2022 m. liepos 6 d.
 

 

Kovojusių sąjūdiečių likimo ironija

15
Paskelbta: 2015-01-13 21:52 Autorius: Kazys Grabys

Šiandien – Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena. Lygiai prieš 24 metus, kaip Panevėžio rajono ir miesto LPS Atsakingasis sekretorius, talkinau saugant Aukščiausiąją Tarybą ir televizijos bokštą Vilniuje, tuo metu (pagal Aukštaitijos rajonų būdėjimo prie AT grafiką) vadovavau iš Panevėžio autobusais atvažiavusiems gynėjams. Iš Panevėžio į Vilnių tada išvyko 23 pilnutėliai gynėjų autobusai, aš vadovavau trims iš jų. 1991 m. sausio 11 d. po vidurdienio kartu su grįžtančiais panevėžiečiais patekome į ką tik prasidėjusį Spaudos rūmų šturmo sūkurį. Rusų desantininkai, dengiami tankų ir tankečių, puolė Spaudos rūmus. Į mus, spėjusius užtverti rūmų įėjimą, pagal karininkų komandą pradėjo šaudyti rusų desantinikai. Rūmus gynęs savanoris Lukšas buvo peršautas mūsų akivaizdoje. Laimei, į mūsų minią desantininkų pulkininkas šaudė virš mūsų galvų. Sustingę ir su gerklėse užstrigusia daina, beginkliai, stovėjome prieš rusų desantininkus bei tankus....

Šiandien, lygiai po 24 metų, Sausio 13-ąją Panevėžyje stovėjau prieš teisėją. Nesu pažeidęs mūsų iškovotos valstybės įstatymų, bet esu nukentėjusysis nuo dabartinės valstybės valdžios institucijų neveiklumo ir konstitucinių reikalavimų nesilaikymo.

Viskas prasidėjo 2006 metų vasarą. Panevėžio Apylinkės teismas pagal buvusių žemių savininkų reikalavimą užsimojo atimti iš mūsų šeimos 1992 m. Panevėžio mieste pirktą žemės sklypą su ten mūsų šeimos pasistatyto ir veikiančio komercinio pastato pristatiniais. Apylinkės teismas, neatsižvelgdamas nei į senaties terminus, nei į 2005 m. notaro patvirtintą sususitarimą su buvusių žemių savininkų vaikaičiu R. Jasinsku, kuris neprieštaravo būsimų statybų projektui bei mūsų nusipirkto sklypo dydžiui. Tačiau ponas Jasinskas apsigalvojo ir Apylinkės iškėlė Administracinę bylą bei pritaikė  ilgalaikes teismo apsaugos priemones. Nuo tada mūsų turimam žemės sklypui buvo uždėtas areštas bei uždrausta bet kokia veikla.  Taip buvo nutrauktos pradėtos verslo centro statybos bei visam laikui sustabdyta mūsų šeimos verslo plėtra.

Teismų maratonas dėl sklypo atėmimo tęsėsi apie 7 metus, nors Panevėžio teismai bei Lietuvos Apeliacinis teismas, nerasdamas mūsų šeimos kaltės, atmesdavo R. Jasinsko ieškinius kaip nepagrįstus. Tačiau, Aukčiausiajam teismui reikalaujant, Apeliacinis teismas 2012 m. rugsėjo 13 d. priėmė sprendimą, įpareigojantį Panevėžio miesto savivaldybę, iš kurios buvo pirkta papildoma žemės dalis, atpirkti tą mūsų žemės sklypo dalį. Tokiu būdu daugybės pastatų konstrukcinės dalys atsidūrė ir valstybinėje žemėje.  Taigi nei pastatų, nei žemės dabar negali eksploatuoti nei mūsų šeima, nei savivaldybė.  Kitaip tariant – Apeliacinio teismo sprendimo įgyvendinimas yra neįmanomas.

Šis mano asmeninis gyvenimo epizodas apie Lietuvos, už kurią kovojau ir kovočiau nė nesudvejojęs, teismų teisingumą, žmonių teises, interesus ir bendrąjį politinį foną tiktų šimtams mūsų valstybės piliečių. Skaudu ne dėl asmeninio susidorojimo, skaudu dėl to, kad mes esame gyvi kovos už laisvą, teisingą ir iš tiesų demokratišką Lietuvą dalyviai, kuriems tenka matyti, kokia tos mūsų kovos pasekmė.

Vakar, sausio 12 d., dalyvavau Laisvės gynėjų susitikime LR seime. Jame diskusijoms apie sunykusią krašto apsaugą ar realią LR ekonominę bei politinę situaciją vietos nebuvo numatyta. Įvairių šiai progai skirtų renginių Seime baigiamuoju akordu tapo Laivės gynėjų susitikimas. Pernykščiame Laisvės gynėjų susirinkime didžioji dauguma gynėjų išreiškė akivaizdų nepasitenkinimą politikais bei jų partijomis ir susirinkimo vardu įpareigojo pirmininkaujančiuosius perspėti Seimą, kad jis laikytųsi LR Konstitucijos. Šiame susitikime pranešėjais tapo socialdemokratas G. Kirkilas, konservatorius V. Landsbergis bei KAD kariškiai, kurie, prižiūrimi ministro J. Oleko, nedrįso sakyti tiesos apie realią Lietuvos gynimo sistemos situaciją. Pro pirmininkaujančiųjų užtvaras pavyko prasibrauti tik Šiaulių krašto gynėjams bei signatarui Z. Vaišvilai.  Šiaulių krašto gynėjams pavyko pateikti siūlymą, kurį palaikė dauguma Laisvės gynėjų, nutraukti Krašto apsaugos ministro Oleko draudimą stiprinti krašto apsaugą, atgaivinti LR šauktinių kariuomenę. Po Z. Vaišvilos kritikos dėl primygtinai įteikinėjamų „neužmirštuolių“, buvusių 1926 m. masonų bei vėliau fašistinės vokietijos Gestapo simboliu, Kovo 11-osios salėje kilo sąmyšis. Mūsų, Sąjūdžio bei savanorių veikloje aktyvistų nuostabai, nematytas jaunuolis puolė ginti „neužmirštuolės“, menkindamas pirmųjų Sąjūdžio ženklų reikšmingumą. Šią neaiškios kilmės gėlę vietoje Sąjūdžio laikų ženklų savo pranešime siūlė nešioti ir prof. V. Landsbergis. Vietoje Sausio 13-osios bei Sąjūdžio pradžios veiklos ir to laiko prisiminimų mums primygtinai buvo siūloma prisisegti nesuprantamas svetimybes. Jautėmės  pažeminti ir priblokšti.  Dainuojančios revoliucijos ir jos atminties ženklų akyvaizdus keitimas svetimais simboliais mums reiškė Sąjūdžio istorijos iškraipymo ir klastojimo pradžią.    Pirmininkaujantiesiems skubinant susitikimo pabaigą, visus, kaip ir ankstesniais metais, kvietė skubėti į savanorių rikiuotę. Joje visada rikiuojasi atvykę Laisvės kovotojai pagal regionus. Po labai garsaus pasisveikinimo su V. Landsbergiu „Sveiks Tamsta“, profesorius bei krašto apsaugos ministras J. Olekas apeina visoje rikiuotėje dalyvaujančius ir sveikinasi su ten stovinčiais savanoriais. Bet kai ranka spaudžiama ir lenkiamasi politikui, prisidėjusiam prie Lietuvos kariuomenės ir Tėvynės gynybos naikinimo, darosi koktu. Prieškaryje, 1940-aisiais metais Lietuvą okupuojant sovietams, karininkas Vitkauskas panašiu veikimu nuginklavo ir išdavė Lietuvos kariuomenę Rusijos armijai, jis amžiams mūsuose bus vadinamas Tautos išdaviku.  Nenustebčiau pats  ir kiti patriotai savanoriai, jeigu tokią rikiuotę pavadintų „išdavikų rankų bučiavimo rikiuote“. Tačiau kiekvienam spręsti, kaip ir kiek sau gali leisti linkčioti bei palaikyti Tėvynės menkinimą ir silpninimą.

Pasibaigus dar vienam eiliniam teismui bei blėstant 2015 m. Laisvės gynėjų dienai dar jaučiau keistą ir nenusakomą tuštumą, blogio jėgų ir išdavysčių siautėjimo laiką. Kiek prisimenu, panašus jausmas buvo ir 1991 sausio 11 d., grįžtant iš rusų desantininkų jau užimtų Spaudos rūmų ir karine jėga atimtų kitų pastatų. Visi jautėme praradę dalį Tėvynės ir savęs. Po to sekė kruvinoji Sausio 13-osios naktis... Po klaikios praradimų tamsos išaušo pasiryžimo ir vilties dienos, atnešusios Nepriklausomybę. Tikėkime, ruoškimės, tvirtėkime, vienykimės, nes ir vėl po didelių praradimų turime sulaukti artėjančio rytmečio aušros.
 
Buvęs Panevėžio rajono ir miesto Sąjūdžio Atskingasis sekretorius, KASP karys-savanoris Kazys Grabys

 
Komentarai

 
15. sekla
(2015-01-14 20:20:24)
(78.62.156.80) Parašė:

Visada bus tu, kurie pazemins vertybes ir idealus.Svarbu paciam tiketi ir saugoti tikrasias vertybes.14. Red Dalia
(2015-01-14 16:30:45)
(86.182.250.136) Parašė:

jeigu knygoje parašyta tiesa tai interpeliacija Grybauskaitei garantuota ?13. Rimas
(2015-01-14 14:33:23)
(94.244.84.238) Parašė:

simbolių pakanka jau esamų, svarbu žinoti jų reikšmę bei naudoti atsakingai. dėl mėlynos gėlytės iniciatyvos manau, kad tai yra tam tikrų politinių partijų rinkiminis tikslas esamoje geopolitikoje, kad Lietuva, prezidentės smaigalyje, parodytų raudoną audeklą Rusijai, įsivaizduojamam buliui,kad esą lietuviai yra prijaučiantys nacizmui (prisisegę mėlynąją gėlytę renka pinigus ginklams pirkti, kaip tai darė naciai) aš tai įvardinčiau, kaip karo kurstymu, neapykantos skleidimu, visuomenių skaldymu, istorinės atminties neturėjimu.12. pensininkas>Rimui
(2015-01-14 14:22:40)
(78.60.208.85) Parašė:

Tas LAIMAS DIENINIS, kuris pagal jus ėmė ginti "neužmirštuolės"Seime, yra galimai aukšto lygio aferistas. Kiek jis yra prisidirbęs būdamas Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vedėju man net baisu darėsi. Pabėgo nenubaustas. Dabar, berods, dirba arčiau pinigų Mokėjimo agentūroje.11. L.O.>
(2015-01-14 11:48:23)
(78.62.220.196) Parašė:

iš kur išdygo "neužmirštuolė"? Kas ją sugalvojo ir spausdino, kokiais tiražais? O gi Landsbergio anūko europarlamentaro Gabrieliaus žmona Austėja. Tatai vėl iš kur gi lėšos? ir kokios pajamos sukrito į sumanytojų asmenines sąskaitas? Per LRT laidą "sumanytojos" džiaugėsi, kad tiražas padvigubėjo.10. Paprastas.>9
(2015-01-14 10:42:27)
(88.118.179.138) Parašė:

Ne, neturiu noro kalnėti su melagiais.9. Jonas M.
(2015-01-14 10:37:41)
(188.69.198.25) Parašė:

Trumpas atsakymas "parastajam". Negadinsiu laiko polemizuodamas su tamstyte. Jei turite noro tai duokite savo telefono numerį. Galėsime rasti laisvo laiko ir pasikalbėti. Beje, 1991 m. sausio 13 d., kai LRT pastatą užėmė desantininkai, aš garsiai kelis kartus pasiūliau visiems eiti prie Parlamento. Tuomet taip pat pasigirdo šūksniai, kad esu provokatorius, neklausykite jo. Ačiū Dievui žmonės manęs paklausė ir mes visi nuėjome prie Seimo. Man jau įdomu pasidarė iš ko aš šiandien girdžiu tą pačią provokatoriaus etiketę? Tuomet supratau. Girdėjau ją iš tų, kurie norėjo, kad žmonės nuleidę galvas paklausytų Jarmalavičiaus kvietimo eiti namo ir "būti išmintingais" - neginti Seimo. O gal aš klystu, gal paprastasis yra tiesiog savo neklystamumu įsitikinęs Narcizas, arba...?8. Paprastas> 5 Jonui
(2015-01-14 10:14:51)
(88.118.179.138) Parašė:

Ir vėl melą varai. Pirma tai laikas: „Šiandien – Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena.(...) Šiandien, lygiai po 24 metų, Sausio 13-ąją Panevėžyje stovėjau prieš teisėją.“ Tai tamstos : „Todėl, garbusis pone, kad TOJE visoje Lietuvoje buvo ir "burokevičiukai" ir edinstvenikai ir visiškai pasyvūs žmonės.“ -Lyg tai ne „į temą“. O „Man atrodo, kad jis yra užsislaptinęs landsbergistas ir ganėtinai gudrus.“- rodo kvailumą. Jog „Matomai šis ponas paprastasis nebuvo tuo barikadiniu sąjūdiečiu.“ ... Kaip čia gali būti „užsislaptinęs landsbergistas“ ir „nebuvo tuo barikadiniu sąjūdiečiu“... tai Landsbergis kieno pusėje buvo? Na, o tvirtinimas: „Jis paprasčiausiai manipuliuoja žodžiais visa Lietuva, norėdamas supriešinti visus, ir tą daro subtiliai.“ – IDIOTIZMAS, Jog tamsta skaldo: „buvo ir "burokevičiukai" ir edinstvenikai ir visiškai pasyvūs žmonės“(lygtai "burokevičiukai" ir „edinstvenikai“, ne tas pats), dar daugiau „skaldot“ net Sąjūdiečius : „barikadiniu sąjūdiečiu“ ir ne „barikadiniu“? Ir melo šedevras: „Būtent, barikadiniai sąjūdiečiai, rizikuodami viskuo (karjera, net gyvybe) ir iškovojo pergalę.“ Jus rizikavote, o žuvo „visiškai pasyvūs žmonės“? Kam dabar tas melas? Kad gauti euro apdovanojimą iš rėžimo? Tarp kitko „užsislaptinęs landsbergistas“ turėtų palaikyti savo vadą ir rėžimą. Provokatorius tamsta.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras