2020 m. liepos 8 d.

 

LTJS: Konstitucijos dienos išvakarėse žadinam Tautą

10
Paskelbta: 2013-10-24 05:56 Autorius: Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Keletas paskutiniųjų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų parodė, kad atstovaujamoji demokratija Lietuvoje išsigimė, ji tapo lengvai perkama preke, valstybės piliečiai yra apgaudinėjami ir neturi jokių galimybių tam pasipriešinti.

Todėl atėjo laikas piliečiams patiems imti valdžią į savo rankas. Lietuvos Respublikos Konstitucija sako:

Lietuvos valstybės suverenitetas priklauso Tautai.

Kitaip tariant, čia, šioje šalyje, šeimininkai esame visi mes, o ne kelios dešimtys parsidavėlių, sėdinčių Seime, ar tūkstančiai susireikšminusių, korumpuotų biurokratėlių.

Per 23 metus jie sunaikino pramonę, kvalifikuotus darbininkus pavertę pašalpiniais išlaikytiniais, o brangius įrengimus išgrobstė, dalį parduodami į užsienį, o dalį sunaikindami kaip brangaus metalo laužą.

Per 23 metus iššvaistę valstybės turtą jie suprato, kad beveik nebeliko ko parduoti, tada nusprendė užsieniečiams parduoti žemę ir gelmių turtus, mūsų Tautą palikdami bename, tuo ją skatindami išsivaikščioti po visą pasaulį laimės ieškoti.

Per 23 metus teisingumas ir dalis jį vykdančių institucijų tapo keiksmažodžiu neturtingo paprasto piliečio lūpose ir grasinimo įrankiu nesąžiningo turtuolio rankose.

Per 23 metus jie ne tik nesukūrė tautinės mokyklos, kurioje būtų ugdomi Lietuvos patriotai, Tėvynės gynėjai ir susipratę Tautos tradicijų tęsėjai, bet atvirkščiai – dalį mokymosi įstaigų pavertė apgailėtinomis mankurtų ir kosmopolitų kalvėmis, formuojančiomis nemąstančių juodadarbių emigrantų kartą.

Per 23 metus Lietuvos kariuomenė ne tik netapo moderniai apginkluota ir apmokyta vyriškos piliečių dalies visuma, bet tapo panašia į nudėvėtos labdaros laukiančių samdinių gaują.

Per 23 metus sisteminės politinės partijos tapo verslo įmonėmis, imituojančiomis politinę ideologijų kovą, tačiau savo esme vis labiau panašėjančiomis į mafijines struktūras.

Per 23 metus mūsų atstovaujamoji demokratija pavirto į apgailėtiną cirką, kuriame...

Viskas, užtenka, mes toliau taip nenorime.

Surinkę parašus šiame referendume mes padarysime 3 svarbiausius dalykus:

1. Sukursime teisę į tiesioginės demokratijos įrankius, atverdami kelią piliečių iniciatyvoms, kurioms tapti kūnu nebereiks nerealios 300 000 parašų ribos, o užteks įveikiamos 100 000 parašų ribos.

2. Apsaugosime mūsų šventą žemę nuo išpardavimo užsienio piliečiams, tuo palikdami teisę mūsų ateities kartoms turėti pasaulyje savo Tautos namus, lopinėlį planetos, kur skambėtų lietuvių kalba ir būtų auginama lietuviška duona.

3. Apsaugosime savo gelmių turtus, kad jie būtų naudojami tik ekologiškai saugiai, o didžioji dalis pelno, gaunamo iš jų, liktų Lietuvos valstybei ir kurtų Tautos gerovę.

Prieš mus 2 alternatyvos:

Pirmoji: Šveicarijos piliečiai daugelį svarbių savo šalies klausimų sprendžia referendumu;
žydai savo šalies nepriklausomybę užsitikrino išpirkdami savo žemes sklypelis po sklypelio iš arabų;
norvegai naudojasi socialine gerove, kurią sukuria protingai ir atsakingai valstybės kontroliuojama naudingųjų iškasenų gavyba.

Antroji:
Šiaurės Korėjoje viską sprendžia diktatorius, žmonės dar iki rinkimų žino, kokie bus rezultatai, netiki savo galimybe kaip nors paveikti savo ir šalies ateitį;
čigonai klajoja šimtmečius, neturėdami savo tautai žemės lopinėlio, daug kur ujami ir nemėgstami;
indėnų gentys, prieš keletą šimtmečių už blizgučius ir ugninį vandenį pardavę savo žemę ir jos gelmių turtus, gyvena rezervatuose…

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga ragina mūsų Tautą atsibusti, suvaldyti mafijines gaujas, kažkodėl pravardžiuojamas sisteminėmis partijomis, ir pagrindinius valstybės klausimus spręsti Visuotiniais Referendumais.

Ateik, pasirašyk už referendumą savo ginklu – rašikliu, nes jei pritrūks Tavo parašo, Tavo vaikams gali tekti už Žemę ir Laisvę kovoti šakėmis, dalgiais, kulkosvaidžiais ir granatomis…

LTJS pirmininkas                                                                                                                          Julius Panka

Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
10. Ǒ
(2013-10-25 11:12:18)
(78.63.224.64) Parašė:

Buvau pirmasis, kuris pradėjau judinti per aukštai užkeltą referendumo kartelę. Ir dabar manau, kad tiesioginė demokratija yra geriau, nei dabartinė "atstovaujamoji". Tačiau priėmus korekcijas dėl iniciatorių skaičiaus, realybė pradžioje rodys dantis ir ragus - visuomenė labai susiskaldžiusi. Svarbiau matyčiau dabartiniame laikotarpyje iš partinių gaujų išmušti finansinį ramstį, nes dideli pinigai, nukreipti smegenų plovimui, yra pagrindinis mūsų bėdos šaltinis.9. Mix
(2013-10-24 13:12:21)
(78.56.187.188) Parašė:

Iniciatyvūs piliečiai turi būti labai atidūs dėl kiekvieno teikiamo projekto ar kitokio dokumento autentiškumo. Kaip ne kartą įrodė, valdžiažmogiai yra profesionalūs melagiai bei klastotojai. Todėl visą pateikto dokumento kelią reikia kontroliuoti bei tikrinti.8. pensininkas
(2013-10-24 12:44:59)
(78.60.208.85) Parašė:

Geresnio paminklo Jūsų (mūsų) protėviams nebus, kaip parašas po referendumo lapais.7. pilnai pritariu
(2013-10-24 12:39:32)
(217.77.26.26) Parašė:

užtenka būti "nuveršinta tauta",todėl turime pasirašyti ir atgauti tautos galias6. ruta
(2013-10-24 12:00:29)
(78.62.169.14) Parašė:

Dziugina , kad dar yra neabejingu pilieciu Lietuvoje , bet gerokai maziau , negu turetu buti demokratineje Valstybeje .Matomai baime ir principu neturejimas uzkimsa daugumos pilieciu ausis ! Mes jau pasiraseme .O Jus ?5. Pakartoju
(2013-10-24 10:52:27)
(185.26.180.70) Parašė:

Sakinys - "žemė... tik piliečiams ir valstybei" NEUŽKERTA KELIO ĮSĮGYTI UŽSIENIO SUBJEKTAMS, NES DUODAMAS SEIMUI LEIDIMAS NURTATYTI SĄLYGAS. Dabartinė Projekto formuluotė-Trojos arklys. Jau taip mano keli teisininkai4. Gerb. PANKA
(2013-10-24 10:47:50)
(185.26.180.70) Parašė:

Kad suvoktumėt, kad sakinys "žemė.. tik piliečiams ir valstybei" neužkerta kelio įsigyti užsienio subjekams, paskaitykite K 47 straipsio redakciją, galiojusią nuo 1996 metų (ten tas sakinys yra, bet leidžiama pirkti ir užsienio subjektams) : "Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik LR piliečiams ir valstybei. Savivaldybėms, kitiems nacionaliniams subjektams, TAIP PAT TIEMS ŪKINĘ VEIKLĄ LIETUVOJE VYKDANTIEMS UŽSIENIO SUBJEKTAMS, KURIE NUSTATYTI KONSTITUCINIO ĮSTATYMO PAGAL LR PASIRINKTOS EUROPINĖS IR TRANSATLANTINĖS INTEGRACIJOS KRITERIJUS, GALI BŪTI LEIDŽIAMA ĮSIGYTI NUOSAVYBĖN NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS... ". ...gali būti leidžiama įsigyti nuosavybėn užsienio subjektams... Ar suprantat? Dabartiniame referendumo projekte NĖRA DRAUDIMO ĮSIGYTI. Nėdraudžiama3. Gerb. PANKA
(2013-10-24 10:31:18)
(185.26.180.70) Parašė:

Ačiū Jums už Jūsų pastangas. Aš taip pat esu UŽ MŪSŲ TERITORIJOS IŠSAUGOJIMĄ, UŽ LIETUVOS IŠLIKIMĄ. Todėl ir rašau. Renkant parašus, advokatė paaiškino, kad Dabartinė įstatymo projekto formuluotė neužkerta, nedraudžia užsienio subjektams įsygyti. Ar suprantat? NĖRA DRAUDIMO ĮSIGYTI UŽSIENIO SUBJEKTAMS. Tai skamba paprastai- "žemė... piliečiams, valstybei. DRAUDŽIAMA ĮSIGYTI NUOSAVYBĖS TEISE UŽSIENIO SUBJEKTAMS". Kadangi nėra draudimo, o yra leidimas seimui konstituciniu įstatymu nustatyti SĄLYGAS. Tai tos sąlygos gali net skambėti taip-47 straipsnis įgyvendinamas su sąlyga, kad užsienio subjektai gali įsigyti pagak konstitucinį įstatymą (gal net tą patį, kuris jau yra). Savo projekte net neįrašėte, kad tas konstitucinis įstatymas, kuris dabar jau yra ir jame numatytas pereinamasis laikotarpis, Netenka galios. Tai reikėjo padaryti patiems, įrašyti tokį sakinį. Įžvalgas Apie formuluotės klastingumą jau pasakė keli teisininkai. Gerb. Panka, patriotinių šūkių neužtenka. IŠANALIZUOKIT patį projektą. Pažiūrėkit. Lapuose nebėra skaičiuko 3 prie sakinio apie konst. Įstatymą. O dabar pažiūrėkite ant kokio rašėtės, kaip iniciatyvinės grupės narys. Ant jūsų pateikto projekto yra skaičius 3 (4 straipsnio 3 dalis). Paklauskite raštu vaigausko, kur tas skaičius 3 DINGO? BE ŠITO SKAIČIAUS, SAKINYS ĮGAUNA KITĄ JURIDINĘ PRASMĘ. TAI SVARBU. Pasikonsultuokite su advokate gerb. A. B. Jankevičiene, negi ji nemato, kokios pasekmės gali kilti. Norėdami išgelbėti žemę, mes galime ją prarasti. TAI NERAMINA! Skaudu, kad tiek darbo įdėta, o juridiškai kelias įsigyti užsieniečiams neužkertamas, net duodamas teisėtas leidimas seimui sąlygas nustatyt. Šito jie neturėjo prieš tai. Neturėjo tautos leidimo. O 2003 metų pataisos 47 straipsnio neteisėtos, tik skubiai reikia paduoti į teismąParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras