2020 m. vasario 25 d.

 

Klausimai Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių minėjimo renginių programos komisijos pirmininkui Vytautui Umbrasui (ir jo atsakymas)

Paskelbta: 2009-12-07 09:58 Autorius: ekspertai.eu

"ekspertai.eu" klausimai Krašto apsaugos viceministrui, Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių minėjimo renginių  programos komisijos pirmininkui Vytautui Umbrasui 

Viceministro paprastas ir konkretus atsakymas puslapio apačioje Vytautas Umbrasas1. Pirmąją  Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių minėjimo renginių  programą, patvirtintą  2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1258, parengė 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-566 sudaryta komisija. Šios komisijos pirmininkas – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, pavaduotojas – Lietuvos Respublikos kultūros ministras Jonas Jučas, nariai: Lietuvos Respublikos finansų ministras Rimantas Šadžius, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Algirdas Butkevičius, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, Ministro Pirmininko patarėjas Faustas Latėnas, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas Vytautas Nėnius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Antanas Petrauskas, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas Antanas Tyla, VU Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas, docentas Rimvydas Petrauskas, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Respublikos Prezidento kanceliarijos direktorius Gediminas Ilgūnas. PRAŠYMAS: Pateikite visus buvusios komisijos darbo protokolus. _______________________________ 2. Į klausimą „kokie konkrečiai ekspertai atrinko šios programos renginius?“ atsakėte, kad „Žalgirio 600-ųjų minėjimo programos renginius atrinko 2007 m. spalio 5 d. potvarkiu Nr. 375 sudaryta darbo grupė. Darbo grupės vadovas – Antanas Valys, vadovo pavaduotojas – Faustas Latėnas, nariai: Alfredas Bumblauskas, Giedrė Diburytė, Artūras Dubonis, Rimantas Jokimaitis, Dainius Junevičius, Daiva Kamarauskienė, Juozas Širvinskas, Antanas Tyla, Linas Vingelis, Edmundas Žalpys, Vytas Nėnius, Adas Jakubauskas“. PRAŠYMAS: Pateikite šių ekspertų išvadas kiekvienam renginiui, patekusiam į 2008 m. lapkričio mėnesį Vyriausybės nutarimą Nr. 1258. _______________________________ 3. Į prašymą pateikti visų numatomų renginių, kurie paskelbti 2008 m. lapkričio 19 d. Vyriausybės nutarime Nr. 1258, išsamias sąmatų išklotines atsakėte, kad „atsakydami į prašymą pateikti visų numatomų renginių, kurie paskelbti 2008 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1258, išsamias sąmatų išklotines, pranešame, kad lėšos, numatytos jūsų cituojamame projekte, nebuvo panaudotos, nes priemonių planas yra keičiamas iš esmės siekiant išleisti mažiau valstybės pinigų“. PRAŠYMAS: Žiniasklaidos prašymas neįvykdytas. Užduodami klausimą prašėme pateikti išsamias sąmatų išklotines renginių, kurie buvo numatyti 2008 m. lapkričio 19 d. Vyriausybės nutarime Nr. 1258, o ne išreiškėme domėjimąsi, buvo ar nebuvo panaudotos lėšos. Todėl dar kartą papildomai prašome: pateikite visų numatomų renginių, kurie po ekspertų atrankos pateko ir buvo paskelbti 2008 m. lapkričio 19 d. Vyriausybės nutarime Nr. 1258, išsamias sąmatų išklotines. _______________________________ 4. Cituodami 2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 1258 nutarimą (kuris skelbia, kad vėliausiai 2010 m. birželio mėnesį bus baigtas kurti istorinis vaidybinis filmas „Žalgiris – geležies diena“ –filmo kaina 13 milijonų litų) klausėme „kiek jau išvystytas kūrybinis procesas, kas sudaro kūrybinę grupę ir ar jau žinoma premjeros data?“. Atsakydami į šį klausimą, jūs pranešėte, kad „vaidybinio filmo „Žalgiris – geležies diena“ naujajame programos projekte komisijos nutarimu neliko“. KLAUSIMAS: a) Ar vaidybiniam filmui „Žalgiris – geležies diena“, kurio, kaip jūs per žiniasklaidą informavote visuomenę, naujajame programos projekte komisijos nutarimu neliko, nebuvo skirtas ir nebuvo panaudotas joks biudžetas iš valstybės lėšų? (Kiek žinoma filmo kūrimo procesas jau buvo prasidėjęs.) b) Išvardykite visus iki vieno motyvus ir nurodykite, kas priėmė sprendimą, kad svarbiausias Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių minėjimo akcentas yra išbrauktas iš programos? _______________________________ 5. Į klausimą „kokių rezultatų laukiama surengus tarptautinę mokslinę konferenciją, kurioje bus aptariamas Lietuvos kariuomenės vaidmuo Žalgirio mūšyje?“ jūs atsakėte, kad „apie mokslinę konferenciją detaliau gali papasakoti jos organizatoriai – Lietuvos istorijos institutas ir Vilniaus universitetas“. KLAUSIMAS: Ar tikrai dėl kiekvieno programos renginio ar projekto reikia kreiptis į atskyrus vykdytojus, o jūs, kaip koordinatoriai, nepajėgūs atsakyti į tokius klausimus? _______________________________ 6. Į klausimą „kas išskirtinio ir kas konkrečiai bus rodoma surengtoje parodoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose?“ jūs atsakėte, kad „dėl atskirų naujojoje programoje numatomų priemonių įgyvendinimo turime pabrėžti, kad Krašto apsaugos ministerija koordinuoja bendrą Žalgirio minėjimo programą. Už kiekvieną numatytą priemonę yra atsakingos kompetentingiausios toje srityje institucijos. Jos geriausiai gali atsakyti į klausimus apie atskirų priemonių esmę ir vykdymo detales.“ KLAUSIMAS: Ar galite konkrečiai įvardyti kompetentingiausias institucijas dėl šio klausimo, kurios pajėgtų atsakyti į jį, jei jau nesugebate jūs? _______________________________ 7. Į klausimą „kas išskirtinio ir kas konkrečiai bus rodoma surengtoje parodoje Žalgirio mūšio 600-ųjų metų jubiliejui paminėti?“ jūs atsakėte, kad „kilnojamos Žalgirio mūšio ikonografijos parodos užsienio valstybėse organizatoriai – Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos dailės muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“. KLAUSIMAS: Visiškai nesuprantamas jūsų atsakymas. Ar galėtumėte į šį klausimą atsakyti dar kartą tik aiškiau? (Klausimas buvo toks: kas išskirtinio ir kas konkrečiai bus rodoma surengtoje parodoje Žalgirio mūšio 600-ųjų metų jubiliejui paminėti?) _______________________________ 8. Į klausimą, kuriuo buvo prašyta „įvardyti esminius skirtumus, kuo paroda Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose (numatyta išleisti 147 tūkstančius mokesčių mokėtojų pinigų) skirsis nuo parodos Žalgirio mūšio 600-ųjų metų jubiliejui paminėti (numatyta išleisti 25 tūkstančius mokesčių mokėtojų pinigų)?“ jūs atsakėte, kad „parodų  Lietuvoje organizatoriai – Kultūros ministerija, Lietuvos dailės muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“. Taip priminėte, „kad naujajame projekte parodoms numatomos visai kitos išlaidos nei 2008 metų projekte“. KLAUSIMAS: Visiškai nesuprantamas jūsų atsakymas. Ar galėtumėte į šį klausimą atsakyti dar kartą tik aiškiau? (Klausimas buvo toks: įvardykite esminius skirtumus, kuo paroda Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose (numatyta išleisti 147 tūkstančius mokesčių mokėtojų pinigų) skirsis nuo parodos Žalgirio mūšio 600-ųjų metų jubiliejui paminėti (numatyta išleisti 25 tūkstančius mokesčių mokėtojų pinigų)? _______________________________ 9. Į klausimą „ar žinote, kiek pinigėlių šiai istorinei datai paminėti skiria Lenkijos vyriausybė? (Jei žinote pateikite skaičius.)“ atsakėte, kad „informacijos apie tai, kiek lėšų numatę skirti lenkai, neturime“. KLAUSIMAS: Ar teisingai supratome iš jūsų atsakymo, kad renginiai, organizuojami bendrai Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos, finansuojami tik iš Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų? _______________________________ 10. Į klausimą „kokiose kaimyninėse valstybėse bus švenčiamas Žalgirio mūšio 600- osios metinės ir kokie ten yra numatomi renginiai, organizuojami bendrai Lietuvos Respublikos su Lenkijos Respublika?“ jūs atsakėte, kad „spalio 21 d. Krašto apsaugos ministerijoje viešėjo Lenkijos delegacija, vadovaujama kultūros viceministro Piotro Zuchowskio. Susitikime Lenkijos atstovai supažindino su svarbiausiais Žalgirio mūšio minėjimo Lenkijoje renginiais: Vavelio karališkųjų rūmų kartu su Jogailaičių universitetu rengiama moksline konferencija apie mūšį, Malborko pilies muziejaus organizuojama konferencija apie Kryžiuočių ordino reikšmę tuometinėje Prūsijoje, kuriamu dokumentiniu filmu apie mūšį ir kitais“. Pasak Lenkijos delegacijos vadovo, kulminaciniu minėjimo renginiu Lenkijoje turi tapti mūšio inscenizacija netoli Olštyno miesto. „Minėjimo renginių programa bus galutinai patvirtinta tik po to, kai jos priemonės bus suderintos su Lietuva“, – susitikime sakė Lenkijos kultūros viceministras P. Zuchowskis. KLAUSIMAS: Deja atsakydami į šį klausimą jūs neatsakėte, kokiose kitose kaimyninėse valstybėse bus švenčiamos Žalgirio mūšio 600-osios metinės. Ar tai reiškia, kad šis minėjimas bus švenčiamas tik Lenkijoje, ir kad 2008 m. lapkričio mėnesio Vyriausybės nutarimo Nr. 1258 punktas 2.3. „Organizuoti bendrus su Lenkijos Respublika minėjimo renginius kaimyninėse valstybėse“, kaip jau įprasta, yra tik tušti žodžiai? _______________________________ 11. Į klausimą „kokią konkrečiai funkciją organizuodami bendrus su Lenkijos Respublika minėjimo renginius kaimyninėse valstybėse atlieka Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės?“ atsakėte, kad „naujajame projekte Tautinių mažumų ir išeivijos departamento nebėra“. KLAUSIMAS: Nebėra tai nebėra. Bet kaip tada suprasti jūsų atsakymą į 17 klausimą, iš kurio galima numanyti, kad tas departamentas kaip ir yra? _______________________________ 12. Į klausimą „ar nebus išleista dvigubai ar net trigubai didesnė mokesčių mokėtojų pinigų suma, kaip dažniausiai atsitinka įvairiose vyriausybės programose ir projektuose, norint įvykdyti ŽALGIRIO MŪŠIO 600 METŲ MINĖJIMO PRIEMONIŲ PLANO 3.7. punktą – sukurti medalį ir specialų logotipą, skirtą Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui, kai panašaus tikslo sieks Susisiekimo ministerija ir akcinė bendrovė Lietuvos paštas, kuri išleis jubiliejinį Lietuvos pašto ženklą, ir pagaliau Lietuvos bankas, kuris taip pat planuoja išleisti jubiliejinę monetą?“ jūs atsakėte, kad „jūs esate teisūs teigdami, kad jubiliejinis pašto ženklas ir  jubiliejinės monetos bus kuriamos atskirai, dar neturint logotipo. Kaip informavo logotipo konkurso organizatorė Kultūros ministerija, šiuo metu vykstančio konkurso reikalavimuose nėra numatyta, kad jo formatas tiktų pašto ženklui ir monetai. Lietuvos paštas pašto ženklo ir Lietuvos bankas monetų projektus jau sukūrė savarankiškai“. KLAUSIMAS: a) Dėl kokių priežasčių nėra jokio koordinavimo tarp valstybinių institucijų – juk jos visos naudoja ne savo, o mokesčių mokėtojų pinigus? b) Ar tikslinga logotipo konkursą vis dar organizuoti Kultūros ministerijai, kai jau tokią gražią iniciatyvą parodė Lietuvos paštas ir Lietuvos bankas? _______________________________ 13. Į klausimą „kokia bendra suma Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų yra skiriama Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programai iš LR valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, Europos sąjungos paramos?“ atsakėte, kad „atsakydami į klausimą, kokia bendra suma Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų yra skiriama Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programai iš LR valstybės biudžeto, primename, kad ją tiksliai žinosime tik patvirtinus naują programą. Atkreipiame dėmesį, kad programai vykdyti nenumatytas joks papildomas finansavimas iš biudžeto tik kiekvienos iš ją vykdančių atsakingų institucijų bendrieji asignavimai. Kiekviena institucija numato lėšas savo biudžete ir savarankiškai ieško rėmėjų. Ši nuostata akivaizdžiai retina prisidėsiančių prie Žalgirio 600 metų minėjimo programos gretas“. KLAUSIMAS: a) Teigiate, kad programai vykdyti nenumatytas joks papildomas finansavimas iš biudžeto tik kiekvienos iš ją vykdančių atsakingų institucijų bendrieji asignavimai. Ar neturėtu būti užtikrintas griežtas tų institucijų veiksmų koordinavimas, norint išvengti tokių faktų, kaip su medalio ir specialaus logotipo sukūrimu, skirto Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui? Nes dar kartą pabrėžiame – tai ne kažkokie privatūs tų institucijų pinigai, o bendri visos Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigai. b) Teigdami, kad kiekviena institucija numato lėšas savo biudžete ir savarankiškai ieško rėmėjų ir ši nuostata akivaizdžiai retina prisidėsiančių prie Žalgirio 600 metų minėjimo programos gretas, pasakykite: kokiu būdu dėl šios nuostatos išretėjo Žalgirio 600 metų minėjimo programos gretos? Kas konkrečiai atsisakė dėl šios nuostatos vykdyti Vyriausybės patvirtintą programą? _______________________________ 14. Į klausimą „kiek jau pavyko Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programai iki šios dienos surinkti rėmėjų lėšų ir kiek dar planuojama jų gauti?“ nieko neatsakėte. KLAUSIMAS: 2008 m. lapkričio mėnesio Vyriausybės nutarimo Nr. 1258 punktas 3 skelbia: „Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintos programos priemonės finansuojamos iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už šių priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, Europos Sąjungos paramos, rėmėjų ir kitų teisėtai įgytų lėšų.“ Kiek jau pavyko Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programai iki šios dienos surinkti rėmėjų lėšų ir kiek dar planuojama jų gauti? (Detalizuokite.). _______________________________ 15. Į klausimą „kiek Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programai iki šios dienos pavyko pritraukti kitų teisėtai įgytų lėšų ir kiek planuojama jų pritraukti dar?“ nieko neatsakėte. KLAUSIMAS: 2008 m. lapkričio mėnesio Vyriausybės nutarimo Nr. 1258 punktas 3 skelbia: „Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintos programos priemonės finansuojamos iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už šių priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, Europos Sąjungos paramos, rėmėjų ir kitų teisėtai įgytų lėšų.“ Ar galite pasakyti, kiek Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programai iki šios dienos pavyko pritraukti kitų teisėtai įgytų lėšų ir kiek planuojama jų pritraukti dar? (Jei galite atsakyti, tai detalizuokite.) _______________________________ 16. Į klausimą „kiek mokesčių mokėtojų pinigų iki šios dienos jau išleista Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programai?“ atsakėte, kad „lėšos, numatytos žiniasklaidos cituojamajame projekte, nebuvo panaudotos, nes priemonių planas yra keičiamas iš esmės siekiant išleisti mažiau valstybės pinigų“. KLAUSIMAS: O tai kaip suprasti jūsų atsakymą, jei net Lietuvos bankas ir paštas parengė savo ženklus jubiliejui ir net kino filmo apie Žalgirio mūšį kūrimo pradedamieji darbai buvo vykdomi. Tai iš kokių pinigų Lietuvos bankas ir paštas parengė savo ženklus jubiliejui, ir buvo vykdomi kino filmo apie Žalgirio mūšį kūrimo pradedamieji darbai? _______________________________ 17. Į prašymą „išvardyti visus Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programos komisijos narius ir jų pareigas“, atsakėte, kad „2009 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-918 patvirtinta tokia Komisijos Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo programai peržiūrėti personalinė sudėtis: komisijos pirmininkas Vytautas Umbrasas, krašto apsaugos viceministras, komisijos pirmininko pavaduotojas Donatas Valančiauskas, kultūros viceministras, komisijos nariai: Edmundas Žilevičius, finansų viceministras; Rimvydas Vaštakas, susisiekimo viceministras; Evaldas Ignatavičius, užsienio reikalų viceministras; Vaidas Bacys, švietimo ir mokslo viceministras; Linas Vingelis, Ministro Pirmininko tarnybos Reformų departamento Socialinės aplinkos reformų skyriaus patarėjas; dr. Rimantas Miknys, Lietuvos istorijos instituto direktorius; Vytas Nėnius, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas; Arvydas Daunoravičius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius; prof. habil. dr. Antanas Tyla, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas; doc. dr. Romas Konstantinas Batūra, Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Lyderio ugdymo grupės Karo istorijos centro vyr. mokslinis bendradarbis; doc. dr. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir viduramžių katedros vedėjas.“ KLAUSIMAS: Savo atsakyme į 11 klausimą teigiate: „Naujajame projekte Tautinių mažumų ir išeivijos departamento nebėra.“ Tai ką veikia šioje Jūsų išvardytoje komisijoje Arvydas Daunoravičius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius? Ar čia iš inercijos pasakėte netyčia? _______________________________ 18. Į prašymą „pateikti visus Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programos komisijos darbo protokolus“ pateikėte tik vieną Komisijos Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo programai peržiūrėti 2009 m. rugsėjo 25 d. posėdžio protokolą (keturis lapus). KLAUSIMAS: Buvo paprašyta pateikti visus Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių programos komisijų darbo protokolus. Pateiktas tik vienas posėdžio protokolas. Ar tai reiškia, kad jokių kitų darbo protokolų nėra ir jokios komisijos iki 2009 m. rugsėjo 25 d. net nebuvo susirinkusios išskyrus tą vieną jūsų minėtą kartą? _______________________________ LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ATSAKYMAS 2009 11 26 DĖL KLAUSIMŲ APIE ŽALGIRIO MŪŠIO 600 METŲ MINĖJIMO PROGRAMĄ Atsakydami į Jūsų paklausimą, pakartotinai informuojame, kad Krašto apsaugos ministerijai pavesta koordinuoti darbą persvarstant Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo programą, tačiau neturime įgaliojimų kontroliuoti kitų institucijų darbo arba lėšų įgyvendinant jų numatytas priemones. Todėl informacijos apie atskirų priemonių finansavimo detales teiraukitės tų institucijų, kurios atliks numatytus darbus. Manome, kad teisinga, jog Krašto apsaugos ministerija nekontruoliuoja istorikų rengiamų parodų ar konferencijų turinio ir pan. Kiekvieną darbą pagal programą atliks tos srities profesionalai. Todėl norėdami sužinoti daugiau turite kreiptis į programoje numatytas atsakingas institucijas. Su Jums kilusiais klausimais institucijas supažindinome. Krašto apsaugos viceminstras Vytautas Umbrasas
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras