2019 m. balandžio 20 d. 

Nauji karaliaus drabužiai, arba kam reikalinga lyčių lygybė?

37
Paskelbta: 2012-08-06 01:53 Autorius: Aleksandras Žarskus
7 milijardus perkopęs ir nuolat didėjantis žmonių skaičius Žemėje kelia grėsmę, kad ateityje pritrūksime būtiniausių išteklių (kaip kas sekundę didėja populiacija, galima pamatyti woldometers.info). Pasirinkimai du - iš esmės mažinti vartojimą, nealinant
7 milijardus perkopęs ir nuolat didėjantis žmonių skaičius Žemėje kelia grėsmę, kad ateityje pritrūksime būtiniausių išteklių (kaip kas sekundę didėja populiacija, galima pamatyti woldometers.info). Pasirinkimai du - iš esmės mažinti vartojimą, nealinant

Prieš dvejus ar trejus metus atsilaikėme prieš brukamą lygių galimybių projektą keistu pavadinimu Gender Loops. Ką jis reiškia? Pavadinimuose slypi esmė. Gender yra naujakalbės žodis, pakeičiantis angliškąjį sex arba lietuviškąjį lytis. Jei lyčių buvo dvi, tai gender gali būti ir viena, ir daug. O žodis loops reiškia kilpa. Kilpa kam? Kokia kilpa ir kam ji reikalinga?

Šių metų vasarą Gender Loops sugrįžo, bet jau pakeistu ir pagražintu pavadinimu: Lyčių lygybės ugdymo programa darželinukams. Kas tą projektą finansuoja ir kokios jėgos ar organizacijos jį paslapčia bando prastumti Lietuvoje, galima pasiskaityti ČIA. Paskaitęs šį straipsnį pagalvoji: ar gali tokie dalykai vykti normalioje valstybėje? Turbūt normalioje – ne. Bet ar ES yra normali nepriklausoma valstybė? Lietuvoje tokie dalykai tikrai vyksta – pats įsitikinau, dalyvaudamas liepos 31 dieną Seimo narės Astos Baukutės suruoštoje diskusijoje apie minėtą Lyčių lygybės ugdymo programą darželinukams. Jei ne A. Baukutės pastangos viešinti šį reikalą, platesnė visuomenė vargu ar būtų ką nors apie tai žinojusi.

Šiaurės ministrų tarybos biuro patarėja Vida Gintautaitė programos paskirtį apibūdino bendrais žodžiais: ji skirta ugdyti socialinius gebėjimus, gerinti santykius tarp lyčių, išbandyti kitos lyties galimybes ir lyčių lygybei plėtoti. Ir patikino, kad programa ne apie lyties keitimą. Pristatymas paliko daug abejonių ir klausimų, tačiau nė į vieną jų nebuvo aiškaus ir tiesioginio atsakymo – arba išsisukinėjimai, arba programa dar nebaigta versti, dar esą per anksti, ar ne jos galioje spręsti. O programos vykdytoja, Moterų informacijos centro vadovė Jūratė Šeduikienė patikino: Yra finansavimas ir ta programa neišvengiamai turi judėti. Tarsi mums sakytų: aš jau parsidaviau (priėmiau naująją ideologiją), o jūs jau pusiau parsidavėte (priėmėte) ar greitai parsiduosite (priimsite), bet pirmesniems teks geresnės vietos. Galų gale paaiškėjo, kad ši programa turi pakeisti tradicinį mąstymą.

Lyčių lygybė, lygios galimybės, teisė ar laisvė pasirinkti... Regis, tokie gražūs žodžiai, kuriems turėtume beatodairiškai pritarti. Jei laisvės ar lygybės iš tiesų reikia ir tenka už jas kovoti, tada taip – tai vertybės, bet kai laisvė ar lygybė yra siūloma, pradedi galvoti, kad nemokamas sūris būna tik spąstuose. Dar blogiau – brukamos teisės ir laisvės pamažu tampa prievarta. Ką duoda laisvė ar teisė pasirinkti lytį? Kas slypi po lyčių lygybės skraiste?

Įdomus, tarsi užkratas plintantis reiškinys: kalbame tik apie formą, apie išorinius reiškinius, pamiršdami esmę. Kalbame tik apie tai, kaip vyksta ar daroma, bet visai nekalbame kodėl ar kam tai daroma. Kalbame apie lyčių lygybę, svarstome įvairiausius projektus ir būdus, kaip tą lygybę įgyvendinti. Tam yra sukurta daug naujų institucijų, naujų žodžių, bet kažkodėl niekas neklausia, kodėl norima sulyginti lytis. Tarsi burnos šitam klausimui būtų užsiūtos. Keista, ar ne?

Taip pat buvo ir tebėra, svarstant naująjį šeimos apibrėžimą, kuris patenkintų ES komisarus. Vėlgi buvo svarstoma ir tebesvarstoma, kokia šeima galėtų būti, bet niekas nekelia klausimo: kam šeima yra skirta? Kalbama tik apie galimas šeimos formas, visai pamirštant esmę. Jeigu paklaustume, kam šeima yra skirta, iš karto būtų aišku, kokia ji tūrėtų būti. Jei šeima yra skirta sudaryti tinkamiausias sąlygas tautos ateičiai – vaikams atsirasti ir jiems augti – tai aišku, kad tai turi būti tik vyro ir moters santuoka. Ir visos diskusijos atkrinta. Kai 1992 metais buvo rašoma Lietuvos Respublikos Konstitucija, dar buvo savaime suprantama, kad santuoka natūraliai priklauso šeimai ir kitaip negali būti – taip 2007 metų spalio 12 dieną Seime vykusioje konferencijoje „Šeima besikeičiančioje visuomenėje“ kalbėjo konstitucinės teisės žinovas, Konstitucinio Teismo teisėjas (1996-2005 metais) Egidijus Jarašiūnas. O štai dabar tas suvokimas kažkur ir kažkaip dingo. Aiškiai tapome „pažangesni“.

Taigi, kodėl norima sulyginti lytis? Ką tai duoda, kokios to pasekmės? Ogi tokios pačios ar bent labai panašios, kaip ir šeimos išardymas – mažėja vaikų, traukiasi mūsų ateitis.

Lytis yra socialinis-kultūrinis konstruktas – taip teigia naujoji ideologija. Persakant paprastais žodžiais išeina, kad lytimi tampama. Tačiau tai tik pusė tiesos. Berniuku ar mergaite gimstama, tačiau tikru vyru ar moterimi tampama. Dar ne taip seniai ir psichologai kalbėjo, kad lytinis tapatumas (identitetas) yra labai svarbus, o jo neaiškumas sutrikdo asmens raidą. Dabar viskas apsivertė – yda tapo dorybe. Atrodo, kad greitai gyvensime išvirkščiame pasaulyje.

Lytiškumas yra gana trapus reiškinys, todėl visos kultūros labai rūpinosi biologinio lytiškumo įtvirtinimu socialinėje-kultūrinėje plotmėje, šiuolaikiškai sakant – lytiniu tapatumu. Tiktai tada, kai vyras yra vyru, o moteris yra moterimi, visuomenė gali sėkmingai gyvuoti ir plėstis. Santykiai tarp vyro ir moters yra kultūros pagrindas. Genderinė kultūra, nežinau kaip ją pavadinti – belyte, vienalyte ar daugialyte – turbūt negali egzistuoti, bent jau ilgai. Tokio pavyzdžio žmonijos istorijoje nėra.

Ar vaikai, kuriems bus sutrikdytas lytinis tapatumas, norės tapti tėvais, ir ar iš viso galės? Ar mergaitė, kuri norės tapti ar taps „berniuku“, susilauks savo vaikų, tuo labiau, kai jai bus įteigta, kad gimdymas yra praeities atgyvena ir dabar vaikai atsiranda mėgintuvėliuose, inkubatoriuose ar kitokiuose techniniuose įtaisymuose? O berniukas, kuris manysis esąs mergaitė ar taps „mergaite“, gimdyti negalės biologiškai.

Kas laukia tokios visuomenės? Senėjimas ir lėta mirtis. Nebus kam pasirūpinti senstančiais ir todėl „ant kulnų lipa“ eutanazijos įteisinimas. Jis būtinai bus priimtas: gerai gyvenęs žmogus nori ir „gerai“ mirti. Atrodo viskas logiška, jei ne viena smulkmena – primestos teisės ir laisvės pamažu virsta prievarta. Išvirkštumo arba prievartos požymių demokratinėje visuomenėje vis daugėja. Greitai bus prievartinis skiepijimas. Aišku, pavadinimas bus kitoks, pavyzdžiui, vaiko teisė būti sveikam. O tėvai, kurie priešinsis tokiai prievartai, bus baudžiami už neatsakingumą.

Šeimos ardymas, draudimas vartoti žodžius tėvas, motina (kol kas tik oficialiuose dokumentuose), lytinio tapatumo ardymas ir kitokių lytinių perversijų skatinimas bei įteisinimas, jaunimui palankios paslaugos (visa, kas skatina ankstyvą seksualinį aktyvumą), juvenalinė justicija (vaikų teisės ir kova su smurtu prieš vaikus, o iš tiesų – įstatymai, įgalinantys atimti vaikus iš šeimos), eutanazija, prievartinis skiepijimas, šeimos planavimo priemonės, teisė į abortą (iki šiol buvo tik laisvė daryti abortą arba ne, dabar jau kalbama apie teisę į abortą, o paskui teisė pavirs prievarta), teisė į dirbtinį apvaisinimą (vėlgi teisė, eugenikų mintyse jau pavirtusi į prievartą), reprodukcinė sveikata, gėjų paradai, tolerancija, diskriminacijos, t. y. pasirinkimo draudimas, amžiaus cenzo seksualiniams santykiams mažinimas ir artėjantis pedofilijos pervardinimas bei jos įteisinimas – tai tik atskiros vieningos biopolitikos priemonės ar kryptys. [Biopolitika – valdžios galia valdyti gyvybę, Mišelio Fuko (Michel Foucault) terminas.] Gal dar ne visas ir ne visai tiksliai išvardinau, nes sunku susigaudyti išoriškai skirtingų, bet iš esmės į tą patį tikslą nukreiptų biopolitikos priemonių gausoje. Tuo labiau, kad pavadinimai maskuoja ir daro nepastebimą jų esmę.

Iš kur tas visuotinis aklumas, kaip H. K. Anderseno pasakoje „Nauji karaliaus drabužiai“? Reikia žiūrėti giliau. Svarbiausia, kaip paaiškinti, kad niekas nebūtų kaltinamas. Kaltinome ir kaltiname kapitalizmą, fašizmą, komunizmą, sovietmečio palikimą, dabar kaltiname terorizmą, masonus, iliuminatus, sionistus, globalizmą. Kaltų ieškojimas reiškia priešų ieškojimą. O priešus reikia sunaikinti. Taip ir gyvename, naikindami vieni kitus.

Kovoti su išoriniais priešais – tai tas pats, kaip kautis su devyngalviu slibinu, kurio nukirstos galvos vis atauga. Jeigu ir yra tai, ką galima vadinti priešu, tai šis priešas mumyse, mano ir tavo viduje. Tai – mūsų pažmoniškosios galios, mūsų ego.

Vartotojų civilizacija priėjo naują, labai svarbią ribą, už kurios matyti dvi galimybės, visiškai priešingos ir pagal veikimo būdus, ir pagal pasekmes. Pirmoji galimybė - iš esmės mažinti vartojimą ir gyventi ekologiškai, nealinant planetos, o antroji – įvairiais būdais mažinti vartotojų skaičių.

Ir vienas, ir kitas variantas kyla iš tam tikros gyvenimo filosofijos arba pasaulėžiūros. Riba jau peržengta. Mes jau pasirinkome, nors nebuvo jokių debatų, balsavimo ar referendumo. Turbūt visi lengvai atspėjote, ką pasirinkome. Žiniasklaida kalba tik apie ekonomikos augimą. Vartotojų visuomenei reikia nuolatinio augimo.

Girdime apie „auksinį milijardą“, t. y. apie tai, kad žemė pajėgi aprūpinti tik vieną milijardą tokių nepasotinamų vartotojų. Beveik visuotinai paplitusi nuomonė, kad žemėje gyventojų per daug. Tačiau tikriausiai visi tikisi, kad pateks į tą auksinį milijardą.

Esame šio pasirinkimo įkaitai ir tikimės, kad vartotojų naikinimas arba biopolitika palies kitus, bet ne mane. „Aš pastebėjau, kad visi abortų šalininkai – tai žmonės, kurie suspėjo gimti“, – yra pasakęs buvęs JAV prezidentas Ronaldas Reiganas (Ronald Reagan). Nepasirinkome meilės, nenorime aukotis, savęs apriboti, bet pasirinkome modernią, rafinuotą kovą už būvį trumpalaikiame žemiškame vartotojų rojuje.

Šitas mūsų pasirinkimas – labiau pasąmoninis, nei sąmoningas – mažinti vartotojų akivaizdžiai matėsi aukščiau minėtoje diskusijoje apie lyčių lygybę. Buvo kalbama tik apie formalius dalykus. Ir kai trumpai išsakiau čia išdėstytas mintis, niekas neprieštaravo, bet diskusija ir toliau vyko tame pačiame paviršutiniškame lygyje, tarsi niekas net neišgirdo.

Įdomu buvo girdėti, kaip tie, kurie nori ir galėtų sustabdyti ar bent pristabdyti minėtą projektą, norėdami pasakyti tai, kas apnuogina šio projekto klastą, pirmiausia atsiprašydavo projekto stūmėjų: „negalvokite, kad mes jus demonizuojame ar laikome priešais“. Tolerancija su reveransu. Bet tuo nepasižymėjo projekto stūmėjų pusė: netolerancija nebus toleruojama. Ir kam tas reveransas? Ar tai ne užuomina į būsimą pritarimą ar bent jau nesipriešinimą projekto įgyvendinimui? Sena patarlė sako: „Neik su velniu obuoliauti“.

Ta maskuotė ir klasta, su kuria yra atnešami į Lietuvą ir kitas šalis iš užsienio (šiuo atveju iš Šiaurės šalių) finansuojami projektai, labai primena legendinį Trojos arklį. Iš tiesų, po saule nieko nauja – istorija nuolat kartojasi, kaip sako Ekleziasto knygos autorius. Ir mes, kaip tie Trojos gyventojai, pamatę paliktą medinį arklį, svarstome, kas tai galėtų būti, kam jis tinkamas, ar reikia jį įsitempti į miestą, ar tai neprieštarauja įstatymams ir pan. Bet niekas nesidomi esme: o kas yra jo viduje?

Manau, visi supranta, kad mokyti berniukus būti mergaitėmis, o mergaites berniukais yra absurdas, nesąmonė, bet labai rimtais veidais kalbame ir apie tai, ir iš kur ta programa finansuojama, ir kiek jos stūmimas atitinka įstatymus, kiek ji padeda ar kenkia vaikams ir pan. Visai kaip toje H. K. Anderseno pasakoje apie naujus karaliaus drabužius. Tačiau niekas nepasako, kad tokių absurdų iš viso neturėtų būti, kad karalius yra nuogas. Tiesa, kažkas ištarė, kad už tuos pinigus geriau būtų atspausdinti vaikams H. K. Anderseno pasakas. Jas vertėtų ir suaugusiems pasiskaityti, kad suprastume, jog tyras vaiko žvilgsnis gali būti išmintingesnis už protingųjų gudrumą.

Susidaro įspūdis, kad ši ir kitos biopolitikos programos bei priemonės, kaip ir toje pasakoje apgavikų audėjų audžiamas audeklas, iš kurio buvo siuvamas naujasis karaliaus apdaras, turi keistą ypatybę: yra nematomos tiems, kurie neverti jų turimos vietos arba per daug kvaili (citata iš H. K. Anderseno pasakos).

Ar ne taip yra ir su „nematomu“ biopolitikos audeklu, iš kurio gudrieji siuvėjai sukerpa įvairias programas, paslaugas, teises ar įstatymus? Giriame naująjį karaliaus rūbą, jei norime būti verti užimamos vietos ar liekame abejingi ir nesipriešiname, nenorėdami pasirodyti kvaili, atsilikę, homofobai ar fundamentalistai.

Jeigu ir toliau diskusijos apie dovanai atvežamus (finansuojamus) projektus vyks tokioje plotmėje, anksčiau ar vėliau juos priimsime ir įteisinsime. Sena tiesa: dyki pinigai ištvirkina žmones.

Pagrindinės vertybės, užtikrinančios žmonių bendruomenės ir kultūros stabilumą, yra išjudintos ir keičiamos. Tačiau reikia atsiminti, kad yra tokios pamatinės, galima sakyti, paties Kūrėjo nustatytos vertybės, be kurių bet kuri bendruomenė išsigimsta ir išnyksta. Tokios vertybės yra šeima ir lytis. Jų negalima keisti ir nereikia diskutuoti apie galimus pakeitimus, nes jei įsileisime į diskusijas, tai anksčiau ar vėliau priimsime naujas, jau ne iš dvasinės žmogaus prigimties, bet iš kūno ir jo nuodėmingumo kylančias pažiūras bei vertybes.

P. S. Diskusijos metu Jolanta Lipkevičienė paviešino, kad panašus projektas „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-043) jau vykdomas, kad Socialinės veiklos asociacija „Šviesos kampelis“ dėl šio projekto tris kartu raštu kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją ir negavo jokio atsakymo. Žurnalistei R. Juknevičiūtei jau pavyko sužinoti, kad projektas vykdomas 11-je mokyklų – tarp jų Radviliškio Vaižganto vardo ir Veiviržėnų. Projekto vadovas Tolerantiškojo jaunimo asociacijos vadovas Artūras Rudomanskis telefonu atsisakė apie tai kalbėtis. Trojos arklys įsileidžiamas dalimis.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
37. wef
(2012-08-09 18:01:20)
(193.219.57.34) Parašė:

projekteliai skirti tam, kad nuo darzelio nebeliktu "lyciu", kad vyrai miegotu su vyrais, mergaites lovoje su mergaitemis, o paauge isimyletu ir susituoktu. o mes jiems prigimdysime ar tiesiogiai ar megintuveliuose36. sn
(2012-08-08 16:30:47)
(78.63.224.64) Parašė:

Žinokit, Žarskus pasakė tik mažą dalelę tiesos, t.y. nuslėpė nuo jūsų svarbiausius faktus. Viskas žymiai žymiai baisiau. Gender loops mums buvo nuleista iš kosmoso kapsulėje. Mokslininkai mano, jog programa atskriejo iš vienos iš artimiausių Saulės sistemai kitos žvaigždės planetos Homius. Programa buvo skirta vienai iš labiausiai atsilikusių Žemės tautų. Suprantama, jog kapsulę aptiko žydai-masonai. Jie visada aptinka tai, kas jiems paranku. Kadangi jie be eksperimentų su lietuviais jau nuo seno negali nei minutės ištverti, didžiojoje ložėje pasitarę nusprendė, kad šią jiems artimą sielai ir kūnui svetimplanetę programą geriausiai galėtų realizuoti ... danai. Šie tam labai gabūs ir patyrę: pas juos seniausiai pasiektas visuotinas raštingumas, todėl jie turėtų mokėti perskaityti, ką tie svetimpalaikiai iš Homius rašo. Bet danai, kad juos kur, vietoj to, kad projektą įgyvendintų ant lietuvių, patys pas save pirmiau prisitaikė. Todėl pas juos gimstamumas padidėjo iki 10.71 gimimų tūkstančiui gyventojų, o Lietuvoje jis vienas iš mažiausių ES - tik 9. Ir toliau smunka. Maža to, jie (danai), įgyvendindami šią ir kitas panašias programas, tapo pasaulyje laimingiausiais žmonėmis. Teisingai Žarskus sako (Patackas tam pritaria), kad tikri lietuviai visam tam importiniam brudui turi negailestingai priešintis. Negali Lietuvoje gimstamumas didėti, o mirtingumas mažėti (jis irgi dabar lenkia danų mirtingumą), ir lietuviai turi būti nelaimingi, nes tokia jų prigimtis ir tradicijos. Tiems, kurie vis tik nori būti laimingi ir išsilavinę, tegul važiuoja iš Lietuvos. Ir, kaip matome, važiuoja. Išdavikai.35. Velnioniškai
(2012-08-07 16:04:40)
(78.63.22.245) Parašė:

įdomu skaityti patrioto ir protingo žmogaus minčių. Tik va tas patriotas ir išmintingas žmogus nežino, kad okupantai žydrikščionys sunaikino mūsų protėvių ARIJŲ gyvenimo filosofiją kurios taip dabar norėtu siekti p. A. Žarskus. Tai gal mes jau daugybė kartų nematom , kad tas karalius labai NEPADORIAI nuogas? Gal reikėtu kovoti ne su PASEKMĖMIS, o su PRIEŽASTIMIS? Skandinavai juk irgi žydkrikščionybės okupuoti ir daug abksčiau nei mūsų protėviai. Gal mes dar nepakankamai sužydkrikščioninti? Rusu žurnalistė išdrįso pasaklyti ES просрала Европу ta prasme, kad morale jau manipuliuojama pagal poreikį. Bet negi patys nematome, kad kuo toliu, tuo ta moralė tampa ANTIMORALE. Jau Lietuvoje teismai nebesigėdija skelbti sveiku protu nesuprantamus sprendimus, prezidentė (ranka nekyla rašyti iš didžiosios raidės) leidžia savo pavaldiniams vykdyti NETEISINGUMĄ. Ne su projektėliais kovoti reikia, o su tais, kurie moralę pavertė ANTIMORALE. Kai bus grąžinta savokai MORALĖ tikra jos prasmė, tada jokie "projektai" nesuras kelio į mūsų visuomenę.34. Ir vėl Genys
(2012-08-07 15:32:41)
(78.60.173.219) Parašė:

Straipsnis tiesiog jaudinančiai aktualus...Žmonija miega užsiklojusi "demokratijos" skraiste...33. planas
(2012-08-07 14:59:19)
(130.43.25.36) Parašė:

New world order Tai nuo senų laikų žinomas ordinas, kuris yra globalinio tikėjimo, manoma - Velnio tikėjimu. Jie žada: vieną įstatymą, vieną valdytoją, vieną pasaulio tvarką. Bet tai neįmanoma padaryti nesumažinus gyventojų skaičiaus. Šie įstatymai yra parašyti ant Džordžijos Gidstouno Naujos tvarkos požiūris: Sumažinti žmonių skaičių žemėje ir įvesti naują pasaulio tvarką. Tai padaryti nebus sunku nes neinformuoti ar dezinformuoti civiliai mirs pirmi. Neatmetama galimybė, kad ir per daug žinantys nebus reikalingi, kadangi nepasiduodantys globalizacijai ir jos kontrolei asmenys gali pritraukti pilką masę nenutuokiančių žmonių prie tiesos. Įmontuotos schemos (kapsulės pavidalo), per tas schemas nereikės pinigų, viską atsiskaitysime parduotuvėje perbraukdamas ranką per skenerį. Viskas bus sekama ir kontroliuojama. Apie kiekvieną asmenį yra sukurtos bylos su domenimis (facebook tame tinkle milžinė). Sumažės teroro aktų ir visi galės jaustis saugiai. Tu nebeturi laisvės, o jei manai, kad turi, tai tu dar nežinai, kad seimas ir prezidentas yra elito (pasaulio lyderių) marionetės, tarpininkės su žemesnio sluoksnio "vergais". Dauguma tavo bendraamžių siekdami apginti savo ateitį jau pradėjo mąstyti ir veikti. Atkreipk dėmesį į vykstančius pasaulyje procesus ir tu suprasi, kad gyvenimas niekada nebus toks mielas ir nerūpestingas. Kaip sumažinti žmonių kiekį? Kiaulių gripas, tai žmonių sukurtas virusas. Privataus globaliojo biotechnologijų „tresto“ savininkai stovi už visko. Vakcinos pavojingesnės už gripą... Kas gi galėjo sukurti tokio lygio pasaulinį sąmokslą? Leonardo Gorovicas pagrindiniu idėjos autoriumi ir įgyvendintoju įvardija Deividą Rokfelerį, kurio pavardė ir taip jau figūruoja daugumoje pasaulinio lygio sąmokslų.32. pasiskaitykit
(2012-08-07 14:58:49)
(130.43.25.36) Parašė:

pasiskaitykit - "naujoji pasaulio tvarka" , "HAARP", "Matricos vaikai", "musonu organizacija", "iliuminaition" - apie tai yra Lietuviskai parasyta, "Insaider komentaras avims" - susidarysit vaizda kas vyksta pasaulyje. Yra kas kuria tas programas pries zmogu, bet tuo paciu yra zmoniu , kurie viesina ir gina zmogu ir kovoja uz zmogu.31. ome
(2012-08-06 21:36:23)
(78.58.249.187) Parašė:

Nepamirskim ir "Juvenalines Justicijos", tai dar baisiau ir dalis sito liberastu projekto. skirtas mazinti demografine padeti, ardyti seimas ir tautas.30. Benas
(2012-08-06 21:14:25)
(78.62.185.144) Parašė:

kokie prezidentai, seimas, vadovybe, tokie ir projektai. Teisineje valstybeje butu neimanomi,bet kadangi LIETUVA tapo viso pasaulio meslo surinktuve tai viskie atejunai ka nori ta daro. Kas sustabdys TAUTOS genocida?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras