2020 m. vasario 26 d.

 

Teroras prieš vaikus ir šeimas

10
Paskelbta: 2014-01-10 12:20 Autorius: Ivaras Prūsis, Erika Drungytė, ekspertai.eu

Ne kartą ekspertai.eu rašė apie Latvijoje veikiančią sudėtingą už vaikų priežiūrą atsakingų institucijų darbą. Viena tokių įstaigų – Našlaičių teismas, pavadintas labai groteskiškai, nes tai nėra teisminė institucija, o tik prie savivaldybių veikianti globos ir rūpybos įstaiga, kurios darbą prižiūri Valstybinė vaikų teisių apsaugos inspekcija, o Teisėsaugos ministerija teikia metodinę pagalbą.

Našlaičių teismų kompetencijoje yra rinkti ir gauti visus reikalingus duomenis apie vaikus ar globojamus asmenis, kad vykdytų priežiūros kontrolę; esant pažeidimams – dokumentus teikia teismams; taip pat turi teisę bendrauti su vaikais nedalyvaujant jokiam kitam asmeniui; prašyti psichologo atlikti tyrimą apie asmens ar šeimos psichinę sveikatą; tikrinti auginamų ar globojamų vaikų gyvenimo sąlygas.

Tačiau paskutiniuoju metu ši įstaiga daugiausia užsiima vaikų atiminėjimo iš šeimų politika, peržengdama kompetencijos ribas, pasinaudodama įvairiomis įstatymų spragomis ir teikdama teismams melagingus parodymus, reikalaudama, kad teismo posėdžiuose nedalyvautų nei tėvai, nei vaikai (apie tai rašėme čia). Galbūt tik tokiais veiksmais ir galima pateisinti pavadinimą „Našlaičių teismas“?

Apie šiame straipsnyje nurodomus faktus taip pat kalbėjomės ir su vaikų tėvais, ir su advokate Krista Milberga. Visi patvirtino, kad tai yra tiesa. Nesuvokiama tiesa. Latviai kviečia įsiklausyti ir daryti viską, kad valdininkų savivalė neišsikerotų ir Lietuvoje, nes naujoji ES šeimos ardymo politika labiau primena galingą destrukcijos mašiną, kurios veikimą remia nelabai aišku iš kokio šaltinio plūstantys milžiniški pinigai.

Rygos našlaičių teismas, kuriam vadovauja Aivaras Krasnogolovas, 2013 metų pavasarį iš Aleksejaus ir Svetlanos atėmė vaikus. Šie tėvai visų trijų savo vaikų klasėse buvo pripažinti geriausiais tėvais, o apie jų padorumą ir tvarkingumą paliudija ne vienas liudininkas. Trys šių tėvų mergaitės, kurių amžius yra 6, 8 ir 11 metų, buvo išvežtos tiesiai iš mokyklos ir apgyvendintos vaikų namuose „Marso gatvė“, kuriems vadovauja Arnis Kaukis. Mergaitės pasakoja, kad jos ten yra nuolat mušamos, o vienai jų – net sulaužyta ranka. Jokia Latvijos institucija į šiuos faktus nereaguoja, o vaikų kančios tęsiasi.

Nepaisant to, kad šeimoje vaikai tikrai buvo ir mylėti, ir prižiūrėti, ir aprūpinti, Rygos našlaičių teismo darbuotoja Sandra Meldere ir vaikų namų psichologė Olga Vlasenko grasino vaikams, kad jų tėvus pasodins į kalėjimą, jei mergaitės neliudys, kad tėvai jas mušė.

Tokia baisi praktika Latvijoje jau tampa norma – ranka rankon veikia Valstybės vaikų teisių apsaugos inspekcija, našlaičių teismai, prokuratūra. Ir inspekcija, ir teismai, ir prokuratūra užsimerkia, kai pateikiami faktai apie socialinių įstaigų prievartą, darbo veiksmus, melagingus pranešimus, ir tik formaliai atrašinėja atsakymus. Tačiau šis atvejis yra ypatingai ciniškas ir begėdiškas, nes tėvai tiesiogine šių žodžių prasme yra beveik idealūs ir niekuo neapkaltinami. Nes didžioji dalis tėvų, kuriuos terorizuoja našlaičių teismai, tikrai turi šiokių tokių trūkumų, nors baisios savivalės irgi nepateisina. Tačiau radę nors mažiausią priekabį, biurokratai gali juos įvelti į nesibaigiančius teismus, kuriuos jiems labai sunku laimėti. Bet šį kartą buvo įvykdyta visiškai nesuvokiama teroro operacija prieš tėvus, kurių negalima niekuo apkaltinti, ir kurie gali kovoti.

Labai dažnai tėvai, kuriuos minimos įstaigos pasirenka kaip aukas, nelabai susigaudo popierių šūsnyse – jiems pateikiami nesusisteminti dokumentai, tėvų ir vaikų liudijimai iškraipyti, surašyti įmantria teisine kalba. Tačiau Aleksejus ir Svetlana sugebėjo patys parengti dokumentus, kuriuose viskas surašyta aiškiai, kiekvienam suprantamu būdu. Tėvai prašo pradėti kriminalines bylas dėl Rygos našlaičių teismo suklastotų faktų ir dėl našlaičių teismo vadovo A. Krasnogolovo melagingų faktų, pateiktų administraciniame teisme.

Ivaras Prūsis (autoriaus mintis jau esame publikavę čia) pateikia šiuos dokumentus ir rekomenduoja kiekvienai šeimai su jais susipažinti, kad žinotų, kaip veikia socialinės ir našlaičių teismų įstaigos, pradėjusios biurokratinį-juridinį terorą prieš šeimas Latvijoje. Šiuose dokumentuose minimi tėvai aiškiai parodė, kokiais metodais vadovaujasi tokios įstaigos, ir taip pat paneigė kaltinimus tendencingumu, spalvų sutirštinimu, išsigalvojimais ir melu. Tai puikus metodinis pavyzdys, kaip priešintis tokiai agresijai ir kaip ją demaskuoti. (Jeigu skaitote latviškai, dokumentus rasite: mediafire.com; mediafire.com)

Pats Ivaras Prūsis, kuris pateikė faktus ekspertai.eu, sako negalintis ramiai skaityti tokius dokumentus, nes ranka „siekia“ pistoleto. Jis stebisi – kokie gi tai yra žmonės, kokie moraliniai išsigimėliai, kad šitaip elgtųsi su vaikais? Tai žvėrys! Gyvuliai! Degeneratai! Labai gaila, kad Latvijoje tokių yra labai daug, ir jie dirba socialinėse tarnybose, našlaičių teismuose, psichiatrais, psichologais, prokurorais, teisėjais, žurnalistais. Ką jau kalbėti apie politikus! Baisiausia, kad tokių žvėriškų veikų niekas nekontroliuoja, dar daugiau – pridengia, padeda kovoti prieš šeimas. Todėl ir kyla klausimas – ar tikrai vienintelis būdas kaip apsaugoti šeimą ir vaikus nuo tarnautojų savivalės šioje paperkamų niekšų pseudo teisinėje valstybėje – pradėti asmeninį kraujo kerštą ir visuomeniniais pagrindais susidoroti su tais personažais ir tais, kurie juos dangsto?!

Ištrauka iš vaikų motinos Svetlanos Lutos teismo sprendimo apskundimo.

„Našlaičių teismo darbuotojos vienasmeniškai priimtas sprendimas atimti Svetlanai Lutai ir Aleksejui Usui teises globoti jų vaikus Olesią Usą, Snežaną Usą ir Roksolaną Usą, nes konstatuota, kad tėvai prieš vaikus naudojo emocinę ir fizinę prievartą, todėl tolimesnis vaikų gyvenimas šeimoje galėjo grėsti vaikų saugumui ir vystymuisi.

Tokie teiginiai neatitinka tikrovės ir byloje nėra įrodyti faktais. Našlaičių teismas nėra konstatavęs nė vieno tėvų prievartos fakto. A. Usui inkriminuojamas prievartos faktas mokykloje nėra fiksuotas nei policijos protokole, nei kokiu kitu būdu. Uso-Lautos šeimoje niekada nėra buvisios nei emocinės, nei fizinės prievartos. Bylos medžiagoje nėra nė vieno tėvų prievartos įrodymo.

Yra atvirkštiniai įrodymai: kad šeima niekada nėra buvusi policijos ar socialinių tarnybų akiratyje; kad tėvas Aleksejus Usas ir motina Svetlana Lauta visą laiką labai rūpinosi savo vaikais, už ką yra gavę pedagogų padėkas. Motina Svetlana Lauta yra apdovanota mokyklos padėkos raštu „Geriausia klasės mamytė“. Byloje yra šeimos giminaičių, kaimynų, pažįstamų, vaikų klasės auklėtojų liudijimai, kuriuose jie išsako apstulbimą ir pasipiktinimą dėl tokių Rygos našlaičių teismo veiksmų ir liudija, kad prievartos galimybė Uso-Lautos šeimoje yra neįmanoma. Ir patys vaikai neigia bet kokią prievartą 2013 metų gegužės 15 dieną mokykloje ir šeimoje – apskritai bet kada.

Socialinė pedagogė teigė, kad 2013 metų gegužės 15 dieną Aleksejus Usas sužinojo apie Snežanos Usos gautą negatyvų kontrolinio darbo įvertinimą ir klasėje pradėjo mergaitę šiurkščiai plūsti.

Teiginys yra neteisingas ir neįrodytas bylos medžiagoje. Nieko panašaus nei klasėje, nei kur kitur nėra nutikę. Jeigu A. Minajeva kažką tokio teigė A. Krasnogolovui, ji sąmoningai pateikė melagingus parodymus, kurių nėra įrodžiusi, apie situaciją, kurioje pati nedalyvavo. Byloje yra klasės auklėtojos liudijimas, kuriame ji teigia: „A. Usas, nepakėlęs balso pasakė dukrai: „Štai, matai, turi neigiamą įvertinimą“, ir išėjo, bet Snežana Usa liko klasėje“. Tačiau mokyklos darbuotojai teigia, kad tėvas prie mokyklos laukujų durų pakėlė Snežaną usą už plaukų ir trenkė kumščiu per nugarą, tada išvilko mergaitę už mokyklos kampo. Mergaitė šaukusi ir verkusi.

Teiginys yra neteisingas ir neįrodytas. Nieko panašaus 2013 m. gegužės 15 d. nei mokykloje, nei kur kitur nėra įvykę. a) Byloje nei našlaičių teismo posėdžio metu, nei paaiškinimų užrašymų metu nebuvo jokių „mokyklos darbuotojų“ liudijimų, kuriuose būtų teigiama, kad jie kažką tokio stebėjo. Tokie liudijimai nebuvo pateikti ir vėliau vykusiuose trijuose administracinio teismo posėdžiuose. Jei Krasnogolovas turi mokyklos darbuotojais laiko Minajevą, tai ji jau daugybę kartų, net ir viešai, yra paneigusi, kad kažką tokio matė. Mergaičių klasės auklėtojos, apie kurias kalba Minajeva, esą tai girdėjusi iš jų, raštiškai yra paliudijusios, kad jos su Minajeva niekada nekalbėjusios apie tokius faktus, nes nieko tokio Minajevos minimu laiku mokykloje nėra nutikę; b) Nėra jokio policijos protokolo (nes nebuvo kviesta); c) Mokyklos koridoriuje, būtent prie šios klasės, visada budi policininkas, kuris jokio incidento tarp dukros ir tėvo nėra matęs; d) Krizės centro „Marso gatvė“ medikai yra patvirtinę, kad (valanda po įvykio) ant Snežanos galvos, kūno ar rūbų jokių prievartos žymių nerasta.

Tokių faktų tėvai yra prirašę keliolika puslapių. Sausio pabaigoje vyks teismo posėdis, kuriame tikimasi atgauti vaikus. Tačiau taip įvyks (jei įvyks) tik begalinių pastangų dėka – į bylą įsikišo viena Latvijos Europos Parlamento narė, Latvijos rusų bendruomenė, advokatai, suteikę nemokamų konsultacijų. Ir svarbiausia – begalinis tėvų pasiryžimas gali padaryti stebuklus, tačiau kokia tai yra valstybės sąranga, kad vaikai privalo saugoti savo vaikus nuo valstybės? 

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
10. V.Ladas
(2014-01-18 09:10:50)
(5.20.137.87) Parašė:

Kapitalizmas. Verslas. Prekyba visada, visur ir viskuo. Vaikai-pelningas verslas. Tuo ir paaiškinamas ir mūsų penkių bobų Seime hiperaktyvumas stumiant ar bandant stumti atitinkamus teisės aktus, ir praktinė "vaikų teisių apsaugos" veikla. Dvi galimos nukentėjusios nuo pedofilų mergaitės negrąžinamai paslėptos nuo visuomenės, ir visa valstybė tai laiko moraliu ir teisėtu dalyku. Ir Latvija yra toje pačioje ES, iš kur ir eina šis užkratas...9. man išvis
(2014-01-13 22:05:49)
(195.12.167.234) Parašė:

nesuprantama tokia naujai kuriama sistema.Tūkstantmečiais tėvai auklėjo vaikus,kaip sugeba,ir nebuvo didelių problemų.Buvo mirties bausmė,kurios didesnė dalis tikrai bijojo.O dabar prikuriama visokių niekinių pseudoįstatymų,kurie aiškiai griauna šeimas.Tai koks čia gėris?Akivaizdu,kad dėl to stengiasi visokio plauko iškrypėliai ir ieškantys organų donorų.Kas gali tai paneigti?Akivaizdu,kad yra tik taip8. pinigai
(2014-01-13 12:40:06)
(193.219.130.163) Parašė:

Ar prisimenate garsiąją detektyvo (berods, Megrė) frazę: "ieškok pinigų". Nes dauguma nusikaltimų daroma dėl pinigų. Kažin, ar ten tuose vaikų teismuose - visi pedofilai. Tiesiog dideli pinigai kvepia. Vaikų pardavinėjimas įvaikinimui darosi vis pelningesnis biznis. Ir kuo geresni vaiko genai - tuo pelningiau jį galima parduoti. Šito verslo atstovai ir kuria ES įstatymus7. Kas gali paneigti?
(2014-01-11 13:07:56)
(78.61.84.41) Parašė:

Kas gali paneigti kad pvz.teisme tyliai dešimtmnečiais negalėjo dirbti pedofilai ar kokie panašūs iškrypėliai(manytina jie ta tema jokių testų prieš tenai įsidarbinant juk nepraeina ir yra kaip Dievai),taip tūkkstančius vaikų gali atimti?6. mjo
(2014-01-11 00:14:55)
(62.203.69.45) Parašė:

ranka tikrai siekia ne pistoleto, o tiesiog sugaut tas shmaras , kurie be pagrindo vaikus atimineja ir ismust is ju visa info kodel, uz ka, ir kieno uzakymu jie tai daro ir viska paviesint.5. ome
(2014-01-10 23:21:14)
(78.60.206.25) Parašė:

Taigi taigi, visi kas neabejingi tam, junkitės prie prieš J.J. kovajančių grupių.4. as
(2014-01-10 15:41:50)
(86.100.47.218) Parašė:

ateina jau ir i Lietuva sitos isgamos, siaucia visoje europoje jau vaiku grobiku mafija. Šalaševičiūtė, O.Valiukevičiūtė, Purvaneckienė, Pavilionienė, Kuodytė .atsiminkit sitas pavardes, ypac kas turit vaiku arba turesit3. rita
(2014-01-10 15:02:12)
(2.25.145.247) Parašė:

skaitant tokius dalykus-kraujas uzverda,tikrai-ranka siekia pistoleto....Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras