2020 m. vasario 24 d.

 

Svajoja gyventi kaip Švedijoje, bet viską daro, kad to nebūtų

14
Paskelbta: 2013-11-20 17:06 Autorius: Jonas Valatka, Lietuvos socialdemokratų sąjungos valdybos narys
Jonas Valatka, Lietuvos socialdemokratų sąjungos valdybos narys. Alkas.lt nuotr.
Jonas Valatka, Lietuvos socialdemokratų sąjungos valdybos narys. Alkas.lt nuotr.

Prasidėjo eilinė rinkimų kampanija. Ją pradėdamas iškilus konservatorių atstovas nostalgiškai atskleidė seną svajonę – gyventi kaip Švedijoje. Galima būtų nekreipti dėmesio į tokias akivaizdžiai rinkimų publikacijas, jeigu konservatoriai, kartu su LDDP (buvusiais komunistais) valdę pakaitomis, nebūtų padarę tiek daug žalingų Lietuvos žmonėms sprendimų, kurie labai pablogino žmonių gyvenimą. Šios dvi per visą nepriklausomybės laikotarpį dominavusios politinės jėgos, kurias socialdemokratas A. Sakalas kitados vadino broliais dvyniais, Lietuvai primetė laukinio liberalizmo kelią, kuris žmones suskirstė į nedidelę dalį labai turtingų ir visus kitus, kurie bando išgyventi Lietuvoje arba ieško geresnio gyvenimo kitur. Ne paskutinį vaidmenį įtvirtinant tokios ideologijos dominavimą atlieka atskirų finansinių grupių finansuojamas vadinamasis Laisvosios rinkos institutas, kurio atstovams ir dabar visada atviros ne tik privačios žiniasklaidos, bet ir mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomos Lietuvos radijo ir televizijos durys.

Vis dėlto reikėtų prisiminti tuos lemiamą įtaką pragyvenimo lygiui turėjusius sprendimus:

Savos valiutos – lito – įvedimas. LDDP dominuojama valdžia nutarė buvusius sovietinius rublius ir naujai išleistus laikinuosius talonus į litus keisti vienodu santykiu. Tai reiškė, kad metų metais kauptos žmonių santaupos sovietiniais rubliais sulyginamos su tūkstantinę infliaciją patyrusiais laikinaisiais talonais. Dėl to absoliuti dauguma Lietuvos žmonių nuskurdo, o jų sąskaita praturtėjo naujieji nuvorišai, sugebėję sukaupti didžiąją dalį infliacinių talonų. Tuometinių socialdemokratų kategorišką siūlymą pinigus keisti diferencijuotai pagal atitinkamus raidos laikotarpius LDDP, pritariant konservatoriams, arogantiškai atmetė. Taip buvo padaryta gera pradžia visuomenės suskirstymui į lygius ir lygesnius.

Mažeikių naftos privatizavimas. Sunku pasakyti, kas tuo metu valdančius konservatorius privertė praktiškai veltui Amerikos kompanijai atiduoti veikiančią didžiausią Lietuvos įmonę – naivumas, kvailumas ar kokie kiti interesai. Kad pagrįstų daromus sprendimus, veikiančią gamyklą pavadino metalo laužo krūva. Galiausiai po visų privatizavimo etapų Lietuva gavo tik apie trečdalį galimos gauti pinigų sumos, prarasdama milijardus litų, užuot pati valdžiusi ir gavusi naudą pelno pavidalu. Mažeikių naftą gi valdo Lenkijos valdžios kontroliuojama įmonė, turinti monopolį Lietuvoje. Lietuvos degalų vartotojai spjaudydamiesi moka didžiausią kuro kainą regione, o užsienio šalių valstybinės energetinės kompanijos, valdančios degalinių tinklus, gerina gyvenimą savo šalių gyventojams.

Telekomo privatizavimas. Už keletą šimtų milijonų litų šiaurės šalių valstybiniam koncernui parduodama visa Lietuvos ryšių infrastruktūra. Dėl to telefono ryšio abonentinis mokestis padidėja vos ne dešimtį kartų, vadinamieji investuotojai atsiima ne mažiau kaip tris kartus didesnę negu investuotą sumą, vartotojai, neišgalėdami susimokėti už paslaugas, masiškai atsisako fiksuotojo ryšio. Visa laimė, kad atsirado mobilusis ryšys ir reali šio ryšio konkurencija, šiandien gelbstinti vartotojus.

Lietuvos dujų privatizavimas. Už nykstamai mažą poros šimtų milijonų litų kainą buvo parduotas Lietuvos dujų įmonės valdymas su visais magistraliniais tinklais. Buvo teigiama, kad tai daroma tikintis mažų dujų kainų. Galiausiai dujų kaina tapo didžiausia Europoje, ir norint atgauti magistralinius tinklus, verkiant reikalingus dujų terminalui, teks pakloti daug kartų didesnes pinigų sumas.

Vakarų skirstomųjų tinklų privatizavimas. Privatiems pirkėjams nereikėjo investuoti savų pinigų – skirstomieji tinklai buvo privatizuoti tų pačių Vakarų skirstomųjų tinklų lėšomis, t. y. visų elektros vartotojų sumokėtais pinigais.

LEO projektas. Galimai sugalvotas neturint tikrų planų ką nors statyti. Naikinant šį projektą privatiems vadinamiesiems investuotojams sumokėtos milijardinės išmokos.

Šilumos ūkių atidavimas į privačias rankas. Šiuos sprendimus priėmė savivaldybių tarybos, kurias dažniausiai kontroliuoja tos pačios jau minėtos politinės jėgos. Monopolinių paslaugų, be kurių neįmanoma gyventi, atidavimas privatininkams – tai vilkų puota avių garde. Ukmergės pavyzdys parodė, kad juos įsileidus išvaryti labai sunku. Viso to pasekmė – sunkiai pakeliamos centralizuoto šildymo kainos, visiškai nustekenančios mažesnes pajamas gaunančius gyventojus.

Snoro banko subankrotinimas. Vietoj to, kad po nacionalizavimo bankas būtų reorganizuotas, atgaivintas ir paliktas valstybiniu, bankui buvo paskelbtas bankrotas. Latvijos sėkmingas sprendimas panašiu Parex banko atveju mūsų valdantiesiems – ne pavyzdys. Galiausiai Latvijoje sėkmingai veikia tas pats bankas nauju pavadinimu, Lietuvoje – milijardiniai nuostoliai ir visiškai neaiškūs teismų sprendimai, galintys tuos nuostolius dar padidinti.

Sodros pinigų pervedimai į privačius pensijų fondus. Žaidimai vertybiniais popieriais – loterija, kurioje laimi mažesnė dalis dalyvaujančių. Dauguma žaidėjų tik pralaimi. Suprantama, fondų valdytojai laimi visada. Viso to pasekmė – skolintų milijardų pervedimai tiems patiems bankams, papildomai mokamos palūkanos, mažėjantis Sodros biudžetas, sumažintos Sodros pensijos milijonams pensininkų ir labai abejotinas pensijų prieaugis dalyvaujantiesiems šioje loterijoje.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektai. Lietuvos sąlygomis iš šių projektų valstybinio sektoriaus sąskaita laimi privatininkai. Pavyzdys – Balsių mokyklos Vilniuje statyba, už kurios kainą galima pastatyti tris mokyklas. Vilnius dešimtis metų iš praskolinto savo biudžeto apsukriems verslininkams mokės nuolatinę duoklę. Valstybės nenaudai tokios partnerystės projektų bus ir daugiau.

Paminėta tik maža dalis valdančiųjų sprendimų, kurie ypač pablogino finansinę valstybės padėtį. Visi šie realūs nuostoliai gula ant mokesčių mokėtojų pečių valstybės skolos mokėjimų pavidalu ir neigiamai veikia visas valstybės biudžeto finansuojamas sritis.

Dėl panašių į minėtus valstybę valdžiusių politinių jėgų sprendimų ir liberalizmo ideologijos įsigalėjimo šiandien Lietuvoje turime:

– Mažiausią BVP perskirstymą Europoje, nes dėl verslo sąlygų „gerinimo“ įmonių ir mokestiniai įstatymai „pagerėjo“ taip, kad neliko jokios galimybės kontroliuoti įmonių finansinę atskaitomybę. Patikrinti visų įmonių Valstybinė mokesčių inspekcija niekada negalės, todėl klesti šešėlinė ekonomika ir nesurenkamas biudžetas. Mažas biudžetas – maži švietimo, kultūros ir visų biudžetininkų atlyginimai bei visos kitos biudžetinės bėdos.

– Nepamatuotai mažą vidutinį darbuotojų atlyginimą. Statistinis vidutinis Lietuvos darbuotojo darbo našumas – apie 70 proc. vidutinio Europos dirbančiojo našumo, o vidutinis atlyginimas apie tris kartus mažesnis už vidutinį Europos Sąjungoje.

– Dėl susiformavusių oligopolinių finansinių grupuočių maisto produktų, vaistų, degalų rinkose turime didžiausias Lietuvos sąlygomis kainas, kurios dažnai lenkia europines. Konkurencijos tarybos veikla yra labiau parodomoji ir kainų lygio neveikia.

– Elektros kainų lygį lemia netvarka visoje sistemoje – nuo gamybos iki perdavimo. Nuolatiniai pertvarkymai, rinkos santykių imitavimas, tarpininkų, kurie nieko negamina ir nieko neperduoda, veikla siekiant sau kuo didesnės naudos kelia elektros kainas tiek privatiems vartotojams, tiek verslui ir ypač veikia verslo konkurencingumą. Valstybinė kainų ir energetikos komisija savo veiksmais seniai įrodė, kad ji ne vartotojų pusėje.

Toks Lietuvos ūkio valdymas, prie kurio iš esmės prisidėjo ir prisideda minėti svajotojai apie gyvenimą kaip Švedijoje ar Danijoje, atmetus mums teikiamus europinius pagalbos milijardus, mus veda ne link Švedijos, o link Jemeno ar Siera Leonės. Nedaug vilčių teikia ir dabartinės koalicijos suformuota vyriausybė. Nors joje realiai dominuoja socialdemokratų partijos atstovai, socialdemokratinių sprendimų nematyti. Gal būtų galima išskirti sveikatos ministro veiksmus, bet be palaikančios komandos, kurios ministras akivaizdžiai neturi, net ir geri siekiai gali likti bevaisiai.

Ir vis dėlto turėtume būti optimistais. Esame nepriklausoma valstybė. Turi įvykti esminis lūžis rinkėjų sąmonėje – valdžios atstovais turi būti renkami sąžiningi žmonės, tarnausiantys Lietuvos valstybei. Tada bus galimybė lygiuotis į Švediją ar Daniją.

Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
14. SIS STRAIPSNIS TIK EILINIS
(2013-11-23 14:19:12)
(78.58.44.108) Parašė:

SUDO SKLAIDYMAS SOVIETINEMIS SAKEMIS ,TAS PATS PER TA PATI13. Raigerdas 10-am
(2013-11-22 12:56:10)
(93.203.6.86) Parašė:

Jeigu jūs iš tikrųjų esate susirūpinęs Lietuvos likimu, tai jūs pažiūrėkite į šitą dalyką: "Įskaitant Europos Sąjungos paramą 2014 metais valstybės biudžete numatoma 25,8 milijardo litų pajamų ir 26,69 milijardo litų išlaidų". Jūs šiandien matote žmones dirbančius vyriausybėje, Seime ir t.t. Pažiūrėkite, kokio tai lygio nupušimas. Visai šaliai yra parodoma, kad tai bankrutuojančios valstybės biudžetas. Reiškia, tauta gyvena be ELITO. Jo nėra. Nėra nei vieno ekonomisto, kuris pasakytų, kad "KARALIUS NUOGAS". Paimkite jūs savo šeimos biudžetą ir tegul jis bus tokiu santykiu, koks yra dabar valstybės biudžetas. Ką jūs darysite? Mažiau valgysite, neisite į teatrą, sėdėsite namuose ir pagal galimybes išjugsite visą įmanomą šviesą? Mūsų valstybėje jums pasiūlys būtent tokį dar labiau jus, kaip žmogų smukdantį kelią. Tai vadinasi "Susiveržti diržus". Čia A. Kubiliaus padėjėjai gali pasiūlyti tokį kelią, nes jie pasivagia tas idiotiškas idėjas iš kokios nors JAV Prezidento pasakytos kalbos ir pakiša A. Kubiliui, o kadangi jis neįpratęs mąstyti savarankiškai, tai jis, kaip papūga šitą dalyką ir kartoja. Ką jums reikia keisti? Pirmiausia reikia žinoti,ką į ką galima keisti. Ir čia turėtų pasitarnauti mokslas, bet Lietuva tokių mokslininkų neturi. Universitetai gamina ne specialistus šitoje srityje, o diplomuotus antispecialistus, kurie tik galėtų toliau stumti Lietuvą link prarajos link. Kam reikalingi ministrai-diletantai Lietuvoje? Kad sukurti įvaizdį, kad Lietuva eina demokratijos keliu. Kartoju, būtent įvaizdį. Faktiškai jūs matote ne valstybės valdymą, o spektaklį, kad neva, valstybė yra valdoma demokratiškai. Ir jūs matote ne politikus, o artistus-politikus, kurie vaidina valstybės valdymą. Aišku, kažkas tai vyksta šiame realybės šou, nes vaidinimas vyksta realiomis sąlygomis su realiais žmonėmis. Bet jūs paimkite tik vieną sferą - pinigų sferą. Ir nupieškite tų pinigų tekėjimo ir ištekėjimo srautus Lietuvoje ir jūs pamatysite, kokią jie iš tikrųjų atlieka funkciją. Aš kalbu apie funkciją. Politikai-artistai tai vaidina, bet pažiūrėkite koks yra jų požiūris į pinigus. Ar norite pasakysiu koks yra jų požiūris? Jie jį slėps ir nei vienas iš jų neišsiduos, koks yra jų požiūris į pinigus. Pajudinkite Lietuvos pasodinimo istoriją ant skolų adatos, pajudinkite Lietuvos banko "pertvarkas" ir jūs pamatysite, kas dėsis valdžios koridoriuose. Jie ten vienas kitą pradės kišti į kalėjimus. Pajudinkite visų tų biografijas, kurie "atnešė idėją" - reikia skolintis. Atskleiskite jų pavardes ir jūs pamatysite, kas stovi už jų nugarų ir kas reguliuoja Lietuvoje tą gyvenimą. Ir tada jūs pamatysite tuos tikruosius žaidimus, kurie vyksta užkulisiuose. Būtent ten ir vyksta tikrasis Lietuvos valdymas. Jūs ten pamatysite keistas figūras, kurių vidų atskleidus, jūs atrastumėte vargšų maniakų rezgamas intrigas. Jie negali išsakyti savo idėjų atvirai, nes jie patys nesupranta, kodėl jie taip daro. Mūsų VSD vykdo visiškai ne tą veiklą, kurią jie turėtų vykdyti. Galiu pasakyti tik vieną dalyką, tačiau, nepriimkite tai už gryną pinigą, nes tokiom išvadom padaryti aš neturiu reikiamų duomenų. Galiu pasakyti tik vieną dalyką, kas mane tikrai neramina, - tai,kad Lietuvai gali būti numatytas - kamikadzės vaidmuo. Šiandien Lietuvos politika turi būti itin protinga, nes ginklų sukaupta pakankamai ir bankininkai prisigrobę milžiniškus turtus, faktiškai šitą žaidimą pralošė. Todėl jie eis va bank, kad sugriauti viską, kiek tai įmanoma. Bet priimkite tai, tik kaip mano spėliones.12. Raigerdas 11-am
(2013-11-21 23:06:24)
(93.203.19.187) Parašė:

Dėkoju Tamstai už pritarimą. Sprendimai, kaip gali vystytis visuomenė, nacija, didelės ir mažos valstybės yra seniai sukurti. Bet, jūs matote, iš ko gaunami didžiausi pelnai? Tai ginklai, narkotikai, pornoprodukcija, prekyba vaikais, vaistai ir t.t. Ir visa tai yra žinoma visoms pasaulio Saugumo tarnyboms. Tačiau nieko nėra daroma, nes yra sugadintas išsilavinimas, primetamas gyvenimo stilius ir įrodinėjama, kad toks gyvenimo stilius ir yra norma. Faktiškai visas pasaulis sėdi kaip vienoje didelėje kameroje. Mes naudojamės pinigais ir mums jie reikalingi, kad atlikti mainus, bet sistema padaryta taip, kad žmonės gamindami ir prekiaudami gauna labai mažą dalį iš to, ką realiai pagamina. Didžiausią dalį pasiima nusikalstamas pasaulis, kuris ir išlaiko šitą visai žmonijai pražūtingą sistemą. Pakeisti šitą sisyuaciją gali tik mažos valstybės, bet jos turi vienytis tarpusavyje. Visi sprendimai socialinių problemų yra, bet tie, kurie gauna iš šitokios situacijos didžiausius pelnus, ieko nenori keisti ir žlugdo bet ką, kas bando pakeisti šią žeminančią patį žmogų sistemą.11. Raigerdui
(2013-11-21 14:58:34)
(5.20.194.223) Parašė:

Dabar supratau :) Pritariu... Aišku, viename komentare sudėtinga glaustai pateikti temos esmę. Beje labai sklandžiai dėstote mintis, tikriausiai jūsų darbas susijęs su rašymų. Pagarba... Kitas klausimas, gali būti ir retorinis - ar turite sprendimo būdus, kaip pakeisti žmonijos gyvenimą į palankesnę pusę, nes dabartinis politinis-ekonominis kelias žmoniją vedą į nebūtį. Šių metų pradžioje Butano Karalius kreipėsi į didžiausių valstybių vadovus su siūlymu susitikti ir aptarti žmonijos išlikimo galimybes... Tyla, negi čia spręsi žmonijos išlikimo klausimus, kai spaudžia biudžeto deficitas, artėjantys rinkimai, auganti konkuruojančių valstybių galia, na ir bankininkams reikia duoklę atiduot, nes kitaip bus kaip Kenedžiui...10. Raigerdas 8-am
(2013-11-21 01:51:35)
(93.203.5.109) Parašė:

Gerbiamasai, aš tikrai neturėjau omeny, kad socialdemokratija, monarchija ar liberalizmas padės žmonijai išsivaduoti iš šitų spąstų. Aš tik kalbėjau apie tą minimalų kilstelėjimą kartelės aukštesnės kultūros ir sąmoningumo link. Sutinku, kad tai nėra panacėja nuo šitos ligos, kurią gydo toks "gydytojas", kaip bankininkai. Aš tik aprašiau eskizą, kas gali būti geriau, nei yra komunizmas ar fašizmas tokioje valstybėje, kaip Lietuva. Lietuvos sekantis žingsnis buvo socialdemokratija. Tai būtų normalus logiškas sekantis laiptelis. Tai nebūtų taip sudraskę visuomenės, nes pagrindinis akcentas būtų sutelktas į smulkiojo ir vidutinio verslo vystymą. Tai ir buvo tas variantas, kuriuo galėjo pasinaudoti Lietuva. Tai atitiko ir žmoni sąmonės lygį. Turi būti nuoseklumas. Aš netvirtinu, kad socialdemokratija būtų išsprendusi visas problemas, bet ji galėjo neleisti apiplėšti visuomenės, t.y. tos visuomenės, kuri TSRS laikais dirbo už 90-150 rublių per mėnesį. Ir visi jos sukaupti turtai buvo tiesiog išparceliuoti. Tai buvo nusikaltimas. Rezultate įsigalėjo įvairios grupuotės politikoje, kurios yra susijusios ir su kriminaliniu pasauliu. Pati valstybė iki tol neturėjusi skolų, parduodama savo turtą, tapo skolinga. Tai, kur jūs matėte tokią ekonomiką? Čia net ekonomika nekvepia. Įgyvendinus socialdemokratinius dalykus ir garantuojant mažojo ir vidutinio verslo vystymąsi, galima pereiti ir prie demokratinių elementų. Ir vėl gi, tai būtų nuoseklus perėjimas į geresnių santykių sistemą natūraliu būdu, nes vis daugiau ir daugiau žmonių būtų pradėję įsijungti į valstybės gerinimą ir jo valdymo kokybę. O vėliau, kai pradeda dominuoti demokratiniai interesai, tai galima pereiti ir į aukštesnę santykių sistemą. Dabar Lietuvoje buvo įgyvendinta šoką sukelianti ir paralyžuojanti žmonių veiklą sistema, kurios metu žmonės išsigąsta, visko pradeda bijoti ir tada prasideda slaptas tos valstybės apiplėšinėjimo etapas, o galutiniame etape ji yra pasodinama ant adatų skolos, nuo kurios ji nušokti nebegali. Valstybė vis labiau ir labiau suauga su kriminalinėmis grupėmis, valdžia diskredituoja pati save ir rezultate ji yra nuperkama tų ar kitų užjūrio pasamdytų vyrukų, kurie tai "įrėmina" į teisinius sandorius. Tokia valdžia nebeturi palaikymo, todėl ji neišvengiamai nori jungtis į didesnes sąjungas, kad išlikti tos didesnės sąjungos valdžioje ir išvengti tokios ateities, kad gyvenimą gali užbaigti kalėjime. Dabar, jeigu kalbėti apie tą bankininkų įsigalėjimą pasaulyje, tai čia yra išeitis tik tokiu atveju, jeigu valstybė valdo savo pinigus. Reikia sutvarkyti ekonomiką, padaryti logišką valdymą ir valstybė gali sėkmingai važiuoti savo vystymosi keliu. Jeigu norite tai galima įgyvendinti realiai ir yra vidutinio verlo kompanijų, kurios Lietuvoje gali sustatyti bet kokią valstybinę įmonę ar ministeriją į savo vietas. Bet tokiu atveju teks dirbti, maža to, teks dirbti sąžiningai, maža to teks dirbti visuomenei, maža to, teks dirbti kokybiškai, maža to, teks greitai išmokti reaguoti į pasikeitimus visuomenėje ir t.t. Tai ar sutiks su tokiu dalyku dabartiniai valdininkai ir ministrai? Nė už ką. Dirbti visuomenei jie jau nebemoka. Todėl jie viską darys, kad viskas išliktų taip, kaip yra dabar. Ir jie tai norės išlaikyti iki pat galo, kol tą organizmą galima bus išnaudoti savanaudiškais tikslais. Kadangi buvo nueita ne nuoseklumo keliu, tai valdžios struktūrose įsitvirtino ne tie išaugę specialistai, o parazituojančios grupės, kurios specializuojasi tik tame, kad išnaudoti savanaudiškais tikslais bet kokias landas valdymo sistemoje, kad paralyžuoti kuo daugiau valdymo sistemų funkcijų ir nukreipti jas į visai kitų planų įgyvendinimą. Kad atitaisyti šią klaidą, tai Lietuvai reikia dabar sumokėti labai didelę kainą. Aš turiu omeny, ne piniginiu atžvilgiu. Aš turiu omeny, kad Lietuvoje jau yra metastazės ir ji be operacijų išlikti gyva nebegali. Todėl ją turi arba užkariauti kita valstybė arba iš jos galima padaryti tik kaip donorą kitų valstybių išlikimui, t.y. po truputį ją pardavinėti detalėmis. Manau, kad tai ir bus padaryta, ir manau, kad toks sprendimas jau yra brandinamas. Yra tiktai viena kliūtis - nemaža dalis visuomenės yra suirzusi dėl tokio nemokšiško valdymo. Tai praktiškai ir stabdo dėl jos pardavimo dalimis. Bijoma atviro protesto, kuris gali pakenkti Ukrainos apsisprendime dėl Europos Sąjungos.9. Skorpas
(2013-11-20 23:54:43)
(213.164.101.175) Parašė:

TIEK AFERŲ - AR KAS SĖDI??? NE JIE KLESTI, pvz.: Kubilius........8. 2.Raigerdui
(2013-11-20 23:16:05)
(5.20.194.223) Parašė:

Hm, kažkaip dramblio nepastebite... Jokia socialdemokratija, monarchija ar liberalizmas žmonijai nepadės, kol pasaulį valdys parazituojantys milijardieriai... Pelnas, turtas, asmeninė nuosavybė iškelta aukščiau už žmonijos išgyvenimą. Bet koks priimamas sprendimas, politinis, ekonominis, kultūrinis, religinis ir t.t. turi būti tikrinamas - kaip tai paveiks žmonijos išlikimą. Ir to tikrai negali padaryti ekonomistai, politikai. Monarchas jau galėtų, jei bus pakankamai išmintingas, bet vis tik per didelė rizika tikėtis, kad monarchų dinastijoje nebus apsigimimų ar kitokių nukrypimų... Čia pradžiai...7. Raigerdas
(2013-11-20 22:07:30)
(93.203.5.109) Parašė:

Gerbiamas Letai Palmaiti, jūs be reikalo pergyvenate taip smarkiai dėl tų čipų ir dėl Pasaulinės vyriausybės. Jie daro tai, ką jie moka daryti. Šuo negali sudainuoti Ave Marija, nueiti į bažnyčią pas kunigą ir išpažinties metu prisipažinti, kiek kačių jis yra užpuolęs, o paskiau atgailauti. Šitie žmonės daro tik tai, ką jie gali padaryti. Problema yra ne juose, o problema yra tuose žmonėse, kurie klauso bet negirdi, žiūri, bet nemato. Būtent šitų žmonių rankomis yra organizuojami karai, daromi nusikaltimai ir atsiranda vergija. Jiems pasakė NKVD: imk kalašnikovą ir nušauk kaimyną ir jis nušauna. Jūs kalbate apie pranašystes ir apokalipsę ir t.t., lyg tai čia būtų padarytas didžiulis darbas. Paimkite stiklinę ir pastatykite ją ant stalo krašto taip, kad ji būtų įsikišusi beveik per pusę. Ji nuo stalo nekrenta. Bet pradėkite į ją pilti karštą vandenį gana didele čiurkšle iš virdulio ir jūs pamatysite kokios bus viso to pylimo pasekmės. Kad nuspėti tokią įvykių eigą, čia nereikia būti pranašu. Jeigu jūs paimsite skruzdelę, ropojančią smėlyje prie jūros, ir užbersite ant jos keletą žiupsnelių smėlio tai ji išsikabaros į paviršių. Ir jūsų valioje yra leisti jai toliau žygiuoti ar priversti ją eiti aplinkui, ar lipti per jūsų supiltą kauburą. Štai pirmieji eina iš proto dėl pinigų, nes jie nori būti patys, patys, patys turtingiausi pasaulyje. Tai nėra gerai. Bet yra ir kita grupė žmonių, kurių dėka jie sukaupė tokius turtus, ir kurie šiandien priartėjo jau arti Dieviškos galybės. Tai žmonės, kurie savo mistinį vaizdinių pasaulį iškėlė aukščiau dabartiniame laike egzistuojančių realijų. Jie pastoviai kalba apie Dievą ir jo visagališkumą, nors nei vienas pasaulyje žmogus niekada per visą žmonijos istoriją realybėje jo nėra matęs. Taigi, šitie žmonės yra savo mistinių vaizdelių vergai. Jie susikuria savo vazdinyje, kad yra toks Dievas, kuris su žmogumi elgiasi panašiai, kaip mano minėtame pavyzdyje žmogus elgiasi su skruzdėle. Įdomumas yra tame, kad jeigu jūs apklaustumėte visus tikinčius žmones, tai jūs pamatytumėte, kad jų įsivaizduojamas Dievas yra toks, koks yra tas žmogus. Ir tas įsivaizduojamas Dievas elgsis būtent taip, kaip elgsis tas žmogus. Jokios išrinktos tautos niekada nebuvo, kaip teigiate jūs, gerbiamas Letai Palmaiti. Pirmiausia, nebuvo tokių rinkimų, antra, Dievas nėra tokio žemo lygio, kad vieną tautą mylėtų labiau nei kitą. Čia yra fašistinis požiūris, kad pateisinti kito žmogaus žeminimą arba jo naikinimą vien todėl, kad jis yra kitos tautybės, ir tai niekaip nėra susiję su Dievu. O jeigu kalbėti apie išrinktą tautą, tai jau kalbėti reikia apie kiniečius, nes būtent nuo jų poelgių priklausys ta pasaulio pusiausvyra. O kiniečiai ta "Dievo išrinkta tauta" tapo ne dėl to, kad jis ją išrinko, o dėl to, kad jie paėmė ir pritaikė vieną iš optimaliausių tuo metu valstybės valdymo ir plėtimosi variantų: valdymas vyko per šeimų dinastijas. Šeima buvo vienas iš pagrindinių šios tautos gyvavimo elementų. Antrieji, kurie suprato šeimos svarbą yra arabai. O žydai, šiame plane stovi tik trečioje vietoje. Ir jeigu jūs paimsite tai, kokias funkcijas atlieka vyras ir moteris šiose minėtose grupėse, tai jūs pamatysite ir visą tą istoriją, kaip vystėsi valstybės. Panagrinėkite šeimos ypatybes ir jūs pamatysite tos šalies likimą. Krikščionys, deja, tik žodžiais kalbėjo apie šeimą. Todėl visa istorija jų susiklostė būtent tokia. Krikščionybė niekada nerodė gero pavyzdžio šeimos atžvilgiu. Jūsų puolimas prieš pagonis yra prietaras gryname pavidale. Ir tai yra jūsų asmeninė problema. Neapykantą pagonims buvo skiepijama dėl tikėjimo į Dievų gausybę Romos Imperijoje ir jų tyčiojimosi iš krikščionių tikėjimo. Bet krikščionys perkėlė šią neapykantą ir į Lietuvą, nors lietuviai čia tikrai niekuo dėti, nes jie tuo metu jokiai Romos Imperijai nevadovavo ir jos nevaldė. Bet krikščionims tai buvo nesvarbu, nes jiems buvo visi priešai, kas netikėjo Kristumi. Tai ir yra viena iš neapykantos formų, tik religiniu pagrindu. Neapykantos kitam žmogui forma, įgavusi politinį atspalvį tapo politine partija. Mano manymu, kad bet koks religingas ar tikintis žmogus , negali priklausyti jokiai religijai. Juos reikia priskirti tik komunistų arba fašistų grupuotėms. Joks tikintis žmogus į Dievą neturi jokios moralinės teisės sklebti neapykantą kitam žmogui dėl jo požiūrio į Aukščiausiąją Esybę. Tai yra kiekvieno žmogaus individualus reikalas ir niekas neturi teisės primesti kitam žmogui savo tikėjimo, nes tai susiję su MISTIKA. Ir tvirtinti, kad mano mistiniai vazdeliai yra geresni už tavo, tai čia iš viso neprotingų žmonių svaičiojimai. Po Lietuvą jau vaikšto vienas Kristus. Jis nori susitikti su žmonėmis. Sovietmečiu man teko matyti ne vieną Leniną. Bet užtekdavo tik kokiam nors Leninui, agituojančiam žmones "sukilti už teisybę", pasakyti, kad "kažkur netoliese mačiau daktarus einant su baltais chalatais ir jie klausinėjo apie tai, ar nematėte čia Lenino", kai tas Leninas tuoj pat nieko nelaukęs dėdavo į kojas. Mistika, kaip ir realybė yra geri dalykai, bet visko turi būti su saiku. Tikėjime taip pat turi būti saiko, net tada, jeigu jūs tikite į Dievą. Ir jeigu kalbėti apie tai, koks mūsų Dievo vardas šioje Visatoje, tai aš galiu jums pasakyti koks jo vardas. Jo vardas - SAIKAS. Ir jeigu Lietuvoje bus peržengtos saiko ribos, tai jos nebeliks. Jeigu joje bus laikomasi saiko ribų, tai ji gyvuos amžinai ir netgi lietuviai, nebūdami išrinktoji tauta, manau, galės nuskristi ir susitikti su Dievu, kad jis jiems patapšnotų per petį. Jeigu pasaulyje bus peržengtos saiko ribos, tai jūs pamatysite tą jūsų geidžiamą apokalipsę. Jeigu žmonija taps protingesnė ir pradės gerbti šios Saulės sistemos Kūrėją, tai, be abejonės, jie pradės žiūrėti į saiko normas ir jų nepažeidinėti. Tada žmonės išliks šioje planetoje ir susikurs kitas planetas savo tolesniam gyvenimui. Tokiu atveju, jūs apokalipsės nesulauksite.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras