2020 m. liepos 9 d.

 

Konstitucinio Teismo išdavystė

34
Paskelbta: 2014-03-16 19:40 Autorius: Vytautas Rubavičius | ekspertai.eu
Konstitucinio Teismo pastatas Vilniuje, Gedimino pr. 36. Nuotr. lrkt.lt
Konstitucinio Teismo pastatas Vilniuje, Gedimino pr. 36. Nuotr. lrkt.lt

Pastaruoju metu vis labiau aiškėja, kad Konstitucinis Teismas tapo bene svarbiausia politinės galios vieta ir nuosekliai įgyvendina sumanymą keisti Lietuvos Konstituciją jos aiškinimais, kurių jau susikaupė tiek, kad joks Lietuvos pilietis tų aiškinimų visumos negali suvokti. Tad jis nebegali suvokti ir Konstitucijos. Konstitucija galioja tiek, kiek KT yra išaiškinta. Šitokia veikla KT visiškai atskiria visuomenę nuo Konstitucijos, jos veikimą perimdamas į savo rankas. Valstybės suverenas – Tauta, kaip Konstitucijos steigėjas ir pagrindėjas, nebetenka savo konstitucinės galios – ji pereina KT, o su juo ir partinio nomenklatūrinio sluoksnio žinion. Visuomenė gali tik įsivaizduoti, kaip iš tautos nugvelbiamą konstitucinę galią dalijasi KT ir tas sluoksnis, kuriame šiuo metu svarbiausias tampa prezidento institucijos vaidmuo. Dalis galios atimama ir iš Lietuvos Seimo, tačiau įdomiausia tai, kad parlamentinės partijos, ypač dvi pagrindinės, visomis išgalėmis talkina KT vykdomai „operacijai“. Kadangi Konstitucija numato, kad suverenas – Tauta – savo valią gali pareikšti tiesiogiai per referendumus, tai tą valią ir stengiamasi apriboti, savavališkai nustatant įvairius apribojimus ir sąlygas. Užbėgdamas už akių referendumui dėl žemės, KT jau nustatė, kad referendumo klausimai neturį prieštarauti ar kaip kitaip paveikti visos Konstitucijos, nors sveiko proto nepraradusiam piliečiui aišku, kad visokie įstatymai, juolab Konstitucijos keitimas ar papildymas keičia juridinę sistemą. Tad visiškai pagrįsta tvirtinti, kad KT išdavė jį įteisinusį suvereną, uzurpuodamas jo konstitucinę valios reiškimo galią. Sykiu išdavė ir Konstitucijos dvasią bei raidę. Tiesa, ne pirmą kartą. Pačiu begėdiškiausiu būdu Lietuvos Konstitucijos dvasia ir raidė buvo išduota aiškinant šeimos ir santuokos prasmę – tuo aiškinimu siekta įteisinti vienalyčių „šeimos“ supratimą.

KT išdavystę savaip patvirtina Seimo nario Povilo Urbšio primintas 1994 metų KT sprendimas dėl referendumo rengimo. Unikalus dokumentas, kuriame matyti, kad KT kaip tik laikosi Konstitucijos dvasios ir raidės, besąlygiškai pripažindamas Tautos teisę referendumais reikšti savo valią. Verta priminti to sprendimo aplinkybes. Kreipimosi iniciatoriai – konservatoriai. Jie bandė surengti referendumą dėl neteisėto privatizavimo ir kitokių blogybių. Prieš referendumą kovojo valdantieji – dabartiniai socialdemokratai. Jie priėmė įstatymą, kuriame buvo pakeisti kai kurie Referendumo įstatymo punktai, referendumo skelbimą susiejant su ekonominės keliamų klausimų ekspertizės išvadomis. Anuometinė opozicija suabejojo tų pakeitimų atitiktimi Konstitucijai ir kreipėsi į KT. Konservatoriams pavyko surinkti daugybę parašų, tačiau referendumas neįvyko valdantiesiems nustačius tinkamą jo datą – rugpjūčio 27 dieną. KT pripažino keitimus prieštaraujant Konstitucijai. Verta pacituoti porą to nutarimo punktų. KT skelbia: „Seimo pareiga yra priimant įstatymus nepažeidinėti Konstitucijos. Tačiau tokiu atveju, kai iniciatyvą skelbti referendumą pareiškia piliečiai, Seimas negali kliudyti įgyvendinti jos. Prisiimdamas pareigą tikrinti referendumui teikiamo klausimo konstitucingumą, Seimas pažeidžia Konstituciją. Tiesioginiu būdu piliečiai gali keisti ir Konstituciją.“ Pagal šį nutarimo punktą labai aiškiai matyti, kad dabartinė valdančiųjų veikla, buriant komisijas referendumo klausimams tikrinti ir pasekmėms nustatyti, yra antikonstitucinė. KT konstatuoja: Konstitucijos 3 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto. Neneigiant to, kad piliečiai turi teisę būt informuojami apie referendumu priimamų įstatymų ar jų nuostatų ekonomines ir kitokias pasekmes, įvairūs referendumui teikiamų klausimų vertinimai galimi agitacijos dėl referendumo metu, tačiau tuo negali būti sąlygojamas referendumo skelbimas ir vykdymas. Todėl susiejant teisę skelbti ar vykdyti referendumą ekonominiais klausimais su ekonominės ekspertizės dėl būsimų pasekmių atlikimu yra ribojamos suverenios Tautos galios, o tai prieštarauja Konstitucijos 3, 4, 8 ir 33 straipsniams.“ Šis teiginys atsako į klausimą, kas šiuo metu Lietuvoje užsiima antikonstitucine, tad ir antivalstybine veikla – referendumo rengėjai ir jam pritariantys ar jo neigėjai ir šmeižėjai. Regėdamas KT nutarime iš didžiosios raidės rašomą Tautą, negali neprisiminti neseniai Vytauto Landsbergio išsakytos pajuokos pritariantiems referendumui dėl tos didžiosios raidės vartojimo.

Kokį didelį ir negrįžtamą nomenklatūrinio virsmo kelią nuėjo anie konservatoriai, kad dabar vieningai, visomis jėgomis – ir politinėmis, ir juridinėmis (neteisinėmis), ir organizatorių bei juos palaikančių juodinimo – siekia, kad referendumas neįvyktų. Mat jis galįs tapti pavojingu precedentu – suverenas išsako savo valią. O juk kuo puikiausiai valdoma, nekreipiant dėmesio į jokius suverenus, kurie yra tik „teisinis miražas, „dūūūūmas“, sėkmingai išblaškomas KT išaiškinimais. Valdoma sėkmingai pasidalijus į „poziciją“ ir „opoziciją“. Dabartiniam KT, Seimui, Prezidentūrai ir parlamentinėms partijoms reikėtų laikytis šio nutarimo, kurio jau niekas negali paneigti. Juk ir dabartinis dalies Seimo narių kreipimasis į KT dėl referendumui teikiamų klausimų yra atmestinas, nurodžius į ankstesnį nutarimą. Tačiau KT jau ėmėsi viską peraiškinti, net neužsimindamas apie jau egzistuojantį nutarimą. Galima neabejoti, kad atsakant į tą kreipimąsi bus kuriami dar griežtesni referendumo organizavimo apribojimai. Kreipimosi iniciatoriai – jau ne anie, o dabartiniai konservatoriai.

Anas nutarimas akivaizdžiai rodo, kaip mūsų partinis nomenklatūrinis elitas, taip pat ir KT nuėjo „politinio išsigimimo“ keliu. Tas kelias nėra unikalus. Daugelio išsilaisvinusių iš kolonijinės priespaudos ar okupacijos šalių naujieji elitai ėmėsi ne kurti ir stiprinti savo valstybes, o kuo skubiausiai jas plėšti, įtvirtindami oligarchines korupcines politines sistemas. Tas virusas neaplenkė ir Lietuvos. Anas KT, anas Vytautas Landsbergis, anas Andrius Kubilius dar buvo išlaikę konstucingumo, tiesos ir teisingumo nuovoką, nes dar pleveno Sąjūdžio dvasia, dar gyvi buvo jo idealai, dar nebuvo taip beprotiškai apsisvaiginta valdžia, jos teikiama gerove ir privilegijomis. Dabartiniai jau kitokie – persiėmę buvusios okupacinės valdžios nomenklatūrine dvasia ir isteriškai įsitraukę į referendumo niekinimo apeigas, atsiduodant šamaniškai užkeikimo giesmei: „referen—dūūūūūmas“, „referen—dūūūūūūūūūūmas. Pamojuojant ir patrepsint. Argi šitai ne pati tikriausia Sąjūdžio dvasios ir jo idealų išdavystė, ne Sąjūdžio dvasios laidojimo apeigos?

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
34. Letas Raigerdui 30
(2014-03-18 13:56:17)
(78.62.221.179) Parašė:

Neatsimenu atvejo, kad būtumėt atsakęs iš esmės - plg. 13, 18 komentarus ir šį "atsakymą" Nr 30. Jei nepatinka mano komentarai, tai ir neskaitykite, kas verčia? Man Jūsų komentarai, dovanokite, irgi netinka, nes nematau racionalios minties. O štai 26-am nepatinka "ilgos paklodės", nes jam reikia ne minties, bet propagandinių lozunginių santraukų. Kiekvienam reikia savo. Be to, nemanykite, kad kas nors gali užsėsti komentavimą ir padaryti iš jo kelių išminčių tarybą. Ateina juk ir naujų žmonių, todėl turėdamas tikslą, jį ir dėstau. Jei kas ir įsigyvena į orakulo rolę, dėl to, deja, savo tvarkos neįves.33. Beta stasiui
(2014-03-18 09:47:02)
(87.247.121.215) Parašė:

Nežinau iš kokio rūselio tamsta dirbi, bet kad tarp trijų pušelių sugebėjai pasiklysti- faktas.32. stasys..sena pasaka.
(2014-03-18 09:39:09)
(78.63.181.51) Parašė:

Tas pats abejotino skonio saldainiukas įvilktas į trispalvį popierėli .. verčiant mus visus pakartoti senas Vaigausko klaidas.. Tos autoriaus mintys, neturį elementarios logikos, siekti problemos sprendimo pačiu paprasčiausiu , optimaliai greičiausiu būdu, (be konfrontacijos). Apvilkti problemą tokiu politikavimu, gilinantis tik į problemos detales, tai tolygu nuvesti mus nuo pačios esmės . Referendumu bandydami primesti teisėtą Tautos viršenybe, ją atstovaujančiai valdžiai, mes sukuriame ne dialogui tinkama terpe..ir nemanau kad Vytautas Rubavičius to nesupranta, sprendžiant iš to ką čia Jis rašo ir ką Jam tenka nutylėti. Valstybės Konstitucija ne panacėja visoms problemoms spręsti, tai būdas visiems susikalbėti suprantama vertybiniu normų kalba. Kai žmonės tarpusavyje kalba apie tuos pačius dalykus, skiriasi ne tik žodžiai apibudinantis juos smulkiomis detalėmis, bet ir tai koki vaizdą Jie projektuoją savo mintyse. Atsakimas berods paprastas ir nuo to autorius turėjo pradėti savo rašinį ..pav. Kodėl vis dar nėra dialogo tarp valdžios institucijų , Seimo, Prezidentūros, ir kritinės masės Tautos kuri norėtų gauti tokius pat logiškai paprastai suformuluotus atsakimus, kokius ir užduoda .. Kuria kryptimi važiuoja Tramvajus ? jei jo maršruto Nr.10, o informaciniame lape, nurodomas tikslas Centras (EU)... galutinė stotelė nenusako maršruto . Aš nemanau kad Tramvajaus vairuotojas pasuktų kitą kriptimį tik dėl to, kad juo važiuojantis keleiviai, daugumos nuomone, nuspręstu kad to reikia..Va čia ir atsiranda Konstitucinė teisė , kai bet koks sprendimas yra grindžiamas ne apeliuojant į daugumos nuomone , o į atitinkamą procedūrą (diskusija) tam maršrutui pakeisti su daugumos nuomonės pritarimu. Ko šiandiena ir nėra pas mus valstybėje. Ką tai reiškia ?..Jei aš iš VSD ruselio ir dirbu savo „nešvarų „ darbą, bet būtiną, ..tai dar nereiškia, kad man kaip tokiam, nepriklauso tos pačios socialinės garantijos ,..kaip ir Jums, daugumai . O jei taip, keisti Tramvajaus maršrutą turėtumėte tik tada , kai bus išklausytos visos nuomonės. Taip sukuriama diskusija visuomenės viduje, ko jai iš tikro reikia..išgryninant ir papildant tą pačia Konstitucija ..kuria jau vėliau KT komentuoja..prisilaikydamas atitinkamos proceduros. Referendumas ne diskusija,. Jam tinka ultimatumo sąvoka.O su ultimatyviais pareiškimais prašom tik pas Putina, nes čia niekada nerasite bendro sutarimo, kas reiškia nebus ir darnos visuomenėje ...su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, kaip šiandiena.Tik išmokę kalbėtis tarpusavyje , galime bandyti rasti bendra atsakimą.31. Raigerdas Betai
(2014-03-18 01:36:20)
(93.203.53.3) Parašė:

Jūs kalbate visiškai teisingai. Jūs kalbate taip, kaip turi būti. Ir aš su jumis sutinku visu 100%. Bet kaip jūs nepaimsite, visur jūs pamatysite štai tokį dalyką: "yra" ir "kaip turi būti". Kuo didesnis atotrūkis nuo to, kaip turi būti, tuo didesnė yra problema. Ten, kur susilieja "Yra" su tuo "Kaip turi būti", ten nėra jokios problemos. Maža to, yra žmonės, kurie ne tik padaro taip, kaip turi būti, bet netgi padaro geriau, nei turėjo būti. Bet Beta kalba tik apie šitą variantą, kad turi būti tik taip, kaip turi būti. Nesiginčiju ir jos reikalavimas yra teisingas. Bet, kiek jūs rasite Seime tokių žmonių kaip Beta? Aš, pavyzdžiui, nežinau nei vieno. Todėl, neatmetant tai, ką sako Beta, reikia vis gi pažiūrėti į tą situaciją, kokia ji yra. Įsivaizduokite visas Seimas nepajėgia suvokti, ką sako vienas žmogus, t.y. jis teisingai sako. Bet visi jie gauna atlyginimus. KT gauna dar aukštesnius atlyginimus, tačiau jie nesugeba padaryti to paprasto dalyko - įvykdyti sąžiningai savo pareigą. Tai, gerbiamas Juozapai, nors Tamsta ir nuginčijai mane, bet štai faktas tau duodamas čia pat - BETA gali padaryti geriau nei tai daro šiuo klausimu visas Seimas ir KT kartu sudėjus. Dabar aš tau duosiu palyginimą kolektyvinio proto ir individualaus proto, su ta sąlyga, kad tas žmogus tikrai yra sveiko proto. Taigi, individualus protas pranoksta visada (turiu omeny geras, profesionalus, tikrai gerai žinantis savo reikalą žmogus) kolektyvinį protą 100,200, 300, 400 ir netgi 500 kartų. Lietuviai dabar gyvena baimėje, kad štai ateis būtinai IDIOTAS, kuris ims ir viską sugadins. Sugadinti gali tik nesveiko proto žmonės. Kiti visi duodą naudą, nes jie kitaip nemoka dirbti. Reikalingi filtrai, kurie sulaikytų šituos šnekančius, bet nedirbančius, ir kitokio plauko individus, linkusius į patologijas. Todėl pastoviai reikia laikyti "taikiklyje" du taikinius - "kaip yra" ir "kaip turi būti". Nesveiko proto žmogus negali padaryti taip, kaip turi būti. Tu jam gali nors milijardą pasiūlyti, bet jis padarys tik taip, kaip jis sugeba padaryti (t.y. taip, kaip jam atrodo, kad tai yra teisinga).30. Raigerdas Letui Palmaičiui
(2014-03-18 01:00:55)
(93.203.53.3) Parašė:

Gerbiamas Letai, na duok savo Dievo adresą, aš jam parašysiu apie tave, kad jis tave paprasčiausiai imtusi gydyti. Letai, na nebeįmanoma su tavo pliurpalynę apie Dievą. Tu man tiek įkyrėjai, kad jau nebeįmanoma. Dabar laikykis. Dabar, ką tu čia šneki apie Dievą, - visa tai vadinasi manija. Todėl, tu kaip tas neprašytas svečias, o kaip rusai sako rusiškas totorius, brauniesi per visur, nors tavęs niekas neprašo. Letai, supranti, kada žmogui sako, ačiū, nenoriu, man nereikia, man tas maistas nepatinka, ne Letas vis vien ateina su savo Dievu terboj ir bruka, bruka, bruka. Tai vadinasi fanatizmas. Kodėl žmogelis atsiduria tokioje padėtyje? Yra paprastas dalykas. Tai gali įvykti vaikystėje, tai gali įvykti prievartos metu, gasdinant arba mušant vaiką, tai gali įvykti ir hipnozės metu metu vaikystėje. Iš to vaiko yra išstumiama jo ASMENYBĖ. Kas ją pakeičia? Ją pakeičia koks nors DEMONAS. Man atrodo, kad ne tik Šamanaus buvo Demonų išvarymas, bet tai daroma ir krikščionybėje. Cituoju"Egzorcizmas – tai demonų ar piktųjų dvasių išvarymo iš tariamai apsėstų žmonių praktika. Egzorcizmas yra praktikuojamas daugumos didžiųjų religijų – krikščionybės, judaizmo, islamo". Yra Lietuvoje toks Egzorcistas "Kęstutis Daknevičius: susidūrimas su demonu – neišvengiamas". Nesvarbu kuo vardu tas Demonas arba jėga, kuri praktiškai valdo šito žmogaus mąstymą. Manau, kad Leto Palmaičio atžvilgiu, tai Dievas, bet kuo jis vardu žino jis pats. Faktiškai, jeigu jūs palyginsite tai elektros grandinę, tai srovė nuteka per tą papildomą grandinę, o naudos jokios. Todėl ji niekam nereikalinga, nes tai padaro žmogų, visiškai nebenaudingu. Bet faktas tas, kad toks žmogus niekada nekalba savojo "AŠ" vardu, jis viską sako ne nuo savęs, o nuo Demono. O Demonas, t.y. tik aukštesnė asmenybė, kuri gali viską, o to žmogaus ASMENYBĖS, kaip ir nebelieka. Ar yra būdu, kad padėti tokiam žmogui? Na, taip, yra. Štai Egzorcistas tą daro. Bet yra ir kitų būdų. Yra ir savarankiški metodai, kaip tai galima padaryti, bet čia jau priklauso nuo to žmogaus sugebėjimų ir dvasinės būsenos. Yra gana žymių žmonių, kurie "draugavo" su Demonu, pvz., Sokratas. Letas Palmaitis galėtų kreiptis pas Ekzorcistą.29. ->26. Pikasui
(2014-03-17 20:31:17)
(78.63.126.42) Parašė:

Tas Pikasas iš ten ir atlindęs su savo neva protingomis įžvalgomis. Visiems tautiniams niekšeliams sakau- sakau- referendumas įvyks.28. Kritikas Pikčiurna
(2014-03-17 18:02:12)
(78.56.140.149) Parašė:

Labai gerai išdėstyta esmė. Belieka kitais žodžiais ją pakartoti. Pagal LR Konstituciją suverenas yra Tauta, kuri valdo tiesiogiai arba per išrinktus savo ATSTOVUS (Seimą, Prezidentą, savivaldybių tarybas). Pagal pamatines teises normas atstovaujamasis ar suverenas, jei jį netinkamai atstovauja jo atstovai, gali atstovauti save pats ir jo sprendimas yra galutinis. Konstitucinis teismas nėra rinktas, o tik skirtas, todėl jo nuomonė svarbi tik tiek, kiek profesionaliai sugeba rasti kolizijas teisės aktuose ir pateikti tokias tų aktų interpretacijas, kuriose tų prieštaravimų nebelieka, bei pateikti įstatymų leidėjui Seimui ir Tautai rekomendacijas dėl įstatymų formuluočių pakeitimų, kad būtų sklandžiai įgyvendinti teisės aktais siekiami tikslai. Aukščiausią galią turi Tauta, bet galia atsiranda tik kai yra VALIA. Kai piliečiai yra pasimetę, susipriešinę ar abejingi, išreikštos valios nėra ir Tauta praranda galią. Kadangi tuščios vietos nebūna, tokiu atveju Tautos valią ir galią pakeičia atstovaujamosios ar vykdomosios valdžios valia ir taip įsigali valdančiosios mažumos diktatūra.27. Nepaprasta
(2014-03-17 14:55:47)
(78.58.175.206) Parašė:

kai pasaulio masonai su visais mūsų patriarchais priešaky žaidžia šachmatų partiją prieš Lietuvos etnosą. Jau jiems pavyko užmesti žirgui mėlynas kamanas. Matas dar vėliau, po žemių jiems pardavimo.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras