2020 m. liepos 2 d.

 

S. Skvernelis klausia: „Kas kaltas: policija ar mėnulio fazės“?

70
Paskelbta: 2013-09-27 15:09 Autorius: Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
„Po žiauraus nusikaltimo Panevėžyje prasidėjo eilinė mūsų valstybėje įprasta isterija: greitai surasti kaltą instituciją ir padaryti iš pareigūnų ar tarnautojų atpirkimo ožius. Darnus kaltųjų paieškos choras gieda nematydamas realios problemos – kas darosi su Lietuvos visuomene, kodėl to nematoma arba nenorima matyti?”, – klausia Generalinis policijos komisaras Saulius Skvernelis. Nuotr. policija.lt.
„Po žiauraus nusikaltimo Panevėžyje prasidėjo eilinė mūsų valstybėje įprasta isterija: greitai surasti kaltą instituciją ir padaryti iš pareigūnų ar tarnautojų atpirkimo ožius. Darnus kaltųjų paieškos choras gieda nematydamas realios problemos – kas darosi su Lietuvos visuomene, kodėl to nematoma arba nenorima matyti?”, – klausia Generalinis policijos komisaras Saulius Skvernelis. Nuotr. policija.lt.

Šis tekstas paskelbtas Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos tinklalapyje.

Rugsėjo 26 d., praėjus vos kelioms dienoms po tragedijos Panevėžio rajone, Lietuvos policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis kreipėsi į policijos darbuotojus su šiuo pranešimu:

Pasirodo, mūsų Tėvynė yra unikali Europos valstybė, kurioje vis dar egzistuoja nusikalstamumas. „Ar už tokią Lietuvą kovojome?“, „Ar už tokią valstybę guldėme galvas?“ – klykia kai kurie tautiečiai.

Nemažai tėvynainių dar puikiai prisimena „anos valdžios, prie kurios, pasirodo, daugumai buvo gyventi geriau”, pažadus – kai tik pastatysime komunizmą, nusikalstamumas savaime išnyks, policijos (milicijos) nebereikės. O čia nei komunizmo nėra, nei nusikalstamumas kur išnyko... Didelis nusivylimas, o kas dėl to kaltas? Kas kaltas, kad Lietuvoje kasmet nužudoma XXX žmonių, kad per metus registruojama XXX vagysčių, XXX plėšimų, XXX viešosios tvarkos pažeidimų? Aišku, anytai visada ir dėl visko kalta marti, t. y. šiuo atveju policija.

Policija kalta ir dėl to, kad ji pagimdo asocialius asmenis ir iškrypėlius, prievartaujančius ir žudančius moteris... Ji kalta, kad tokių išsigimėlių neauklėjo arba netinkamai auklėjo tėvai, nes patys buvo užsiėmę daug svarbesniais „verslo“ reikalais... Arba degradavo prasigėrę iš vaikams skirtų arba bedarbio pašalpų, tuo pačiu metu garsiai rėkdami, kad jie yra „mokesčių mokėtojai“... Policija taip pat kalta, kad valstybėje atsirado „budulių“, išlaikomų tik socialinių išmokų dėka, ištisas luomas, kuris nenori dirbti, nes tai tiesiog neapsimoka... Policija kalta ir dėl armijos bedarbių „mokesčių mokėtojų“, esant didžiulei bedarbystei valstybėje. Tiesa, dalis jų dirba privačiame versle nelegaliai, už „vokelius“, nes taip jiems ir „darbdaviams“ naudingiau. O tie darbdaviai, savo ruožtu, garsiai šaukia, kad klesti vagystės, vagiama viskas, kas po ranka papuola, žlugdomas jų verslas... O kalta dėl to vėlgi POLICIJA, išlaikoma iš jų mokesčių „nemokėtojų“ kišenės.

Grįžtant prie jaunosios kartos auklėjimo problemų, būtina paminėti dar vieną, tiesa, kiek mažesnį nusidėjėlį nei policija, t. y. MOKYKLĄ. Aš juk savo vaiką leidžiu į mokyklą ir mokykla turi jį ne tik ugdyti, lavinti, bet ir išauklėti doru piliečiu, nes aš juk „mokesčių mokėtojas“ (jeigu neklystu, realybė tokia, kad Lietuvoje darbo vietas kuria ir generuoja pajamas į valstybės biudžetą tik apie 300 000 žmonių). Kas gi vyksta mokyklose? Kaip nemaža dalis mūsų „gerųjų vaikučių“ elgiasi pamokų metu, kokį psichologinį, o neretai ir fizinį smurtą patiria pedagogai, kuomet iš jų tokie „vaikučiai“ išsityčioja pamokoje, o išsityčioję per pertraukas traukia prie mokyklos parūkyti, patraukti sidro ir pasityčioti iš bendramokslių, kurie yra tėvų auklėjami namuose, remiantis visai kitokiomis vertybėmis. Ir mokytojas paliktas visiškas bejėgis, juk jis ne policininkas ir „smurtauti“ tokių būsimųjų liumpenų atžvilgiu negali, nes juos gina konvencijos, įstatymai, kontrolieriai ir t. t. Bet jis yra kaltas, kad yra MOKYTOJAS, dirbantis už grašius ir bandantis ne tik išmokyti, bet ir išugdyti ir suformuoti tam tikras vertybes daliai (bent nedidelei) jaunuolių, kurie arba jau yra, arba artimiausiu metu taps mūsų klientais ir tuomet dėl jų padarytų nusikaltimų bus kalta POLICIJA.

Kodėl niekas nemato ar nenori matyti, kad valstybėje su mūsų genofondu kažkas yra ne taip, kodėl vyrauja prievartos, jėgos kultas, kodėl formuojasi išlaikytinių, nesugebančių dirbti, kurti, prasigėrusi liumpenų visuomenė? Visuomenė, parsidavinėjanti nelegaliems darbdaviams, ramia sąžine perkanti kontrabandines prekes, apvaginėjanti valstybę ir tą dorą, įstatymams ir moralės normoms paklusnią visuomenės didžiąją dalį. Visuomenė, kuri mato daromus nusikaltimus, bet apsimeta, kad tai ne jos reikalas. Visuomenė, kuri būdama kone visiškai beraštė, reiškiasi visais valstybei ir visuomenei aktualiais klausimais bei turi savo „geležinę“ neklystančią nuomonę, kurios nepaveiksi nei argumentais, nei faktais. Visuomenė, kuri turi savo neginčijamą TIESĄ ir jokie teisiniai arba elementarios logikos argumentai ir sprendimai jos neįtikina, kuri niekina valstybės institucijas, teisėsaugą, net tą patį Seimą, kurį pati ir išrenka.

Gal dėl to, kad mato „gerus“ pavyzdžius? Kaip vertinti tokius „piliečius“, kurie savo balsą rinkimuose parduoda už 5 ar 10 litų, arba stiklainį agurkų ar rūkytos dešros gabalą? Bet parsidavę rinkimų metu, vėl kaltina POLICIJĄ, kad rinkimai nebuvo skaidrūs. Kai policija iš esmės vien tik policinėmis priemonėmis (ačiū įstatymų leidėjui už suteiktus efektyvius įrankius), pagal savo kompetenciją užtikrina skaidrius ir sąžiningus rinkimus, pvz., vienoje apygardoje, kurioje daug metų laimėtojas nesikeisdavo ir buvo žinomas iš anksto; tas laimėtojas, pagal sąrašą patekęs į Tautos atstovybę, pradeda nematomą keršto akciją policijai ir esant galimybei, dėl visko, kas Lietuvoje atsitiko blogo, kaltina POLICIJĄ. Kokį pavyzdį mato rinkėjas, kai politinė partija perka balsus iš tų asmenų, kuriuos ta pati kaltoji blogoji POLICIJA patalpino į įkalinimo įstaigas?

Kaip manote, ar tokiai politinei partijai policija bus gerai dirbanti institucija? Vargu ar... Dėl to, kad nusikaltimus šalyje daro elektoratas, kurį jie bandė nupirkti, bus kalta tik POLICIJA. Ar bus gerbiama ir bent jau neniekinama policija politinės partijos, susikūrusios tik rezonansinio kriminalinio nusikaltimo pagrindu? Partijos, skleidžiančios rinkėjams demagoginį melą ir sąmokslo teorijas? Ne, tikrai nebus nei jiems, nei 100 000 jų pasekėjų, ieškančių TIESOS.

Didžioji dalis Lietuvos Respublikos Seimo narių yra tikri politikai, dirbantys svarbiausioje valstybės institucijoje, sąžiningai ir dorai vykdantys savo pareigą, ištikimi duotai priesaikai, dirbantys įstatymų kūrybos ir leidybos procese, kuriantys produktą, be kurio teisinė valstybė negali gyvuoti. Bet ar jie yra girdimi? Dažniau, deja, girdimi tik neadekvačiu elgesiu, išsišokimais, įstatymų niekinimu ir kitų institucijų žeminimu ir naikinimu pasižymintys tautos išrinktieji, nes jie atstovauja ir pataikauja aukščiau minėtai žemiausių instinktų vedamai visuomenės daliai. Ir po kiekvieno rezonansinio nusikaltimo jie matys tik POLICIJOS kaltę, nes jiems svetimas, arba tiksliau, visiškai nežinomas toks mokslas kaip KRIMINOLOGIJA.Tai mokslas apie nusikalstamumą, jo priežastis, padarinius, prevenciją. Tyrinėjami ne tik patys nusikaltimai, bet ir juos darantys asmenys, jų psichinės, psichologinės savybės, socialinė aplinka ir kitos, polinkį į nusikalstamumą nulėmusios savybės. Jeigu tikrai jiems rūpėtų valstybės viešasis saugumas, pasiklaustų specialistų ir mokslininkų nuomonės. Bet kam to reikia, juk populiariau iš karto surasti kaltą POLICIJĄ, dar geriau būtų nukapoti galvą ar kelias ir, jų manymu, problemos neliktų.

Po žiauraus nusikaltimo Panevėžyje prasidėjo eilinė mūsų valstybėje įprasta isterija: greitai surasti kaltą instituciją ir padaryti iš pareigūnų ar tarnautojų atpirkimo ožius. Darnus kaltųjų paieškos choras gieda nematydamas realios problemos – kas darosi su Lietuvos visuomene, kodėl to nematoma arba nenorima matyti? Tik vienas Seimo narys pabandė pasakyti, kad kažkas Lietuvoje negerai, kad gal mes nematome ar kažkada pražiūrėjome, kažko nepadarėme, kad turime tokiomis vertybėmis besivadovaujančią visuomenę? Bet kam skaityti kriminologijos vadovėlius, kam matyti ir suprasti, kas vyksta visuomenėje, ieškoti esminių ilgalaikių ir neatidėliotinų strateginių sprendimų, jeigu paprasčiau yra dergti ant teisėsaugos. Dar geriau viešai pasakyti, esą aš pažeidžiu įstatymus ir ateityje tą darysiu, o pareigūnus, vykdančius pareigą ir besilaikančius vienintelio teisingo principo, kad prieš įstatymus visi turi būti lygūs, patampyti po Seimo koridorius. Bet tokie populistai niekada nesusimąsto (jeigu mąstymas jiems yra iš esmės būdinga savybė), kokią žinią jie siunčia visuomenei? Koks racionaliai mąstantis tėvas, matydamas kaip elgiamasi su policija, leis savo vaikui rinktis policijos pareigūno profesiją? Kad dirbdamas sunkų, pavojingą, labai atsakingą ir deja, kol kas neteisingai atlyginamą darbą, kur jo elgesiui net ne tarnybos metu keliami aukščiausi etikos ir moralės reikalavimai, sulauks ne tinkamo įvertinimo, bet šmeižto, paniekinimo, įžeidinėjimo. Susiduriame su paradoksalia situacija ir sistemos viduje – negalime rasti norinčių kandidatuoti konkursuose užimti policijos komisariatų ar kitokio lygio vadovų pareigas, nors girdėti daug kalbų, koks lengvas, paprastas ir gerai apmokamas vadovo darbas. Pareigūnai, kurie yra mąstantys, išsilavinę darbuotojai, nenori tapti kolektyvo lyderiais, nes žino, kad bet kada be kaltės gali būti apkaltinti ir pasmerkti įvairaus rango politikierių. Matau jau seniai pamirštą tendenciją – atsargius, netiesioginius, siunčiamus per tarpininkus „gerų vyrų“, galinčių būti vadovais, kandidatūrų pasiūlymus. Didžiuojuosi, kad policija yra depolitizuota, nepriklausoma nuo politinių užgaidų, ir taip bus tol, kol vadovausiu šiai svarbiai ir garbingai institucijai. Galiu labai atsakingai pareikšti, kad politinis pareigūno protegavimas yra to pareigūno karjeros pabaiga.

Gerbiami kolegos,

Nebūkime naivūs, vis dar yra norinčių, kad policija būtų neveiksminga, neryžtinga, bijanti priimti teisėtus sprendimus ir nesižvalganti į politinės konjunktūros nuomonę. Turime ir savo viduje kolegų, kurie vadovaujasi tokiomis pat vertybėmis ir turi tokią pačią pasaulėžiūrą, kaip aukščiau parašyta. Vienintelis kelias yra toks – patraukti juos į savo pusę, o aš esu įsitikinęs, kad didžioji jūsų dalis, kuriems man teko didelė garbė bei dar didesnė atsakomybė vadovauti, esate ryžtingi, kūrybiški, dori savo srities profesionalai, nesvarbu, kurioje policijos veiklos srityje darbuojatės. Mums visiems kartu teko didžiulis išbandymas – užtikrinti visuomenės saugumą ir sistemos funkcionavimą krizės sąlygomis. Nepaisant nieko, aš tvirtai sakau, kad mes su tuo iššūkiu susitvarkėme ir tai rodo mūsų veiklos objektyvūs rezultatai, pagrįsti tiek statistika, tiek strateginio veiklos plano rodikliais, tiek visuomenės nuomonės tyrimų rezultatais. Nesiklausykite populistų, demagogų, dergiančių ir kaltinančių POLICIJĄ, dirbkite savo darbą. Nepamirškite, kad yra ir kitokia Lietuva. Ir ta dalis kuriančių, dirbančių žmonių yra tikrai didesnė. Mes tarnaujame tiems, kurie gerbia įstatymą, jo laikosi, gerbia ir didžiuojasi savo nepriklausoma Tėvyne, ir turime užtikrinti, kad jie jaustųsi saugūs, komfortiškai gyventų. Nepamirškite būti tolerantiški tokiems žmonėms, kurie atsitiktinai suklysta. Bet būkite ryžtingi ir be kompromisų su kriminalinės, demagoginės ir populistinės Lietuvos dalimi. Kaip juos atskirti ir nesuklysti, padės jūsų išmintis ir profesionalumas.

Artėja mūsų profesinė šventė. Nebijokime ją paminėti kartu su visuomene, nepamirškime veteranų, savo darbuotojų šeimų, nes tikrai turime darbų, kuriais galime didžiuotis. Tačiau nepamirškime ir to, kad bus norinčių jus pasveikinti tariamų draugų ir bičiulių, kurių tikslas tik pasireklamuoti šalia policijos, padalinti tuščių ir neįgyvendinamų pažadų. Nesuklyskime dėl tokių tariamų draugų, širdyje niekinančių ir nekenčiančių mūsų, bet bandančių apsimesti, kad jiems rūpi mūsų problemos, tiesiančių ranką pasisveikinti, tačiau kitoje rankoje laikančių peilį, ir bet kuriuo kritiniu momentu nepraleisiančių progos smogti į nugarą.

Tai nėra mano sveikinimas Policijos dienos proga – tikiuosi, tai galėsiu padaryti vėliau, kai įvairiuose miestuose ir vietose minėsime savo profesinę šventę. Tikiuosi, kad su daugeliu iš jūsų turėsiu galimybę pabendrauti ir asmeniškai pasveikinti jus. Policija yra depolitizuota, bet ne DEPILIETIZUOTA, todėl turime teisę reikšti savo nuomonę: patinka ji kam nors ar nepatinka. Būkime ne tik pareigūnai, bet pirmiausia savo valstybės piliečiai, tai yra savo žemės, savo šeimos, savo vaikų ir artimųjų gynėjai, Tėvynės gynėjai ir patriotai. Neparsiduokime ir neišduokime savo priesaikos, turėkime tvirtą stuburą, nebūkime bailiai ir mankurtai, netapkime pilka beforme banda, kuri vadovaujasi pačiais žemiausiais instinktais.

P. S. Lietuvos krepšinio rinktinė, pasiaukojamai žaidusi Europos čempionate, neiškovojo aukso...

Kas dėl to kaltas? Tikriausiai, POLICIJA, nes žaidėjai buvo sukrėsti pareigūnų abejingumo, kurie neišgelbėjo merginos Panevėžyje, todėl nusileido prancūzams. Negirdėjote tokios versijos? Nesidomite fantastika? O kas galėtų paneigti tikimybę, kad kitą savaitę to neišgirsime?..

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos informacija

Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
70. Diana
(2013-09-30 12:27:46)
(84.46.248.28) Parašė:

ponas Skverneli, juk Jusu vadovaujama policija viska ka tik isgalejo padare - tai ko cia taip teisinates ir pasiteisinimo rašliavas rašinėjate? Vien šitai rašliavai sukrupti turbut kokia valanda sugaisot? Man tik keista kodel pvz. kad ir Garliavos mergaites atveju, policija sugebejo net 240 pareigunu, net neaisku is kokiu spec.padaliniu o gal net kariskiu sutelkti, nors tuo atveju net realios gresmes vaiko gyvybei nebuvo - o Dembravos atveju - tesugebejo 4 ekipazus pasiust? Kodel mokesciu moketojai moka uz visokias mokomasias programas kaip aras apmokomi vaduoti ikaitus, imituojamos terorizmo atakos - o realiai kaip reikia ka nors vaduoti ir zaibiskai reaguoti - niekas Lt negali... Persasi tik viena isvada - kur kazkokie neaiskus rysiai, pinigai - tuomet policija visagale - o kur paprastu mokesciu moketoju gyvybes klausimas - tuomet ir prasideda - neturim lesu, nepateike kazkas duomenu ir t.t. - SLYKSTU! Ir tragedija palyginti su krepsinio varzybomis - AMORALU!69. Klausimas
(2013-09-30 12:22:32)
(88.223.51.123) Parašė:

Citata:....Pareigūnai, kurie yra mąstantys, išsilavinę darbuotojai, nenori tapti kolektyvo lyderiais, nes žino, kad bet kada be kaltės gali būti apkaltinti ir pasmerkti įvairaus rango politikierių.... Kas dabar pasakys, kad skvernelis yra mąstantis ir išsilavinęs?68. skvernialiui
(2013-09-30 11:59:34)
(87.247.107.203) Parašė:

ponai su visa savo svita turetumet nezdintis y meslyna is kurio islindote nes yra jaunu ir gabiu kurie noretu dirbti lietuvai ir jos zmonems. bet jus uztupe tas kedes kad net kiausus nutrynet laikotes ysikibe is visu jegu. kodel? turtu juk jau prisikrovete iszmoniu asaru? gal jau uzteks? pakratykite sazine ponai zinoma jeigu jos dar kiek liko jusu durnose galvose?67. labai
(2013-09-30 10:32:03)
(88.119.21.95) Parašė:

gaila, kad policija nedesovizuota. Pasikeitė ne esmė, o pavadinimas. Net straipsnis parašytas sovietiniu stiliumi. Gaila, kad policija gina ne piliečius, o valdžią nuo piliečių. Ir aišku kodėl, todėl, kad policijai žmonės yra tik tie, kurie gyvena nuo mūsų aukštomis tvoromis atsitvėrę, o mes esame tik buduliai, prasigėrę, degradavę ir t.t. Juk jeigu nesugebėjai namo pasistatyti ar ežero pakranės pasigrobti, patenki į taip niekinamų degradų, budulių, išsigimėlių gretas, o tokių ponas generalinis komisaras nemato reikalo ginti. Tai ar galim tikėtis, kad policija gins savo piliečius, jeigu policijos vadas juos moko gerpti tik turtinguosius?66. lietuviai-kirgizų giminės???
(2013-09-29 21:19:33)
(198.245.50.171) Parašė:

Ar ne Kuprevičius čia leptelėjo apie savo giminystę su Lančinsku? xD Įdomu,ką Lančinskas oficialiai atsakytų dėl tokios giminystės?65. Žemaitis
(2013-09-29 19:59:59)
(77.244.254.229) Parašė:

Citata iš Skvernelio atsišaukimo: "Visuomenė, kuri turi savo neginčijamą TIESĄ ir jokie teisiniai arba elementarios logikos argumentai ir sprendimai jos neįtikina, kuri niekina valstybės institucijas, teisėsaugą, net tą patį Seimą, kurį pati ir išrenka". Susipažinęs su Skvernelio straipsnio teiginiais, pabandžiau pasinaudoti jo siūlomais elementarios logikos argumentais ir apibendrinti jo paties teiginius. Sekanti citata teigia: "Didžioji dalis Lietuvos Respublikos Seimo narių yra tikri politikai, dirbantys svarbiausioje valstybės institucijoje, sąžiningai ir dorai vykdantys savo pareigą, ištikimi duotai priesaikai, dirbantys įstatymų kūrybos ir leidybos procese, kuriantys produktą, be kurio teisinė valstybė negali gyvuoti". Kita citata: "Tik vienas Seimo narys pabandė pasakyti, kad kažkas Lietuvoje negerai, kad gal mes nematome ar kažkada pražiūrėjome, kažko nepadarėme, kad turime tokiomis vertybėmis besivadovaujančią visuomenę?" Išvada: Tai jei tiek daug seimo narių sąžiningai dirba, kodėl,pasak Skvernelio,tik vienas bandė kažką pastebėti?Reiškia, visi kiti ,remiantis šia Skvernelio logika ir argumentais, nėra taip gerai dirbantys ,kad tiek daug pražiurejo?Tai kas čia šudmalys ir demagogas-visuomenė ar pats Skvernelis? Kita citata: "Pareigūnai, kurie yra mąstantys, išsilavinę darbuotojai, nenori tapti kolektyvo lyderiais, nes žino, kad bet kada be kaltės gali būti apkaltinti ir pasmerkti įvairaus rango politikierių" Didžiausi politikieriai,kaip žinia, yra seimo nariai,priklausantys partijoms.Tai jeigu mastantys pareigūnai jų bijo ir neina dirbti vadovaujančio darbo policijoje,tai kas tada kaltas?Ar ne tie patys "sąžiningai ir dorai vykdantys savo pareigą, ištikimi duotai priesaikai "? Ir kas ten pas jus tada iš viso dirba,jei mąstančių neprisikviečiate? Toliau Skvernelis pats ir atsako: Citata:"Nebūkime naivūs, vis dar yra norinčių, kad policija būtų neveiksminga, neryžtinga, bijanti priimti teisėtus sprendimus ir nesižvalganti į politinės konjunktūros nuomonę" Bet juk visuomenė dalis, ieškanti Tiesos mato lygiai tą patį,ką ir Skvernelis pats pripažino. Ji kaip tik ir siekia,kad policijos darbe nebūtų jokios politinės konjuktūros,o būtų vadovaujamasi įstatymai,paremtais morale ir elementaria logika.Tai kur čia demagogija,a? Citatos:"Nesiklausykite populistų, demagogų, dergiančių ir kaltinančių POLICIJĄ, dirbkite savo darbą" "Bet būkite ryžtingi ir bekompromisiai su kriminalinės, demagoginės ir populistinės Lietuvos dalimi. Kaip juos atskirti ir nesuklysti, padės jūsų išmintis ir profesionalumas" Skvernelis kviečia Policiją neklausyti demagogų ir populistų,reiškia jis kviečia juos neklausyti paties Skvernelio,nes labai nesunku,pasitelkus išmintį ir profesionalumą padaryti būtent tokią išvadą iš šitos absoliučiai demagoginės,politizuotos ir populistinės kalbos.Tampa visiškai aišku,jog Skvernelis turėtų užsiimti tuo darbu,kurį jis bent kiek išmano,nes Policijos generalinio komisaro darbas reikalauja daugiau proto ir išminties negu Skvernelį apdovanojo likimas. P.S Citata:"Būkime ne tik pareigūnai, bet pirmiausia savo valstybės piliečiai, tai yra, savo žemės, savo šeimos, savo vaikų ir artimųjų gynėjai" Pasiulymas:Ir deklaruokite savo turtą,bei pagrįskite legalų jo įsigijimo būdą,nes besirūpindami tik savo šeimos "gynimo" reikalais, užmirštate apie visos valstybės reikalus.Arba parodykite ir kitiems,kaip ta stebuklinga policininko lazdelė turtus sukrauna.Tauta irgi nori gerai gyventi.64. tik tiek
(2013-09-29 19:46:09)
(78.58.44.59) Parašė:

kokie aitvarai jam sunese turtus?63. Petrui Adolfui
(2013-09-29 18:58:27)
(37.187.58.166) Parašė:

Tai gal Vilniaus milicijos vadovas Lančinskas,pats nestokojantis mongoloidiškų bruožų,buvo genetikos konsultantas Skvernelio atsišaukime? :)Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras