2020 m. vasario 24 d.

 

Z. Vaišvila: kodėl Seimas neskuba įgyvendinti tautos valios, pareikštos referendume dėl VAE (video)

39
Paskelbta: 2012-10-31 13:06 Autorius: Alkas.lt
Nuotr. iš wikipedia.org.
Nuotr. iš wikipedia.org.

Spalio 31 dieną 9 valandą Seime įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Dėl Seimo vilkinimo įgyvendinti Tautos valią, pareikštą referendume dėl naujos atominės elektrinės“.

„Seimas, privalantis iki lapkričio 19 dienos įvykdyti Tautos valią, pareikštą referendume, nestatyti naujos atominės elektrinės, dirbtinai vilkina šios valios įgyvendinimą“, – sakė Z. Vaišvila.

Spaudos konferencijos vaizdo įrašą galima pamatyti čia (lrs.lt video):

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario Zigmo Vaišvilos 2012-10-31 d. 9 val. spaudos konferencijoje Seime perskaitytas pranešimas

Seimui pateikiau 2012-10-23 d. teikimą įgyvendinti 2012-10-14 d. referendumo, kuriuo Tauta didžiule persvara nepritarė naujos atominės elektrinės statybai Lietuvoje, rezultatą – pripažinti netekusiais galios LR Atominės elektrinės įstatymą ir LR Įstatymą dėl koncesijos suteikimo ir Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų prisiėmimo Visagino branduolinės (atominės) elektrinės projekte. 2012-10-29 d. gavau 2012-10-26 Seimo pranešimą Nr.S-2012-8197, kuriuo pranešta, kad šis teikimas Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės pavedimu perduotas Seimo Atominės energetikos komisijai.

Kadangi Seimo Pirmininkė ir Prezidentė nepaneigė savo viešai paskelbtų nuomonių, kad neaišku, ką reikia daryti po šio įvykusio referendumo, ir kad referendume prieš naujos atominės elektrinės statybą pasisakė tariamai mažai Lietuvos piliečių, esu priverstas šį Seimo Pirmininkės žingsnį vertinti kaip sąmoningą vilkinimą vykdyti konstitucinę Seimo pareigą įgyvendinti šio referendumo rezultatus. Šiuo atveju – tai yra teisinis, o ne atominės energetikos vystymo klausimas. Todėl pavedimas turėjo būti duotas atitinkamiems Seimo komitetams, o ne Atominės energetikos komisijai, kuri po referendumo rezultatų – naikintina.

Todėl 2012-10-30 d. pakartotinai kreipiausi į Seimo Pirmininkę ir frakcijas dėl Seimo pareigos nedelsiant įvykdyti savo pareigą dėl Tautos pareikštos valios.

Primenu, kad LR Referendumo įstatymo 8 str. 2 d. ne tik įpareigoja nustatyta tvarka ir laiku (per 30 dienų po rezultatų patvirtinimo), bet ir konstatuoja, kad tuo atveju, kai konsultaciniame (patariamajame) referendume dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių ir konkretaus sprendimo priėmimui pritarė ne mažiau kaip pusė jame dalyvavusių piliečių, sprendimas yra laikomas priimtu. Todėl nebėra ką svarstyti ir dėl ko samprotauti – nei senam Seimui, nei būsimo Seimo nariams, nei Prezidentui. Iki šio įgyvendinimo įstatymu nustatyto termino liko tik trys savaitės. Atkreipiu dėmesį, kad Seime dėl šio klausimo sprendimo jau įregistruoti dešimt įstatymų projektų, kuriais LR Atominės elektrinės ir su juo susiję dar 9 įstatymai pripažįstami netekę galios (jų numeriai XIP 4940-4949).

Kadangi 2012-10-26 Seimo pranešimе Nr. S-2012-8197 neatsakyta į klausimus dėl leidimų statyti atomines elektrines pasienio zonose, pakartotinai prašau pateikti ir viešai paskelbti informaciją apie tai, ar Lietuvos valdžia oficialiai sutiko su AE statybomis Karaliaučiaus srityje ir Baltarusijoje, nes pagal TATENA reikalavimus AE statybai pasienyje su kita valstybe būtinas tos valstybės sutikimas, taip pat, ar gauti Latvijos ir Baltarusijos sutikimai dėl Visagino AE statybos.

Negaliu nepacituoti viešai paskelbtų vakardienos Vytauto Landsbergio samprotavimų apie Seimo rinkimus ir referendumą: „Demokratijos negynė nė ligšiolinis Seimas, vardan prioritetinės energetinės politikos pernelyg taikstydamasis su moralinėmis bjaurastimis (leido net apgaulingą referendumą), bet dabar stovime visos istorijos kryžkelėje.“

Šiuo sakiniu V. Landsbergis atskleidė visos situacijos dviveidiškumą ir moralę tų, kurie valdo visus, kurie nenori būti nustumti nuo naujos atominės elektrinės statybos projekto, kuriam Tauta Konstitucijoje ir Referendumo įstatyme nustatyta tvarka pasakė NE, t. y. priėmė sprendimą nestatyti Lietuvoje naujos AE. Pats V. Landsbergis, kaip aukščiausias valstybės pareigūnas – LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas – du kartus įvykdė analogiškai pareikštą Tautos valią. Pirmą kartą – po 1991 m. vasario 9 d. visuotinės apklausos pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos 1991-02-11 d. priimtą konstitucinį įstatymą Nr. I-1051 „Dėl Lietuvos valstybės“, tebegaliojantį ir šiandien. Prieš šį įstatymą iš 117 deputatų balsavo tik vienas. Antrą kartą 1992-11-06 d. savo parašu patvirtino 1992-10-25 d. Tautos referendumo dėl Konstitucijos priėmimo rezultatus. Žmogiška ir moraline prasme jam tomis dienomis buvo labai sunku, tačiau Tautos valią jis įvykdė, nors oponentai skubėjo reikšti piktdžiugą dėl galimo nevykdymo, skubėjo pradėti veikti tą pačią 1992-10-25 d. išrinktas naujas Seimas, kuriame daugumą turėjo jau kiti. Todėl I. Degutienę, D. Grybauskaitę, dabartinį ir būsimą Seimą kviečiu mokytis iš V. Landsbergio ir gerbti bei vykdyti Tautos valią.

V. Landsbergis atskleidė ir visos šios Seimo rinkimų košės virimo esmę – bet kokiomis priemonėmis (teisėtomis ir neteisėtomis) išsaugoti Visagino AE projektą. Situacija primena Williams istoriją, tik mastelis didesnis, Seime daugumos nėra ir dar Tauta vienareikšmiškai tvirtai pasakė savo valią – NE. Negana to, 2012 m. spalio 26 d. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad galima šalinti ir netvirtinti rinkimų įstatymus pažeidusius kandidatus. Visagino AE, pažeisdama Seimo rinkimų ir referendumo įstatymų reikalavimus, šios valstybinės įmonės lėšomis (viešai skelbiama 3 mln. Lt suma) reklamavo partijas ir kandidatus vienmandatėse apygardose, savo rinkiminėse programose pasisakiusius už Visagino AE statybą. Ši neleistina agitacija vertintina kaip masinis ir šiurkštus Seimo rinkimų įstatymo pažeidimas. Todėl prašau Vyriausiąją rinkimų komisiją, svarstant Seimo rinkimų rezultatus daugiamandatėje ir vienmandatėse apygardose, tinkamai įvertinti visus, t. y. ir šį išskirtinai šiurkštų pažeidimą. Kviečiu dėl to į VRK kreiptis ir Seimą bei Prezidentę – visi Seimo rinkimų pažeidimai turi būti principingai ir griežtai įvertinti. Būtina užkirsti galimybę ateityje ne tik papirkti, bet ir pažeisti rinkimų agitaciją, tam naudojant net valstybės lėšas.

V. Landsbergio noriu paklausti, kuo šis referendumas, anot Jūsų, buvo “apgaulingas”? Kuo Jums, bene vieninteliam iš visų referendumo dalyvių, buvo neaiški klausimo formuluotė? Kas Jums trukdė po š. m. liepos 16 d., kada Seimas paskelbė šį referendumą, demaskuoti šią „apgaulę“ ir paaiškinti tai Tautai? Kuo skiriasi šis Konstitucijos ir Referendumo įstatymo nustatyta tvarka priimtasTautos sprendimas nuo kitais referendumais priimtų Tautos sprendimų, kuriuos Jūs patvirtinote savo parašu? Kodėl ir kuo remiantis Seimas šiuo atveju neturi vykdyti Tautos valios, kurią privalo įgyvendinti iki š. m. lapkričio 19 d.?

Gerbiau ir gerbsiu, ginsiu Jūsų sprendimus atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę 1990 m. Pernai sausio 13-ąją Jums po Seimo posėdžio asmeniškai padėkojau dėl likimo tomis dienomis būti drauge. Pernai sausio 12 d. Seime vykusioje Gynėjų konferencijoje savo pranešime įvardinau dalį sausio įvykių „didvyrių“ – kolaborantų pavardžių ir jų veiklą tomis dienomis. Kažkodėl tai neatsidūrė Sausio 13-osios baudžiamosios bylos akiratyje. Labai kviečiu ir Jus tai padaryti. Labai svarbu, kad atsirastų dingusios Sausio 8-osios ir Sausio 13-osios įvykių tyrimo valstybinių komisijų medžiagos ir kad jas žinotų Tauta.

Tačiau viena buvo pasiekti ir apginti Nepriklausomybę, valstybės pripažinimą, ir visiškai kita - išlaikyti išbandymą valdžia, išorės pavojams nuslūgus. Deja, Jūs, Vytautai Landsbergi, vėlesnio išbandymo valdžia ir Tautos pasitikėjimo vėlesniu laikotarpiu nepakėlėte. Nepaisant didžiulio susipriešinimo Aukščiausioje Taryboje, Lietuvos žmonių drastiško skilimo į dvi dalis ir didžiulio nepasitikėjimo vieni kitais, net ir šiomis sąlygomis 1992 m. Jūsų vadovaujama Lietuvos Aukščiausioji Taryba sugebėjo įveikti didžiulę vidinę priešpriešą ir patvirtinti kompromisinį Konstitucijos projektą, kurį Tauta 1992-10-25 d. patvirtino referendumu. Tada sugebėjome, gal ir neilgam, bet suvienyti dvi susiskaldžiusias Lietuvas. Pasiekto plataus spektro politinio kompromiso svarbą patvirtino ir 20 metų išbandymus atlaikiusi mūsų Konstitucija.

Šiuo, atsakingu Lietuvai, tolimesnės valstybės raidos laikotarpiu, susidūrus su viešai pareikštais Prezidento, Seimo Pirmininko ir Ministro Pirmininko ketinimais ignoruoti Tautos valią, pareikštą referendume, kviečiu Jus, Pirmininke Vytautai Landsbergi, vėl parodyti politinę išmintį ir nekviesti Lietuvos žmonių priešpriešai bei susiskaldymui, o savo kreipimusi į Lietuvos žmones, Prezidentę, dabartinį ir būsimą Seimą sutelkti Tautą įgyvendinti jos valią. Kalbėkime tiesą ir gerbkime Konstituciją bei Tautos valią. 2012-10-14 d. referendumo rezultato įgyvendinimas ir įgyvendinimas laiku yra išskirtinai svarbus egzaminas valdžiai ir Tautai. Ne kasmetinis egzaminas savanoriams piliečiams, kas ir kaip išmanome Konstituciją, o tikras Konstitucijos egzaminas visai Tautai.

www.alkas.lt

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
39. Jo,
(2012-11-04 20:18:00)
(78.56.245.254) Parašė:

Zigmutis tai pavaro. Kaip ten su ta Dubna, ar jau pagaminta bomba "Zigmutis"?38. Jonas
(2012-11-04 17:32:31)
(78.60.120.217) Parašė:

Zigmai ar nebus taip (čia cituojamos tik ištraukos iš Zigmo veiklos tinklalapyje W W W.krantai.lt): Savo laiku ją (Kruonio HAE), kaip mūsų šalies gamtos siaubūną garsino tuometinis „žaliasis“ Zigmas Vaišvila. Jis mobilizavo visuomenę atsisakyti SSSR jos statybai skirtų lėšų ir jos statybą nutraukti. Zigmuk - ar nebus dabar vėl taip - prieš ką tamstyte taip agituoji, paskui pats tai įgyvendini, nes ir už HAE 4 blokus pasisakei budamas komisisjos nariu (dėl HAE 4 blokų statybos). Kada tu tikras vaišviliokas, o kada kalbi kremliaus SSSR agentų lūpomis?37. Vai svyla
(2012-11-02 13:04:50)
(217.147.36.125) Parašė:

Kur manasis, kur manasis tas didysis šaukštas?36. Rinkėjas
(2012-11-02 09:36:44)
(213.226.136.22) Parašė:

Aš už Vaišvilą balsuočiau jeigu jis kandidatuotų į Prezidentus. Šiai dienai aš jam alternatyvos nematau.35. Jo
(2012-11-01 22:15:35)
(84.15.181.83) Parašė:

Zigmukas bando pajodineti ant "zalio" nudvesusio kuino. Zigmuk,tauta nepasirase Referendumui.Referendumo iniciatoriai[raudonbalsiai] istaymu numatytu zmoniu parasu,Referendumo skelbimui,nesurinko,nesurinko net puses reikiamu parasu.Kur,kas,kaip panaudojo ta,tuos surinktus parasus,manau turetu teisesauga atsakyti[?]? Kas Seime,ar teisetai ,"greituoju budu",prikabino prie Seimo rinkimu patariamaji ,manau teisesauga turetu atsakyti[?]? Negi Valstybe,Valstybes politika,Istatymai,reputacija,elementarus protas,gali sau leisti tyciotis is Valstybes?Metyti,musu pilieciu pinigus,simtus milijono,o kur dar Valstybes reputacija,"greituoju budu" I bala,ant Zigmuko seiles? Kam tas naudinga?Kas,kokie zmones[?] ,islenda,"reikiamu laiku", kokie ju darbai Lietuvai,ogi kenkejiski,kenkeju darbai.34. 31-pirmam
(2012-11-01 18:00:01)
(99.141.91.78) Parašė:

Pudruoti statybu istorijos nevertetu,kalba eina apie p i n i g u s. o ne apie elektrines pavadinima ar dumblo tyrimus.Konkretus klausimas-Zigmukas savo veiksmais papigino ar z y m i a i (milijonais) pabrangino elektrines statyba? Valstybines komisijos narys Zigmukas, ar nieko negalintys visuomenininkai sustabde elektrines statyba? Kiek pamenu Zigmukas kaip buvo "proto bokstas",tokiu ir liko(ka, is video medziagos, parodo ir visiskai tuscia sale, ko gero zurnalistai nesupranta genijaus)33. Žygimantas
(2012-11-01 15:11:36)
(79.132.162.156) Parašė:

Vaišvila pridarė Lietuvai daug bėdų - kruonyje, Visagine. Ką jis berašytų, jam pritarti negalima, nes, apsisukęs, jis vėl išvers kailį. Slidus berniukas.32. A
(2012-11-01 13:22:49)
(78.60.156.126) Parašė:

Saulius Gricius, atrodo, žuvo panašiomis aplinkybėmis, kaip ir Pociūnas.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras