dabartės susirasti tą įstatymą. Padėkit, pateikdami tą vietą. Ačiū44. Paulius Zebedijui
(2013-10-01 20:43:27)
(5.20.148.150) Parašė:

Pasižiūrėkite į rinkimų įstatymą ir gerai pagalvokite, ar tikrai tie „išrinktieji“ išreiškia rinkėjų valią. Tiesiog atsakykite sau į klausimą „ar tikrai?“. O jei taip, tai kodėl seimagyvių reitingai patys žemiausi iš visų institucijų? Niekuomet toks klausimas neiškilo?43. Laisvoji Banga
(2013-10-01 14:56:33)
(193.219.39.133) Parašė:

2013_0930_21val 2013_0930_22val 2013_0930_23valParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras