2020 m. balandžio 5 d.

 

Lyg raudonai baltos kumelės sapnas

10
Paskelbta: 2013-10-16 09:05 Autorius: Linas V. Medelis | Alkas.lt
iš Alkas.lt
iš Alkas.lt

Apie lenkiškas lenteles akims ir smegenims

Ne naujiena, kad pasitaiko ganėtinai keistų (negražu būtų sakyti – kvailų) įstatymų. Pavyzdžiui: JAV Oklahomos valstijoje šunys, norintys burtis į didesnę nei trijų gaują, privalo gauti raštišką miesto mero sutikimą; Viskonsino valstijoje vyrui, mylintis su partnere, draudžiama šaudyti pistoletu ar kitu šaunamuoju ginklu; Džordžijoje įstatymas draudžia rišti žirafą prie telefono stulpo arba gatvės šviestuvo. Tokių teisės įdomybių pasitaiko ir kitose šalyse: Tailande įstatymas draudžia išeiti iš namų be kelnaičių, o Prancūzijoje kiaulėms draudžiama duoti Napoleono vardą…

Visai galimas dalykas, kad panašų keistoką įstatymą netrukus turėsime ir Lietuvoje. To įstatymo projektas kartą kultūros ministro jau buvo atmestas pavasariop, gegužės mėnesį. Praėjus beveik pusmečiui,  jis vėl teikiamas vyriausybei, jo tekstas  šmėžuoja interneto bangose, prieš jį protestuoja pavieniai Seimo nariai, tačiau iki šiol mažai kam teko jį skaityti. Projektas toks keistas, toks nepakartojamai pretenduojantis į Gineso rekordus ir tarptautinius bei vietinius skandalus, kad apie jį neįmanoma nekalbėti.

Visi žino ir mato, kaip Lenkų rinkimų akcija nepailsdama kepa nekonstitucinius/antivalstybinius įstatymų projektus, o Seimas juos suprakaitavęs atmetinėja. Nieko stebėtina, kad ir šį projektą parengė Lietuvos/Nelietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovas Kultūros ministerijos viceministras Edvardas Trusevičius. Stengiamasi garsiai neminėti jo pavardės. Nežinoma, ar E. Trusevičius įstatymo projektą (naktimis, kad niekas nematytų) rengė vienas, ar su Valdemaru Tomaševskiu. Gal įstatymą padėjo rengti visas ministerijos Tautinių mažumų skyrius, kurį ir kuruoja viceministras. Beje, E. Trusevičiaus ir rūpinasi tik vienu vieninteliu ministerijos skyriumi, kuriame dirba NET penki darbuotojai, įskaitant skyriaus vedėją. Suprantama, tai rodo, kokią svarbą turi šis padalinys. Ne mažesnę negu jo kuruotojas, antras žmogus ministro kabineto sąraše. Taigi, viceministras dar rugsėjo pradžioje viešai užtikrino, kad Tautinių mažumų įstatymą turėsime jau šių metų pabaigoje. Kol kas turime tik antrą projekto variantą, bet įstatymas turi įsigalioti niekam nė nespėjus prasižioti jau šiemet lapkričio 1 dieną (projektą rasite ČIA).

Įdomu pastebėti, kad iki šiol diskutuojama apie lentelių su gatvių pavadinimais įteisinimą (žinia, Šalčininkų rajone jų keisti nereikės, jos tebekabo, nepaisant teismų sprendimų), kiek – 10 ar 50 procentų – turi būti tomaševskininkų – tautinės mažumos gyventojų, kad panašius sprendimus galėtų priiminėti savivaldybė… Net BNS, informacijos agentūra, iki šiol vertinta kaip nepriklausoma ir ganėtinai objektyvi, šįkart tik cituoja akcijos už Lietuvos menkinimą lyderį V. Tomaševskį, nė nesistengdama paneigti kalbų, kad tos lentelės šiuo aktualiu momentu yra reikalingos tik žmonių akims ir kvailių smegenims pridengti.

Nenoriu įžeisti nė vieno kvailio ar įstatymų rengėjo, nesu teisininkas, tad nesiimsiu spręsti įstatymo atitikties ar neatitikties teisės pagrindams. Žvelgiu (vadinkim jį taip) buitinės, virtuvinės logikos požiūriu.

* * *

Daugelį įstatymo straipsnių galima įvertinti taip: tu suprask, kaip nori, o mes suprantame, kaip mums reikia. Todėl bandysiu paaiškinti kai kurių straipsnių esmę: kaip būtų, jeigu būtų (skliaustuose žymima E. Trusevičiaus tautinių mažumų įstatymo straipsnio numeris ir jo papunktis). Taip, tik „kai kurių straipsnių“, nes kiekvienas gali pasiskaityti ir prie atitinkamų išvadų prieiti pats.

Apie ką kalbama? Apie tautines mažumas. Kas tai yra? Nelabai aišku. Tarkime, esu kokios mumbo jumbo genties iš pasaulio pakraščio salelės vandenyne atstovas. Apsigyvenęs Lietuvoje su keletu savo gentainių (būti šalies piliečiu visai nėra būtina), tapęs jų vadu – pirmininku, imsiuosi registruoti tautinę mažumą ir turiu tam teisę, nes mano kultūra arba religija, arba kalba (bent vienas iš minėtų požymių, – ką bepasirinkčiau) yra skirtinga nei lietuvių (2.1.), ir aš noriu išsaugoti savo tautinę tapatybę (bala žino su kuo ji valgoma). Po to, jei tik pabandysite kiek pasidomėti, kas esu, galėsiu jums priminti įstatymo straipsnį 3.3 ir parodyti špygą: „Draudžiama versti įrodinėti savo priklausomybę tautinei mažumai arba versti viešai atskleisti savo išpažįstamą religiją, kilmę, tautinės mažumos kalbą“ (3.3.). Dar po to imsiu ir įregistruosiu Mumbo jumbo genties tautinę bendriją (nes pagal įstatymo projektą tautinė bendrija – nepainioti su mažuma – jau yra juridinis asmuo), kurios teisinė forma yra asociacija arba labdaros fondas (2.3.). Kadangi „tautinėms bendrijoms valstybė teikia finansinę paramą ir sudaro sąlygas puoselėti, plėtoti savo kultūrą bei išsaugoti kultūros paveldą, kalbą, religiją, tradicijas, ypatingą dėmesį skirdama vaikų ir jaunimo tapatumo išsaugojimui ir puoselėjimui“ (8.2), įsteigsiu savo mokyklą, laikraštį, interneto svetainę bei radijo stotį (11.2.), ir visa tai jūs (Lietuvos valstybė) pagal šį įstatymą finansuosite.

Ko gera, jums parūps, kaip aš leidžiu gautus pinigus, norėsite patikrinti mano finansus. Ir aš vėl parodysiu jums špygą, remdamasis įstatymo straipsniu, pagal kurį privalėsite su manimi elgtis ne kaip su sukčiumi ir vagimi, o kaip su tautinei mažumai priklausančiu asmeniu. Sakote, iškviesite policiją? Tik ar žinote, jog  tautinėms mažumoms priklausantys asmenys turi teisę nedelsiant gauti informaciją apie jų sulaikymo priežastis jiems suprantama kalba ir gintis ta kalba, ir duoti parodymus, ir paaiškinimus, ir paduoti prašymus bei skundus, ir, suprantama, kalbėti teisme gimtąja kalba (14.3.)? Gal aš jums ir papasakosiu, kur yra ta salelė vandenyne, iš kurios turite atsisiųsti vertėją iš mumbo jumbo genties kalbos į lietuvių, bet to daryti neprivalau, o jūs negalite reikalauti to daryti, nes parodysiu jums špygą kartu su minėtu įstatymo straipsniu 3.3. Aš žinau, kad mažumos „turi teisę viešai pateikti ženklus, įrašus ir kito pobūdžio informaciją tautinės mažumos kalba (14.2.) ir – būkit ramūs – tikrai ja pasinaudosiu.

O jūs tikriausiai žinote, jog asimiliuoti tautinę mažumą prieš jos valią yra draudžiama (4.1). Taigi, neprivalau mokytis jūsų kalbos, papročių, skaityti bei rašyti, nes – sutikite – visa tai stipriai atsiduoda prievartine asimiliacija, ir aš to nenoriu. Visiškai sutinku su 4.2 straipsniu, kuriame sakoma: draudžiama taikyti priemones, kurios dirbtinai keistų gyventojų procentinį santykį vietovėse (ką jūs vadinate vietove, – bala žino), kuriose gyvena tautinėms mažumoms priklausantys asmenys. Įsivaizduokite, kad šiuo įstatymu įtvirtintas tautinės mažumos santykis su „daugumos“ tautybe būtų 50 procentų (dabar V. Tomaševskis šį klausimą pateikia kaip – šalia gatvių ir kitų pavadinimų lentelių kabinimo – svarbiausią diskusijų objektą). Tada kaime, kuriame gyvena 10 lietuvių, apsigyvenus 10 mumbo jumbo gentainių, niekaip negalėtų atsirasti vienuoliktas lietuviukas, nes tai iškart iškreiptų procentinį gyventojų santykį.

Kaip mumbo jumbo genties atstovas turiu pareikšti dėkingumą šiai valstybei, kuri Tautinių mažumų įstatymu pripažįsta man teises, kurių anksčiau vargšės engiamos, ignoruojamos, persekiojamos ir kitaip ėdamos mažumos, matyt, neturėjo. Pavyzdžiui: mumbo jumbo ir daugumos lygybė (7.1); teisė puoselėti savo kultūrą, tradicijas, kalbą ir religiją (8.1); teisė išpažinti savo religiją, atlikimas religinių apeigų gimtąja kalba, įsitikinimų turėjimas (oho!) ir nevaržomas jų reiškimas, ir religinių organizacijų steigimas; teisė švęsti savo tautines šventes ir istorines datas, dalyvauti apeigose, viešai naudoti tautinius simbolius ir, kas itin džiugu, užmegzti ir palaikyti ryšius su asmenimis, gyvenančiais kitose valstybėse, su kuriais juos vienija etninis, kultūrinis, kalbinis ar religinis savitumas arba bendras kultūros paveldas (10.1, 2, 3). Be to, aš, kaip tautinei mažumai priklausantis asmuo į bet kurią (?) savivaldybę turiu „teisę kreiptis raštu arba žodžiu į… administravimo subjektus, ir žodžiu gauti atsakymą“ (15.2.), neabejotinai, mumbo jumbo kalba…

* * *

Bebaigiant rašyti šiuos kliedesius, atsiliepė Kultūros ministerijos Tautinių bendrijų reikalų skyrius ir patvirtino, jog iš tiesų Tautinių mažumų įstatymo projektas egzistuoja, tačiau tėra darbinis dokumentas. Suprask, viskas arba tai, ką ir šiandien kalba V. Tomaševskis, dar gali pasikeisti: asmenvardžių rašyba, lentelės ir procentai, viskas, kas reikalinga pridengti akims ir smegenims nuo aukščiau minėtų mumbo jumbo keistenybių. Pasakysite: toks įstatymas negali būti priimtas, nes toks negali būti priimtas niekada – tai ne tiek proto negalia, tai deglas, metamas į lietuvių ir lenkų santykių parako statinę. Matome: kova su antivalstybiniu gaivalu (ar kovos imitacija?) už mūsų valstybę ir Konstituciją dabar tėra kova be numatomos pabaigos. Nes kovojama ne su priežastimis, o pasekmėmis, šešėliu, kuris vadinamas Lietuvos strateginiu partneriu.

Iš tiesų, į kiekvieną tomaševskį nevertėtų kreipti nė dėmesio, jei nebūtų suprantama, kad Rinkimų akcija be paramos iš užsienio tėra politinis lavonas, į tėvynės kalną atkakliai tempiantis savo menką sieliūkštę. Bet ša!, koks bebūtų tas projektas, tik neužsipulkim, tik neįžeiskim vadinamosios Lietuvos Lenkų Rinkimų akcijos. Radekas Sikorskis vėl gali supykti ir niekada pas mus neatvažiuos.

Alkas.lt


 
Komentarai

 
10. Jurgis
(2013-10-20 16:01:06)
(5.20.52.103) Parašė:

Lenkų etnologė Turska savo monogramoje tai pat moksliškai dar tarpukaryje įrodė, kad Vilnijoje lenkai ateijūnai, gyventojų daugumą sudaro gudai ir priverstinai nutautėję lietuviai. Už tai tuometinės lenkų valdžios ji buvo nubausta atimant darbą ir mokslinius laipsnius. Tai tokios tokelės... Kai turime tokį VSD, baisu, kad Draučiai nepasikartotų...9. nieko naujo
(2013-10-19 15:13:19)
(87.247.107.203) Parašė:

o tai kodel negalima rasyti lenkiskai jeigu mieste daugiau uzrasu angliskai ne lietuviskai? ir kodel nereikia dainuoti rusisku dainu kaip sake mikutavicius jei dainuojame tik angliskai? lietuviu kalba jau nemadinga? tai kam prikibot prie lenku?8. Ir šitai apie juos
(2013-10-18 15:53:17)
(78.63.22.245) Parašė:

(1919 m.) Okupuotose lietuviø þemëse lenkai ávedë nuoþmø savo reþimà, ëmë persekioti, naikinti viskà, kas lietuviðka. Pirmiausia okupantai, lyg kokie praëjusiø amþiø mongolø ordø plëðikai, naikino Vilniuje ir jo kraðte mokyklas. Vien Seinuose ir jø apylinkëse lenkai uþdarë 13 lietuviø bendrojo lavinimo mokyklø, 2 gimnazijas ir kt. Daugelá lietuviø gimnazistø, moksleiviø suëmë, iðlaikë po keletà savaièiø kalëjimuose vien uþ tai, kad lietuviðkai kalbëjo. Apie lenkø okupantø þiaurumus buvæs Seinø lietuviø vyrø gimnazijos direktorius, poetas, kunigas dr. Motiejus Gustaitis (lenkø tada iðvarytas á Lietuvà, á Lazdijus), raðo: Stebëkitës, bûsimos kartos! Ðtai trisdeðimt ðeðios mokyklos Be kaltës, be teismo uþgniauþtos! Tas smûgis turëtø uþdegti Kiekvienà pilietinæ ðirdá. [...] Tokia nedorybë turëtø Vieðai ir visur pasmerkta bût, Kad kurèias iðgirstø, kad aklas Iðvystø tà pragaro darbà [...]. Pripratome þvanganèius panèius Laikyti apyrankëmis, Kas gali iðdrást juos numaut!1 O po metø poetas M. Gustaitis eilëmis ávertino ir kitus lenkø nusikaltimus lietuviø tautai: [...] Tiktai uþ broliø kraujà Nubaust þmogëdrø noriu gaujà, Nubausti þodþio rykðte Skerdynæ ðiømet ir pernykðtæ Kapèiamiesty, Kuèiûnuos, Ðventjonëj, Liubave, Lëpliûnuos... Neiðskaièiuoti vietø, Kur kraujas nekaltai pralietas, Á tà lietuviø kraujà Pavilgæs plieno plunksnà naujà, Pradësiu nuo Kurzono – Ne vietos vardo, tik ðëtono, Neteisingiausio brito, Kurs ðità sienà mums uþrito, Pavesdamas Smalënus, Seinus ir Punskà, net Varënà Plëðriøjø lenkø ilèiai.17. Tai apie strat.partnerius
(2013-10-18 15:52:11)
(78.63.22.245) Parašė:

Apie lenkų okupaciją poetas ir kunigas Maironis (Jonas Mačiulis, 1862– 1932) tada parašė: „Pavojuj motina – tëvynė; Ateina audra iš pietų. Tai lenkas, išgama tautų. Mums neša pančius ir žudynę, Dvarų ieškodams prarastų . Dar vakar svetimoj vergijoj Prieš caro klaupės dievukus, – Prancûzo nun globoj puikus Mums švaisto gautu kalaviju Ir mûsų degina laukus. Gana po priedanga brolystės Mums čiulpė syvus pasalais! Kultûros savo skarmalais Mums plëšė kalbà dël lenkystės Ir smaugė savo verpalais! Dabar šalin numetęs kaukę, Ginkluotus siunčia plëšikus Ir taško mums kraujais laukus, O po Europà visgi šaukia Kad tai ne jų bûrys smarkus. Gana lietuviškos kantrybės! Ginkluota kelkis, Lietuva! Dienelė laukia nelengva! Bet gelbės dangiškos galybës, Ir paskutinė bus kova! Petys į petį už tëvynę! Nuo Palangos lig Varėnos, Sulaukę puotos kruvinos. Kaip mûsų proseniai ją gynė, Taip ginsme sûnûs šios dienos!6. Kaltas ne Sikorskis
(2013-10-18 15:48:03)
(78.63.22.245) Parašė:

su tamošiukais, o mūsų skystablauzdė valdžia. Asimiliacija. O ar LIETUVIAI, gyvendami Vilnijoje ne asimiliuojami? LNK šou dalyvavęs Gžegožas aiškiai pasakė, kad jo seneliai Tomas ir Morta. O jau jis padarytas pšeku. Buvo atsiradę keli rėksniai kviečiantys lietuvius važiuoti į Vilniją ir praskiesti pšėkus. O ką valdžia? O valdžiai dzin. Po nepriklausomybės paskelbimo tie lietuviai, kurie pareiškė esą verčiami tapti pšekais valdžios buvo palikti likimo valiai, o pšekai juos visai užujo.5. Rita
(2013-10-16 14:56:51)
(79.133.229.122) Parašė:

Gal but reikia nustoti reaguoti i ES ivairiu instituciju-dykaduoniu kvailas direktyvas.Man visai nesuprantama tu tautiniu mazumu sureiksminimas .Daleiskim as lietuve ,gyvenu Vengrijoje,kur gal but yra dar 1000 lietuviu.Tai ka,mes turime organizuotis ir reikalauti kazkokiu isimciu.Logiskai mokausi vengru kalbos,prisitaikau prie ju sukurtu gyvenimo taisykliu,jeigu manes tai netenkina,griztu i Lietuva.Ka daro lenkai pas mus-lietuviu kalbos mokytis nenori,nori rasyti pasuose lenkiskai,gatviu pavadinimus savo kalba.Na ir kas,kad jie gyvena kompaktiskai,bet tai Lietuva ir jie turi laikytis musu ivestu taisykliu,jeigu nepatinka-yra Lenkija,kur viskas ju gimtaja kalba.Tas pats liecia ir Lenkijos lietuvius.Gyvenate ten,gyvenkit kaip lenkai,nenorite,vaziuokite cia.Kiek daug papildomu lesu turi skirti valstybes kitatauciu mokykloms,vadoveliams ir t.t.Buityje kalbekite,dainuokite kaip norite.Tie visi tautiniu mazumu istatymai sukuria tik papildomas problemas ir neapykanta ,bei trinti tarp tautu.O tai veda i separatizma.ES strukturoje prikurta tiek daug nereikalingu padaliniu,kur ismetamos didziules lesos.Anksciau Lietuva drebejo pries Maskva,dabar pries ES klerkus,tai parode geju paradas.4. Rimantas
(2013-10-16 14:04:01)
(79.132.160.91) Parašė:

Kol Lietuvos vadovai nesupras arba nenorės suprasti kas yra tautinė bendrija ir kas yra tautinė mažuma, tol ir virs šitas pšė-jovalas.3. Darijus
(2013-10-16 13:12:16)
(194.154.216.94) Parašė:

Pradėkime nuo pradžių: ar teisėtai lenkai pateko į Seimą? Jie gi turėjo gauti 7 nuošimčius balsų, nes dalyvavo pulkoje su Rusų sąjunga. A Vaigauskai?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras