2020 m. liepos 9 d.

 

Tolerancijos pamokos: ar mums gresia šliaužiančioji aneksija?

26
Paskelbta: 2012-11-14 17:06 Autorius: Česlovas Iškauskas, Alkas.lt
Kas gali paneigti, kad išeivio iš Rusijos ir Lietuvos lenkų politiko parama vienas kitam jau prieš metus turėjo vieną taikinį: šiuos parlamento rinkimus ir bendrą darbą vardan tėvynės, tik nežinia, kurios.
Kas gali paneigti, kad išeivio iš Rusijos ir Lietuvos lenkų politiko parama vienas kitam jau prieš metus turėjo vieną taikinį: šiuos parlamento rinkimus ir bendrą darbą vardan tėvynės, tik nežinia, kurios.

Dar visai neseniai buvo taip madinga kalbėti apie toleranciją. Kaip aiškina tarptautinių žodžių žodynas, lot. tolerantia – tai kantrybė, priešingos nuomonės ar įsitikinimų gerbimas, pakantumas. Iš tiesų, Lietuva gali didžiuotis, kad nuo neatmenamų laikų buvo pakanti kitoms, įvairiais keliais į mūsų žemę atsikrausčiusioms tautoms arba po pergalingų karų tiesiog jėga atgabentiems jų atstovams. Statistikos departamentas teigia, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 115-kos įvairių tautų atstovai.

Istorijos kataklizmai tarsi galingos bangos atsijoja gera ir bloga, į mūsų gyvenimo pakraščius išmesdamos įvairias tautines sąšlavas, neišskiriant, žinoma, ir lietuvių. Bet jau taip surėdyta, kad pagrindinis gyventojų sluoksnis (rugsėjo mėnesio duomenimis, Lietuvos gyventojų skaičius nesudarė net 3 milijonų, o lietuvių buvo 84,2 procento) reiškia teisėtas pretenzijas tiems, kurie brutaliais neteisėtais ir tautinės daugumos sanklodą pažeidžiančiais būdais ir priemonėmis braunasi į visuomeninį, politinį ir ekonominį gyvenimą, tarpsta kitų sąskaita, pažeidžia elementarias teisės ir darnaus sugyvenimo normas.

Štai kodėl visai suprantu vieno patriotiškai nusiteikusio tautiečio frazę: „Nuo tos tolerancijos man darosi koktu…“ Suprask: visokie tarptautiniai brukalai dėl lyčių lygybės, vienalyčių šeimų sudarymo, dėl pakantumo visokio plauko imigrantams ir jų palikuonims, juo labiau, jei jie beatodairiškai veržiasi į valstybės valdymo aukštumas, šiurkščiai pažeisdami įstatymus, tam vis labiau nustumiamam žmogeliui per gerklę lenda…

Toks prologas – ne iš gero gyvenimo. Per istorijos šimtmečius mažą tautą, priglaudusią ir globojančią įvairių tautybių žmones, tarsi tą slenkstį mindė, kas galėjo – rusai, švedai, lenkai, vokiečiai… Ar reikia stebėtis, kad taip suvešėjo nepakantumo atėjūnams nuotaikos? Jas, tiesa, būtina tramdyti, nes gyvename juk ne barbarų laikais, o ir tarptautinio gyvenimo normos, visokios sąjungos diktuoja nuolankios tolerancijos normas.

Bet va, išlenda nepasitenkinimas didžiaisiais kaimynais, ir ką tu nori daryk. Nuoskaudų už carinės Rusijos padarytas skriaudas, už sovietinės okupacijos dešimtmečius, trėmimus ir represijas, už lenkų pridarytą žalą Vilniaus kraštui ir Lietuvos vientisumui užteks keletui būsimų lietuvių kartų. Ar jas reiktų užgniaužti? Ar jų neminėti, kaip siūlo Maskva ir Varšuva? Ar liautis žvalgytis į praeitį, užmiršti istoriją ir tik žvelgti į ateitį, rūpinantis pragmatiškais santykiais su kaimynais?

Reali grėsmė ar kliedesiai?

Tie klausimai turbūt dažnam iškyla ir šiomis dienomis, kai Lietuva ant pirštų galiukų tūpčioja aplink Seimo rinkimų nugalėtojus – teisiamų, įtariamų, nušalintų ir komunistinį šleifą bevelkančių politikų kohortą. Bet tokia sudėtis būtų tarsi ir normali, ypač būnant itin tolerantišku, tai yra, gerbiant išsakytą rinkėjų valią. Tai kas, kad kai kurie jų balsą pardavė už pilstuko „bambalį“, už 10 litų, už mėtomas „bombonkes“ ar ledus, už „darbo“ ideologų nupieštą sotaus gyvenimo viziją arba už pirštu rodomą filantropiškumo pavyzdį: žiūrėk, kaip jis Kėdainius sutvarkė… Mes juk juos privalome irgi toleruoti…

Lietuvoje ne itin mėgstami tie, kurie gąsdina visokiomis grėsmėmis – iš užsienio, iš kaimynų, iš įvairių sąjungų, galų gale, kylančiomis iš vidaus. Tokie perspėjimai dažniausiai laikomi persekiojimo manija sergančio žmogaus kliedesiais, kurie tik gadina normalius tarpvalstybinius santykius ir temdo jų šviesią perspektyvą. Paradoksalu, bet jų perspėjimai bent iš dalies pildosi.

Visuotinai pripažįstama, kad šiuos Seimo rinkimus laimėjo kairiosios politinės jėgos (nors naujoji dauguma dar priduria žodį „centro“, nors centristai akivaizdžiai atsidūrę kone reitingų dugne). Tautiniu pagrindu suburta Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) džiaugiasi laimėjusi 8 mandatus. Ji tebesvarsto, ar prisijungti prie LSDP+DP+TT koalicijos (šiuo metu jau apsispręsta prisijungti – red. past.), bet reikalavimai partijai skirti bent du ministrų postus atsimuša į kol kas dar kietą galimo Vyriausybės vadovo Algirdo Butkevičiaus sieną.

Varšuva ploja katučių…

O tuo metu iš Varšuvos girdisi ovacijos. Lenkijos politologai ir politikai džiaugiasi ne tik LLRA iškovotais mandatais, bet ir apskritai kairiųjų sėkme. Jie deda dideles viltis į socialdemokratus, kad šie bent jau diskutuos Lietuvos lenkų tautinei mažumai svarbiais klausimais. Dienraščio „Rzeczpospolita“ politikos apžvalgininkas Ježis Haščynskis (Jerzy Haszczynski) tikisi, kad lenkai galėtų gauti bent viceministrų postus, ir „tai būtų gerai lenkams, nes tautinės mažumos problemų sprendimas būtų jų egzistavimo sąlyga“. Kito dienraščio „Gazeta Wyborcza“ užsienio skyriaus vyriausiasis redaktorius Romanas Imelskis (Roman Imielski) sukonkretina: „Tai padės išspręsti tokius lenkų mažumoms kylančius klausimus, kaip pavardžių rašymas, gatvių pavadinimai ir švietimas“.

Lenkijos vadovai santūriai vertino kairiųjų pergalę. Anksčiau Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas (Donald Tusk) ir užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis (Radoslaw Sikorski), pagarsėjęs savo akibrokštais Lietuvos atžvilgiu, yra pareiškę, kad „Lenkijos ir Lietuvos santykiai bus tokie geri, kokie bus Lietuvos Vyriausybės santykiai su lenkų tautine mažuma“. Kitaip sakant, visa tarpvalstybinių santykių atsakomybė perkeliama ant Vilniaus pečių, na, o jeigu dabar joje dominuos socialdemokratai ir LLRA atstovai, viskas eis kaip sviestu patepta. Juo labiau, jeigu pastarieji „paimtų“ Švietimo ir mokslo ministeriją arba atsakingus postus Seimo Švietimo ir mokslo komitete…

Santykiuose su Lenkija Lietuva yra pamokyta. Anot žinomo politologo K. Girniaus, jau kelerius metus savotiškam kryžiaus žygiui prieš Lietuvą vadovauja politologas ir žurnalistas R. Sikorskis, neigęs bet kokią Vilniaus krašto okupaciją 1920 metais. Pernai LLRA surengtą naujųjų mokslo metų akciją – protestuoti prieš Švietimo įstatymą – puolė paremti pats premjeras, istorikas pagal išsilavinimą D. Tuskas, kuris, kaip rašė apžvalgininkas St. Jokūbaitis, strimgalviais skubiai atvyko į Vilnių ir lenkų kalba laikytose šv. Mišiose bažnyčioje parėmė lenkų mažumą, nors ir tvirtino, kad švietimo klausimo nereikia politizuoti. LLRA lyderis ir europarlamentaras V. Tomaševskis jam karštai spaudė ranką…

Beje, visai neseniai „Der Spiegel“ pranešė, kad Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas Europos Komisijos (EK) pirmininko poste gali pakeisti dabartinį jos vadovą Žoze Manuelį Barozą (Jose Manuel Barroso). O Lietuva 2013-ųjų antrąjį pusmetį pirmininkaus ES Tarybai. Įdomus tai bus „tautinio kompromiso“ paieškos metas…

Obuolys nuo obels…

Politinės pjūties metui aktyviai ruošiasi ir pats Valdemaras Tomaševskis. Turėdamas galvoje žinomą lietuvišką posakį, kad obuolys nuo obels netoli terieda, leisiu sau nedidelį istorinį ekskursą. Juo nieko grėsmingo nenoriu tvirtinti, bet…

2011 metų kovą portale DELFI klausiau, ar nepasikartos lenkų autonomijos precedentas Lietuvoje, kokį prisimename iš 1990-1991 metų. Tuomet lenkų autonomininkai, balsuojant dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto, susilaikė. Tarp susilaikiusių deputatų – vėliau už Vilniaus krašto autonomiją pasisakę lenkų radikalai Stanislavas Akanovičius, Leonas Jankelevičius, Ryšardas Maceikianiecas, Stanislavas Peško, Valentina Suboč, Edvardas Tomaševičius. L. Jankelevičius – buvęs LKP Šalčininkų rajono I sekretorius, vėliau atgailavęs už savo veiksmus ir 2000-aisiais pelnęs prezidento V. Adamkaus malonę.
Kaip 2007 metais mokslininkų laikraščio „Mokslo Lietuva“ surengtoje diskusijoje sakė Vilnijos istorijos tyrinėtojas Kazimieras Garšva, 1990–1992 metais rytinėje Lietuvos dalyje iš tikrųjų buvo kuriama vadinamoji Lenkų autonomija. Šį sumanymą pasmerkė Šventasis Tėvas Jonas Paulius II ir tuometinė aukščiausioji Lenkijos valdžia su prezidentu Lechu Walensa. Buvo paleistos Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių tarybos.

Autonomininkų veikimo tikslai tebėra panašūs, teigė istorikas. 35 asmenys, tarp jų – ir LLRA pirmininko Valdemaro Tomaševskio tėvas Vladislavas, buvo autonomininkų koordinacinėje taryboje, ir apie tai galima pasiskaityti E. Ganusausko knygoje „Penktoji kolona“.

Tiesa, kad tuomet Lenkijos valdžia oficialiai nepalaikė autonomijos iniciatorių. Anuomet Prezidentui V. Adamkui viešint Varšuvoje, tuometinis Lenkijos premjeras Jerzy Buzekas sakė, kad Lenkija niekada nerėmė ir neremia 1990-1991 metais vykdytos autonomininkų veiklos. Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanotas radikalios „Solidarumo“ dalies „Kovojantis Solidarumas“ („Solidarność Walcząca“) atstovas P. Hlebowiczius nuoširdžiai vadino „kvailyste, jei lenkų mažuma Lietuvoje norėtų steigti kažkokią autonomiją ir net atsiskirti nuo Lietuvos“. Bet jis teigė, kad tame yra ir Lietuvos Vyriausybės, kuri nesudaro sąlygų Vilnijos lenkams integruotis į bendrą krašto gyvenimą, kaltės…

Naujoji Vyriausybė galbūt jautriau ir lojaliau reaguos į šią pastabą.

Tolimas taikinys – Seimo rinkimai

LLRA vadovai visada ieškojo bičiulių. Tiesa, rusai žegnojosi nuo V. Tomaševskio akcijų. Bet štai lapkričio pradžioje LRT laida „Savaitė“ atskleidė, kad ši politinė partija savo rinkiminius šūkius ėmė rašyti ir rusų kalba. LLRA priglaudė Maskvai draugiškas jėgas – Klaipėdos draugijos „Otečestvo“, Slavų gailestingumo fondo atstovus, Pirmojo Baltijos kanalo darbuotoją. Pats V. Tomaševskis neigia, kad LLR atstovai vyko į Maskvą parsivežti rinkiminių dovanų. Ar jis bendradarbiauja su Rusijos institucijomis? Ne, sako politikas, kartu būname tik priėmimuose.

Laidos žurnalistai pateikė faktų, kad, būdamas Rusijos ambasados renginiuose, V. Tomaševskis ten sako kalbas, kurios įtinka Kremliaus pasiuntiniams, pavyzdžiui, apie Rusijos karą Gruzijoje. Apžvalgininkai sako, kad rusų ir lenkų propagandinis elitas randa bendrą kalbą, nes Kremlius pastaruoju metu savo įtaką Lietuvai bando daryti ne per rusų, o per lenkų organizacijas. Mat, Maskvos namai Vilniuje dar tik statomi, o Lenkų namai seniai čia stovi…

Politinė parama būsimiems partneriams irgi buvo akivaizdi. Beveik prieš metus, lapkričio 30 dieną, Europos Parlamentui plenarinėje sesijoje svarstant klausimą dėl Darbo partijos pirmininko V. Uspaskicho prašymo dėl teisinės neliečiamybės grąžinimo (tuo metu vyko teisminis nagrinėjimas bylos, kurioje šis kaltintas neteisėtu būdu DP parėmęs 25 milijonais litų ir juos panaudojęs rinkimų kampanijai), V. Tomaševskis pareiškė esąs įsitikinęs, kad su V. Uspaskichu bandoma susidoroti kaip su politiku ir partijos vadovu, o didžiausios Europos parlamento frakcijos – Europos liaudies partijos – nuomonę formuoja politinis V. Uspaskicho oponentas V. Landsbergis.

Kas gali paneigti, kad išeivio iš Rusijos ir Lietuvos lenkų politiko parama vienas kitam jau tada turėjo taikinį: šiuos parlamento rinkimus ir gražią draugystę tėvynės labui.

Tik nežinia, kurios tėvynės. Atrodo, ypač tolerantiški lietuviai pasirinko šį vardą iš mažosios raidės.

www.alkas.lt

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
26. Pritariu
(2012-11-16 12:27:25)
(85.206.70.128) Parašė:

Pritariu komentarui 16 Vija. Man ir labai gaila, kad konservatoriai issigime. Daug vilciu dejau i juos. Pasijauciau, kaip apspjaudyta per tuos 4 metus. Ir ne tik as, manau.25. na,žinot,
(2012-11-16 10:44:58)
(78.62.133.231) Parašė:

tiek jau to pesimizmo,net bloga.Ir taip lapkritis labai depresinis mėnuo,o čia visi tik ir dūsauja,kaip blogai,kad konservatoriai nebe valdžioj? O...,mes dar nežinom kaip čia bus...Manau,bet kokia kaina bus dar siekiama konservatorių valdžiukę išlaikyti.Matomai,dar ne visi 'galai' sutvarkyti. Karas tęsiasi ir prezidentė su buvusiais valdžioje dar kažką bandys sukurpti. Dar nebus normalaus darbo nei ramybės.Jau 'užkniso'. O del to,kad isrinko ne tuos,kaip cia ne kuriems noretusi- reikia dirbti su žmonėmis. Va, pas mus ,rajone, socdemai iškėlė savo kandidatą,tai buvo aktyviai dirbama kone metus laiko- visur rodėsi,visur dalyvavo,lankė senukus,neįgaliuosius, fotografavosi,sveikino visokiomis progomis zmones. Žinoma,turėjo galimybių-savivaldybių taryboje dirbo. Žmonės įsiminė tą kandidatą. O mes norime prieš pat rinkimus išlįsti iš krūmų,arba iš Vilniaus kur nors rajone ir prašau- "balsuokit už mane-aš esu geras žmogus." ... Deja,to nepakanka. Todėl pradėkim nuo savivaldybių,ten reikia patekti,kad žmonės matytų,o jau paskui į seimą. O dėl 24 komnetaro- kai konservatoriai sudarę koaliciją su krikdemais,tremtiniais,politkaliniais-tai irgi koalicija nesiskaito? Tai kur čia teisybė? O šiaip- ramybės visiems,ateina Adventas,susikaupkime,patylėkim,atsiprašykim visų,nusiteikime naujiems darbams. Sėkmės.24. ????
(2012-11-15 17:20:08)
(193.219.157.70) Parašė:

Kodėl jiems buvo leista (koalicija iš trijų su Prunskų ir rusų sąjunga) peržengti ne 7 %, o 5Į ??? jie nebūtų seime. Kodėl Vaigauskas taip pasielgė????23. Jonui ne Rūta
(2012-11-15 14:56:52)
(193.219.130.163) Parašė:

Perskaičius tamstos postringavimus peršasi mintis, kad tik Lietuvoje su ekonomika yra visiškas krachas, nes konservatoriai nieko neišmano. Tik Viktoras išmano, nes jis rusas. Nes Rusijoje viskas yra labai labai gerai -jis ir čia taip padarys. Nes visi skaitytojai yra visiški dundukai, tai tu juos nusprendei šiek tiek apšviesti...22. optimistui
(2012-11-15 14:33:56)
(87.247.108.79) Parašė:

)21. optimistas
(2012-11-15 14:05:14)
(86.150.37.206) Parašė:

Beje idomu ar pries sekancius rinkimus pagaliau bus ikurti balsu supirkimo punktai?Kazkaip labai necivilizuotai siuo metu tai.Ikurus punktus,butu galima konkurencija,todel kaina isaugtu nuo keliu iki keliolikos kartu ir tai labai padidintu pilieciu aktyvuma.,o tuo paciu rinkimai jimes taptu svente.:)20. optimistas Jonui ar Viktorui:)
(2012-11-15 13:48:36)
(86.150.37.206) Parašė:

Man atrodo,kad tavo tikras vardas prasideda V raide.Tiesa sakant pritariu tam kas parasyta.:)19. Jonas Rūtai
(2012-11-15 12:42:56)
(93.203.44.59) Parašė:

Rūta, jums reikia išmokti elementariai skaityti tekstą. Jūs darote tai, kas buvo daroma prieš tūkstančius metų. Ir jeigu paimti jus, tai jūsų gyvenime taip pat galima atrasti juodų dėmių. Netgi Kristus sakė, kad "Meskite akmenį į mane tas, kas nekaltas". Mano komentaras buvo parašytas ne tuo tikslu, kad pateisinti, tai ką V. Uspaskich daro neteisingai, o apie lietuvių pomėgį aploti. Bet tas lojimas jau nieko nebedomina. Jūs pasenote su tuo lojimu. Kalba eina apie lietuvių-politikų impotenciją. Ir kalba eina apie tai, kad šitie politikai gali kalbėti apie ką tik nori, tik ne apie ūkininkavimą. Jie gali kalbėti apie ką tik nori, tik ne apie dabartines problemas, kurias reikia spręsti nedelsiant. Visas lietuvių-politikų supratimas apie ekonomiką - "Nupirkti pigiau, parduoti brangiau", t.y. viskas, kas yra likę iš tarybinių spekulianto laikų. Kas jums, Rūta, maišo pasiūlyti gerą sprendimą dėl nedarbo problemos? Kodėl jūs nieko nepasiūlote, kaip reikia įvesti elementarią tvarką Švietimo sistemoje, tame pačiame Seime? Bet netgi, jeigu jūs pasiūlysite konservatoriams problemų sprendimų būdus, tai jiems šito nereikia. Tame ir yra problema, KAD VALSTYBĖS KONSERVATORIAI NEMOKA VALDYTI. Yra mokesčių mokėtojų pinigai, kurie yra surenkami kaip duoklė. Kokiu tikslu, Rūta? Parodykite man, ką jūs žinote, kur buvo panaudoti jūsų pinigai? Jie yra jūsų, ar jūs šitą suprantate? Jie yra jūsų uždirbti pinigai. Nejaugi jūs nesuprantate, kad kapitalistas sukaupia savo kapitalą tik iš jūsų uždirbtų pinigų, kuriuos jis pasiėmė sau, nes jūs neturite gamybos priemonių? Jūsų uždirbtų pinigų dalį pasiima kapitalistas, kitą dalį valdininkas. Ir nei vienas, nei kitas jums nepasakys, kam jis panaudojo šituos pinigus. Jūs mokate mokesčius ir jeigu jūs nesumokėsite, tai jie panaudos prievartą. Jūs, kad sužinoti, kur buvo panaudoti jūsų uždirbti pinigai, negalite prieš juos panaudoti prievartos. Nejaugi jums neaišku, kad esant tokiai nekontroliuojamai situacijai, vienintelė "politika", kokia ir yra Lietuvoje, - kuri grupelė "teisėtai" pasisavins kuo daugiau pinigų. Čia nėra neimančių politikų. V. Uspaskich yra apsukresnis šitame Europinių pinigų įsisavinime. Bet lietuviai moka tik išlaidauti, o paskiau koks nors premjeras Kubilius sako "lietuviai, susiveržkime diržus, būkime taupūs". Iš kur jis tai paėmė? "Diržų susiveržimas" - tas posakis yra paimtas iš JAV vieno prezidento, pasakyto, ankstesnių krizių metu. Bet šitas posakis yra klaidingas, nes kylant gaisrui, reikia gesinti gaisrą, o ne diržus veržtis. O norint gesinti gaisrą, turi būti nedelsiant mobilizuotos visos pajėgos, disciplina, ir nepriekaištingai organizuoti gaisro gesinimo darbai. Bet vieno namo gaisro gesinimui nebūtina suvažiuoti visai Lietuvai jį gesinti. Finansinės krizės įveikimui, savo variantą turi pasiūlyti finansistai, bet ne pensininkų, mokytojų ar kitų mažai apmokamų žmonių sąskaita. Jeigu rusai nebūtų sugebėję suvaldyti krizės, tai Lietuvą būtų ištikęs dar didesnis krachas. V. Uspaskich yra vienintelis, kuris kalba apie ūkininkavimą ir apie darbą. Dabartiniu metu galima aploti jį, kad jis yra rusų šnipas ar dar kas nors, bet jis kalba apie esminius dalykus, kurie yra svarbūs Lietuvos dabartinei situacijai. Deja, lietuviai - patriotai, kalba vėjus. Aš nesu nusistatęs prieš patriotizmą ir nenoriu iš to pasijuokti. Bet, aš konstatuoju faktą, kad lietuviai-patriotai moka šiandien tik gerkle dirbti. Ir tai yra viskas. Nieko konstruktyvaus jūs iš jų neišgirsite. Pavyzdys, Kubilius, ar jis išsprendė emigracijos problemą? Kas jam trukdė tai padaryti? Niekas. Ar jis norėjo šią problemą išspręsti? Ne. Jis tame nemato jokios problemos. Aš nesakau, kad taip bus, bet jeigu V. Uspaskich imtųsi spręsti lietuvių emigracijos problemą, tai, manau, iš jo pusės būtų labai svarus, kaip politiko žingsnis. bet tai būtų ir antausis lietuviškiems politiniams impotentams. Ką gali šiandieninis lietuviškasis politinis impotentas? Nieko. Ką jis gali padaryti su Lietuvos ekonomika? Žalos. Ką gali jis padaryti tautos geresnio gyvenimo atžvilgiu? Nieko. Ką gali jis padaryti Švietimo atžvilgiu? Dar krūvą reformų. Ką gali pasakyti apie artimiausią Lietuvos žmonių ateitį? Tūkstančius kubometrų apimties patalpų statyboms, kur galima būtų pažadus sutalpinti. Bet jūs parodykite, kad lietuviškas politinis impotentas padarytų vaiką? Jis negali, nes jam reikia diržą susiveržti, jam reikia vaistų ekonominei sveikatai pagerinti, ir ne šiaip sau kokios viagros, o tokio, kuris turėtų atominį poveikį. Taigi, lietuviškas politinis impotentas vaiko nepadarys, ir jam dabar teks prašyti, kad jį padarytu rusas. O įdomiausias momentas yra tame, kad tas lietuviškasis politinis impotentas 20 metų slėpė patį impotencijos faktą, ir jis iki šiol slepia patį faktą, kad jis nemoka valdyti valstybės, nes nesupranta ekonomikos dėsnių. Reziume būtų tokia: ne loti ant V. Uspaskich reikia, o paklausyti, ką jis sako. Ir jeigu jis įsisavino Europos pinigus, reiškia jis nėra toks kvailas. Jis taip pat kalba apie naudą. Lietuviams gi tas žodis šiandien vos ne siaubą kelia. Nes jie yra degradavę iki tokio laipsnio, kad net nesuvokia, kad bet kuriame dalyke turi būti nauda. Tik , jeigu lietuvį netgi įtikinti, kad nauda yra gerai, tai jis vis vien tai supras kreivai, nes sugeba suprasti naudą labai primityviai - tik pinigine išraiška, blogiausiu atveju, per buteliuką. Buteliukas lietuviui šiandien yra didelis matas. Patriotai ir tie nevengia mestelti gramelį ir pacenzūrauti, kokie mes esame nelaimingi, kaip mums nesiseka, kaip mumis rusai skriaudžia...Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras