2022 m. rugpjūčio 18 d.
 

 

Mažumos Susivienijimas Už Pinigus

16
Paskelbta: 2021-09-29 12:35 Autorius: Algirdas Paleckis

Lietuvą jau kelis dešimtmečius valdo gyventojų mažuma, kuri veikia tik savo naudai. Gyventojų dauguma lieka už borto. Todėl šalis ir yra nuolatinėje krizėje. Kaip ją užbaigti?

Minėtą valdančiąją mažumą sudaro keli persipynę socialiniai sluoksniai, jų susivienijimas, kuris nesubyra po jokių rinkimų. Tarp tų sluoksnių svarbiausieji yra penki: 1) užsienio ir vietinio stambiojo kapitalo savininkai, 2) biurokratijos viršūnės, 3) „tradicinių" partijų vadovybė, 4) stambiosios žiniasklaidos savininkai (bei jų samdomi žurnalistai) ir 5) šiems sluoksniams artimi vadybininkai, ekspertai, garsenybės.

Šių penkių socialinių sluoksnių susivienijimą galima pavadinti Mažumos Susivienijimu Už Pinigus. Mažumos, kadangi Susivienijimą sudaro vos keli šimtai, na, tebūnie 1000 žmonių - tačiau tokių, kurie savo naudai valdo esminius įtakos svertus. Susivienijimu, kadangi jie veikia išvien, organizuotai, ir, kaip matome, iki šiol jokie rinkimai jo neišardo, o tik perstumdo kėdes vietomis. Už Pinigus, nes esminis susivienijimo tikslas yra pasipelnijimas, biudžeto ir nacionalinio turto dalybos. (Moralė - anot vieno žinomo Lietuvos bankininko - jiems yra „ne šio pasaulio dimensija".)

1) užsienio ir vietinio stambiojo kapitalo savininkai

Tai vienas įtakingiausių sluoksnių, mat jo rankose - strateginės reikšmės nuosavybė. Pastaroji, kaip žinia, yra svarbiausias materialinis resursas, galios pamatas mūsų materialiame pasaulyje. Tai įvarių korporacijų, bankų, stambiųjų gamyklų, gamtos išteklių savininkai. Daugybė saitų sieja šį sluoksnį Lietuvoje su atitinkamu, „motininiu" sluoksniu užsienyje, pirmiausia - su vadinamuoju transatlantiniu (JAV ir ES) stambiuoju kapitalu. Kuris, suprantama, yra žymiai galingesnė jėga nei jo dukteriniai filialai Lietuvoje ir kitur.

2) biurokratijos viršūnės

Į jas patenka jėgos struktūrų, ypač spectarnybų, teisėsaugos vadovybė, taip pat kitų strateginių valdžios įstaigų aukščiausieji valdininkai. Šio sluoksnio jėga slypi tame, kad jis stabilus - rinkimai jam nebaisūs. Pagal realią įtaką biurokratijos viršūnės daugelyje šalių, įskaitant ir Lietuvoje, užima antrąją, o kartais ir pirmąją vietą. Viena iš priežasčių yra ta, kad įtakingieji valdininkai - ypač užsienio reikalų ministerijos bei spectarnybų atstovai - atlieka tarpininkų vaidmenį tarp galios centrų Vakaruose (Vašingtono, Londono, Berlyno, Briuselio) - ir jų provincijos (Lietuvos). Jie perduoda atitinkamas nuostatas bei „patarimus" Prezidentui, Seimui (per „tradicinių" partijų vadovybę), vyriausybei - ir toliau žemyn pagal hierarchiją.

Antroji šio sluoksnio galingos įtakos priežastis yra ta, kad tai realiai jis, o ne besikaitaliojantieji ministrai ar kiti politiniai vadovai vadovauja visam didžiuliam biurokratijos aparatui. Savo ruožtu, šis aparatas ruošia visus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus. Seimas retokai juos atmeta - o jei ir atmeta, tai projektus „tobulina" vis tas pats biurokratijos aparatas. Trečioji šio sluoksnio galios priežastis - apie Lietuvos piliečius, įskaitant apie patį elitą, kaupiama specialiųjų tarnybų informacija. Kas valdo informaciją - tas valdo praktiškai viską. Ir ketvirtasis šio sluoksnio įtakos šaltinis - glaudūs darbiniai ryšiai su tarptautine, ypač su Vašingtono ir Briuselio biurokratija bei kitų tarpvalstybinių institucijų viršūnėmis.

3) „tradicinių" partijų vadovybė

Su atsikiromis, retomis ir asmeninėmis išimtimis, kurios tik patvirtina tendenciją, ši vadovybė yra glaudžiais saitais - pažintimis, akcijomis, giminystės ryšiais, kitais interesais - susijusi, suaugusi su pirmais dviem sluoksniais. Tuo galėjome įsitikinti pagal tai, kaip ji balsuoja Seime ar vyriausybėje. Ši vadovybė yra ganėtinai atitrūkusi nuo partinių apačių, kurios dažnokai ir nežino apie neviešus jų vadovybės sandorius su stambiuoju užsienio ir vietos kapitalu ar su įtakingiausiais valdininkais.

„Tradicinių" partijų vadovybės vaidmuo išauga tuomet, kai reikia mobilizuoti rinkėjus ateiti į rinkimus. Tą vaidmenį ji išmoko atlikti. Perioduose tarp rinkimų šis sluoksnis užsiima kalbomis parlamentuose, taigi kalbyklose (prancūziškas žodis parliament kilęs iš parler - kalbėti). Jis taip pat - per jį aplankančius lobistus - derina Seimo sprendimus su stambiuoju užsienio ir vietos kapitalu - bei su vietinės ir globalios biurokratijos viršūnėmis.

Kaip taisyklė, „tradicinių" partijų vadovybė partijas valdo ne savo politiniu ir moraliniu autoritetu, o biurokratiniu - dalindama partijos atstovams regionuose postus savivaldybėse. Pastarieji, savo ruožtu, parenka savus į postus seniūnijose, mokyklose, kitose vietos insititucijose.

4) stambiosios žiniasklaidos savininkai (bei jų samdomi žurnalistai)

Šiandieninėje sistemoje žiniasklaida yra tiesiog verslas. (Todėl ir žodis žinia-sklaida yra kaip minimus netikslus.) Didžiausias pajamas šis biznis gauna iš reklamos. Esamoje sistemoje be reklamos žiniaskaida tiesiog neišgyventų. Reklamą žiniasklaidoje nusiperka daugiausia stambusis kapitalas ir valstybinės institucijos. Tuo pačiu kapitalas ir institucijos nusiperka ir įtaką, kryptį, eterį, informacijos pateikimo tendencijas. Ydingas ratas užsidaro - stambioji žiniasklaida tampa sistemos apologetu. Ir nebeįsileidžia kitokių nuomonių, nei jai sufleruoja Mažumos Susivienijimas Už Pinigus. Auginama ištikima Pinigų Karta.

5) šiems sluoksniams artimi vadybininkai, ekspertai, garsenybės

Valdžiai reikalingi jai artimi vadybininkai, specialistai, nuomonės formuotojai. Ne tik tam, kad vykdytų vadybos funkciją. Mainais už geras valstybines bei privačias algas šis sluoksnis formuoja tokią visuomeninė nuomonę, kuri yra palanki ir naudinga Mažumos Susivienijimui Už Pinigus. Mažumai juk būtina paaiškinti daugumai, kodėl gi valdo mažuma, koks naudingas yra tų minėtų 1000 žmonių valdymas likusiems 2 799 000 šalies gyventojų. Ir kokia sėkmės istorija tapo mūsų šalis.

Tačiau, nepaisant Mažumos Susivienijimo Už Pinigus sąlyginio tvarumo šiuos 30 metų, jis negali būti amžinas. Kiekvienas elitas turi aukso amžių ir nuopuolio laikus. Be to, jis gali būti tvarus tik tuo atveju, jeigu ir dauguma gyventojų juo patenkinti. Kita elito ir jo tvarkos laikinumo priežastis yra nuo jo visiškai nepriklausanti įvykių dinamika pasaulyje, pasauliniuose centruose, ypač jeigu elitas nesugeba laiku jos perprasti. Apie tai - kitame tekste.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

 
Komentarai

 
16. Darijus
(2021-09-30 00:35:42)
(185.6.234.47) Parašė:

Megakrizės cunamis sulygins visus.15. Vardas 12-am yel“l“ow submarine
(2021-09-29 23:56:14)
(88.118.91.232) Parašė:

Dabar aiškiau pasidarė, kuri kolektyvinio intelekto vieta jums įtartina ir pilnai jus galiu suprasti, kodėl taip nepatikliai žiūrite į omnikratiją, kuri pati pastatyta ant kolektyvinio intelekto platformos. Galėčiau net tvirtinti, kad „idiotų eliminavimo“ algoritmo ir neturite suprasti, jei nesate susipažinęs su Lefevro (Vladimir Alexandrovich Lefebvre) autorefleksyvumo teorija. Tik nekalbėkite, prašau, apie dirbtinį intelektą (DI), nes jis neturi nieko bendro su kolektyviniu intelektu (KI). Čia, komentarų formate, nėra taip lengva paaiškinti, kodėl kolektyviniame intelekte neįmanomi kenkėjiški suokalbiai, amoralūs išsišokimai, neapykantos kalba, kaip į KI aplinką nepatenka nekompetentingi dalyviai, o jei patenka, kaip iš jo išeliminuojami ir kt.. Tačiau galiu patikinti, kad KI veikia švariai, greitai ir labai labai kokybiškai. Tai tikrai globalus protas, apie kurį svajojo ne vienas mąstytojas. Tad belieka jus pagirti, kad tą silpną vietą gerai pastebėjote. Tačiau KI kūrėjų esminis know-how ir yra tos silpnos vietos įveikimas. Įveikimas kliūties, kuri atrodė neįveikiama. Sakyčiau, tai epochinis laimėjimas, tik tai bus suprasta ne iškart.14. Romas/Dzukas > 13. yel“l“ow submarine
(2021-09-29 23:13:19)
(151.115.52.104) Parašė:

As tai supratau, tik beda tame, kad kol ta "sesta socialine grupe" netaps vieninga, nebus Lietuvoje nieko gero. Be ideologijos, paremta tik bendra neapykanta valdziai, jokia grupe nebus veiksminga. Tai jau parode visi tie marsai, sajudziau, mitingai ir t.t.13. yel“l“ow submarine to 11. Romas/Dzukas
(2021-09-29 22:17:11)
(88.119.234.132) Parašė:

paleckis turėjo omeny daugumą, kaip šeštą socialinę grupę jo klasifikacijoje :)) - o pagal kitus kriterijus be abejo - dešimtys ir šimtai visokio dydžio “mažumų“ , pradedant nacionaliniais, politiniais kriterijais, ir baigiant veganais ir baigiant zoofilijos apologetais :))))12. yel“l“ow submarine to 8. Vardas 7-am yel“l“ow submarine
(2021-09-29 22:03:58)
(88.119.234.132) Parašė:

na, dėl šviesių perspektyvų, kurias tamsta riebiom spalvom ir vėl nupaišei paskutiniam komentaro trečdaly, aš, kaip jau ne kartą pabrėžiau, neabejoju nė trupučiausio truputėlio :)))))))) - o dėl “achilo kulnų“ išvis nematau prasmės konkretizuotis ir plėstis, jei tamsta nesupranti , kad joks DI ar KI , nėra ir nebus pajėgūs eliminuoti iš sprendimų priėmimo idiotus, prieplaukas ir tiesiog amoralus, kurie kiekvieno atskiro sprendimo anonimiško priėmimo atveju galės padaryti lemiamą įtaką :))) - gaila, jei tamstai dar nežinoma, jog iš 100-to iniciatyvių žmonių, daugiau nei pusė yra, švelniai sakant , ne visai adekvatūs žmonės :))) - tamsta gali pasiteisinti nebent sąlyginai nedideliu gyvenimo metų kraičiu :))))) - todėl tikėtis, kad šimtų ir tūkstančių įstatymų ir potvarkių priėmimo atveju sprendimus nulems tik labai atsakingi ir labai moralūs žmonės, gebantys mąstyti analitiškai , turintys žinias ir norą įsigilinti į visus priimamų sprendimų niuansus, yra tipiškas alchemiko mąstymas - t.y. bukas, fanatiškas tikėjimas ir tiek :) - aš net tamstos atveju stipriai paabejočiau minimaliu adekvatumo lygiu, o ką jau kalbėti apie beveik absoliučią daugumą “iniciatyvios“ ekspertų auditorijos, kurių, realiai, prie rimtų sprendimų priėmimo negalima prileist per balistinės raketos skrydžio trajektoriją :))) - greičiausiai kažkas tą patį gali pasakyti ir apie mane :)))) - o tai kas vertins, kas formuos, kas verifikuos to psichinio ir dalykinio adekvatumo/pakankamumo kriterijus ? - , žo, juokas ir tiek :) - ir tai tik vienas iš daugybės“ achilo kulnų“ , todėl neslėpsiu : mano vertinimu, tamstos adekvatumo deficitas tiesiog užkerta kelią subtilesnių “omnikratijos“ silpnų vietų analizei :) - o ir prasmė kur ? - taip pat sėkmingai galima plepėti apie taip pat greitai tikėtinas masinio humanoidų turizmo perspektyvas vienoje iš planetų , skriejančių aplink žvaigždę T46UOP, galaktikoje LOO9, kuri iš žemės nesimato, nes ją visą šiai dienai užtoja sirijaus “kūnas“ :))))))))11. Romas/Dzukas
(2021-09-29 21:32:40)
(151.115.52.104) Parašė:

Teisingai Algirdas viska aprase, bet neteisus, kad Lietuvoje yra kazkokia gyventoju dauguma. Lietuvoje yra daug ivairiu gyventoju mazumu.10. V. Ladas
(2021-09-29 20:25:41)
(188.69.214.70) Parašė:

Labai teisingas šių laikų apibūdinimas. Pagarba Autoriui.9. Prašalietis
(2021-09-29 19:45:09)
(88.118.183.143) Parašė:

A. Paleckis aprašė lansberginio durnių laivą eksploatuojantį "tautiškai patriotinį elitą", bet nutylėjo svarbiausią dalyką- iš kur šis "patriotinis elitas" atsirado. Kas nori tas žino, kad jis visas atsirado iš Gorbačiovinės perestroijkos pagimdytų ir vakarams perparsidavusių buvusių profesionalių Brazauskinių komunistų, "tautinių" profesionalių KGB-istų ir į jų chebrą priimtų raudonųjų tarybinių direktorių ir kolūkio pirmininkų, na dar kažkiek nusikalstamo pasaulio veikėjų. Šiandiena "stambus verslininkas ar politinis veikėjas" kaip taisyklė yra buvęs kadrinis KGB darbuotojas(miręs didžiausias Marijampolės"verslininkas", kaip parašė po mirties spauda, yra buvęs KGB papulkininkis, o kur dar koks Čekuolis ir visa eilė kitų "žymių" sąjūdžio veikėjų...)ar buvęs profesionalus komunistas(panelė Grybauskaitė, ar neeilinis komunistinio režimo kolaborantas dėstęs mokslinį komunizmą, savo "šlovingu darbu"užsitarnavęs nusipelniusio Tarybų Lietuvos meno veikėjo vardą, "už kitus nuopelnus pasidaręs "tautos patriarchu" V.lansbergis arba jų palikuonys ir paveldėtojai. Stebėtinai greitai milijoninius "verslus išvystęs" tautos anūkas G.Lansbergis ir t.t. Visa ši lansberginį durnių laivą vairuojanti "tautinė"publika tėra vakarų verslo ir politikų klapčiukai nuo kurių niekas nepriklauso ir kurių paskirtis yra uoliai ir nepriekaištingai vykdyti vyresnių "dėdžių" parėdymus. Esant nepakankamam uolumui (Ukrainos pavyzdys), "tautinis politinis ir verslo elitas" sudaromas iš "supratingesnių tautinių patriotų"...Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras