2022 m. rugpjūčio 9 d.
 

 

Patriarcho ruduo

95
Paskelbta: 2013-12-17 05:27 Autorius: Liudvikas Jakimavičius | ekspertai.eu
Vytautas Landsbergis mitinge šalia Seimo ant Mažvydo bibliotekos laiptų sako kalbą dar tais laikais, kai tokie mitinguotojai nebuvo vadinami marginalais ar Gazprom agentais. Archyvinė nuotr. iš landsbergis.lt


Sovietinės okupacijos laikais Lietuvos TSR teritorijoje gyveno TSRS piliečiai – LTSR gyventojai. Atkūrę Nepriklausomybę ir referendumu priėmę Konstituciją, šie gyventojai tapo nebe TSRS, o Lietuvos nepriklausomos valstybės piliečiais – tauta, kuriančia Lietuvos valstybę. Kol kas dar neatšaukti antrasis ir trečiasis Konstitucijos straipsniai teigia: „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.“ Trečiasis: „Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.“

Kiekvienas Lietuvos pilietis, pasišovęs laikyti Konstitucijos egzaminą, šiuos straipsnius moka atmintinai ir šventai tiki, kad jie reiškia būtent tai, kas juodu ant balto parašyta. Taip ir turėtų būti, tačiau kažin ar taip tebėra. Abejonių pasėja praeitą savaitę „tiesos.lt“ portale pasirodžiusi puiki publikacija: Vytautas Landsbergis: Tautos nereikia fetišizuoti – ji balsavo už komunistus, kur portalo redaktorė Ramutė Bingelienė kalbasi su profesoriumi Vytautu Landsbergiu. Klausinėtoja su tautos patriarchu mėgina aiškintis esminį ir vis rečiau viešumoje keliamą klausimą, kam dabar priklauso Lietuvoje suvereno galios – Lietuvos tautai, Seimui, prezidentei ar Europos Sąjungai. Seimas konvejeriniu būdu minko ir taiso Konstitucijos straipsnius pagal ES sutarties reikalavimus, iš nežinia kur ištrauktas direktyvas ir jaučiasi turįs teisę, nes tokia neva jam tautos deleguota. Tuomet, kai tuos pataisymus pasirašo prezidentė ir paskelbia „Valstybės žinios“, jie įsigalioja kaip konstitucinės normos. Ir trinkteli, žiūrėk, visai netikėtai kaip perkūnas iš giedro dangaus, kad mes privalome iš savo Konstitucijos išbraukti ar pataisyti straipsnius, kurie saugojo tautos tapatybę, savastį ir galias savarankiškai spręsti bendruomenės egzistencijos klausimus. Briuselis žino geriau, kaip mes turime gyventi, ūkininkauti ir kokias vertybes išpažinti.

Taip iš inercijos Briuselio malūno ratas būtų ir sukęsis, jei ne tas nelemtas referendumas, kurį sušaukti pasišovė Lietuvos „neišmanėliai“, piktavalių suklaidinti, o gal net papirkti. Paskelbus šią „savižudišką“ iniciatyvą kreiptis į tautą aktualiu klausimu ne tik dabar čia gyvenantiems Lietuvos piliečiams, bet ir ateinančioms kartoms, staiga ėmė vertis nutylėta tikrovė. Siekiamas referendumas nėra vien dėl žemės pardavimo užsieniečiams, o ir dėl tautos (kaip suvereno) galių susigrąžinimo iš valdžios, jas uzurpavusios. Ir visai dar neaišku, kuris iš dviejų klausimų valdžiai kelia didesnį siaubą. Minėtame interviu su profesoriumi kalbama ir apie vieną, ir apie kitą – klausimai taip susipynę, kad jų beveik neįmanoma atskirti. R. Bingelienė klausia: „(...) ar Lietuvai dabar prasminga sutikti su imperatyviu leidimu parduoti žemę užsieniečiams?“ V. Landsbergis atsako: „Čia nėra nei leidimas, nei koks nors naujas reguliavimas. Tas reguliavimas yra Europos lygmens. Žemė yra rinkos objektas, rinka yra laisva. Yra bendra rinka. Nėra atskiros vienos valstybės žemės rinkos – yra Europos Sąjungos. Tie, kurie aitrina klausimą, tyčia kalba apie „užsieniečius“, lyg viso pasaulio užsieniečiai čia supuls, galimai supuls, t. y. viso pasaulio „užsieniečiai“ yra grėsmė, kai iš tikrųjų kalbama tik apie Europos Sąjungą. Taigi čia pirmas žmonių klaidinimas. Dabar Europos Sąjungoje… (...) ar tai yra tokia didžioji problema, dėl kurios reikia išstoti iš Europos Sąjungos? Arba rizikuoti savo iššūkiu? „Ne“. Ir mes verčiau laužome Europos sutartį. Ar taip nėra? Tad nereikia nei žmonių klaidinti, nei aitrinti tos įstatyminės pusės.“ Prasklaidę žodžių ekvilibristikos miglą (profesorius tikrai meistriškai sugeba ją pūsti) matome keletą kraupių dalykų. Visų pirma, kad Lietuvos žemė yra prekė, o kaip su preke elgtis, reguliuojama Europos, o ne Lietuvos lygmeniu. Taigi, taisykles nustatome ne mes, ne mūsų Konstitucijos antrasis ir trečiasis straipsnis. Kokie tad įstatymai Lietuvoje šiandien yra viršesni? Dar gerai pamename aną dramatišką LTSR Aukščiausiosios Tarybos posėdį, kai buvo atmestos Sąjūdžio siūlomos trys konstitucinės pataisos dėl LTSR Konstitucijos viršenybės TSRS Konstitucijos atžvilgiu. Tuomet atrodė, kad Justas Paleckis su Algirdu Mykolu Brazausku įvykdė siaubingą išdavystę. Istorija apsuka ratą ir paradoksaliai skaudžiai kartojasi. Šiandien tai daro Tėvynės sąjunga, ranka rankon su tais pačiais komunistais, iš kurių niekas nieko gero ir nesitiki. Kai išduoda tie, kuriais pasitikėjai, yra šimteriopai bjauriau ir išdavystė šlykštesnė.

Ką reiškia pasakymas, kad „nereikia aitrinti tos įstatyminės pusės“? Nieko kito, o tik tai, jei pradėsime klausimus iš esmės aiškintis ir „aitrinti“, pamatysime, kokioje skylėje esame atsidūrę. Ir ne pinigai čia esmė, kuriais profesorius mėgina užhipnotizuoti viską pinigu matuojančią kapituliantų sumaterialėjusią vartotojišką sąmonę, neva ES supyks ir nebeduos pinigų Ignalinos AE palaidojimui. Ką darysi, jei neduos. Susimesime iš savų, nes atsidavinėti už pinigą negražu, neoru ir negarbinga.

Nelabai gražu ir tuos, kurie už ilgesnį rublį neatsidavė Kremliui blokados metu, kurie neatsiduoda už eurą ir Briuselio suteneriui „ono“ vadinti jau nebe tauta, nebe Lietuvos piliečiais, o paprasčiausiai „žmonėmis“. Iš niekur į niekur žmogus pilnas nieko. Moralinis bankrotas, ar ne, profesoriau, ištiko Grigaliūną, per marias beplaukiantį.

„Kgbynas, kirmėlynas ir šunauja“, – apie ką čia Jūs, profesoriau?.. Apsižvalgykit aplinkui, pažvelkit į S. Daukanto rūmus, į Seimo rūmus, į savo partijos bendražygių akis. Liūdna. Toks tad šių metų adventas, tokie ir būna patriarchų rudenys.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
95. Raigerdas Publijui
(2013-12-23 18:23:00)
(93.203.36.221) Parašė:

Pritariu jums dėl šitų šoumenų Ramanausko ir kitų. Aį asmeniškai niekada jais neisžavėjau, nes man visada tai buvo toks pusiau jumoras. Bet problema yra tame, kad kiekviena tauta turi juokdarių arba tikrų jumoristų. Be šito gyventi neįmanoma. Bet su lietuviais atsitiko gana tragiškas dalykas. Nežinau, gal komunistiniais laikais komunistai bijojo jumoristų, todėl šitas dalykas buvo nukrieptas ne profesionalumo keliu, o buvo perduota į mėgėjų rankas. Pavyzdžiui, Rusijoje yra toks teatrinis institutas, kaip GITIS, t.y. Teatrinio Meno Institutas. Jame ruošiami ir taip vadinami estrados artistai. Taigi, pagrindinės Rusų estrados žvaigždės yra baigusios šitą institutą. Ir, manau, daugelis iš vysresnio amžiaus prisimena tą aštrią jumoristų satyrą. Lietuvoje tuo užsiėmė mėgėjai. Todėl tas dalykas ir nukrypo į mėgėjiškumą. Man mūsų juokdariai kelia gailesčio jausmą, bet blogiausia yra tai, kad Kultūros ministerijai yra į tai nusipjaut. Suprantate koks dalykas gavosi - žmonėms susidarė įspūdis, kad lietuvių tauta yra be jumoro jausmo. Kada pažiūrį į tuos besimaivančius lietuviškus juokdarius, kurių jumoras yra toks sunkus, kad praeina bet koks noras juoktis, tai darosi gaila visos tautos. Nes jumoras tautoje yra visada tos tautos gyvybingumo ir dvasinės sveikatos požymis. Pas mus suidaro, kad šitas jumoras yra dvasiškai ligotų žmonių. Kodėl? Todėl, kad jumoras yra labai subtilus dalykėlis ir jis negali būti toks arkliškas, koks yra dabar tas lietuviškas juokdarių kuriamas jumoras. Visur yra ribos. Riba nubrėžia, kad baigiasi vienas dalykas ir prasideda kitas dalykas. Tai va, yra toks dalykas kaip "jeer" -angliškai arba rusiškai - Глумление. Lietuviškai būtų, kaip patyčios. Taigi, tiek jumoro tikslas, tiek satyros tikslas yra išjuokti žmonių ydas ir negeroves. Bet lietuvių juodarių rodomose laidose, tai pavirsta į patyčias iš žmogaus, kaip tokio. Tai pati šlykščiausia jumoro forma. Bet mūsų juokdariai nejaučia ribos tarp tikro jumoro ir patyčių arba "jeer", arba Glumleniye. Tame yra didžiulis skirtumas. "JEER" yra piktas jumoras ir jis yra smerkiamas ir nepriimtinas, kaip jumoro forma. Jis nėra naudojamas kultūringose visuomenėse. Budulių bendrijose tai yra normalu. Jiems jumoras yra ir tada, kada kitam atsitinka nelaimė, kada kažkas kažką susilaužo, ir jiems tai teikia malonumą. Mūsų juokdariai yra apgailėtini todėl, kad jie neskiria šitų dalykų. Jiems patyčios iš žmogaus yra jumoras. Tai labai žemai kritusios nacijos požymis. O lietuviškas jumoras yra tikrai labai įdomus. Bet jis dabar yra užmirštas ir nugramzdintas į gelmes. Jį reikia pakelti, nuvalyti ir padaryti iš jo juvelyriškai puošnų dalyką. Bet čia turi atsigauti ir visa tauta. Turi atsikelti iš aimanų, nevilties, sąstingio ir netgi paralyžiaus. Velniškai mums trūksta lyderių, turiu omeny tikrų lyderių, o ne tokių, kaip tie politiniai klounai, iš kurių vienas yra V. Landsbergis su savo che, che...94. Jules
(2013-12-22 08:52:49)
(78.56.245.254) Parašė:

Ir asilams siandien aisku, ne tik arkliams, kad konservatoriai isdave Tevynes Sajunga, apskritai padoriaja Lietuva, bet ne konciervu davatkoms su moksliniais ir ne moksliniais laipsniais.93. betgi
(2013-12-19 18:00:21)
(78.57.160.133) Parašė:

žemę galima neparduoti, nesvarbu, kad bus norinčių pirkti!92. Pasiklydo
(2013-12-18 16:52:56)
(78.63.122.248) Parašė:

jei autorius gyventu scenoje, tas rašymas į temą,bet jis gyvena Dantės pragaro ratuose, todėl bet kokie realus vaizdai yra jo vaizdinių, ir tikrovės utopija.91. Vieniems
(2013-12-18 14:53:48)
(78.60.2.142) Parašė:

ateina ruduo,antri prisivogia,o treti degraduoja.Prie kuriu save priskirtu pisaka?90. Publijus
(2013-12-18 14:10:47)
(84.240.39.223) Parašė:

Dar šlykštesni ir godesni už "švariarankius-aferistus"liberalų sąjūdis.Jie į viską žiūri kaip į prekę,netgi į žmogų.Užvaldę Klaipėdą jau baigia sukti SGD terminalo aferą,žinoma per ofšorą,kuri ne tik neatpigins dujų,bet pabrangins ir privers pirkti ne ten kur pigiau,bet ten,kur dviems masiuliams su gentvilu naudinga.Jie ir iškrypėlių revoliucijos sukėjai ir Ševrono chalūjai.O žemiausiai puolė "Dviračio"šoumenai,bandantys visą tai įteisinti viešojoje erdvėje.Šlykštu žiūrėti į tuos ramanauskus-šūdistus,išvytus iš LNK.Į ką jie dabar spjaudo savo sugedusią tulžį?Į Žygaičių bendruomenės priešinimasi ir savo namų gynimą nuo užnuodijimo.Dar referendumo del žemės pardavimo iniciatoriai jų pajuokos objektas.O kiek spjaudėsi ant Garliavos piliečių akcijos.Niekada nemaniau.kad Šerėnas su Mackevičiumi tokie parsidavėliai Judošiai.Kuriems stabiliausia valiuta yra 30 sidabrinių.Manau iš visos mūsų perkamos žiniasklaidos labiausiai degradavo šita šunauja,kažkada demonstravusi tikrai aukštąjį pilotažą.89. Tomas J.
(2013-12-18 09:27:39)
(216.218.254.28) Parašė:

Taigi, kaip matome - žemės KILNOJIMĄ reglamentuojantys įstatymai (du) priimti Seimą valdant Landsbergiui su bendražygiais. PIRMAS: Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ priimtas 1991 m. birželio 18 d. numeris I-1454 - - ANTRAS: "Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas" priimtas 1997 m. liepos 1 d., numeris VIII-359. KLAUSIMAS: kodėl Landsbergis sako, kad žemę kilnojamu turtu padarė lddpistai?? Ar žinote kas atsakymą?88. to 87. Turbut
(2013-12-18 08:03:48)
(5.20.138.112) Parašė:

tai kad sąjūdį ir įkūrė kbiūgos maskovijos nurodymu, o jo vadu paskyrė generalinį stukačių...Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras