2020 m. vasario 21 d.

 

Priešrinkiminė ekonominė partijų demagogija

9
Paskelbta: 2012-10-08 11:11 Autorius: Norbertas Penkaitis
Iš transitionslifecoaching.org
Iš transitionslifecoaching.org

Daugumos Lietuvos gyventojų materialinė padėtis per dabartinės valdžios keturių metų kadenciją pablogėjo. Ir ne tik dėl pasaulinės ekonominės krizės. Tuo metu, kai nevykusi vyriausybės ekonominė politika neužtikrino pragyvenimo lygio minimumo, opozicijos ir naujai įsikūrusios partijos žada atlyginimus, kurie žymiai viršytų jų finansavimo galimybes. Dabar gi visiems nerealiems politikų pažadams artimiausiu laiku pripildyti gyventojų pinigines – labai palanki konjunktūra.

MMA ir ekonominis (ne)raštingumas

Lietuva pirmauja ES (išskyrus Rumuniją ir Bulgariją) pagal žemiausius atlyginimus. Minimalią mėnesio algą (MMA), neužtikrinančią net pragyvenimo minimumo, gauna apie penktadalis šalies darbuotojų. Pagal minimalią bruto algą (850 Lt) mus ženkliai lenkia latviai – 988 Lt ir estai – 1088 Lt. Ilgalaikis vyriausybės priešinimasis MMA kėlimui ir ją padidinus juokingais apmokestinamaisiais 50 Lt, pademonstravo ne tik valdžios nekompetenciją ekonominėje politikoje, bet ir socialinę nejautrą. Socialiniu ir ekonominiu atžvilgiu jau prieš porą metų buvo pateisinamas MMA kėlimas iki 1000 Lt. Padidinus MMA 150 Lt ir pasitelkus ekonominę logiką ir aritmetiką tikėtini tokie rezultatai:

a) labai išaugtų visų, iki šiol gavusių vien tik 850 Lt bruto atlyginimą darbuotojų perkamoji galia;

b) privataus sektoriaus darbuotojų, dalį uždarbio gaunančių „vokeliuose“, neto uždarbis išliktų apytikriai tokio paties lygio, nes darbdaviai atitinkamai apkarpytų „vokelio“ vertę;

c) biudžeto išlaidos išaugtų tik valstybės tarnautojų uždarbio fondui, bet jos su kaupu būtų kompensuojamos dėl akivaizdžiai padidėjusių įplaukų į biudžetą iš gyventojų pajamų, pridėtinės vertės ir akcizų mokesčių;

d) turėtų dar didesnę naudą nei valstybinis „Sodros“ biudžetas, nes labai išaugtų jo pajamos ir sumažėtų išlaidos, kadangi nemaža dalis gyventojų prarastų teisę į socialines išmokas;

e) kai kuriems bedarbiams apsimokėtų įsidarbinti, todėl sumažėtų emigracijos patrauklumas;

f) darbo jėgos išlaidos labiausiai išaugtų „vokelius“ praktikuojantiems nesąžiningiems darbdaviams dėl didesnio mokesčio „Sodrai“;

g) darbo jėgos išlaidos išaugtų ir sąžiningiems darbdaviams, bet pagerėtų jų konkurencinė padėtis prieš nesąžininguosius;

h) sumažėtų socialinė atskirtis;

h) visiems didesnį MMA gaunantiems darbuotojams išaugtų būsimos senatvės pensijos.

MMA didinimo svarbiausias tikslas turėtų būti skurdo, bedarbystės ir emigracijos mažinimas. 

Piniginės partijų vilionės

Priešrinkiminiu laikotarpiu partijos neriasi iš kailio trimituodamos populistinius pažadus. Kadangi daugelis Lietuvos gyventojų skursta, tai natūralu, kad jiems svarbiau už viską yra pinigai. Vilionėms nemokamais agurkais sunku atsispirti ir kai kuriems neskurstantiems rinkėjams.

Visos partijos žada sukurti materialinę gerovę – didinant atlyginimus ir pensijas, mažinant mokesčius, šešėlinę ekonomiką, korupciją, bedarbystę, emigraciją, šildymo ir kitas kainas bei skatinant verslą. Partijų pažadai augant ekonomikai kelti atlyginimus yra pateisinami, kadangi uždarbiai atsilieka nuo darbo našumo (BVP/gyventojui) augimo. Po to, kai 2009 m. Lietuvos BVP krito 15 proc., jis 2011 m. augo 5,9 proc., o vidutiniai atlyginimai – 2,5 proc. Šiais ir 2013 m. numatomas 2,5 proc. BVP augimas, tad yra didelė galimybė kelti atlyginimus. Tam yra didelis poreikis, nes vartojimo kainos auga sparčiau nei ekonomika. Tačiau lazda turi du galus – pigi darbo jėga skatina eksportą, bet pristabdo vidaus vartojimą. Lietuvoje įsigalėjo didelė bedarbystė, kuri 2011 m. siekė 15,4 proc. ir vis dar viršija 10 proc. Aukštas nedarbo lygis įgalina darbdavius išlaikyti žemus atlyginimus.   

Kai kurių politikų frazės, kad mums reikia Europos atlyginimų, nes turime Europos kainas, prasilenkia su realijomis: mes pirmaujame ES ne tik pagal žemus atlyginimus, bet ir pagal žemą darbo našumą. Europinės yra tik mūsų prekių kainos, bet paslaugų kainos yra kelis kartus žemesnės nei daugumoje ES šalių.
Šalies vyriausybinių partijų liaupsės dėl ekonomikos atsigavimo turi ir kitą medalio pusę: BVP auga dėl eksporto, o šis – dėl mažų atlyginimų. Skurdūs atlyginimai inicijuoja ne tik emigraciją, bet ir katastrofiškai žemą gimstamumą (1,55 vaikų / vienai moteriai). Vien tik 2011 m. emigravo 54 tūkst. Lietuvos gyventojų ir emigracijos banga nesilpsta. Tad galime „pasigirti“, kad „sumušame“ visų ES šalių emigracijos rekordus. Nepaisant valdžios apgailestavimo dėl „protų nutekėjimo“, emigracija yra naudinga vyriausybei, nes kur ji dėtų milžinišką bedarbių armiją? Skaudžiausias nevykusios ekonominės politikos rezultatas – tautos nykimas – kai kuriems politikams „nė motais“.

Partijų frazeologiniai pažadai nedaug ko verti. Pasigendama nuorodų, kokiomis konkrečiomis priemonėmis jos mažins bedarbystę, socialinę atskirtį, šešėlinę ekonomiką, korupciją ir emigraciją, skatins verslą. Negalima „imti už gryną pinigą“ partijų lozungų mažinti mokesčius (kokius?), nenurodant, kokias biudžeto išlaidas reikėtų apkarpyti, o mokesčių sistemos reformos daugelis partijų nenumato.

Partijų vedliams būdinga vengti pažadų mažinti brangų valdžios administracinį aparatą: biurokratų armiją, jų atlyginimų priedus, išsikerojusį biurokratizmą (kur liko vieno langelio principo įgyvendinimas?), Seimo narių (ir jų padėjėjų) skaičių su visomis seimo narių privilegijomis, nenaudojamo ir blogai valdomo valstybės turto privatizavimą.  

Partijų programinės demagogijos

Viktoro Uspaskicho Darbo partija įkopė į demagogijos viršūnę: ji garantuoja jau kitų metų pabaigoje įgyvendinti 1509 Lt (koks tikslumas!) MMA ir po dviejų metų nulinę (!) bedarbystę. Visiems sveiko proto rinkėjams, o ypač politikams, tarp jų – net ir „darbiečiams“, turėtų būti aišku, kad tokie lozungai prasilenkia su realijomis. MMA ir kitų atlyginimų didinimo šuoliavimas reikštų daugelio įmonių bankrotus, didelę infliaciją, konkurencingumo praradimą, dar didesnę bedarbystę ir emigraciją.
Kitą demagogijos kryptį yra pasirinkę net kelios partijos, atstovaujančios dideles pajamas gaunančiųjų interesams. Jos žada mažinti mokesčius ir labiausiai prieštarauja įvesti progresinius mokesčius, neva tokie mokesčiai būtų visiems (?) papildoma mokestinė našta, atbaidytų užsienio investorius, kenktų konkurencingumui, skatintų specialistų emigraciją.

Suvokiant progresinio gyventojų pajamų mokesčio (PGPM) esmę, t. y. mažas pajamas apmokestinti žemais, vidutines – vidutiniais ir dideles – aukštais tarifais, biudžeto mokestinės pajamos, priklausomai nuo pasirinktų tarifų dydžių, gali būti mažesnės, tokio pat lygio arba didesnės. PGPM egzistuoja visose ES senbuvėse ir užsieniečių darbdavių neatbaido, nes jie gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinami, o moka tik už savo darbuotojus socialinio draudimo mokestį. PGPM šalies ekonomikai ir konkurencingumui būtų labai naudingas, nes išaugtų daugumos Lietuvos gyventojų perkamoji galia, o sumažėtų tik mažumos, t. y. gaunančių dideles pajamas. Gąsdinimai, kad didelius atlyginimus gaunantieji valdininkai dėl didesnio apmokestinimo išsibėgiotų, nepagrįsti, nes Lietuvos privatus verslas jų nelaukia, o užsienyje jų laukia nebent braškių laukai. O nepakeičiamus specialistus galima išlaikyti su adekvačiais atlyginimais.

Trečią, antivakarietišką, demagogijos kryptį pasirinko Vladimiro Romanovo Žmonių partija. Ji liaupsina sovietinės santvarkos „privalumus“, kaltina ES dėl Lietuvos ekonomikos „žlugdymo“, propaguoja neutralitetą, tokį kaip Šveicarijos. Jai gali pavykti prisivilioti kai kuriuos Lietuvos lenkų rinkimų akcijos sąrašo (į kurį priėmė Rusų aljanso ir Lietuvos liaudies partijos atstovus) tradicinius rinkėjus, bet šalies politikoje „Romanovo žmonės“ jokios vaidmens neatliks.

Daugelio kitų, senų ir naujų miniatiūrinių partijų programos mirga ne tik abstrakčiais pažadais, bet ir demagogija. Jos neturi jokių šansų patekti į Seimą, bet gali „išsiurbti“ nemažai rinkėjų iš tradicinių partijų.

Naujo Seimo vizija

Galima prognozuoti, kad naujajame Seime bent pora buvusių vyriausybinių partijų taps opozicinės. Norėtųsi tikėti, kad dauguma rinkėjų nebalsuos už didžiausių pažadukų partijas ir už ilgiausiai Seime užsisėdėjusius politikus, o pasirinks naujus, tarp jų – ir nepartinius kandidatus. Tačiau nelabai galima tikėtis, kad Seimas priimtų įstatymus, apribojančius Seimo narių, jų padėjėjų ir viso administracinio aparato tarnautojų skaičių bei tautos išrinktųjų privilegijas.

Nepaisant nusivylimo politikais ir parlamentinėmis partijomis vertėtų balsuoti už tas partijas, kurios neskleidžia demagogijos. Taip pat geriau iš viso partijų spektro pasirinkti mažesnę blogybę nei apskritai nedalyvauti rinkimuose, nes pilietiškumo stoka suteikia galimybę patekti į Seimą kai kuriems valstybės priešams. Išlieka vizija, kad naujo Seimo sudėtyje išvysime daugiau sąžiningų ir kvalifikuotų politikų nei jų iki šiol turėjome.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
9. taip...
(2012-10-09 20:16:55)
(78.62.133.231) Parašė:

pastebejau,kad kalbant apie sveikatos apsauga DK daznai nuklysta nuo esmes. Kadangi esu medikas, dirbes aukstojoj mokykloje,siek tiek zinau pagrindines problemas. Viena is ju -farmacininku lobizmas. Vaistai pas mus nepaprastai brangus,o kompensuojamiems vaistams nueina didzioji dalis musu biudzeto ,skiriamo sveikatos apsaugai. Yra 3 grandys-pirmine(ambulatorijos ir sveiktos klinikos ,centrai),antrine- rajonu ligonines ir poliklinikos ,tretine-universitetines . Kiekviena ju gauna savo pinigu dali. Pirmineje -pinigai mokama uz prisirasius pacientus,nesvarbu jie lankosi ar ne,antrineje,jau uz konkretu apsilankyma, atitinkamai - apie 40-50 litu, o tretiniame - poliklinikoje apie 95 lt. Pirmineje grandyje viskas uzversta seimos gydytojui ir vaikai ir suauge. Kadangi vaiku ligos smarkiai skiriasi nuo suaugusiu,iskyla nemazai del to problemu. Vaiku gydytojai is pirmines grandies pasalinti, jie perkeliami i antrini lygi,bet labai sumazintas ju etatu skaicius. Tretiniame dirba atskiri specializuoti specialistai-okulistai,pediatrai,chirurgai,urologai,bet jau siauros srities. Vykstant reformai, antrinaime lygyje labai sumazinta stacionariniu paslaugu,del to zmonems tenka kreiptis i universitetines ligonines ,del to eiles pas kardiologus,endokrinologus ir onkologus net po 2-3 men.per ta laika kelis kartus gali numirti. Gydytojai apkrauti ,ypac sudetinga elektronine sistema,kuri daznai stringa,prie kompo tenka praleisti daug laiko,o efektas varganas. Visai nera pas mus sveiko gyvenimo budo propagavimo per LTV,nors tai nacionaline televizija,taciau nepriima gydytoju,norinciu ta daryti i laidas.Visos "sveikatos'laidos -yra tik vaistu reklama-vartok,vartok,vartok. Tai SAM ir farmacijos kompaniju tarpusavio susitarimas. LK - apie tai kita karta.Tai didziule lobistine istaiga ,apie kurios veikla neimanoma paprastai kalbeti,ypac kai jai jau apie 20 metu vadovauja vienas socdemams palankus zmogus.8. Pikasas
(2012-10-09 11:57:11)
(78.62.86.131) Parašė:

Nepraėjo nepastebėtas stiklinės skrydis LTV laidoje. Galima suprasti A.Patacko pasipiktinimą, tokius nykius V.Bernatonio pezėjimus išgirdus. Lietuvoje kai kurie prosovietiniai veikėjai panašiai dergia profesorių V.Landsbergį ir “Dainuojančią revoliuciją” non stop visais atgautos Nepriklausomybės metais. Jei leidžiama, tai tuo ir naudojamasi. Pabandė V.Landsbergis apginti savo tėvo atminimą teisme nuo buvusio “stribo” V.Petkevičiaus “Durnių laive” išpilto purvo. Prisimename, kiek laiko buvo tam sugaišta, nes mūsų teisinė sistema vis dar neturi pakankamai valios siekti tiesos ir teisngumo panašaus pobūdžio bylose. Ir ne tik jose… Nepriklausomybės akto signatarui Algirdui Patackui labiau vertėjo trenkti žodžiais, kurių jis “kišenėje niekad neieško”. Kam rankas į tokią “publiką” teptis? Palikime tokius metodus kraštutiniams radikalams. Prisiminkime tą atvejį, kai Česlovui Juršėnui buvo mitinge Kaune sudaužytas akinių stiklas. Jis “ant tos skriaudos” visą savo asmeninę rinkiminę kampaniją pastatė. Vis primindavo, kaip jis nuo “Kauno radikalų” nukentėjo. Ant to “žirgo” ir į Seimą vėl atjojo. Beje, Vytautas Bernatonis (g.1940m.) spėjo pabuvoti jau keliose partijose. Nuo 1965 m. SSKP(ji vadino save partija), 1996 m. LGLP(logikos partija), 2009 m. Naujojoje sąjungoje , o dabar jau Socialistinio liaudies fronto kandidatų gretose. Jis spėjo pabūti Vilniaus meru (1990-1991m.) ir netgi 2002 m. dalyvavo LR Prezidento rinkimuose (pirmajame ture surinko 0,25% balsų). Dabar radau “Kauno dienos” apklausoje informaciją, kad jį šio Seimo rinkimuose remia 3 respondentai. ( Vytautas turi 3 vaikus) . Palyginimui, A.Patacką – 1140.N.Venckienę – 3332. Panaši V.Bernatonio raiška atsispindi ir jo straipsniuose. Kai deramo atkirčio tokie rašeivos negauna, tai įžūlumas tik auga… Kuo daugiau paplavų koks žurnaliūga pila, tuo greičiau karjerą daro. Toks Vladimiras Laučius neseniai tapo LRT.lt internetinio leidinio vadovu. Tad dabar šalia Siauruievičiaus, Miliūtės , kito Paleckio, Savukyno ar Pumprickaitės galima statyti ir V.Laučių. Nusipelnė, atseit…7. zzz to nr 6
(2012-10-08 21:52:01)
(78.60.186.246) Parašė:

DK klaida - skaičiu ignoravimas. Nereikia, skaičiuoti sugebančiam, šnekėti apie 0.1 proc. Seimo narių - lygu šnekėti apie 0.14 žmogaus. Ar tikrai gerb A.Stancikienė, S.Stoma ir kiti Seime - tik 0.14 žmogaus???? Po tokių analfabetiškų pareiškimų prosistemininkai tiesiog krykštauja....6. ruta
(2012-10-08 13:02:23)
(78.62.25.16) Parašė:

Apie darbo nasuma pav. Britanijoje , /jei , aisku nedirbi pas lietuvius / , tai raginimas neskubeti , daznos pertraukelios ir pozityvus darbdavio poziuris i darbuotoja . Mokesciai jau seniai turejo buti progresiniai , bet kai politikus valdo verslininku pinigai , tai ir turime , ka turime . Pirmos butinybes maisto prekes / vaikiskas maistas , kitos butinos vaiku prekes , pieno produktai , duona ir juos gaminiai , darzoves , kruopos ../turi buti apmokestinti 5% , 9% , kitos truputi daugiau , nes pagrindine mase pilieciu vos , vos egzistuoja .O kur dar vaikiskos prekes siaubingai branges , zaislu kainos kosmines , taip pat ir knygu . Seime , mano galva , 'sedi' tik koks 0, 1 procento padoriu , ir tai klausimas ... Nes viska , ka matome jau virs 22 metus , rodo , kad partijos tvarko savo asmeninius interesus , ir panagrinejus bet koki dideli projekta - korupcija , kuri nebijodama nieko izuliai ir sistemingai griauna pasitikejima VALSTBE ! Nemiegstu perlenkti lazdos , bet VISOS iki siol valdancios ir opozicijos partijos kelia tik pasibjaurejima ir nora eliminuoti jas visam laikui is valstybes gyvenimo . Bet kaip tai padaryti ?5. O aš patikėjau Darbo partija..
(2012-10-08 12:49:41)
(78.60.188.18) Parašė:

Patikėjau, nes jų pagrindinė priemonė, mažinanti bedarbystę, yra pramonės įmonių kūrimosi skatinimas. Jeigu senais laikais toks veikėjas kaip Lanzberdis nebūtų sugriovęs visų gamyklų su Brazausku, tai mūsų ekonominė padėtis būtų daug aukštesniame lygyje. Gal ne turėtume pasaulinio lygio gaminamos produkcijos ženklą. Gi pastebėkite visos stipriausios ekonomikos gamina, kuria, eksportuoja, parduoda. Visiems ekspertams gilinantiems į ale ekonomines demagogijas patariu iš esmės išstudijuoti kaimyninę Lenkiją, kurioje krizės metu nebuvo nuosmukio, nes pas juos gera teisinė sistema verslui kurti - yra daug gamyklų, žemės ūkio produkcijos, atlyginimai didesni, o kainos mažesnės, tai kaip tai gali būti?? Negi mes lietuviai ant tiek durni, kad negalime pakelti savo ekonomikos į tokį lygį kaip lenkai..4. Ona
(2012-10-08 12:07:59)
(88.119.195.250) Parašė:

Niekur pasaulyje nuo minimalaus atlyginimo nėra atskaičiuojama tiek mokesčių. MMA (ir tuos pačius atskaitomus mokesčius sodrai, vmi) visiems biudžetininkams uždirba verslas, t.y. tik tas, kuris sukuria pridedamąją vertę. Tad kodėl smulkus ir vidutinis verslininkas taip gvaltavojamas, su tai MMA. Nuimtų apmokestinimą tada palengvėtų visiems ir žmonės gautų realiai didesnes pajamas ir leistų jie tuos savo MMA parduotuvėse, savo reikmėm ir sumažėtų kupra verslininkams. Bo jau taip viskas užkniso su ta deklaruojama parama ir supratingumu biednems.3. škėma
(2012-10-08 12:00:02)
(78.56.145.106) Parašė:

o ar kas nors paskaičiavo - pakėlus MMA - kiek sumažės darbdavių, kiek žmonių bus atelsita iš darbo nes darbdavys neišgalės mokėti jiems minimumo? o kiek padaugės valstybės išlaidos savo tarnautojams, kurie ir taip nieko neveikia darbe?2. Pikasas
(2012-10-08 11:43:36)
(78.62.86.131) Parašė:

RETRO 2009m. Gyniau ir visada ginsiu Seimą, kaip instituciją, kaip mūsų demokratijos garantą. Ir mane tiesiog stebina tas bulvaras, kuris nuolat yra eskaluojamas dėl Seimo narių neetiškų poelgių, kurių, deja, kartais ryškus perteklius, bet nepastebimi tie geri darbai ar jų prasta kokybė dėl kurios visuomenė gali laimėti ar prarasti šimtus milijonų litų. Visa ta erzelynė dėl ” trintukinių” lėšų, automobilių nuomos ar gastroliantų teniso turnyrai ar gėjų vakarėliai yra labiau nukreipiantys nuo esminių dalykų ir skirti labiau pletkinio bulvaro popso mėgėjams. Parlamentarai parodo savo amoralų vidų ir rinkėjai kitą kartą galės pasirinkti atidžiau. Pastaruoju metu, atėjus į valdžią ” Permainų koalicijai” ryškėja vis naujos skylės įstatymuose. Jas reikia lopyti kuo skubiau. Darbo daugybė. Jis atsakingas, reikalaujantis aukštos kompetencijos ir asmeninės moralės. Būtent ta kryptimi turi būti sukauptos Seimo jėgos. Jei opozicija iki šiol dar vis tik kuria savo alternatyvius pasiūlymus, tai iš jos naudos kol kas, kaip iš ” ožio pieno” . Tik garsiai patriukšmauti tesugeba… Dalis valdančios koalicijos Seime dar neturi reikiamos patirties ir kvalifikacijos. Tokius išrinkom. Tačiau, turim atkakliai besidarbuojantį Vyriausybės ministrų kabinetą, nemažą skaičių aukštos erudicijos parlamentarų, tad jiems ir tenka didžiausias darbo krūvis. Jis būtų gal ir labai nuosekliai ir prasmingai įveikiamas, tačiau kiek aplinkui mėgėjų pakaišioti pagalius į permainų ratus? Į eilę rikiuojasi… Kiekvienas prasmingesnis darbas būna apšaukiamas ir iškoneveikiamas. Yra kam tai daryti. Jei ir toliau mes su aukščiausia šalies institucija elgsimės panašiai ir žiūrėsime kaip į 141 korumpuotų niekšų sambūrį ( pagal Klevečką), tai kitoje kadencijoje Seimą turėsime dar labiau nekvalifikuotą ir dar labiau savanaudį. Taip tada ir risimės žemyn, ” kremlinams” linksmai į kumštukus kikenant. Ar to mes norime?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras