2020 m. sausio 24 d.

 

"Sąjūdžio teismui – ne!". O kam "Taip"?

Paskelbta: 2012-05-03 05:28 Autorius: ekspertai.eu
Gerbiamieji,p. Vytautas Radžvilas atsiuntė nuorodą į Piliečių judėjimo Pro Patria atsišaukimą vykti gegužės 7 d. prie Vilniaus m. 2 apylinkės teismo, kuriame bus teisiami už neklusnumą Lietuvos (?) kriminalinei valdžiai Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės nariai Alvydas Medalinskas bei mūsų „valstybės“ steigėjai, Kovo 11 Akto signatarai Bronislovas Genzelis ir Romualdas Ozolas. Ši kai kam į kliedesį panaši žinia parodo tik viena: mūsų teisminei „valstybei“ jau visai tas pats, ką teisti ir kam skirti „megalitines“ (ML) baudas, ar prasižengusiam chuliganui, ar pasirengusiems paaukoti gyvybę už tiesą „patvoriniams“, ar savo pačių „valstybės“ steigėjams. Suprantama, kad prieš galutinį „valstybės“ ir jos „valdžios“ degradavimą reikia protestuoti, juo labiau kai pasikėsinta į senukus, kurių vardai yra susiję su žiauriai sužlugdytomis gražiausiomis tautos svajonėmis. Suprantama, kad protestuoti reikia visomis jėgomis ir visu įniršiu, kuris tik gali užsidegti apgauto ir paniekinto piliečio širdyje. Atsišaukimas visai teisingai vadina valdžią uzurpavusius kriminalinius veikėjus Lietuvos išdavikais. Be abejo, tai akivaizdi tiesa. Be abejo, pats Vytautas Radžvilas nesenais savo straipsniais visai teisingai kalba apie faktišką valstybės nebuvimą ir apie tyliai mirštančią Lietuvą. Tam viskam neįmanoma nepritarti. Tik vis dėlto reikėtų ir atkirsti bent jau atsišaukimo pavadinimui „Sąjūdžio teismui – ne!“. O kam „Taip“? Gal Eglės Kusaitės teismui? Gal būsimajam Neringos Venckienės? Gal, atsiprašau už nekuklumą, mano paties?  Kodėl būtent LPS turi būti „lygesnis“ nei kiti? Ar LPS nekėlė demokratijos ir visų lygybės idėjų? Pagaliau pasvarstykime, ką tokio ypatingai sėkmingo nuveikė, kad valstybė būtų laisva ir nepriklausoma (o ji nėra nei laisva, nei nepriklausoma) Alvydas Medalinskas, Bronislovas Genzelis, Romualdas Ozolas arba tas pats Vytautas Radžvilas? Ar tai, ką šiandien turime, nėra paties LPS darbo vaisiai? Kas trukdė atkurti Vasario 16 valstybę? Jau tame pačiame atsišaukime minima iš sovietmečio paveldėta neapykanta Sąjūdžiui... Nekurkime stabų ir netikėkime melais! Sąjūdis nėra joks šventasis paveikslas, kad palaikytume jo sustabmeldinimą. Sąjūdis iš pat pradžių buvo daugialypis, jungęs ir tamsias jėgas, norėjusias jį pakreipti būtent tokia linkme, kuri atvedė prie šios dienos nevilties, ir drąsius idealistus, iš kurių daugelis buvo dar pačioje pradžioje gudriai nustumti į šoną, kad nedarytų nepageidaujamos įtakos, ir „minią“, t.y. permainų varomąją jėgą, tikėjusią vienais ar kitais iš anų įvairiausių šauklių – idealistų, afieristų, išdavikų. Iki šiol šios mūsų „valstybės“ kūrimo-žlugdymo istorija nėra nei iki galo ištirta, nei atskleista – pvz., kaip buvo griaunama Lietuvos ekonomika prisidengiant „kolchozų“ naikinimu, išvagiami turtai, išvaromi grįžę kūrybingi išeiviai, monopoliškai nustatomas darbo užmokesčio minimumas ir rengiama su pagreičiu auganti socialinė atskirtis, dėl kurios gabiausias jaunimas bėga į Vakarus, o darbdaviai kantriai laukia pigios darbo jėgos iš Azijos ir Afrikos. Tačiau vienas tiriamasis darbas vis dėlto pasirodė – garsi Algirdo Katkaus studija „Nuo aušros iki sutemų“. Mano skaitytojams nereikia apie tai pasakoti, žino. Nežino turbūt tik plati tauta, nes iš pat pradžių ta knyga buvo retenybė, per TV-zombatorių nereklamuota, iš knygynų seniai dingusi. Išėjo ji jau po Vytauto Pociūmo nužudymo, kuriam skiria pakankamai daug dėmesio kartu su dešimtimis kitų rezonansinių ir nerozonansinių neatskleistų žmogžudysčių ir nudanginimų. Beveik visi mūsų dabartiniai vadovai-valdovai šioje knygoje vienaip kitaip jau paliesti ir apibūdinti. Atsišaukimas „Sąjūdžio teismui – ne!“ mini kažkokias praeities įtakas, Sąjūdžio nekentėjus, o knygoje pasakojama, kaip ne koks nors buvęs SSSR CK narys, o amerikietis Valdas Adamkus protestavo prieš KGB rezervisto Arvydo Pociaus atleidimą iš VSD vadovo posto, o juk tada ir vyriausybė buvo „dešinioji“, ir Seimas! Vertingą vietą Algirdo Katkaus knygoje skirta ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutui, tarp kurių vadovų Raimundas Lopata, Audrius Siaurusevičius, Prezidento V. Adamkaus draugas Raimundas Mieželis (ak vis tie Mieželiai...). Kas tai per šviesuoliai, kas tai per institutas? O juk anot Algirdo Katkaus, tai pati ryškiausia Lietuvos duobkasių „valstybininkų“ kalvė, su kuria, deja, yra susiję tiek Alvydas Medalinskas, tiek Vytautas Radžvilas , kurio „Kitam pasirinkimui“ aš kadaise neįtikau, įžūliai pareškęs steigimajame susirinkime, kad „Baltijos kelio“ lapuko metodas dabarties laikais yra utopinis. Ar nebuvau teisus? Laimingai sau nugaišo tas lapukas dar 2008 metais. Ne taip seniai tarp „Ekspertų“ publikacijų pasitaikė apmąstymų, kada būtų palankiausias metas tikėtis, jog visõs tautõs demokratiškai išrinktas Seimas galbūt priimtų įstatymą dėl Ypatingogo prokuroro. Išeina, kad tik ne šis, nes šis baigia kadenciją, o daugeliui politikų tai kilpa prie kaklo – kas pats sau kenks! Va jeigu kitas, jeigu pačioje pradžioje, tad galbūt dar galima... Gal baikime pagaliau tikėti parlamentiniais cirkais? Gal supraskime, kad niekad istorijoje, nuo pat Senovės Graikijos, jokia „liaudis“ nieko nevaldė, bet visada ir visais laikais, kokia santvarka bebūtų, valdo joje įsitvirtinęs elitas. Kodėl Lietuvoje įsitvirtino niekšai, tai ne lietuvių tautos (arba ne vien lietuvių tautos) kaltė, bet visos globalinės situacijos bei XX a. istorijos rezultats, visų pirma – Europoje. Neketinu čia įrodinėti to, kas protingam ir taip aišku, o neprotingam nepaaiškinsi. XX amžius prasidėjo kartu su anglosaksišku pasaulio užvaldymo projektu, kuris gimė tarp Londono aristokratų Britų imperijos klestėjimo apogėjuje ir kuriam smogiamąją jėgą suteikė Anglijos patriotų lordų Rotšildų bankinis kapitals. Tai jis 1913 m. pagaliau sutraiškė JAV kovą už nepriklausomybę įsteigęs ten savo filialą – Federalinę Rezervų Sistemą, kad visas pasaulis matytų Amerikos agresyviąją galią, bet nematytų, kaip Britų imperija persikūnijo iš tradicinės į virtualią bankinę, išprovakavo du pasaulinius karus su žydų genocidu, sumalė Europą ir įkūrė savo placdarmą Palestinoje neklusniam islamui skaldyti. Bilderbergo grupė nuo pat 1954 m. kasmet renkasi ne tam, kad bankininkų proteguojami politikai pasimatytų. Tai nėra joks slaptas sąmokslas prieš žmoniją – beveik viskas deklaruojama atvirai, o mes jau dabar būtume po Pasaulinės Vyriausybės valdžia, jei Kūrėjo išmintis nepakištų nusikaltėliams netikėto varžovo Kinijoje. Kas iš sovietinių laikų tebesitiki laisvės iš Vakarų ir vieninteliu priešu laiko Rusiją, tegu pamąsto, kaip po rugsėjo 11 įvykių, kai neva nuo skeveldrų gražiai susidėjo didžiulis pastatas Nr. 7, į kurį joks lėktuvas neįsirėžė, bet kuris dar stovėjo, kai višta TV pranešėja pasakojo apie jo griuvimą (matėsi ekrane už jos nugaros), kaip po tos garsios provokacijos pasirodo vis nauji ir nauji įstatymai prieš „terorizmą“, nuo mūsų Seimo priimto elektroninio sekimo įstatymo iki neseno JAV įstatymo be teismo suimti ir laikyti bet kurį įtariamąjį tuo garsiu terorizmu. Ne Čečėnija įsiveržė į Rusiją, ne Irakas ir ne Afganistanas įsiveržė į Vakarus, bet priešingai. Kas gi yra banditas ir teroristas? Kas leido Rusijai vykdyti čečėnų genocidą? Kas tylėjo, kai Smolenske buvo likviduota NATO šalies narės vadovybė? Ir Jūs dar tikitės, kad nežinia kieno ir iš kurios pusės (žinia, kad iš Vakarų per Maskvą) valdomos Lietuvos Seimas gali vykdyti jį neva išrinkusios tautos valią? Kodėl tad iki šiol kelia algas nusikaltėliams prokurorams? Visa ši šlykšti, iki gelmių degradavusi Vakarų civilizacija, prieš kurią Aukščiausiojo Galia drąsiai kovoja vienas tik salafitų islamas, yra puolusi tik dėl vienos priežasties: Jėzaus ir Jo Bažnyčios išdavystės, kai susipešę karaliai XI a. pradžioje sudraskė Karolio Didžiojo Europą. Europiečiai nebenorėjo būti Jėzaus sujungti į Vieną Kūną. Dabar yra sujungti šėtono ir ilgisi vienaakio (kaip jį vaizduoja islamas) išvaduotojo. Salafitai nekliedi stabmeldžių sodomitų demokratija, jie ją griauna, sėkmingai atkurdami teokratiją, palaimingą Karolio Didžiojo laikų santvarką, kada valdė ne žmogaus, bet Kūrėjo įstatymas, o kiekvienas ramiai vykdė jam iš aukščiau paskirtą pašaukimą. Nėra ir nebus nei laisvės, nei laimės pagonims ir bedieviams. Laimės tik tas, kuris stoja į kovą Aukščiausiojo Vardu.
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras