2020 m. liepos 5 d.

 

Konservatoriai ir prezidentė. Basonas, šlepetės ir pragulos

38
Paskelbta: 2013-09-26 06:08 Autorius: Liudvikas Jakimavičius | ekspertai.eu

Kai žmogus ima gyventi vien prisiminimais, gali įtarti jo senatvę – kartais skaidrią ir šviesią, o kartais niūrų neįgalumą su šlepetėmis ir basonu prie lovos, keiksnojant neteisingai surėdytą pasaulį, aplinkinių dėmesio stoką, neva užsitarnautą neįvertinimą, vienatvę, į kurią vieni gali žvelgti kaip į malonę ir dovaną, kiti – kaip į iliuzijų žlugimą ir pralaimėjimą. Gal panašiai yra ir su valstybėmis, išgyvenančiomis istorinius pakilimų, vilčių ir pasitikėjimo savo galiomis tarpsnius, paskui – skausmingus nusivylimus, idėjų, kūrybingumo stoką ir rezignaciją. Į tokių pasvarstymų erčią stumteli Sąjūdžio jubiliejaus metinių paminėjimai, susitikimai su žmonėmis provincijos kultūros namų ir bibliotekų pustuštėse salėse, dabar jau pusamžiais ar senukais, puoselėjusiais šviesias ateities viltis ir iliuzijas. Vieni Sąjūdį suvokė ir tebesuvokia (vienetai) kaip dvasinę tautos būseną, kiti – kaip visuomenės kuriamą kitokią, savą valstybės struktūrą, įtraukiančią ir atveriančią tautos galias bendrai raiškai ir garbingos valstybės kūrybai. Valstybės, kurioje frazeologizmas „valstybė – tai mes“, nebūtų nei pagyrūniškas persūdymas, nei turinio neturintis tuščias barškalas lauko gale kurmiams baidyti.

Lemtingame istorinės tėkmės vingyje buvo pasielgta teisingai, išmintingai ir drąsiai. Tauta suteikė pasitikėjimą ir galias Sąjūdžiui perimti valdžią iš komunistinės nomenklatūros ir įgyvendinti godotiną misiją – paskelbti Nepriklausomybę, tačiau keletą dalykų neapdairiai pražiūrėjo, kaip neilgai trukus tie įgaliotieji tapo partija (vėliau – partijų rinkiniu), skelbusia gal ir simpatiškesnius lozungus už revanšo siekiančią buvusiųjų monadą, kuri pasinaudojo ekonominiais sunkumais bei įgimta žmonių silpnybe šilčiau ir sočiau gyventi. Taip laikinai nustumtieji visu ruimu sugrįžo į tas pačias minkštas valstybės institucijų kėdes „rūpintis paprastu žmogumi“. Sąjūdis (būsimi konservatoriai), neadekvačiai manę, kad „atėjo valdyti Lietuvą šimtui metų“, padarė gausybę klaidų, pradedant nuo neįvykdytos liustracijos, neperėmus komunistų, profsąjungų ir priedangos organizacijų valdyto turto, nesuteikus ekonominių galių naujai ateinančiai Sąjūdžio filosofiją išpažinusių idealistų generacijai, o lemtingiausia klaida buvo metamorfozė – Sąjūdžio (kaip jau anksčiau minėtos tautos dvasinės būsenos) virsmas į tokią pat horizontaliame politinio veikimo lauke besigrumiančią nomenklatūrinę sisteminę partiją. Trumpumo dėlei vadinsiu juos bendriniu žodžiu „konservatoriai“, kuriems dabar vadovauja ir filosofiją kuria Andrius Kubilius su aplink jį susibūrusia grupele pataikūnų, kurių lozunguose dar išlikęs žodis „Lietuva“, o potekstėje – išlikimas valdžioje, ne tiek jau svarbu, pozicijoje ar opozicijoje.

Diena ir naktis, jei imtume lyginti pirmojo Sąjūdžio suvažiavimo dokumentus ir deklaracijas su tekstais ir veiksmais, kuriuos dabar matome ir girdime iš konservatorių „Potiomkino“. Prieš keletą dienų ELTA išplatino (perpasakojo) partijos vadovo A. Kubiliaus dabarties tikrovę analizuojantį programinį tekstą. Nepasakyčiau, kad pasitikiu Eltos agentūros perpasakojimų precizika, bet A. Kubiliaus mintis ir diskursą atpažįstu. Gal kai kas šį pranešimą pražiūrėjo ar deramai neįsigilino į jo prasmę, tad priminsiu, kad galėtų, radę laisvą valandėlę, perskaityti ir permanyti, ko šiame tekste yra perteklius ir ko stinga, o aš savo ruožtu punktyru pamėginsiu pateikti vieną kitą pastebėjimą. Taigi, minėtas pranešimo tekstas:

A. Kubilius: Rusija agresyvėja

Vilnius, rugsėjo 23 d. (ELTA). Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius pataria vyriausybei, kaip elgtis agresyvėjančios Rusijos akivaizdoje. Matome agresyvėjančią Rusijos elgseną. Turime pastebėti ne tik ekonominį karą pasienyje, bet ir agresyviai nekonstruktyvią Gazprom laikyseną. Matome sparčiai didėjančią elektros kainą Elektros biržoje, kur iki šiol dominavo prekyba rusiška importuojama elektra. Ši buvo pigi tol, kol mus reikėjo gundyti atsisakyti Visagino atominės elektrinės (VAE) projekto, o kai tik ši valdžia ėmė rodyti, kad ji jau sugundyta marinuoti šį projektą, taip rusiškos elektros kaina ėmė didėti ir dabar biržoje yra apytikriai 6 centais didesnė nei praėjusiais metais šiuo metu, – pirmadienį spaudos konferencijoje sakė politikas.

Pasak jo, Rusijos agresyvėjimą turime matyti ne tik Lietuvos atžvilgiu. Prekybiniai karai su Moldova ir Ukraina, ta pačia Gruzija, represiniai karai su opozicija pačioje Rusijoje, didžiuliai puolamieji kariniai manevrai Baltijos šalių pašonėje yra tik vis dažniau pasirodantys atskiri epizodai, kurie, sudėlioti į vientisą paveikslą, niekam neturi palikti kokių nors iliuzijų. Bent jau mūsų regione ir Lietuvoje ligšiolinių iliuzijų neturėtų likti, nepaisant visų deklaracijų apie santykių perkrovimus, Rusija agresyvėja, ir tai yra ilgalaikė tendencija, teigė A. Kubilius.

Ekspremjeras, remdamasis savo patirtimi, rekomenduoja vyriausybei principingai atsisakyti iliuzijų, kad kokie nors santykių perkrovimai gali kaip nors pakeisti situaciją.

Pastarasis prekybinis karas su Lietuva aiškiai parodė, kad Rusijai visai nesvarbu, kas yra Lietuvos valdžioje ar dešinieji, atvirai kalbantys apie Rusijos grėsmes, ar kairieji, tikrieji rusofobai, bijantys atvirai kalbėti apie santykių su Rusija realias problemas ir mėgstantys žadėti, kad jie pataisys santykius su Rusija. Rusija, priešindamasi Rytų kaimynystės sėkmei, siekia savo geopolitinių tikslų, grubiai grasindama prekybiniais ir tikrais militaristiniais karais. Valdžios bandymas ir toliau viešai puoselėti iliuzijas apie būsimus gerus santykius yra savo žmonių apgaudinėjimas, kuris brangiai kainuoja mūsų verslui, energetiniam kiekvieno iš mūsų saugumui, o ateityje gali sukelti dar didesnių problemų, jeigu nenustosime žmonių maitinti naiviomis iliuzijomis, mano konservatorių lyderis.

Jo nuomone, socialdemokratams reikia atsikratyti vidinės nuostatos, kuri jų neapleidžia net ir beveik metus būnant valdžioje, kad oponavimas konservatoriams yra svarbiau nei valstybės reikalų sprendimas.

Todėl socialdemokratai, didžiąją savo laiko dalį skirdami aiškinimui, kad jie viską daro geriau, nei darė konservatoriai, save įvaro į kampą, ypač ten, kur reikia tik principingai tęsti. Pavyzdžiui, derybose su Gazprom socialdemokratų noras bet kokia kaina įrodyti, kad jie gali geriau susitarti su Gazprom, leidžia Gazprom įžūliai reikalauti iš Lietuvos visai nepriimtinų nuolaidų, – sakė politikas.

Jo teigimu, tiek atsispyrimas prekybiniam karui, tiek derybos su Gazprom ar saugus apsirūpinimas elektra, lygiai kaip terminalo ar naujos atominės statybos, yra nacionalinės svarbos projektai, kurių sėkmingam realizavimui reikia kiek galima platesnio sutarimo.

O tam būtina sąlyga, kad esantieji valdžioje gebėtų tinkamai pasidalyti jų turima informacija ir savo planais tiek su prezidente, tiek su Seimu ir jame veikiančiomis politinėmis partijomis. Tačiau šiandieninė valdžia elgiasi priešingai, ir net prezidentė turėjo garsiai pareikalauti, kad jai būtų pateikta informacija. Mes bandome informaciją apie derybas su Gazprom gauti Seime, bandome prisikvieti energetikos ministrą į frakcijos posėdį, kuris vyktų uždaro posėdžio režimu. Tačiau viskas veltui antra savaitė beldžiamės, ir viskas veltui. Lyg Lietuva nustojo būti parlamentine demokratija, sakė A. Kubilius.

Jis apgailestavo, kad, užuot agresyvėjančiai Rusijai demonstravę vieningą lietuvišką frontą, turime aiškintis tarpusavyje, ar valdžia neišduos esminių Lietuvos interesų.

Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai, A. Kubiliaus nuomone, turime unikalią galimybę sutelkti visos ES pastangas tam, kad ES lygmeniu būtų pradėti kurti reikalingi politiniai ir teisiniai instrumentai, kurie įtikintų Rusiją kitą kartą nesiimti tokio pobūdžio veiksmų prieš kurią nors ES šalį.

Iki šiol negirdime, ar to bus imtasi. Gerai, kad premjeras lankosi Vatikane ar stebi krepšininkų kovas Slovėnijoje, bet kas nuveikta kitose pagrindinėse ES sostinėse, siekiant mūsų situacijos supratimo, nieko nežinome. Greičiausiai todėl, kad nieko ir nenuveikta. O tai reiškia, kad, pasibaigus šiam prekybinio karo etapui, Lietuvai belieka laukti kito, žinant, kad jam atėjus nei mes, nei ES ir vėl nebūsime pasiruošę, prognozavo A. Kubilius.

Pirmoji pastaba. Viskas, kas pasakyta konservatorių lyderio, yra tarytum teisinga – agresyvi Rusijos politika Lietuvos atžvilgiu yra stipri konservatorių korta, kurią visados savo rankoje turėjo Vytautas Landsbergis, geriausiai Lietuvoje išmanydamas šį geopolitikos klausimą. Ji tampa stipriu koziriu, kai Lietuvos vidaus politikos lauke pristingama naujų idėjų. Tuomet kaip grėsmę Lietuvos saugumui galima cituoti ir Vladimiro Žirinovskio kliedesius. Paprasto lietuvio patrioto sąmonę, žinant istorinę mūsų valstybės ir santykių su Rusiją patirtį bei atmintį, ataidinčią iš kolektyvinės pasąmonės.

Antroji pastaba. A. Kubiliaus mintys, išsakytos spaudos konferencijoje, beveik unisonu atkartoja prezidentės metinio pranešimo mintis. Nebeprisimenu, kuris politinis komentatorius (gal V. Laučius), komentuodamas prezidentės metinį pranešimą, pasakė, kad jam susidaro toks įspūdis, jog jį rašė kažkas iš konservatorių ideologų. Prezidentės ir konservatorių diskursas šiandien yra visiškai nebesiskiriantis, tad nenuostabu, kad konservatoriai ir nebeieško kito kandidato būsimiems prezidento rinkimams.

Trečioji pastaba. A. Kubilius pavartoja frazę: „Bent jau mūsų regione ir Lietuvoje...“, kur tas regionas (Baltijos šalys, Ukraina ir Moldova) suvokiamas vos ne kaip „Severno Zapadnij kraj“, nebeakcentuojant, kad Baltijos šalys yra NATO, ES ir Šengeno zonos valstybės, turinčios visai kitas saugumo garantijas nei okupacijos ofenzyvą patyrusi Gruzija. A. Kubilius tarytum pamiršta geopolitinę tikrovę, kad mūsų geopolitinė tapatybė dabar yra visai kita nei Ukrainos ir Moldovos, ir kažkodėl nei jis, nei prezidentė nededa pastangų glaudžiau sieti save su Vyšegrado valstybėmis, turinčiomis bendrą istorinę patirtį ir bendrus ekonominio bei politinio saugumo interesus. Gerinti santykius su Lenkija, Čekija, Slovakija ir Vengrija būtų kur kas prasmingesnis veikimas už mandagius reveransus, kreivus pažadus ir gundymus Rytų frontuose.

Ketvirtoji pastaba. Jau esame patyrę vežėjų blokadą iš Rusijos pusės ties siena su Latvija. Tuomet pakako prezidentei ryžto paskambinti telefonu Vladimirui Putinui, ir sunkiasvorės fūros srautu nekliudomai pajudėjo į Rytus. Tikėtina, kad taip arba panašiai nutiks ir dabar, nelygu kaip apsispręs Rusija būsimos Lietuvos prezidentės klausimu – suteikti jai papildomų reitinginių taškų rinkimams ar ne. Retorinės žiežirbos gali būti tik to politinio užkulisinio scenarijaus dedamoji dalis.

Penktoji pastaba. Prezidentės, taip pat ir konservatorių išdavystės, arogancija, cinizmas ir akivaizdūs pralaimėjimai teismuose (turiu galvoje V. Gailiaus ir V. Giržado laimėtas bylas), matant korupcijos ir nusikalstamumo mastą valstybėje, ties visiško žlugimo riba pakibusias jėgos struktūras: VSD, Vidaus reikalų ministeriją ir prokuratūrą, paskatino satelitus (prezidentę ir konservatorius) traukti iš kaladės Rusijos grėsmės kortą, matant, kad valdančioji koalicija rankoje neturi visiškai nieko.

O žvelgiant iš istorinės Sąjūdžio skleistų idėjų perspektyvos iškyla tik toks vaizdinys, kaip šis mano rašinėlis ir pavadintas. Beje, nebematyti ir tos mielaširdingos slaugės, kuri ligonį ant kito šono apverstų ir basoną pakeistų. Kartą nuo savęs pavaręs nebeprisišauksi.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
38. tik tiek
(2013-10-01 12:34:17)
(193.219.66.224) Parašė:

gerb. Jakimavičiusdaužykit ir toliau vienintelę partiją , kuriai dar rūpi Lietuva, ne kaip Rusijos satelitė. Dabar gi valdo paties mylimiausi. Turėtum džiuagtis. Bet ne, reikia pribaigti, kad vien raudonai švytėtų Lietuva. Brazausko nekeikėt, kadangi su Rusija draugas. O štai V. Landsbergį ir Grybauskaitę reikia kalti prie sienos. Negražu čia su basonais. Gali pačiam anksčiau prireikti.37. Ar tik Jakimavičius
(2013-10-01 12:07:16)
(78.63.22.245) Parašė:

nekviečia nusilenkti matuškai ir kaip iki 1993 metų žiūrėti į Putino burną kokie žodžiai iš jos išskris? Keista, negi Jakimavičius tikrai nemato grėsmių ir kaltina prof. Vytautą Landsbergį tas grėsmes matant? Jei jau iki šiol iškentėjom maskolišką dujų kainą, tai gal geriau dar pakentėti pusmetį ir turėti SGDT, nei nusilenkti maskoliams, kaip kviečia autorius. Sąjūdis paminėtas labai teisingai, bet ir vėl iš Jakimavičiaus varpinės jis tik šiaudinių skrybėlių. O tai jau be jokių abejonių labai keistas, siauras ir labai naudingas (tik ne Lietuvai) požiūris. Kad Kubilius sutripė Sąjūdžio idėjas ir persimetė į antijąjūdininkų stovyklą, akivaizdu ir labai pavojinga. Jei artimiausiu metu Kubiliaus nenušalins nuo patijos vadovavimo, nebelik kam atstovauti dešiniųjų pažiūrų atstovams.36. q
(2013-09-30 14:57:12)
(84.15.180.212) Parašė:

Man ypač patinka "išmintingųjų" moterėlių dešimtukas prie Kubiliaus...35. stasys
(2013-09-30 13:08:33)
(78.63.67.199) Parašė:

Apie str.... labai primena pono Sakalo kalbas iš aukštos tribunos, ko reikėtu Lietuvai ,..tik va logikos tame tai aiškiai pritrukstama .. o gal tai ne tiek logikos problema kiek nesugebėjimas nulypti nuo savo pačiu susikurtų politinių stereotipų??,.. be kurių musėt pusė musų politologu, bei šiems prijaučiančių žurnalistų, galimai galėtu pasijusti nuogi, biedni ir verti nagrinėti tik tokias temas kaip.. "kodėl karvė neduoda pieno"..gink dieve nesakau, kad tai mažiau aktuali problema kaimui,. nei kokios tai Prezidentės naktynio basono turinio nagrinėjimas .. bet juk šiandieninių politikių aktualijų narpliojimas per 2000 metu pasenusia politinę prizme irgi butu klaida.. nes politinė situacija Lietuvoje aiškia pasikeitusi, pastumiant jos pusiausvyros centrą link Prezidentūros ..dialogas valdžios struktūrose turį butį ir geriau jei jis bus suprantamas visiems aiškia kalba,.. viena dėl ko nesų tikras, kad tikrai yra svarbu žinoti , tai kam gi atstovauja Gribauskaitė,.. nes galiausiai matyt tektų gryžti prie senos pasakos apie dalybas „ kas Lemanui o kas Danieliui „ ..O Lietuvai ? ar bent norėtusi tuo tikėtį,..tai gal vizgi laikas butu pasidėti į šalį senus Vytauto L. akinius ir į viską pažvelgti ..realaus pragmatiko akimis, nesisukiojant per petį, o ką kiti gi pasakis . ?? ...čia ir būtų Butkevičiaus kaip politiko išukis,... Soc.demai partija kuri taip ir nesugebėjo išsiauginti sau naujų veidų ,..o be jų esi tik senas mielas Opelis ..su tarškančia rankine pavara ir tepalus ryjančių varyklių...kiek mes su juo dar važiuosime laikas parodys ...kuo čia dėtas Sajudis ? apie myrūsį pas gerai kalbama arba nieko ..kol kas tyla ..be tų kelių su šiaudinėmis kepurėmis ..34. uola
(2013-09-30 12:27:57)
(78.63.44.186) Parašė:

Sąjūdis Lietuvoje,Latvijoje,Estijoje liaudies frontai buvo nuleisti iš mylimos Maskvos,pagal didžio vado lenino priesaką kaip partijai bus sunku du žingsnius atgal,o paskui vieną žingsnį pirmyn. Manau kad atidžiai atrinkti režisieriai ir aktoriai puikiai išsprende užduotį,tik centras sušlubavo norejosi geriau bet...........ir jeigu centras būtų stiprūs užduotis ypač pas mus 100% virš plano.33. Adomas
(2013-09-30 11:28:38)
(5.20.52.103) Parašė:

Nei durni nei piktybiški tie Kubilius su Lansbergiu tik dabar jų tikslas maximaliai pabloginti gyvenimą Lietuvoje, kad laimėti būsimus rinkimus. Gaila, kad jiems ir Prezidentė turovoja, matyti ieškodama atramos tai pat rinkimams, jei neprasmuks į Eurovaldžią. O tos abi "tradicinės" partijos tėra tik dvi tskp dalys, kurių ideologija viena : daugiau valdžios ir pinigų, nežiūrint į nieką.32. Tomas J.
(2013-09-29 20:14:41)
(216.218.254.7) Parašė:

netikusią kandidatę - TSKPistę - ne kas kitas, o būtent konservatorių lyderiai - Kubilius ir Landsbergis - atvedė į prezidento postą. Tai suprasite paskaitę A.Bačiulio straipsnį žurnale "Veidas" 2008.03.03. Surinkite gūgleje: "Prezidento rinkimai: D.Grybauskaitė prieš V.Adamkų" ir rasite. Tik skaitykite atidžiai.31. ttt
(2013-09-29 11:12:54)
(62.80.225.123) Parašė:

Straipsnis kvailas, nes pats autorius nesupranta, ką jis nori pasakyti, bet "komentarų" lygis - tai iš viso debilizmo viršūnėParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras