2020 m. vasario 19 d.

 

Teisingumas viena kryptimi

109
Paskelbta: 2012-12-04 15:38 Autorius: Dalius Stancikas

Jaunas, sportiškas, pasiturintis, gyvenimu trykštantis vyrukas D. K. staiga užsidega tokia baisia neapykanta ir kerštu tokiam ponui A. Ū., kad apmoko savo mažametę dukrą duoti melagingus parodymus, kuriuos nufilmuoja ir išsiuntinėja po visas įmanomas valdžios ir žiniasklaidos įstaigas, o vėliau surezga labai gudrų planą ir nušauna... ne, ne tą poną A. Ū., o teisėją J. F. ir savo buvusios žmonos seserį V. N.

Tokia išvada peršasi po penktadienį paskelbto Vilniaus apylinkės teismo nuosprendžio, išteisinančio poną A. Ū. dėl kaltinimų galima pedofilija, prie kurios, norėdami susidaryti visą tragedijos vaizdą, neišvengiamai turim pridėti ir prokuratūros kaltinimus D. K. dviejų žmonių nužudymu.

Iš kur tokia baisi neapykanta ir kodėl ji nukreipta ne tik į poną A. Ū., bet ir į kitus asmenis, teismas savo nutartyje nepaaiškina, nes tai išeina už jo svarstomų kaltinimų ribų. Tačiau tai neatitinka elementarios žmogiškos logikos, todėl šie klausimai bet kam, skaičiusiam teismo nutartį, negali nesukelti prieštaringų išvadų.

Kiekvienas nusikaltimas turi turėti savo motyvą, todėl Vilniaus apylinkės teismas labai atsargiai bando jį nurodyti – neapykanta ir kerštas. Todėl pabandykime ir mes suvokti tos baisios neapykantos logiką, sutikdami su teismo išvada, kad pedofilija ir vaiko tvirkinimas yra išgalvoti ir negali būti nusikaltimo motyvas.

Taigi mums belieka remtis logika, kad ambicingas tėvas nenori nė už ką prarasti savo dukters, todėl griebiasi ją žaloti, verčia meluoti, o nepasiekęs tikslo per teisėsaugos institucijas ima žudyti. Bet kodėl jis to nedarė anksčiau, kai jo žmona pasiėmė dukrą ir išijo iš namų – juk logiškiau būtų, kad netekus dukters ir įsipliekstų ta nežabojama neapykanta? Kodėl jis taip žiauriai elgiasi daug vėliau, tuomet, kai dukra jau teisėtai priklauso jam ir buvusi žmona pati savanoriškai tą sutartį pasirašo – juk ambicijos jau turėjo būti patenkintos? Ir kodėl ambicingasis tėvas tada nusprendžia nužudyti ne tik savo žmoną ir jai padedantį dukrą susigrąžinti A. Ū., bet dar ir teisėją J. F. bei savo žmonos seserį? Kodėl kerštas ir neapykanta pasireiškia ir tiems dar dviem, regis, nieko dėtiems žmonės? Kaip jie apskritai atsiranda šioje istorijoje, jei pedofilija tik išgalvota?

Nėra atsakymo, nes galai niekaip nesueina. Ir, matyt, nesueina ne tik mums, bet ir teisėjams, kurie nenurodo konkrečios neapykantos kilmės – suprask, tai ne jų kompetencija. Spėju, kad galai nesueina ir prokurorams, atkakliai neigiantiems pedofilijos galimybę, ir todėl žiniasklaidoje (tiksliau, viename dienraštyje ir vienoje televizijoje) per kelerius metus pakeitę ne vieną galimą nusikaltimo motyvą.

Pradžioje buvo versija, neva tuo ambicingu tėvu pasinaudojo „daktarų“ grupuotė, keršydama už principingą teisėjo J. F. darbą, o pedofilija ir visa kita – tik priedanga supainioti teisėsaugą.

Šiam motyvui nesurinkus įrodymų, pasirodė versija, neva to ambicingo tėvo sesuo norėjo užimti teisėjo J. F. vietą ir todėl sukurstė brolį nužudyti teisėją, tačiau paaiškėjus, kad sesuo ir teisėjas yra skirtingos teisės – baudžiamosios ir civilinės - specialistai, atsirado dar viena nauja – pelenės versija: neva turtinga giminė K. negali nugalėt savo ambicijų atiduoti vargšei L. S. auginti savo giminės atžalos. Bet ir ši versija neatlaikė logikos – kam tuomet žudyti teisėją ir tos „pelenės“ seserį? Kad tik būtų kuo daugiau kraujo? Kad žmogžudystė išsitęstų laike ir taip sumažintų galimybę žudikui pasislėpti?

Tai gal tada reikėtų kelti versiją, kad tas ambicingasis tėvas yra koks maniakas, kurio veiksmų normalia logika neįmanoma suvokti? Bent jau panašią versiją po teismo nuosprendžio penktadienį viešai pateikė išteisintojo A. Ū. giminės. Tačiau ir čia nesueina galai dėl kelių aplinkybių: pirma, teismas nustatė, kad mergaitės parodymų prieš A. Ū. filmavime dalyvavo ne vien tėvas, bet ir daugiau asmenų. Antra, prokuratūra kelia kaltinimus bažnytinio choro giedotojui, kuris neva padėjo D. K. ruoštis žudynėms. Tad negi tiek daug žmonių aplinkui tą tėvą buvo taip pat „psichai“ – ir pagalbininkai, ir visa plati D. K. giminė, ir kaimynai, net po tėvo mirties fantastinių aktorinių sugebėjimų turintį mažametį vaiką ir toliau „maniakiškai“ gynę nuo nekaltos motinos, o tiksliau – vykdę žmogžudyste kaltinamo tėvo išgalvotą istorija? Panašu, kad Vilniaus apylinkės teismo teisėjai mano būtent taip.

Tiek to, pažvelkim į teismo nuosprendį iš kitos pusės – nepaneigtos beribės motinos meilės ir neįtikėtinai altruistiško A. Ū. rūpesčio pagalbos paprašiusiai moteriai. Ir čia nėra jokios ironijos – tą mums tvirtina trijų teisėjų kolegijos sukurtas raštas, paremtas patikimais liudininkais (teismas taip ir aiškina – vienos pusės – K. giminės liudijimai nepatikimi ir neobjektyvūs, nes paremti neapykanta, o kitos pusės – giminės S. liudijimai patikimi ir objektyvūs, nes jie nerodo keršto ir neapykantos jausmų).

Taigi žiūrėkime į objektyvius liudininkų parodymus: vedęs vyras A. Ū. 2006 lapkritį suranda jaunai mamai L. S. su vaiku trijų kambarių (!) butą,  nuomos mokestį moka L. S, o komunalinius mokesčius buto savininkas kažkodėl apmoka ne tiesiogiai ar per nuomininkę L. S, bet per tarpininką – poną A. Ū., kuris dėl to neišvengiamai turi lankytis nuomojamame bute užsirašyti skaitiklių duomenis bei pasiimti atsiųstas sąskaitas už paslaugas.

Ar lankėsi bute, kai L. S. buvo su dukra – ponas A. Ū. neatsimena, kaip nereikšmingos detalės, nors apklausa vyko praėjus tik metams nuo buto nuomos. Užtat ponas A. Ū. labai gerai ir detaliai atsimena, kad su L. S. neturėjo jokių intymių santykių, tik kelis kartus paskolino jai kelis šimtus, pervesdamas į sąskaitą, o jos dukrai yra dovanojęs suknelę, kitų smulkių dovanų, padėjo L. S. civilinėje byloje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, o jos dukros krikšto tėvu tapo visai atsitiktinai, nors tam ir prieštaravo būsima jo antroji sutuoktinė (nors tuo metu su pirmąja dar nebuvo išsiskyręs).

L. S. tvirtina, kad kurį laiką buvo išsikėlusi iš nuomojamo buto dėl didėjančios nuomos kainos (iki 400 Lt), o vėliau sugrįžo su bendranuomotoja, kurios vardo ir pavardės neprisimena. Tačiau puikiai atsimena, kad jos globėjas A. Ū. per dvejus buto nuomos metus jai esant bute lankėsi tik du (!) kartus – vieną kartą su vaiko teisių atstove, o antrą kartą trumpam sutvarkyti dokumentų.

Štai toks pasakojimas nekelia teismui jokių abejonių, nes teisėjams nekyla klausimų, kodėl liudininkai, atsimindami taip aiškiai vienas detales, visiškai nepamena to, ką žmogus su normalia atmintimi vargiai pamirštų. Teisėjams atrodo normalu, kad viešose vietose tokie itin draugiški  A. Ū. ir L. S. santykiai, pagal tos pačios L. S. pasakojimą, pasireiškę bendrais valgymais kavinėse, dovanomis ir net tapimu krikšto tėvais, staiga atšaldavo A. Ū. priartėjus prie jo surasto L. S. buto taip, kad net A. Ū. užsukus nurašyti skaitiklių duomenų, jis nė karto nebuvo pakviestas net puodeliui arbatos, taip savo dėkingumui pareikšti. O gal A. Ū. nurašyti skaitliklio duomenų apdairiai ateidavo į butą, kai nuomininkės nebuvo namie? Gal, bet tai reikštų, kad jis turėjo atsarginį raktą, o tai turėtų kelti papildomų klausimų teisėjams... Bet nekelia.

Teismui, regis, taip pat nekilo ir klausimų, kodėl, esant tokioms finansinėms problemoms dėl didėjančios nuomos kainos, būtinai reikėjo nuomotis trijų kambarių butą, ir kodėl, kaip jau minėjome, jo komunaliniai mokesčiai buvo apmokami taip sudėtingai – per tarpininką.

Teismo nutartyje neatsakyta, kodėl Seimo pirmininko patarėjas ponas A. Ū. taip nesavanaudiškai globojo L. S.? Ar ponas A. Ū. taip elgėsi visą laiką, ar čia vienkartinis tokio altruizmo atvejis? Deja, iš A. Ū. sužadėtinės liudijimo, kad ji apie savo mylimojo  pagalbą L. S. sužinojo jau pačioje pažinties pradžioje, galime manyti, jog tokia A. Ū. parama poniai L. S. buvo jam išskirtinė. Tik neišskirtinė pačiai L. S., nes, kaip žinome, jai ir po globėjo A. Ū. mirties vėl nepaprastai sekėsi – atsirado kitas ypatingas, viešintis nenorintis globėjas, galintis samdyti brangius advokatus ir turintis nemažą įtaką aukštuose sluoksniuose.

Deja, teismas nesiaiškino, iš kur L. S. turėjo tiek pajamų, kad galėjo nuomotis trijų kambarių butą ir išlaikyti dukrą, kaip ir nesiaiškino, kodėl mylinti mama savo mažametę dukrelę atidavė į savaitinį darželį, kodėl laisva valia vėliau sutiko perduoti tokio baisaus tėvo globai (o vėliau, kaip matome iš 2012-05-17 filmuotos medžiagos, galimai labai skausmingu būdu lauždama dukters kojas kartu su advokatu ją klykiančią išsinešė iš jos gimtųjų namų).

Teismas taip pat nevertino ir tarptautiniu mastu pripažintos onkologės, profesorės, šešių vaikų mamos, visuomenėje turinčios labai gerą reputaciją Laimos Bloznelytės- Plėšnienės parodymų apie labai keistą galimai įtariamojo A. Ū. elgesį jos kabinete ir galimai ypatingą ryšį su kartu buvusiomis moterimis ir vaiku, nes tie parodymai „nepatvirtina ir nepaneigia jokių A. Ū. pateiktų kaltinimų“.

Tačiau tokie teismo atrankos metodai vis dėlto negali nekelti kai kurių logiškų klausimų: kam teismas tuomet apskritai kvietėsi profesorę, kaip ir daugelį kitų liudininkų, jei labai aiškiai žinojo, kokios yra teismo kompetencijos ribos šioje byloje - jas nubrėžė Aukščiausiasis Teismas pirmąkart Lietuvos istorijoje leidęs teisti mirusį žmogų, bet paskyręs teisingumo galimybę tik viena kryptimi: A. Ū. galima išteisinti, bet negalima nuteisti (tikrai taip – Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad jei teismas mirusiam įtariamajam pripažins kaltinimų pagrįstumą, asmuo negali būti pripažintas kaltu, o teismui pripažinus, kad asmuo nepadarė nusikalstamos veikos, turi būti priimamas išteisinamasis nuosprendis)?

Kodėl tiriant tik vieną šios fantasmagoriškos istorijos epizodą buvo bandoma visuomenei (kuri neskaito nuosprendžių tiesiogiai) sudaryti įspūdį, jog bus išpainioti visi šios bylos nežinomieji? Kodėl prokuratūra, prieš šešerius metus pradėjusi šią bylą kaltinimais A. Ū., po kelerių metų apsisuko 180 laipsnių kampu ir iš kaltintojų virto teisintojais? Kokios naujos aplinkybės tai lėmė, apie tai teismas savo nuosprendyje taip pat nutyli, nors pats pripažįsta, kad didžiosios bylos dalies netyrė dėl pasikeitusio prokuratūros požiūrio?

Taigi trys teisėjai tiesiog „iškirpo“ ponui A. Ū. pateiktus kaltinimus iš visos labai sudėtingos ir net mistinės bylos konteksto ir savo sprendimu padarė ją dar painesnę. Bent jau tiems, kuriems neužtenka paviršutiniškai teisme „sukramtytų“ ar per žiniasklaidą „nuleidžiamų“ tokių keistų teisėsaugos išvadų, kad kerštaujantis neaišku už ką tėvas primoko savo vaiką meluoti ir demonstruoti neeilinius vaidybos talentus, bet nušauna ne tuos, kuriems kerštauja, o kažkodėl kitus asmenis; kad jaunas sportiškas vyras, sugebantis labai gudriai suręsti nusikaltimo scenarijų, o vėliau išmaningai ilgai slapstytis nuo itin uoliai jo ieškančios policijos, gyvenimą baigia sava mirtimi kažkodėl viešoje vietoje girtas griuvinėdamas, ženklindamas galvą kirstinėmis žaizdomis ir besilaužantis sau kojas, kol galiausiai užspringsta žolės lapu.

Nenuostabu, kad ir pono A. Ū. artimųjų, šventai tikinčių pono A. Ū. morale net ir tuomet, kai turėdamas oficialią žmoną padeda nuomotis butą kitai moteriai su vaiku, dvejus metus nurašinėja skaitiklių parodymus ir vietoj savininko moka komunalinius mokesčius bei rodo kitokius išskirtinius ženklus, visgi neįtikina pati A. Ū. mirtis – jaunas vyras, nepiktnaudžiaujantis svaigalais, staiga prisigeria tiek, kad virsta iš triračio ir skęsta sekliame pakelės griovyje.

Deja, tik tokias keistas išvadas tegalime pasidaryti iš sutelkto mūsų teisėsaugos – prokuratūros ir teismų – šešerių metų labai intensyvaus darbo pačioje garsiausioje XXI amžiaus Lietuvos byloje.

Byloje, kuri vieniems yra įgrisusi iki gyvo kaulo, o kitiems – vis dar atviras, pulsuojantis nervas. Byla, kuri buvo galutinai uždusinta dar šių metų gegužės 17-ąją – kai 240 ginkluotų policininkų, dujomis purkšdami į akis ir šautuvų buožėmis daužydami beginklius besimeldžiančius piliečius, sudarė galimybę pagrindinę šios bylos liudininkę – mažametę mergaitę jėga perduoti mamai, prieš kurią ji ir liudijo. Nuo to momento bet koks šios bylos tyrimas tapo tik teisingumu viena – jėgos ir valdžios – kryptimi.

Norintiems patiems susipažinti su teismo nutarimi A. Ūso byloje – prašom

Bernardinai.lt

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
109. Gintas
(2015-12-04 20:35:38)
(73.246.210.9) Parašė:

Taigi jau po truputi liudininkai pedofilu bylos verciami begt is Lietuvos,a.Furmonaviciaus drauge,kuri priverstinai turejo nesamones kalbet per tv.meluot pabego i Vokietija,sake,kad jie versdavo kalbet ir duodavo temas ismokt,kankino pedu klanas,ji isbego ir slapstosi ,zmogus ,kuris zinojo tiesa turejo sleptis,ji negalejo nieko pasakyt kas tiesa,dabar jau kovoja uz savo gyvybe,PAZIUREKITE KOKS GALINGAS KLANAS,baisu ,kai prasides byla ,o ji bus,va tada bus visu suvestine,labai greitai!108. Violetinei dveselenai-NE
(2012-12-11 17:37:46)
(109.200.6.10) Parašė:

to 107 apart sysalus tik tesugebi pliurpti . matai, tavi mazvaiki sunkoka su argumentacija. tai matyt tik del to, kad protauji tik su nugaros smegenimis.107. 103-ciam
(2012-12-11 01:07:23)
(81.167.168.226) Parašė:

Tave itikins ,bet tu vis tiek nepatikesi ,ane?Kupreviciaus sysalas prabilo .106. racionalumas
(2012-12-09 23:57:11)
(64.79.101.170) Parašė:

jei stancikas bando cia kabineti prie kedzio zudymo neracionalumo ir taip bandyti ji "isteisinti". gal, pakomentuotu mistinio klano "racionaluma". konkreciai-juk mes girdėjome, pastovų violetinių bliovimą, kad Kedys neva demaskavo pedofilų klano, kurio kažko deltai nepastebėjo tokie visu Lietuvos paslapčių žinotojai, kaip antai TV3 dirbantys zurnalygos: ciupokabros medžiotojas krivaitis, ir jau nedirbanti Janutiene, KK, LL dapkus, Vasiliauskas ir kiti užkulisinės (valdžios, elito, šnipu) veiklos ekspertai. Lyginkit laikotarpi iki 2009,10,06 ir po jo. Iki tol klanas gyveno be problemų, po žudynių jau su problemos. Juk į dienos šviesą ir didelį ažiotažą sukėlę pats klanas, savo neva suorganizuotomis žudynėmis. Žudė ne bet ką o savo narius. Kyla natūralus klausimas, kam jiems to reikėjo. Kam jie patys save, už pakarpos išsivilko i dienos šviesą, ar jiems tai naudinga. Juk be žudynių jie tokios reklamos nebūtų pasidarė. Kitas klausimas, kam jiems tokia nenaudinga reklama. Butu ramiai sau tesė gyvenimą, kam jiems lyšnos problemos. Dabar anot violetinių jie samdo žurnalistus, moka jiems pinigus už palankius straipsnius. Užuot pinigus panaudoję savo seksualiniams malonumas, kaip čia toks neracionalus pinigų panaudojimas toleruotinas tame visagaliame klane. Juk daug paprasčiau buvo iš pradžių griebti kedį savo galinga ir tolį siekiančia ranka, bet ne jie nutarė patys sau stverti už savos gerklės. Matai sugalvojo originalų planą įžudysim savo narius ir nužudymo kaltė suversim Kedžiui. Kam tokių kvailu planu apsisviesti save per visą Lietuvą?. Daug paprasčiau butu nukepti pakišti kedį, o nepulti savų galabyti. Bet violetinių argumentai tokie, neva klanas matai pabijojo būti demaskuotas todėl saugumo sumetimais išsižudė savo narius. Juokinga skamba klanas bijojo savo kontroliuojamos teisėsaugos. Gal tie klano nariai nužudyti nariai butu liudiję prieš save. Akivaizdu, kad ne. Nėra jokio motyvo klanui galabyti savo narius, o juo labiau pagrobti kedi ir ji neva kankinti, kad jis išduotu savo neva surinkta medžiaga apie paslaptingąjį aida. Kas atsimena, tai Kedys netgi nežinojo jo pavardės. Ir galiausiai kodėl tas visagalis klanas nerado pusmetrio virvės ir porą akmenų Kedžio kelionei i mariu dugną. Butu racionalu paslėpti savo kankinimus, nes kiekvienas nusikaltėlis bando nuskandinti, sugedinti, pakasti kūną, kad nuslėptų nužudymą. Priminsiu, kad klanas disponuoja neribotais resursai.105. Violetinei dveselenai-NE
(2012-12-09 23:42:26)
(109.200.6.10) Parašė:

Dar jis kelia versija kad matai jisai neturėjo pretenzijų Violetai, kurią jis apimtas savo spontaniško pykčio irgi įrašė į savo kliedesius- iš piršto laužtus kaltinimus. Beje jie nutyli kokias dovanas ten gavo Violeta iš uso, arba ką gavo abi sesės iš teisėjo. Bet kodėl atsirada teisėjas, galimos dvi priežastys viena biologinė, kita pragmatinio pobūdžio. Biologine ta , kad buitinis paranojikas savo puolimo objektą pasirenka dažniausiai po nosimi besitrainujusius žmonės. Dažnai paranojikas įtaria savo antrąją pusę esant jam neištikima, įsivaizduoja kad ji persiokoja, bando nužudyti. Visi atsimena ta epizoda, kuomet buvo paviesinti telefonu pokalbiu sesutės ir jos broliuko isklotines. Paaiskejo, kad musu dinamiškas duetas dar esant gyvam violetiniam didvyriui, planavo savo namo baseine paskandinti jiems įtartinai panosėje besitrūnysi pilieti. Kuris jiems pasivaideno, besąs mistinio klano agentas. Galima teigti, jog pedofilu teisėja padarė sesute (akivaizdu jog abu kamavo tos pačios ligos simptomai), nes jis (teisejas) iš jos darbo aplinkos. Kita vertus jiems jo pedofilinimas labai paranku, nes teisininkai puikiai žino, jog mestus įtarimus tirs tyrėjai, kurie bandys išsiaiškinti ar ūsas netapo pedofilu vien dėl keršto. Todėl toks kito asmens atsiradimas kaip maskuote,- mol čia nėra nieko asmeniško. Jie gi akivaizdžiai maskavosi, ta įrodo kad jie neva apie pedofilija sužinojo iš „kitų“ šaltinių. atsimenat duetas neva apie teisėją sužinojo iš spaudos. Atsimenat, pacituosiu sesutė„ Ar kas nors domėjosi kelionėmis į Tailandą, Honkongą, dar kažkur? Mes girdėjome, kad jie mėgo tokias grupines keliones – A.Ūsas, J.Furmanavičius, dar vienas ar pora vyrų“ Kaip vėliau paaiškėjo, kad jie paskleidė gandą, kad A.Ūsas ir teisėjas J.Furmanavičius – bičiuliai, nuolat kartu keliaujantys į pedofilų pamėgtus kraštus. Gali papasakoti Artūras Jančys, pas kuri asmeniškai atėjo si Kauno pakraščio ponute. Po jos apsilankymo kaunadienej atsirado straipsnis apie jų keliones i Tailandą. Kedys iš karto kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą, reikalaudamas ištirti spaudos pranešimus apie bendras teisėjo ir verslininko keliones į pedofilų rojų. Patys iš saves sužinojo. Nesunku butu atsivesti liudytoju, iš tos bendros keliones, o gal pedo klanas sieros rūgštyje ištirpino? Arba su neva ‚liudytoju‘ iš restorano " Žemyn upe" kuris liudijo apie abiejų pedofilija kaltintų vyrų draugystė, paaiškėjo tai, jog D.Kedžio artimieji papirko liudytoją, kad šis žurnalistams papasakotų, jog matė šiuos du vyrus drauge. Akivaizdu, jog tengiasi rafinuotai užmaskuoti savo sąskaitų suvėdinėjimą su usu, netgi itrauke nieko dėtus asmenis (teisėja) viskas dėl maskuotės. Apšmeižti asmenys pedofilinti kreipiasi į teismą dėl šmeižto ir Kedžiui nelieka, kaip tik busimus savio ieškovus užversti, gana svarus motyvas, negi mokėsi pinigus, tokio motyvo Stancikas nepastebi.104. Violetinei dveselenai -NE
(2012-12-09 23:35:32)
(109.200.6.10) Parašė:

. O vyrėlis, kaip vėliau paaiškėja dar priedo yra ir paranojikas. Dar apie kita šios šeimynėlės bruožą ir šeimos narį susikompramitavusia eksteisėja. Pastaroji grieže dantį ant broliuko įgeidžio –laimos. Kaip aiškėja teisybės etalonu tituluojama eksteisėja apie oponentus ne kokios nuomonės. Laima kekšė, Stankūnai alkoholikai, o va jie apie savo gentainius labai geros nuomonės. Beje atkreipkite dėmesį kokie šie garlaiviniai veikėjai dviveidžiai. Senas, daug ką pasakantis neršos interviu. Konkrečiai: Kauno diena –N.Venckiene: siūlau usui eksperimentą 2009-11-07 -„. Ir namą jis statė savo rankomis, pats viską sugebėjo. Paskui, kai jis parsivedė gyventi Laimą, mes keliaudavome visi kartu, dvi šeimos. O kai Laima pradėjo negrįžti naktimis, kai Drąsius parodė jai duris, aš verkiau“ kaip matote Kedys auksiniu ranku meistras, ji labai gera Laimos ‚drauge‘ netgi liejo ašaras , kuomet ją drąsius išvarė. Kaip žinia, kuomet dar nebuvo jokio uso, nepaisant auksiniu Kedžio ranku, jie samdėsi Stankunus (čia tuos girtuoklius, anot kedyno) namui remontuoti. tuomet garsioji teisėja, nenorėdama skirtis su šimtu litu, kėlė bangas dėl pusmetrio kvadratinio metro. Netgi šiame konflikte Stankūnams teko samdytis advokatą.. O Teisingumo ministerijoje atsirado 3 lapų N.Venckienės skundas, prašantis nei daug, nei mažai – išbraukti šį teisininką iš advokatų sąrašų Kaip matot, gali nieko dėtam advokatui gerklę perkasti. Štai, kas atsitinka, kaip jiems kas nors skersai stoja kelia mūsų teisybės etalonui, štai kaip jinai reaguoja į dirgiklį. Beje tuo laikotarpiu, kuomet santarvės dvasia plazdeno ore, anot mūsų geros Laimos draugės- teisėjos. Kad nepasiklystu tarp dokumentų susijusiais su Laima - pavadina savo kompiuteryje failus-dokumentus, labai pikantiškai, o būtent: „kalės skundas“, „p*zdos skundas“, „p*zdų biuras“. Ir tai atsitiko, kuomet Neringa buvo pati geriausia jos drauge. Tokio priešiškumo nepastebi violetinis Gebelsas. Dabar apie usa, ir kaip jis atsirado. Jis atsirado, kuomet Laima kreipėsi į ji pagalbos dėl vaiko globos, nes drąsiukas susipykęs ir norėdamas jei įgelti ir rado vienintelį būdą atimti dukrą. Pažiūrėkit, dar vieną jų melą. Kaip žinia jie bando šūdu apipilti Laima, tai jiems ji asociali, kekšė, arba striptizą šoka bare. teisininku šeimynėle turėtų žinoti, kad besibylinėjant, dėl vaiko globos teismas visuomet atkreipia į tėvų finansine , socialine padėti. Keista, kad tokie geri teisininkai tą žinodami ir žinodami neva Laimos palaidą gyvenimą nepasinaudojo tais faktais. Turbūt , veikiausiai nepasinaudo, todėl kad jokio Laimos palaido ir kekšiško gyvenimo nebuvo. Tai dar vienas kedyno blefas. Kas liečia ūsa, tai veikiausiai jis bandė pelnyti laimos palankumą (kabindamas, tokia pačią taktika naudojo Stoma su žaliaakė), padėdamas kovoje dėl vaiko. O teisme, tokioje byloje labai svarbu įrodyti, kad turi darbą, finansinių resursų. Vėliau jie tas dovanas ir finansinė paramą patvoriniai traktuos, kaip neva atlygį už tvirkinimą. Mūsų violetiniu herojui atsirado keršto motyvas, kaip budinga šiam garlaivinės šeimynėlės atstovui, - atkeršyti tam gelbėtojui, netgi tą savo kerštą sunkiai sekėsi maskuoti. Visi prisimena, kaip jisai žliumbė, kad Laimą miega su ūsu, per kubadienes laidą . Todėl keršto vedinas sugalvojo istorija, kad usas pedofilas, o Laima neva pardavinėja dukrą, inkriminavo bendrą nusikaltimą. Akivaizdus keršto motyvas kurio sąmoningai nepastebi Stancikas103. violetinei dveselenai NE
(2012-12-09 23:29:41)
(109.200.6.10) Parašė:

Patvorinis violetinis demagogas savo kliedesių rinkinėlį, kurį tai kurie komentatoriai įvardija labai „argumentuota‘, nors nusigrybauja i pievas. Panagrinėkime jo ‚kontargumentus‘. Pradėkime nuo juokingiausios rašinėlio dalies „Todėl pabandykime ir mes suvokti tos baisios neapykantos logiką, sutikdami su teismo išvada, kad pedofilija ir vaiko tvirkinimas yra išgalvoti ir negali būti nusikaltimo motyvas.” Musų violetinis Gebelsas, pasirodo nežino tokios gana paplitusios žmonių savybės, kaip antai suvedineti sąskaitas –kaltinant neitikusius žmonės nebūtais nusikaltimais. Autorėlis bando įrodyt, kad nebuvo tokių atveju žmonijos istorijoje, kuomet žmonės keršto vedami, išsigalvoja iš piršto laužtų kaltinimų savo priešui. Vėliau norėdamas pagristi savo beletristikas, bando ieškoti ‚neva‘ įrodymų tai matai randa:- kodėl tokia nužudymų seka?, bando įrodyti kad teisėjui, Violetai neva Kedys neturėjo jokių pretenzijų. Nors jo filmuku turinys liudija ką kitą. t.t. Todėl atsižvelgdamas į jo kliedesių rašinėlį, sulaužysim violetinį demagogo nugarkaulį, atskleisim ką nutyli violetinis Gebelsas. Pradėkim nuo pats pradžių, nuo veikėjų psichologinių portretų. Kas per asmenys- garlaivinio dinamiško dueto. Kedys veikesiai anabolinių steroidų prisipompaves kultūristas, netgi anot motinėlės tris kartus teko praustis per dieną. Veikejas neturintis jokio oficialaus darbo, viso labo tedirbes sezonini darba juodranteje gelbetoju, pasistato vasarnamį juodranteje, disponuoja šimtatūkstatinemis sumomis. Kaip sako lietuviška patarlė- parodyk tavo draugus, pasakysiu kas tu. Kokie jo draugeliai, žalimas, Zilius, su teisesauga reikalų turėja chebrantai. Charakteris irgi ne dovanelė. Ta paliudija vos į sieną neįmontuota darželio darbuotoja. Netgi pati motinele teige ‚drasius ūmaus budo‘. Kaip sako ju giminaičiai apie savo giminę (Danguolė.) “Tačiau buvo sunkaus charakterio. Toks pat į senelį atsigimė ir Drąsius“. Dar įdomiau nupasakoja pažintį Juodkrantės gyventojas Albertas Žilius vyras teistas už apysunkius nusikaltimus. Spalvinga praeitimi galintis pasigirti juodkrantiškis kalėjo už chuliganizmą, atvirą vagystę, nusikaltimo slėpimą ir kitas veikas. D.Kedį ir A.Žilių sieja itin artima draugystė. Vyrai susipažino pajūryje "Viskas prasidėjo, kai kavinėje susikibome. Kilo konfliktas, pasidaužėme snukius. Tačiau kažkuo, matyt, vienas kitam patikome. Nuo tada ir tapome draugais" -apie draugystę su Kedžiu pasakojo A.Žilius.Kaip teigia violetinis autorėlis:-jaunas, sportiškas, pasiturintis, gyvenimu trykštantis vyrukas, susiranda Lolita ir savo sysalą pradėda kaišiotį į jos kliatorių. Kaip vėliau paaiškėjo dėl įgimto tevystės instinkto pirmajam palikuoniui padaro abortą. Vėliau atsiradus antrajam ir kaip atsitinka tokiems gyvenimo malonumus propoguojantiems veikėjams- atsiranda trintis su antraja puse. Ją išspiria kartu su vaiku, kuris jam buvo tik kaip šuniui penkta koja. Bet iš tokio molio nulipdytam kedžiui to maža. Reikia rasti, kuo jisai galetų jai įkasti. Susituoke jie nebuvo vadinasi į turta pretenduoti laima negalėjo, iš jos atimti jisai turtų negalėjo, galėjo atimti tik dukrą. Pagiežingas, tulžingas svajonių jaunikis nutaria pamokinti piemenę, kuri kaip buna meksikietišku muilo operų scenarijuose-kuriuose turtingas plantatorius prastuomines mergyška pakelia į kitą socialinį sluoksnį, o ta nedėkingoji nei nemano demonstruoti dėkingumo pageidautina iki grabo lentos.102. STRAIPSNIS
(2012-12-09 15:38:09)
(86.176.18.243) Parašė:

Sitas straipsnis buvo parasytas pas Stancikus virtuveje, autore Velniene, abu Stancikai cia tik kaip subkontraktoriai dirba.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras