2020 m. sausio 18 d.

 

Seimo sprendimą nesuteikti Romuvai valstybės pripažinimo pasmerkė ir tarptautinės organizacijos

10
Paskelbta: 2019-07-03 11:16 Autorius: Senovės baltų religinė bendrija Romuva
Nuotr. wikipedia.org
Nuotr. wikipedia.org

Senovės baltų religinės bendrijos Romuva vaidilos susirinkę į neeilinę Krivulę aptarė susidariusią padėtį po to, kai birželio 27 d. Seimas nutarė Romuvai nesuteikti valstybės pripažinimo. Nutarta dėl šio įvykio kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą.

„Seimo sprendimas nesuteikti valstybės pripažinimo, visus tam reikalingus įstatymo reikalavimus atitinkančiai ir visų atsakingų valstybės institucijų oficialius pritarimus gavusiai, Senovės baltų religinei bendruomenei Romuva buvo priimtas po stipraus Romos katalikų bažnyčios vadovybės spaudimo Seimo nariams ir yra niekaip juridiškai nepagrįstas. Šis Seimo sprendimas ne tik pažeidžia Lietuvos Konstituciją, bet prieštarauja ir svarbioms tarptautinėms sutartims. Seimo nariai, pasisakę prieš valstybinio pripažinimo suteikimą Romuvai, savo motyvus grindė ne teisės aktais ir Konstitucija, o vyraujančios Romos katalikų bažnyčios konfesinėmis tiesomis ir nuostatomis. Romuvos religinė bendrija imsis visų teisinių priemonių, kad būtų atstatytas teisingumas ir religinei bendrijai būtų suteiktos visos pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus priklausančio teisės“, – sakė Romuvos vadovė Krivė Inija Trinkūnienė.

Birželio 30 d. į Vilnių susirinkę Romuvos bendruomenių vadovai – vaidilos buvo nusiteikę ryžtingai toliau kovoti už savo bendruomenės teises. Juos tam įkvėpė Lietuvos visuomenės ir tarptautinės bendruomenės palaikymas.

„Gavome labai daug palaikymo laiškų ir sulaukėme klausimų kaip tapti romuviais per vieną dieną tiek, kiek per pastaruosius penkerius metus“, – sakė I. Trinkūnienė.

Seimo sprendimas nepripažinti Romuvos sukėlė ir tarptautinės bendruomenės pasipiktinimą. Europos etninių religijų kongreso (ECER) prezidentas Andrasas Korbanas-Arthenas (Andras Corban-Arthen) savo laiške Romuvai griežtai pasmerkė Seimo „neryžtingumą pripažinti Romuvą oficialia religija Lietuvoje“.

„Romuva išpildė visus reikalavimus tam, kad atitiktų tokį įvardijimą – tai sparčiai auganti religija, kurios nariai pagirtinai atstovauja savo tėvynę visame pasaulyje. Dar daugiau, Romuva yra vienas iš nedaugelio išlikusių Europos autochtonų religijų ir kultūrų pavyzdžių. Seimo sprendimas, paveiktas stipraus Romos katalikų bažnyčios spaudimo, reiškia ne tik didžiulį Lietuvos Konstitucijos pažeidimą, bet taip pat prieštarauja svarbioms tarptautinėms sutartims, tokioms kaip Europos sąjungos pamatinių teisių chartijai ir Jungtinių tautų visuotinių žmogaus teisių deklaracijai“, – laiške Romuva rašė ECER prezidentas A. Korbanas.

Pabrėždamas, kad religijos laisvė turėtų galioti visoms religijoms vienodai, A.Korbanas palaikymą Romuvai kelyje į pripažinimą išsakė tokiais žodžiais: „...Stovėsim solidariai išvien su mūsų sesėmis ir broliais Lietuvoje tolesnėse jų pastangose kelti šį reikalą Europos žmogaus teisių teisme Strasbūre, Jungtinių tautų taryboje Ženevoje ir Jungtinių tautų autochtonų reikalų forume Niujorke. Mes kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie šių pastangų“.

Tarptautinio kultūros studijų centro (International Center of Cultural Studies – ICCS), vienijančio keturiasdešimties pasaulio šalių kultūros tyrėjų filialus, prezidentas Šekaras Patelas (Shekhar Patel) palaikymo laiške Romuvai apgailestaudamas dėl minėto Seimo sprendimo parašė:

„Mums kelia didžiulį susirūpinimą, kad, kiek mums žinoma, vietos katalikų bendruomenės hierarchai aktyviai veikė norėdami sutrukdyti Romuvai siekti oficialaus religijos statuso. Europa susipažinusi su ilgalaikėmis pasekmėmis, kai pastangos slopinti ar diskriminuoti su religiniais įsitikinimais susijusius dalykus sukelia didesnį visuomenės grupių fanatizmą ir galiausiai baigiasi dar didesne žala visuomenei. Įvairios suinteresuotos jėgos nesiliauja menkinti senosios kultūros ir religijos reikšmės. Seimas turėjo tikrai nepaprastą galimybę parodyti pagarbą savo tautos paveldui ir kultūrai. Deja, dabar Romuvos bendruomenėms tai reikš dar mažiausiai 10 metų kovos už savo išlikimą, kol Seime vėl bus galima imtis veiksmų. Kaip jaustųsi krikščionys, jei jų teisės į religinę praktiką būtų stabdomos dar dešimčiai metų.“

Tuo pačiu ponas Š. Patelas ICCS vardu padėkojo Seimo nariams balsavusiems už tai, jog Romuvai būtų suteiktas valstybės pripažinimas ir išreiškė viltį, kad jie ir „toliau teiks paramą žengiančiai į priekį Romuvai“.

Romuvos vadovė I. Trinkūnienė šių tarptautinių organizacijų palaikymą pavadino labai svariu ir įkvepiančiu tolesnei kovai už Romuvos teises:

„Esame labai dėkingi  tarptautinėms organizacijoms, kurios mus palaiko. Noriu pažymėti, kad Romuva yra atvira tarpreliginiam dialogui ir bendravimui. Romuvos iniciatyva 1998 m. buvo įkurtas Pasaulio etninių religijų kongresas, vienijantis  pasaulio ir Europos prigimtinio tikėjimo bendrijas. Tais pačiais metasi įvyko pirmoji prigimtinių religijų konferencija, subūrusi etninių religijų atstovus iš Europos, Azijos ir Amerikos. Tarpreliginis bendravimas įvairiomis formomis tęsiasi iki šiol. Svarbiu Romuvai metu išreikštas pasaulio prigimtinių religinių bendrijų palaikymas ir pagalba įkvepia mus nenuleisti rankų, bet toliau kovoti už savo teises, už teisę puoselėti ir stiprinti prigimtinį tikėjimą ir kultūrą“, – teigė Romuvos Krivė.

Primename, kad š. m. birželio 27 d., ketvirtadienį, Seimas nepritarė, kad Senovės baltų religinei bendrijai Romuva būtų suteiktas valstybės pripažinimas. Už pasisakė 40, prieš – 31 , susilaikė – 15 Seimo narių.

Pripažinta valstybės religinė bendrija yra laikoma valstybės socialinio, dvasinio ir kultūrinio paveldo dalimi. Tokia bendrija turi teisę mokyti tikybą valstybinėse mokyklose, jei to pageidauja mokinių tėvai, valstybė pripažįsta jos sudarytas santuokas, padengia be darbo sutarčių bendruomenėse dirbančių dvasininkų socialinį draudimą, taiko žemės mokesčio lengvatą, LRT suteikia laiką transliuoti bendrijos apeigas.TARPTAUTINIS KULTŪROS TYRIMO CENTRAS

2019-07-01

Spaudos pranešimas

Reiškiu didelį apgailestavimą Tarptautinio kultūros studijų centro (International Center of Cultural Studies – ICCS)  ir jo asociacijų, įsikūrusių visuose žemynuose --  per keturiasdešimtyje šalių visame pasaulyje --  vardu, kad Lietuvos Respublikos Seimas  šių metų birželio 27 d. posėdyje nesutiko suteikti Senosios Baltų religijos bendrijai Romuva valstybės pripažintos religijos statuso po to, kai už balsavo 40, prieš – 31 ir susilaikė 15 Seimo narių.

Mums kelia didžiulį susirūpinimą, kad, kiek mums žinoma, vietos katalikų bendruomenės hierarchai aktyviai veikė norėdami sutrukdyti Romuvai siekti oficialaus religijos statuso. Europa susipažinusi su ilgalaikėmis pasekmėmis, kai pastangos slopinti ar diskriminuoti  su religiniais įsitikinimais susijusius dalykus sukelia didesnį visuomenės grupių fanatizmą ir galiausiai baigiasi dar didesne žala visuomenei.

Įvairios suinteresuotos jėgos nesiliauja menkinti senosios kultūros ir religijos reikšmės. Seimas turėjo tikrai nepaprastą galimybę parodyti pagarbą savo tautos paveldui ir kultūrai. Deja, dabar Romuvos bendruomenėms tai reikš dar mažiausiai 10 metų kovos už savo išlikimą, kol Seime vėl bus galima imtis veiksmų. Kaip jaustųsi krikščionys, jei jų teisės į religinę praktiką būtų stabdomos dar dešimčiai metų?

ICCS ir jo filialai dėkoja valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos atstovams, kurie balsavo už tai, kad Romuvai būtų suteiktas valstybės pripažinimas. Tikimės, kad jie ir toliau teiks paramą žengiančiai į priekį Romuvai.  

Shekhar Patel,
Prezidentas

Susiję:

Bažnyčios galios Lietuvoje yra didelės ir jos nėra taikios  

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
10. zita.
(2019-07-06 07:08:40)
(86.38.106.149) Parašė:

nėra to blogo kas neišeitų į gera. balsavimas privertė romuviečius nusiimti rožinius akinius.9. Kiek
(2019-07-05 15:21:35)
(90.140.144.195) Parašė:

suiprantame Lietuvoje veikia nemazai visokiu religiju.Tokios kaip Krisna , Meiles zodis ir kitos. Manome , kad jos veikia legaliai su Seimo-Seimuu isbalsavimu. Tai , kodel blokuojama Romuva?8. šernius >> 5. Klaustukas
(2019-07-03 19:18:07)
(185.220.101.66) Parašė:

Ir dar. Valdžioje esančios mazgotės tai nėra vien vėlesniųjų tarybinių laikų atributas, jų yra pilna visur, nes tokie yra stumiami į viršų tų, kurie iš tikrųjų valdo šitų marionečių rankomis.7. šernius >> 5. Klaustukas
(2019-07-03 19:15:49)
(185.220.101.66) Parašė:

Kad išgyti reikia pradėti gydytis. Kaip sako senovės išmintis - pasaulį reikia pradėti keisti nuo savęs, tai yra pasikeitus žmogui viduje automatiškai keičiasi jį supantis pasaulis. Galima pradėti nuo tokios smulkmenos ir nustoti naudoti tą liberastinį terminą - "sovietai". Šis terminas tam ir įvestas į apyvartą, kad automatiškai uždėti stipriai negatyvų atspalvį tai praeičiai, kuri buvo. O Tarybų Sąjungoje buvo labai daug gerų dalykų ir idėjų, bet buvo ir labai blogų dalykų. Pradėjus į tą laikmetį žiūrėti ne vien kaip į juodą, galima pradėti aiškintis kas ten buvo gero, kodėl TSRS pasiekė tokių aukštumų, iš kur radosi blogi dalykai, kas juos "stūmė", kaip ir dėl ko buvo sugriauta TSRS, kam tai buvo naudinga, kam naudinga dabar, kad žmonės apie tą laikotarpį galvotų tik juodomis spalvomis. Peržiūrėjus savo praeitį, galima pakeisti ateitį, nes gali suprasti, kad tau reikia judėti kita kryptimi nei yra siūloma (atsiranda alternatyva - laisvė). Bet jeigu sakyti - ten sovietmetis, ten baisu, net nesvarstytinos jokios idėjos ir tuo metu buvę principai, tada belieka tik vakarų idėjos - pedikai, juvenalkė, feminizmas, tolerastija, moralinė, psichologinė, fizinė ir dvasinė degradacija..., nes kitaip sovietmetis.6. Ww
(2019-07-03 17:45:08)
(90.131.46.69) Parašė:

Ateis manau laikas kai bus uždrausta okupanto religija kai buvo žudomi mūsų protėviai. Man gaila, kad lietuviai seimo nariai pamynę savo protėvių ir jų kraujyje tenkančių pagoniu tikėjima. Aš nešneku apie kitataučius. Gaila, kad žmones nenori išsivaduoti iš vergijos.5. Klaustukas
(2019-07-03 14:29:10)
(78.62.17.181) Parašė:

O kur dingo dar 60 valdžiažmogių, kodėl jų nebuvo darbo vietoje.O liga- bijoti,,kitokių''- sovietmečio reliktas. Klausimas aktualus- KADA IŠGYSIME.4. Juodaskverniai apsikakojo
(2019-07-03 14:20:42)
(78.58.225.231) Parašė:

Kas gali ten pas juos lankytis,kaip jie pasirodė savo “darbais,” visu ūgiu,kad gali iš mažamečiu atimti prigimtine teise tureti seima,auginti vaikus,o nebūti subiniu mėšlo plakejais.Laikosi Kryziniai isikybe ,nenori paleisti milijardinio pelno ,kuris jiems tarnauja du tukstancius metu,bet jų epocha jau baigėsi.Teko būti Prancuzyjoje ,sekmadienį per mišias vos keli seneliai.Musu miesteliuose tuščios bažnyčios.Greitai bus atstatytas senas teisingas mūsų tykejimas ,o šis tegul keliauja iš kur atkeliavo,su skerdynėmis,ugnimi,inkvizycija.Didi dziaugsma turiu kad su seima ne pra klūpėjo me svetimose klaidinguose garbinimuose.. savo, jaunystės savu vaikų vaikystes dienų,o ilsėjomės ,keliavome,buvo drauge.3. " grazu"
(2019-07-03 13:46:58)
(86.38.159.86) Parašė:

Viena gauja nuejo pas kita, save issirinkusia gauja, ir be zodziu susitare: ir taip skurdaus biudzetinio pyrago neraikysime. Nes dar auksiniam saukstam neliks...Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras