2020 m. sausio 18 d.

 

Sistema, naudinga partinukų klanams

12
Paskelbta: 2012-11-27 14:04 Autorius: Paulius Markevičius, teisininkas, Žvėryno bendruomenės vicepirmininkas

Šis komentaras – reakcija į straipsnyje “Piliečiai jaučiasi valdomi sukčių” paskelbtus ekspertai.eu klausimus dėl trijų partijų, dalyvavusių Seimo rinkimuose po viena Lietuvos lenkų rinkimų akcijos iškaba, bei Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Zenono Vaigausko atsakymą į šiuos klausimus, skelbtą publikacijoje “Z. Vaigauskas: Rinkimų įstatyme esamų galimybių ir teisių įvardijimas apgaule ar „šuleryste“ yra klaidinimas”.

Deja, Seimo rinkimų įstatymas nedraudžia politinėms partijoms į savo sąrašus įtraukti asmenis, kurie priklauso kitoms partijoms arba nepriklauso jokiai partijai. Tai yra pagrindinė problema, kurios partinukų klanai nenori spręsti ir mielai piktnaudžiauja šia padėtimi.

Manau, jei partija turi teisę iškelti savo kandidatus į Seimą, sąraše turėtų būti tik tos partijos nariai, kurie vykdys partijos programą ir už kuriuos ta partija atsako. Jei šie partijos nariai vėliau pakeistų politines pažiūras ir priklausomybę, jie kartu turėtų neteikti ir Seimo nario mandato, gauto dalyvaujant rinkimuose tos partijos sąraše, už kurį ir balsavo žmonės.

Draudimas partijai į savo sąrašus įtraukti kitų partijų narius arba nepartinius visuomenei žinomus asmenis rinkėjams užtikrintų politinių nuostatų, už kurias rinkėjai balsuoja, stabilumą ir nuspėjamumą. Todėl reikia arba atsisakyti partinių sąrašų ir panaikinti daugiamandatę apygardą, pereinant prie vienmandačių apygardų, arba apriboti partijos teisę į savo partinį sąrašą įtraukti partijai nepriklausančius asmenis, taip pat nustatant, kad partinę priklausomybę pakeitęs asmuo netenka ir Seimo arba Savivaldybės tarybos nario mandato.

Dabartinė rinkimų sistema yra labai nesąžininga rinkėjų atžvilgiu, nes rinkėjai balsuoja už partiją ir jos vertybes, pasirinkdami tos partijos sąrašą, o realiai jie išrenka asmenis, kurie net nepriklauso tai partijai arba vėliau pereina į kitą partiją, nors tokio leidimo rinkėjai jiems nėra suteikę. Jei partija nori įtraukti į savo sąrašą kitų partijų atstovus, tegul tie asmenys pirma įstoja į tą partiją, kartu atsisakydami narystės buvusioje partijoje, nes turėtų būti draudžiama rinkimų metu vienu metu būti dviejose partijose.

Tačiau puoselėti viltį, kad partijos pakeis tik joms, o ne rinkėjams, naudingą rinkimų sistemą į tokią, kuri būtų skaidri, sąžininga ir teisinga, būtų naivu. Dėl partinukų piktnaudžiavimo iki šiol nėra įgyvendintas Konstitucinio teismo sprendimas dėl Savivaldos rinkimų ir visuomenė iki šiol nėra realiai atstovaujama savivaldoje, kurioje visą valdžią yra užgrobę verslo struktūras, o ne paprastus žmones atstovaujantys klanai, skambiai pasivadinę partijomis. Europos Parlamento rinkimuose padėtis analogiška - kanditatus gali kelti tik politinės partijos, kurios Europarlamentą pavertė politikos pensininkų karšykla, nors tai turėtų būti Lietuvos gyventojų atstovų tribūna.

Ir visa tai daro politinės partijos, kurioms Lietuvos Konstitucija net nėra suteikusi jokios rinkimų teisės - nei teisės kelti kandidatus, nei teisės dalyvauti rinkimuose, nes rinkimų teisė yra suteikta tik Lietuvos piliečiams. Anokia čia bėda - partinukai šią problemėlę greitai išspręndė, priimdami Lietuvos rinkėjų teises varžančius įstatymus, kurie numato daugiau nei pati Konstitucija, nes partijoms suteikia daugiau rinkimų teisių, nei jų turi tikrieji rinkėjai – Lietuvos piliečiai.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
12. Žiniasklaida prieš "mailių"
(2012-11-30 10:29:56)
(78.57.165.73) Parašė:

Keista, bet „mailiaus“ byloje kaltintojais yra ne tik „tyrėjai“ ir prokuratūra, bet ir žiniasklaida. Jau 3 metai kaip žiniasklaida kartu su teisėsauga kaltina „mailiaus“ bylos dalyvius nebūtais dalykais ir, atrodo, kad skleidžia apie „mailiaus“ įvykius melą ir blefą tyčia, iš anksto susitarę su „tyrėjais“. Labai keista, kad žiniasklaida palaiko tik vieną pusę, bet nepateikia jokios informacijos iš „mailiaus“ projektų pusės, nors žiniasklaida turėtų būti objektyvi. Pvz. žiniasklaida skleidė tokį melą, kad „mailiaus“ dalyviai ketino pasisavinti 22,5 mln. Lt, nors pinigų skirtų Investicijoms į akvakultūros įmones iš viso nebuvo, jų net nebuvo numatyta skirti (ŽŪM buvo suplanavusi skirti tik 3 mln. Lt, o paramos prašytojų buvo 23 projektams už 43 mln!) Kaip galima pasisavinti tai, ko nėra? Žemės ūkio ministerija apgavo paramos prašytojus neskirdama (net nenumatė skirti) pinigų visiems paramos prašytojams, o ne tik „mailiaus“ projektams! Pvz. žiniasklaida skleidė „tyrėjų“ melą, kad „mailiaus“ dalyviai ketino žuvis auginti „šiukšlių dėžėse“, nors numatyta naudoti naujausias ir geriausias pasaulyje technologijas ir tai yra parašyta verslo planuose pateiktuose Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM. Pvz. žiniasklaida – LNK televizija tyčia per žinias rodo (2012.11.25) (taip kaip ir anksčiau daug kartų Lietuvos ryto televizija) apleistas, apskretusias kiaulių fermas ir aiškina visuomenei, kad čia buvo numatyta auginti žuvis, nors žuvys čia būtų auginamos tik po to, kai patalpos būtų suremontuotos taip kaip patalpos pvz. gamybinėse farmacijos įmonėse ar kaip kitose gamybose, kur reikalinga ypatinga švara. Įrengimai būtų sumontuoti tik mažiausiai po 2 metų, jei būtų pasirašyta sutartis su NMA, ir tik po to, kartoju, kai patalpos būtų suremontuotos kaip operacinės klinikose! LNK televizijai ir „Lietuvos ryto“ televizijai daugybe kartų buvo aiškinta, kad jie gali rodyti tas kiaulių fermas (jeigu labai nori?), bet turėtų paaiškinti visuomenei, kad jos būtų suremontuotos ir žuvys auginamos mažiausiai po 2 metų! Bet LNK (ir „Lietuvos ryto“ televizija) vis tiek tyčia rodo apskretusius kiaulių gardus ir su pasigardžiavimu aiškina, kad čia būtų auginamos žuvys! Taigi, žiniasklaida kartu su teisėsauga galimai daro nusikaltimus, tyčia skleisdami melą, nors buvo daug kartų perspėti to nedaryti! Žemės ūkio ministerija yra įvairioms žiniasklaidos priemonėms sumokėjusi apie 10 mln. Lt jos veiklos viešinimui. Kas gali paneigti galimybę, kad pvz. LNK gavusi iš ŽŪM 1,7 mln Lt ar Lietuvos rytas gavęs 1,8 mln. Lt nėra galimai susitarę su ŽŪM (taip kaip ir su teisėsauga) rodyti ir aiškinti blogai apie „mailiaus“ bylą, nes reikia nukreipti dėmesį nuo ŽŪM įtartino paramos skirstymo ir nuo įtartino (daugiau negu įtartino) teisėsaugos „tyrimo“ pagamintoje netikroje „mailiaus“ byloje?! Žiniasklaidos atstovai, būkite objektyvūs, nedirbkite išvien su melagiais!11. niekai
(2012-11-29 16:24:18)
(193.219.60.3) Parašė:

kai esi kiemo komanda apie olimpinius turnyrus gali tik svajoti10. Dėdė
(2012-11-29 09:37:20)
(78.58.251.246) Parašė:

“Puoselėti viltį, kad partijos pakeis rinkimų sistemą, būtų naivu. Ir visa tai daro politinės partijos, kurioms Lietuvos Konstitucija net nėra suteikusi jokios rinkimų teisės – nei teisės kelti kandidatus, nei teisės dalyvauti rinkimuose.” Galimybė pakeisti rinkimų sistemą atsiras tada, kai atsiras gerai pagrįsti pasiūlymai. Tai labai svarbi pirminė sąlyga. Nebūtų logiška partijomis pripažinti ir kandidatų iškėlimo teisę suteikti visuomeninėms organizacijoms, medžiotojų būreliams, gyventojų bendrijoms, darbo kolektyvams. Žymiai natūralesnis variantas – kandidato iškėlimo faktu pripažinti tam tikro skaičiaus jį remiančių piliečių parašų surinkimą. Žinoma, nominavimo (atskirkime nuo iškėlimo) teisę reikia suteikti ne tik partijoms, bet ir užsiregistravusiems rinkėjų susivienijimams. Tokią galimybę numato ne vienos šalies įstatymai. Kam išradinėti dviratį? “Dėl partinukų piktnaudžiavimo iki šiol nėra įgyvendintas Konstitucinio teismo sprendimas dėl Savivaldos rinkimų.” Savivaldos rinkimai Lietuvoje tapo pažangesni nei Seimo ar Europarlamento – mat nepartiniams leidžiama pretenduoti į VISAS tarybos narių vietas. Čia jau įsigalėjo normali užsienio šalių praktika, kai partijų sąrašai pagal vienodas žaidimo taisykles varžosi su su pavienių nepartinių kandidatų ar susivienijusių kandidatų sąrašais. Žinoma, reikia atsisakyti tokių nesąmonių, kai 2 susivieniję kandidatai pripažįstami koalicija su aukštesniu procentiniu barjeru, arba kai 4% barjerą peržengęs kandidatas turi pasiekti dar ir vieno mandato kvotą (partijoms pastaroji sąlyga jau nebetaikoma). “Europos Parlamento rinkimuose kanditatus gali kelti tik politinės partijos.” Europarlamento rinkimuose nepartiniams išsikelti išvis draudžiama. Kodėl visuomenininkai nebaksnoja kad ir į kokios Estijos pavyzdį? Juk ten ne tik leidžiami “pavienių kandidatų sąrašai” proporciniuose rinkimuose – 2009m. Indrekas Tarandas vienas surinko 25% Estijos rinkėjų balsų, nežymiai nusileidęs tik Centro partijai. Seimo rinkimuose nepartiniams leidžiama pretenduoti tik į pusę vietų. Visuomenininkų pasiūlymų demokratiškų šalių pavyzdžiu įteisinti proporciniuose rinkimuose ir nepartinius sąrašus nesigirdi, tad partijų net nėra už ką kaltinti, jog jos neįsiklauso į neegzistuojančius pasiūlymus. “Draudimas partijai į savo sąrašus įtraukti nepartinius asmenis rinkėjams užtikrintų stabilumą.” Šiaurės Korėjos partinio funkcionieriaus mąstymo lygio vertas teiginys. “Rinkėjai išrenka asmenis - jei šie vėliau pakeistų partinę priklausomybę, jie kartu turėtų netekti ir Seimo arba Savivaldybės tarybos nario mandato.” Sena partinukų svajonė – kaip atsikratyti lyderiui ar vietiniam kunigaikštukui nepaklūstančio bei savarankiškai mąstančio deputato. Šio “visuomenininko” pasiūlymo įgyvendinimas būtų jiems tikras išganymas – pašalinus nepaklusnųjį iš partijos, jis taptų nepartiniu ir automatiškai netektų mandato. Ura, draugai.9. Šiaurys
(2012-11-28 18:42:11)
(86.100.84.79) Parašė:

Šalia lenkų - rusų - labanorinės koalicijos puikuojasi ir Drąsos kelio partijos - Žemaičių partijos koalicija. Juk pats Žemaičių vadas Skarbalius DK sąraše puikavosi, su DK kandidatais į susitikimus važinėjo, Žemaitijoje pats juos organizavo. Tad Vaigausko VRK pamalonino net dvi koalicijas, atverdama jų kandidatams kelią į Seimą. Kieno nurodymu tai padaryta, mes to nesužinosime. Dar kartą pasitvirtino lietuviška patarlė: būk naglas ir kojom duris galėsi atidaryti.8. Birutė
(2012-11-28 15:35:14)
(78.61.238.21) Parašė:

Visi seimo ,ministerijųpensininkai turi užleist vietą jaunimui.taip realiai bus pradėta kova su bedarbyste.Ir sklerozės negriaužiami smegenys,geriau dirbs Lietuvai.7. suprantu
(2012-11-28 10:11:42)
(80.239.242.143) Parašė:

tuos, kurie neina į rinkimus. Į AT - Atkuriamąjį seimą rinkome tik asmenybes, po to jie formavo frakcijas. Dabar pripažįstama, kad šis seimas (AT) dirbo geriausiai. Dabar pusė renkama tik iš partinių sąrašų, o partijos jungia, jei neklystu tik 5 % gyventojų. Tai labai neteisinga rinkimų sistema, bet jos niekas nekeis, nes mažiausiai 50% rinktų seimo narių tuo nesuinteresuoti. Tad ar verta dalyvauti neteisinguose rinkimuose?6. StasyGirinis
(2012-11-28 04:57:40)
(87.247.100.166) Parašė:

rinkti reikia tik ienmadatininkus. savų grupiuočių, partijų nariai pačia pirmaja naktį sukris į savis gultus, o rytoj sudarys ir oficialius frakcijų sarašus. O tuos, kurie spohmelia dar taip staigiai nesioerentuoja kam atsiduoti kokiai partijai - frakcijai, tuos visus apgyvendinti bendroje salėje 3 paroms, nakaip Vatikane konklavoje, vyrus ir moteris vienoje salėje, apraizgyt blakėmis, ir tokiomis kameriukėmiskad būtų skaidriau. Valgyti daug neduoti, tik būtiniausius produktus. Brendzio negailėti. Per 3 paras susiformuos tokie tviti kolektivai, kad nė Uspaksas su nenaudėliu Kubilumi jų neišardys. Taigi per 4-5 dienas Seimas jau pilnai su suformiuotas, pirmininko rinkimai tik formalimas, daugiau 15 minučiu neužims. tą gali atlikti ir krepšininkai per didžiają pertrauką, būt gera reklama ir pinigai sportui. o politinis rezultatas tai dar geresnis. ,negu pirmininko rinkimai seime, viskas greitai. Keli perdavimai ir pirmininkas jau tinkle. Tik išimti teikia atsargiai,kad įgaliojimus neapkarpiti. Mastanapie tolimesni darbą Sseime, ta problemų irgi nėra.Jei Seimo nariui jau atsibodo dirbti ir atstovauti SAVO RINKĖJAMS, padaro baliu draugams, seime priduoda seimo viešbučio inventoriu,išsiperkauž trečdalį kainos naują smarkiaisudėvėta automobili ir važiuoja laimingas į gimtajį dvarą. Mat dabar jau negalima pereiti iš partijos į partiją, iš frakcijos į frarcija. Nenori dirbti tai važiuoji namo. Vietoje pradingusiu nario kitas nerenkamas nes ir tap perdaug. Per kitus rinkejus renkame tiek seimo narių, kik jų likio nuo anu metų, ir taip kasmet. Padėjėjų liko tik po viena o rimtai , ištikrųjų dirbantiem galima ir daugiai.Automobiliais seimo nariai važiuoja savais. apmokamas kuras5. Poli
(2012-11-27 19:06:44)
(84.46.201.245) Parašė:

Puikus straipsnis. Pritariu.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras