2020 m. gegužės 30 d.

 

D. Valiui - dėl neatidėliotinų veiksmų vykdant savo pareigas arba atsistatydinimo

Paskelbta: 2012-02-10 22:26 Autorius: ekspertai.eu
Lietuvos Respublikos generaliniam prokuroruiGerbiamam Dariui Valiui Dėl neatidėliotinų veiksmų vykdant savo pareigas arba atsistatydinimo 2012.02.10 1. Seimo patvirtintoje Drąsiaus Kedžio skundų tyrimo išvadoje nurodyta, kad baudžiamojoje byloje užtenka duomenų, patvirtinančių, jog mažametė mergaitė buvo seksualiai prievartaujama, t. y. kad buvo padarytas nusikaltimas, apibrėžtas BK 150 str. 4 dalyje. Dėl šio nusikaltimo padarymo 2009 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo pareikštas įtarimas Andriui Ūsui, nurodant, kad A. Ūsas mergaitę seksualiai prievartavo ištisus dvejus metus, laižydamas mergaitės kūną, lytinius jos organus bei prašydamas, kad mergaitė jam darytų tą patį. Tokie A. Ūso veiksmai atitinka nusikaltimo, apibrėžto BK 150 str. 4 dalyje, požymius ir vertintini kaip sunkus nusikaltimas. 2010 m. vasario 23 d. kaltinamajame akte nurodyta, kad A. Ūsas įtariamas padaręs tik nesunkų nusikaltimą, apibrėžtą BK 153 straipsnyje, t. y. įtariamas tvirkinamaisiais veiksmais, nors kaltinamajame akte aprašyti nusikaltimo požymiai atitinka BK 150 str. 4 dalyje nustatyto nusikaltimo sudėtį. Ar generalinis prokuroras nemano, kad būtina atlikti tarnybinį patikrinimą ir išsiaiškinti kaltus prokurorus dėl labai sunkaus nusikaltimo nuslėpimo, kad būtų galima juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn? 2. Neįmanoma logiškai suprasti, kad pagal baudžiamosios bylos medžiagą prokuratūrai konstatavus, kad mergaitė ištisus dvejus metus buvo seksualiai prievartaujama Laimutės Stankūnaitės nuomojamame bute ir jai dalyvaujant, kodėl, pareiškus įtarimus A. Ūsui, tokie pat įtarimai nepareikšti ir L. Stankūnaitei? Ikiteisminio tyrimo metu buvo surinkta pakankamai įrodymų, kad įtarimai bendrininkavimu darant labai sunkų nusikaltimą – seksualinį prievartavimą – būtų pareikšti ir mergaitės motinai L. Stankūnaitei. Pati mergaitė buvo ne kartą apklausta įstatymuose nustatyta tvarka. Buvo atliktos psichiatrinės ir psichologinės ekspertizės, kurių išvadose nurodyta, kad mergaitė nefantazuoja, bet sako tiesą. A. Ūsas ir L. Stankūnaitė buvo patikrinti poligrafu (melo detektoriumi), kurio rezultatai parodė, kad jie abu melavo. Patys prokurorai baudžiamojoje byloje konstatavo, kad visi mergaitės seksualinio prievartavimo veiksmai dažnai buvo atliekami A. Ūsui, L. Stankūnaitei ir mažametei mergaitei kartu gulint lovoje ir L. Stankūnaitei padedant. Kodėl L. Stankūnaitei nebuvo pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo seksualiai prievartaujant mergaitę? Kodėl dėl L. Stankūnaitės padaryto nusikaltimo nuslėpimo nepatraukti baudžiamojon atsakomybėn kalti prokurorai? 3. 2009 m. spalio 6 d. Vilniaus apygardos teismo nutartyje konstatuota, kad galima pagrįstai įtarti, jog L. Stankūnaitė, suteikdama sąlygas įtariamajam A. Ūsui tvirkinti mažametę ir pati tiesiogiai stebėdama su vaiku atliekamus veiksmus, padėjo A. Ūsui tvirkinti mergaitę. Dėl to jos veiksmuose yra galimos nusikalstamos veikos, apibrėžtos BK 24 str. 6 dalyje ir 153 straipsnyje, požymių. Kadangi teismas pats įtarimų pareikšti negali, ši nutartis dėl vykdymo ir klausimo sprendimo buvo nusiųsta Vilniaus apygardos prokuratūrai. Kodėl ši nutartis nebuvo įvykdyta, o ignoruota, kodėl L. Stankūnaitei nebuvo pareikšti įtarimai ir byla kartu su pareikštais įtarimais A. Ūsui nebuvo perduota teismui teisingumui vykdyti ir kodėl atsakomybėn iki šiol nepatraukti kalti pareigūnai? 4. 2012 m. sausio 9 d. teismo antstolis faktinių aplinkybių nustatymo protokole konstatavo, kad mažametė mergaitė pareiškė, kad ji nenorinti gyventi su L. Stankūnaite todėl, kad buvo seksualiai prievartaujama motinai žinant. Šis pareiškimas užfiksuotas ir vaizdo juostoje. Antstolio parengtas protokolas buvo persiųstas asmeniškai generaliniam prokurorui. BPK 169 straipsnyje nurodyta, kad gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą apie padarytą nusikalstamą veiką arba pats nustatęs nusikalstamos veikos požymius, prokuroras tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą. Kodėl nepaisoma įstatymo ir ikiteisminis tyrimas iki šiol dar nėra pradėtas? 5. L. Stankūnaitė jau dvejus metus yra saugoma valstybės, nuolat dėvi neperšaunamą liemenę. Jos apsauga valstybei, tiksliau – visiems mokesčių mokėtojams, jau kainavo apie 2 milijonus litų. Nuo kokių grėsmių yra saugoma L. Stankūnaitė? Ar generalinis prokuroras nemano, kad L. Stankūnaitei reikia nedelsiant panaikinti apsaugą, pareikšti jai įtarimus dėl bendrininkavimo seksualiai prievartaujant mergaitę ir paskirti jai kardomąją priemonę? 6. Baudžiamojoje byloje dėl Jono Furmanavičiaus ir Violetos Naruševičienės nužudymo pagal laidai „Abipus sienos“ pateiktus „informatoriaus“ Mindaugo Žalimo parodymus yra suimtas neįgalus Raimundas Ivanauskas. Kadangi jau nustatyta, kad M. Žalimas pateikė klaidinančią ir melagingą informaciją, – ar nemano generalinis prokuroras, kad R. Ivanauskas turėtų būti nedelsiant paleistas ir įtarimai dėl melagingo pranešimo pateikti R. Žalimui? 7. Kodėl iki šiol neišaiškintos visos „informatoriaus“ atsiradimo aplinkybės? Kodėl baudžiamojon atsakomybėn nepatraukti visi melagingų parodymų organizatoriai? 8. Seimas savo išvadoje dėl D. Kedžio skundų tyrimo nurodė, kad generalinis prokuroras A. Valantinas savo pareigas atliko netinkamai. Jis ignoravo asmeniškai gautus apie 25 D. Kedžio skundus, nepaisė L. Stankūnaitės ir V. Naruševičienės prašymų apsaugoti jas nuo galimo susidorojimo, nekreipė dėmesio į D. Kedžio prašymus patraukti J. Furmanavičių baudžiamojon atsakomybėn. Be to, jis nepradėjo ikiteisminio tyrimo dėl galimo J. Furmanavičiaus šmeižto, nesiėmė priemonių konfiskuoti D. Kedžio ginklų, nors tai būtų itin apsunkinę tikriesiems nusikaltėliams inscenizuoti, kad žudė D. Kedys. Dėl A. Valantino piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi kilo sunkių padarinių – nužudyti J. Furmanavičius ir V. Naruševičienė, galimai nužudyti D. Kedys ir A. Ūsas. Kodėl iki šiol dar nepradėtas ikiteisminis tyrimas dėl A. Valantino piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir didelės žalos valstybei ir visuomenei padarymo, ir jis nepatrauktas baudžiamojon atsakomybėn? 9. Kad Generalinėje prokuratūroje dangstomi nusikaltėliai, rodo ir tas faktas, kad jos prokuroras Mindaugas Dūda oficialiai teismuose gynė kolegą kyšininką prokurorą Eriką Vaitiekūną. Kodėl M. Dūda ik šiol nepatrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir prokuratūros vardo diskreditavimo, kodėl jis dar nepašalintas iš einamų pareigų? 10. Generalinis prokuroras turėtų imtis priemonių, kad būtų išsiaiškinta, kodėl neteisėtai buvo persekiota ir į psichiatrijos ligoninę paguldyta Jūratė Kiaunienė. Kodėl dėl to niekas iki šiol nėra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn? 11. Visuomenei kyla pagrįstų įtarimų, kad neteisėtai baudžiamojon atsakomybėn patraukta Eglė Kusaitė. Ar tai nėra prokurorų nuolaidžiavimo VSD pareigūnams, piktnaudžiaujantiems tarnybine padėtimi, padariniai? Ar prokurorų veiksmuose nėra piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi požymių ir ar nėra jų bendradarbiavimo su Rusijos FSB? 12. Būtina iš esmės ištirti visas Antano Gureckio nusižudymo aplinkybes. Ar jis tikrai nebuvo priverstas nusižudyti spaudžiamas dėl Dariaus Mockaus valdomos bendrovės veiklos, juo labiau kad A. Gureckis paliko atsisveikinimo laišką, kuriame tuo kaltino bendrovės vadovus? 13. Kodėl iki dabar neatliktas ikiteisminis tyrimas dėl V.Pociūno šmeižto po mirties? Buvusio gen. prokuroro Algimanto Valantino atsakyme į buvusio Seimo NSGK pirmininko Algimanto Matulevičiaus raštą, buvo pažadėta kad toks tyrimas bus atliktas.Reikalaujame atnaujinti vienašališkai ir nepagrįstai nutrauktą prokuroro M.Dūdos ikiteisminį tyrimą buvusių VSD vadovų atžvilgiu dėl jų tarnybinių įgaliojimų viršijimo ir kitų pažeidimų VSD nustatytų net dvejuose Seimo NSGK atliktuose parlamentiniuose tyrimuose. Pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymą generalinis prokuroras yra prokuratūros vadovas, atsakingas už visą jos veiklą. Kartu jis yra aukštesnysis prokuroras, kuriam pagal tarnybinį rangą ir proceso veiklą yra pavaldūs visi prokurorai. Generalinis prokuroras turi teisę panaikinti bet kurio žemesnio prokuroro procesinį sprendimą ir priimti savarankiškus sprendimus. Kol kas generalinis prokuroras nesiėmė jokių priemonių, kad šios rezonansinės bylos būtų ištirtos ir kalti pareigūnai dėl neteisėto žmonių persekiojimo būtų patraukti atsakomybėn. Ypač didelį nerimą kelia visą visuomenę suskaldžiusios Kauno tragedijos ir mergaitės seksualinio prievartavimo bylos nusikalstamai netinkamas tyrimas. Dėl Generalinės prokuratūros vadovų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir įvairių klanų įtakos ši visiškai paprasta vaiko seksualinio prievartavimo byla, užuot jau seniai buvusi perduota teismui, slepiama nuo visuomenės ir klastojami jos įrodymai. Visa tai jau turi skaudžių padarinių. Ar generalinis prokuroras supranta, kad, nesiimdamas reikiamų veiksmų ir netinkamai atlikdamas aukštas tarnybines pareigas, jis asmeniškai jau tapo nusikaltėlių bendrininku? Reikalaujame, kad jūs, kaip generalinis prokuroras, nedelsdamas imtumėtės įstatymuose numatytų reikiamų priemonių, kad būtų išaiškintos visos šių baudžiamųjų bylų klastojimo ir nusikalstamai netinkamo prokurorų tarnybinių pareigų atlikimo aplinkybės ir kalti prokurorai patraukti atsakomybėn. Ypatingas dėmesys atkreiptinas į L. Stankūnaitės baudžiamosios atsakomybės išsprendimo klausimą. Jei per savaitę nebus imtasi jokių priemonių, siūlome daugiau nebekompromituoti valstybės, Prezidentės ir teisėsaugos ir atsistatydinti. Jeigu neatsistatydinsite, pasiliekame teisę viešomis priemonėmis reikalauti iš Prezidentės ir Seimo, kad būtumėte atstatydintas įstatymų nustatyta tvarka už priesaikos tarnauti Konstitucijai, įstatymams ir žmonėms sulaužymą ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už netinkamą pareigų atlikimą ir didelės žalos valstybei padarymą. Violeta Anankienė (Visuomeninės piliečių sąjungos pirmininkė, Kaunas), Rasa Audiejaitienė ( Kaunas), Marija Bačauskienė ( mokslo darbuotoja, Kaunas), Aušrinė Balčiūnienė ( visuomenininkė, Kaunas), Judita Baranauskienė ( Jonava), Algimantas Bareišis (pensininkas, Kaunas), Aldona Barkauskaitė ( tarnautoja, Vilnius), Arūnas Burlingis (inžinierius, Kaunas), Milda Butkienė ( KPMS viešųjų ryšių konsultantė, Vilnius), Virginijus Caronkus ( statybos darbų vadovas, Šiauliai), Eglė Caronkutė ( studentė, Vilnius), Ričardas Čekutis ( Lietuvių tautinio centro vardu, Vilnius), Aušra Dambrauskienė ( Pilietinio judėjimo ,,Vytis” koordinatorė, Kaunas), Danutė Dambrauskienė ( Kaunas), Aldona Dingelienė  ( mitybos konsultantė, Vilnius), Vytautas Falkauskas ( pensininkas, Kaunas),  Erika Drungytė ( rašytoja, vertėja), Jonas Dzedulionis ( inžinierius, Kaunas), Simonas Dzenkaitis ( Bristolis, Britanija), Angelė Galinienė, Juozas Girdvainis (istorikas, žurnalistas, Vilnius), Artūras Globys (Prancūzija), Irena Grokauskienė ( Panevėžio raj.), Valentinas Grumbinas (SLAS tarybos narys, Vilnius), Aurimas Guoga ( asmenybės konsultantas), Joana Imbrasienė ( Vilnius), Birutė Indrašienė ( Utena), Ričardas Jakutavičius ( darbininkas, Kėdainių rajonas), Petras Jonušas ( leidėjas), Giedrė Jotautienė (medikė), Asta Judeikienė ( administratorė, Kanada), Audrius Judeika ( stalius, Kanada), Virginija Jurgilevičienė ( NDJ Klaipėdos skyriaus pirmininkė), Romas Juknevičius ( technologas, Šiauliai),  Vaida Kameneckienė ( vadybininkė, Kaunas), Algirdas Karčiauskas (visuomenininkas, Kaunas), Vytautas Karčiauskas (menininkas, Klaipėda), Lina Kirvaitienė ( buhalterė, Kaunas), Aldona Kriaučiūnaitė ( teisininkė, Kaunas), Edvardas Kuvikas (KLJDJ Šiaulių skyriaus pirmininkas), Rimantas Liakas (Lietuvos žemės savininkų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas), Viačeslav Liminovič (Vilnius), Jolanta Lipkevičienė (visuomenininkė, Kaunas), R. Lukauskis ( Žemaitijos darbininkų- baldininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas, Klaipėda), Henrikas Mališauskas (laivų statybos inžinierius, Klaipėda), Algimantas Matulevičius ( TAF pirmininkas, Vilnius), Gediminas Merkys ( profesorius, Kaunas), Milda Milevičienė ( pensininkė, Vilnius), Viktoras Morozovas ( pensininkas, Kaunas), Loreta Motiejūnaitė (Telšiai), Sonata Paliulytė ( poetė, vertėja, Vilnius), Kristina Paslauskienė ( mokytoja, Vilnius), dr.Gediminas Petrauskas (Kaunas), Nijolė Petravičienė ( mokytoja), Artūras Petravičius ( NDJ narys), Raimundas Pilka ( visuomenininkas, Vilnius), Kazimieras Poška, Vladislovas Vygandas Ražas ( Kaunas), Zita Ražienė ( Kaunas), Stepas Riekašius (TAF Kretingos skyriaus pirmininkas), Edmundas Sabaliauskas ( statybininkas, Kauno raj.), Nijolė Stonkutė ( Marijampolė), Ina Smilienė (mažamečių vaikų mama, Kaunas), Saulius Sondeckis (profesorius, Vilnius), Gintaras Songaila ( Seimo narys, Vilnius), Renata Stanislavavičienė (profesinės sąjungos ,, Sandrauga“ darbuotoja), Danutė Stankevičienė ( tarnautoja, Vilnius), Loreta Studebaker ( JAV), Tom Studebaker (JAV),  Stanislovas Stulpinas (teisininkas, Klaipėda), Edvardas Šalkauskas ( Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos pirmininkas), Valentinas Šapalas ( pedagogas, Vilnius),  dr. Arvydas Širvinskas ( Kaunas), Stanislovas Tarasevičius ( padalinio vadovas, Radviliškio raj.), Skaistė Tarnauskas ( slaugė, JAV), Ligija Tautkuvienė ( JAV, Villa Park, www. biciulyste.com vyr. redaktorė), Renata Teleišienė ( vadybininkė, Kaunas),  dr. Norbertas Vidrinskas ( dimisijos pulkininkas, Vilnius), Vera Vidrinskienė ( Vilnius), Lina Vuoslytė (vadybininkė), Zvicevičiūtė Rasa ( slaugytoja)
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras