2020 m. birželio 4 d.

 

Talka Lietuvai iš ligos patalo kelti

8
Paskelbta: 2012-08-13 11:57 Autorius: Algimantas Zolubas
Nuotr. Alkas.lt.
Nuotr. Alkas.lt.

Lietuvių tauta ir jos valstybė su nepriklausomybės atgavimu iš ligos patalo nepasikėlė. Randasi „daktarų“ iš svetur, randasi ir savų šundaktarių, deja, gydančių svetimais vaistais su multikultūralizmo ir kitokiais tautai netinkamais priedais. Tautos liga įsisenėjusi, nes beveik visų lygių valdžiose tarpsta sovietinis klanas, tik keliskart Komunistų partijos pavadinimą pakeitęs, bet išlikęs ir veikiantis pagal senus įpročius. Ligai nugalėti reikia ypatingų vaistų ir priemonių, kurias surasti ir pavartoti, deja, turi tik pati tauta.

Dvasininko, kunigo, prelato žurnalisto dr. Juozo Prunskio redaguotame kultūrininkų pasisakymų rinkinyje „Mano pasaulėžiūra“ („Draugo“ spaustuvė, Čikaga, 1958 m.) randame poeto, fotografo, prozininko, Lietuvos radijo pirmojo diktoriaus, publicisto, keliautojo, diplomato Petro Babicko teiginį: „Vaidila, lietuvė, mokanti savo vaiką skaityti, knygnešys bei pasaulio lietuvių talka – tai keturi pagrindiniai stulpai, kuriais turi remtis mūsų ateities gyvenimas ir kova“. Nors talkos stulpas įvardintas ketvirtuoju, tačiau šiandienai jis yra itin aktualus.

Talkos reiškinio Lietuvoje šaknys siekia šimtmečių praeitį. Talkomis buvo organizuojama valstybės gynyba, pilių bei įtvirtinimų statyba. Talkomis buvo statomos bažnyčios, tiesiami keliai, sausinamos pelkės, be talkų neapseidavo rudeniniai kūlimai, linarautė privačiuose žemdirbių ūkiuose. Talkose buvo reiškiamas žmonių solidarumas, bendruomeniškumas, taurumas, atliekant darbus ar vykdant veiklą bendram reikalui be atlygio. Talkose vyko žmonių bendradarbiavimas, buvo išreiškiama viena iš didžiausių žmonijos vertybių – žmonių tarpusavio bendravimas.

Kelias į nepriklausomybės atkūrimą taip pat ženklintas talkomis (Baltijos kelias, budėjimai atgautos nepriklausomybės sargyboje, mitingai, piketai). Šių dienų efektingas labdaros akcijas neįgaliesiems taip pat ženklina talkos reiškinys. Talka reikalinga ir artėjantiems rinkimams į Seimą.

Artėjančių rinkimų kampanija turėtų vykti ne nuožmioje partijų ar kandidatų į Seimą kovoje, o su talkos Tautai ir Valstybei ženklu. Nors pati demokratija ir rinkimų mechanizmas pasižymi, deja, neištaisomomis ydomis, tačiau susitelkus kilniam tikslui, demokratijos mechanizmą galima įvaldyti, padėtį įmanoma keisti ir kelti Lietuvą iš ligos patalo. Talkoje vietą turi rasti ir sisteminėmis pasivadinusios partijos, remiamos iš biudžeto ir milijonieriais tapusių fizinių asmenų, ir naujos, vos susikūrusios. Sisteminės partijos neturėtų kėsintis savo svoriu „užgulti“ naująsias. Tačiau kol kas taip nėra.

Antai nekorektišku, sumaištį keliančiu laikytinas sąskrydžio Ariogaloje „Su Lietuva širdy“ pareiškimas „Dėl politinės padėties rinkimams artėjant“, kai naujos, gerų siekių partijos sulyginamos su destruktyviomis, o kai kurios destruktyvios net neminimos. Labai panašu, kad šį pareiškimą rengė sisteminės, mokesčių mokėtojų pinigais remiamos politinės jėgos. Juk, tarkime, „Drąsos kelio“ partiją, kuri tarp kitų pareiškime įvardinta blogiuke, remia daugelis politinių kalinių ir tremtinių, iškilios, Lietuvos nepriklausomybei nusipelniusios asmenybės, tokie moraliniai autoritetai, kaip Sesuo Nijolė Sadūnaitė, kunigas Robertas Grigas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, signataras Algirdas Endriukaitis ir kiti. Randasi partinėje kovoje ir kitokių iššūkiams prilygstančių nutikimų, deja, išprovokuotų.

Tose pačiose vienmandatėse apygardose ketina rungtis N. Venckienė su I. Degutiene, o A. Stancikienė – su A. Kubiliumi. Keistokai kai kam atrodo tokia kandidatų priešprieša. Tačiau tikriausiai ji radosi kaip atoveiksmis į tam tikrą valstybės vadovų veiksmą arba neveiklumą, kai jo reikėjo. Dėl to, žinoma, nereikėtų piktintis, o kandidatams garbingai rungtis ir ateityje elgtis taip, kad atoveiksmis nebūtų provokuojamas.

Provokaciniu braižu paženklintos bylos, kurios keliamos „patvoriniams“ ar jų rėmėjams mitinguotojams, žiniasklaidos atstovams. Akivaizdžiai naudotas smurtas paimant mergaitę iš globėjos N. Venckienės, antstolės veiksmai, teisėsaugos ir Valstybės vadovų abejingumas šiems įvykiams galėjo nepapiktinti ir nesusilaukti atoveiksmio tik iš avių bandos. Tačiau juoko vertą atoveiksmį bandoma „pritempti“ prie nusikalstamos veikos, už tai jau skirtos piniginės baudos, grasinama kalėjimu. Šias bylas, tarsi itin svarbias valstybei, stengiamasi nagrinėti ypatingos skubos tvarka. Ar tai neprimena „iš aukščiau“ organizuoto priešrinkiminio šturmo? Visuomenei tikrai to nereikia, todėl ji teisėsaugos veiksmus priima kaip naują provokaciją, kuri gali sukelti neprognozuojamą atoveiksmį.

Partinę rinkiminę kovą pakeitus į rungtynes talkoje Tautos ir Valstybės naudai, turėtų keistis ir partinė reklama. Ji turėtų skatinti į valdžias eiti jaunesnius, labiau išsilavinusius asmenis ne su pažadais „didinti“ ar „siekti“, o su aiškia tautos ir jos valstybės tvirtinimo ideologija. Dėl to tik laimėtų pasiligojusi Lietuva. Kadangi tautos ir jos valstybės tvirtinimo ideologijų daug nėra, rinkėjas lengvai atsirinks savo partiją, o pažadukus galės be gailesčio pamiršti.

Šiandien itin reikalinga talka pilietinei, tautiškai susipratusiai patriotinei visuomenei ugdyti, ją telkti Lietuvos valstybingumui tvirtinti. Atgimimo pradžioje iškili visuomenės veikėja, diplomatė Gintė Damušytė teigė, kad svarbiausiu procesu Lietuvoje reikia laikyti pilietinės visuomenės formavimą ir ugdymą. Jam Lietuvoje dėmesys nebuvo rodomas, ir čia iš tiesų reikalinga talka -  idealistinių politinių bei visuomeninių organizacijų talka politiniam Lietuvos klimatui keisti. Todėl ir rinkiminėje kampanijoje turi vyrauti ne pažadai rūpintis materialia gerove (dažniausiai nerealūs), ne buities reikaliukai, o Tautos ir Valstybės būties dalykai. Taip ir rinkėjui bus lengviau orientuotis – užkirsti kelią tiems, kas politiką laiko pelningo verslo arena ir iš to kraunasi milijonus, ir atverti tiems, kurie savo žiniomis ir dora veikla tarnauja Tautai ir jos valstybei. 

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
8. AČIŪ
(2012-08-15 16:10:02)
(78.62.81.149) Parašė:

labai džiaugiuosi, kad dar yra žmonių, norinčių dirbti Lietuvai, dėkoju Jums, gerbiamieji. Neskaitykit tų žodžių, kurie purvais pilami ant Jūsų. Matykit mus, kurie savo mintimis ir širdimis esame kartu ir Jus palaikome šiame nelengvame kelyje. O pirmiausia labai džiaugiuosi ir linkiu visiems begalinės stiprybės, sveikatos, laimės šeimose, artimųjų tarpe. Dieve, padėk mums.7. Algis (politkalinys)
(2012-08-14 18:41:15)
(78.58.15.46) Parašė:

Valdžia su piliečiais nekalba, angažuota spauda - taip pat. Į bet kurį klausimą atsakymo nėra. Geriausiu atveju - persiuntimas instancijai "pagal kompetenciją" - paprastai tai pačiai, kuri skundžiama. Tad toks visuomenės "pilietiškumas" pas mus. Deja, panašu, jog "rokiruotės" pagrindais į valdžią vėl grįš buvę buvusieji... Kada gi tie mūsų tautiečiai praregės?.. Po Ariogalos "memorandumo" Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadeivos turėtų atsistatydinti. Nomenklatūros ramstymas - akivaizdi degradacija.6. Tremtinės vaikaitė
(2012-08-14 12:28:04)
(79.132.178.209) Parašė:

Ačiū už pagrįstą ir nuoširdų straipsnį. Ne veltui "didžioji blondinė" sukiojosi su juodais akiniais ir didžiulėmis išvagoto veido raukšlėmis, nes tai žiauriai persmelkia dorąjį lietuvį. Pagarba kitiems tremtiniams, kurie nepasidavė saugumo surestoms pinklėms anksčiau ir dabar. Tai mūsų visų KRAUJUJE išnešiota Lietuva. Santarvės mums visiems, tik ne buvusiems ir dabartiniams valdžiažmogiams prie suskilusios sąžinės ir doros mylėti Lietuvą ir jos žmones. Gėda konservatoriams ir jų parsidavėliškiems komunistams, dar kartą 20 metų mulkinti tautą.5. Darijus
(2012-08-14 01:15:59)
(78.60.193.82) Parašė:

Mielas mano žmogau, Dabar tokių minčių niekas nebesupranta. Tai mūsų, t.y. tėvų Kaltė, man 49, turiu tris vaikus. Pirmiausiai turime pasikeisti Mes. Mes turime pradėti rodyti pagarbą Senatvei (kai kada ir drąstiškais metodais) ir tuo pačiu tradicijai. O tada ir Valstybė bus MŪSŲ.4. Tikiu,kad
(2012-08-13 21:51:33)
(81.7.96.104) Parašė:

mergaitė bus išgelbėta.Bet tai padarys ne tiek Drąsos kelias,kiek kiti padorūs,teisingi,išmintingi žmonės.Be reikalo Drąsos Kelias nėjo su jais.Na,bet jie per daug išmintingi,kad įsižeistų.Drąsos kelias darė savo mentaliteto ribose.Dievas įvertins.3. Jonas
(2012-08-13 15:43:17)
(93.203.57.8) Parašė:

Talka, be abejonės reikalinga. Ir šitie pasakyti žodžiai yra auksiniai žodžiai: "Vaidila, lietuvė, mokanti savo vaiką skaityti, knygnešys bei pasaulio lietuvių talka – tai keturi pagrindiniai stulpai, kuriais turi remtis mūsų ateities gyvenimas ir kova“. Bet kada lietuvis išmoks atskirti Š... nuo grūdo? Ir labai keista, kad lietuvis per tiek amžių neišmoksta atlikti to paprasto veiksmo. Štai autorius rašo: "Todėl nekorektišku, sumaištį keliančiu laikytinas sąskrydžio Ariogaloje „Su Lietuva širdy“ pareiškimas „Dėl politinės padėties rinkimams artėjant“, kai naujos, gerų siekių partijos sulyginamos su destruktyviomis". Na, nebuvo taip, kad visi susirinkę Ariogaloje būtų kvailių kvailiai. Yra kitaip, nes tų, kurie iškėlė šią idėją, kad naujos partijos tai destruktyvu, yra vienetai. O galutiniame rezultate yra tiktai vienas žmogus. Tada reikia paimti padidinamąjį stiklą ir pažiūrėti į tą žmogų iš arčiau, ir išsiaiškinti, kokiu tikslu jis meluoja. Juk nėra taip, kad jis tai daro pirmą kartą. Tai, gal jis ir lageriuose taip elgėsi? Nes, krikika yra kritika, o sakyti, kad tai yra destruktyvu, tai jau yra kaltinimas. O kada yra kaltinimas, tai reikia turėti įrodymų. O dabar padaryta pagal KGB metodą: iš pradžių kažkas yra apkaltinamas, o vėliau ta grupė žmonių įrodinėja, kad jie yra ne kupranugariai. Reikia stabdyti šį dalyką. Tas kaltintojas turi būti ištemptas į dienos šviesą. Štai ir viskas. Ir jeigu išsiaiškinus paaiškėja, kad tai yra Š..., tai toks ir elgesys turi būti jo atžvilgiu. Kad kažką apkaltinti, reikia turėti konkrečius įrodymus. O dabar gaunasi, kad tas apkalbėjo tą, o anas aną, o tas pasakė, kad ne jis, ir aplamai paėmus, "niekas nežino kur yra ta tiesa". Ir tokius dalykus daro ne vaikai, o suaugę žmonės. Nebūkime abejingi šitiems provokatoriams, šmeižikams, gandų nešiotojams ir tada tai bus pati geriausia talka.2. aciu
(2012-08-13 12:29:03)
(78.57.156.238) Parašė:

uz kitoki poziuri i tai, kas yra db Lietuvoje. taciau 'sistemines' partijos, issidalinusios 20 mln mokesciu moketoju pinigu, naivu tiketis, kad atjaus 'naujasias' - sotus alkano neuzjaucia- ne is kur nor skylo si patarle, o is tautos patirties.1. Visada
(2012-08-13 12:11:37)
(81.7.96.104) Parašė:

su malonumu skaitai A. Zolubo straipsnius.Moksliniai ir humaniški.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras